» 

diccionario analógico

गंभीरता सेpoważnie - तत्क्षणbłyskawicznie - अतिरिक्त, अधिकdodatkowy, ekstra - पहले, पहले से, पूर्वpoprzednio - क्रय, खरीद, खरीदी हुई वस्तुzakup - खरीदारी, सौदा लेनाzakupy - sucesión (es) - ekspropriacja, konfiskata własności, wywłaszczenie - subvención (es) - पिछले कुछ दिनों से, पिछले दिनों, हाल मेंniedawno, ostatnio - अन्तर्राष्ट्रीयता सेna arenie międzynarodowej - किरायाdzierżawa - अंपायर, निर्णायक, न्यायाधीश, मध्यस्थ, रेफरीsędzia, sędzia rozjemczy - व्यापार प्रतिषेधembargo - apurado, crítico (es) - व्यापक रूप सेglobalnie - देयpłatny - ascender, subir (es) - acumular (es) - निरुद्देश्य, निष्प्रयोजन, बेकार, लाभ उठाना, व्यर्थ, व्यर्थ में, व्यर्थ हीbezskutecznie, daremnie, na nic, na prożno, na próżno - कम खर्च, रक्षकoszczędność - प्रत्यार्पणekstradycja - चलाना, छोड़ना, बरखास्तगीdymisja, oddalenie, zwolnienie - रद्दanulowanie, odwołanie, unieważnienie - bloquear, congelar (es) - मुफ्त मेंbezpłatny, darmowy, gratis, za darmo - estimado (es) - pay cut, salary cut (en) - कल्याणकारी देशpaństwo opiekuńcze - कमी, क्षरणnaruszanie, zmniejszanie - छूट - crasamente (es) - संचय - अपकृष्टता, कमी, कसर, ख़ामी, खोट, गरीबी, ग़रीबी, त्रुटि, निकृष्टता, विगुणताbieda, ubóstwo - tope (es) - भूभागplantacja - cena - उपनिवेशवादkolonializm - neocolonialismo (es) - पेंशनभोगीemeryt, rencista - rescate (es) - poszerzyć - afán, aperreo, esfuerzo, laceria, reventón, sudor, trabajo, tráfago (es) - niepokojący, ważki - fraude (es) - cerrar (es) - indexación, indización (es) - Malthus, Thomas Malthus, Thomas Robert Malthus (es) - breeding (en) - capitalización (es) - तत्काल, तात्कालिक, तुरन्तbłyskawiczny, natychmiastowy - आबंटन, निर्धारणprzeznaczenie, przydział - redistribución (es) - new deal (en) - racionamiento (es) - część - मानव प्रेमfilantropia - कार्य सम्पादन, सौदा, हस्तांतरणinteres, kompromis, prowadzenie, sprawa, transakcja, ugoda, umowa, załatwianie - international affairs, world affairs (en) - transferencia, transmisión, trasferencia, trasmisión (es) - संपत्ति के हस्तांतरण संबंधी कानूनprawo własnościowe - delivery, legal transfer, livery (en) - uwolnienie więźnia za kaucją - lease-lend, lend-lease (en) - भुगतानzapłata - compensatory spending, deficit spending, pump priming (en) - इजाजतprzyzwolenie - odegrać się - kolektywizacja - protect (en) - ayuda financiera (es) - zatrudnienie - संघटन, सैन्य संघटनmobilizować - descentralización (es) - नि:शुल्क, बिना मूल्य के, मुफ्त - produktywny, wydajny - निष्फल, फलहीन, व्यर्थbezowocny, daremny - nominal (en) - आर्थिक दृष्टि से सुविधाजनक परिस्थिति में, धनी, सम्पन्नbiedny, zamożny - सुखदbezpieczny - arrastrado, pobre (es) - धनरहितbez grosza, spłukany z pieniędzy, zrujnowany - निर्धन, निस्सहाय, से रहितbez środków do życia, ubogi - गरीब, तंगी, दरिद्रbez grosza, biedny, być spłukanym - एक घर से दूसरे घर जानाprzenieść się - podnieść, przyczyniać się, wniosić wkład - पहले से भुगतान करनाzapłacić z góry - क्षतिपूर्ति करना, दुरूस्त करनाkompensować, naprawiać - अदा करना, चुकाना, दाम चुकाना, भुगतान करना, मजदूरी, वेतन या रूपया देनाspłacić - पूरा चुकता करना, बेबाक करनाzwrócić dług - pay (en) - बकाया चुकता कर छंटनी कर देना, भरपाई करना, हरजाना देनाkompensować, odprawić, wynagrodzić, zwolnić z odprawą - perder (es) - rozwidlać się, skręcać - निविदा प्राप्त करने की कोशिश करना, बोली बोलनाlicytować, składać ofertę - जमा करनाskładać - उधार लेनाpożyczyć - give (en) - prefer (en) - काम में लगाना, नियुक्त करना, मजदूरी पर रखनाnajmować, przyjmować, zaangażować, zatrudniać - colectivizar (es) - declare (en) - नामावाली पत्र में लिखना - किसी देश के आर्थिक भविष्य से संबंधितekonomiczny - ergonómico (es) - producto derivado, programa derivado, subproducto (es) - Keynesian (en) - servicio (es) - wydajność - कश्ती, जलयान, ज़हाज, विमान, शिल्पकला, हवाई जहाज, हस्तकलाstatek, łódka, łódź - ट्राम, ट्राम गाड़ी, ट्राम जाने की पटरीsieć tramwajowa - पूर्णयोगsuma - conmutabilidad (es) - बट्टा - pension account, pension plan, retirement account, retirement plan, retirement program, retirement savings account, retirement savings plan (en) - igualitarismo (es) - Malthusianism, Malthusian theory (en) - monetarism (en) - ergonomía (es) - अर्थशास्त्रekonomika - game theory, theory of games (en) - ekonometria - supply-side economics (en) - utylitarność, utylitaryzm - maoísmo (es) - arbitration clause (en) - अधिकार-पत्र, राज-पत्रstatut - Magna Carta, Magna Charta, The Great Charter (en) - एकस्व, पेटेंट, पेटेन्ट, सुन्दर तरीकाpatent - खाता, बिल, बीजकfaktura, rachunek - धन मिलने का एक लिखित ब्यौरा, पावतीpokwitowanie - करारनामाkontrakt, umowa - contrato laboral, convenio colectivo, convenio colectivo de trabajo (es) - contrato de trabajo, declaración de trabajos y servicios (es) - política económica (es) - fiscal policy (en) - control (en) - control de los precios, regulación de los precios (es) - base, floor (en) - protekcjonizm - क़रार, ठेका, सहमतिzgoda - stan - negociación colectiva, trato colectivo (es) - ciclo comercial (es) - establecimiento financiero, instituto financiero (es) - agencia de transportes, empresa de transportes (es) - समूहों या राष्ट्रों का गुटblok - मानवबल, श्रमबलliczba zatrudnionych, siła robocza - day shift, day watch (en) - मजदूर संघzwiązek zawodowy - company union, entreprise union (en) - fleet (en) - पूंजीवाद, पूजीवाद - industrialismo (es) - economía de mercado (es) - capitalismo de estado (es) - internacional, la Internacional (es) - hitleryzm, nazizm - अर्थव्यवस्थाgospodarka - fundacja - compañía de fideicomiso, compañía fiduciaria (es) - समुद्र या नदी तट के पीछे का प्रदेशgłąb kraju - प्रतिनिधि, बिचौलिया, बीचबचाव करने वाला, मध्यस्थmediator, pośrednik - पाने वाला, प्रापक, रिसीवर, लेने वालाlikwidator, odbiorca, odbiornik - जिसको पत्र लिखा जाएadresat - bankier - obdarowany, spadkobierca - ऋणी, कर्जदारpożyczający - broker-dealer (en) - कर्ज़दार, देनदारdłużnik - dragoman, drogman - अर्थशास्त्रीekonomista - ministro de hacienda (es) - ministro de asuntos exteriores (es) - gwarant, poręczyciel - अनुवादक, दुभाषिया - dzierżawca - Lord Chancellor, Lord High Chancellor (en) - मंत्री - साझीदारwspólnik - statystyk - कोषाध्यक्ष, बैंक में रुपया लेने या देने वाला, रोकड़‍ियाkasjer, kasjer bankowy - कोषाध्यक्षskarbnik - vicepresidente (es) - जोन मेनार्ड केन्स - J. P. Morgan, John Pierpont Morgan, Morgan (en) - bienes nacionales, patrimonio del Estado (es) - उपादान, जमीन एवं घर, माल, संपत्ति, सम्पत्ति, सामग्री, सामानcoś, mienie, nieruchomość, rupiecie, rzecz, rzeczy, substancja, własność - bienes muebles, bienes personales, efecto (es) - ruchomości - चीज, पदार्थ, वस्तुrzeczy - nieruchomość - भूमि, भूसम्पत्ति, रियासतposesja, posiadłość, ziemia - gleba (es) - arriendo, casa de alquiler, piso de alquiler (es) - propiedad colectiva, propiedad común, propiedad pública (es) - ziemia - पैसाpieniądz, pieniądze, waluta - renta nacional (es) - PIB, PNB, Producto bruto nacional, producto nacional bruto (es) - सकल घरेलू उत्पादprodukt krajowy brutto - ayuda a los países en desarrollo (es) - बोनसpremia - poprawa, zmiana - खर्च, ख़र्च, परिव्यय, व्ययwydatek, wydatki - disbursal, disbursement, expense (en) - cena, koszt - inwestycja - अदायगी, भुगतान, शोधनzapłata - कमाई, तनख़्वाह, तनखाह, तनख्वाह, पारिश्रमिक, मज़दूरी, वेतनzapłata, zarobki - salario mínimo (es) - bonificación, descuento, rebaja (es) - क्षतिपूर्ति का दावा, हरजानाodszkodowanie - alimenta, alimentacja, alimenty - payola (en) - हितprocent - reembolso, reintegración, reintegro, rembolso (es) - वेतनdochód, pobory - wypłata odszkodowania, zwrot mienia - तनख़्वाह , मासिक वेतन, वेतन pensja, pobory duchownego, płaca, wynagrodzenie, zasiłek - prebenda - akcydens, dodatkowy dochód - ग्रैच्यूटीnapiwek - child support (en) - multa (es) - coste de vida, costo de vida (es) - distribution cost (en) - costes de fabricación, gastos de fabricación, gastos de producción (es) - price (en) - cena zniżkowa - precio de compra (es) - opportunity cost (en) - perjuicio (es) - moral hazard (en) - DEG (es) - intangible, intangible asset (en) - निवेश लागत, लागतlokata, zainwestowane środki - book value (en) - साहसिक कार्य - afianzamiento, dita, fianza, garantía, recaudo, seguridad (es) - जमा, नकद अदायगीzadatek, zastaw - गिरवी, बंधकhipoteka - गारंटीporęczenie, poręka, ręczycielstwo, rękojmia - contabilidad (es) - पूंजी लगानाfundusze, gotówka - उधारkredyt - deficit (en) - déficit presupuestario (es) - limited liability (en) - उधार, ऋणdług - dług państwowy - abonaré, pagaré, vale (es) - ऋणpożyczka - charge (en) - सरकारी कागजprotokół, zapis - पक्का चिट्ठाzestawienie bilansowe - balanza de pagos (es) - चालू खाताrachunek bieżący - रजिस्टर में लिखनाrejestr, wykaz - conspicuous consumption (en) - उपभोग करना, उपयोग करनाkonsumpcja - मांगpopyt - desarrollo económico (es) - exponential decay, exponential return (en) - सप्लाईzaopatrywanie, zaopatrzenie - competition (en) - लेखा, हिसाब - affiliation, association, tie, tie-up (en) - संकटkryzys - तानाशाहीautarkia - solvencia (es) - bankructwo, niewypłacalność, upadłość - दिवाला, दिवालियापनbankructwo - własność - credit crunch, liquidity crisis, squeeze, tightening of money, tight money policy (en) - Great Depression (en) - pleno empleo (es) - pomyślność - obligation (en) - कर्जदारीzobowiązanie - debt (en) - ऐश्वर्य, धन-संपदा, धनाढ्यता, समृद्धिbogactwo, dostatek - bogactwo, mamona - bieda, brak, nędza, niedostatek, niezamożność, ubóstwo, ubóstwo intelektualne, ubóstwo moralne - año económico, ejercicio, ejercicio anual (es) - dzierżawa[Domaine]

-

 


   Publicidad ▼