» 

diccionario analógico

w zasadzie, zasadniczo - jedynie, nikt prócz, po prostu, prosto - automatycznie - zatrważająco - niezmiernie - skandalicznie - dostrzegalnie, znacznie - czysty - blisko, jakieś, lub, mniej więcej, nieco, około, powiedzmy, prawie, w okolicach, w przybliżeniu - comparative, relative (en) - absolutely (en) - całkiem, całkowicie, do końca, kompletnie, zupełnie - wyłącznie - absolutely, dead, perfectly, utterly (en) - perfectly (en) - niedoskonale - do pełna, w całej pełni, zupełnie - only (en) - żarłoczny - only (en) - good, well (en) - well (en) - well (en) - well (en) - well (en) - comfortably, well (en) - korzystnie - liczny, obfity - pokaźnie - well (en) - well (en) - pomyślnie - well (en) - nadmierny, radosny, wylewny - poważnie - figlarnie, niegrzecznie, złośliwie - even, still, yet (en) - even (en) - do przyjęcia - cały czas, nieustannie - always, forever (en) - co jakiś czas, od czasu do czasu, sporadycznie, w odstępach - umownie - a jednak, jednak, mimo to, mimo wszystko, niemniej jednak - dotychczas, jak dotąd - osiągnięcie, wyczyn - naprawdę - aktywny, czynny - akrobatyczny - dopiero co - błyskawicznie - dziarski, rączy, zwinny, żywy - wcześnie - con frecuencia (es) - rzadko - czynny, obowiązujący, w mocy - per se, tal como (es) - zdecydowanie - szczerze - kompensacja, porównanie, ujednolicenie, wyrównanie - naturalnie, oczywiście - jasno, oczywiście - active (en) - jawnie, prosto, szczerze, w zrozumiały sposób - pozornie, rzekomo, widocznie, z pozoru - inactive, passive (en) - specjalnie, wyraźnie - na szczęście, szczęśliwie - record, track record (en) - na nieszczęście, na szczęście, niestety - chronic (en) - nadzwyczajnie - do przesady, za, zbyt - prędzej czy później - nareszcie, ostatecznie, wreszcie - bez zastanowienia, bezzwłocznie, migiem, na miejscu, od razu, piorunem - now (en) - at present, now (en) - now (en) - now (en) - now (en) - directamente (es) - niestrudzenie - adequate, equal (en) - szybko - na razie - intolerablemente (es) - obelżywie - zręcznie - okropnie, strasznie - bardzo, często, w dużym stopniu - bezwzględnie, drastycznie - w ogóle - bynajmniej, w żadnym wypadku/razie - powodzenie - exhaustivo (es) - płasko - nieuczciwie, okrężną drogą, pośrednio - sporo, wiele - awaria, niepowodzenie, porażka - nagle, niespodziewanie, szorstko - błąd - zręczny - na koniec, w końcu, wreszcie - duraderamente, establemente, perdurablemente, sólidamente (es) - advantageous (en) - descuido, omisión (es) - gafa - gafa - słabo - losowo, na chybił trafił, wyrywkowo - nieomal - głównie - brazenly (en) - czule - jawnie - bez wątpienia, niewątpliwie - biernie, pasywnie - pogardliwie - uciesznie - de manera engañosa, engañosamente (es) - osobliwie - szybko - bezwarunkowo, kategorycznie - na wieki, na zawsze, nieskonczenie, wiecznie - trwale - prowizorycznie, tymczasowo - de improviso, desesperadamente, de súbito, improvisadamente, inesperadamente, súbitamente (es) - ustawicznie - marginalmente (es) - niebezpiecznie - energicznie - przekonywająco, raz na zawsze - niepocieszenie, żałośnie - afar (en) - czule, delikatnie, wybornie, znakomicie - sin demora, sin dilación (es) - bystro, prędko, szybko - nawykowo, normalnie, zazwyczaj, z reguły, zwykle - niedawno, ostatnio - nierówno - stopniowo - do, dotąd, tutaj, z wizytą - odpowiedni, zdrowy - spokojnie - meager, meagerly, meagre, scrimpy, stingy (en) - how, however (en) - marny, nędzny - wewnątrz - na arenie międzynarodowej - dopiero co, świeżo - jeszcze, jeszcze raz, ponownie, znowu - nieodmiennie - mechanically (en) - najchętniej - and so, and then, so, then (en) - mimo - but then, on the other hand, then again (en) - konsekwentnie, systematycznie - so, thus, thusly (en) - astronomicznie - martwy - typowo - globalnie - bezprecedensowy - místicamente (es) - podobnie - secundariamente (es) - poprawny, prawidłowy, właściwy - szczególnie, w znacznym stopniu - intensywnie - odpowiednio, stosownie - inappropriately, unsuitably (en) - nieprawdziwie, sztucznie - epizodycznie - fantastycznie - feverishly (en) - godny, odpowiedni, stosowny, trafny, właściwy - incomprehensiblemente, incomprensiblemente (es) - usilnie - powierzchownie - niegodziwie, źle - bezwzględnie, chyba, faktycznie, na pewno, naturalnie, pewnie, wyraźnie, z pewnością - wystarczająco - wystarczający - insuficientemente (es) - so (en) - so (en) - so (en) - manipulacja - bez trudu, łatwo - actually, really (en) - `lewy`, chytry, cwany, przebiegły, szachrajski, szelmowski - ogólnie biorąc, ogólnie mówiąc, ogólnie rzecz biorąc, w sumie - elokwentny, krasomówczy, wymowny - z podnieceniem - apropos, by the bye, by the way, incidentally (en) - completely (en) - incompletamente (es) - certeramente, con exactitud, con precisión, detalladamente, detenidamente, exactamente, justamente, precisamente (es) - bezwstydny - from scratch (en) - closely, intimately, nearly (en) - stosunkowo, względnie - fácilmente (es) - wyraźnie - sumiennie - we właściwym czasie, wystarczająco wcześnie - w samą porę - atrakcyjny, pociągający, sympatyczny - off the cuff (en) - czarujący, fascynujący, urzekający - wprost przeciwnie - atractivo, atrayente (es) - pociągający, ujmujący - co do joty - dzielnie, mężnie, odważnie - dogłębnie, głęboko - niecierpliwie - cierpliwie - głupio - twórczo - radykalnie, zasadniczo - skrupulatnie, sumiennie - wyjątkowo - czysto - starannie - energicznie - jasno, oczywiście - znakomicie - cudownie, niesłychanie, świetnie, wspaniale, znakomicie - impeccably (en) - zdawkowo - rzeczowo, trzeźwo - śmiało - przyjemnie - przytulnie - niedostępny, nieosiągalny - correspondientemente (es) - pomysłowo, sprytnie - ogólnie, powszechnie - intelectualmente (es) - reakcja - przesadnie - dumnie, wyniośle - poważnie - niezgrabnie - ordynarnie, szorstko - mocno - dobrowolnie, spontanicznie - okropny - bojaźliwy - skrupulatnie - groźny, odpychający - niezręcznie - triumfująco - koszmarny, mrożący krew w żyłach - miarowo, regularnie - bojaźliwy, straszliwy, straszny - groźny, śmiały - doskonale, idealnie, w optymalnych warunkach - dziecinnie - makabryczny, niesmaczny - mylnie, nieodpowiednio - uważnie - ogromnie, potężnie - hojnie, tolerancyjnie, wielkodusznie - bez wysiłku, łatwo - ze szczegółami - ukończenie - odpowiednio, wygodnie - niekorzystnie - abstrakcyjnie - uparcie - zwycięsko - mądrze - głupio, niemądrze - rozumnie - zrozumiale - arystokratycznie - dyplomatycznie - fiasko, klęska - na czas nieokreślony - dobrze, poprawnie, prawidłowo, słusznie, tuż - miłosiernie - niemrawo - arogancki - pośpiesznie, w pośpiechu - satyrycznie - swobodnie - duchowo - blado, matowo, niewyraźnie - duraderamente, inquebrantablemente (es) - esporádicamente (es) - zdumiewająco - obficie, pod dostatkiem, wylewnie - męcząco, nużąco - niezmiernie - wspaniały, wystawny - pulchritudinous (en) - grzecznie, uprzejmie - zachwycający - grubiańsko, nieuprzejmie - chwalebnie - miło, przyjemnie, sympatycznie - nieprzyjemnie - serdecznie - dobrodusznie, dobrotliwie, sympatycznie, układnie, uprzejmie - explícitamente, inequívocamente, unívocamente (es) - o mały włos, o włos - życzliwy - wiernie - najkorzystniejszy, optymalny - nienormalnie, nieprawidłowo - perennemente (es) - przyjemnie, wyśmienicie - czule - w duchu - korzystnie - niedobrze, niekorzystnie, niepomyślnie, odmownie - melioracyjny - sarkastycznie - reduce (en) - accommodatingly, obligingly (en) - gloomily (en) - mgliście - pompatycznie - polepszenie - postępy - wytrwale - skutecznie - tragically (en) - złowieszczo - con motivo, con razón (es) - nieskromnie - nieodparcie - ostro, poważnie, ściśle, srogo, stanowczo, surowo - autoritariamente, con autoridad (es) - poprawa, poprawianie, sprostowanie - stainless, unstained, unsullied, untainted, untarnished (en) - dziko - krwiożerczy - nawrócenie, poprawa, reforma, usprawnienie - embellecimiento (es) - clásicamente (es) - niejasno - nieustraszony - horrifyingly (en) - artystycznie - specjalnie, szczególnie, w szczególności, zwłaszcza - modernizacja - jednolicie - enduringly (en) - rażąco - degradación (es) - por antonomasia, por excelencia (es) - dzielny - estetycznie - przerażająco - mężny - bojaźliwy - zanieczyszczenie - tchórzliwy - bojaźliwy - bojaźliwy, nieśmiały - podle - arogancko, wyniośle - arrojadamente, atrevidamente, audazmente, bravamente, denodadamente, esforzadamente, valerosamente, valientemente (es) - chętnie, gorliwie - enamoradamente (es) - asiduamente, constantemente, diligentemente, sin disminuir (es) - mądrze - figlarnie, łobuzersko - austeramente, duramente (es) - zachłannie - łagodnie - bez ogródek, obcesowo, tępo - boorishly (en) - bizarramente, dadivosamentre, generosamente, liberalmente, pródigamente (es) - dziarsko, żwawo - bezustannie, ciągle, nieprzerwanie, nieustannie - interminablemente (es) - uparty, zawzięty - niedbale, niestarannie - churlishly, surlily (en) - nieoficjalnie, potocznie - sosegadamente (es) - dobrać, dostosować - z samozadowoleniem - wszechstronnie - jednym słowem, krótko, krótko mówiąc, słowem, w największym skrócie, w paru słowach, zwięźle - cynicznie - protekcjonalnie - w nieładzie, z zakłopotaniem - consequentially (en) - konstruktywnie - chłodno, niedbale, obojętnie - nieprawdopodobnie, niewiarygodnie - wiarygodnie - enigmatycznie, tajemniczo - bez liku, niezliczony - rozkosznie - być może, mogłem, mogłeś itd., możliwe - niedorzecznie - kokieteryjnie - niegodziwie - szczegółowy - nieznośnie - pobieżny - diabelsko - nikczemnie - biegunowo, diametralnie - pilnie - nieprzyjemnie - haniebnie, niegodnie, nikczemnie - otwarcie, szczerze - disinterestedly (en) - lojalnie, wiernie - nielojalnie - proporcjonalnie - z szacunkiem, z uszanowaniem - lekceważąco - dogmatycznie - central (en) - sennie - entuzjastycznie, pełen zachwytu - niesamowicie - effectually (en) - effectively, efficaciously (en) - fala - samolubnie - eminently, pre-eminently (en) - equably (en) - uczenie - wykrętnie - miarowo, regularnie - nierówno - przesadnie - expediently, inadvisably (en) - expensively (en) - exponentially (en) - ablandamiento, alivio, atenuación, mitigación (es) - odprężenie, zwolnienie - apertura, expansión, liberalización (es) - poufale - fanatycznie - bezbłędnie - flabbily (en) - nieugięcie - potężnie - pączkować - formidable (es) - charakterystyczny - gluttonously (en) - olśniewająco - gratuitously (en) - crasamente (es) - groteskowo - niechętnie, z oporami - claro (es) - zgodnie - pochopnie - lekkomyślnie - bez serca - bohatersko - ohydnie - higienicznie - unia, zjednoczenie - powtórne połączenie - bezczynnie, leniwie - przerwanie, przerywanie, przeszkoda, rozdarcie - imperativamente, imperiosamente (es) - bezczelnie, zuchwale - impulsywnie - absolutamente, en todo caso (es) - niebacznie - niezrównanie - discretamente (es) - descontaminación (es) - bezboleśnie - industriously (en) - zmyślnie - z natury - nieodpowiednio - dogodnie - insidiosamente (es) - upraszczać - bystro - żmudnie - ociężale - languishingly, languorously (en) - indecentemente, obscenamente (es) - absurdalnie, niedorzecznie, śmiesznie - wyrozumiale - organizować, przygotować, urządzić, zorganizować, zrzeszać - czysty, gładki - nieskazitelny - lúgubremente, siniestramente (es) - majestatycznie - eksploatacja, wyzysk - drippily, mawkishly (en) - znęcanie się - prześladowanie - polowanie na czarownice - bezlitośnie, bezwzględnie - macartismo (es) - oszałamiający - drobiazgowo - cudownie, nadzwyczajnie - przeświecający - marnie - eskapizm - monotonnie - gęsty, mętny - mleczny - narrow-mindedly, small-mindedly (en) - bystry, czujny, ostry, przebiegły - close, near, nigh (en) - obiektywnie - służalczo, uniżenie - dostatnio - ostentacyjny - enveloping (en) - bliski, serdeczny - pertinently (en) - flegmatycznie - pithily, sententiously (en) - żałośnie - bezsensownie - pretensjonalnie - skromnie - ładnie - prozaicznie, przyziemnie - cherlawo - dziwnie, osobliwie - kojąco, pogodnie, spokojnie - kończyć, wieńczyć - relevantly (en) - zaszczytnie - z uszanowaniem - krzepko - obszerny - niezrozumiały, stłoczony, sztuczny, zbity - zrelaksowany - niepokojący, zatrważający - przyjemnie - zmysłowo - pogodnie - proportional, relative (en) - shallowly (en) - democratic, popular (en) - frequent (en) - general (en) - znormalizowany - zręcznie - szczególny - rzadki - niezwykły - zazwyczaj, zwykły - stały, ulubiony, zwyczajowy, zwykły - prosty - obskurnie, wstrętnie - specyficzny, szczególny - odpowiedni, poszczególny - oddzielny, różny - pełen wyrazu, wyrazisty - bez wyrazu - ściśle, stanowczo, surowo - superlatively (en) - sneakily, surreptitiously (en) - słodko - tácitamente (es) - por telégrafo, telegráficamente (es) - czule - tradycyjnie - kompetentny - marudny, narzekający, zrzędny - ewangelicki, protestancki - unbearably (en) - pobudzać - całkowity, kompletny - otwarcie, w pełni - wyczerpujący - całkowity - niegodnie - incomplete, uncomplete (en) - użytecznie - mężnie - vehementemente (es) - podle - con voracidad, vorazmente (es) - encyklopedyczny - całkowity, nieograniczony, plenarny - wholeheartedly (en) - dowcipnie - accessible, approachable (en) - aflojar, aflojarse, aligerar, aliviar, laxar, mitigar (es) - tak, zaiste - conyugalmente (es) - dingily, grubbily, grungily (en) - specjalnie - natychmiast, zaraz - wprost - zwięzły - epigramatyczny, zwięzły - zwarty, zwięzły - lakoniczny, szorski - gadatliwy, rozwlekły - erotycznie - spustoszenie - harmider, wrzawa, wstrząs - zamieszanie - przeludniony, przepełniony, zatłoczony - niestosowny - boludez, ganga (es) - profaned, violated (en) - serw, serwis - big, large, prominent (en) - rażąco, rażący, skandaliczny - asunto inconcluso (es) - constant (en) - monotonny, powtarzający się, wielokrotny - sporadyczny - know (en) - lubiący dyskutować - know (en) - stereotypowy, zwyczajowy - conventional (en) - dziwaczny - dificultad, disgusto, problema (es) - znaczący, znaczny - dostrzegalny, znaczny - insignificant, undistinguished (en) - mylić - rycerski - obcesowy - nieuprzejma, nieuprzejme, nieuprzejmy - wiarygodny - nieprawdopodobny, niewiarygodny - cięty - apurado, crítico (es) - niepokojący, ważki - crucial, important (en) - anachroniczny, nieświeży, przestarzały, przeżyty - wychodzący z użycia - przeklęty - chybotliwy, rozklekotany, ruderowaty - fatalny, hołota, ordynarny, rażący, wulgarny - matronowaty, stateczny - undefined, vague (en) - primary (en) - indudable (es) - wymagający - surowy - pilny - arbitralny - kalkulować, wyliczać - niezawodny - desviación (es) - dependent (en) - drobne przewinienie, grzeszek - niezależny, niezawisły - rozrzutność - desirable (en) - faulowanie - godny pozazdroszczenia - świętokradztwo - bardziej pożądany - pornografia - pay (en) - envy, invidia (en) - ciężki, żmudny - cólera, enfado, enojo, ira (es) - gluttony, gula, overeating (en) - delikatny - serious (en) - ciężki, dokuczliwy, kłopotliwy, naprzykrzony, natrętny, nieznośny, przykry, utrapiony - cómodo, fácil (es) - czysty, podstawowy - gładki, ugrzeczniony - gorliwy, staranny - niezmordowany - niedbały, nieobowiązkowy - directo (es) - marcaje (es) - good (en) - selectivo (es) - niewyraźny - general (en) - niebezpieczeństwo, ryzyko, zagrożenie - dominujący - wyczulony - ochrona - changing, ever-changing (en) - nierozwinięty, początkowy, zapoczątkowany świeżo - skonfrontować - efektowny, skuteczny, wydajny - ciężki, trudny, wyczerpujący, żmudny - silny, wysoki, wzburzony - facile (en) - bezład, mieszanina, pomieszanie, swoboda seksualna - economic, economical (en) - pospieszny - bezwzględny, drakoński, drastyczna, drastyczne, drastyczny - wykrzyknikowy - mocny - krzywy, lewe skrzydło, lewy, nieporadny, nietaktowny, niezgrabny, niezręczny, onieśmielony, wykrzywiony, wypaczony - exportable (es) - entuzjastyczny - chętny, gorliwy, zapalony - schlebiać - explícito, inequívoco, unívoco (es) - ezoteryczny, tajemny - zawiły - aecano (es) - egzoteryczny, popularny - zasadniczy - eufemistyczny - przybliżony - free, liberal, loose (en) - pasmoso (es) - nadużycie, złe użycie - drogi - kosztowny - overpriced (en) - niedrogi - capitalización (es) - niedoświadczony, surowy, zielony - wyjaśniać - sekretny - sprawiedliwy - nieznany - antyczny, niemodny, przestarzały, staromodny, zabytkowy - bez gustu, niemodny - wytworny - błyskawiczny, natychmiastowy - pedantyczny - delicado, exigente (es) - pulchny, pyzaty - otyła, otyły - chudy, cienki, kościsty, mizerny, wychudzony - organizacja - ponawianie, ponowienie, wielokrotne powtarzanie - copiado, mimetización, traslación (es) - rozmnażanie się - uporczywość, wytrwałość - podstawowy - obrządek, rytuał - rozsądny, zdrowy - krzepki, zdolny do służby - akcentować, kłaść nacisk, podkreślać, podkreślić, położyć nacisk - skostniały - podkreślić - bezkompromisowy - extranjero, extraño (es) - ugrzeczniony - spoczynek - good, well (en) - abstynencja - fatalny - wolny - occasional (en) - fresh (en) - najświeższy - dobrotliwy, serdeczny, układny, uprzejmy - cejijunto, ceñudo (es) - produktywny, wydajny, żyzny - przeludniony - mere (en) - such, such that (en) - określony - local (en) - technical (en) - obediencia, respeto (es) - hojny, pokaźny, szczodry - hojny, szczodry - zła administracja - nędzny, ubogi, złośliwy - pobrísimo (es) - big, large, magnanimous (en) - zdrowy - sintético (es) - dobra, dobre, dobry, korzystny, zdrowy - odpowiedni - odpowiedni - zaspokojenie - marny, nędzny, okropny - aplacamiento, conciliación, propiciación (es) - negative (en) - dobra, dobre, dobry, sensowny - white (en) - zły - bezbożny, piekielny, podły, szatański - mefistofeliczny - bristly, prickly, splenetic, waspish (en) - gderliwy, zrzędliwy, zły - drażliwy - ciemny, groźny, mroczna, mroczne, mroczni, mroczny, ponury, posępny, skwaszony - gburowaty - gradual (en) - nagły - rozróba - katastrofalny, zgubny - integracja - słowność - heavy (en) - light (en) - heavy (en) - uciążliwy - frasobliwy - podpora, poparcie, utrzymanie - heavy (en) - lekki - jednolity, jednorodny - beneficio, favor (es) - beau geste (en) - atención (es) - wielki, wysoki - mobilizować - niski, nizinny - odwet, zemsta - wysoki - niski - high, high-pitched (en) - interwencja, wstawiennictwo - odnowienie, przedłużenie - szczery - zwodniczy - przebić, przeniknąć - válvula de escape, válvula expansiva (es) - welcoming (en) - acalorado, caliente, caluroso, muy caliente (es) - zmarznięty - nagi, posępny - chłodny, zimny - nadludzki - humanitarny - chamski, nieludzki, zwierzęcy - błazeński - komiczny, śmiechu wart, śmieszny, zabawny - humorystyczny, komiczny, pocieszny, ucieszny, zabawny, żartobliwy - komiczny, wesoły - bystry, dowcipny - pośpieszny - istotny, ważki, znaczący, znamienny - duży, ważny - główny, kardynalny, kluczowy, zasadniczy - główny, najważniejszy, podstawowy, przeważnie, wysoki - historyczny - poważny - estratégico (es) - cenny, wartościowy - błahy, małostkowy - budzący odrazę, groźny - wspaniały - dekadencki, schyłkowy - informado (es) - gęsto zaludniony - niewinny - budujący - intelectual (es) - inteligentny, mądry - ciekawy, interesujący - intrygujący, pasjonujący - ciężkostrawny, męczący, nudny, nużący, ogłupiający - nieistotny, niewłaściwy, nominalny, zewnętrzny - adventitious (en) - ponury - bitter (en) - ponury, żałobny - głośny, sławny, wspaniały, wybitny, znamienity, znany - odpowiedni dla mężczyzny - szeroki - duży, nieporęczny - obszerny, pojemny, przestronny - olbrzymi, zdumiewający - ogromny - olbrzymi - gigantyczny, olbrzymi - ogromny - ogromny, wielki - drobny, mały - drobna, drobny, malutki, mikro- - symboliczny, ułamkowy - niepodobny, różny - skromny - local (en) - długotrwały, proletariusze wszystkich krajów, przewlekły, przydługi, łączcie się! - trwały - nieustający - krótki - chwilowy - brzmiący, donośny, dźwięczny, gromki - budzący czułość, rozbrajający - miły w dotyku - obrzydliwy, odpychający, ohydny - niño de sus ojos (es) - kochający - czuły - oszalały - major (en) - minor (en) - insignificant, peanut (en) - babski, kobiecy, niewieści, zniewieściały - dziecinny - przejrzały - maksymalny - minimalny - istotny, znaczący - bez znaczenia - bezlitosny - bezlitosny, bezwzględny, nieubłagany, okrutny - łagodny - intensywny - poważny - strong (en) - przyciągać - dodatkowy, nadmierny, wygórowany - wygórowany - gruntowny, skrajny - sin pretensiones (es) - rozpustny, rozwiązły, swawolny, wyrodny - many (en) - liczny - kilka, parę - na całym świecie, światowy - natural (en) - upiorny - ostateczny - końcowy - nienormalny, nieprawidłowy - posłuszny - clear, open (en) - wolny - odpychający, odrażający, wstrętny - obrzydliwy, okropny, przykry, wstrętny - odnawiać, ponowić - stara, stare, stary - najnowsza, najnowsze, najnowszy, świeży - recent (en) - w podeszłym wieku, w wieku ... lat - doprowadzić do udanego końca, osiągnąć, wykonywać - następujący w odpowiednim momencie - przeciętny - średni, zadawalający - common (en) - powszedni - bajeczny, cudowny, fantastyczny, niespotykany, ogromny, olbrzymi, świetny, wspaniały, zadziwiający, zdumiewający - holistic (en) - oryginalny - nowatorski - innovador (es) - banalna, banalne, banalni, banalny, oklepany - ortodoksyjny, utarty - iconoclasta (es) - jawny - fanatyczny - obecny - irenic (en) - ostry - stały, trwały - transitorio (es) - chwilowy, czasowy, efemeryczny, krótkotrwały, nietrwały, przejściowy, przelotny, ulotny - efemeryczny, krótkotrwały, przelotny, zanikający, znikomy - zakłopotany - skonfundowany - intymny, osobisty, prywatny, własny - assure, reassure (en) - nagi, prosty, zwykły, łatwy - prosty - przyjemny - rozkoszny - obniżyć, zmniejszyć - zabawny - divertido (es) - dodatni, jednoznaczny, pozytywny - gorszyć, oburzyć, zaszokować - negative (en) - neutral (en) - zadowolić - niewykonalny - mocny - desalentar, descorazonar, disuadir (es) - mocny, silny, wyraźny - potężny, skuteczny - bezsilny - ważny - dokładny - górnolotny, grandilokwentny, pompatyczny - drugi, drugorzędny, wyższy - auxiliary, subsidiary, supplemental, supplementary (en) - basic (en) - private (en) - poufny - public (en) - open (en) - produktywny, wydajny - bezowocny, daremny - intratny - przyzwoity, urodziwy, właściwy - pruderyjny, sztywny - protective (en) - arogancki, wyniosły, zarozumiały - wyniosły - próżny, zarozumiały - czysty, nie rozcieńczony, niewinny - czysty, gładki - alleged, so-called, supposed (en) - apokryficzny - cienisty, podejrzany, wątpliwy podejrzany, zacieniony - hałaśliwy - kojący, odprężony, opanowany, relaksujący, spokojny - burzliwy, kłopotliwy - orderly, systematic (en) - hardheaded, hard-nosed, practical, pragmatic (en) - kafkaesque (en) - fantasmagoryczny - solidny, zdrowy - gburowaty, głupkowaty, nieokrzesany, niezdarny - ordynarny, szorstki - głupi, nieczuły, oczywisty - regularny - irrelevant (en) - considerado (es) - haniebny, niesławny, osławiony - conciliable, reconciliable (es) - zdecydowany - nadający się do publicznego wystąpienia - odpowiedzialny - wdzięczny - krasomówczy - tętniący - biedny, zamożny - bezpieczny - arrastrado, pobre (es) - bez grosza, spłukany z pieniędzy, zrujnowany - bez środków do życia, ubogi - bez grosza, biedny, być spłukanym - bogaty, luksusowy, wspaniały, wystawny, zbytkowy - krzepki - krzepki, mocno zabudowany, muskularny - árcade (es) - ryzykowny - niebezpieczny, ryzykowny - samobójczy - rozmaity - podobny - orzechowy, pomylony, stuknięty, świr, zbzikowany, zwariowany - maniakalny, wariacki - sarkastyczny, zgryźliwy - krzywy - kpiący, satyryczny - niezadowalający - niezadowalający - pedantyczny - erudycyjny, uczony - nęcący - egoistyczny - self-seeking, self-serving (en) - erogenny, podniecający - higieniczny - extraneous, foreign (en) - poważny - błahy, lekkomyślny - psotny - rzeczowy - open, undecided, undetermined, unresolved (en) - kokieteryjny - erotyczny - blue, gamey, gamy, juicy, naughty, racy, risque, spicy (en) - chutliwy, lubieżny, zmysłowy - lubieżny - pojawiać/stawiać się, wydawać się, zdawać się - parecer (es) - błysnąć, machnąć - obnosić się z, paradować w, pozować - o jastrzębim wzroku - znaczący - nic nie znaczący - czysty - elemental, esencial, fundamental, primordial (es) - zawiły - skomplikowany, zawiły - sykofancki - jedyny, pojedynczy - biegły, dobra, dobre, dobry, porządny, sprawny, staranny, uzdolniony, wprawny, zręczny - jednolity - wyboisty - odzyskać - cortés, urbano (es) - stable (en) - solidny - dziarski, eteryczny, lotny, ożywiony, raźny, rześki, rzeźwy, wesoły, zuchowaty, żwawy, żywy - pełen życia - stabilny - chwiejny, rozklekotany, rozpadający się - przegrać, przegrywać - fluctuating (en) - prosty - mocny, silny, wyraźny - weak (en) - wytrwały - mułowaty, uparty - contumaz (es) - ten któremu się udało, udany - niedoszły, rozczarowany, sfrustrowany, zawiedziony - dostatecznie dużo - niedostatecznie, niedostateczny, nieodpowiedni, niewystarczający, niewystarczjący, skąpy - kusy, skąpy - protekcjonalny - wysoki - lepszy, pierwszorzędny, wyższy - znakomity - pochlebny, wspaniały, ładny - do niczego, tandetny, tani - dochodowy, korzystny - mierny - podległy, zależny - złożyć ofiarę z - zadziwiający, zaskakujący - susceptible (es) - empathetic, empathic (en) - anachroniczny - sistemático (es) - soczysty - intensywny, nałogowy - uncontrolled, unrestrained, untempered (en) - degradować - oszczędny - brudny - wstrzymać, zakazać, zatrzymywać - chrząstkowaty - energiczny, kruchy - organizować - cyniczny - wierny - reprezentatywny - szanować - liberalise, liberalize (en) - pomocny, przydatny - daremny, próżny - valuable (en) - sin valor (es) - przybierający różne formy, zmienny - zmienny - częstotliwy, iteratywny, powtarzający się, wielokrotny - duszny - dziki, gwałtowny, okrutne, okrutni, okrutny, wściekły - grzeszny - kontrolować, nadzorować, regulować, sterować, zarządzać - poco entusiasta/caluroso, templado, tibio (es) - afektować, pozować - odcierpieć coś, odpokutować, pokutować, zmazać - osiągać, osiągnąć - begin (en) - agenciarse, amañar, conseguir, procurarse (es) - spieprzyć, spulchniać, stroszyć, zjebać - zdradzać - zdrowy - obraźliwy - reconocer (es) - ograniczony, wąski - krzewić, popularyzować - help (en) - popierać - absurdalny, idiotyczny, niedorzeczny, śmieszny - głupi, idiotyczny, ośli - ideologiczny, ideowy - oszukiwać - prześladować - borykać się, radzić sobie, wyżyć - raczyć, zechcieć - serve (en) - panoszyć się, wywyższać się - prowadzić życie, żyć - make (en) - marudzić, snuć się, szwędać się, tracić czas, wałęsać się, wystawać bezczynnie - mieć znaczenie - dorównywać, pasować, wiązać się, zestawiać, zgadzać się - check, check out (en) - depender (es) - być podobnym do, dziedziczyć cechy po, przypominać, upodabniać się do, wyglądać jak - chimeral, chimeric, chimerical (en) - przekraczać - wystarczać - serve, serve well (en) - dorównać, honorować, odpowiadać, pokrywać, spełniać, wypełniać, zadawalać, zadowolić, zaspakajać, żyć stosownie do - compensate, correct, counterbalance, even off, even out, even up, make up (en) - celować, prześcigać, przewyższać - dotyczyć - afectar, comprometer, implicar, influir, involucrar (es) - przytrzymywać, trzymać - harmonizować, pasować do siebie - oponerse (es) - nadrobić, wynagrodzić - miejscowy - belong (en) - stanowić całość - add (en) - sell (en) - technical (en) - podstawa, stojak - lisi, przebiegły - mesjanistyczny - kulturalny, kulturowy - refugio antiaéreo (es) - ekspiacyjny, pokutniczy - draconiano (es) - Hegelian (en) - zmiana - ozdoba, skarb - golden calf (en) - pamiątka - magnum opus (en) - acogida, asilo, refugio, sagrado (es) - cordoncillo (es) - bagatela, błahostka, błahostki, drobiazgi, małe piwo - ciężar - ánimo (es) - typ - animacja - skwapliwość - wigor - dowcip, duch, intencja, poczucie, przydech, rozum, spirytus, spryt, talent, umysł, zdolność, zmysł - koleżeństwo, spoufalenie, zżycie, zżycie się - adaptacja - wrażenie - figure (en) - uroda - atracción, atractividad, atractivo (es) - animal magnetism, beguilement, bewitchery (en) - charyzma - sex appeal - brzydota - skaza - łatwość - trudność - fly in the ointment (en) - zgodność - zgodność - incompatibilidad (es) - conflicto (es) - kwalifikacje, stosowność - dostępność - etos - atmosfera, nastrój - note (en) - gatunek - doskonałość - majestat - absolutność, nieograniczoność, zupełność - podobieństwo - homología (es) - analogia, analogiczność, paralelizm, równoległość - uniformidad (es) - homogeneidad (es) - podobieństwo - rozbieżność - zaległości - różnica - odmienność, rozmaitość - cambio, variedad (es) - smoke (en) - solidarność - złożoność - regularność, systematyczność - organisation, organization, system (en) - nieregularność - espasmo (es) - chwiejność - opanowanie, stabilność, stałość, trwałość - udogodnienie - admisibilidad, credibilidad, plausibilidad (es) - exotismo (es) - autochthony, endemism, indigenousness (en) - originalidad (es) - novedad (es) - akademizm - precyzja - dokładność, precyzja, ścisłość - niedokładność, nieprecyzyjność, nieścisłość - nieprecyzyjność - elegancja - boato, esplendidez, fasto, fastuosidad, pompa, rumbo (es) - klasa - czyn, dzieło, postępek, uczynek, wyczyn - jasność - wyraźność - niewyraźny charakter - prawość - czystość, dokładność, prawość, prostolinijność, prostość, rzetelność, ścisłość, stanowczość, słuszność, uczciwość - pobożność - religijność - pietyzm, pobożność - pobożność - impiedad, irreligión, irreligiosidad (es) - barbarzyństwo, brutalność, ohyda, okropność - dzikość, przewrotność, złośliwość - nieustępliwość - altruizm - iniciativa (es) - konkurencyjność - delikatność, finezja - conciencia (es) - bohaterstwo - pilność, pracowitość, skrzętność, wytrwałość - nieprzekupność - especiosidad (es) - patriotyzm - naiwność, prostoduszność - ambicja, szacunek dla siebie - chełpliwość - hibris, hybris (es) - werwa - opanowanie, spokój - respekt, szacunek - złe maniery - niedoświadczenie, nowość, świeżość - frescura (es) - spleśnienie - targowisko próżności - wdzięk - moc, mocarstwo - krzepkość, odporność - odwaga - wytrwałość - siła - intensywność - okrucieństwo, wzburzenie - pięta Achillesa - nowoczesność - continuity, persistence (en) - pośpiech, prędkość, szybkość - inmediatez (es) - punktualność, szybkość - balance, proportion, proportionality (en) - exterioridad (es) - łatwość wypowiadania się - ciało, masa, rozmiar - bezmiar, ogrom - ilość - niedostatek, ubóstwo, zbyt mała ilość/liczba - obfitość - brak, niedobór - nadmiar - nadmiar, nadwyżka - nadkomplet, nadmiar, nadmierność, przepełnienie, przerost, zatrzęsienie, zbędność, zbyteczność - ograniczenie - zasięg - granice - pole widzenia, treść, zakres - cena, wartość - price (en) - dobro - bienestar (es) - luksusowy - użyteczność - daremność - wykonalność - fachowość - cenny nabytek, mocny punkt - korzyść, zaleta - łaska - pożytek, zysk - economicidad, rentabilidad (es) - preferencia (es) - przywilej - manitas, manitas en jardinería (es) - bien común, bienestar general, bienestar público, interés general, interés público (es) - ujemna strona, wada - limitación, restricción (es) - wada - pérdida, privación (es) - cena - strona ujemna, wada - importance (en) - znaczenie - znaczenie - bezsens - potęga, władza - kłótliwość, moc, mocarstwo, panowanie, potęga, siła, wydajność, władza - jaskrawośc, żywość - osoba/rzecz mająca wpływ, wpływ - ciśnienie - mecanismo (es) - efectividad (es) - efektywność, sktuteczność, skuteczność - form (en) - bezsilność - polvo de estrellas (es) - nierozpuszczalność - udo - lugar (es) - astucia, hondura, profundidad (es) - zdrowy rozsądek - roztropność - circunspección, cuidado, miramiento, ojo, precaución, premeditación, prevención, previsión, primor, providencia, prudencia, recaudo, tiento (es) - intelligence (en) - capacidad intelectual, inteligencia (es) - chytrość, przebiegłość, spryt, szelmostwo - czarnoksięstwo, czary, guślarstwo, gusła, magia - niebo, raj - innovación (es) - koordynacja - wszechstronność - sprawność, zręczność - technika - efficiency (en) - costumbre (es) - normalna, normalna temperatura, prostopadła, stan normalny - tajemnica, zagadka - dylemat - trudność - cuestión, disgusto (es) - poparcie, utrzymanie - kotwica - forbidden fruit (en) - añagaza, anzuelo, cebo, gancho, señuelo (es) - zastępstwo - advertence, advertency (en) - underevaluation (en) - punto en el que uno no puede volverse atrás (es) - zrozumienie - alta costura (es) - przelotna moda, trend - contracultura (es) - identyfikacja - pseudociencia (es) - alternatywa, inna możliwość, wybór - key (en) - light (en) - tradición (es) - mundo, realidad (es) - vida real (es) - déjà vu - materia de reflexión (es) - issue (en) - warunek - bagatela, bodziec, prztyk, pstryczek - joroba, macanazo, molestia, molienda, puñeta (es) - espina, irritación (es) - brzemię, ciężar, kamień młyński, znaczenie - germen (es) - textura (es) - surface (en) - todo (es) - jednostka - dusza, serce, serduszko - sens - implikacja - esencja, istota, sedno - value (en) - criterion, standard (en) - archetyp, egzemplarz, ideał, model, przykład, wzór - fantasmagoria - prototyp - przedsmak - diabelskość - aculturación (es) - wiedza - dirección (es) - corriente (es) - Call (en) - bigoteria - fanatyzm - konserwatyzm - reacción (es) - literature (en) - delicadeza, finura, matiz (es) - sedno - buzzword, modne słowo - abrakadabra - bzdury - señal, vestigio (es) - política exterior (es) - wyjście - niedopowiedzenie - sarkazm, satyra - pointa - chiste breve, observación sucinta (es) - case (en) - acertijo, adivinanza, enigma, problema, quisicosa, rompecabezas (es) - pedanteria - elokwencja, krasomówstwo - jerga burocrática (es) - archaizm - dar wymowy - bla-bla-bla, disparates, tonterías (es) - technobabble (en) - zwięzłość - omówienie, peryfraza - pleonazm - metafora - przekleństwo - bluźnierstwo, przekleństwo, świecki charakter - akceptacja, pozwolenie, zgoda - rewelacja, ujawnienie, zadziwiająca rzecz - insynuacja - voice (en) - auspicje, przepowiednia, wróżba, znak, łaska - uczciwe postępowanie - merecido (es) - pago, recompensa (es) - szok, wstrząs - nieszczęście, wypadek - męczeństwo - oderwanie - wypadek - klęska, tragedia - święto trzech króli - hado, sino (es) - poprawka - debacle, fiasco, fracaso (es) - poprawa, regulacja, ustawienie, zmiana - uroczystość - emergencia (es) - crisis (es) - Fall of Man (en) - fire (en) - nadwyrężenie - rewolucja - opóźnienie - Fall (en) - spór - alejamiento, distanciamiento (es) - wrażliwość - aranżacja, układ - towarzystwo - przeludnienie - naród - burżuazja, mieszczaństwo - społeczność - cywilizacja - generación (es) - mieszanka, rozmaitość, róźnorodność - corriente, curso, flujo, torrente (es) - kubizm - distance (en) - Raj - kryjówka - schronienie - los, przeznaczenie - Hijo (es) - cagado, miedica (es) - ekspert, znawca - czarnuch - Tío Tom (es) - poor white trash, white trash (en) - kulis - czerwonoskóry - anglik - inglés (es) - Mick, Mickey, Paddy (en) - angloamericano (es) - Boche, Hun, Jerry, Kraut, Krauthead (en) - doradca, konsultant - chujek, kutas, matkojebca , skurwysyn, sukinsyn - upoważnienie - wieśniak, zakochany młodzieniec - chuligan - niemowlę - bileter, zbieracz - osoba uchylająca się od służby wojskowej ze względu na przekonania - aprendiz, fichaje, novato, novicio, pipiolo (es) - pedał - cateto, paleto, palurdo (es) - caffer, caffre, kaffir, kafir (en) - light (en) - máquina (es) - maestro - towarzysz zabaw - moc, siła - karzeł - shiksa, shikse (en) - grzesznik - mąż stanu - wydatki administracyjne - akcydens, dodatkowy dochód - strata, zguba - recaudo (es) - metralla, moneda suelta, pucho, suelta (es) - conspicuous consumption (en) - agravación, agravamiento, agudización, agudizamiento, bajón, degradación, deterioro, empeoramiento, peoría, recrudecimiento, retroceso (es) - rozwój - malabsorption (en) - despliegue, florecimiento (es) - extremum, peak (en) - zero - bugger all, Fanny Adams, fuck all, sweet Fanny Adams (en) - minimum - puñado, puño (es) - cień, odrobina, ślad - kupa, partia, plik - billion, gazillion, jillion, million, trillion, zillion (en) - sitio (es) - podstawa - bridge (en) - detalle, particularidad, pormenor (es) - scale (en) - równowaga - przyjaźń, przyjażń - kryzys - element (en) - środowisko - równowaga - inclusión (es) - rechazo (es) - statu, statu quo (es) - estado salvaje, naturaleza, tierra virgen (es) - kulminacja, punkt kulminacyjny, szczyt, zenit - przypadek - pozycja społeczna - miejsce - campeonato, título, título de campeón (es) - antelación, anterioridad, precedencia (es) - subordinateness, subsidiarity (en) - życie - porządek - peace (en) - anarchia - piekło, zamieszanie - incidente (es) - wstrząs - zimna wojna - niezgoda - swoboda - autokefalia, niezależność, niezawisłość, udzielność, wolność - polarización (es) - impas, martwy punkt - emergency (en) - critical point, crossroads, juncture (en) - desperate straits, dire straits (en) - vitalidad (es) - dificultad (es) - aprieto, apuro, brete (es) - estrés, tensión (es) - hueso, problema, problemas (es) - rozpoznanie, uznanie - izolacja, odcięcie, separacja - polepszenie - development (en) - nieużywanie - odnowienie, remont - waga - nacisk - prestiż - anonimowość - reputacja, sława, wybitność - opinia, powaga, reputacja, rozgłos, sława - opinia, reputacja - nazwisko - nędza, podłość, wzgarda, znikczemnienie - dekadencja, upadek, zepsucie - kontrola - przewaga, supremacja, zwierzchnictwo - paramountcy (en) - jad, nieszczęście, plaga, trucizna, zakała, zguba, zmora - cierpienie, niedola, nieszczęście, nikczemność - pilność - ciśnienie, nacisk, presja - zarobaczenie - całość - całkowitość - całość - niedoskonałość - hamartia, tragic flaw (en) - los, przeznaczenie - pomyślność - powodzenie - katastrofa, nieszczęście - awaria, niepowodzenie - perspektywa, prognoza - okazja, pole działania, szansa - day (en) - clean slate, fresh start, tabula rasa (en) - impureza (es) - credit crunch, liquidity crisis, squeeze, tightening of money, tight money policy (en) - pleno empleo (es) - pomyślność - bogactwo, dostatek - bogactwo, mamona - bieda, ubóstwo - bieda, brak, nędza, niedostatek, niezamożność, ubóstwo, ubóstwo intelektualne, ubóstwo moralne - higiene (es) - nienaganna czystość - zdyscyplinowanie, ład - brud - obskurny wygląd, podłość - circumstance, context, setting (en) - ámbito, campo, esfera, órbita, reino, terreno (es) - competencia (es) - trud - ambiance, ambience, atmosphere (en) - feel, feeling, flavor, flavour, look, smell, spirit, tone (en) - bezpieczeństwo - bezpieczeństwo, zabezpieczenie - peace, public security (en) - ochrona, opieka - niebezpieczeństwo - peligro, riesgo (es) - clear and present danger (en) - niebezpieczeństwo, ryzyko - groźba, zagrożenie - forma (es) - illumination, light (en) - kamień filozoficzny - escoria (es) - ciałko, cząsteczka, cząstka elementarna, drobina, odrobina - kurz, pył - odpady - contemporary world, modern times, modern world, present times (en) - night (en) - dzień sądu ostatecznego - czas, godzina - wiek - czas, pora - momencik, ułamek sekundy - generación (es)[Domaine]

-