» 

diccionario analógico

bazicyno, fundamentalno, osnovno, u osnovi, u suštini, uvodno - jednostavno, samo - automatski - uznemireno - mnogo, ogromno, veoma - izuzetno, krupno, prostački - merljivo, osetno, primetno - čist - blizu, donekle, manje-više, odoka, oko, okruglo, otprilike, približno, skoro, tu negde - comparative, relative (en) - absolutely (en) - krajnje, mrtav, potpun, potpuno, sasvim, savršeno, skroz, totalno, u celosti, u potpunosti, utoliko bolje - ekskluzivno - absolutely, dead, perfectly, utterly (en) - perfectly (en) - nesavršeno - do maksimuma, do vrha - only (en) - alav, proždrljiv - only (en) - good, well (en) - well (en) - well (en) - well (en) - well (en) - comfortably, well (en) - povoljno - izobilan, obilan - considerably, substantially, well (en) - well (en) - well (en) - intimately, well (en) - well (en) - obilan, poletan, preobilan, rasipan - ozbiljno - nestašno - even, still, yet (en) - even (en) - prihvatljiv - neprestano, od, sve vreme - always, forever (en) - časomice, pomalo, povremeno, s vremena na vreme, tu i tamo - konvencionalno - bez obzira, ipak, isto, međutim, pa ipak, svejedno, u svakom slučaju - dosada, do sada, ranije - delo, poduhvat, podvig - veoma, zaista - aktivan - akrobatski - malopre - trenutno - okretan, živahan - rano, ubrzo - često, učestalo - retko - aktivan, na snazi - po sebi - izrazito, odlučno - genuinely, really, truly (en) - ujednačenost - naravno - clearly (en) - active (en) - jasno, očigledno, očito - na oko, na prvi pogled, prividno, tobože, tobožnji - inactive, passive (en) - naročito, posebno, specifično - slučajno, srećom - record, track record (en) - na nesreću, nažalost, na žalost, nesrećno - chronic (en) - izuzetno, izvanredno - izuzetno, previše, suviše - jednog od ovih dana, kad-tad - konačno, na kraju, u slučaju da - istog trenutka, kao strela, odmah, ovog trenutka, sada, smesta, u žurbi - now (en) - at present, now (en) - now (en) - now (en) - now (en) - direktno - neiscrpno, neumorno - adequate, equal (en) - fleetly, swiftly (en) - za sada - intolerablemente (es) - pogrdno, uvredljivo - snalažljivo, spretno, vešto - awfully, dreadfully, horribly (en) - mnogo, veoma - drastično - ionako - nikako - uspeh - exhaustivo (es) - ispružen - indirektno, posredno, zaobilazno - dosta, gomila, mnogo, veoma mnogo - neuspeh - naglo - greška, gresxka, pogresxka - spretan, vešt - na kraju, naposletku - duraderamente, establemente, perdurablemente, sólidamente (es) - advantageous (en) - descuido, omisión (es) - greška, kiks, zajeb - gaf, pogrešan korak - bledo - nasumično, proizvoljno - sasvim, skoro - pre svega, prevashodno, uglavnom - brazenly (en) - nežno, strasno - otvoreno - nesumnijvo, nesumnjivo - pasivno - prezirno, prezrivo - comically (en) - de manera engañosa, engañosamente (es) - neobično - brzo, ubrzano - bezuslovno, glatko, kategorično - beskrajno, neprestano, večito, večno, zauvek - neprestano, stalno, trajno - privremeno, prolazno - improvizovano - neprekidno, stalno, učestalo - marginalmente (es) - opasno - energično - jednom zauvek, ubedljivo, zauvek - napušteno, tužno - afar (en) - izvrsno, prefinjeno - brzo, odmah - brzo - obično, ponajviše, po pravilu, uobičajeno - nedavno, onomad, u poslednje vreme - haotično - postepeno - amo, do ovde, kod, ovamo, ovde - adecuado, apto, bueno, cualificado (es) - peacefully (en) - meager, meagerly, meagre, scrimpy, stingy (en) - how, however (en) - bobičav, sićušan - unutar, unutra - međunarodno - novo, sveže - iznova, još, obnova, odnova, opet, ponovo, snova - po pravilu - mechanically (en) - poželjno, pre, radije - and so, and then, so, then (en) - mada - but then, on the other hand, then again (en) - dosledno, kontinuirano, sistemski - so, thus, thusly (en) - enormemente (es) - beživotan - tipično - globalno - bez presedana - místicamente (es) - isto, isto tako, slično - secundariamente (es) - odgovarajući - naročito, uočljivo, značajno, znatno - intenzivno - prigodno, prikladno - inappropriately, unsuitably (en) - artificialmente (es) - episodically (en) - fantastično, legendardno - feverishly (en) - odgovarajući, pravi, prigodan, prikladan - incomprehensiblemente, incomprensiblemente (es) - encarecidamente, expresamente (es) - površno - grešno, zlo - bar, bezbedno, Naravno, pouzdano, sasvim sigurno, sigurno, svakako, zacelo, zaista, zasigurno - sufficiently (en) - dosta, dovoljno - insuficientemente (es) - so (en) - so (en) - so (en) - manipulacija - lako - actually, really (en) - doteran, lukav, nepouzdan, prepreden, spretan, udešen, vragolast - sve u svemu, u celini - elokventan, rečit - uzbuđeno - apropos, by the bye, by the way, incidentally (en) - completely (en) - incompletamente (es) - certeramente, con exactitud, con precisión, detalladamente, detenidamente, exactamente, justamente, precisamente (es) - besraman - from scratch (en) - closely, intimately, nearly (en) - komparativno, relativno, uporedo - fácilmente (es) - primetno, upadljivo, znatno - odlučno - na vreme, u datom roku - u pravom trenutku - prijatan, primamljiv, privlačan - off the cuff (en) - fascinantan, koji začarava, očaravajući, začaravajući - nasuprot tome - privlačan - dopadljiv, privlačan - bukvalno, taman - galantno, hrabro, odvažno - duboko - nestrpljivo - strpljivo - glupo - kreativno - iz korena, radikalno, skroz - obzirno, savesno - izuzetno - čisto, potpuno - krasno, uredno, valjano - energično - clearly, distinctly (en) - odlično - čudesno, izvanredno, izvrsno, predivno, sjajno - impeccably (en) - bezizražajno, blago, učtivo - trezno - neustrašivo - fino - prijatno, udobno - nedobavljiv, van domašaja - correspondientemente (es) - lukavo - narodski, popularno - intelectualmente (es) - reakcija - preuveličano - ponosno - svečano - nespretno - grubo - žestoko - spontano - jeziv, strahovit, strašan, užasan - grozan, prestrašen, strašan, užasno, ужаснo - pedantno - preteći, zabranjujući - nezgodno - trijumfalno - jeziv, koji ledi krv, košmaran, zastrašujući - on a regular basis, regularly (en) - plašljiv, strahovit - impresivan - idealno, idejno, u idealnim uslovima - detinjasto - grozan, jeziv, neukusan - incorrectamente (es) - pažljivo - ogromno, u ogromnoj meri - darežljivo, liberalno - bez muke - podrobno - završetak, zavrsxna akcija - povoljno - inoportunamente (es) - abstractamente, abstractivamente, en abstracto (es) - tvrdoglavo - pobednički - mudro - budalasto, nerazumno - inteligentno - razgovetno, razumljivo - aristocráticamente (es) - taktično - fijasko - na neodređeno - blizu, ispravno, kako treba, pravilno, tačno - dobrotvorno - usporeno - arogantan, pouzdan, uobražen - naglo, u žurbi, zbrzano - satíricamente (es) - slobodno - duhovno - mutno, nejasno - duraderamente, inquebrantablemente (es) - esporádicamente (es) - čudesno, začuđeno, zadivljeno - obilato, obilno, preobilno - zamorno - do krajnosti, krajnje, vrhunski - divan, predivan, sjajan, ukusan, velelepan - pulchritudinous (en) - učtivo - koji otima, zanosan - nepristojno - dostojno hvale - prijatno, ugodno, zadovoljno - unpleasantly (en) - prisno, srdačno - ljubazno, raspoloženo - nedvosmisleno - tesno, usko, za dlaku - agradable, amable, bondadoso, simpático (es) - verno - najpogodniji, najpovoljniji, optimalan - nenormalno - večno - agradablemente (es) - fondly, lovingly (en) - duboko u sebi, u sebi - pogodno, povoljno - adversamente, desfavorablemente (es) - poboljšan - tiho - reduce (en) - accommodatingly, obligingly (en) - gloomily (en) - slabo - pompezno - pobolxsxavanxe - adelanto, fomento, progreso, promoción (es) - uporno - efektno, efikasno - tragically (en) - zloslutno - con motivo, con razón (es) - neskromno - nadmoćno, neodoljivo - okrutno, oštro, ozbiljno, strogo, surovo - autoritariamente, con autoridad (es) - ispravka, ispravljanje, ispravlxanxe, korekcija - stainless, unstained, unsullied, untainted, untarnished (en) - divlje, ljuto - krvoločan, krvožedan - poboljšanje, reforma, reformacija - ulepšavanje - clásicamente (es) - mračno - neustrašiv, odvažan - horrifyingly (en) - nadareno, umetničko - naročito, posebno - modernizacija - jednolično, ravnomerno, slično - enduringly (en) - besramno - degradacija, unizxenxe - odlično - hrabar, odvažan, smeo - estéticamente (es) - užasno - hrabar, neustrašiv - cowardly, fearful (en) - polucija, zagadxenxe, zagađenje - bled, bledunjav, slabačak - malodušan - malodušan, siromašan duhom - jadno - nadmeno - arrojadamente, atrevidamente, audazmente, bravamente, denodadamente, esforzadamente, valerosamente, valientemente (es) - strastveno - enamoradamente (es) - asiduamente, constantemente, diligentemente, sin disminuir (es) - mudro, oštroumno - en broma, pícaramente (es) - austeramente, duramente (es) - grabežljivo, pohlepno - dobroćudno - grubo, tupo - boorishly (en) - darežljivo, izdašno, obilno - živahno, žustro - neprekidno, neprestano - interminablemente (es) - tvrdoglav - neoprezno - churlishly, surlily (en) - kolokvijalno, neformalno - sosegadamente (es) - adaptirati, prilagoditi - samozadovoljno - sveobuhvatno - koncizno, ukratko - cinično - pokroviteljski, superiorno - zbunjeno - consequentially (en) - konstruktivno - nonšalantno, sveže - neverovatno, za neverovanje - pouzdano - misteriozno, zagonetno - bezbrojan, bezbrojno mnogo puta, nebrojiv - divno - možda - apsurdno, besmisleno - koketno - sramno - detaljan, podroban - gnusno - brz, površan, užurban - izuzetno, svirepo - vredno prezira - dijametralno - marljivo - neprijatno - sramno, sramotno - iskreno, otvoreno, pošteno - disinterestedly (en) - lojalno - nelojalno - proporcionalno - s puno poštovanja - neučtivo - dogmatično, dogmatsko - central (en) - pospano, sanjalačko, sneno - ekstatično, ushićeno - jezivo - effectually (en) - effectively, efficaciously (en) - wave (en) - sebično - eminentno - equably (en) - eruditamente (es) - neodređeno - pravilno - nejednako - preterano - expediently, inadvisably (en) - expensively (en) - eksponencijalno - ablandamiento, alivio, atenuación, mitigación (es) - descanso, distensión (es) - liberalizacija - familijarno, poznato - fanatično - besprekorno - flabbily (en) - nefleksibilno - snažno - pupeti - formidable (es) - karakterističan, osobina, svojstven, značajka - gluttonously (en) - sjajno - gratuitously (en) - bolno - groteskno - a regañadientes (es) - svetlo - skladno - nepromišljeno - bezobzirno - bezosećajno - herojski - užasno - higijenski - savez, ujedinjenje, ujedinxavanxe, ujedinxenxe, unija - okupljanje, ponovno sastajanje - dokono, lenjo, nepomično, zabadava, zaludno - prekid, smetnja - imperativamente, imperiosamente (es) - drsko, masno, uvredljivo - brzopleto, impulsivno - absolutamente, en todo caso (es) - nerazumno - neuporedivo - discretamente (es) - descontaminación (es) - indolentemente (es) - industriously (en) - genijalno - svojstveno - neumesno, u nezgodan čas - blagovremeno, pogodno, zgodno - insidiosamente (es) - pojednostaviti, svesti - orno - naporno - usporeno - languishingly, languorously (en) - indecentemente, obscenamente (es) - nerazumno, smešno, zabavno - popustljivo - facilitar, suministrar (es) - čist, cyist, uredan - besprekoran, osoba koja govori španski - lúgubremente, siniestramente (es) - veličanstveno - iskorisxcxavanxe, izxivlxavanxe - drippily, mawkishly (en) - maltretiranje, zlostava, zlostavlxanxe - proganxanxe, progon - lov na veštice - bez sažaljenja, nemilosrdno - macartismo (es) - koji zbunjuje, zbunjujući - detaljno, do tančina, podrobno, precizno - čudesno, čudno - delimično providan, prozračan - bedno, jadno, nesrećno - beg, beg od stvarnosti, bekstvo, eskapizam - monotono - mutan - mlečan, mlečni - narrow-mindedly, small-mindedly (en) - dobrog sluha, oštrouman, suptilan - close, near, nigh (en) - nepristrasno, objektivno, predmetno - ponizno, snishodljivo - luksuzno - razmetljivo - enveloping (en) - blizak - pertinently (en) - cachazudamente (es) - pithily, sententiously (en) - jadno, žalosno - besmisleno - pretencioso (es) - unpretentiously (en) - lepo - prozaično - slabašno - čudno, neobično - mirno, smireno, tiho - complete (en) - relevantly (en) - vredno hvale - reverentially, reverently (en) - robustly (en) - amplio, espacioso (es) - skučen, sputan, tesan - udoban, udobno - uznemirujući - čulno - senzualno - serenamente (es) - proportional, relative (en) - shallowly (en) - democratic, popular (en) - frequent (en) - general (en) - básico, de base, definitivo (es) - skilfully, skillfully (en) - izuzetan, poseban - redak - unusual (en) - uobičajen - naviknut, uobičajen - običan - prljavo - pojedinačan - dotični, odnosni, pojedinačan, svoj - separate (en) - izražajan, izrazit - beizražajan, bezizrazan - strictly, stringently (en) - superlatively (en) - sneakily, surreptitiously (en) - slatko - tácitamente (es) - por telégrafo, telegráficamente (es) - nežno - tradicionalno - efikasan - koji gunđa, ljutit - protestantski - unbearably (en) - stimulisati - potpun - bez rezerve, iskreno, nerezervisano, otvoreno, potpuno - iscrpan - potpun, ukupan - nedostojno - incomplete, uncomplete (en) - útilmente (es) - neustrašivo - vehementemente (es) - grozno - con voracidad, vorazmente (es) - enciklopedijski - celokupan, plenaran, potpun - wholeheartedly (en) - dosetljivo, duhovito - accessible, approachable (en) - olaksxati, potpomocxi - da, ја - conyugalmente (es) - dingily, grubbily, grungily (en) - posebno - al instante, de inmediato, inmediatamente, instantáneamente, ya (es) - direktno - jezgrovit, koncizan, sažet - epigramski - jedar, jezgrovit, sažet, zbijen - jezgrovit, kratak, lakonski, osoran, sažet - dosadno dugačak, govorljiv, opširan - eróticamente (es) - pustoš, rasulo - galama, halabuka, metež, prevrat - buka, komešanje, prepreka, teškoća, užurbanost - prepun, pretrpan, skučen, stešnjen - nepodesan, nepodudaran, neprimeren - boludez, ganga (es) - profaned, violated (en) - service (en) - velik - bezočan, nečuven, očigledan - asunto inconcluso (es) - constant (en) - koji se ponavlja, ponovan, ponovljen, višestruk - mestimičan, sporadičan - know (en) - polemički, prepirački, svadljiv - poznavati - konvencionalan - conventional (en) - bizaran, ekscentricyan, nastran - dificultad, disgusto, problema (es) - znatan - primetan - insignificant, undistinguished (en) - confundir, hacer tropezar (es) - galantan, viteški - grub, oštar - neotesan, nepristojan, neučtiv, neuljudan - istinit, pouzdan, verodostojan, verovatan - neverovatan - nemilosrdan, prekoran, sklon grdnji - apurado, crítico (es) - grave, serio (es) - crucial, important (en) - zastareo - koji zastareva, zastareo - odvratan, proklet, zlosretan - klimav, razoren, trošan - krupan, prostački, vulgaran - ozbiljan, staložen - nedefinisan - primary (en) - indudable (es) - koji mnogo traži, zahtevajući, zahtevan - oskudan, skučen, strog - hitan - arbitraran, proizvoljan - ceniti, pretpostaviti, proceniti, racyunati - pouzdan - desviación (es) - dependent (en) - sitan greh - nezavisan, nezavisna, nezavisno, samostalan, samostalna, samostalno - ekstravagancija - desirable (en) - faul - zavidan - svetogrdnost, svetogrđe - bolji, poželjan - pornografija - pay (en) - lxubomora, zavist - oštar, svojeglav, težak, tezxak - cólera, enfado, enojo, ira (es) - gluttony, gula, overeating (en) - delikatan, golicav, škakljiv, tugaljiv, zamršen - serious (en) - mučan, nedisciplinovan, nezgodan, problematičan, zabrinjavajući - lak - osnovni, prost - uglađen - istrajan, marljiv, priležan - marljiv, neumoran, vredan - labav, mlitav, nehatan - directo (es) - deo pribora na jedrilici, oprema, pribor - good (en) - selectivo (es) - nejasan, nerazgovetan - general (en) - opasnost, rizik, u opasnosti - dominantan, preovlađujući - akutan, jak, osetljiv - odbrana - promenljiv - početni, započet - confront, face, face up (en) - delotvoran, efektan, efikasan, uspešan - iscrpljujući, naporan, težak, zamoran - fatigoso (es) - facile (en) - promiskuitet - economic, economical (en) - koji štedi vreme, ubrzan - drastičan - uskličan - firm, strong (en) - nespretan, nezgrapan - exportable (es) - entuzijastičan, oduševljen, pun entuzijazma, zanosan - oran, revnosan, željan - laskati, ulepšavati, umilxavati se - explícito, inequívoco, unívoco (es) - ezoteričan - nejasan, nepronicljiv, nerazumljiv, teško razumljiv - tajanstven - egzoteričan - bazicyan, osnovni, pocyetnicyki, uvodni - eufemistički - grub, približan - free, liberal, loose (en) - uzbudljiv, veličanstven - zloupotreba - cara, caro (es) - skup - overpriced (en) - koji nije skup - capitalización (es) - neiskusan - pojasniti, razjasniti - unutrašnji - pravedan, pravičan - unfamiliar (en) - demode, demodiran, ne biti u modi, starinski, zastareo - apadrapa, staromodan - elegantan, gizdav - hitan, trenutan - izveštačen, sitničav, strog - delicado, exigente (es) - buckast, bucmast, debeljuškast, punačak - debeo, korpulentan, razvijen, ugojen - ispijen, koščat, mršav, mrtvački - organizacija - ponavljanje - kopiranje - reproducción (es) - istrajnost - polazni - obred, ritual - fit, velik, zdrav - prve klase, snažan, zdrav - istaknuti, isticati, naglasiti, podvući - fosilizado, petrificado (es) - acentuar, destacar, enfatizar, poner el énfasis en, realzar, recalcar, subrayar (es) - beskompromisan - extranjero, extraño (es) - svečan - mirovanje - good, well (en) - apstinencija, suzdržavanje, uzdrzxavanxe - fatalan - povoljno, voljno - occasional (en) - fresh (en) - svež - ljubazan, prisan, srdačan - guste obrve - plodan, produktivan - prepun, pretrpan, zakrčen, zapušen - mere (en) - such, such that (en) - poseban - local (en) - technical (en) - obediencia, respeto (es) - darežljiv, pozamašan, raskošan, širokogrud, velikodušan - darežljiv, velikodušan - rđava uprava, rđavo upravljanje - loš, skroman - pobrísimo (es) - plemenit, silan, velik - good, honest (en) - sintético (es) - blagotvoran, čedno, dobar, dobro, godno, pogodan, prijatan, ugodno, zdrav - prijatan - zgodan - smirenje, umirenje - užasan - aplacamiento, conciliación, propiciación (es) - negative (en) - blagodaran, blagodarna, blagodarnost, dobar, dobra, dobrotstvo, ljubazan, razuman - white (en) - zlo - demonski, lukav, nerazuman, podmukao, sraman - diabólico (es) - bristly, prickly, splenetic, waspish (en) - koji gunđa, ljut, namćorast, zloćudan, zlovoljan - razdražljiv, svadljiv - mračan, mrzovoljan, namrgođen, natmuren, preteći, turoban, zamračeno, zatamnjeno, zlovoljan - grub, nabusit - gradual (en) - iznenadan, nagao, naprasan, nenadan - follones (es) - katastrofalan - desegregacija, ukinuti rasnu segregaciju - vernost - tezxak - lak - heavy (en) - oporezivajući, tegoban, zahtevan - koji uznemiruje, koji zabrinjava - podrsxka - tezxak, velik - light (en) - homogen, istorodan - beneficio, favor (es) - beau geste (en) - atención (es) - visok - mobilizacija - koji je na niskoj nadmorskoj visini, niska, nisko, nizak - odmazda, osveta - visok - nizak - high, high-pitched (en) - intervencija, posredovanje - obnavljanje - abierto, franco (es) - obmanjujući - obuzimati, proći kroz, protkati, prožimati - odusxak - welcoming (en) - vruć - hladan, hladno - goletan - nepristupačan - nadljudski, natčovečanski - human - brutalan, životinjski, zverski - klovnovski, nalik na klovna - komičan, luckast, šaljiv, smešan, zabavan - smešan, zabavan - urnebesan - dosetljiv, duhovit, oštrouman - zbrzan - bitan, važan, vazxan, značajan - big (en) - centralni, fundamentalan, kardinalan, ključni - glavni, najvažniji, vrhovni - istorijski - serious (en) - estratégico (es) - dragocen - beznačajan, trivijalan - koji ulivastrahopoštovanje, koji uliva strahopoštovanje - sjajan, veličanstven - dekadentan - informado (es) - mnogobrojan, naseljen - nevin - koji jača moral - intelektualan, uman - inteligentan, pametan - zanimljiv, zanimlxiv - apsorpcioni, intrigantan, koji drži pažnju - dosadan, zaglupljujući, zamoran - spoljašnji, sporedan - adventitious (en) - deprimido (es) - bitter (en) - tužan, žalostan - čuven, poznat, slavan - prikladan za čoveka, velik, veliki, visok - širok - glomazan, kabast, težak, veliki - komotan, obiman, prostoran, prostran - čudesan, gorostasan, ogroman, zapanjujući - ogroman - džinovski, ogroman - gigantski, mamutski - ogroman - ogroman, silan, vrlo velik - mal, malen, mali, sitan - mikro-, patuljast, sićušan, sitan - nominalan, razlomački - različit - mali, manji, minoran, umeren - local (en) - dugačak, dugotrajan, lang, opširan, poduži, produžen, proleteri svih zemalja, rasplinut, razvučen, sr, ujedinite se! , Пролетери свих земаља, уједините се! - dugovečan, trajan - beskrajan - kratak - odbegao, trenutni - sonoran, zvučan - divan, dostojan obožavanja, umiljat - mekan - gadan, mrzak, odvratan, omrznut, prezriv, užasan - niño de sus ojos (es) - koji voli, ljubavni, nežan, zaljubljen - drag, nežan - zaljubljen - major (en) - minor (en) - beznacyajan, nebitan - ženski - detinjast - prezreo - maksimalan - minimalan - significativo (es) - bez značenja - nemilosrdan, nemilostiv - bezdušan, bez griže savesti, hladnokrvan, nemilosrdan, neumoljiv - blag - intenzivan - grozan, ozbiljan, uzxasan - strong (en) - attract, draw, draw in, pull, pull in (en) - nerazuman, neuredan, prekomeran, preteran - astronomski, lihvarski, preteran, zelenaški - ekstermistički, ekstreman, krajnji, preteran, radikalan, ultra, ultra- - sin pretensiones (es) - izopačen, nemoralan, razuzdan, razvratan - mnogi - brojan, brojni, mnogobrojan - malo - širom sveta - natural (en) - sablasan, sablastan - konačan, konačni - final, last, net (en) - nenormalan - pokoran, poslušan - clear, open (en) - slobodan - mrzak, nespojiv, odbojan, odvratan - gadan, odvratan - obnoviti - стар - nov - recent (en) - postariji, star, u godinama - izvesti, izvesti do kraja, izvršiti, izvrsxiti - blagovremen, pravovremen - običan - osrednji, umeren, zadovoljavajući - common (en) - uobičajen - čudan, čudesan, izvanredno, ogroman, predivan, prekrasan, sjajan, veliki - holistic (en) - originalan - nov, svezx - innovador (es) - banalan, otrcan - ortodoksan, pravoveran - iconoclasta (es) - očit, otvoren - fanatičan, zatucan - sadašnji - irenic (en) - jak, oštar - stalan - transitorio (es) - nepostojan, privremen, prolazan - nepostojan, prolazan - komplikovan, zamršen, zbunjen - zbunjen - intiman, lični, privatni - assure, reassure (en) - jednostavan, ništa do, običan - fácil, sencillo, simple (es) - prijatan, ugodan - divan, koji pruža uživanje - abatir, rebajar (es) - zabavan - zabavan, zanimljiv - pozitivan, pozitivan broj, siguran - povrediti, skandalizovati, smanjiti površinu jedra - negative (en) - neutral (en) - satisfacer (es) - neizvodljiv, neostvariv - goroloman, jak, silan, snažan - desalentar, descorazonar, disuadir (es) - potent, strong (en) - puissant (en) - nemoćan, nemocxan - autoritativan, vazxan - exacto, preciso (es) - pompezan - sporedan, srednji - auxiliary, subsidiary, supplemental, supplementary (en) - basic (en) - private (en) - poverljiv, poverljivo - public (en) - open (en) - productivo (es) - besplodan, jalov, uzaludan - lukrativan, profitabilan, unosan - prikladan, pristojan, privlačan - korektan, moralno strog, puritanski - protective (en) - nadmen, uobražen - frktav, nadmen, prezriv, šmrkav, umišljen - tašt, uobražen - čist - clean, clear, light, unclouded (en) - alleged, so-called, supposed (en) - apokrifan, lažan - čudan, podozriv, senovit, sumnjičav, sumnjiv - bučan - koji opušta, koji razonođuje, miran, pribran, smirujući - bučan, buran, koji remeti, uzburkan - orderly, systematic (en) - hardheaded, hard-nosed, practical, pragmatic (en) - kafkaesque (en) - nadrealistički - razborit, razuman, zdrav - grub, neotesan, nevaspitan, prostački, smotan - grub, neotesan, nepristojan, prostački - glup, krajnji, neotesan, očigledan, potpun - regular (en) - irrelevant (en) - considerado (es) - loš, ozloglašen, sramotan, zloglasan - pomirljiv - odlučan, usmeren prema jednom cilju - koji se može predstaviti - odgovoran - zahvalan - besednički, govornički, oratorski - beating, pulsating, pulsing (en) - siromašan - dovoljno obezbeđen, imućan - siromasxan - bankrotiran, propao, švorc - siromašan - bez prebijene pare, napaljen, u oskudici - luksuzan, raskošan - odlučan - jak, kršan, mesnat, mišićav, visok - arkadijski, idiličan, pastoralan - hazardan, opasan, riskantan - opasan, opasan po život - samoubilački, suicidalan - različit - sličan, slicyan - ćaknut, lud, sluđen, s ukusom oraha, udaren - manijački - sarkastičan, zajedljiv - konvulzivan, zajedljiv, zloban - satiričan - nezadovoljavajući - neutešan, razočaravajući, tužan - pedantan, sitničav - učen - atractivo, atrayente (es) - sebičan - self-seeking, self-serving (en) - erogen - higijenski, sanitarni - extraneous, foreign (en) - serious (en) - površan - vragolast, vraški, đavolski - ozbiljan - open, undecided, undetermined, unresolved (en) - koketan - erotičan, erotski - blue, gamey, gamy, juicy, naughty, racy, risque, spicy (en) - libidinozan, pohotan, pohotljiv, razvratan - lascivan, pohotljiv - delovati, izgledati, nastupiti, ostavlxati utisak - parecer (es) - pokazati, pokazivati - kočoperiti se, paradirati, razmetati se - oka sokolova, oka sokolovog - značajan, znacyajan - beznačajan, beznacyajan - simple (en) - elementaran, fundamentalan, osnovni - complejo, intrincado (es) - komplikovan, složen, zamršen - ulizički - usamljen - blagotvoran, blagotvorna, snalažljiv, sposoban, sposobna, spretan, spretna, stručan, umešan, vešt - gladak - džombast, grbav, neravan - povratiti - cortés, urbano (es) - stable (en) - stabilan - zdrav i čio - koji vibrira, treperav, živahan - stabilan - klimav, klimavo, rasklimatan - izgubiti - fluctuating (en) - prav - jak, snažan - weak (en) - istrajan, uporan - trvdoglav - nepokoran, neposlušan - uspeo, uspešan - frustriran, razočaran - dovoljan, dovoljno - nedovoljan, nedovoljno, neprikladan - mali, oskudan, škrt - pokroviteljski, sneshodljiv, snishodljiv, superioran, zaštitnički - istaknut, visok - superior (en) - odličan, prvoklasan, vrli - lep, pohvalan, sjajan - sirast - poslovni - osrednji - podružni, saučesnički, sporedan, uzgredan - žrtvovati - iznenadan, neočekivan - podlozxan, prijemcyiv - empathetic, empathic (en) - anahron, zastareo - sistemático (es) - privlačan, sočan, ukusan - okoreli - uncontrolled, unrestrained, untempered (en) - degradirati, sniziti čin - ekonomičan, skroman, štedljiv - prljav - ?restrain, potisnuti, zadržavati - hrskav, hrskavičav - rskav - organizovati, urediti - ciničan - pouzdan - tipičan - poštovati, posxtovati, uvazxavati - liberalizovati - koristan, od pomoći - uzaludan - valuable (en) - sin valor (es) - protejski - promenljiv, varirajući - iterativan, učestan - bezvazdušan, zagušljiv - besan, divlji, ljutit, okrutan, okrutna, okrutno, opasan, svirep, žustar, нечовечан - grešan - kontrolisati, obuzdati, zauzdati - mlak - pozirati, zauzimati neprirodno držanje - ispaštati - ispuniti, izvrsxiti, ostvariti, postići, postignuti, provesti - begin (en) - izdejstvovati - rastresti, unerediti, upropastiti, uprskati, usrati, zabrlxati, zajebati, zakrmacyiti, zasvinxiti - betray, sell (en) - zdrav - nauseabundo (es) - priznati - oskudan, uzak, уски - podržati, podsticati, pospesxivati, unapredxivati - help (en) - podrzxavati, podupirati, potkrepiti, potpomagati - besmislen, nerazuman, podrugljiv, smešan, zanemarljiv - glup - ideološki, zanesenjački - prevariti, proneveriti - mučiti, proganjati, progoniti - izboriti se, izmocxi, snaći se, snacxi se, uhvatiti se u koštac - izvoleti, poniziti se, udostojiti se - sluzxiti - gospodariti nekim, nametati se, zapovedati - voditi zxivot, zxiveti zxivot - make (en) - džabalebariti, gluvariti, lenčariti, tumarati bez cilja, zamajavati se - biti važan, biti vazxan, vazxiti - biti povezan, biti u skladu, korespondirati, odgovarati, podudarati se, slagati se - check, check out (en) - zavisiti - izgledati kao, ličiti, ličiti na, licyiti - chimeral, chimeric, chimerical (en) - premašiti - biti dovoljan, biti dovolxan - serve, serve well (en) - dorasti, ispoštovati, ispuniti, zadovoljiti, zadovolxiti - compensate, correct, counterbalance, even off, even out, even up, make up (en) - isticati se, nadmašiti, odlikovati se - ?apply, odnositi se - afectar, comprometer, implicar, influir, involucrar (es) - hold (en) - pristajati, slozxiti se, uklapati se, uskladiti - oponerse (es) - nadoknaditi - lokalni - uklapati se - biti na mestu, icxi, spadati - add (en) - prodavati - technical (en) - osnov, postolje, postolxe - lisičji, lukav, prepreden - mesijanski - kulturni - refugio antiaéreo (es) - ekspiratorni, izdahnut - draconiano (es) - Hegelian (en) - change (en) - biser, blago - golden calf (en) - suvenir, uspomena - magnum opus (en) - acogida, asilo, refugio, sagrado (es) - cordoncillo (es) - malenkost, sitnica, trivijalnost - teret, tezxina - duh - priroda - animacija, brio - čilost, pripravnost, živahnost - energija - moralno stanje - drugarstvo - prilagodljivost - efecto, impresión (es) - figure (en) - lepota, ljupkost - atracción, atractividad, atractivo (es) - animal magnetism, beguilement, bewitchery (en) - karizma - seksualna privlačnost - ružnoća, ruzxnocxa - mana - lakoća - poteškoća, tesxkocxa - fly in the ointment (en) - kompatibilnost, uskladxenost - kongruencija, podudarnost - inkompatibilnost, neuskladxenost - conflicto (es) - podobnost, pogodnost, prikladnost - dostupnost, izbor, korist, prednost - etos - atmosfera, aura, privid - nota, primesa, tracyak - kvalitet - izuzetnost - velelepnost, veličanstvo, visočanstvo - apsolutnost - slicynost - homología (es) - paralelizam - uniformidad (es) - homogeneidad (es) - sličnost - raskorak - izgubljeno vreme - neslicynost, različitost - različitost, raznovrsnost - cambio, variedad (es) - smoke (en) - solidarnost - kompleksnost, složenost, zamršenost - pravilnost, regularnost - organisation, organization, system (en) - nepravilnost - espasmo (es) - nestabilnost - stabilnost, ujednačenost - pogodnost, prijatnost - admisibilidad, credibilidad, plausibilidad (es) - exotismo (es) - autochthony, endemism, indigenousness (en) - originalnost - novedad (es) - sholastika, skolastika - tačnost - preciznost, tačnost - nepravilnost, nepreciznost, netačnost - imprecisión (es) - elegancija, gracioznost, otmenost - boato, esplendidez, fasto, fastuosidad, pompa, rumbo (es) - klasa - gruba indijska tkanina - jasnoća - claridad (es) - maglovitost, nejasnost, neodređenost - ispravnost, posxtenxe - čestitost, iskrenost - pobožnost - pobožnost, religioznost - pijetizam - pobožnost - impiedad, irreligión, irreligiosidad (es) - brutalnost, okrutnost, zverstvo - bludnost, divljanje, divljina, opasnost, pokvarenost, poročnost, zlobnost, zlonamernost - neumoljivost - altruizam, nesebičnost - iniciativa (es) - competencia, competitividad, espíritu competitivo (es) - finesa, prefinjenost, veština - conciencia (es) - herojstvo, junaštvo - marljivost, priležnost - nepodmitljivost - especiosidad (es) - patriotizam, rodoljublje, домољубље, патриотизам, родољубље - bezazlenost, naivnost - samoobzir - hvalisanje, hvalisavost - oholost, visokomerje - duhovitost, jačina, zabavnost - mir, mirnoća, pribranost, smirenost, tišina, zatišje - osobito poštovanje, učtivost - loši maniri, nevaspitanost - novina, novost, početništvo - frescura (es) - buđavost - vanity fair (en) - gracioznost - fizicyka snaga, jacyina, sila, snaga - glasnost, izdržljivost, odlučnost, otpornost, smelost, snažnost - creva - izdržljivost - fizicyki intenzitet, snaga, моћ, сила, снага - intenzitet, intenzivnost - bes, besnost, divljina, goropad, goropadnost, jarost, ljutost, snaga, svirepost - Talón de Aquiles (es) - modernost, savremenost - continuity, persistence (en) - brzina, hitrina, ubrzanost - inmediatez (es) - tačnost - balance, proportion, proportionality (en) - exterioridad (es) - blagoglagoljivost, glatkost - velika površina - ogromnost, prostranstvo, veličina - quantity (en) - bednost, cicijaštvo, nedovoljnost, oskudnost - obilje, rog izobilja - nestašica, oskudica - izobilje - višak - izlišnost, obilje - granica, ograničenje - granica, obim, raspon - granice - delokrug, opseg - cena, vrednost - cena - bien (es) - bienestar (es) - luskuz - upotreba, upotreblxivost - uzaludnost - izvodljivost - stručnost - plus, preimucxstvo - dobra strana, prednost, premocx - milost - korist, profit - rentabilnost, unosnost - preferencia (es) - privilegija - manitas, manitas en jardinería (es) - zajedničko dobro - nedostatak, nepovolxan polozxaj - limitación, restricción (es) - mana - pérdida, privación (es) - cena - mana, prepreka, slaba strana, smetnja - vazxnost - znacyaj - značaj - besmislenost, ništavnost, praznina - moćnost, sposobnost, vlast - mocx - živahnost - uticaj - presión (es) - mecanismo (es) - efikasnost - efikasnost, uspešnost - form (en) - nemoćnost, nesposobnost - polvo de estrellas (es) - nerastvorivost, nerastvorljivost - butina, бедро, бутина - mesto - astucia, hondura, profundidad (es) - zdrav razum - razboritost - circunspección, cuidado, miramiento, ojo, precaución, premeditación, prevención, previsión, primor, providencia, prudencia, recaudo, tiento (es) - inteligencija, pamet - duh, mozak - lukavost, lukavstvo, prepredenost, samovoljnost, spretnost - čarobnjaštvo, veština - raj - innovación (es) - coordinación (es) - mnogostranost, nepostojanost, nestalnost, prilagodljivost, promenljivost, svestranost - spretnost, vičnost - sposobnost, spretnost - efficiency (en) - costumbre (es) - norma, normala, prosek, standard - enigma, misterija, zagonetka - dilema - prepreka, tesxkocxa - problem - corroboración (es) - zidna zatega - forbidden fruit (en) - añagaza, anzuelo, cebo, gancho, señuelo (es) - zamena - advertence, advertency (en) - underevaluation (en) - punto en el que uno no puede volverse atrás (es) - razumevanje, ukus - alta costura (es) - privremena moda, prolazna moda - contracultura (es) - identificación, reconocimiento (es) - pseudociencia (es) - alternativa, izbor, opcija - key (en) - light (en) - tradición (es) - stvarnost, svet - vida real (es) - déjà vu (es) - materia de reflexión (es) - issue (en) - okolnost, uslov - kuckanje prstom, podstrek, zvrčka - joroba, macanazo, molestia, molienda, puñeta (es) - espina, irritación (es) - kamen o vratu, opterećenje, teret - germen (es) - textura (es) - povrsxina - celina - nedelxiva celina - duša, срце - shvatiti, znacyenxe - implication, import, significance (en) - bit, centar, esencija, srce, srzx, suština, susxtina - value (en) - kriterijum - primer - fantazmagorija - prototip - nagoveštaj, ukus koji se oseća unapred - čarobnjaštvo, dijabolizam - kultura - erudicija, učenost, ведност, знање - dirección (es) - corriente (es) - Call (en) - dogmatizam, zadrtost - fanatizam, monomanija, zelotizam - konzervativnost, konzervatizam - reacción (es) - književnost, literatura - delicadeza, finura, matiz (es) - sazvežđe južnog krsta, srž, srž problema - aktuelna reč - abrakadabra - koještarija, splačine - señal, vestigio (es) - spoljna politika - rešenje - nepotpuno izražavanje, suzdržan iskaz - sarkazam, satira - gag (es) - chiste breve, observación sucinta (es) - case (en) - acertijo, adivinanza, enigma, problema, quisicosa, rompecabezas (es) - cepidlačenje, pedanterija, sitničavost - elokventnost, rečitost - jerga burocrática (es) - arhaizam - dikcija - besmislica, preterivanje - technobabble (en) - konciznost, sažetost - opis, perifraza - pleonazam - metafora - psovka, zakletva, псовка - profanost, vulgarnost - odobrenxe, pristanak, saglasnost - otkirvanje, otkriće, otkricxe, otkrivanxe, otkrovenje - nagoveštaj - voice (en) - predviđanje, predznak - trato equitativo (es) - merecido (es) - pago, recompensa (es) - šok, sxok, udar, udarac - nesreća, nesrecxa, nezgoda - golgota, mučeništvo - rastavljanje - nesretan slucyaj, nezgoda - katastrofa, propast, tragedija, velika nesrecxa - bogojavljenje, pojava - fatum, kob - napredak, poboljšanje, progres, unapredxenxe - debacle, fiasco, fracaso (es) - podešavanje - prilika, sticaj okolnosti - emergencia (es) - kriza - Fall of Man (en) - fire (en) - kvar, narušavanje, osxtecxenxe - revolucija - nazadak, uzmak, zastoj - cyovekov pad, pad, praotacyki greh, prvobitni greh - conflict (en) - distanca, udalxenost - sensibilidad, susceptibilidad (es) - aranžman, aranzxman, raspored, uredxenxe - društvo, drusxtvo, zajednica - prenaseljenost - masa, plebs, prost narod, puk - burzxoazija, srednxa klasa - zajednica - civilizacija, civilizovanje, kultura - generacija, savremenici, vrsxnxaci - asortiman, mešavina, raznolikost, raznovrsnost - corriente, curso, flujo, torrente (es) - kubizam - udaljenost - blaženstvo, Eldorado, nebesa, nebo, nirvana, obecxana zemlxa, raj - skrovisxte - pribezxisxte, utočište, utocyisxte - sudbina - Hijo (es) - kukavica - stručnjak, strucynxak - crnčuga, crnja - Tío Tom (es) - poor white trash, white trash (en) - kuli - indijanac - engleski narod, tipičan englez - inglés (es) - Mick, Mickey, Paddy (en) - angloamericano (es) - Boche, Hun, Jerry, Kraut, Krauthead (en) - konsultant, savetnik, savetodavac - kučkin sin, kurvin sin, prikan, бабојебац , зајебант - autoritet, veliki strucynxak - decyko, momak - grubijan, huligan, nasilnik, siledžija - бебa, детенце, малишан - kolekcionar - prigovor savesti - aprendiz, fichaje, novato, novicio, pipiolo (es) - homoseksualac - cateto, paleto, palurdo (es) - nemuhamedanac, nevernik - light (en) - máquina (es) - dirigent, maestro, majstor - drug za igru, saigrač - faktor, mocx, sila - kržljavac, vočić, žgoljavac - shiksa, shikse (en) - grešnik - državnik, drzxavnik - costes de explotación, gastos de explotación, gastos generales (es) - posredna olakšica - gubitak - obezbedxenxe, zasxtita - metralla, moneda suelta, pucho, suelta (es) - conspicuous consumption (en) - nazadovanxe, pogoršanje, pogorsxanxe - evolucija, razvijanje, razvitak, razvoj - malabsorption (en) - despliegue, florecimiento (es) - extremum, peak (en) - icy, ništa, nisxta, nisxtavilo, nisxtica, nula, tricyarija, нула - bugger all, Fanny Adams, fuck all, sweet Fanny Adams (en) - minimum - puñado, puño (es) - trag - gomila, mnosxtvo, tovar - billion, gazillion, jillion, million, trillion, zillion (en) - mesto - base (es) - most - detalx, pojedinost - mera, opseg - balans, ravnoteža, ravnotezxa, равнотежа - prijateljstvo, prijatelxstvo, пријатељство - kriza - element (en) - okolina, okruzxenxe - equilibrio (es) - inclusión (es) - rechazo (es) - dosadašnje stanje - divlxina, netaknuta priroda - klimaks, kulminacija, plafon, vrh, vrhunac - slučaj, slucyaj - polozxaj, pozicija, status - mesto, polozxaj - campeonato, título, título de campeón (es) - antelación, anterioridad, precedencia (es) - subordinateness, subsidiarity (en) - vek, život, живот - poredak, red - peace (en) - anarhija, bezakonxe, bezvlašće - halabuka, zbrkanost - incidente (es) - solevantamiento, turbulencia (es) - hladni rat - nesaglasnost, neslaganje - sloboda - autonomija, sloboda - polarización (es) - ćorsokak, pat pozicija, zastoj - vanredno stanxe - critical point, crossroads, juncture (en) - desperate straits, dire straits (en) - vitalidad (es) - neprilika, tesxkocxa - aprieto, apuro, brete (es) - estrés, tensión (es) - hueso, problema, problemas (es) - pepoznavanje - izolacija, izolovanost - napredak, poboljšanje, pobolxsxanxe - napredovanxe - neupotrebljivost - obnavljanje - značaj - naglasak - prestiž - anonimnost, bezimenost - pocyast, slava, углед - ugled - reputacija - reputacija - ponižavanje, poniženost - dekadencija - dominantnost, nadmoć - dominacija, nadmoć - paramountcy (en) - otrov, propast, uzrok uništenja - jad, jadnost - apremio (es) - pritisak - preplavljenost - celina, celovitost, jedinstvenost - potpunost - celina, celokupnost, potpunost - nesavršenstvo, nesavrsxenost - hamartia, tragic flaw (en) - kob, okolnosti, srecxa, sudba, sudbina - prosperitet, uspesxnost - éxito (es) - katastrofa - fracaso, quiebra (es) - izgled - mogućnost, prilika, šansa, sxansa - dan - clean slate, fresh start, tabula rasa (en) - impureza (es) - credit crunch, liquidity crisis, squeeze, tightening of money, tight money policy (en) - pleno empleo (es) - prosperity (en) - bogatost, izobilxe, luksuz - mamon - siromaštvo, siromasxtvo - nemaština, siromaštvo - higiene (es) - besprekornost - red, urednost - garež, prljavština - odvratnost, poganost, prljavost - kontekst - sfera - competencia (es) - loše vreme, oštrina - atmosfera - feel, feeling, flavor, flavour, look, smell, spirit, tone (en) - sigurnost - bezbednost, sigurnost - peace, public security (en) - protection, shelter, zaštita - opasnost - opasnost - clear and present danger (en) - opasnost, rizik, smelo delo - opasnost, pretnja - dobro stanje - illumination, light (en) - камен мудрости - escoria (es) - atom, truncyica, zrnce - prah, prašina - otpad, otpadak - contemporary world, modern times, modern world, present times (en) - mrak - sudnxi dan - doba, vreme - ?godinama - pravi cyas, pravo vreme, trenutak - delić sekunde, tren, tren oka, trenutak - generación (es)[Domaine]

-

 


   Publicidad ▼