» 

diccionario analógico

absolut, esenţialmente, fundamental, în esenţă, în fondbasicamente, fundamentalmente - cu simplitate, doar, pur şi simplu, simplu, singurcom simplicidade, simplesmente, só, unicamente - automat, au­to­mat, maşinalautomaticamente - alarmantassustadoramente, horrivelmente - imens, imens deimensamente - grosier, ordinaraproximadamente, grosseiramente, indecentemente - apreciabil, sensibilconsideravelmente - nu mai mult decât, pur şi simplutotal - aproape, aproximativ, aproxi­­mativ, cam, ceva, circa, în jur de, în jurul, mai mult sau mai puţin, pe la, puţin, sau cam aşa ceva, să zicem, un pic, vreoa beirar, aproximadamente, até certo ponto, cerca de, mais ou menos, por aí, quase, uns/umas, vamos dizer - comparative, relative (en) - absolut - absolut, chiar, complet, com­plet, completamente, cu totul, de tot, integral, întru totul, pe deplin, totalabsolutamente, completamente, inteiramente, mesmo, muito, totalmente - doar, numaiexclusivamente - absolut - desăvârşit, impecabil, ireproşabil, perfect - imperfectimperfeitamente - complet, la maximumcheio, totalmente - doar - găman, lacom, mâncăciosvoraz - doar, numai - bine - bine - bine - bine - bine - bine - binevantajosamente - abundent, bogatabundante - bine, considerabil, mult, substanţialsubstancialmente - bine - bine - intimately, well (en) - bine, deplin - exagerat, exuberantexcessivo, exuberante - grav, rău, seriosseriamente - cu rău­tate, obraznic, rău, răutăcioscom marotice, travessamente - chiar, până - chiar - acceptabil, con­venabilaceitável - continuu, fără întreru­pere, în perma­nenţă, întotdeauna, mereu, pururi, totdeaunacontinuamente/sempre, sempre - continuu, încontinuu, întotdeauna, întruna, mereu, necontenit, neîncetat, permanent, pururi, veşnic - din când în când, din loc în loc, din timp în timpaqui e ali, as vezes, de quando em quando, de vez em quando, de vez em quando., freqüentemente, ocasionalmente, volta e meia - convenţional, oficialconvencionalmente - acesta, cu toate acestea, darao mesmo tempo, apesar disso, não obstante, no entanto, pelo sim pelo não - încă, până acum, până în acest momentaté agora, até então, por enquanto - faptă vite­jească, ispravă, realizare, realizare remarcabilă, reuşitădesempenho, façanha, feito - cu adevărat, foarte, taremuito - activ, energicactivo - acrobaticacrobático - abia, acum o clipă, cu puţin timp în urmă, tocmai, tocmai acummesmo agora - instantaneuinstantaneamente - agil, vioiágil - curând, devremecedo, em breve - adesea, des, frecventcom frequência, com freqüência, frequentemente - arar, arareori, rar, rareoriraramente - activ, în vigoare, în vi­goareactivo, em vigor - în sine - categoric, cert, precis, sigurenfaticamente - adevăratverdadeiramente - egalizareigualação - bineînleţes, bineînţeles, desigur, fireşte, natural, sigurclaro, com certeza, de acordo, naturalmente - clarclaramente - activ - evidentclaramente, simplesmente - aparent, în aparenţă, în apa­renţă, la prima vedereaparentemente, perante as circunstâncias/aparentemente - pasiv - îndeosebi, în specialespecificamente - din fericirecasualmente, com sorte, felizmente, por sorte - dosar, reputaţie - din nefericire, din păcate, din păcate/nefericireinfelizmente, lamentavelmente - chronic (en) - extra­­­ordinar, extraordinar deextraordinariamente - preademasiado, em demasia, excessivamente - mai devreme sau mai târziu, târziu, urmămais cedo ou mais tarde - în cele din urmă, în final, în sfârşit, la urmă, până la urmăno caso de/ao fim e ao cabo, no fim das contas, no fim de contas, por fim - acum, acuşi, acuşica, chiar acum, fără ezitare, foarte rapid, imediat, ime­diat, îndată, numaidecât, pe locagora, a toda a pressa, já, num instante - acum - actualmente, acum - acum - acum, adineauri - acum - direct, drept, neocolitdiretamente, imediatamente - inepuizabil, neobositincansavelmente, inesgotavelmente, infatigavelmente - adequate, equal (en) - iute, rapid, repederapidamente - deocamdată, pentru momentpor enquanto, provisoriamente - intoleravelmente - abuziv - abil, cu abilitate, cu îndemânarecom habilidade, habilmente - groaznic de, îngrozitor dehorrivelmente - foarte, mult, semnificativmuito - drasticdrasticamente - delocde qualquer maneira - deloc, în nici un cazcertamente que não, de modo nenhum - izbândă, reuşită, succesêxito - exaustivamente - deschis, direct, făţiş, franc, întins, sincerdiretamente, estendido - indirectindirectamente - foarte, foarte mult, mulţime de, o grămadăimenso, um grande número - eşec, insucces, nereuşită, panăfalha, fracasso - abrupt, as­pru, brusc, bruscheţe, duritate, prăpăstiosabruptamente, bruscamente, de repente, repentinamente, subitamente - eroare, greşealăerro - abilhábil - în final, în încheiere, în ultimul rândenfim, finalmente, por fim - permanent - avantajos - omisiune, scăpare - gafă, gogomănieengano, erro, gafe - gafă, pas greşit, stângăciegafe - slab, stinsdebilmente - la întâmplarea esmo, ao acaso - practicquase - în cea mai mare parte, îndeosebi, în primul rând, în principal, în special, mai alesprincipalmente, sobretudo - brazenly (en) - afectuos, cu afecţiune, drăgăstos, iubitorcarinhosamente, com afeição, ternamente - pe faţăabertamente - fără doar şi poate, fără îndoială, negreşitindiscutivelmente, sem dúvida - pasivpassivamente - cu dispreţ, dispreţuitordesdenhosamente - comic - de manera engañosa, engañosamente (es) - ales, îndeosebi, specialespecialmente, peculiarmente - ager, agil, cu rapiditate, în grabă, iute, rapid, repede, sprinten, vioirapidamente - categoriccategoricamente, incondicionalmente - etern, la nesfârşit, pentru totdeauna, veşniceternamente, para sempre, perpetuamente, sem fim - permanentpara sempre, permanentemente - provizoriu, temporarprovisoriamente, temporariamente - ad libitumde improviso - continuu, încontinuu, în continuuconstantemente, continuamente, incessantemente, sem parar - marginalmente (es) - hazardant, periculos, primejdios, riscantperigosamente - cu ener­gie, energicenergicamente - o dată pentru totdeaunaconclusivamente, uma vez de por todas - cu tristeţe, cu un aer nefericit, deplorabil, jalnic, lamentabilaflitivamente, deploravelmente, lamentavelmente, tristemente - afar (en) - cu delicateţe, delicat, fin, gingaş, suavdelicadamente, refinadamente - neîntârziat, promptsem demora - cu promptitudine, grabnic, prompt, rapid, repederapidamente, rápido - ca regulă generală, de obicei, de regulă, firesc, normal, nor­mal, obişnuithabitualmente, normalmente, regra geral, vulgarmente - curând, de cu­rând, în ultimul timp, recentrecentemente, ultimamente, utlimamente - erraticamente - gradat, progresiv, treptatgradualmente, pouco a pouco - aici, iată, încoacecá/lá, para aqui, para cá - potri­vitapto, bem, certo - în pacetranquilamente, tranqüilamente - meager, meagerly, meagre, scrimpy, stingy (en) - how, however (en) - nenorocitmiserável - înăuntru, înă­untru, înă­un­trudentro, no interior, por dentro - inter­na­ţionalinternacionalmente - de curând, proaspăt, recentrecém- - din nou, iarăşide novo, eoutra vez, mais, novamente, novemente, outra vez - invariabilinvariavelmente - automat, maşinal, maşinaliceşte, mecanic - de preferat, de preferinţă, preferabilpreferivelmente - apoi, după aceea, pe urmă - though (en) - but then, on the other hand, then again (en) - cu regularitate, sistematicsistematicamente, uniformemente - aşa, astfel - enormemente (es) - ne­în­sufleţitmorto - tipictipicamente - globalglobalmente, universalmente - fără precedent, nemaiauzitsem precedente, sem precedentes - mistic - analog, asemănător, de asemenea, în acelaşi mod, similarde modo semelhante, do mesmo modo, semelhantemente - secundariamente - drept, potrivitcorrecto, correto, justo - considerabil, mai alesmanifestamente, notavelmente - intensivintensivamente - adecvat, corespunzător, în mod convenabil, potrivitadequadamente, convenientemente - inappropriately, unsuitably (en) - artificial, nefiresc, nenaturalartificialmente - episodic - fantasticfabulosamente, fantasticamente - feverishly (en) - adecvat, conve­nabil, corespunzător, pertinent, potrivit, potri­vitadequado, apropriado, certo, idôneo - incredibil - insistent - superficialsuperficialmente - cu răutatemaldosamente, malevolamente - bine­­­­înţeles, categoric, cu certitudine, cu siguranţă, într-adevărao certo, certamente, com certeza, com segurança, de certeza, realmente, seguramente - suficient desuficientemente - destul, îndeajuns, suficientbastante, suficiente, suficientemente - insuficientemente - aşa, atât de - aşa, atât - aşa - manipularemanipulação - uşorfacilmente, prontamente - de fapt, efectiv - abil, isteţ, răutăcios, şiret, vicleanastuto, escuro, manhoso, matreiro, velhaco - în ansamblu, în linii mari, luare în considerare, până la urmă, per ansamblu, una peste altaafinal, no conjunto, no fundo, no todo - demonstrativ, elocvent, expresiv, grăitor, semnificativeloquente - agitat, emoţionatexcitadamente, febrilmente - apropos, by the bye, by the way, incidentally (en) - complet, integral - incompletamente (es) - exactjustamente, precisamente - neruşinatdescarado - from scratch (en) - apropiat, intim, strâns - compa­rativ, relativrelativamente - uşor - vizibilclaramente, consideravelmente - cu seriozitate, seriosseriamente - la timp, la timpul potrivit, mai devreme dea horas, na devida altura - no, no último momento - atractiv, atrăgător, fermecător, încântător, intere­sant, plăcutatraente - off the cuff (en) - captivant, fascinant, încântătorcativante, enfeitiçado, fascinante - dimpotrivăpelo contrário - atrăgătoratractivo - atrăgător, fermecător, graţiosalegre, atraente, cativante, encantador, insinuante, jovial, sedutor - cu stricteţe, întocmaià letra - cu curaj, curajos, vitejeştecorajosamente - adânc, profundimensamente, profundamente - cu nerăbdare, nerăbdător, nervosimpacientemente - cu răbdare, răbdătorpacientemente - necugetat, neghiobeşte, nerozeşte, prosteşte, stupidestupidamente - com criatividade - radicalradicalmente - conştiincios, spirit scrupulosconscienciosamente, escrupulosamente - extraordinar, extraordinar/excepţional deexcepcionalmente - strictpuramente - îngrijitcom cuidado, limpamente, literalmente - cu energie, cu putere, cu vigoarevigorosamente - clar, distinct, lămurit, limpedeclaramente - excelentexcelentemente - excelent, magnific, minunat, superb, teribilmagnificamente, maravilhosamente, optimamente, tremendamente - impeccably (en) - afabil, prietenosfriamente - cu moderaţie, cu sobrie­tate, grav, serios, solemnsobriamente - cu îndrăznealăsem medo - amabil, bineagradavelmente - comod, confortabilaconchegadamente, delicadamente - não obtenível - correspondientemente (es) - inteligentcom esperteza - printre oamenipopularmente - intelectual - reacţiereação, reacção - exageradamente - cu mândrieorgulhosamente - cu gra­vitate, sărbătoreştesolenemente - cu stângăcie, neajutorat, neîndemânatic, nepriceput, stângacidesajeitadamente - grosolancom grosseria - intens, tareintensamente - brusc, spontanespontaneamente - îngrozitor, înspăimântător, teribilatroz, feio, terrível - groaznic, temă­torassustado, assustador, espantoso, medonho, pavoroso, temível, terrível - cu meticu­lo­zitate, meticulosmeticulosamente - ameninţător, respingătorameaçador, assustador - neîndemânatic, stângacidesajeitadamente - triumfătortriunfalmente - de coşmar, de groază, înspăi­mân­tătorarrepiante, arripiante, horripilante - regulatregularmente - groaznicacanhado, amedrontado, assustado, assustador - redutabilcorajoso - idealidealmente, teoricamente - copilăreşte, puerilinfantilmente, puerilmente - macabru, oribilde mau gosto, macabro - abuzivimpropriamente - atentatentamente, cuidadosamente - enorm de, extra­ordinar de, foarte, imensenormemente, extraordinariamente - cu generozitategenerosamente, liberalmente - fără efortsem esforço - în deta­liuem pormenor - încheiere, terminareconclusão - convenientemente - inoportunamente (es) - abstract - cu încăpăţânareobstinadamente - victoriosvencedoramente - cu înţelepciuneprudentemente - fără înţelepciune, nebuneşte, prosteşte, stupidestupidamente, imprudentemente - inteligentemente - clar, inteligibilinteligivelmente - aristocraticaristocraticamente - cu tact, diplomatic, diplo­ma­ticcom tacto, diplomaticamente - fiasco - la infinit, nedefinit, sine dieindefinidamente - bine, chiar, corectbem, com razão, correctamente, ecorrectamente - cu mărinimiebondosamente, caritativamente - cu apatie, încet, lentmolemente - impertinentpresunçoso - grăbit, grabnic, în grabăà pressa, apressadamente, com pressa, precipitadamente - satiricsatiricamente - liberlivremente - cu spirit, spiritualiceşte, spiriual, sufleteşteespiritualmente - confuz, neclar, nedesluşit, slabfracamente, imprecisamente, indistintamente, vagamente - duraderamente, inquebrantablemente (es) - ocazional, sporadic - surprinzător, uimitorespantosamente, surpreendentemente - copios, din abundenţă, din belşugabundantemente, abundosamente, com abundância, excessivamente - plictisitorcansativamente, fastidiosamente - supremsumamente - falnic, fastuos, grozav, mare, minunat, somptuos, splendid, splen­did, strălucit, strălucitorbelo, delicioso - pulchritudinous (en) - cavalereşte, curtenitor, manieratcortesmente, cortêsmente, educadamente - încântătorencantador - nepoliticos, ţărăneştecom má educação, descortesmente, grosseiramente - lăudabiladmirávelmente, louvavelmente - amabil, plăcutagradavelmente - desagradavelmente - cordial, din toată inimacom vontade, cordialmente - afabil, amiabil, cu amabilitate, cu bună dis­po­ziţie, cu graţieafavelmente, amavelmente, bondosamente, com bom humor - explicitamente - ca prin urechile acului, cu puţinpor pouco, por uma unha negra - binevoitorbondoso, gentil - cu fidelitatefielmente - optimóptimo - anormalanormalmente - veşnicpermanentemente - agradavelmente, deliciosamente, prazerosamente - afetuosamente, com afeição - înăuntru, în sinea sasecretamente - favorabilfavoravelmente - desfavoravelmente - melhorativo - concis, laconiccom ironia, laconicamente - reduce - accommodatingly, obligingly (en) - gloomily (en) - vagvagamente - cu afectarepomposamente - îmbunătăţireaperfeiçoamento, melhoria - dezvoltare, evoluţie, înaintare, mers-înainte, progres, propăşireprogresso, promoção - cu încăpăţânareobstinadamente - efectiv, eficace, eficientefectivamente, eficientemente - tragic - ameninţătorde modo ameaçador - con motivo, con razón (es) - indecent, neobrăzatindecentemente - irezistibil deirresistivelmente - cu asprime, cu severitate, sever, strictrigorosamente, severamente - autoritariamente, con autoridad (es) - corectare, corec­tură, corijare, îmbunătăţire, îndreptare, rectificarecorrecção - stainless, unstained, unsullied, untainted, untarnished (en) - aprig, crunt, feroce, înverşunatferozmente - sângerossanguinário - reformă, reformarereforma - înfrumuseţare - clasicclassicamente - întunecat, neclar, neinteligibil, obscurobscuramente, sombriamente - îndrăzneţ, intrepid, neînfricatintrépido, sem medo/ADJ – destemido - horrifyingly (en) - artistic, meşteşugitartisticamente - îndeosebi, în mod particular, în particular, mai alesem particular, especialmente, excepcionalmente, particularmente - mo­der­­nizaremodernização - otova, uniformuniformemente - enduringly (en) - cu sfruntaredescaradamente - degradare, înjosire - por excelência - curajoscorajoso - esteticesteticamente - groaznichorrivelmente - cura­jos, vi­teazvalente - assustado - contaminare, poluarecontaminação, poluição - fricos, laş, slab de îngerassustadiço, medroso, receoso - receoso, tímido - fricos, timoratacanhado, envergonhado, tímido - abjectdesprezivelmente - arogant, cu aroganţăarrogantemente - audaciosamente - cu aviditateavidamente - dulceamorosamente - asiduuassiduamente - cu abilitate, cu înţelepciuneastutamente, sagazmente - cochetmaliciosamente - austeramente - avid, cu lăcomie, hulpav, lacomavidamente - cu bună­voinţăbondosamente - brusc, fără menajamente, răstitbruscamente, rudemente - boorishly (en) - generosamente - aspru, cu vioiciuneagilmente, com esperteza, vivamente - continuu, fără încetare, fără între­ru­pere, încontinuu, la nesfârşit, neîncetatcontinuamente, incessantemente, seguidamente, sem parar - întruna, mereu, necontenit, neîncetat - dogmatic, încăpăţânatteimoso - neglijent, obraznicdesleixadamente, displicentemente, irreflectidamente, negligentemente - churlishly, surlily (en) - informal, neprotocolarcoloquialmente, informalmente - calmamente - adapta, ajustaadaptar - mulţumit, satisfăcutcom presunção - cuprinzătorcompletamente - concentrat, concis, într-un cuvânt, laconic, lapidar, pe scurt, povestea pe scurt/în câteva rânduri, succintbrevemente, em resumo, resumindo e continuando, sucintamente - cinic, cu cinismcinicamente - cu con­­descendenţă, cu condescen­denţăaltivamente, com condescendência - confuzconfusamente - consequentially (en) - construtivamente - cu calm, cu nonşalanţăcalmamente, com indiferença, friamente - de necrezut, incredibil, incredibil de, puţin pro­babilimprovavelmente, incrivelmente - credibil, plauzibilde modo convincente, plausivelmente - criptic, enigmatic, în mod misteriosenigmaticamente, misteriosamente - nenumărat, nenu­mă­rat, nenumăraţi, zeci deinumerável, numeroso, sem conta - minunatdeliciosamente - e posibil, pesemnepossivelmente - absurd, iraţionalabsurdamente - flirtândgarridamente, provocantemente - câineşte, josnicignobilmente - amănunţit, detaliatdetalhado, exaustivo, pormenorizado - insuportabilofensivamente - grăbitde relance, superficial - al naibii de, drăceştediabolicamente, muito - baixamente, desprezivelmente - diametraldiametralmente, diretamente - cu sârguinţă, harnic, sârguitordiligentemente - desagradavelmente - compromiţătorsem honra, vergonhosamente - deschis, franc, serios, sincerabertamente, francamente, sinceramente - disinterestedly (en) - credincios, cu credinţăfielmente, lealmente - neloialdeslealmente - proporţionalproporcionalmente - cu respect, plin de respect, respectuosrespeitosamente - cu lipsă de respect, necuviinciosdesrespeitosamente, irrespeitosamente - autoritar, dogmaticdogmaticamente - central (en) - visătorpensativamente, sonhadoramente - cu entuziasm, extatic, încântatcom entusiasmo, extaticamente - assustadoramente - effectually (en) - effectively, efficaciously (en) - talaz, undă, valonda - egoistamente - eminently, pre-eminently (en) - equably (en) - cărturăreşte - evaziv, vagevasivamente - regulatregularmente - desigualmente - exorbitantexorbitantemente/excessivamente - expediently, inadvisably (en) - expensively (en) - exponentially (en) - ablandamiento, alivio, atenuación, mitigación (es) - descanso - apertura, expansión, liberalización (es) - familiarfamiliarmente - fanaticfanaticamente - ireproşabilimpecavelmente - flabbily (en) - inflexivelmente - puternicvigorosamente - înmuguribrotar, germinar, rebentar - formidable (es) - distinctiv, tipiccaracterística, característico, distintivo - gluttonously (en) - esplendorosamente - gratuitously (en) - dureros, grav, seriosatrozmente, dolorosamente, gravemente, penosamente, severamente - grotescgrotescamente - com má vontade, relutantemente - deschis - armoniosharmoniosamente - precipitadamente - nesăbuit, orbeştedescuidadamente, temerariamente - fără milăcruelmente - eroic, vitejeşte, voiniceşteheroicamente - groaznic, hidos, înfiorător, oribil, urâthorrorosamente - higienicamente - unificare, unireunião, unificação - reunificare, reunirereunião - alene, într-aiurea, leneş, lenevospreguiçosamente - contenire, întrerupere, perturbareinterrupção - imperativamente, imperiosamente - cu impertinenţă, cu neruşinare, impertinent, insolent, neruşinatdescaradamente, impertinentemente, insolentemente - impetuos, impulsiv, năvalnicimpetuosamente, impulsivamente - aşa, exact, întocmaiabsolutamente - imprudentemente - incomparabilincomparavelmente - discretamente (es) - decontaminare - alene, apatic, lenevosindolentemente - industriously (en) - ingenios, spiritualengenhosamente - inerent - inoportunamente - oportunoportunamente - insidios - a simplifica, simplificasimplificar - cu ardoareentusiasticamente - cu trudă, laborioslaboriosamente, penosamente - fără vlagălanguidamente - languros, melancolic - indecentemente, obscenamente (es) - ridicolridiculamente - cu indulgenţăbenevolamente - ordona, organizaarranjar, organizar - curat, iscusitdireito, limpo - curat, imaculatimaculado, impecável - sinistrulugubremente - maiestuos, olimpicmajestosamente - exploatare, folosireexploração - prosteşte - chinuire, maltratare, torturaremaltrato, tratamento inadequado, tratamento ruim - persecutare, persecuţie, prigoană, prigonire, urgisireperseguição - caça às bruxas - cu cruzime, fără milă, fără remuşcări, neîndurător, nemilosdesapiedadamente, impiedosamente, implacavelmente - macartismo (es) - abracadabrante, desconcertador, desconcertante, pasmoso (es) - adeseaminuciosamente - miraculosmilagrosamente, miraculosamente - diafan, semitransparent, străveziu, translucid, transparenttranslúcido - groaznic, îngrozitor de, jalnic, mizerabilinfelizmente, miseravelmente - escapism, es­ca­pism, evadare, fugă de relitateescapismo - monotonamente - complicat, confuz, tulburat, tulburebarrento, toldado, túrbido, turvo - lăptosleitoso - narrow-mindedly, small-mindedly (en) - abil, fin, rafi­natagudo, astuto, subtil - aproape - obiectivobjectivamente - cu slugărnicie, servilservilmente - în belşugopulentamente - ostentosamente - enveloping (en) - apropiat, intimdo peito, íntimo, próximo - adecvat - cachazudamente (es) - emfatic, sentenţios - cu milă, jalniclamentavelmente - în vansem sentido - pretensiosamente - unpretentiously (en) - drăgălaşlindamente - prozaicprosaicamente - firavdebilmente, justo - ciudat, în mod bizar/straniuestranhamente - calm, cu calm, cu seninătate, în linişte, în tăcere, liniştit, odihnitor, tihnitcalmamente, placidamente, repousadamente, serenamente, tranquilamente - completar - relevantly (en) - onorabilcom mérito, honrosamente - respeitosamente, reverentemente - robustamente - spaţiosamplo, espaçoso - înghesuit, strânsconstrangido, difícil, espasmódico, estreito, limitado, pouco claro - comod, confortabil, liniştit, relaxatcómodo, confortável - îngrijorător, neliniştitorinquietante - voluptuosvoluptuosamente - senzualsensualmente - serenamente - proportional, relative (en) - shallowly (en) - democratic, popular - frecvent - colectiv, comun, general, obştesc, public - standardpadrão, uniformizado - abil, dibaci, iscusit, priceputcom habilidade, habilmente - deosebit, excepţional, ex­cep­ţio­nal, specialexcepcional - rar - neobişnuitincomum, invulgar - obişnuit, uzualhabitual, usual - obişnuit, tradiţionalacostumado, do costume, habitual - comun, de rândplebeu - josnic, murdar, sordidsordidamente - anume, particularespecífico - cores­pun­zător, respectivrespectivo - distinctdistinto, separado - expresivexpressivo, significativo - inexpresivsem expressão - strictrigorosamente - superlatively (en) - sneakily, surreptitiously (en) - agreabil, cu amabilitatedocemente - tacittacitamente - por telégrafo, telegráficamente (es) - tandruternamente - bătrâneşte, tradiţionaltradicionalmente - ca­pa­bil, eficienteficiente - cârcotaş, plângăreţimpertinente, lamuriento, rabugento, ranzinza - evanghelicprotestante, que protesta - insuportabil de - a stimula, da avânt, incita, stimulaestimular - completcompleto - în întregimeabsolutamente, francamente, incondicionalmente - exhaustivexaustivo - complet, global, totaltotal - nedemnindignamente - incomplet, necomplet - utilmente - cu curajvalentemente - vehementardorosamente - abject, josnichorrivelmente - vorazmente - enciclopedicenciclopédico - deplin, plenarplenário - wholeheartedly (en) - cu spirit, spiritualcom espírito - accessible, approachable (en) - facilita - desigursim - conyugalmente (es) - dingily, grubbily, grungily (en) - specialespecialmente - imediatimediatamente - directdirectamente, diretamente - concisconciso, sucinto - epigramaticepigramático - înghesuitbem aproveitado, sucinto - tăiosbrusco, lacónico - interminabil, lung, plictisitor, prolix, tărăgănatprolixo - eróticamente (es) - prăpăd, ravagiidevastação - bulversare, gălăgie, protestealgazarra, transtorno, tumulto - agitaţie, hărmălaie, larmă, scandal, tămbălău, tevatură, zgomotagitação, empurrão - aglo­me­rat, arhiplinapinhado, superlotado - nepo­trivitincongruente - bagatelă, fleac, joacă de copii, nimic - profaned, violated (en) - serviciuserviço - important, însemnat, mare, proeminent - flagrantflagrante, manifesto, óbvio - negócios por concluir - constant (en) - care se repetă, monoton, recurent, repetat, repeti­tivrepetido, repetitivo - sporadicesporádico - cunoaşte - certăreţrefilão - şti - convenţional, con­ven­ţionalconvencional - convenţional - bizar, ciudat, curios, excentric, neobişnuit, straniubizarra, bizarro, esquisito, estranha, estranho - dificultate, necaz - con­­siderabilconsiderável - conside­rabilconsiderável - insignificant, undistinguished (en) - confundaconfundir - cavaleresccavalheiresco - brusc, răstitbrusco, desabrido - ne­po­li­ticosdescortês, grosseiro, malcriado, mal-educado - credibil, verosimilacreditável, plausível - de necrezut, greu de crezut, incredibilinacreditável, incrível - aspru, severcáustico, fervente - criticcrítica, crítico - importantgrave - crucial, important (en) - anacronic, depăşit, învechitantiquado, desatualizado, desnaturalizado, fora de moda, obsoleto - învechitem desuso a cair - blestematamaldiçoado, maldita, maldito - dărăpănat, precar, şubred, şu­breddecrépito, deteriorado, dilapidado, estragado, inseguro - ordinar, vulgarcomum, crasso, indecente, ordinário, vulgar - aşezat, calm, fix, liniştit, neschimbat, serioscalmo, grave, refletido, sensato, sereno, sério - greu de definit, nedefinit - primary (en) - indudable (es) - solicitantexigente - rigurosrigoroso - presant, urgent - arbitrararbitrário - estima, prevedea, prognozacalcular - demn de încrederedigno de confiança - comportament deviant, devianţă, deviaţie - dependent - indiscreţiefalta insignificante, pecadilho, pecado leve, pecado venial - independente - chel­tuieli excesive, extravaganţăextravagância - desirable (en) - înşelăciune, joc incorectcrime, jogada suja - de invidiatdesejável, edesejável, invejável - caracter profanator, profanare, sacrilegiuprofanidade, sacrilégio - preferabilpreferível - pornografiefilme pornô, literatura erótica, pornografia - plăti - ciudă, gelozie, invidie, pizmă - dificil, durdifícil, duro, edifícil, exigente, fastidioso - furie, mânie - gluttony, gula, overeating (en) - delicatdelicado - serios - anevoios, buclucaş, care îţi creează probleme, care îţi dă dureri de cap, dificil, dur, greu, importun, incomod, jenant, obositor, oneros, supărătoraborrecido, incomodativo, incómodo, maçante, perturbador - uşor - accesibil, elementar, ele­mentar, pur şi simplu, simpluelementar, simples - mierossuave - stă­ruitorassíduo - neobositincansável - bleg, indiferent, indolent, molatic, neglijent, nepăsătordescuidado, desleixado, desmazelado, indolente, preguiçoso, remisso - directo (es) - abordare, atacare, confruntare - bun - selectivselectivo - confuz, nedesluşitindistinto, inidstinto - general (en) - pericol, primejdie, riscperigo, risco - dominant, predomi­nantdominante, predominante - acut, adânc, ascuţit, fin, intens, pătrunzător, profund, puternicagudo - apărare, pază, protecţiedefesa - cambiante - incipientainda no início, imperfeito, rudimentar - confrontar - bun, de efect, eficace, eficienteficaz, eficiente, vistoso - anevoios, complicat, difícil, epuizant, greu, istovitor, laborios, trudniccustoso, difícil, duro, estafante, exaustivo, laborioso, penoso, pesado, trabalhoso - abundante, forte - facile (en) - amestecătură, promiscuitatepromiscuidade - economic, economical (en) - prompt, rapidexpeditivo, expedito/despachado - energic, radicaldrástico, edrástico - exclamativexclamatório - firme - stângaciacanhado, desajeitado, desastroso - exportável - entu­ziast, înflă­căratentusiasta, entusiástico - entu­ziast, zelosávido, entusiasta, entusiástico - a avantaja, a flata, a lin­guşi, a măguli, flata, linguşi, măguli, periaadular, bajular, engraxar, favorecer, lisonjear - eexplícito, explícito - ezotericesotérico - abstrus, confuz, neclarabstruso - misterioso, secreto - exotericexotérico, geral, popular - capital, crucial, elementar, esenţial, fundamental, hotărâtor, primordial, vitalbásico - eufemisticeufemístico, extenuante - aproximativ, aproxima­tiv, sub formă de ciornăaproximado, aproximativo - free, liberal, loose (en) - empolgante - abuz, întrebuinţare greşităabuso, má utilização - scump, scumpă, scumpe ''f plural'', scumpi ''m plural''caro, dispendioso - careiro, caro, custoso, dispendioso - overpriced (en) - ieftinabordável, acessível, barato - capitalización (es) - fără experienţă, ne­ex­perimentat, neex­pe­ri­men­tatinexperiente, verde - a clarifica, a elu­cida, clarifica, desluşi, elucida, lămuri, limpeziesclarecer - ascuns, interior, tai­nicsecreto - echi­­tabilequitativo - desconhecido, estranho - demodatantigo, antiquado, fora de moda, velho - demodatdesengraçado - şicchique - imediat, ime­diat, in­stan­taneuimediata, imediato, instantâneo - dificil, pre­tenţiosmelindroso/meticuloso - lingav, mofturos, năzurosexigente, meticuloso - bucălat, bu­călatrechonchudo - corpolent, obezcorpulento, obeso - costeliv, descărnat, osos, sfrijit, slab, slă­bitanguloso, descarnado, esquálido, macilento, ósseo, ossudo - organizarearrumação - repetareconfirmação, reiteração, repetição - copiat, copiere, reproducere, transcrierecopiador - reprodução - insistenţă, perseverenţă, persistenţăinsistência, perseverança - de bază, introductiv, preliminarbásico - rit, ritualrito, ritual - cuvenit, în formă, salutar, sănătossalutar, são, saudável - apt, sănătos, teafărrobusto, são de corpo - a accentua, accentua, a insista asupra, a pune accentul pe, a scoate în evidenţă, a sublinia, evidenţia, marca, puncta, pune accent, releva, reliefa, subliniaacentuar, dar ênfase, dar ênfase a, enfatizar, sublinhar - fosilizado, petrificado (es) - accentua, întări, reliefa, subliniaacentuar - intransigentintransigente - estrangeiro - cere­monioscerimonioso - liber, odihnă, repausdesligado - bun - abstinenţă, absti­nenţăabstinência - fatal, negrufatal - liber, neîmpiedicatlivre, livro - occasional (en) - proaspăt - cald, fierbinte, proaspătrecente - afabil, amabil, călduros, cordialafável, amistoso, bondoso, cordial - furios, piezişamarrado - fertil, fructuosfértil, produtivo - aglomeratapinhado - mere (en) - such, such that (en) - specificespecífico - local - technical (en) - obediencia, respeto (es) - apreciabil, darnic, frumos, generos, gene­rosgastador, generoso, liberal - darnic, generosmagnânimo, muito liberal, munificente - administraţie proastădesgoverno, prevaricação - mizerabil, răutăcioshumilde, mau - parcimonios - generos, mare, mărinimos - bun, valabilbem - sinteticsintético - benefic, de nădejde, mulţumit, plăcut, potrivitbenéfico, bom - binevenit, convenabil, mulţumitor, satisfăcătoragradável - adecvat, care îi convine, conform, convenabil, corespunzător, cuvenit, indicat, nimerit, potrivit, recomandabil, recomandatconveniente - calmare, liniştire, temperareapaziguamento - groaznic, nasolhorrível - conciliere, împăcăciune, împăcare, împăciuire, pacificare - negativ - agreabil, bunbom - white (en) - sinistruescuro - demonic, diabolic, dia­bolic, drăcesc, nepoliticos, teribildemoníaco, diabólico, dos diabos, irreverente, satânico - diavolesc, mefistofelicmefistofélico - bristly, prickly, splenetic, waspish (en) - bombănitor, îmbufnat, supărat, ţâfnosmal-humorado, rabugento, resmungão, zangado - supărăcios, ţâfnosirritável - aspru, încruntat, morocănos, posomorât, tenebros, ursuz, ur­suzameaçador, azedo, mal-encarado, rabugento, sinistro, sombrio - ursuzmalhumorado - gradual (en) - bruscsúbito - follones (es) - cata­s­tro­fal, catastrofic, dezastruoscatastrófico, desastroso - integração - credinţă, cuvânt, devotament, fidelitate, statorniciepromessa - greu - uşor - heavy (en) - împovărător, oneros, solicitantpesado - sâcâitorinquietante - ajutorapoio, suporte - greu - uşorleve - omogenhomogéneo - favoarefavor - beau geste (en) - amabilitate, atenţie, bunăvoinţă - bun, înalt, mareelevado - mo­bi­lizaremobilização - joasă, jos, mic, scăzut, scundbaixa, baixo - pentru a se răzbuna, răzbunare, răz­bunare, răzbu­nare, revanşărepresália, vingança - ridicatalto - redus, scăzutbaixo, inferior - înalt - amestec, intervenţieintervenção, mediação - reînnoirerenovação - sinceraberto - greşit, înşelătorenganador - invadapenetrar - eliberare - acolhedor - fierbinte, foarte cald - cold (en) - pustiusombrio - ne­prietenos, recefrio - supra­ome­nescsobrehumano, sobre-humano - omeneşte, umanhumano - ani­malic, bestial, brutalabrutalhado, animalesco, bestial, brutal - comic, de clovn, mojicesc, ridicolapalhaçado - amuzant, cara­ghios, comic, co­mic, demn de râs, nos­timcómico, ridículo - amuzant, bizar, caraghios, ciudat, comic, hazliu, năzdrăvan, nostimcurioso, divertido, engraçado - ilarhilariante - spiritual, vivaceespirituoso, vivo - apressado - esenţial, im­portant, semnifi­cativalto, considerável, de peso, econsiderável, essencial, fundamental, grande, importante, significativo - maregrande, importante - capital, cardinal, -cheie, esenţial, fundamental, principalcardeal, central, essencial, fundamental, principal - înalt, principalprincipal - istorichistórico - seriossério - strategicestratégico - folositor, necesar, trebuincios, util, valorosvalioso - tâmpitfútil - care te înfioară, copleşitor, straniuassustador, imponente - magnific, splendidesplêndido - decadentdecadente - informado (es) - populatpopuloso - ireproşabilirrepreensível - edificante (es) - intelectualintelectual - deştept, inteligentinteligente - interesantinteressante - captivant, intrigantabsorvente, cativante, emocionante, intrgante, intrigante - abrutizant, fără imaginaţie, obo­sitor, plictisitor, plicti­sitoraborrecido, cansativo, enfadonho, fastidioso, maçador - extrínseco - adventitious (en) - întristătordepressivo - bitter (en) - lugubru, sinistrulúgubre - celebru, faimos, ilustru, important, renu­mitconhecido, famoso, famoso/célebre, ilustre, notável - con­si­de­rabil, spaţiosalto, farto, grande - întins, mare, vastarregalado, de largo - voluminosvolumoso - cuprinzător, încăpător, larg, mare, spaţiosespaçoso, vasto - colosal, colo­sal, extraordinar, nemaipomenitastronómico, colossal, estupendo - colosal, enormenorme - giganticgigante, gigantesco - gigantesc, gigantic, uriaşgigantesco - imens, mare, uriaşimenso, vasto - imens, înăbuşit, uriaşenorme, muito grande, que bate - micpequeno - foarte mic, liliput, liliputan, mărunt, mic, micro-, micuţ, minionă, pitic, scunddiminuto, micro, micro-, minúsculo, muito pequeno, pequena, pequenino - infim, minuscul, minusculă, neînsemnatmínimo, minúsculo, nominal - diferitdiferente - minor, modest, neimportant, neînsemnat, nepretenţios, nesemnificativ, redus, secundarmodesto, pequeno, pouco importante - local (en) - in­ter­mi­­nabil, prelungit, proletari din toate ţările, uniţi-vă!comprido, longo, prolongado, trabalhadores do mundo, uni-vos! - durabil, pe termen lungduradouro, durável - ne­sfâr­şitsem fim - scurtbreve, curto - de moment, mo­men­tanmomentâneo - răsunător, sonor, sunătorgrandíloquo, melodioso, ressoante, sonoro - ado­ra­bilquerido - moaleadorável, fofinho, fofo - dete­stabil, dezgustător, îngro­zitor, odioshorrendo, horrível, odioso - de olhos azuis - drăgăstos, duios, iubitor, tandruamado - afectuos, tandru, tan­druafectuoso, carinhoso, tenro, terno - îndrăgostit nebuneşte, nebun, orbitapaixonado, doido, louco, namorado - major (en) - minor (en) - insignifiant, neimportant, neînsemnat, nesemnificativ - efeminat, femininefeminado, feminino, próprio de mulher - copilărosinfantil - răscoptamolecido - maximummáximo - minimmenor, mínimo - im­por­tant, semnificativsignificativo - fără sensinsignificante, sem sentido. - nemilossem piedade - crud, dur, fără milă, necruţător, nemilosdesalmado, desapiedado, impiedoso, implacável, insensível - blând, uşorsuave - intensiv, in­tensivintensivo - grav, seversério - accentuat, pronunţat, puternic - atrageatrair - exagerat, excesiv, necumpătat, nemăsuratexcessivo, exorbitante - exorbitant, exor­bi­tantexorbitante, exorbitante/excessivo - radical, ultra-extremista, radical, ultra - sin pretensiones (es) - a degenera, depravat, desfrânat, imoraldegenerado, devasso, dissoluto - muitas, numerosos - nu­me­rosinúmero, numeroso - puţinpoucas, pouco, poucos - global, în lumea în­treagă, mondialmundial, mundialmente - natural (en) - fantomaticfantasmal - finalconsequente/final - final, último - anormal, deviantanormal - ascultătorobediente - clear, open (en) - liberlivre - de­tes­tabil, detestat, respingătordetestável, repelente - dezagreabil, dezgustător, dez­gus­tătordesagradável, nojento, repugnante - a înlocui, a reînnoi, reînnoirenovar - antic, vechiantigo - fresco, novo - recent - bătrân, destul de bătrân, în vârstă, în vârstă decom a idade de, idoso - a duce la bun sfârşit, a face, a îndeplini, desăvârşi, împlini, îndeplini, înfăptui, realizacumprir, desempenhar - oportunoportuno - co­mun, mediocru, obişnuitmedíocre - acceptabil, mediu, mijlociumediano, médio, medíocro, suficiente/razoável - comun - banal, prozaic, zilnichabitual/corriqueiro - colosal, excepţional, extraordinar, formidabil, imens, minunat, mi­nu­­nat, superb, uluitorenorme, extraordinário, fabuloso, maravilhosa, maravilhoso - holistic (en) - originaloriginal - nouinsólito, novo - inovator - banalbanal, batido, gasto, trivial - conservator, corect, ortodox, orto­doxortodoxo - iconoclasta (es) - declarat, deschis, făţişaberto - fanaticfanático - actual, curent, prezentpresente - irenic (en) - ager, pătrunzător, violentagudo, sagaz - perma­nentpermanente - transitorio (es) - călător, tranzitoriu, trecător, vremelnicefémero, passageiro, transitório - efemer, infinitezimal, trecătorevanescente, infinitesimal - complicat, dezorientat, încâlcit, încurcat, nedumerit, perplexperplexo - zăpăcitpexplexo - intim, personal, privat, privat, personal, secretíntimo, pessoal - asigura, da garanţie - doar, nud, numai, obişnuit, uşornu - elementar, simplu, uşorsimples - agreabilagradável - încântătordeleitoso, delicioso - reducereduzir - amuzant, distractivdivertido - amuzant, distractivalegre, desviado, divertido - clar, pozitivpositivo - [se] indigna, a jigni, a scandaliza, dezgusta, repugna, şocaescandalizar, insultar - negative (en) - neutru - face pe plac, satisfacesatisfazer - inapli­cabil, irealizabilimpraticável - tareforte - descuraja - potent, strong (en) - vigoroso - neputincios, slabimpotente - autoritar, importantimportante - exact, precispreciso - afectat, pompospomposo - secundarsecundário - auxiliary, subsidiary, supplemental, supplementary (en) - de bază, elementar, fundamental - privat - confidenţial, secretconfidencial - public - deschis - produtivo - inutil, zadarnicinfructuoso, infrutífero, vão - lucrativ, profitabillucrativo - con­venabil, cumsecade, graţiosatraente, correcto, decente - afectat, încorsetat, scorţoscerimonioso, puritano, virtuoso - protective (en) - arogant, arogantă, suficientarrogante, presunçoso - aro­gant, dispreţuitor, dis­pre­ţuitor, mândru, superior, trufaşaltaneiro, arrogante, desdenhoso - fudul, încrezut, infatuat, înfumurat, îngâmfat, mândru, megaloman, orgolios, plin de sine, pretenţios, ţanţoş, trufaş, vanitos, va­ni­tosconvencido, vaidoso - pur, secpuro - branco, direito, em branco, limpo, preciso, virgem - alleged, so-called, supposed (en) - apocrifapócrifo - bănuitor, dubios, suspect, sus­pect, suspicios, umbrosdúbio, sombroso, suspeito - zgomotosbarulhento - calm, liniştit, liniştitor, odihnitor, relaxatcalmo, controlado, pacífico, relaxante, repousado, repousante, tranquilo - neastâmpărat, zgomotosdestrutivo, tumultuoso - orderly, systematic (en) - hardheaded, hard-nosed, practical, pragmatic (en) - kafkaesque (en) - fantasmagoricsurrealista - solid, zdravănforte - brutal, butucănos, grobian, grosolan, hirsut, mitocănesc, mojicesc, necioplit, nerod, ordinar, prostaparvalhado, estúpido, grosseiro - aspru, ciudat, dur, grobian, gro­­­solan, necioplit, necivilizat, neîndemânatic, sălbatic, stângaci, straniuáspero, grosseiro - cras, nesimţit, prostcrasso, grosseiro - regulatregular - irrelevant (en) - prestigios - infam, josnic, neruşinat, notoriu, rău-famatdifamante, famigerado, infame - conciliabil, reconciliabilconciliável, reconciliável - decidido - prezentabilapresentável - răspunzător, responsabilresponsável - care aduce satisfacţiicompensador - oratoricretórico - pulsante - înstărit, săracnecessitado/endinheirado - considerabilconfortável - sărac, sărmanindigente, pobre - falit, lefter, ruinatduro, falido, liso, quebrado, sem dinheiro - săracindigente, necessitado - fără un cent, lipsit de, strâmtoratcom muita falta de, sem um tostão - bogat, îndestulat, luxos, somptuosluxuoso, opulento, sumptuoso - robustrobusto - masiv, musculos, robustmuscular, musculoso, robusto - idilicárcade, bucólico, idílico - periculosarriscado - nesănătos, periculosarriscado, perigosa, perigoso - sinucigaş, ucigătorauto-destrutivo, suicida - divers, variatvário - analog, asemănător, asemenea, înrudit, similarparecido, semelhante, similar - într-o ureche, ţăcă­nit, ţă­că­nitde nozes, doido, louco, maluco - maniac, nebun, pasionatmaníaco - caustic, sarcastic, tăiossarcástico - ironicsardónico, trocista - ironic, sarcastic, satiricsatírico - nesatisfăcător - dezamăgitordecepcionante, enganoso - pedant, savantpedante - erudit, învăţat, savantsábio - atrăgător, ispititoratraente - egoistegoísta - self-seeking, self-serving (en) - erógeno - igienichigiénico - extraneous, foreign (en) - sério - frivolfrívolo - neastâmpăratendiabrado - seriossóbrio - open, undecided, undetermined, unresolved (en) - care flirtează, cochetelegante, garrido, namorador - eroticerótico - blue, gamey, gamy, juicy, naughty, racy, risque, spicy (en) - libidinoslibidinoso, sensual - lascivlascivo, lúbrico - a apărea, a compărea, a da impresia, a părea, arăta, părea, semănaaparecer - părea - a arăta, a demon­stra, a flutura, da la iveală, lăsa să vadă - a etala, a-şi da aereexibir, pavonear-se - cu ochi agerde olhos de lince - important, semnificativimportante, significativo - insignifiant, neînsemnat, neînsem­natinsignificanta, insignificante - simplumero, simples - de bază, elementar, fundamentalelementar, essencial, fundamental, primário - com­plicatintricado - complicat, com­plicat, în­curcatcomplicado - linguşitoradulador, lisonjeiro - singur, unicúnico - abil, capabil, com­petent, cunoscător, expert, foarte bine, îndemânatic, iscusit, priceputbem feito, bom, competente, eficiente, hábil, habilidoso, habilitado, perito, qualificado - fără riduri, netedmacio - ac­ci­­dentat, cu hârtoapeacidentada, acidentado - a recupera, recăpăta, recâştiga, recuperarecuperar - cortés, urbano (es) - stabil - solidfirme, forte - animat, însufleţit, săltăreţ, sprinţar, ştrengar, vesel, vioi, viu, zburdalnicesperto, vivo - vioivivo - stabilestável - instabil, slab, şubredoscilante, vacilante - a pierde, pierde, rata, scăpaperder, sair-se mal - fluctuant, variabil - drept, întins - intens, plin de forţă, puternic, pu­ter­nic, tarepotente - slab - per­se­verentpertinaz, teimoso - încăpăţânatmula - încăpăţânat, neascultător, nesupuscontumaz, obstinado, rebelde - ajuns, apreciat, fericit, încununat de succes, izbutit, nimerit, norocos, reuşitbem sucedido, bem-sucedido, sucedido - a face o faţă lungă, dezamăgit, frustrat, nemulţumitdecepcionado, desenganado, ficar decepcionado/fez uma careta de desilusão, frustrado - destul, suficientbastante, suficiente - inadecvat, insuficient, necores­punzătorinadequado, insuficiente, insuficientemente - insuficientescasso - condescendent, con­des­cendentcondescendente, sobranceiro - marcant, sus-pusagudo, alto - superiorsuperior - admirabil, deosebit, excelent, remarcabileexímio, excelente, exímio - bun, corect, de bună calitate, devo­tat, favorabil, foarte binebelo, bom - nasolbarato, desprezível, inútil, ordinário - comercial, profitabilrentável - de mâna a doua, mediocrumedíocre - auxiliar, subordonatacessório, subsidiário - a jertfi, sacrifica - surprinzător, uimitorsurpreendente - susceptibil - empathetic, empathic (en) - anacronicanacrónico, anacrônico anacrônica - sistemático - zemosdoce - mareexcessivo - necontrolat, nereţinut - a retro­grada, retrogradadegradar, despromover - econom, eco­nomeconómico, frugal, poupado - împuţit, murdarsujo - a inter­zice, a suprima, înfrâna, păstra, reţine, stăpâniatrasar, suprimir - cartilaginoscartilaginoso - crocantestaladiço - a organiza, a orga­niza, aranja, organiza, rînduiorganizar - ciniccínico, ecínico - credinciosfidedigno - re­prezentativrepresentativo - a res­pecta, cinsti, respectahonrar - liberaliza - de nădejdeútil - zadarnicinútil, vão - valuable (en) - sin valor (es) - proteicprótea - variabilvariável - repetatiterativo - închis, neaerisitabafado - crud, feroce, fio­ros, violentcruel, feroz, furioso, selvagem, zangado - arbitrar, nedrept, nelegiuitpecaminoso - a comanda, a controla, domoli, potoli, stăpâni, stăvili, tempera, ţine în frâucontrolar, restringir - călduţ, care nu este prea entuziastmorno, tépido - fandosi, pozatomar atitudes - expia, ispăşi, răscumpăraexpiar - a obtine, a realiza, a rea­liza, îndeplini, înfăptui, realizaatingir, cumprir, efetuar, realizar - începe, porni - ciupi, lua cu japca - rasoliestragar, malbaratar, tornar fofo, trancar - trair - saudável - ofensivo - aprecia, recunoaşte - îngust, limitat, strâmtestreita, estreito, limitado - a contribui la, a susţine, da avânt, încuraja, promova, stimuladesenvolver, promover - ajuta, contribui, servi, sprijini - a confirma, ajuta, a susţine, sprijini, susţineapoiar - caraghios, ridicolridículo, risível - plin de sine, prostescestúpido - ideologicideológico - a escrocaburlar - a persecutaperseguir - [se] descurca, a încerca să ducă la bun sfârşit, ajunge, a se descurcaaplicar-se a, arranjar-se, enfrentar - [se] coborî, [se] înjosi, [se] umili, a cădea de acord, a condescindedignar-se - servi - a-şi da aere, a trata cu aroganţăfazer-se importante, mandar - avea o viaţă, duce o viaţă, trăiviver - face - a pierde vremea, a zăbovi, întârzia, zăbovidemorar-se, descansar, vadiar - a conta, avea importanţă, cântări, conta, însemnaimportar - [se] potrivi, a lega de, concorda, corespundecoincidir, condizer, corresponder - corespunde - depinde - [se] apropia, aduce, asemăna, a semăna cu, asemui, semănaassemelhar, assemelhar-se a, parecer-se com - himeric - a de­­păşi, depăşi, devansa, întreceexceder - a ajunge, acoperi, complinibastar, ser suficiente - ajuta, servi, sluji - a corespunde, a fi la înălţime, a onora, a satisface, a sa­tisface, a să­tura, a trăi conform, satisfacecumprir, responder, satisfazer, viver à altura de - compensa - [se] deosebi, [se] distinge, [se] remarca, a depăşi, a fi superior, excelasobressair - [se] aplica, mergeaplicar-se - afecta, privi - segurar - armoniza, asorta, combina, merge, potrivicombinar, harmonizarse - refuza, respinge - a compensa, anihila, anula, contracara, împiedica, neutraliza, zădărnicicompensar - locallocal - fi potrivit - a merge cu, fi loculfazer par - adăuga - vinde - technical (en) - bază, postament, soclu, suport, up­ortsuporte - astuto, manhoso, traiçoeiro - mesianic - culturalcultural - abrigo antiaéreo - expiator, ispăşitorexpiatório - draconiano - Hegelian (en) - modificare, schimbaremudança - bijuterie, comoară, giuvaier, odor, podoabăjóia, tesouro - golden calf (en) - amintire, memento, suvenirrecordação, suvenir - magnum opus (en) - adăpost, azil, refugiu - cordoncillo (es) - bagatelă, chiţibuş, fleac, fleacuri, mărunţiş, nimic, prostienulidade, uma insignificância - greutatepeso - spirit - fire, natură, temperamenttipo - animaţie, avânt, elan, patos, vervă, viaţă, vigoare, vioiciuneanimação - zelvivacidade - energie, forţă, putere, vigoarevigor - engenho, espírito - camaraderiecamaradagem - adaptabilitateadaptabilidade - efect, impresieimpressão, marca - figură - drăgălăşenie, ingeniozitate, inteligenţă, isteţime, schepsislindeza - atracţie, farmec - animal magnetism, beguilement, bewitchery (en) - carismăcarisma - sex appealsex-appeal - urâţeniefealdade - defect, pată, stigmatmancha - facilitate, uşurinţăfacilidade - dificultate, di­fi­­cultate, greutatedificuldade - fly in the ointment (en) - compatibilitatecompatibilidade - concordanţă, congruenţăconcordância, congruência - incompatibilitate, nepotrivire - conflict, dezacord, discrepanţă, nepotrivire - adecvare, eligibilitate, potrivireadequação, conveniência, elegibilidade - disponibilitatedisponibilidade - ética - aer, ambianţă, ambient, atmosferă, at­mo­sferă, aurăambiente, atmosfera, traço - notă - calibru, valoare - excelenţă, măiestrievalor/excelência - grandoare, maiestate, majestate, măreţieimponência, majestade - incondicionalidade, independência, integridade, poder absoluto - asemănare, similaritate, similitudinesemelhança, similardidade - homología (es) - analogie, asemănare, paralelismparalelismo - monotonie, uniformitate - omogenitatehomogeneidade - ase­mănare, ase­mă­­nare, similitudinesemelhança - dezacord, diferend, discordie, divergenţădiscrepância - încuviinţare, îngăduinţă, îngăduire, întârziere, permisiune, toleranţătempo perdido - deosebire, disimilitudine, neasemănarediferença - diversitate, varietatediversidade - diversitate, schimbare, varietate - fum - soli­da­ri­tatesolidariedade - complexitate, com­plexitatecomplexidade, complicação - regularitateregularidade - ordonare, organizare, sistematizare, structurare - iregularitate, neregularitateirregularidade - espasmo (es) - inconsecvenţă, inconstanţă, instabilitate, nestabilitate, nestatornicieinstabilidade - regularitate, stabilitateestabilidade, firmeza - atracţii, dis­tracţiicomodidade, vantagem - admisibilitateplausibilidade - exotismo (es) - autoctonia - noutate, originalitate - prospeţime - academismacademicismo - exactitateexactidão, precisão - acuratete, claritate, exactitate, justeţe, preciziecorreção, exactidão, exatidão, precisão - imprecizie, inexactitate, in­ex­ac­­titateimprecisão, inexactidão - imprecisão - eleganţăelegância - boato, esplendidez, fasto, fastuosidad, pompa, rumbo (es) - clasăclasse - ochi pentru ochi - claritate, limpezimeclareza - claritateclareza, explicitação - caracter vag, imprecizie, neclaritateimprecisão, vagueza, vaguidade, vaguidão - corectitudine, dreptate, moralitateprobidade, rectidão - corectitudine, sinceritateequidade, imparcialidade, integridade de caráter, justiça, probidade, retidão - cuvioşenie, cuvioşie, evlavie, pietate, pioşenie, piozitate, smereniedevoção, piedade - cucernicie, devoţiune, evlavie, religiozitatedevoção, religiosidade - ipocrizie, pietismbeatice, sentimento de piedade - cucernicie, evlavie, pietate, sfinţeniesantidade - impiedad, irreligión, irreligiosidad (es) - barbarie, brutalitateatrocidade, barbaridade, brutalidade - barbarie, bestialitate, brutalitate, ferocitate, neîndurare, neomenie, răutate, sălbăticiemaldade, malevolência, malvadez, selvajaria - caracter implacabil/ necru­ţător, intransigenţăimplacabilidade - altruismaltruísmo - bravură, curaj, cutezanţă, încumetare, îndrăzneală - spirit de luptăcompetitividade - delicateţe, diplomaţie, fineţe, subtilitatedelicadeza, subtileza - cunoştinţă - bărbăţie, bravură, curaj, eroism, vitejieheroísmo, valor - asiduitate, sârguinţă, silinţă, stăruinţăperseverança - caracter incorup­tibilincorruptibilidade - aparência enganadora, especiosidade - patriotismpatriotismo - naivitateingenuidade - respeito próprio - îngâmfare, lăudăroşenie, orgoliu, trufie, vanitategabarolice - hubris - buchet, farmec personal, vervăvivacidade - calm, liniştecalma, calmo, compostura, tranquilidade - condescendenţă, con­sideraţie, deferenţă, respectrespeito - impoliteţegrosseria - noutatenovidade - frăgezime, prospeţime - mucezealăazedume, bolor, mofo - vanity fair (en) - bunăvoinţă, gracilitate, graţiefavor, graça, graciosidade - forţă, putere, pu­tere, putinţă, străşnicie, vigoarecapacidade, energia, poder, potência, ser capaz de - robusteţe, vigoarerobustez, vigor - curajcoragem - forţă, putere, rezistenţă, robusteţe, vigoarevitalidade - forţă, putere, robusteţe, vigoareforça - forţă, intensitate, putere, tărieintensidade - ardoare, cruzime, ferocitate, furie, înverşunare, sălbăticie, violenţăferocidade, fra, fúria, furor, raiva, violência - calcanhar de Aquiles - modernitatemodernidade - continuitate, persistenţă - iuţeală, promptitudine, rapiditate, repeziciune, vitezăpressa/rapidez, prontidão, rapidez, velocidade - inmediatez (es) - promptitudinepontualidade - echilibru - exterioridade - uşurinţă, volubilitate - masă, volumvulto - enormitate, gigantism, imensitate, măreţie, monumentalitate, vastitateenormidade, imensidade, tamanho, vastidão - cantitate, necesarquantidade - insuficienţă, slăbiciuneescassez, insuficiência, parcimónia - bel­şug, risipăabundância, cornucópia - sărăciecarência, escassez, falta - excedent, plus, prisos, surplusexcesso, superabundância - excedent, plus, prisos, prisoseală, surplusexcedente - exagerare, excedent, exces, prisos, superfluitate, supra­abun­denţăexcedente, excesso, fartura - hotar, limită, restricţielimite - arie, compartiment, cuprins, domeniu, întindere, sector, sferăalcance - limitelimites - orizont, perspectivăalcance, extensão, intenção, limite - calitate, importanţă, preţ, valoarevalor - preţ - bine, bun, virtutebem, lado bom - avantaj, beneficiu, câştig, profit - luxo - utilitateutilidade - ză­dăr­nicieinutilidade - fezabilitate, posibilitate de a fi realizatpraticabilidade - competenţăcompetência - om/lucru valoros, plusvantagem - avantaj, superioritatevantagem, virtude - avantaj, favoareapoio, nas graças de - avantaj, beneficiuproveito - rentabilitaterentabilidade - predilecţie, preferinţă - privilegiuprivilégio - manitas, manitas en jardinería (es) - bem da pátria, bem público - dezavantaj, inconvenient, neajunsdesvantagem - îngrădire, limitarelimitação - defect, deficienţă, insuficienţă, lacunădefeito - pierdere - cost, preţ, valoarepreço - dezavantaj, impediment, inconvenient, obstacol, piedicădesvantagem, inconveniente, senão - importanţă - semnificaţieimportância, significado - importanţăpeso - gol, lipsă de bun-simţ, stupiditatealienação, insensatez - influenţă, înrâurire, trecereforça - puterepoder - culoare, vivacitatevivacidade - influenţă, înrâurire, trecereinfluência - presiunepressão - mecanismo (es) - eficacitate, eficienţă - eficacitate, foloseficácia, eficiência - formă - impotenţă, neputinţă, slăbiciuneimpotência - polvo de estrellas (es) - insolubilitateinsolubilidade - coapsăcoxa, perna - loc - adâncime, profunzime - bun-simţ, judecată sănătoasă, simţ al realităţiibom senso, realismo, senso comum - circumspecţie, discreţie, prudenţă, pru­denţăprudência - băgare de seamă, circumspecţie, luare-aminte, precauţie, prevedereprudência - inteligenţă, minte, pricepere - cap, capacitate mentală - dibăcie, ingeniozitate, şiretenie, şire­te­nie, viclenieagudeza, astúcia, manha, simulação, velhacaria - bruxaria, feitiçaria, magia - raicéu, Paraíso - innovación (es) - coordonarecoordenação - adaptabilitateversatilidade - dexteritate, dexteri­tate, îndemnaredestreza - competenţătécnica - efficiency (en) - fel, obicei, rânduială, uzanţă - regulămédia, normal, normalidade, perpendicular, situação normal - enigmă, ghicitoare, mister, tainăadivinha, enigma, misterio, mistério - dilemădilema - dificultate, greutate, greutăţi, piedicădificuldade - necaz, problemă - ajutor, asistenţă, sprijinapoio, suporte - salvare, sprijin, sprijin de nădejde, sprijin temeinicancorar - fruct oprit - amorsă, momeală, nadă - înlocuitorsubstituto - advertência - underevaluation (en) - beco sem saída, ponto sem retorno - apre­ciere, gustapreciação - alta costura (es) - cult, furie, furoare, modăcapricho, mania, novidade - contracultura (es) - identificare, recunoaştereidentificação - pseudoştiinţă - alternativă, alter­nativăalternativa, escolha, opção - cheie - lumină - obicei, tradiţie - lume, realitate - vida real (es) - déjà vu (es) - hrană spirituală - chestiune, problemă - circumstanţă, condiţie, consideraţie, considerent, factorcondição - bobârnac, fleac, imbold, impuls, lucru fără valoare, nimic, stimulentestimulante, estímulo, incentivo - pé-no-saco - espina, irritación (es) - chin, greutate, importanţă, pia­tră de moară, povară, sarcinădever, fardo, peso, tarefa, ter que - izvor, sursă - textură - aparenţă, suprafaţă - ansamblu, întreg, tottodo - unime, unitateunidade - inimă, sufletcoração - înţeles, mesaj, semnificaţie, sens, tâlcsignificado - înţeles, semnificaţie, subînţeles, tâlcimplicação, insinuação - esenţă, substanţăessência, fundo, miolo, resumo - valoare - cri­teriu, standard - modelexemplo - aberaţie, fantasmagoriefantasmagória - imagine, model, paradigmă, prototipprotótipo - anticipare, anti­cipareantegosto - vrăjitoriedemonismo - aculturación (es) - cunoştinţe, erudiţieconhecimento, cultura, erudição - cale, direcţie, linie - corriente (es) - Call (en) - bigotism, fanatism religios, habotnicieintolerância - fanatismfanatismo - conservatism, conservatorismconservadorismo - reacţiune - literature (en) - fineţe, nuanţă, rafinament - esenţă, punct crucialbusílis - cliché, palabra pegadiza (es) - abracadabraabracadabra - absurditate, fleacuri, inepţie, prostie, rahat, stupiditate, tâmpenietolice - urmă, vestigiu - exterior, externpolítica externa - dezlegare, răspuns, rezolvare, rezultat, soluţie, solu­ţionareresolução - afirmaţie modestămeia verdade - ironie, persiflaj, persiflare, sarcasm, sa­tiră, zeflemeaironia, sarcasmo, sátira - conclusão de uma piada, ponto culminante - chiste breve, observación sucinta (es) - caz - cimilitură, ghicitoare - pedanterie, pedantism, talmudismpedantismo - elocvenţăeloquência - jerga burocrática (es) - arhaismarcaísmo - elocinţăelocução - afectare, artificialitate, emfază, grandilocvenţă, manierism, patos, preţiozitate, retorism - technobabble (en) - concizieconcisão - circumlocuţie, perifrazăcircunlóquio, perifrase - pleonasm, tautologiepleonasmo - metaforămetáfora - înjurătură, sudalmăpalavrão - ireverenţă, necuviinţăblasfêmia, caráter profano, impiedade, irreverência, profanação, profanidade, sacrilégio - accept, acord, aprobare, asentiment, consimţământ, consimţă­mânt, încuviinţareassentimento, consentimento - dezvăluire, revelare, reve­­laţierevelação - aluzie răutăcioasă, insinuareinsinuação - glas, voce - auspicii, patronaj, prevestire, semnauspício, profecia - trato equitativo (es) - merecido (es) - plată, răsplată, recompensă - şocabalo, sobressalto - accident, nenorocire, ne­norocireacidente, desventura - calvar, martir, martiraj, martiriu, mucenicie, supliciumartírio - rupturăruptura - neşansădesventura - calamitate, catastrofă, dezastru, flagel, grozăvie, năpastă, nenorocire, neno­rocire, potop, prăpăd, sinistru, tragedie, urgiecalamidade, catástrofe, desgraça, tragédia - bobotează, noaptea regilorepifania - destin, fatalitate, menire, zodie - ameliorare, îmbunătăţiremelhoramento - debacle, fiasco, fracaso (es) - ajustare, potrivire, reglajajustamento, ajuste, rectificação - conjunctură, eveniment, ocazieocasião - urgenţă - criză - Fall of Man (en) - foc - degradare, deteriorareprejuízo - revoluţierevolução - contra­timp, pacosteatraso - cădere - conflito - distanţă - sensibilitatesensibilidade - aranjament, aranja­ment, aranjare, aşezare, dispunerearranjo - pro­tipendadă, societatealta roda - superpopulação - masămassa - burghezieburguesia, classe média - comunitate, populaţiecomunidade - civilizare, civilizaţie, civi­­­lizaţie, culturăcivilização - generaţie - amestec, amestecătură, potpuriu, varietatesortimento, variedade - curent, curs - cubismcubismo - distance (en) - cer, pământul făgăduinţei, paradis, raiparaíso - ascunzătoare, ascunziş, cotlonesconderijo - adăpost, refugiurefúgio - destin, fatalitate, scrisa, soartă, ursitădestino - Fiu - fricos, laşcobarde - cunoscător, expert, specialistexperto, perito - negru, om de rasă neagrăpreto - Tío Tom (es) - alb sărac - culioperário - indianpele-vermelha - john bull - inglés (es) - Mick, Mickey, Paddy (en) - angloamericano (es) - Boche, Hun, Jerry, Kraut, Krauthead (en) - consilier, consultant, expert, povăţuitor, sfătuitor, sfetnic, specialistassessor, conselheiro, consultor - cretin, idiot, imbecil, tâmpitfilho da puta - autoritate, expertautoridade - iubit, prietenamante - huligan, hu­li­ganarruaceiro, bruto, rufião - bebe, bebeluş, copilbebé, bebê - colecţionar, culegător, persoană care colec­ţio­nează cevacoleccionador - objector de consciência - boboc - curist, fetiţă, fundaş, găozar, poponarbicha, dinheiro falso - cateto, paleto, palurdo (es) - caffer, caffre, kaffir, kafir (en) - lumină - maşină - maes­trumaestro, regente - tovarăş de joacăcompanheiro - forţă, putereforça - animal pipernicit, bondoc, mârţoagă, ţărănoitronco de couve - shiksa, shikse (en) - mizerabil, păcătos, ticălospecador - lider naţional, om de stat, politicianestadista, homem público - despesas de exploração - avantaj în plusprivilégio - pierdereperda - asigurare - metralla, moneda suelta, pucho, suelta (es) - conspicuous consumption (en) - deteriorare, înrăutăţiredeterioração - dezvoltare, evoluţiedesenvolvimento, evolução - malabsorption (en) - înflorire, progres - vârf - zerozero - bugger all, Fanny Adams, fuck all, sweet Fanny Adams (en) - minim, minimummínimo - mânăpunhado - aluzie, insinuare, suspiciune, următoque, traço, vestígio - duium, grămadă, gră­ma­dă, mulţime, pachet, potop, sumedeniefornada, monte, pilha - billion, gazillion, jillion, million, trillion, zillion (en) - spaţiu de manevră - bază, fundament, fundaţie, temeliebase, pé - legătură, pod, punte - amănunt, detaliu - proporţie, scară - echilibru, echi­libru, uniformitateequilíbrio - amiciţie, prietenie, prie­tenieamizade - criză, situaţie criticăcrise - element - ambianţă, mediuambiente, meio - echilibru, stabilitateequilíbrio - cuprindere, includere, înglobare - inacceptare, neacceptare, refuz, respingere - statu-quostatus quo - primitivism, primitivitate, sălbăticie - apogeu, culme, punct culminant, vârfapogeu, auge, clímax, culminação, ponto culminante - caz, situaţiecaso - poziţie, status, statut, statut socialposição social - loc, rang, stare, treaptălugar - titlutítulo - întâietate, precădere, primat, primordialitate, prioritate - subordinateness, subsidiarity (en) - perioadă, viaţăvida - ordineordem - peace (en) - anarhieanarquia - babilonie, debandadă, dezordine, haos, vacarm, zăpăcealăpandemónio - incident - agitaţie, turbulenţătranstorno - război, război receguerra fria - conflict, dezacord, diferend, disensiunediscordância - libertate, liber­tateliberdade - autonomie, independenţă, libertate, neatârnareindependência, liberdade - polarización (es) - impasimpasse, umbral de lucro - necesitate, urgenţă - critical point, crossroads, juncture (en) - desperate straits, dire straits (en) - energie, forţă, putere, robusteţe, vigoare, vlagă - dificultate - impas - stres - dificultate, problemă - reconhecimento - izolare, izolaţie, singurătateisolamento - ameliorare, amelioraţie, îmbunătăţire, îmbu­nă­tăţiremelhoria - development (en) - nefolosire, neîn­tre­buinţaredesuso - renovação - importanţă, însemnătateimportância - accent, impor­tanţăênfase - faimă, notorietate, prestigiu, reputaţieprestígio - anonimatanonimato - celebritate, renumecelebridade, fama, nome, renome, reputação - glorie, nume, reputaţiefama - caracter, reputaţiefama, reputação - faimă, nume, renume, reputaţie - decădere, declasare, degradare, deprecieredegradação, humilhação, infâmia, servilismo - decadenţă, deca­denţă, decădere, desfrânaredecadência - ascendent, control, dominaţie, influ­enţă, supremaţiedomínio, predominância, superioridade, supremacia - control, dominare, dominaţie, predominare, supremaţiedominação, predomínio, supremacia - paramountcy (en) - nenorocire, omor, otravă, ucidere, urgieproblema - mizerie, nefericire, suferinţăinfelicidade, miséria - urgenţăurgência - necesitate, presiunepressão - infestare, invazieinfestação - integralitate, totalitate, unitatetodo - completare, desăvâr­şireperfeição - tota­li­tatetotalidade - imperfecţiuneimperfeição - hamartia, tragic flaw (en) - menire, noroc, predestinare, soartă, ursitădestino, fado, sorte - prosperitate, pros­peri­tate, succesprosperidade - àxito, sucesso - catastrofă, dezastru, nenorocirecatástrofe, desastre - eşecfalta, fracasso, reprovação - prognozăperspectiva, previsão - moment favorabil, moment oportun, ocazie, oportunitate, posibi­li­tate, prilej, şansăchance, margem, ocasião, oportunidade, possibilidade - epocă - clean slate, fresh start, tabula rasa (en) - impureza (es) - credit crunch, liquidity crisis, squeeze, tightening of money, tight money policy (en) - pleno emprego - prosperidade - abundenţă, belşug, bogăţie, îmbelşugare, îndestulare, opulenţă, prisosopulência - avuţie, mamonmamona - lipsă, mizerie, nevoie, sărăcie - lipsă, mizerie, nevoie, sărăcireindigência, pobreza - igienă - curăţenie impecabilăasseio - ordine, rânduială, rostordem - murdărie, necurăţenieporcaria, sujidade - caracter sordidsordidez - conjunctură, context - cerc, mediu, sferăesfera - datorie, responsabilitate - greutăţidureza, rigor - ambiance, ambience, atmosphere (en) - atmosferă - securitate, siguranţăsegurança - securitate, siguranţăsegurança - peace, public security (en) - protecţieprotecção - pericol, primejdieperigo - pericol, primejdie - clear and present danger (en) - pericolperigo - ameninţare, pericolameaça, perigo - formăaptidão física - lumină - piatra filozofală, piatră filozofalăpedra filosofal - escoria (es) - corpuscul, fărâmă, fir, particulă, pic, picătură, stropátomo - praf, pulbere - deşeuri, rămăşiţă, rebu­turi, restdesperdícios - actualitate, contemporaneitate, prezent - întunecime, noapte - judecata de apoi, sfârşitul lumii, zi de judecatădia do juízo final, Juízo Final - orăhora - timp indelungat, veşnicieépoca, idade - moment, timp, vremealtura - fracţiune de secundă, momentfracção de segundos, instante - generación (es)[Domaine]

-