Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

vážně, zleernsthaft - okamžitěaugenblicklich, blitzartig, im Nu, in Null Komma nichts - další, dodatečný, mimořádný, navíczusätzlich - dříve, předtímfrüher, vorher, zuvor - koupě, nákupAnkauf, Anschaffung, Beschaffung, Besorgung, Einkauf, Erwerb, Kauf - nákup, nakupování, nákupyBummel, Einkauf; Einkaufs-..., Einkaufsfahrt, Shopping - posloupnostÜbernahme - vyvlastněníEnteignung, Enterbung - grant, subvencování - nedávno, poslední dobouin letzter Zeit, kürzlich, letztens, neulich, vor kurzem - mezinárodněinternational, staatenübergreifend, übernational, überstaatlich, zwischenstaatlich - nájemMieten, Vermietung - rozhodčí, soudceRingrichter, Ringrichterin, Schiedsrichter, Schiedsrichterin, Unparteiische, Unparteiischer, Vermittler - embargoAusfuhrverbot, Embargo, Handelsblockade, Handelsembargo, Handelsverbot - kritický, závažnýbedrängt, kritisch - globálněallumfassend, global, universal, universell - splatnýzahlbar - stoupnout, vyléztsteigen, verteuern - narůstat, naskočit, přibývat - bez užitku, bez výsledku, k ničemu, marně, nadarmo, naplanoeitel, erfolglos, nutzlos, umsonst, vergebens, vergeblich - ekonomika, úsporaErsparnis - extradice, vydání, vydání stíhané osoby cizímu státuAuslieferung - padák, propuštění, vyhazov, výpověď, zamítnutí, zproštěníEntlassung, Kündigung - odhláška, storno, stornování, zrušeníAbsage - zmrazit - bezplatný, volný, zadarmo, zdarmafrei, gratis, kostenfrei, kostenlos, umsonst, unentgeltlich - pauschal - pay cut, salary cut (en) - sociální státSozialstaat, Wohlfahrtsstaat, Wohlstandsgesellschaft - deplece, spotřebování, vyčerpání, vypotřebování, výrazné zmenšeníErschöpfung - sleva - bolestně - nárůst, přírůstekabgegrenzte Schulden, Abgrenzungsposten, Anhäufung, Rechnungsabgrenzungsposten - bída, žebrota - strop - kultura, plantážPlantage - Preis - kolonialismusKolonialismus - neokolonizaceNeokolonialismus - důchodce, penzistaRentner, Rentnerin - odčinění, satisfakce, zadostiučinění - rozšířit, rozvětvitverbreitern - práce, robota - vážný, zlýernst, schwerwiegend - podvodBetrug - uzavřít - indexace, indexování - Malthus, Thomas Malthus, Thomas Robert Malthus (es) - chov - kapitalizace - okamžitýauf Anhieb, auf der Stelle, augenblicklich, direkt, sofortig, unmittelbar, unverzüglich - přidělení, rozděleníGewährung, Verleihung, Zuerkennung, Zusprechung, Zuteilung, Zuweisung - přerozdělení, znovurozdělení - new deal (en) - přídělový systémBewirtschaftung, Rationierung - díl, podíl, poměrná částAnteil, Portion, Teil - filantropie, lidumilnostMenschenfreundlichkeit, Menschenliebe, Philanthropie, Philantropie - jednání, transakce, vyjednáníAbwicklung, Geschäftsabschluß, Handel, Transaktion - international affairs, world affairs (en) - převedení, převod - převádění majetku, převedení, převodAbtretung - dodání, dodávka, doručení - úschovaHinterlegung - lease-lend, lend-lease (en) - hrazení, platba, výplataBezahlung, Zahlung - compensatory spending, deficit spending, pump priming (en) - povolení, souhlas, svoleníErlaubnis, grünes Licht - získat, znovunabýtwiederholen, zurückholen - kolektivizaceKollektivierung - chránit - finanční pomoc, pomoc - zaměstnáníBeschäftigung - mobilizaceMobilisierung, Mobilmachung - decentralizaceDezentralisation, Dezentralisierung - zadarmofrei, Frei..., unentgeltlich - produktivníarbeitsproduktiv, erträgfähig, produktiv - bezvýsledný, marný, neplodnýfehlgeschlagen, fruchtlos, vergeblich - nominální - majetný, nuzný, zámožnýreich, schlecht/gut dran - dostatečný, uspokojivýreichlich - arm, dürftig - na mizině, rozbitý, švorc, zkrachovanýabgebrannt, blank, pleite - bez prostředků, chudý, jsoucí bez peněz, jsoucí bez prostředků, nemající peníze, nezámožný, nuzný, potřebný, strádajícíärmlich, bedürftig, hilfsbedürftig, mittellos, notleidend, unvermögend - bez haléře, nasuchu, na suchuknapp mit Geld etc., ohne einen Pfennig Geld - přestěhovat se, přesunoutziehen - vynaložitbeitragen, dazuzahlen, zuschießen, zuzahlen - platit předem, předplatitvorausbezahlen, vorauszahlen - kompenzovat, nahradit, napravit, odškodnit, vynahraditausgleichen, entgelten, entlohnen, entschädigen, wiedergutmachen - splatit, vyplatit, zaplatitausgeben - zaplatit, zatáhnoutSchulden tilgen - splatit, zaplatit - odškodnit, propustit, splatit, vyplatit, vyrovnat, vyrovnat se, zaplatitabfinden, auszahlen, entschädigen, es wieder gutmachen, gutmachen, lohnen - prodělat, tratiteinbüßen - nést, rentovat se, táhnout se, vynést, zatáčetabwerfen, bringen, einbringen, eintragen, erbringen, ertragen, führen - podat nabídkubewerben, bieten, ein Angebot machen, ein Gebot machen - deponovat, uložit, vložit do bankydeponieren, einzahlen, hinterlegen - půjčit si, vypůjčit siausborgen, ausleihen, borgen, entleihen, leihen - give (en) - preferovat, upřednostňovat - angažovat, najmout, zaměstnat, zjednat sianstellen, beschäftigen, einstellen, engagieren, heuern - kolektivizovatkollektivieren - declare (en) - hlásit se, přihlásit, vstoupit, zapsat seeinschreiben - ekonomický, hospodářskýwirtschaftlich - ergonomisch - vedlejší produktAbfallprodukt, Nebenprodukt - Keynesian (en) - zařízeníKonstruktion, Vorrichtung - výdej, výrobní výdejProduktion - člun, loď, plavidloBoot, Fahrzeug, Kahn, Schiff, Schute, Wasserfahrzeug - dráha, elektrika, tramvaj, tramvajová síť, trolejbusElektrische, S-Bahn, Schnellbahn, Stadtbahn, Straßenbahn, Straßenbahnwagen, Straßenbahnzug, Tram - celkové množství, součet, souhrn, totalita, úhrnGesamtbetrag, Gesamtsumme, Summe - conmutabilidad (es) - deficit, manko, schodekFehlbetrag - pension account, pension plan, retirement account, retirement plan, retirement program, retirement savings account, retirement savings plan (en) - rovnostářství - Malthusianism, Malthusian theory (en) - Monetarismus - ergonomieErgonomie, Ergonomik - ekonomie, ekonomikaÖkonomie, Volkswirtschaft, Wirtschaftswissenschaften - game theory, theory of games (en) - ekonometrieÖkonometrie - supply-side economics (en) - utilitarismus, utilitarizmusUtilitarismus - Maoismus - arbitration clause (en) - charta, majestát, stanovy, výsadní listinaUrkunde - Magna Carta, Magna Charta, The Great Charter (en) - Patent; Patent-... - faktura, konto, účet, účtenkaRechnung, Warenrechnung - kvitance, potvrzenka, stvrzenka, účtenkaBon, Empfangsbestätigung, Kassenzettel, Quittung - kontraktVertrag, der Auftrag - kolektivní smlouvaTarifvertrag - pracovní smlouvaArbeitsvereinbahrung, Arbeitsvertrag, Dienstvertrag - hospodářská politikaWirtschaftspolitik - fiskální politika - control (en) - cenová regulacePreisbindung, Preisüberwachung - base, floor (en) - celní ochranaProtektionismus, Schutzzollpolitik - domluva, shoda, souhlas, úmluvaÜbereinstimmung - podmínkaZustand - negociación colectiva, trato colectivo (es) - hospodářský cyklus - finanční organizaceGeldinstitut - přepravceFuhrbetrieb, Fuhrgeschäft, Fuhrunternehmen, Spedition, Speditionsfirma, Speditionsgeschäft, Transportunternehmen - blok, táborBlock, Machtblock - chasa, lidská síla, pracovní síla, zaměstnanciArbeiterschaft, Arbeitskraft, Arbeitskräfte, Belegschaft - day shift, day watch (en) - odbor, odborová organizace, odboryGewerkschaft - závodní odbory - park, vozový park - Kapitalismus - Industrialismus - tržní hospodářstvífreies Unternehmertum - capitalismo de estado (es) - internacional, la Internacional (es) - nacismus, národní socialismusNationalsozialismus, Nazismus - ekonomie, ekonomika, hospodářská soustavaÖkonomie, Volkswirtschaft, Wirtschaft - nadaceStiftung - Treuhandgesellschaft - divočina, zaostalý kraj, zázemíHinterland, Urwald - -ice, mediátor, prostředník, spojka, zprostředkovatelMittelsfrau, Mittelsmann, Mittelsperson, Mittler, Mittlerin, Schlichter, Schlichterin, Vermittler, Vermittlerin, Zwischenhändler - adresát, adresátka, konkurzní správce, příjemce, přijímačEmpfänger, Empfängerin, Konkursverwalter, Konkursverwalterin - adresát, adresátkaAdressat, Adressatin, Empfänger - bankéř, peněžníkBankier - Nutznießer, Nutznießerin - vypůjčovatelEntleiher, Entleiherin - broker-dealer (en) - dlužníkSchuldner - překladatel - ekonom, -ka, národohospodářNationalökonom, Nationalökonomin, Ökonom, Ökonomin, Volkswirt, Volkswirtin, Volkswirtschaftler, Volkswirtschaftlerin, Wirtschaftswissenschaftler, Wirtschaftswissenschaftlerin - ministro de hacienda (es) - tajemníkAußenminister - garant, ručitelBürgin, Garant - -ice, -ka, tlumočníkDolmetscher, Dolmetscherin - nájemcePächter - Lord Chancellor, Lord High Chancellor (en) - ministrMinister, Ministerin - společnice, společníkGeschäftspartner, Geschäftspartnerin, Partner, Partnerin - Statistiker, Statistikerin - bankovní úředník, pokladníkErzähler, Erzählerin, Kassierer, Kassiererin - pokladníkSchatzmeister, Schatzmeisterin - viceprezidentstellvertretender Vorsitzender, stellvertretende Vorsitzende, Vizepräsident, Vizepräsidentin - John Maynard Keynes, Keynes (es) - J. P. Morgan, John Pierpont Morgan, Morgan (en) - Domäne, Staatsgut - hmota, krámy, látka, mast, nemovitost, věci, zavazadla?materieller Besitz, Besitztum, der Besitz, Habe, Habseligkeiten, Hab und Gut, Substanz, Zeug - movitý majetek, osobní majetek, soukromé vlastnictví, soukromý majetekPrivateigentum - Effekten, Habseligkeiten - osobní věci, věci - nemovitost, nemovitý majetek, realitaImmobilie - majetek, nemovitost, nemovitý majetek, panství, pozemek, pozemky, statekAnwesen, Grundbesitz, Grundstück, Gut, Land, Landbesitz, Landgut - církevní půda - pronájemPacht, Pachtbesitz, Pachtung - veřejný majetekGemeineigentum, öffentliches Eigentum - pozemekGrundbesitz, Grundstück - penízeGeld - národní důchodNationaleinkommen, Volkseinkommen - Bruttosozialprodukt - Bruttoinlandsprodukt - Entwicklungshilfe - bonifikace, mimořádná odměna, prémie, přídavek, příplatekBonus, Sondervergütung - přídavekEinrichtung - spotřeba, útrata, výdajAufwendungen, Ausgabe, der Verbrauch, Ausgaben, Auslage, Kosten, Unkosten - výdaj, vydání, výloha - náklad, soudní výlohyAufwand, Kosten, Kostenaufwand - investiční výdajeKapitalaufwendungen - odměnaLohn - gáže, odměna, příjem, služné, stálý plat, úplata, výdělek, výplataBezahlung, Einkommen, Entschädigung, Lohn, Verdienst - minimální mzdaMindestlohn, Minimumlohn - rabat, skonto, sleva - kompenzace, náhrada, odškodné, odškodněníEntschädigung, Schadensersatz - alimenty, výživnéAlimente, Unterhaltszahlung - korupce - účast, úrok, vkladZins, Zins-... - refundace, úhrada - příjem, zisk - odškodné, reparace, restituceRückerstattung - mzda, plat, příjemGehalt, Lohn, Stipendium - prebendaPfründe - požitek, vedlejší příjem, výhodaZusätzlich leistung - bakšiš, odměna, spropitné, spropytné, tuzérTrinkgeld - child support (en) - multa (es) - životní nákladyLebenshaltungskosten - distribuční náklady - Erzeugungskosten, Fertigungskosten, Herstellungskosten, Produktionskosten, Selbstkosten - price (en) - prodejní cenaAngebotspreis - Einkaufspreis, Einstandspreis - náklady obětované příležitosti, náklady ušlé příležitosti - finanční ztráta - moral hazard (en) - DEG (es) - nehmotné aktivum - investice, vkladAnlage, Investmentfonds - účetní hodnotaBilanzwert, Buchwert - hazard, spekulaceWagnis - kauce, záruka - zálohaAnzahlung, Einlage - hypotékaHypothek - zárukaSicherheit - vyúčtování, zúčtováníKontoauszug - hotovost, peněžní prostředky, peněžní zásobaBargeld, Barmittel, Barschaft, Fonds, Geldmittel, Kontanten - kredit, úvěrKredit, Ratenzahlung, Scheckzahlung, Teilzahlung - deficit, manko, schodek - rozpočtový deficit, rozpočtový schodekHaushaltsdefizit - limited liability (en) - dluh, pohledávkaSchuld, Schulden, Verschuldung - Staatsschuld - dluhopis, dlužní úpis, obligace - půjčka, vypůjčka, výpůjčkaAnleihe, Darlehen, Geldanleihe - poplatekAbgaben, Abzüge - rejstřík, zápis, záznamAufzeichnung, Beleg - bilance, rozvahaBilanz, der Rechnungsabschluß - platební bilanceZahlungsbilanz - běžný účetlaufende Rechnung - matrika, registr, seznam, soupisRegister - conspicuous consumption (en) - spotřebaVerbrauch - poptávkaNachfrage - Wirtschaftswachstum - exponential decay, exponential return (en) - dodávání, nabídka, zásobováníLieferung - konkurence - účet - afilace, sdružení, seskupeníZugehörigkeit, Zugehörigkeitsgefühl - kritická situace, krizeKrise - autarkie, soběstačnostAutarkie, Eigenständigkeit, Selbständigkeit - platební schopnost - platební neschopnostInsolvenz, Zahlungsunfähigkeit - bankrot, krach, úpadekBankrott - vlastnictvíEigentumsrecht - credit crunch, liquidity crisis, squeeze, tightening of money, tight money policy (en) - Great Depression (en) - Vollbeschäftigung - blahobyt, prosperitaWohlstand - povinnost, závazek - finanční závazek, peněžní závazek, zadluženost?negativer Besitz, Dankesschuld - dluh, pasivum, pohledávka, závazek - bohatost, bohatství, hojnost, nadbytekReichtum, Wohlstand - mamonMammon, Reichtum - nedostatek, nouze, nuzotaBedürftigkeit - fiskální rokBuchjahr, Geschäftsjahr, Rechnungsjahr, Wirtschaftsjahr - doba pronájmu, pronájemMietvertrag[Domaine]

-

 


   Publicidad ▼