Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

בְּמִידָה עֲצוּמָהgolemo, sjajno - good, well (en) - כַּמוּת, שִׁיטַת מְדִידָהkoličina, mjerilo - בְּאוֹפֶן יוֹצֵא מִן הַּכלָלizvanredno, neobično - יוֹתֵר מִדַי, לַלֶכֶת רָחוֹק מִדַי, מדיodveć, pretjerano, previše, vrlo jako - כָּל כָּךpreviše - ק”גkg - adecuado, apto, bueno, cualificado (es) - meager, meagerly, meagre, scrimpy, stingy (en) - ínfima (es) - metro cuadrado (es) - enormemente (es) - altímetro (es) - esfigmomanómetro, esfigmómetro, tonómetro (es) - ohmímetro (es) - שָׁעוֹן שֶׁמֶשsunčana ura - hora de Greenwich, hora media de Greenwich, tiempo universal (es) - בְּמֶרֶץintenzivno - sufficiently (en) - insuficientemente (es) - בְּאוֹפֶן מַעֲמִיק, עֲמוּקוֹתduboko - cambio al sistema métrico (es) - מְצוּיָןizvrsno, odlično - בְּצוּרָה מְצוּיֶנֶת, לְהַפלִיא, מְאוֹד, נִפלָאčarobno, divno, jako, krasno, prekrasno, silno - בְּלַהַטintenzivno - מְאוֹד מְאוֹדizrazito, jako, vecinom - בְּשֶפָע, לְמַכבִּיר, מֵעַל וֵּמֵעֶבֶרbogat, obilan, obilno - bizarramente, dadivosamentre, generosamente, liberalmente, pródigamente (es) - לוּח הַשָׁעוֹןbrojčanik sata - בְהַפרָזָהneumjereno, pretjerano - frecuencia muy alta (es) - minuciosamente (es) - מַד חוֹםtoplomjer - shallowly (en) - superlatively (en) - vehementemente (es) - מְדִידָהmjerenje - actinometry (en) - antropometría (es) - bathometry, bathymetry, plumbing (en) - calorimetría (es) - hidrometría (es) - observation (en) - agrimensura, apeo, planimetría, topografía (es) - mental test, mental testing, psychometric test, test (en) - עֶליוֹןgornji - אֵיזוֹר נָמוּך, נָמוּךnisko položen, nizak, pri dnu - תִקנִיnormalan, standardan - יַרחוֹןmjesečni - יוֹמיוֹמִי, יומיומי, יומיומיתdnevni, svakidanji - antropométrico (es) - acelerómetro (es) - actinómetro (es) - despertador, reló despertador, reloj despertador (es) - ampermetar - anemómetro (es) - astrolabio (es) - atmidómetro, atmómetro (es) - reloj atómico (es) - audiómetro (es) - מִשקָל, מאֹזנַיים, מאזנַיִיםvage - בָּרוֹמֶטֶר, מד-כובדbarometar - bolómetro (es) - cámara de burbujas (es) - kalorimetar - cronógrafo, cronómetro (es) - cronómetro (es) - cucú, reloj de cuco (es) - dosímetro (es) - dinamómetro (es) - electrómetro (es) - eudiómetro (es) - galvanómetro (es) - contador Geiger, contador Geiger-Müller (es) - estilo (es) - שָׁעוֹן סַבָּאveliki sat na uteg u drvenom ormariću - areómetro (es) - higrómetro (es) - planímetro (es) - ionization chamber, ionization tube (en) - Kundt's tube (en) - magnetómetro (es) - manómetro (es) - מְדִידָהmjerilo - termómetro de mercurio (es) - cuentakilómetros, hodómetro, odómetro (es) - podómetro (es) - reloj de péndulo (es) - piezómetro (es) - postage meter (en) - proportional counter, proportional counter tube (en) - cestita (es) - pirómetro (es) - מַכָּ”םradar - radiómetro (es) - pluvímetro, pluviómetro, udómetro (es) - telémetro (es) - platinum thermometer, resistance thermometer (en) - scintillation counter (en) - sismógrafo (es) - מַד מְהִירוּתbrzinomjer, mjerač brzine - spirograph (en) - peso de muellle (es) - שְׁעוֹן עֶצֶר - strain gage, strain gauge (en) - סֶרֶט מְדִידָהkrojački centimetar - מוֹנֶהautomatsko brojilo prevaljenog puta na vozilima, taksimetar - termopar (es) - viscosímetro (es) - tensiómetro, voltímetro (es) - clepsidra, reloj de agua (es) - contador de agua (es) - waveguide, wave guide (en) - weather radar (en) - יְבוּל, רֶוַח, תְּנוּבָה, תְּפוּקָה, תּוֹצֶרֶתurod - frecuencia de radio, radiofrecuencia (es) - ELF, extremely low frequency (en) - very low frequency, VLF (en) - LF, low frequency (en) - medium frequency, MF (en) - HF, high frequency (en) - EHF, extremely high frequency, millimeter wave, millimetric wave (en) - number (en) - sequence (en) - גַרגִירzrnce - הַשִיטָה הַמֶטרִיתmetrički sustav - International System, International System of Units, SI, SI system, SI unit, Systeme International, Systeme International d'Unites (en) - bandwidth (en) - אֶחָד, יְחִידָהjedinična vrijednost - quilate (es) - cuota (es) - weight, weight unit (en) - langley (en) - point (en) - punto de match (es) - arcsecond, second (en) - arcminute, minute, minute of arc (en) - radián (es) - sr, steradian (en) - milla cuadrada (es) - section (en) - aker - a, área (es) - מִידַת שֶטַחhektar - arpent (en) - segundo, si (es) - homer, kor (en) - board foot (en) - מִילִילִיטֶר, מ”ל מִילִילִיטֶר, סמ”קkubični centimetar, mililitar - דֶצִילִיטֶרdecilitar, deseti dio litre - לִיטֶרlitra - hectolitro (es) - kilolitro, metro cúbico (es) - farad, faradio (es) - coulomb, culombio (es) - ampere-hour (en) - siemens (es) - amper - mamá, massachusetts, título universitario (es) - abamp, abampere (en) - oersted (en) - maxwell, Mx (en) - weber (es) - gauss (es) - tesla (en) - Enrique, Henrio (es) - L, lambert (en) - lux (es) - fot, foto (es) - candela (es) - propiedad del estado, soldado americano (es) - ווֹלט, וולטvolt, volta - kilovoltio (es) - rydberg, rydberg constant, rydberg unit (en) - וַוטvat - קִילוֹוָאט, קִילוֹוָטkilovat, kW - כּוֹח סוּסkonjska sila - voltamperio (es) - curie (es) - rutherford (en) - אוהם - dina (es) - njutn - pdl, poundal (en) - רֶגֶל, רֶגל, רגלmjera za dužinu, noga, stopalo - estadio (es) - מַיִילmilja - ligne (en) - coss, kos (en) - versta (es) - cable (es) - chain (en) - מרפקlakat - dedo (es) - head (en) - micromillimeter, micromillimetre, millimicron, nanometer, nanometre, nm (en) - micra, micrómetro (es) - מִילִימֶטֶר, מ”מ מילִימֶטֶרmilimetar - סנטימטר, ס”מcentimetar, cm - דֶצִימֶטֶר, דצימטרdecimetar - מֶטֶר, מטרmetar - decámetro (es) - hectómetro (es) - קִילוֹמֶטֶר, קילומטר, ק”מkilometar, km, kratica za „kilometar“ - פְרָאנקfranak - balboa (es) - cruzeiro (es) - dinar (es) - dinar (es) - dinar (es) - dinar (es) - dinar (es) - dinar (es) - dirham, Moroccan dirham (en) - Australian dollar (en) - sen (es) - Canadian dollar, loonie (en) - Hong Kong dollar (en) - Jamaican dollar (en) - Liberian dollar (en) - New Zealand dollar (en) - Singapore dollar (en) - United States dollar (en) - eurodólar (es) - Zimbabwean dollar (en) - hao (en) - דְרָכמָהgrčka novčana valuta - dobra (en) - escudo, Portuguese escudo (en) - forint (en) - Belgian franc (en) - French franc (en) - Swiss franc (en) - inti (en) - at (en) - krona, Swedish krona (en) - Danish krone, krone (en) - krone, Norwegian krone (en) - kwacha, Zambian kwacha (en) - lek (en) - lev (en) - לִירָהlira - libra, libra esterlina (es) - מַארקmarka, njemačka marka - pfennig (es) - פֶּזטָהnovac, pezet - Chilean peso, peso (en) - Colombian peso, peso (en) - Cuban peso, peso (en) - Dominican peso, peso (en) - peso mejicano (es) - peso, Philippine peso (en) - peso, Uruguayan peso (en) - Cypriot pound, pound (en) - Egyptian pound, pound (en) - batea (es) - lira, Maltese lira (en) - pound, Syrian pound (en) - pula (en) - thebe (en) - rand (es) - Iranian rial, rial (en) - riel (en) - Qatari riyal, riyal (en) - rupia (es) - rupia pakistaní (es) - חַנָּה - rupia mauricia (es) - rupia nepalí (es) - chelín, chelín austriaco (es) - gros, groschen (es) - shekel (es) - shilling de Kenya (es) - shilling tanzano (es) - shilling ugandés (es) - sucre (es) - Guinean franc (en) - mongo (es) - יוּאָןjuan - zaire (es) - zloty (es) - dol (en) - atm, atmosphere, standard atmosphere, standard pressure (en) - paskal - millimeter of mercury, mm Hg, torr (en) - pounds per square inch, psi (en) - תֵּיבָהtakt - baria (es) - en, nut (en) - em, em quad, mutton quad (en) - cicero (en) - agate line, line (en) - Erlang (en) - מַעֲלָהmjerna jedinica za kut - מַעֲלוֹת צֶלזִיוס, צְליוּס25, C, Celzij - kelvin (es) - atomic mass unit (en) - mass number, nucleon number (en) - troy, troy weight (en) - obolus (en) - tael (en) - לִיברָה, לִיטרָה, לִירָה שְׂטֶרלִינגfunta - mcg, microgram (en) - מִילִיגרָם, מ”גmiligram - decigramo (es) - גְרָםgram - gram molecule, mol, mole (en) - hectogramo (es) - tonelada, tonelada métrica (es) - erg, ergio (es) - electronvoltio (es) - ג׳ולdžul - קָלוֹריָהkalorija - kilocaloría (es) - BTU (es) - watt-hour (en) - correction, fudge factor (en) - נֶפָח, נפחvolumen - קִבּוֹלֵת @@@קִיבּוֹלֵת$$$kapacitet, opseg - scale (en) - proporción (es) - content (en) - יַחַס, שִׁיעוּרomjer - frequency, relative frequency (en) - sincronía, sincronismo, sincronización (es) - coordinated universal time, UTC (en) - night (en) - inserción, intercalación, interpolación (es) - לוּחַ שָׁנָהgodišnjak - Roman calendar (en) - Gregorian calendar, New Style calendar (en) - Julian calendar, Old Style calendar (en) - Revolutionary calendar (en) - Brumaire (en) - Frimaire (en) - Germinal (en) - Prairial (en) - Messidor (en) - Thermidor (en) - Fructidor (en) - Hebrew calendar, Jewish calendar (en) - lunar calendar (en) - lunisolar calendar (en) - Islamic calendar, Mohammedan calendar, Moslem calendar, Muhammadan calendar, Muslim calendar (en) - Hindu calendar (en) - Holy Week, Passion Week (en) - חודשmjesec - luna, lunación (es) - יָנוּאָר, ינואר - פֶבְּרוּאָר, פברואר - מַארס, מרסmjesec ožujak - אַפְּרִיל, אפריל - מַאי, מאי - יוּנִי, יוני - יוּלִי, יולי - אוֹגוּסְט, אוגוסטkolovoz - סֶפְּטֶמְבֶּר, סֶפטֶמבֶּר, ספטמברskraćenica za rujan - אוֹקְטוֹבֶּר, אוקטובר - נוֹבֶמְבֶּר, נובמבר - דֶּצֶמְבֶּר, דצמבר - Chislev, Kislev (en) - Tebet, Tevet (en) - Shebat, Shevat (en) - Adar (en) - Nisan, Nissan (en) - Iyar, Iyyar (en) - Sivan, Siwan (en) - ab, av (es) - Ellul, Elul (en) - Moharram, Muharram, Muharrum (en) - Safar, Saphar (en) - redžep - ševal - Pansa, Pus (en) - leap second (en) - cuaresma (es) - שִׁעוּר יְלוָּדה @@@שִׁיעוּר יְלוָּדה$$$stopa nataliteta - שִׁיעוּר תְּמוּתָהsmrtnost - dose rate (en) - gasto, velocidad de una corriente (es) - frequence, frequency, oftenness (en) - Gc, GHz, gigacycle, gigacycle per second, gigahertz (en) - הֶרץherc, mjerna jedinica frekvencije - קמ”שkm/h - מְהִירוּת - ritmo (es) - velocidad aérea (es) - escape speed, escape velocity (en) - velocidad de la luz (es) - mortalidad infantil (es) - luminous flux (en)[Domaine]

-

 


   Publicidad ▼