Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

haylazlıkla, yaramazcacon malicia, mal, maliciosamente - anında, hemenen un abrir y cerrar de ojos, en una escapada, instantáneamente - aniden, birdenbirebruscamente, de pronto, de repente, precipitadamente, repentinamente - infidencia - beklendiği gibi, dakikası dakikasına, gereğince, zamanındaa la hora, debidamente, puntualmente - sorumluluklacon seriedad, responsablemente - as usual (en) - astigmático - irrevocablement - ödenirpagadero - artificialmente - kanuna aykırı şekilde, yasak olarak, yasaya aykırı olarakilegalmente, ilícitamente - gizli, gizlice, sır olarakconfidencialmente, en confianza, reservadamente - anayasaya aykırıinconstitucional - mantıksal olarakracionalmente - gereksiz olarak - dispensa, exención, inmunidad, privilegio - unjustly (en) - elinde olmadan, elinde olmayan sebeplerle, kaçınılmaz bir şekildeineludiblemente, inevitablemente - alışıldığı şekilde, töre gereğincehabitualmente - inexorably (en) - gönüllü olarakvoluntariamente - istemiyerekinvoluntariamente - unlawfully (en) - haksız bir şekildeinjustamente - zorunlu olaraknecesariamente, obligatoriamente, preceptivamente - potansiyel olarakpotencialmente - düzenbazlılıkla, namussuzcadeshonestamente, sobornable - ikiyüzlülükle, riyakârcaafectadamente, hipócritamente - adilâne, tarafsızlıklaequitativamente, razonablemente - inicuamente, injustamente - haince, kalleşçeengañosamente, falsamente, traicioneramente, traidoramente - son - fraudulentamente - bîtaraf olarak, tarafsızlıkladesapasionadamente, imparcialmente - akıllıcaprudentemente - perfidiously (en) - dilbilgisi kurallarına uygun olarakgramaticalmente - blamelessly, faultlessly, impeccably, irreproachably (en) - deneme türünden, geçiçide prueba, provisional - cargo, trabajo - haksız fiil, haksızlık, haksız muameleagravio - çocuğun suç işlemesidelincuencia juvenil - dikkatsizlik, ihmal, ihmalkârlıkabandono, dejadez, descuido, desidia, despreocupación, falta de cuidado, imprevisión, imprudencia, inconsideración, incuria, negligencia, omisión - kaçınmaevasión - vergi kaçırmafraude fiscal - zararmal - pecado original - affedilmez günah, ölümcül günahpecado mortal - cinayet, cürüm, suçcrimen, delito, hecho delictivo - ağır suç, suçcrimen, delito, delito mayor, infracción - ihlal, tecavüz - işleme, yapmacomisión, consumación, perpetración - cinsel tacizabuso sexual - savaş suçucrimen de guerra - zinaadulterio, adúltero, aventura, fornicación, infidelidad matriomonial - ensestincesto - in operation, operating, operational (en) - seçmeliopcional - de rigueur (en) - bad, defective (en) - ayrım, ayrımcılıkdiscriminación, enchufismo, favoritismo - ageism, agism (en) - heterosexism (en) - akrabasını tutma, akrabaya ayrıcalık yapmaamiguismo, cuñadismo, nepotismo, tráfico de influencias, yernocracia - ırkçılıkdiscriminación racial, racismo - cinsiyet ayrımısexismo - falocracia, machismo - muhakeme, yargılamaprocedimientos justos, procedimientos justos de la ley - uygunlukconformidad - formalidad - line (en) - kutlamacumplimiento, observancia - ihtiyacı olmaknecesitar, requerir - kanuni, legal, yasallegal, lícito - kanunsuz, yasadışı, yasalara aykırı, yasaya aykırı - dava dışı olan, mahkemede yapılmayanextrajudicial - dengi dengine olmayanmorganático - bekar, bekârsoltero - civil (en) - fuzuli, gereksiz, lüzumsuzinnecesario, inútil, superfluo - normal, olağannormal - duty-bound, obliged (en) - imperdonable - kabul edilebiliradmisible, permisible, tolerable - dakikpuntual - timely (en) - gecikmiş, geç kalmışatrasado, con retraso - qualified (en) - official, prescribed (en) - responsable - sound (en) - beatified, blessed (en) - Blessed (en) - standart - diplomatik dokunulmazlığa ait, ülkenin yasaları dışında olanextraterritorial - binding (en) - düzeltmek, telafi etmek, telâfi etmekcompensar, corregir, indemnizar, resarcir - clear, pass (en) - aprobar - çiğnemek, karşı gelmek, karşı gelmek/koymakcontravenir, infringir, violar - hırsızlık yaparak çalmak, soymakcometer un robo con fractura, desvalijar, escalar, robar - estafar, timar - aldatmak, kandırmakengañar - ahlakını bozmak, yoldan çıkarmak, yozlaştırmakcorromper, pervertir - uygun düşmek, uymak, yerine getirmekadaptar, adecuar, ajustar - kentsel, şehre aitcívico, civico -a, municipal - admit, allow (en) - multicultural (en) - kısa devrecortocircuito, corto circuito - sorumluluk, sorumlu olma - mesuliyet, sorumlulukresponsabilidad - meşruluk, yasallık, yasaya uygunluklegalidad, legitimidad - geçerlilikvalidez, vigencia - effect, force (en) - hukuka uygunluk, kanuna uygunluk, yasallık, yasaya uygunlukjusticia, legitimidad - dürüstlükvirtud - erdem, fazilet - iffet, namus, namuslulukcastidad, honestidad, pudor, pureza, virtud - honor, honour, pureness, purity (en) - adalet, âdil olma, hak, hakkaniyet, haklılık, insaf, türeequidad, justicia - doğruluk, dürüstlük, haklılıkapropiado, cierto, conveniente, propio, razón - doğruluk, dürüstlükintegridad - giriş izni/hakkı, kullanma hakkıacceso, de entrada permiso, entrada, permiso de entrada - authorisation, authority, authorization, sanction (en) - adlandırma, hakderecho, habilitación, titularidad - yaşama hakkıderecho a la vida - düşünce özgürlüğülibertad de conciencia, libertad de pensamiento - kanun önünde eşitlik, yasalar önünde eşitlik, yasa önünde eşitlikigualdad ante la ley, igualdad jurídica - kişisel özgürlükler, medeni hak, vatandaşlık hakkı, vatandaşlık hakları, yurttaşlık hakkıderechos civiles, derechos humanos, libertades civiles - din özgürlüğü, inanç özgürlüğülibertad de culto, libertad de cultos, libertad de religión, libertad de religiosa - libertad de expresión, libertad de palabra - basın özgürlüğülibertad de imprenta - toplanma özgürlüğü, toplantı özgürlüğü - oy hakkı, oy verme hakkıderecho de sufragio, derecho de voto, sufragio, voto - fırsat eşitliği - mezuniyet, salahiyet, selahiyet, yetkiautoridad, autorización, dominación, poder - yargı hakkı, yargı yetkisi, yasal yetkijurisdicción - özgür iradealbedrío, arbitrio, libre albedrío, libre voluntad - geri kalmışlıkatraso, modestia, retraso, retraso mental, rezagamiento, tercermundismo, timidez - uygulamaejercicio, práctica - adetler, gelenekler, törelercostumbres, moralidad, tradiciones - reglamento - courtly love (en) - atlama, unutmaomisión - dışarda bırakmaexcepción, exceptuación, exclusión - res adjudicata, res judicata (en) - kurallar, talimatnamedirectiz, regla empírica, regla general - temel bilgilerabecé, rudimento - gerekli şart, olmazsa olmaz şey, vazgeçilmez koşulcondición esencial, sine qua non - bitaraflık, bîtaraflık, tarafsızlık, yansızlıkecuanimidad, equidad, imparcialidad - aldırışsızlık, ilgisizlik, karşılık beklememe, önyargısızlıkdesinterés - conformismo - order, parliamentary law, parliamentary procedure, rules of order (en) - kuralprecepto, principio - caveat emptor (en) - etiket, teşrifatetiqueta, protocolo - protocolo - communications protocol, protocol (en) - file transfer protocol, FTP (en) - HTTP, hypertext transfer protocol (en) - MIDI, MIDI standard, musical instrument digital interface, Musical Instrument Digital Interface Standard (en) - TCP, transmission control protocol (en) - double standard (en) - ihtar, uyarıadmonición, amonestación - ders, ibret, örnek, uygulamalı dersejemplo, escarmiento, lección - esrar, gizem, gizli öğreti, ibrani felsefesi yazıları, kabala, sırcábala - secreto a voces - onaylama, tasdik, tasvipaprovación, encomio - tasdikaprobación - onayaprobación, OK, okey, visto bueno - baskı hatası, baskı yanlışı, dizgi hatasıerrata, error de imprenta, gazapo, impresión defectuosa - dil sürçmesi, gaf, sürçme, ufak hatadesliz, lapsus, lapsus línguae, Meter la pata, trabucación, trastrocamiento - lapsus burlesco de trastrocamiento de letras - yanlış telâffuzmala pronunciación - yanlış yorumlamamalentendido - yasakilegalización, supresión - kriter, ölçücriterio, norma, pauta, piedra de toque, regla - arıza, bozuklukdisfunción, disfuncionalidad, funcionamiento defectuoso, mal funcionamiento - kısmet - sapmadesviación, discordancia - fasıla, inkıta, kesintiinterrupción, paréntesis, pausa - elektrik kesilmesiapagón, corte de corriente, corte del suministro eléctrico - perturbación, turbación - formalidad, formalidades - bağımsızlıkindependencia - gerekli şey, gereksinim, ihtiyaçdemanda, elemento indispensable, esencial, estipulación, exigencia, fundamental, necesidad, requisito - gereksinim, ihtiyaç - normnorma - hukuki statü, yasal statü - hukukun üstünlüğüregla jurídica - günahsızlık - kabahatculpabilidad - suç, suçlulukcrimen, criminalidad, delincuencia, delito - libertad de cátedra - bağımsız ekonomi politikası, otarşi, özerklikautarcía, autarquía, autoabastecimiento - freedom of the seas (en) - bağımsızlık, istiklal, istiklâl, özgürlükindependencia - cüret, küstahlıklibertad - özgürlük - coerción, limitación, restricción - gizlemeprivacidad, reserva - gizlilikconfidencialidad, reserva - arıza, bozukluk, defo, hata, kusurdefecto, desperfecto, fallo, falta, imperfección, lacra, tacha, tara - interferencia - sapma, sapınçaberración - anomalía, anormalidad[Domaine]

-

 


   Publicidad ▼