» 

diccionario analógico

alarmerande, oroandealarmante, alarmantemente, de forma alarmante, horriblemente, horrorosamente - glupande, omåttligcomilón, tragón, voraz, zampón - blihacer, ser - acquisitive (en) - förvärvslysten, girig, girig efter, glupsk, gnidig, hagalen, lysten, snål, snikenavaricioso, avariento, avaro, ávido, codicioso, glotón, rapaz - inactive, passive (en) - glatt, jublande, muntert, upprymtalegremente, animado, con alegría, con animación, con fruición, felizmente, gozosamente, jubilosamente - exhaustivo - avsiktligt, med flit, med viljeadrede, aposta, apostadamente, apostamente, a propósito, con intención, deliberadamente, de su propio acuerdo, expresamente, intencionadamente, intencionalmente, por propio impulso, voluntariamente - oavsiktligt, omedvetet, utan att veta om detinstintivamente, sin intención, sin querer - passivtcon pasividad, pasivamente - förskräcktaterrorizado, desconcertado, espantado, estupefacto, horrorizado, trastornado, turbado - nervös, panikartadaterrorizado, lleno de pánico, preso de pánico - orubblig, ståndaktigimpávido, resuelto - ansvarsfullt, ansvarskännandecon seriedad, responsablemente - amnesi, minnesförlustamnesia, pérdida de la memoria - på ett stolt sättorgullosamente, ufanamente - []klart!, [] väl [], []visst!, absolut, avgjort, bestämt, definitivt, med säkerhet, minsann, otvivelaktigt, säkerligen, säkert, verkligen¿verdad?, a buen recaudo, a salvo, claro, con certeza, con seguridad, con toda seguridad, de confianza, definitivamente, seguramente, seguro, sin duda - colectivamente - allvarligt, uppriktigtcon seriedad, en serio, gravemente, seriamente - djärvt, käckt, modigt, ståtligt, tappertcon valentía, imponentemente, valientemente - omsorgsfullt, samvetsgrantconcienzudamente, escrupulosamente, meticulosamente - nyktertsobriamente - djärvtaudazmente, con valentía - dugligt, kompetent, skickligt, träffandeadecuadamente, capaz, competentemente, dote, habilmente, hábilmente, pertinentemente - ängsligt, oroligtansiosamente, aprensivamente, con ansiedad, con inquietud, lleno de ansiedad, preocupadamente, temerosamente - intelectualmente - allvarligt, högtidligtsolemnemente - grovt, oanständigt, råttde manera ordinaria - fruktansvärd, ohyggligatroz, feo, horrible, horroroso, poco hermoso - avskyvärd, fruktansvärd , hemsk , rädd, skrämdalarmante, horroroso, temeroso, temible, temido, terrible, terrífico - avskräckande, farlig, frånstötande, hotandeamenazador, amenazante, imponente, severo - bloddrypande, blodisande, hårresande, mardrömslikde pesadilla, de punta que pone los pelos, escalofriante, espeluznante, estremecedor, horripilante - läskig, läskigt, ruskig, skrämmandealarmante, asustadizo, horripilante - farlig, respektingivandetemible - makaber, sjuk, sorgligde muy mal gusto, macabro, morboso, negro - oanständigt, opassande, oriktigt, otillbörligtincorrectamente - modigt, oförfärat, oförskräckt, orubbligt, ståndaktigtimpávidamente, intrépidamente, osadamente, resueltamente, sin temor - på ett intelligent sättdespiertamente, inteligentemente, vivamente - artigt, hövligtamablemente, cortésmente, educadamente, urbanamente - grovt, oartigt, ohövligtdesatentamente, descortésmente, groseramente, maleducadamente, sin modales - hjärtligt, hurtfrisktamistosamente, cordialmente, efusivamente - artigt, förbindligt, gladlynt, vänligtafablemente, amablemente, amistosamene, bondadosamente, con buen humor, con misericordia, genialmente, graciosamente, simpáticamente - på ett olycksbådande sättsiniestramente - modig, oförfärad, oförskräckt, oräddaudaz, impávido, impertérrito, intrépido, osado - horrifyingly (en) - fruktansvärd, rädd, skrämd - djärv, käck, modig, tapperalentado, animoso, ardido, arrestado, bizarro, resuelto, valiente - förfärligt, skrämmandehorriblemente - modig, tappervaliente - rädd, skrämd - blyg, försagd, timid - försagdpusilánime - arrogant, förmätetaltivamente, arrogantemente, desdeñosamente, despectivamente - bestämd, säkertciertamente - girigt, glupskt, ivrigtacuciadamente, acusiosamente, ansiadamente, ansiosamente, avaramente, avariciosamente, avarientamente, ávidamente, codiciosamente, con avaricia/codicia, con avidez, con muchas ganas, glotonamente, rapazmente - churlishly, surlily (en) - volitionally, willingly (en) - detaljerad, utförligcircunstanciado, detallado, extenso, minucioso, pormenorizado, prolijo - flyktig, hastigapresurado, poco profundo, poco serio, rápido, superficial - equably (en) - formidable - gärna, gladeligen, med glädjecon mil amores, con mucho gusto, con placer, de buena gana - gluttonously (en) - motsträvigta regañadientes - glättig, munteralegre - glad, livad, livlig, lustig, morsk, piggalegre, animadamente, animado, de buen talante, feliz - hänsynslöst, vårdslöstatrevidamente, audazmente, temerariamente - heroiskt, hjältemodigtheroicamente - känslolöst, likgiltigtimpasiblemente - uppfatta personligthacer alusiones personales, personalizar - förståndigt, kloktprudentemente - eftergivet, milt, överseendecon clemencia, con complacencia, indulgentemente - drippily, mawkishly (en) - enformigt, monotontmonótonamente - cachazudamente - klent, ynkligtdébilmente, escaso, flojamente, pobre, pobremente - sensuellt, sinnligtsensualmente - solitarily (en) - estoicamente, impasiblemente - modigt, tappertvalientemente - con voracidad, vorazmente - förstå, förstå sig påcomprender, comprenderse, entender, tener entendido - caer en la cuenta, caer en la cuenta de algo, comprender, entender - fatta, förstå, förstå rätt, inse, vara medveten omcomprender, darse cuenta, decir/hacer correctamente, entender, hacerse cargo de - vetaconocer, saber - känna, känna till, kunnaconocer - know (en) - erfara, leva, möta, uppleva - know (en) - förväxlaconfundir, hacer tropezar - läsa mellan radernaleer entre líneas - analysera, konstruera, tolka, utläggaconstruir, interpretar - read, take (en) - chevaleresk, ridderligcaballeresco, caballeroso, galante - brysk, skarp, tvärbrusco, duro, mordaz - destacar, diferenciar, distinguir, distinguirse - förutseprever, pronosticar - säljahacer vender - få över ngn på sin sida, övertygaconvencer - avrådadesaconsejar, disuadir - Piaget - Burrhus Frederic Skinner, Skinner - emotionellemotivo - innerst, inreinterior, íntimo, profundo - betecknacalificar, caracterizar, describir - framhärdande, ihärdighet, ståndaktighet, uthållighetahínco, constancia, insistencia, perseverancia, persistencia, tenacidad - ungdomsvåldfollones - förehavanden, hållning, uppträdandeacciones, actuación, comportamiento, conducta, hechos, obras, proceder - comportamiento, conducta, funcionamiento, trato - kall, kyligfrío - intelectual - intelligentinteligente - avsiktlig, uppsåtligdeliberado, intencional, premeditado - oavsiktlig, ofrivillig - introspektivintrospectivo - få, förmå att, tvinga att - onanera, runkacascar, masturbar, masturbarse, paja, pajear, pelar - lydigbienmandado, obediente - egensinnig, motsatt, i motsats till, trilskcontrario a, rebelde - egensinnig, envis, halsstarrig, hårdnackad, obstinat, tjurskalligcabeza dura, indisciplinado, terco, voluntario, voluntarioso - be ombuscar, buscarse, buscársela - draw (en) - fire up, heat, ignite, inflame, stir up, wake (en) - assure, reassure (en) - enfadarse, indignarse, rabiar - göra bestört, injaga skräck i, skrämmaacobardar, acoquinar, amedrentar, arredrar, aspaventar, asustar, atemorizar, aterrorizar, causar miedo a, dar miedo a, espantar, llenar de miedo, meter miedo a, sobresaltar - förfära, slå med fasaalarmar, escandalizar, horrorizar, sobresaltar - få att tappa koncepterna, göra nervös, göra osäker, oroaacobardar, amilanar, desconcertar, desquiciar, enervar, inquietar, perturbar, trastornar, turbar - die (en) - göra modlös, hota, köra med, skrämma, tyranniseraacobardar, asustar, desalentar, desanimar, desmoralizar, espantar, intimidar - göra rasandeencolerizar, enfurecer, exasperar, irritar - bringa ur fattningenapurar, atolondrar, atortolar, aturdir, aturrullar, azarar, azorar, comprometer, confundir, dejar confuso, dejar confuso a, desconcertar, perturbar, preocupar, turbar - förvilla, förvirraaturdir, desconcertar - försätta i [] trångmålapenar, avergonzar, confundir, poner en un aprieto, turbar - få utstå, lida, sota förpadecer, sufrir - förlora, tappa bortperder - göra besviken, svikadecepcionar, defraudar, fallar - förödmjuka, göra ödmjuk, kväsaapocar, despreciar, humillar, mortificar, rebajar - förnedra, förödmjukadegradar, degradarse, deshonrar, deshonrarse, envilecer - minska, reducera, sänkaabatir, rebajar - behärska - fylla med stolthetalborozar, embriagar, intoxicar, regocijar - acicatear, alegrarse, alentar, animar, dar aliento a, envalentonar, estimular, fomentar, impulsar, infundir ánimo a, promover, reanimarse - gynna, stödja, uppmuntraalentar, animar - desalentar, descorazonar, disuadir - abatir, descorazonar - arder - arrogant, dryg, viktigarrogante, prepotente - högdragen, högfärdig, högmodig, överlägsenaltanero, altivo, arrogante, de altivez, desdeñoso, despreciativo, de superioridad, engreído, menospreciativo, noble, presuntuoso - egenkär, fåfäng, inbilsk, stöddig, uppblåstcreído, engreído, presumido, vanidoso - uppmärksam påconsciente - ansvarigresponsable - sensitise, sensitize (en) - []väcka, framkalla, göra berörd, gripaconmover, despertar, emocionar, excitar, provocar - okynnig, småjäkligendiablado, juguetón, travieso - allvarsamformal, sobrio - find (en) - tala motmilitar - påverkainfluenciar, influir - känneteckna, karakteriseracaracterizar - de la conducta - antisemitiskantisemítico - imagen - huvud, skallecabeza, cerebro, mente, psique - det undermedvetnael inconsciente, inconsciente - intelligence (en) - capacidad intelectual, inteligencia - illistighet, knipslughet, list, slughet, smarthetagudeza, astucia, habilidad, malicia, maña, maña para engañar, picardía, socarronería, taima, taimería, zorrería - efterblivenhetatraso, modestia, retraso, retraso mental, rezagamiento, tercermundismo, timidez - fallenhet, förmåga, talangfacultad, facultad cognitiva, facultad mental, habilidad - angelägenhet, ensak, sakasunto, inquietud - affär, angelägenhet, sak, tingasunto, caso, cosa - elfenbenstorntorre de marfil - anima (en) - inblandning, intresse, trasslig situationimplicación - förvirring, oredaconfusión, desorden - virrvarrabobamiento, alelamiento, atolondramiento, atontamiento, atontolinamiento, confusión, desconcierto, estupefacción, estupor, mudez, mutismo, ofuscación, pasmo, silencio - bryderi, förvirring, rådlöshetperplejidad - enigma, gåta, hemlighetsmakeri, mysterium, mystikacertijo, adivinanza, enigma, misterio - dilemmadilema, Entre la espada y la pared - visshetcerteza, seguridad - []säkerhet, säkerhet, självförtroende, självsäkerhet, självtillit, visshetautoconfianza, certeza, confianza, confianza en sí mismo, seguridad, seguridad en sí mismo - säkerhet, visshetaudacia, certeza, certitud, temeridad - confianza, fe - tveksamhet, tvivelaktighet, tvivelsmålduda, incertidumbre, incertitud, indeterminación, inseguridad - farhåga, misstro[], onda aningaraprensión, desconfianza, recelo - principerprincipios - psykologipsicología, sicología - psicología cognitiva - psicología del desarrollo, psicología infantil - psicología experimental - psicofísica - behaviorismbehaviorismo, conductismo - neuropsicología - psicometría - gestaltpsykologigestaltismo, psicología de la forma - socialpsykologipsicología social - gruppdynamikdinámica de grupo - voice (en) - parapsicóloga, parapsicólogo, parasicólogo - psykologpsicóloga, psicólogo, sicóloga, sicólogo - Carl Gustav Jung, Carl Jung, Jung - intelligenskvot, IQCI, cociente de inteligencia, coeficiente de inteligencia, IQ - lycksalighet, sällhet, sjunde himlenarrobamiento, dicha, euforía, éxtasis, felicidad, gloria, júbilo, séptimo cielo, transporte - abulia - anhedonia (en) - Hypnoshipnosis - självsuggestionautohipnosis, autosugestión, sugestión - hypokondriaprensión, hipocondria, hipocondría - anspänning, sträckning - förnuftighet, resonlighetjuicio, lo razonable, racionalidad, sensatez - melancolía - irritationagrazón, atufamiento, atufo, carlanca, contrariedad, disgusto, enfado, enojo, fastidio, grima, incomodidad, molestia, vejación - association, minneasociación - humör, stämninghumor, opinión, temple[Domaine]

-

 


   Publicidad ▼