» 

diccionario analógico

poważnie - błyskawicznie - dodatkowy, ekstra - poprzednio - zakup - zakupy - sucesión (es) - ekspropriacja, konfiskata własności, wywłaszczenie - subvención (es) - niedawno, ostatnio - na arenie międzynarodowej - dzierżawa - sędzia, sędzia rozjemczy - embargo - apurado, crítico (es) - globalnie - płatny - ascender, subir (es) - acumular (es) - bezskutecznie, daremnie, na nic, na prożno, na próżno - oszczędność - ekstradycja - dymisja, oddalenie, zwolnienie - anulowanie, odwołanie, unieważnienie - bloquear, congelar (es) - bezpłatny, darmowy, gratis, za darmo - estimado (es) - pay cut, salary cut (en) - państwo opiekuńcze - naruszanie, zmniejszanie - descuento (es) - crasamente (es) - acumulación (es) - bieda, ubóstwo - tope (es) - plantacja - cena - kolonializm - neocolonialismo (es) - emeryt, rencista - rescate (es) - poszerzyć - afán, aperreo, esfuerzo, laceria, reventón, sudor, trabajo, tráfago (es) - niepokojący, ważki - fraude (es) - cerrar (es) - indexación, indización (es) - Malthus, Thomas Malthus, Thomas Robert Malthus (es) - breeding (en) - capitalización (es) - błyskawiczny, natychmiastowy - przeznaczenie, przydział - redistribución (es) - new deal (en) - racionamiento (es) - część - filantropia - interes, kompromis, prowadzenie, sprawa, transakcja, ugoda, umowa, załatwianie - international affairs, world affairs (en) - transferencia, transmisión, trasferencia, trasmisión (es) - prawo własnościowe - delivery, legal transfer, livery (en) - uwolnienie więźnia za kaucją - lease-lend, lend-lease (en) - zapłata - compensatory spending, deficit spending, pump priming (en) - przyzwolenie - odegrać się - kolektywizacja - protect (en) - ayuda financiera (es) - zatrudnienie - mobilizować - descentralización (es) - de regalo, gracioso, gratuito, libre (es) - produktywny, wydajny - bezowocny, daremny - nominal (en) - biedny, zamożny - bezpieczny - arrastrado, pobre (es) - bez grosza, spłukany z pieniędzy, zrujnowany - bez środków do życia, ubogi - bez grosza, biedny, być spłukanym - przenieść się - podnieść, przyczyniać się, wniosić wkład - zapłacić z góry - kompensować, naprawiać - spłacić - zwrócić dług - pay (en) - kompensować, odprawić, wynagrodzić, zwolnić z odprawą - perder (es) - rozwidlać się, skręcać - licytować, składać ofertę - składać - pożyczyć - give (en) - prefer (en) - najmować, przyjmować, zaangażować, zatrudniać - colectivizar (es) - declare (en) - alistar, reclutar (es) - ekonomiczny - ergonómico (es) - producto derivado, programa derivado, subproducto (es) - Keynesian (en) - servicio (es) - wydajność - statek, łódka, łódź - sieć tramwajowa - suma - conmutabilidad (es) - déficit (es) - pension account, pension plan, retirement account, retirement plan, retirement program, retirement savings account, retirement savings plan (en) - igualitarismo (es) - Malthusianism, Malthusian theory (en) - monetarism (en) - ergonomía (es) - ekonomika - game theory, theory of games (en) - ekonometria - supply-side economics (en) - utylitarność, utylitaryzm - maoísmo (es) - arbitration clause (en) - statut - Magna Carta, Magna Charta, The Great Charter (en) - patent - faktura, rachunek - pokwitowanie - kontrakt, umowa - contrato laboral, convenio colectivo, convenio colectivo de trabajo (es) - contrato de trabajo, declaración de trabajos y servicios (es) - política económica (es) - fiscal policy (en) - control (en) - control de los precios, regulación de los precios (es) - base, floor (en) - protekcjonizm - zgoda - stan - negociación colectiva, trato colectivo (es) - ciclo comercial (es) - establecimiento financiero, instituto financiero (es) - agencia de transportes, empresa de transportes (es) - blok - liczba zatrudnionych, siła robocza - day shift, day watch (en) - związek zawodowy - company union, entreprise union (en) - fleet (en) - capitalismo (es) - industrialismo (es) - economía de mercado (es) - capitalismo de estado (es) - internacional, la Internacional (es) - hitleryzm, nazizm - gospodarka - fundacja - compañía de fideicomiso, compañía fiduciaria (es) - głąb kraju - mediator, pośrednik - likwidator, odbiorca, odbiornik - adresat - bankier - obdarowany, spadkobierca - pożyczający - broker-dealer (en) - dłużnik - dragoman, drogman - ekonomista - ministro de hacienda (es) - ministro de asuntos exteriores (es) - gwarant, poręczyciel - intérprete (es) - dzierżawca - Lord Chancellor, Lord High Chancellor (en) - ministro (es) - wspólnik - statystyk - kasjer, kasjer bankowy - skarbnik - vicepresidente (es) - John Maynard Keynes, Keynes (es) - J. P. Morgan, John Pierpont Morgan, Morgan (en) - bienes nacionales, patrimonio del Estado (es) - coś, mienie, nieruchomość, rupiecie, rzecz, rzeczy, substancja, własność - bienes muebles, bienes personales, efecto (es) - ruchomości - rzeczy - nieruchomość - posesja, posiadłość, ziemia - gleba (es) - arriendo, casa de alquiler, piso de alquiler (es) - propiedad colectiva, propiedad común, propiedad pública (es) - ziemia - pieniądz, pieniądze, waluta - renta nacional (es) - PIB, PNB, Producto bruto nacional, producto nacional bruto (es) - produkt krajowy brutto - ayuda a los países en desarrollo (es) - premia - poprawa, zmiana - wydatek, wydatki - disbursal, disbursement, expense (en) - cena, koszt - inwestycja - zapłata - zapłata, zarobki - salario mínimo (es) - bonificación, descuento, rebaja (es) - odszkodowanie - alimenta, alimentacja, alimenty - payola (en) - procent - reembolso, reintegración, reintegro, rembolso (es) - dochód, pobory - wypłata odszkodowania, zwrot mienia - pensja, pobory duchownego, płaca, wynagrodzenie, zasiłek - prebenda - akcydens, dodatkowy dochód - napiwek - child support (en) - multa (es) - coste de vida, costo de vida (es) - distribution cost (en) - costes de fabricación, gastos de fabricación, gastos de producción (es) - price (en) - cena zniżkowa - precio de compra (es) - opportunity cost (en) - perjuicio (es) - moral hazard (en) - DEG (es) - intangible, intangible asset (en) - lokata, zainwestowane środki - book value (en) - aventura, empresa arriesgada, especulación (es) - afianzamiento, dita, fianza, garantía, recaudo, seguridad (es) - zadatek, zastaw - hipoteka - poręczenie, poręka, ręczycielstwo, rękojmia - contabilidad (es) - fundusze, gotówka - kredyt - deficit (en) - déficit presupuestario (es) - limited liability (en) - dług - dług państwowy - abonaré, pagaré, vale (es) - pożyczka - charge (en) - protokół, zapis - zestawienie bilansowe - balanza de pagos (es) - rachunek bieżący - rejestr, wykaz - conspicuous consumption (en) - konsumpcja - popyt - desarrollo económico (es) - exponential decay, exponential return (en) - zaopatrywanie, zaopatrzenie - competition (en) - account, business relationship (en) - affiliation, association, tie, tie-up (en) - kryzys - autarkia - solvencia (es) - bankructwo, niewypłacalność, upadłość - bankructwo - własność - credit crunch, liquidity crisis, squeeze, tightening of money, tight money policy (en) - Great Depression (en) - pleno empleo (es) - pomyślność - obligation (en) - zobowiązanie - debt (en) - bogactwo, dostatek - bogactwo, mamona - bieda, brak, nędza, niedostatek, niezamożność, ubóstwo, ubóstwo intelektualne, ubóstwo moralne - año económico, ejercicio, ejercicio anual (es) - dzierżawa[Domaine]

-