Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

badly, gravely, seriously, severelyalvarlega - in a flash, in a jiffy, in a second, in a trice, in no time, instantaneously, instantly, in two shakes, outrighttafarlaust - additional, extra, otherauka-, umfram-, viðbótar- - antecedently, before, formerly, previouslyáður, forðum, fyrr, fyrrum - purchasekaup - shoppinginnkaup, innkaupaferð, vörur - succession, taking over - dispossession, expropriation - grant, subsidisation, subsidization - late, lately, latterly, of late, recentlynÿlega, undanfarið - internationallyá alþjóðavísu - letting, letting out, rental, renting, renting outleiga - arbiter, arbitrator, judge, referee, umpiredómari, gerðardómsmaður - embargo, trade embargo, trade stoppagehafnbann, viðskiptabann - critical - comprehensively, globally, universallyalls staðar, út um allan heim - collectable, collectible, payablegreiðanlegur, sem fellur í gjalddaga - climb, go up, risehefja sig til flugs, lyftast, stíga - accrue - avail, for nothing, futilely, ineffectually, in vain, to no effect, to no purpose, unavailingly, unsuccessfully, vainlygagn, gagnslaus, til einskis - economy, savingsparnaður - extraditionframsal - discharge, dismissal, dismission, firing, liberation, release, sack, sackingframkvæmd, frávísun, lausn, uppsögn - cancellation - block, freeze, immobilise, immobilize - complimentarily, for free, for nothing, free, free of charge, gratis, gratuitouslyókeypis - estimated - pay cut, salary cut - welfare statevelferðarríki - depletioneyðing, rÿrnun - deduction, discount, price reduction - grievously - accrual, accruement, accumulationsamsöfnun - impoverishment, poorness, poverty - cap, ceiling, roof - plantationplantekra - damage, price, termsverð - colonialismnÿlendustefna - neocolonialism - pensionary, pensionerlífeyrisþegi - atonement, expiation, satisfaction - branch out, broaden, diversifyvíkka - labor, labour, toil - dangerous, grave, grievous, life-threatening, serious, severealvarlegur, hættulegur, mikilvægur - fraud - close - indexation - Malthus, Thomas Malthus, Thomas Robert Malthus - breeding - capitalisation, capitalization - immediate, instant, instantaneoussem verður samstundis, tafarlaus - allocation, allotment, apportioning, apportionment, assignation, assignment, award, conferment, grant, parceling, parcellingúthlutun - reallocation, reallotment, reapportionment - new deal - rationing - grist, parcel, portion, sharehluti, partur - charity, humanitarianism, philanthropic gift, philanthropylíknarstarfsemi, mannúð - dealing, dealings, transactionframkvæmd, viðskipti - international affairs, world affairs - transfer, transference - conveyance, conveyance of title, conveyancing, conveyingundirbúningur og frágangur afsalsgjörninga - delivery, legal transfer, livery - bailment, deposit, payment into court - lease-lend, lend-lease - defrayal, defrayment, paymentborgun - compensatory spending, deficit spending, pump priming - approval, go-ahead, license, permission, permitleyfi - get back, win back - collectivisation, collectivization - protect - aid, economic aid, financial aid - employment, engagementatvinna - mobilisation, mobilizationherútboð, liðsöfnun - decentralisation, decentralization, devolution - complimentary, costless, free, gratis, gratuitous, groundlessendurgjaldslaus, gefins, ókeypis - productive, prolificafrakstursmikill, frjósamur - abortive, bootless, fruitless, futile, sleeveless, unfruitful, vainárangurslaus - nominal - affluent, badly, flush, loaded, moneyed, wealthy, well offauðugur, ríkur, vel/illa staddur, velmegandi - comfortable, easy, prosperous, well-fixed, well-heeled, well-off, well-situated, well-to-domátulegur, nægilegur - badly-off, poor - broke, bust, flat broke, skint, stone-broke, stony-broke - destitute, impecunious, impoverished, indigent, necessitous, needy, poverty-strickenblásnauður, nauðstaddur, þurfandi - hard up, impecunious, in straitened circumstances, penniless, penurious, pinchedauralaus, blankur, í kröggum - remove, transferflytjast búferlum - contribute, put upgefa, lyfta, skrifa - prepaygreiða fyrirfram - compensate, indemnify, recompense, repairbæta fyrir, bæta upp - payborga, greiða - ante up, pay, pay upgera upp skuld - pay - compensate, make it up, make up, pay, pay offbæta, gera upp við, greiða bætur - lose, turn a loss - bear, pay, yieldliggja, stefna, sveigja - bid, make a bid, make an offer, offer, tenderbjóða í - bank, depositleggja inn - borrowfá að láni - give - prefer - employ, engage, hire, take onráða - collectivise, collectivize - declare - enrol, enroll, enter, inscribe, recruitinnrita sig, skrá - economic, economicalhagfræðilegur - ergonomic - byproduct, by-product, child company, corporate restructuring spin-out, independent spin-off, independent spin-off company, restructuring spin-out, spinoff, spin off, spin-off, spinoff business, spin-off business, spinoff company, spin-off company, spinoff enterprise, spin-off enterprise, spinoff firm, spin-off firm, spin-off venture company, spin out, spin-out, swarming - Keynesian - facility, installation - output, outturn, turnoutafrakstur, framleiðsla - barge, boat, craft, vesselbátur, geimskip, skip - streetcar, tram, tramcar, tramway, trolley, trolley carsporbraut - aggregate, sum, total, totalityheildarupphæð, samtala - commutability, replaceability, substitutability - deficit, shortage, shortfall - pension account, pension plan, retirement account, retirement plan, retirement program, retirement savings account, retirement savings plan - egalitarianism, equalitarianism - Malthusianism, Malthusian theory - monetarism - bioengineering, biotechnology, ergonomics - economics, economic science, political economyhagfræði - game theory, theory of games - econometrics - supply-side economics - utilitarianism - Maoism - arbitration clause - chartersérleyfi - Magna Carta, Magna Charta, The Great Charter - patent, patent of inventioneinkaleyfi - account, bill, check, invoicereikningur, vörureikningur, yfirlit - bank cash certificate, delivery note, receipt, short-term borrowingkvittun, viðtökukvittun - contractsamningur - collective agreement, collective labour agreement, labor agreement, labor contract - contract of employment, employee's statement, employment agreement, employment contract - economic policy - fiscal policy - control - price administration, price control, price maintenance - base, floor - protectionism - agreement, understandingsamkomulag, samlyndi - condition, termaðstæður - collective bargaining - business cycle, trade cycle - financial institution, financial organisation, financial organization - carrier, common carrier, contract carrier, haulage business, haulage contractor, haulage firm, hauler, haulier, transit company, transport company - axis, bloc, block, power blocblokk, samtök - employees, hands, labour, manpower, men, workers, workforce, work forcemannafli, starfslið, vinnuafl - day shift, day watch - brotherhood, labor union, trades union, trade union, unionstéttar/-verkalÿðsfélag - company union, entreprise union - fleet - capitalism, capitalist economykapítalismi - industrialism - free enterprise, laissez-faire economy, market economy, private enterprise - state capitalism - International - national socialism, Naziism, Nazism - economic system, economyefnahagslíf, fjármál - foundationsjóður - trust company, trust corporation - back country, backwoods, boondocks, hinterland, primaeval forest, primeval forestupplönd - go-between, intercessor, intermediary, intermediator, mediator, middlemanmálamiðlari, milligöngumaður, milliliður - receiver, recipientmóttökutæki, skiptastjóri, viðtakandi - addresseeviðtakandi - bankerbankastjóri - beneficiary, doneesá sem nÿtur góðs af, styrkþegi - borrowerlántakandi - broker-dealer - debitor, debtorskuldunautur - dragoman - economic expert, economisthagfræðingur - finance minister, minister of finance - foreign minister, secretary of state - guarantor, surety, warranter, warrantor - dragoman, interpreter, translatorþÿðandi, túlkur - leaseholder, lessee - Lord Chancellor, Lord High Chancellor - government minister, minister - partnerfélagi, meðeigandi - actuary, statisticiantölfræðingur - bank clerk, cashier, teller, ticket clerkgjaldkeri, sögumaður - financial officer, treasurergjaldkeri - V.P., vice-chairman, vice president, vice-president - John Maynard Keynes, Keynes - J. P. Morgan, John Pierpont Morgan, Morgan - crown land, Crown property, demesne of the Crown, national domain, public domain, public land, Royal demesne, state land - belongings, holding, property, stuff, substancedrasl, efni, eigur, fasteign, landeign - personal estate, personal property, personalty, private property - effects, personal effects - thingsdót, föggur, föt - immovable, immovable property, real estate, real property, realty - acres, demesne, estate, land, landed estate, landed property, landholding, landownership, landowning, property, real estatefasteign, jarðareign, landareign, landeign - glebe - lease, letting, rental - common property, public property - landjarðareign - moneyfé, gjaldmiðill, peningur - gross national product, national income - GNP, gross national product, gross national profit - GDP, gross domestic product - aid to the developing countries, foreign aid - bonus, incentiveaukaarður/-greiðsla/-geta - adjustment, allowancestilling - expenditure, outgo, outlay, spendingeyðsla, notkun, útgjöld - disbursal, disbursement, expense - costkostnaður, verð - capital expenditure, capital outlay - paymentborgun - earnings, pay, remuneration, salary, wagelaun, tekjur, þóknun - minimum wage, wage-floor, wage minimum - discount, rebate - compensation, damageskaðabætur - alimony, maintenance - payola - interest, stakevextir - reimbursement - emolumentgróði, hagnaður, laun - amends, damages, indemnification, indemnity, redress, restitutionbætur, skaðabætur, það að skila e-u - salary, stipend, wageföst laun, kaup, laun - prebend - fringe benefit, perk, perquisite - backsheesh, baksheesh, bakshis, bakshish, gratuity, pourboire, tipþjónustugjald - child support - penalty - cost of living - distribution cost - production cost - price - asking price, offered price, offering price, offer price, sale price, selling price - purchase price - opportunity cost - financial loss - moral hazard - paper gold, special drawing rights - intangible, intangible asset - investment, investment fundsfjárfestir fjármunir - book value - speculation, ventureáhætta, áhættufyrirtæki - security, surety - deposit, down paymentfyrsta greiðsla, innágreiðsla, innborgun, trygging - mortgageveð - guarantee, guaranty - account, accounting, account statement - cash in hand, finances, fund, funds, monetary resource, pecuniary resourcefjármunir - credit, deferred payment, part payment, payment on accountafborgunarfrestur, lánsviðskipti - deficit - budgetary deficit, budget deficit - limited liability - debtskuld - domestic debt, national debt, public debt - note, note of hand, promissory note - borrowing, loan, money loanlán - charge - recordfundarbók, skrá - balance, balance sheetefnahagsreikningur - balance of international payments, balance of payments - current accountávísanareikningur, hlaupareikningur - registerskrá - conspicuous consumption - consumption, economic consumption, usance, use, use of goods and servicesneysla - call, demandeftirspurn - economic growth - exponential decay, exponential return - supplyútvegun - competition - account, business relationship - affiliation, association, tie, tie-up - crisishættuástand - autarchy, autarky, economic self-sufficiency, self-sufficiency - solvency - insolvency - bankruptcy, failuregjaldþrot - ownershipeignarréttur, það að vera eigandi - credit crunch, liquidity crisis, squeeze, tightening of money, tight money policy - Great Depression - full employment - prosperityvelgengni - obligation - financial obligation, indebtedness, liabilityþað að vera skuldugur - debt - affluence, opulence, richnessríkidæmi - mammon - destitution, indigence, need, neediness, pauperism, pauperization, penury - financial year, fiscal year, trading year - lease, term of a contractleigusamningur[Domaine]

-

 


   Publicidad ▼