» 

diccionario analógico

satraucošialarmante, alarmantemente, de forma alarmante, horriblemente, horrorosamente - nepieēdināms, rijīgscomilón, tragón, voraz, zampón - kļūthacer, ser - acquisitive (en) - alkatīgs, mantkārīgs, mantrausīgs, rijīgs, skopsavaricioso, avariento, avaro, ávido, codicioso, glotón, rapaz - inactive, passive (en) - gavilējošialegremente, animado, con alegría, con animación, con fruición, felizmente, gozosamente, jubilosamente - exhaustivo - ar nodomu, ar nodomu/nolūku, tīšām, tīšiadrede, aposta, apostadamente, apostamente, a propósito, con intención, deliberadamente, de su propio acuerdo, expresamente, intencionadamente, intencionalmente, por propio impulso, voluntariamente - instintivamente, sin intención, sin querer - pasīvicon pasividad, pasivamente - apstulbots, pārsteigtsaterrorizado, desconcertado, espantado, estupefacto, horrorizado, trastornado, turbado - panikas pārņemts, panikas varāaterrorizado, lleno de pánico, preso de pánico - nesatricināms, stingrsimpávido, resuelto - ar atbildības izjūtucon seriedad, responsablemente - amnēzija, atmiņas zudumsamnesia, pérdida de la memoria - lepniorgullosamente, ufanamente - droši, droši vien, laikam taču, nekļūdīgi, noteikti, patiešām, patiesi, protams, protams!, skaidri¿verdad?, a buen recaudo, a salvo, claro, con certeza, con seguridad, con toda seguridad, de confianza, definitivamente, seguramente, seguro, sin duda - colectivamente - nopietnicon seriedad, en serio, gravemente, seriamente - drosmīgi, drošsirdīgicon valentía, imponentemente, valientemente - apzinīgi, pedantiski, precīziconcienzudamente, escrupulosamente, meticulosamente - nosvērti, prātīgi, skaidrā prātāsobriamente - drosmīgi, izcelti, pārdrošiaudazmente, con valentía - iespējami, kompetenti, piemēroti, prasmīgi, spējīgiadecuadamente, capaz, competentemente, dote, habilmente, hábilmente, pertinentemente - bažīgi, nedroši, nemierīgi, raižpilni, samulsumāansiosamente, aprensivamente, con ansiedad, con inquietud, lleno de ansiedad, preocupadamente, temerosamente - intelectualmente - nopietni, svinīgisolemnemente - piedauzīgi, raupji, rupjide manera ordinaria - drausmīgsatroz, feo, horrible, horroroso, poco hermoso - baiļpilns, briesmīgs, šausmīgsalarmante, horroroso, temeroso, temible, temido, terrible, terrífico - atbaidošs, briesmīgs, draudīgsamenazador, amenazante, imponente, severo - asinsstindzinošs, baismīgs, murgains, šaušalīgs, šausmīgsde pesadilla, de punta que pone los pelos, escalofriante, espeluznante, estremecedor, horripilante - atbaidošs, bailīgs, drausmīgsalarmante, asustadizo, horripilante - bīstams, draudīgstemible - drausmīgs, neizdevies, šaušalīgs, vājšde muy mal gusto, macabro, morboso, negro - incorrectamente - bezbailīgi, nesatricināmi, stingriimpávidamente, intrépidamente, osadamente, resueltamente, sin temor - apķērīgi, gudridespiertamente, inteligentemente, vivamente - laipni, pieklājīgiamablemente, cortésmente, educadamente, urbanamente - nepieklājīgi, rupjidesatentamente, descortésmente, groseramente, maleducadamente, sin modales - izjusti, sirsnīgiamistosamente, cordialmente, efusivamente - labsirdīgi, laipni, patīkami, pieklājīgi, pievilcīgi, sirsnīgiafablemente, amablemente, amistosamene, bondadosamente, con buen humor, con misericordia, genialmente, graciosamente, simpáticamente - draudīgisiniestramente - bezbailīgsaudaz, impávido, impertérrito, intrépido, osado - horrifyingly (en) - baiļpilns, baismīgs, drausmīgs - drosmīgs, drošsirdīgsalentado, animoso, ardido, arrestado, bizarro, resuelto, valiente - drausmīgi, šausmīgihorriblemente - drosmīgs, drošsirdīgsvaliente - baiļpilns - bailīgs, bikls, kautrīgs - pusilánime - augstprātīgi, iedomīgialtivamente, arrogantemente, desdeñosamente, despectivamente - bez šaubāmciertamente - alkatīgi, mantkārīgi, rijīgiacuciadamente, acusiosamente, ansiadamente, ansiosamente, avaramente, avariciosamente, avarientamente, ávidamente, codiciosamente, con avaricia/codicia, con avidez, con muchas ganas, glotonamente, rapazmente - churlishly, surlily (en) - volitionally, willingly (en) - detalizēts, sīkscircunstanciado, detallado, extenso, minucioso, pormenorizado, prolijo - paviršs, steidzīgsapresurado, poco profundo, poco serio, rápido, superficial - equably (en) - formidable - ar prieku, labprātcon mil amores, con mucho gusto, con placer, de buena gana - gluttonously (en) - nelabprāta regañadientes - bezrūpīgs, dzīvespriecīgsalegre - jautrs, līksms, rosīgsalegre, animadamente, animado, de buen talante, feliz - pārgalvīgiatrevidamente, audazmente, temerariamente - varonīgiheroicamente - apātiski, bezkaislīgiimpasiblemente - iemiesot, personificēthacer alusiones personales, personalizar - []prātīgiprudentemente - iecietīgicon clemencia, con complacencia, indulgentemente - drippily, mawkishly (en) - monotoni, vienmuļimonótonamente - cachazudamente - sīki, vārgulīgidébilmente, escaso, flojamente, pobre, pobremente - juteklīgi, jutekliskisensualmente - solitarily (en) - estoicamente, impasiblemente - drosmīgi, drošsirdīgivalientemente - con voracidad, vorazmente - domāt, izprast, noprast, pazīt, pieņemt, saprastiescomprender, comprenderse, entender, tener entendido - saprast, uztvertcaer en la cuenta, caer en la cuenta de algo, comprender, entender - aptvert, izprast, pareizi saprast/izdarīt, saprastcomprender, darse cuenta, decir/hacer correctamente, entender, hacerse cargo de - zinātconocer, saber - pazīt, prastconocer - know (en) - dzīvot, eksistēt, pārdzīvot, piedzīvot, pieredzēt - know (en) - sajaukt, samainītconfundir, hacer tropezar - lasīt starp rindāmleer entre líneas - izskaidrot, iztulkotconstruir, interpretar - read, take (en) - bruņnieciskscaballeresco, caballeroso, galante - skarbs, strupsbrusco, duro, mordaz - destacar, diferenciar, distinguir, distinguirse - nojaust, paredzētprever, pronosticar - reklamēthacer vender - dabūt savā pusē, pārliecināt, pierunātconvencer - atrunātdesaconsejar, disuadir - Piaget - Burrhus Frederic Skinner, Skinner - emocionāls, viegli aizkustināmsemotivo - apslēpts, iekšējsinterior, íntimo, profundo - raksturotcalificar, caracterizar, describir - neatlaidība, nepiekāpībaahínco, constancia, insistencia, perseverancia, persistencia, tenacidad - follones - izdarības, izturēšanās, rīcība, uzvedība, uzvešanāsacciones, actuación, comportamiento, conducta, hechos, obras, proceder - comportamiento, conducta, funcionamiento, trato - nejūtīgs, nelaipns, vēssfrío - intelectual - apķērīgs, gudrsinteligente - apzināts, nodomāts, tīšsdeliberado, intencional, premeditado - unintended (en) - introspectivo - likt, piespiest - cascar, masturbar, masturbarse, paja, pajear, pelar - paklausīgsbienmandado, obediente - ietiepīgs, kaprīzs, pretējscontrario a, rebelde - ietiepīgs, stūrgalvīgscabeza dura, indisciplinado, terco, voluntario, voluntarioso - sagādāt sev nepatikšanasbuscar, buscarse, buscársela - draw (en) - fire up, heat, ignite, inflame, stir up, wake (en) - assure, reassure (en) - enfadarse, indignarse, rabiar - izbiedēt, nobiedēt, pārsteigt, uzdzīt bailesacobardar, acoquinar, amedrentar, arredrar, aspaventar, asustar, atemorizar, aterrorizar, causar miedo a, dar miedo a, espantar, llenar de miedo, meter miedo a, sobresaltar - biedēt, pārbiedēt, šausminātalarmar, escandalizar, horrorizar, sobresaltar - atņemt drosmi, izsist no sliedēm, satraukt, uztrauktacobardar, amilanar, desconcertar, desquiciar, enervar, inquietar, perturbar, trastornar, turbar - die (en) - iebaidīt, iebiedētacobardar, asustar, desalentar, desanimar, desmoralizar, espantar, intimidar - sakaitināt, saniknot, satracinātencolerizar, enfurecer, exasperar, irritar - apmulsināt, radīt neērtībasapurar, atolondrar, atortolar, aturdir, aturrullar, azarar, azorar, comprometer, confundir, dejar confuso, dejar confuso a, desconcertar, perturbar, preocupar, turbar - apmulsināt, samulsinātaturdir, desconcertar - ar parādiem apgrūtinātsapenar, avergonzar, confundir, poner en un aprieto, turbar - padecer, sufrir - iet bojā, pazaudēt, pazustperder - pamest nelaimē, piekrāpt, pievilt cerībasdecepcionar, defraudar, fallar - pazemotapocar, despreciar, humillar, mortificar, rebajar - degradēt, pazemināt, pazemotdegradar, degradarse, deshonrar, deshonrarse, envilecer - pazemināt, samazinātabatir, rebajar - apvaldīt, savaldīt - sajūsminātalborozar, embriagar, intoxicar, regocijar - iedrošināt, uzmundrinātacicatear, alegrarse, alentar, animar, dar aliento a, envalentonar, estimular, fomentar, impulsar, infundir ánimo a, promover, reanimarse - iedrošināt, uzmundrinātalentar, animar - desalentar, descorazonar, disuadir - abatir, descorazonar - arder - augstprātīgs, iedomīgs, uzpūtīgsarrogante, prepotente - augstprātīgs, cēls, dižens, iedomīgs, nicīgsaltanero, altivo, arrogante, de altivez, desdeñoso, despreciativo, de superioridad, engreído, menospreciativo, noble, presuntuoso - augstprātīgs, iedomīgs, piepūtiescreído, engreído, presumido, vanidoso - gādīgs, piesardzīgs, uzmanīgsconsciente - atbildīgsresponsable - sensitise, sensitize (en) - aizkustināt, rosināt, saviļņot, uzbudināt, uztrauktconmover, despertar, emocionar, excitar, provocar - draiskulīgs, nebēdnīgsendiablado, juguetón, travieso - nopietns, nosvērtsformal, sobrio - find (en) - karotmilitar - ietekmētinfluenciar, influir - atšķirties, būt raksturīgamcaracterizar - de la conducta - antisemītisksantisemítico - imagen - []prāts, galvacabeza, cerebro, mente, psique - zemapziņael inconsciente, inconsciente - gara spējas, intelekts, prāts - capacidad intelectual, inteligencia - blēdīgums, krāpšana, nodevīgums, veiklība, viltība, viltīgums, viltusagudeza, astucia, habilidad, malicia, maña, maña para engañar, picardía, socarronería, taima, taimería, zorrería - atpalicībaatraso, modestia, retraso, retraso mental, rezagamiento, tercermundismo, timidez - prasme, spējafacultad, facultad cognitiva, facultad mental, habilidad - darīšana, tā ir jūsu pašu darīšanaasunto, inquietud - darījums, darīšana, lietaasunto, caso, cosa - torre de marfil - anima (en) - aizraušanās, iepīšana, iesaistīšana, interese, līdzdalībaimplicación - apmulsums, juceklis, neskaidrībaconfusión, desorden - apjukums, apmulsums, samulsumsabobamiento, alelamiento, atolondramiento, atontamiento, atontolinamiento, confusión, desconcierto, estupefacción, estupor, mudez, mutismo, ofuscación, pasmo, silencio - apmulsumsperplejidad - brīnums, mīkla, noslēpumsacertijo, adivinanza, enigma, misterio - dilemmadilema, Entre la espada y la pared - pārliecībacerteza, seguridad - drošums, nekļūdīgums, paļāvība, pārliecība, pašapziņa, pašpaļāvība, pašpārliecībaautoconfianza, certeza, confianza, confianza en sí mismo, seguridad, seguridad en sí mismo - pārliecībaaudacia, certeza, certitud, temeridad - confianza, fe - apšaubāmība, šaubas, šaubīgumsduda, incertidumbre, incertitud, indeterminación, inseguridad - ļauna nojauta, neuzticībaaprensión, desconfianza, recelo - principi, uzskatiprincipios - psiholoģijapsicología, sicología - psicología cognitiva - psicología del desarrollo, psicología infantil - psicología experimental - psicofísica - biheiviorismsbehaviorismo, conductismo - neuropsicología - psicometría - gestaltismo, psicología de la forma - psicología social - dinámica de grupo - voice (en) - parapsicóloga, parapsicólogo, parasicólogo - psihologspsicóloga, psicólogo, sicóloga, sicólogo - Carl Gustav Jung, Carl Jung, Jung - garīgās attīstības koeficientsCI, cociente de inteligencia, coeficiente de inteligencia, IQ - svētlaimearrobamiento, dicha, euforía, éxtasis, felicidad, gloria, júbilo, séptimo cielo, transporte - abulia - anhedonia (en) - hipnozehipnosis - autosuģestija, pašiedvesmaautohipnosis, autosugestión, sugestión - hipohondrijaaprensión, hipocondria, hipocondría - nospriegojums, nostiepšana, spriedze, stress - []prātīgumsjuicio, lo razonable, racionalidad, sensatez - melancolía - aizkaitinājums, kairinājums, uzbudinājumsagrazón, atufamiento, atufo, carlanca, contrariedad, disgusto, enfado, enojo, fastidio, grima, incomodidad, molestia, vejación - asociācija, saistībaasociación - garastāvoklis, noskaņojumshumor, opinión, temple[Domaine]

-

 


   Publicidad ▼