Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

būtībāessenzialmente, fondamentalmente, fondamentalmnte - tikai, vienīgi, vienkāršicon semplicità, semplicemente, soltanto, unicamente - automātiskiautomaticamente - satraucošiallarmante, in modo allarmante, orrendamente, orribilmente - milzīgi, neaptveramiimmensamente, smisuratamente, spaziosamente, vastamente - lielā mērā, nepiedienīgi, rupjiall'incirca, grossolanamente, incivilmente, ottusamente, pedestremente, rozzamente, rudemente - jūtami, manāmiconsiderevolmente - tīrs negadījums - ap, apmēram, aptuveni, daudzmaz, gandrīz, nedaudz, sacīsim, teiksim, tuvu pie, vai apmēram tā, zināmā mērāall'incirca, appena appena, approssimativamente, circa, globalmente, grossomodo, grosso modo, più o meno, pressappoco, quasi, su per giù, un poco, verso, vicino a - comparative, relative (en) - absolutely (en) - absolūti, ārkārtīgi, daudz, galīgi, kopumā, pat, pats..., pavisam, pilnīgi, tiešiaffatto, assolutamente, completamente, del tutto, eliminato, interamente, molto, pienamente, proprio, solo, tanto più, totalmente, tutto - izņēmuma kārtā, tikai, vienīgiesclusivamente - absolutely, dead, perfectly, utterly (en) - perfectly (en) - nepilnīgiimperfettamente - pilnā mērā, pilnībā, pilnsal massimo, appieno, completamente - only (en) - nepieēdināms, rijīgsvorace - only (en) - good, well (en) - well (en) - well (en) - well (en) - well (en) - comfortably, well (en) - izdevīgiin modo vantaggioso - pārpilns, vairāk nekā pietiekamsabbondante - būtiski, ievērojami, pamatīgi - well (en) - well (en) - labi - well (en) - bagātīgs, izšķērdīgs, pārpilnsabbondante, esuberante, profuso - nopietnifortemente, gravemente, molto, seriamente, tanto - nepaklausīgi, nerātni, palaidnīgimaliziosamente - even, still, yet (en) - even (en) - pieņemamsaccettabile - arvien, kopš tā laika, nemitīgisempre - always, forever (en) - dažreiz, laiku pa laikam, paretam, reizēm, retumis, šad un tada tratti, a volte, di quando in quando, di tanto in tanto, di tempo in tempo, occasionalmente, ogni tanto, qualche volta, saltuariamente - convenzionalmente - neskatoties uz, neskatoties uz to, taču, tajā pašā laikā, tomēr, vienalgaad ogni modo, al tempo stesso, cionondimeno, ciononostante, comunque, eppure, in ogni caso, nonostante, nonostante ciò, però - līdz šim, vēl nefino ad ora, fino allora, fino a oggi, fino a ora, fino a qui, finora, fin qui, precedentemente, prima, sinora - varoņdarbsabilità, exploit, fatica, impresa, prestazione, prodezza - patiešām, patiesidavvero, molto - aktīvs, darbīgsattivo - akrobātisksacrobatico - nupat, tikkoora, poc'anzi, proprio adesso - acumirklī, tūlītin quattro e quattr'otto, in un batter d'occhio, istantaneamente - izveicīgs, mundrs, veikls, žiglsagile, energico, vivace - agripresto, tosto - biežifrequentemente - retidi rado, radamente, raramente, rare volte - aktīvs, būt spēkā, darāmā kārta, spēkā esošsattivo, in vigore - di per sé - uzsvērtienergicamente, enfaticamente - no sirds, uzticīgi - nolīdzināšana, pielīdzināšanapareggiamento, uguagliamento - dabiski, protamscerto, evidentemente, naturalmente, per forza, s'intende - nepārprotami, skaidri - active (en) - acīm redzami, atklāti, izteikti, saprotami, vienkāršichiaramente, facilmente, manifestamente, semplicemente - acīmredzot, ārēji, no pirmā acu uzmetiena, šķiet, šķietamiall'apparenza, apparentemente, a prima vista, in apparenza - inactive, passive (en) - īpaši, speciāliappositamente, chiaramente, specificamente - laimīgā kārtā, laimīgi, par laimi, veiksmīgicasualmente, fortuitamente, fortunatamente, incidentalmente, occasionalmente, per fortuna, provvidenzialmente - record - diemžēl, neapskaužami, nelaimīgā kārtā, nelaimīgi, nožēlojamideplorevolmente, disgraziatamente, malauguratamente, peccato, per disgrazia, per sfortuna, purtroppo, sfortunatamente, spiacevolmente - chronic (en) - ārkārtēji, neparastistraordinariamente - pārāk, pārliekueccessivamente, esorbitantemente, sovrabbondantemente, straordinariamente, troppo - agrāk vai vēlākprima o poi - beidzot, galu galāalla fine, da ultimo, finalmente, infine, in fine - acumirklī, labprāt, ļoti ātri, nekavējoties, steigā, tieši, tūlīt, tūlīt pat, uz vietas, viens un diviadesso, a passo di corsa, immediatamente, ora, subito, sul colpo - now (en) - at present, now (en) - now (en) - now (en) - now (en) - taisni, tiešidirettamente - neizsīkstoši, neizsmeļami, nenogurstošiindefessamente, infaticabilmente, in maniera inesauribile, instancabilmente - adequate, equal (en) - ātri, strauji - pagaidāmper il momento, provvisoriamente - intollerabilmente - abusively (en) - izveicīgi, meistarīgi, prasmīgi, veikliabilmente - pretīgi, šausmīgi - lielā mērā, ļoti daudz, tikpat daudzmolto, tanto - krasi, radikālidrasticamente - vispārper niente - nekādā ziņā, nepavisam - panākumi, sekmessuccesso - esaustivamente - garšļaukus, plakaniskidirettamente, disteso - di seconda mano, indirettamente - [] daudz, cik daudz, daudz, liels vairums, milzums - neizdošanās, neveiksme, trūkumsavaria, bocciatura, fallimento, insuccesso - pēkšņi, strupiall'improvviso, bruscamente, improvvisamente, precipitevolissimevolmente - kļūdaconcezione erronea, difetto, errore, fallo, idea sbagliata, mancanza, sgarro - izveicīgs, veiklsabile - beidzot, beigās, nobeigumāalla fin fine, da ultimo, dopo tutto, finalmente, in conclusione, in fin dei conti, infine, per concludere - durevolmente, solidamente - advantageous (en) - omissione, salto - muļķīga kļūda, rupja kļūda, stulbībaabborracciamento, abborracciatura, animaleria, cantonata, errore, errore grave, farfallone, gaffe, granchio, pasticcio, sproposito, svarione - kļūme, nepiedienīga izturēšanāsgaffe, passo falso - tik tikko, vājidebolmente - brīvi izvēloties, gadījuma pēc, nejauši, uz labu laimia casaccio, a caso, alla ventura - turpat vaiormai, pressoché, quasi - galvenokārtessenzialmente, innanzi tutto, prima di tutto, principalmente, soprattutto, specie - brazenly (en) - mīlošiaffettuosamente, teneramente - atklāti, neslēptiapertamente - bez šaubām, neapšaubāmiindubbiamente, indubitabilmente, senza alcun dubbio, senza dubbio - pasīvipassivamente - []nicinoši, nicīgi, nicinoši, nievājošicon dispregio, con disprezzo, con sprezzo, sdegnosamente, sprezzantemente - comicamente - bugiardamente, in modo ingannevole, mendacemente - īpaši, savādiin maniera singolare, specialmente - ātri, straujirapidamente - bez ierunām, kategoriski, noteikticategoricamente, incondizionatamente - mūžīgi, nemitīgi, pastāvīgi, uz visiem laikiemeternamente, immortalmente, per sempre - ilgstoši, pastāvīgiin maniera permanente, permanentemente, per sempre, stabilmente - pagaidām, provizoriski, uz laikuprovvisoriamente, temporaneamente - bez sagatavošanāsall'improvviso, d'improvviso, improvvisamente, inaspettatamente - ļoti bieži, nerimtīgicontinuamente, di continuo, incessantemente - marginalmente - bīstami, riskantipericolosamente - enerģiskicoraggiosamente, energicamente, vigorosamente - neapgāžami, pārliecinoši, reizi par visām reizēmin modo decisivo, una volta per sempre, una volta per tutte - bēdīgi, bezcerīgi, nelaimīgi, vientuļicompassionevolmente, deplorabilmente, deplorevolmente, dolorosamente, lacrimevolmente, lagrimevolmente, lamentevolmente, miserabilmente, pietosamente, sconsolatamente - afar (en) - delikāti, izmeklēti, izsmalcināti, maigi, smalkidelicatamente, in modo squisito/raffinato - senza dilazione, senza indugio - ātri, steidzīgi, straujialla svelta, prontamente, rapidamente, velocemente - ierasti, kā vienmēr, normāli, parastiabitualmente, di norma, di solito, in genere, normalmente, ordinariamente - mūsdienās, nesen, pēdējā laikādi recente, recentemente, ultimamente - nepastāvīgi, neregulāriirregolarmente - pakāpeniskia grado a grado, gradualmente, per gradi - šeit, šurp, Vai jūs iegriezīsities?ecco, qui, qua, verso - labā noskaņojumā, piemērots, veselsadatto - klusi, mierīgi - meager, meagerly, meagre, scrimpy, stingy (en) - how, however (en) - nožēlojams, trūcīgsmisero - iekšā, iekšpusēall'interno, dentro, nell'interno - internacionāli, starptautiskiinternazionalmente - nesen, nupat, spirgti, svaigi, tikko, tikko kāappena, di recente - atkal, pret, vēlreizancora, daccapo, di nuovo, nuovamente - nemainīgi, pastāvīgiinvariabilmente - mechanically (en) - drīzāk, ieteicami, labākpreferibilmente - and so, and then, so, then (en) - though (en) - but then, on the other hand, then again (en) - konsekventi, sistemātiski, visnotaļcostantemente, sistematicamente - so, thus, thusly (en) - enormemente - miris, nedzīvssenza vita - tipiskitipicamente - globāliglobalmente, universalmente - bezprecedenta-, nebijis, nepiedzīvotssenza precedenti - misticamente - līdzīgi, tāpatin modo simile, nello stesso modo, similmente - secondariamente - īsts, pareizs, piemērotscorretto, giusto - ievērojami, īpašiin particolare, notabilmente, notevolmente, particolarmente - intensīviintensivamente - atbilstoši, piemērotiadeguatamente, appropriatamente, come si deve, convenientemente, decentemente, decorosamente, dignitosamente, doverosamente, giustamente, lindamente, onestamente - inappropriately, unsuitably (en) - artificialmente, fintamente - episodically (en) - brīnišķīgi, lieliski, pasakainifantasticamente, favolosamente, straordinariamente - feverishly (en) - atbilstošs, iederīgs, īstais, pareizs, piemērotsadatto, adeguato, appropriato, giusto, idoneo, pertinente - incomprensibilmente, inconcepibilmente, inimmaginabilmente - esplicitamente, espressamente - pavirši, virspusējifrivolamente, superficialmente - ļauni, negodīgi, slikticon cattiveria, malevolmente - droši, droši vien, laikam taču, nekļūdīgi, noteikti, patiešām, patiesi, protams, protams!, skaidricertamente, certo!, con sicurezza, di sicuro, fidatamente, no di certo!, proprio, sicuramente - diezgan, pietiekami - diezgan, pietiekami, pietiekošisufficiente, sufficientemente - inadeguatamente, insufficientemente - so (en) - so (en) - so (en) - manipulācijamanipolazione, utilizzazione - bez pūlēm, vieglifacilmente - actually, really (en) - apšaubāms, blēdīgs, draiskulīgs, glums, izveicīgs, manīgs, negodīgs, nodevīgs, veikls, viltīgsabile, allusivo, astuto, furbo, ingannevole, scaltro - kopumā, vispār, visu apsverot, visumāa conti fatti, nel complesso, tutto considerato, tutto sommato - daiļrunīgseloquente, facondo - uzbudināti, uztrauktifebbrilmente, in modo concitato - apropos, by the bye, by the way, incidentally (en) - completely (en) - incompletamente - accuratamente, appunto, esattamente, per l'appunto, precisamente, proprio, scrupolosamente - nekaunīgs, nekautrīgssfrontato - from scratch (en) - closely, intimately, nearly (en) - relatīvi, salīdzinoširelativamente - facilmente - ievērojamiconsiderevolmente, cospicuamente, ingentemente, notevolmente - nopietnicon serietà, gravemente, seriamente, sul serio - noteiktā laikā, pienācīgā kārtā, savlaicīgia tempo, a tempo debito, a tempo opportuno, in tempo, in tempo utile, tempestivamente - pēdējā brīdī, tieši laikā - pievilcīgs, valdzinošs, vilinošsallettante, attraente - off the cuff (en) - aizraujošs, apburošs, valdzinošsaffascinante, ammaliatore - gluži otrādial contrario, anzi, a testa in giù - attraente, attrattivo, seducente - apburošs, pievilcīgsamabile - burts burtā, precīzialla lettera - drosmīgi, drošsirdīgicoraggiosamente - dziļi, ļoti stipri, pamatīgiprofondamente - neiecietīgi, nepacietīgianelantemente, desiderosamente, impazientemente, vogliosamente - pacietīgipazientemente - muļķīgi, stulbiavventatamente, con un'aria stupida, con una espressione da deficiente, inconsideratamente, irriflessivamente, sconsideratamente, sconsigliatamente, stupidamente - radošicreativamente - būtiski, radikāliradicalmente - apzinīgi, pedantiski, precīzicoscienziosamente, scrupolosamente - ārkārtīgi, neparastieccezionalmente - pilnīgi, skaidri, tīri, vienīgipuramente - glīti, kārtīgi, prasmīgiaccuratamente, in modo pulito, lindamente, nettamente - enerģiski, sparīgivigorosamente - nepārprotami, skaidri - lieliskiin modo eccellente, ottimamente - apbrīnojami, brīnišķīgi, fantastiski, izcili, kolosāli, krāšņi, sevišķimagnificamente, meravigliosamente, moltissimo, superbamente, terribilmente - impeccably (en) - maigi, neizteiksmīgicortesemente - nosvērti, prātīgi, skaidrā prātāsobriamente - drosmīgi, izcelti, pārdrošicoraggiosamente - jauki, labibene, piacevolmente - mājīgi, omulīgicomodamente, piacevolmente - neiegūstamsesaurito, in scorta, non ottenibile - analogamente - gudri, prasmīgiabilmente, intelligentemente - plašās ļaužu masās, plašicomunemente - cerebralmente, intellettualmente - atbilde, reakcijareazione, risposta - esageratamente - lepnialteramente, altezzosamente, fieramente, orgogliosamente, superbamente - nopietni, svinīgisolennemente - neveikligoffamente, grossolanamente, maldestramente, senza tatto - piedauzīgi, raupji, rupjigrossolanamente - spēcīgi, stipriintensamente - spontānispontaneamente - drausmīgsatroce, brutto, orribile, terribile - baiļpilns, briesmīgs, šausmīgsspaventevole, spaventoso, temibile, temuto, terribile, terrificante - pedantiski, sīkumainimeticolosamente, pignolo - atbaidošs, briesmīgs, draudīgsminaccioso, sgradevole - neērti, neveikliin maniera inopportuna - triumfā, triumfējošitrionfalmente - asinsstindzinošs, baismīgs, murgains, šaušalīgs, šausmīgsche fa fremere, che fa venire i brividi, che incute spavento, d'incubo, orripilante, raccapricciante, spaventevole, spaventoso, speventoso - normāli, regulāri - atbaidošs, bailīgs, drausmīgspauroso, sgradevole - bīstams, draudīgstemibile - ideāliidealmente, perfettamente - bērnišķīgifanciullescamente, infantilmente, in modo infantile, puerilmente - drausmīgs, neizdevies, šaušalīgs, vājšmacabro - erroneamente - uzmanīgiattentamente - ārkārtīgi, ļoti, milzīgienormemente, moltissimo, straordinariamente - augstsirdīgi, devīgi, liberāligenerosamente, liberalmente - bez piepūles, vieglicon disinvoltura/scioltezza, senza difficoltà, senza fatica, senza sforzo - sīkiin dettaglio - pabeigšanacompletamento, coronamento - ērti, izdevīgi, piemēroticomodamente - inopportunamente - astrattamente - ietiepīgi, stūrgalvīgiostinatamente - uzvarošivittoriosamente - gudri, prātīgicon buon senso, giudiziosamente, prudentemente, saggiamente, saviamente - muļķīgi, ne visai gudriimprudentemente, stupidamente - apķērīgi, gudriintelligentemente - saprotami, skaidricomprensibilment, in maniera intelligibile, intelligibilmente - aristokrātiskiaristocraticamente - diplomātiskidiplomaticamente - fiasko, pilnīga neveiksmeecatombe, eccidio, fiasco, massacro, strage - bezgalīgi, nenoteikti, neskaidria tempo indeterminato - dibināti, gluži, īsti, korekti, pareizi, pavisama ragione, bene, correttamente, giusto, proprio, pulitamente - labdarīgi, žēlsirdīgibeneficamente, caritatevolmente, umanitariamente - lēni, miegainipigramente - pašpārliecinātspresuntuoso - pārsteidzīgi, steidzami, steidzīgi, steidzoši, steigā, steigšusdi fretta, in fretta, precipitosamente - satiricamente - brīvi, nepiespiestiliberamente - garīgispiritualmente - blāvi, miglaini, neskaidrifiocamente, incertamente, indefinitamente, indeterminatamente, indistintamente, vagamente - immutabilemente, immutabilmente, incrollabilmente - sporadicamente - apbrīnojami, pārsteidzošimeravigliosamente, sorprendentemente, stupendamente - bagātīgi, izšķērdīgi, pārpilnībā, produktīviabbondantemente, copiosamente, doviziosamente, profusamente, riccamente, sontuosamente, sovrabbondantemente - apnicīgi, garlaicīgifastidiosamente, in maniera tediosa, noiosamente - ārkārtīgi, izcili, sevišķisupremamente - grezns, krāšņs, lieliskseccellente, fastoso, magnifico, sfarzoso, vistoso - pulchritudinous (en) - laipni, pieklājīgicortesemente, educatamente, gentilmente, urbanamente - brīnišķīgs, burvīgsincantevole - nepieklājīgi, rupjimaleducatamente, scortesemente, screanzatamente, sgarbatamente - cildināmi, slavējamiammirabilmente, ammirevolmente, lodevolmente - jauki, patīkamigradevolmente, gratamente, piacevolmente, simpaticamente, soavemente - nepatīkami - izjusti, sirsnīgicordialmente, di cuore - labsirdīgi, laipni, patīkami, pieklājīgi, pievilcīgi, sirsnīgiaffabilmente, affettuosamente, amabilmente, bonariamente, con benevolenza, cordialmente, gentilmente, graziosamente, vezzosamente - esplicitamente, inequivocabilmente - gandrīz, par mata tiesu, tikko, tik tikkoall'ultimo momento, giusto, per il rotto della cuffia, per un pelo - laipnsamabile, gentile - patiesi, uzticamifedelmente - vislabākie apstākļiottimale - nenormāliabnormemente, anormalmente, in modo abnorme, in modo anormale - sempre - gardi, garšīgi, patīkami - mīloši - iekšēji, pie sevisinteriormente, internamente, intimamente - izdevīgi, labvēlīgi, veicinošifavorevolmente, propiziamente - avversamente, sfavorevolmente, svantaggiosamente - uzlabojošs - neinteresanti, sausicon ironia, laconicamente - reduce (en) - accommodatingly, obligingly (en) - gloomily (en) - neskaidrivagamente - pompoziampollosamente, magniloquentemente, pomposamente - uzlabojums, uzlabošanāsmiglioramento, miglioria, ottimizzazione, perfezionamento - panākumi, sekmesavanzamento, avanzata, progresso, promozione - ietiepīgi, stūrgalvīgicon tenacia, fermamente, perseverantemente, persistentemente, pertinacemente, saldamente, tenacemente - efektīgi, efektīvi, prasmīgi, produktīviefficacemente, efficientemente, sbrigativamente - tragicamente - draudīgimalauguratamente - a ragione - nekautrīgiimmodestamente, indiscretamente, spudoratamente - neatvairāmiirresistibilmente - bargi, neatlaidīgi, nepiekāpīgi, smagi, stingriausteramente, rigidamente, rigirisamente, rigorosamente, severamente - autorevolmente - korekcija, labojums, labošanacorrezione, rettifica, rettificazione - stainless, unstained, unsullied, untainted, untarnished (en) - mežonīgi, neganti, nežēlīgi, nikni, stipriferocemente - asinskārsassetato di sangue, assettato di sangue, sanguinario - reforma, reformācija, reformēšana, uzlabojumsmiglioramento, riforma - embellecimiento (es) - classicamente - miglaini, neskaidrifoscamente, oscuramente, scuramente, tenebrosamente - bezbailīgsimpavido, intrepido - horrifyingly (en) - mākslinieciskiartisticamente - īpaši, sevišķi, speciāliparticolarmente, specialmente - modernizācijaaggiornamento, ammodernamento, modernizzazione, rimodernamento - vienādiuniformemente - enduringly (en) - acīm redzami, kliedzoši, uzkrītošivistosamente - degradazione - per eccellenza - drosmīgs, drošsirdīgscoraggioso, gagliardo - esteticamente - drausmīgi, šausmīgispaventosamente - drosmīgs, drošsirdīgscoraggioso, valoroso - baiļpilns - aptraipīšana, inficēšana, saindēšanacontaminazione, inquinamento, polluzione - gļēvulis, gļēvumspauroso, pavido, timoroso - bailīgs, bikls, kautrīgs - vile - nožēlojamibiasimevolmente, in modo abietto/miserabile, riprovevolmente - augstprātīgi, iedomīgiarrogantemente, sprezzantemente - ardimentosamente, arditamente, audacemente, azzardosamente, coraggiosamente, temerariamente, valentemente, valorosamente - alkatīgi, kāriavidamente - con amore, innamoratamente - assiduamente, diligentemente, instancabilmente, senza diminuire - []prātīgi, gudri, izgudrēmastutamente, con scaltrezza, sagacemente - šķelmīgi, viltīgibirichino - austeramente, duramente - alkatīgi, mantkārīgi, rijīgiansiosamente, avidamente, bramosamente, cupidamente, desiderosamente, golosamente, ingordamente, rapacemente, vogliosamente - laipni, vēlīgicon benevolenza - atklāti, skarbi, strupibruscamente, improvvisamente - boorishly (en) - generosamente, largamente, liberalmente, prodigamente - dzīvi, mundri, rosīgiagilmente, attivamente, gagliardamente, velocemente, vivacemente - ilgstoši, nebeidzami, nemitīgi, nepārtraukticontinuamente, incessantemente - senza fine - ietiepīgs, pašpārliecinātsdogmatico - neuzmanīgi, paviršiavventatamente, disattentemente, impudentemente, inconsideratamente, inverecondamente, negligentemente, sbadatamente, sciattamente, sconsideratamente, sconsigliatamente, senza accuratezza, sfrontatamente, spudoratamente, sventatamente, svergognatamente, trascuratamente - churlishly, surlily (en) - neformāli, neoficiāli, sarunvalodāin modo colloquiale, in modo informale - con calma, placidamente, quietamente, tranquillamente - adaptēt, pielāgot, piemērot, pieskaņot, saskaņotadattare, adattarsi, adeguare, appropriare - pašapmierināticon compiacimento - plaši, vispusīgiampiamente - [] vārdu sakot, īsi, īsi sakot, īsumā, kodolīgi, koncentrēti, pāris vārdos, vārdu sakota dirla breve, a farla breve, brevemente, concisamente, in breve, in ristretto, insomma, in succinto, in una parola - ciniskicinicamente - augstprātīgā labvēlībā, patronizējošicon accondiscendenza - apmulsumā, neskaidri, sajaukticonfusamente - consequentially (en) - konstruktīvi, radošicostruttivamente, in maniera costruttiva, positivamente - bezrūpīgi, mierīgi, nelaipni, vēsi, vienaldzīgia sangue freddo, con calma, con noncuranza, freddamente - neticamiimprobabilmente, incredibilmente, inverosimilmente - ticamicredibilmente, in maniera credibile, plausibilmente, verosimilmente - mīklaini, noslēpumainienigmaticamente, in modo enigmatico, misteriosamente - neskaitāmsinnumerevole, senza numero - burvīgi, iepriecinošideliziosamente - iespējams, varbūt - absurdi, smieklīgiassurdamente, in modo assurdo, insensatamente - koķeti, koķetīgicivettuolo, in maniera civettuola - nekrietni, zemiskiignobilmente - detalizēts, sīkscircostanziato, dettagliato, particolareggiato - pretīgi, riebīgidisgustosamente, odiosamente - paviršs, steidzīgsfrivolo, non profondo, rapido, superficiale - briesmīgi, velnišķīgi, viltīgidiabolicamente, tremendamente - nicināmi, nievā- jamibassamente, meschinamente, spregevolmente - diametricalmente - čakli, centīgi, uzcītīgidiligentemente, sollecitamente - nepatīkamiantipaticamente, scortesemente, sgradevolmente, spiacevolmente - apkaunojoši, diskreditējoši, kaunpilni, negodīgidisonorevole, disonorevolmente, ignominiosamente, ingloriosamente, inglorioso, in modo disonorevole, in modo vergognoso/disonorevole, senza gloria, senza onore, vergognosamente - atklāti, vaļsirdīgiaccessibile, apertamente, francamente, sinceramente - disinterestedly (en) - lojāli, uzticamifedelmente, lealmente - nelojāli, neuzticamiinfedelmente, slealmente - proporcionāli, samērīgiproporzionalmente, proporzionatamente - ar cieņu, godbijīgideferentemente, rispettosamente, riverentemente - necienoši, nerespektējošiin modo irrispettoso, irrispettosamente, irriverentemente - dogmatiskidogmaticamente, dommaticamente - central (en) - sapņainicon aria trasognata, trasognato - ārkārtīgi jūsmīgi/pacilāti, ekstātiski, jūsmīgi, vētrainicon entusiasmo, con estasi, estaticamente, euforicamente - baismīgi, dīvainiin maniera lugubre - effectually (en) - effectively, efficaciously (en) - vilnisonda, ondata, ondulazione - egoistiski, savtīgiegoisticamente, interessatamente - eccelsamente, eminentemente - equably (en) - eruditamente (es) - izvairīgielusivamente, evasivamente - normāli, regulāriregolarmente - nevienādi, nevienlīdzīgiinegualmente - prasībām) pārmērīgismisuratamente - expediently, inadvisably (en) - expensively (en) - exponentially (en) - alleviamento, attenuamento, attenuazione, mitigazione, smorzamento, spegnimento - saspīlējuma mazināšanāsdistensione, rilassamento - distensione, liberalizzazione, svago - familiārifamiliarmente - fanātiskifanaticamente - nevainojamiin maniera impeccabile - flabbily (en) - nelokāmi, nesaliecamiinflessibilmente, inlfessibilmente - iedarbīgi, spēcīgivigorosamente - dīgtgermogliare - formidabilmente - atšķirīgs, raksturīgscaratteristico, peculiare, tipico - gluttonously (en) - grezni, krāšņiradiosamente - gratuitously (en) - crasamente (es) - groteskigrottescamente - nelabprāta malincuore, malvolentieri - claro (es) - harmoniski, saskanīgiarmoniosamente - pārsteidzīgiavventatamente, imprudentemente - pārgalvīgiardimentosamente, arditamente, audacemente, temerariamente - cietsirdīgi, nežēlīgicrudelmente - varonīgieroicamente - derdzīgi, pretīgiorrendamente - higiēniskiigienicamente - apvienošana, savienība, unificēšanariunione, sindacato, unificazione, unione - atkalapvienošanāsricongiungimento, riunione - dīkdienīgi, laiski, slinkioziosamente, pigramente - pārraušana, pārtraukšana, pārtraukums, sagraušana, traucējumsdisgregazione, interruzione, stacco - imperativamente, imperiosamente, prepotentemente - apvainojoši, bezkaunīgi, nekaunīgicon impertinenza, impertinentemente, impudentemente, insolentemente, sfacciatamente - impulsīvi, nesavaldīgi, straujiimpetuosamente, impulsivamente, irruentemente - assolutamente, in punto - neapdomīgi, pārsteidzīgiimprudentemente, incautamente - nepārspējami, nesalīdzināmiimpareggiabilmente, inarrivabilmente, incomparabilmente, insuperabilmente - con discrezione - descontaminación (es) - indolentemente, svogliatamente - industriously (en) - asprātīgi, atjautīgiingegnosamente - pēc savas būtības, savā dziļākā būtībāfondamentalmente - nelaikā, nevietāinopportunamente, intempestivamente, male a proposito - īstajā laikā, savlaicīgia proposito, opportunamente, propiziamente - insidiosamente - vienkāršotschematizzare, semplificare - aizrautīgi, asi, dedzīgi, vērīgiacutamente, vivamente - darbietilpīgi, grūtiassiduamente, faticosamente, laboriosamente, operosamente - apātiski, gurdeni, rāmilanguidamente - languishingly, languorously (en) - oscenamente - absurdi, jocīgi, muļķīgi, smieklīgiin maniera assurda, in modo ridicolo, ridicolmente - iecietīgiarrendevolmente, compiacentemente, indulgentemente, in maniera indulgente - apvienot, organizēt, sagādāt, sagatavotordinare, sovraintendere - nevainojams, spodrs, tīrīgs, tīrs, veiklsnetto, pulito - neaptraipīts, nevainojami tīrs, tīrsimmacolato, senza macchia - lugubremente - diženi, majestātiskielevatamente, maestosamente - ekspluatācija, izmantošanasfruttamento - drippily, mawkishly (en) - slikta izturēšanāsmaltrattamento - vajāšanapersecuzione - raganu medībascaccia alle streghe - bargi, bez žēlastības, cietsirdīgi, nežēlīgiimpietosamente, implacabilmente, inesorabilmente, in modo spietato, senza cuore, spietatamente - macartismo (es) - sbalorditivo - detalizēti, sīkiminutamente - brīnumainā kārtāmiracolosamente, prodigiosamente - caurspīdīgsdiafano, traslucido, trasparente - nožēlojami, trūcīgimiserabilmente, miseramente, miserevolmente - bēgšana no īstenībasevasione, evasione dalla realtà - monotoni, vienmuļiin maniera monotona - duļķains, juceklīgs, neskaidrstorbido - pienains, pienam līdzīgslattiginoso - narrow-mindedly, small-mindedly (en) - ar asu dzirdi/redzi, gudrs, modrs, smalks, viltīgsacuto, astuto, avveduta, avveduto, fine, sottile - close, near, nigh (en) - obiettivamente, oggettivamente - padevīgi, pakalpīgi, verdziskiossequiosamente, servilmente, sommessamente - bagāti, bagātīgicon opulenza - ārišķīgi, dižmanīgicon ostentazione, ostentatamente - enveloping (en) - ciešs, sirdsdraudzene, sirdsdraugs, tuvsdel cuore, intimo, prossimo - pertinently (en) - flemmaticamente - pithily, sententiously (en) - niecīgi, nožēlojamimiseramente, penosamente, pietosamente - bezjēdzīgiinutilmente - pretenziosamente - unpretentiously (en) - glīti, jaukibene, graziosamente - prozaiskiprosaicamente - sīki, vārgulīgidebolmente, magramente, magro, miseramente, misero, scarso - dīvaini, savādi, svešādibizzarramente, stranamente - klusi, mierīgi, rāmi, skaidricon calma, pacificamente, placidamente, serenamente, tranquillamente - pabeigt, pilnīgotintegrare - relevantly (en) - slavējami, uzticības cienīgiin modo encomiabile, onorabilmente, onorificamente - ar cieņu, godbijīgi - spēcīgi - plašsspazioso - iespiests, nesalasāms, pārlieku koncentrēts, savilkts krampjosilleggibile, limitato, ristretto - apmierinātsa proprio agio, comodo, confortevole - preoccupante - estētiski, jutekliskisensualmente, voluttuosamente - juteklīgi, jutekliskiin modo sensuale - rāmi, skaidriserenamente - proportional, relative (en) - shallowly (en) - democratic, popular (en) - frequent (en) - general (en) - standarta-base, basilare, di base - meistarīgi, prasmīgi - ārkārtīgs, īpašs, neparasts, sevišķs, speciālseccezionale, particolare - rets - neierasts, neparasts - parastsabituale, consueto, solito, usuale - ierasts, parasts, pierastsabituale, abituato, avvezzo, solito - vienkāršscomune - nožēlojami, zemiskisordidamente, sozzamente, sporcamente, sudiciamente - īpašs, konkrētsparticolare, preciso - attiecīgs, katram savsrelativo, rispettivo - atsevišķs, atšķirts - izteiksmīgseloquente, espressivo - neizteiksmīgsinespressivo, senza espressione - bargi, nepiekāpīgi, stingri - superlatively (en) - furtivamente - burvīgi, jauki, mīļidolcemente - tacitamente - telegraficamente - liegi, maigiteneramente - tradicionālisecondo la tradizione, tradizionalmente - lietpratīgs, prasmīgs, veiklsefficiente - īdzīgs, īgnsquerulo - protestante - unbearably (en) - just stimulu, stimulēteccitare, stimolare - pilnīgscompleto - ārkārtīgi, atklāti, no sirds, pilnīgi, tiešifrancamente, incondizionatamente, totalmente - izsmeļošsesauriente, esaustivo - galīgs, kopējs, pilnīgs, vispārējstotale - necienīgi, zemiskiabiettamente, indegnamente - incomplete, uncomplete (en) - derīgi, noderīgi, vērtīgiutilmente - drosmīgi, drošsirdīgicoraggiosamente - con veemenza - pretīgi, zemiskiorribilmente, vilmente - voracemente - enciklopēdisksenciclopedico - pilnīgs, plenārsplenario - completamente - asprātīgiin maniera spiritosa - accessible, approachable (en) - aflojar, aflojarse, aligerar, aliviar, laxar, mitigar (es) - jā, tiešāmsi, sì - coniugalmente - dingily, grubbily, grungily (en) - īpaši, speciāliappositamente, espressamente, specialmente - all'istante, immediatamente, istantaneamente, lì per lì, subito, sull'istante - taisni, tiešidirettamente, diritto - kodolīgs, koncentrētscompendioso, conciso, stringato - aforistico, epigrammatico - blīvs, īss un kodolīgs, kompaktsbreve, compatto, conciso, riassumendo, succinto - aprauts, strupsbrusco, conciso, laconico, lapidario, secco - runātāju) izplūdislungo, prolisso, verboso - eroticamente - postījumidanni, devastazione - apvērsums, jezga, jukas, kņada, nemierschiasso, clamore, schiamazzo, scombussolamento, smania - nemiers, satraukumsaffollamento, agitazione, calca, cancan, folla, pigia pigia, ressa, rimescolio, serra serra, tramestio, viavai - ļaužu pārpilns, pārpildīts, pieblīvētsaffollato, sovraffollato - neatbilstošs, nepiemērotsincompatibile, incongruo - istantanea - profaned, violated (en) - serve, servēšanas maniereservigio - big, large, prominent (en) - brēcošs, drausmīgs, kliedzošs, uzkrītošsevidente, flagrante, vistoso - questione in sospeso - constant (en) - atkārtojošs, atkārtots, kas atkārtojas, tāds, vairākkārtējsricorrente, rinnovato, ripetitivo, ripetuto - izkaisītssporadico - conoscere, sapere - strīda-, strīdīgspolemico - essere capace, essere in grado, sapere - konvencionāls, parasts, vispārpieņemtsconvenzionale - conventional (en) - dīvains, ekscentrisks, savādsbizzarro, pazzo - briga - ievērojams, krietni liels, vērā ņemamsconsiderevole - jūtams, manāmsconsiderevole - insignificant, undistinguished (en) - sajaukt, samainītcogliere in fallo, confondere, scambiare - bruņnieciskscavalleresco, galante - skarbs, strupsbrusca, brusco, caustico, improvviso, mordace, pungente - nepieklājīgsmaleducato, scortese, sgarbato, smanierato - ticamscredibile - neiedomājams, neticamsincredibile - dzēlīgs, iznīcinošsbollente, mordace, severo - critico, spinoso - draudīgs, nopietns, nospiedošs, svarīgs - crucial, important (en) - novecojissorpassato - novecojis - nolādētsmaledetta, maledetto - izpostīts, ļodzīgs, nolietojies, pussagruvis, sagrabējis, salauztscadente, diroccato, diruto, fatiscente, pericolante, sgangherato, traballante, vacillante - piedauzīgs, prasts, rupjš, uzkrītošs, vulgārsgrossolano, triviale, volgare - cienīgs, mierīgs, nosvērtscompassato, equilibrato, posato, serio - indefinito - primary (en) - netto - augstas prasības izvirzošs, prasīgsdifficile, esigente - bargs, neatlaidīgs, stingrsrigoroso - neatliekams, steidzams, steidzīgspressante - patvaļīgsarbitrario, d'arbitrio, scelto ad arbitrio - aprēķināt, domāt, iedomāties, izskaitļot, paredzēt, plānotcalcolare, computare, conteggiare, dipendere, predire, presumere, stare, vaticinare - tāds, uz kuru var paļautiesaffidabile - devianza - dependent (en) - niecīgs pārkāpumspeccatuccio - neatkarīgsindipendente - ekstravagance, izšķērdība, pārmērībaprodigalità, sperpero - desirable (en) - gioco falloso, gioco scorretto - apskaužamsdesiderabile, invidiabile - svētuma apgānīšana, zaimi, zaimošanacarattere sacrilego, profanazione, profanità, sacrilegio - par labāku atzīstams, vēlamāksda preferire, preferibile - pornogrāfijafilm porno, porno, pornografia - pay (en) - invidia - grūti audzināms bērns, grūti saprotams, grūts, sīva konkurence, smags, Viņam grūti izpatikt.arduo, difficile, disagevole, duro, pesante - stizza - mangiata - delikāts, sarežģītsdelicato - serious (en) - apgrūtinošs, nemierīgs, traucējošsfastidioso, importuno, non gradito - comodo, di tutto riposo, facile - elementārs, skaidrs, tīrselementare, semplice - pārlaipns, pieglaimīgsmellifluo, sdolcinato - centīgs, neatlaidīgs, uzcītīgsapplicato, assiduo, zelante - nenogurstošsinfaticabile, instancabile - kūtrs, nevīžīgs, nolaidīgsnegligente - directo (es) - marcaje (es) - good (en) - selettivo - neskaidrsindistinto - general (en) - briesmas, draudi, risksazzardo, pericolo, rischio - dominējošs, noteicošs, valdošsdominante, predominante - ass, spēcīgsacuto - aizsardzībadifesa - cangiante, mutevole, variabile - primārs, sākumaincipiente - konfrontēt, nostādīt aci pret aciaffrontare - efektīgs, efektīvs, iedarbīgs, iespaidīgs, produktīvsche fa effetto, efficace, efficiente, ragguardevole - darbietilpīgs, grūts, mokošs, nogurdinošs, sarežģīts, smagsdifficile, duro, estenuante, faticoso, imbarazzante, laborioso, massacrante, penoso, spossante - nodokļiem) augsts, spēcīgs, stiprspesante - facile (en) - juceklis, sajaukumspromiscuità, promiscuità sessuale - economico - ātrs, operatīvsche fa risparmiare tempo, sbrigativo, spedito - krass, radikālsdrastico - izsaukumaesclamativo - ciets, stingrs - netaktisks, neveiklsgoffo, impacciato, maldestro - exportable (es) - aizrautīgs, sajūsminātsentusiasta, entusiastico - aizrautīgs, alkatīgs, dedzīgs, kaislīgs, kārsappassionato, avida, avido, desideroso, fanatico, zelante - Fotogrāfijā viņš izskatās skaistāks nekā dzīvē., glaimotabbellire, adulare, blandire, lisciare, lusingare, piaggiare, strofinarsi, usare lusinghe - esplicito, inequivocabile - nesaprotams, slepens, tumšsesoterica, esoteriche, esoterici, esoterico - grūti saprotams, neskaidrsastruso - arcano - eksoterisksessoterico - elementārselementare - eifēmiskseufemistico - aptuvens, uzmetuma-approssimativo, globale - free, liberal, loose (en) - da togliere il fiato, mozzafiato - nepareiza/ļaunprātīga lietošanaabuso, cattivo uso, uso scorretto - dārgscaro, costoso - dārgscaro, costoso, dispendioso, prezioso - overpriced (en) - lētsa bassissimo prezzo, a basso prezzo, a buon mercato, accessibile, buon mercato, economico - capitalizzazione - neapmācīts, nepiedzīvojis, nepieredzējis, zaļšinesperto, ingenuo - izskaidrot, noskaidrotappianare, chiarificare, chiarire, delucidare, esplicare, illustrare, precisare, puntualizzare, rasserenare, risolvere, sciogliere, serenare, spiegare - apslēpts, iekšējsinterno, intimo, segreto - objektīvs, taisnīgsequo - nepazīstams, svešs - antīks, nemoderns, sens, vecmodīgsantico, antiquato, fuorimoda, fuori moda, passato di moda - vecmodīgssciatto, trasandato - grezns, lepns, smalkselegante - acumirklīgs, neatliekams, steidzams, tūlītējsimmediato, istantaneo - izlepis, izvēlīgsmeticoloso - delicato, schizzinoso, sofistico - apaļīgs, tuklsgrassottello, paffuto - korpulents, tuklscorpulenta, corpulento, obesa, obeso - izdēdējis, izdilis, kaulains, krunkains, novājējis, novājināts, vājšemaciato, ossuto, scarno, scheletrico, secco, stecchito - organizācija, organizēšanaaccomodamento, assetto, componimento, configurazione, disposizione, inquadramento, orchestrazione, ordinamento, organigramma, organizzazione, sistemazione - ripetizione - ricopiatura - vairošanāsriproduzione - neatlaidība, nepiekāpībainsistenza, perseveranza, persistenza - pamata-di base - rituālsliturgia, rito, rituale - labs, mundrs, stiprs, veselīgs, veselsin forma*, in salute, salubre, salutare, sano - derīgs, spēcīgs, veselīgsrobusto - akcentēt, izcelt, pasvītrot, uzsvērtaccentare, accentuare, calcare, conculcare, enfatizzare, opprimere, sottolineare - fossilizzato, pietrificato - izcelt, uzsvērtaccentare, accentuare, mettere in evidenza, mettere l'accento su, porre in evidenza - bezkompromisa-, nepiekāpīgsintransigente - estero, estraneo, forestiero, straniero - izmeklēti pieklājīgs, klīrīgscerimonioso - miera stāvoklisdistensione, riposo, seguito, tregua - good, well (en) - abstinenceastinenza - liktenīgsfatale - brīvslibero - occasional (en) - fresh (en) - pēdējās ziņasfresco, recente - izjusts, labsirdīgs, patīkams, pieklājīgs, sirsnīgsaffabile, caloroso, cordiale - drūms - auglīgs, bagāts, produktīvs, ražīgsfertile, produttivo - pārpildītscongestionato - mere (en) - such, such that (en) - īpašs, noteikts, specifisksspecifico - local (en) - technical (en) - obbedienza, ossequio, riguardo, ubbidienza - augstsirdīgs, dāsns, devīgs, izšķērdīgs, prāvsconsiderevole, generoso, prodigo - devīgsgeneroso, munifico - slikta vadībacattiva amministrazione, cattiva gestione, malgoverno - nabadzīgs, nejauks, niķīgs, pieticīgsmeschino, povero, umile - misero - big, large, magnanimous (en) - labā noskaņojumā, vesels - sintetico - []derīgs, derīgs, drošs, labā noskaņojumā, labs, labvēlīgs, patīkams, svētīgs, veselsbenefico, buono - patīkamsgradito - ērts, izdevīgs, piemērotsadatto, comodo, conveniente - apmierināšana, nomierināšanaappagamento, pacificazione, soddisfazione - draņķīgs, nožēlojamspessimo - conciliazione, propiziazione - negative (en) - dibināts, jauks, labs, laipns, pamatotsbuono - white (en) - ļauns - drausmīgs, ļauns, nešķīsts, šausmīgs, velnišķīgs, viltīgsdemoniaco, demonico, diabolico, irrispettoso, satanico, terribile - diabolico - bristly, prickly, splenetic, waspish (en) - dusmīgs, īgns, kašķīgs, piktsadirato, brontolone, indispettito, irascibile, scontroso, stizzoso - īgnsirritabile - drūms, īgns, nerunīgs, nikns, pikts, saīdzis, sapīcis, skābs, slepens, tumša, tumšsarcigno, brontolone, cupo, fosco, imbronciato, in cagnesco, oscuro, scontroso, stizzoso, tetro, torvo - īgns, rupjšburbero, scontroso - gradual (en) - negaidīts, pēkšņs - baruffa - katastrofisks, nelaimi nesošs, postošscatastrofale, catastrofico, disastroso - integrācija, integrēšanāsacculturazione, integrazione - solījums, uzticībaparola - heavy (en) - light (en) - heavy (en) - apgrūtinošs, grūts, nepatīkams, saspringtsgravoso - bēdīgscritico, inquietante, pericoloso, precario, preoccupante, serio - atbalsts, balstsrincalzo - heavy (en) - neievērojams, niecīgs, viegls - homogēns, viendabīgsomogeneo - beneficio, cortesia, cotillon, favore, grazia, servigio - beau geste (en) - tecnicismo - augsts, lielsalto - mobilizācijamobilitazione, mobilizzazione - lēts, vulgārs, zemas kārtas-, zemā vietā-, zemsbassa, basso, inferiore - atmaksa, atriebība, atriebība[]rappresaglia, ritorsione, rivalsa, rivincita, vendetta - augstsalto - lēts, vulgārs, zemas kārtas-, zems - high, high-pitched (en) - aizbilšana, aizlūgšana, iejaukšanās, starpniecībaintercessione, interessamento, interesse, intervento, intromissione - atjaunošana, pagarināšanarinnovamento, rinnovo - atklāts, vaļsirdīgsaperto, franco - maldinošsfuorviante, ingannevole - iedziļināties, iekļūt, iespiesties, izprastdiffondere, pervadere, proclamare, promulgare - sbotto, scatto, scrocco, sfogo, valvola, valvola di sicurezza - welcoming (en) - karstscaldissimo, molto caldo - cold (en) - kails, neaizsargāts, nemīlīgsdesolato - nejūtīgs, nelaipns, vēssfreddo - pārcilvēciskssovrumano - cilvēcīgs, humānsumano - brutāls, dzīvniecisks, lopisks, nežēlīgsbestiale, brutale, bruto, che a la mano pesante, da bruto - ākstīgsclaunesco, clownesco, da pagliaccio - jocīgs, komisks, smieklīgs, uzjautrinošscomico, ridicolo, risibile - ērmots, jocīgsbuffa, buffo, divertente - pārmērīgi jautrsilare - apķērīgs, apveltīts ar asu prātu, asprātīgsarguto, brillante, che ha il senso dell'opportunità, che ha la battuta pronta, che ha la risposta pronta, che risponda a tono, pronto, spiritoso - steidzams, steidzīgsaffrettato - būtisks, nozīmīgsconsiderevole, cospicuo, essenziale, grande, importante, ingente, maggiore, principale, rilevante, significativo - liels, svarīgs - būtisks, galvenais, pamata-, vadošaiscardinale, centrale, chiave, fondamentale, principale - augstāks, galvenais, svarīgākaisalto, maggiore, principale - vēsturiskas nozīmesstorico - nopietns, visā nopietnībā - strategico - vērtīgsdi valore, prezioso - nenozīmīgs, niecīgs, sīksfutile - []bijību iedvesošsimponente, maestoso - grezns, iespaidīgs, krāšņs, lielisksmagnifico, splendido - dekadentisksdecadente - informato - biezi apdzīvotsdensamente popolato, molto popolato, popolato, popoloso - nevainojamsirreprensibile - pamācošsedificante - cerebrale, intellettuale - apķērīgs, gudrsaccorto, astuto, furbo, intelligente, scaltro - interesantsinteressante - aizraujošs, intriģējošs, saistošsaffascinante, avvincente, interessante, intrigante - apnicīgs, garlaicīgs, neinteresants, nomācošsalienante, che abbrutisce, fastidioso, noioso, seccante, tedioso, uggioso - nebūtisks, neraksturīgsestrinseco - adventitious (en) - nomākts, nospiestsdepressivo, depresso - bitter (en) - bēdīgs, sērīgslugubre - ievērojams, izcils, slavenscelebrato, celebre, famoso, illustre, importante, insigne, rinomato - liels, pieaugušam cilvēkam domāts, plašsabbondante, ampio, grande, grosso, maggiore, vasto - plašs, platsspalancato - apjoma, liela izmēravoluminoso - ietilpīgs, plašsampio, capace, spazioso, vasto - kolosāls, milzīgs, pārsteidzošsaltissimo, colossale, enorme, stupendo - milzīgsenorme - gigantisks, milzīgsgigante, gigantesco - milzīgsgigantesco - bezgalīgs, liels, milzīgs, neaptverams, plašsimmenso, vasto - milzīgs, neiedomājamscolossale - neliels, sīkspiccolo - mazītiņš, mazs, mikro-, mini-, niecīgs, sīks, smalksmicro-, minuscolo, piccola, piccolo - daļas-, niecīgs, nomināls, sīks, simbolisksminuscola, minuscolo, piccolissima, piccolissimo, piccolo, simbolico - atšķirīgs, citāds, dažāds, pretējsdissomigliante, diverso - mazāks, mazs, mazsvarīgāks, pieticīgs, sīksminore, modesto, piccolo, secondario - local (en) - []stiepts, ieildzis, ilgstošs, pārāk garš, savienojieties!, visu zemju proletāriešidi lunga durata, diuturno, interminabile, lavoratori di tutto il mondo, lungo, prolisso, prolungato, protratto, unitevi! - ilgstošsduraturo, durevole, longevo, permanente, solido - nebeidzamsinterminabile - īss, neilgsbreve, corto - acumirklīgs, momentānsmomentaneo - impozants, retorisks, skanīgssonoro - mīļšadorabile, affettuoso - mīļš, pieglaudīgsbellino, carino, tenero - nejauks, nīstams, pretīgs, riebīgsabominevole, disgustoso, odioso, orribile, ripugnante - favorito - mīlošsaffettuoso, affezionato, amorevole, amoroso - liegs, maigs, mīlošsaffettuoso, affezionato, tenero - stipri aizrāviesfollemente innamorato, ghiotto, infatuato, innamorato, innamorato cotto, innamorato fradicio, innamorato pazzo, matto, pazzo, perdutamente innamorato - major (en) - minor (en) - insignificant, peanut (en) - sievietes, sievišķīgsfemminile - bērna-, bērnišķīgsinfantile - stramaturo, troppo maturo - maksimālsmassimo - ļoti mazs, minimālsminimo - nozīmīgs, svarīgssignificativo - nenozīmīgsinsignificante, privo di senso, senza senso, vuoto, vuoto di senso - bargs, nežēlīgsspietato - cietsirdīgs, nepielūdzams, nesaudzīgs, nežēlīgs, uz dzīvību un nāviimpietoso, implacabile, inclemente, inesorabile, insensibile, senza misericordia, senza pietà, spietato - vieglslieve - intensīvsintensivo, intenso - nopietns, smagsgrave, serio - strong (en) - allettare, attirare, attrarre, polarizzare - pārāk augsts/liels, pārmērīgseccessivo, esorbitante, irragionevole - briesmīgs, cenu u.tml.) pārmērīgs, necilvēcīgs, neiedomājams, prasībām) pārmērīgseccessivo, esorbitante - ekstrēms, galējs, pamatīgs, radikāls, ultra-estremista, estremistico, radicale, ultra- - modesto - deģenerējies, izlaidīgs, izvirtis, netiklsdebosciato, degenere, dissoluto, libertino, licenzioso, lussurioso, scostumato, sfrenato - daudzmolto, numeros, svariati, tanti, tanto, un gran numero di - daudzmolteplice, numeroso - alquanto, po', poche, pochi, poco - visā pasaulēin tutto il mondo, mondial, mondiale - natural (en) - rēgains, spokainsspettrale - galīgs, sekojošsfinale - beigu-, gala-, pēdējais - nenormālsabnorme, anormale - paklausīgsobbediente, ubbidiente - clear, open (en) - libero - nīstams, pretīgs, riebīgsdetestabile, disgustoso, odioso, ributtante, ripugnante, ripulsivo - nekrietns, nepatīkams, piesārņots, riebīgs, smirdošsdisgustoso, ripugnante - atjaunot, atsāktriallacciare, rimodernare, rinnovare, sostituire, svecchiare - vecs - jauns, neierasts, svaigsfresco, nuovo - recent (en) - -gadīgs, gados, padzīvojis, vecsanziano, attempato, dell'età di, di una certa età - izdarīt, izpildīt, paveikt, veiktadempiere, assolvere, compiere, completare, effettuare, eseguire, esercitare, espletare, fare, operare, portare a termine, portare a termire, realizzare - opportuno - viduvējsmediocre - apmierinošs, diezgan labs, vidējs, vidusmēra-, viduvējsdiscreto, medio, mediocre, modesto - common (en) - parastsdi tutti i giorni - apbrīnojams, ārkārtīgs, brīnišķīgs, brīnumains, fantastisks, kolosāls, lielisks, milzīgs, neredzēts, pasakainseccezionale, enorme, fantastico, favoloso, formidabile, meraviglioso, straordinario - holistic (en) - jauns, oriģināls, svaigsoriginale - jauns, nebijis - innovatore - banāls, nodrāztsbanale, trito, trito e ritrito - nemainīgs, ortodoksāls, tradicionālsortodosso - iconoclastico - atklāts, neslēptsaperto - fanātisksfanatico - pašreizējs, tagadējsattuale, presente - irenic (en) - ass, spējš, vērīgsacuto, forte, sagace - ilgstošs, pastāvīgspermanente - precario - īslaicīgs, pārejošscaduco, effimero, fugace, fuggevole, momentaneo, passeggero, precario, temporaneo, transitorio - gaistošsevanescente - apmulsisperplesso - apmulsis, neziņādisorientato, perplesso - intīms, personīgs, personisks, privātsintimo, personale - assicurare, imbaldanzire, rassicurare - kails, niecīgākais, tīrais, viegls, vienkāršsnudo, solo - vienkāršssemplice - baudpilns, iepriecinošs, patīkamsgradevole, grato, piacente, piacevole, soave - burvīgs, iepriecinošsdelizioso, incantevole, piacevole - pazemināt, samazinātcostringere, portare, ridurre - izklaidējošs, uzjautrinošsdivertente - izklaidējošs - apstiprinošs, neapšaubāms, noteikts, pozitīvspositivo, sicuro - lietot vardarbību, rupji apvainot, sacelt skandālu/sašutumuoffendere, oltraggiare, scandalizzare - negative (en) - neutral (en) - izpatiktaccontentare, appagare, contentare, soddisfare - neizpildāms, nerealizējamsinattuabile - spēcīgs, stiprsforte, potente - desalentar, descorazonar, disuadir (es) - izteikts, spēcīgs, stiprs - iedarbīgs, spēcīgsforte, possente - nespēcīgs, nevarīgsimpotente, senza potere - nozīmīgs, svarīgs - precīzsaccurato, esatto, preciso - pompozspomposo - mazāk svarīgs, otršķirīgs, vidējssecondario - auxiliary, subsidiary, supplemental, supplementary (en) - basic (en) - private (en) - konfidenciāls, slepensconfidenziale - public (en) - open (en) - auglīgs, produktīvs, ražīgsproduttivo - neveiksmīgs, veltīgsinfruttifero, infruttuoso, inutile, vano - ienesīgs, izdevīgslucrativo, proficuo, redditizio, remunerativo, rimunerativo, rimuneratore - atbilstošs, pieklājīgs, piemīlīgsaggraziato, conveniente, gentile - bargs, pārlieku formāls/oficiāls/ieturēts, puritānisks, stingrscerimonioso, pudico, rigido, rigoroso, smorfioso - protective (en) - augstprātīgs, iedomīgs, uzpūtīgsarrogante, presuntuoso - augstprātīgs, cēls, dižens, iedomīgs, nicīgsaltezzoso, offensivo, sprezzante, superiore - augstprātīgs, iedomīgs, piepūtiespresuntuoso, vanitoso - neatšķaidīts, skaidrs, tīrsliscio, puro, schietto - balts, neaprakstīts, nevainojams, tīrīgs, veikls - alleged, so-called, supposed (en) - apšaubāms, neīstsapocrifo - aizdomīgs, apšaubāms, dīvains, ēnains, ēnu dodošs, šaubīgsambiguo, equivoco, in ombra, ombreggiato, sospetto - skaļš, trokšņainsrumoroso - mierīgs, mierpilns, nesatraukts, nomierinošs, nosvērtscalmo, pacifico, rilassante, riposante, tranquillo - graujošs, huligānisks, trokšņains, vētrainsdirompente, tumultuoso - orderly, systematic (en) - hardheaded, hard-nosed, practical, pragmatic (en) - kafkaesque (en) - surrealistico - drošs, labā stāvoklī, stabils, veselssano, solido - lempīgs, neveikls, pamuļķis, rupjšmaleducato, rozzo, scostumato, villano, zotico - neapstrādāts, piedauzīgs, raupjš, rupjš, vulgārsgrezzo, rozzo, rugoso, ruvido, volgare - muļķīgs, nejūtīgs, pilnīgs, redzamscrasso, grossolano, rozzo, zotico - noteikts, pareizs, regulārs, simetrisks - irrelevant (en) - stimato - apkaunojošs, bēdīgi slavens, kaunpilns, nekrietnsfamigerato, infame, malfamato - samierināms, savienojamsriconciliabile - apņēmīgsdeterminato, risoluto - cienīgs, iespaidīgspresentabile - atbildīgsresponsabile - gandarījumu dodošs, pateicīgsgratificante - oratora-, oratorisks, retorisksoratorio, retorico - pulsante - [] turīgs, bagāts, ne visai turīgs, turīgsbenestante, povero/benestante - apmierinošs, pārticis, pietiekamssoddisfacente - povero - bankrotējis, izputējis, pilnīgi bez naudasal verde, in bolletta, senza un soldo, squattrinato - nabadzīgs, trūcīgsbisognoso, disagiato, indigente - [] grūtībās, nabadzīgssenza un soldo - bagātīgs, bagāts, grezns, krāšņsfastoso, lussuoso, opulento, sfarzoso, sontuoso - spēcīgs, stiprs, veselīgsrobusto - drukns, dūšīgs, muskuļains, spēcīgsben piantato, muscolo, muscoloso, robusto, tarchiato - arkādijas, idilisksarcadico - bīstams, riskantsrischioso - bīstams, kaitīgs, riskantsmalsano, pericolosa, pericoloso, rischioso - dzīvībai bīstams, nāvīgs, pašnāvniecisks, postošsautodistruttivo, suicida - atšķirīgs, dažādsvario - līdzīgssimile - jucis, ķerts, nojūdzies, riekstu-, sabojājies, sajucis, saniķojies, trakaisalle noci, che sa di noce, guastato, matto, pazzo - maniacale, maniaco - ass, dzēlīgs, sarkastisksmordace, pungente, sarcastico - sājšironico, sardonico - izsmējīgs, izsmejošs, satīriskssatirico - neapmierinošs, nepietiekamsinsoddisfacente - sarūgtinošsdeludente - pedantiskspedante, pedantesco - erudīts, zināšanām bagātserudito - affascinante, allettante, attraente, invitante, seducente - egoistisks, savtīgsegoista - self-seeking, self-serving (en) - erogeno - higiēnisksigienico - extraneous, foreign (en) - dziļš, gudrs, nopietns, visā nopietnībā - fri-vols, vieglprātīgsfrivolo - draiskulīgs, nebēdnīgsbirichino, giocoso, sbarazzino, scherzoso - nopietns, nosvērtsposato, serio - open, undecided, undetermined, unresolved (en) - koķetīgs, koķetscarino, civettuolo, grazioso - erotiskserotico - blue, gamey, gamy, juicy, naughty, racy, risque, spicy (en) - izvirtis, uzdzīves kārslascivo - miesaskārīgsosceno - izskatīties, likties, šķist, uzstātiesapparire, comparire, mostrarsi, parare, parere, presentarsi, prospettarsi, risultare - apparire, parare, parere, risultare, sembrare - []rādīt, demonstrēt, parādītestrinsecare, far notare, far vedere, manifestare, mettere in evidenza, palesare, rendere visibile - dižoties, plātītiesbalenare, boriare, boriarsi, esibirsi, fare sfoggio di, far pompa di sé, lampeggiare, mettersi in mostra, millantarsi, ostentare, pavoneggiarsi, sfoggiare, vanagloriarsi, vantarsi - acīgs, asredzīgsdagli occhi di falco, dagli occhi di lince - zīmīgseloquente - mazsvarīgs, nenozīmīgsda nulla, indifferente, insignificante, poco importante, senza importanza, senza interesse, trascurabile - skaidrs, tīrs - elementare, essenziale, fondamentale - sarežģītsintricato - komplicēts, sarežģītscomplesso, complicato, intricato - adulatorio - vienīgaisisolato, unico - eksperta-, izveicīgs, kompetents, kvalificēts, labs, lietpratēja-, lietpratīgs, prasmīgs, spējīgs, veiklsabile, ben fatto, bravo, buono, capace, competente, esperto, perito - gluds, līdzensben amalgamato, omogeneo - grambains, nelīdzensaccidentato, gibboso, scabroso - atgūtrecuperare, risollevarsi - cortese - stable (en) - pamatīgs, stiprsfermo, fisso, solido - dzīvs, jautrs, žirgtsagile, arzillo, gagliardo - dzīvespriecīgs, sparīgs, žirgtsbrioso, vivace - drošs, stabils, stingrsstabile - grīļīgs, ļodzīgsinstabile, malfermo, tentannante, traballante, vacillante - ciest neveiksmi, paspēlēt, zaudētperdere - fluttuante, oscillante - pareizs, taisnsdiritto, dritto, dritto, liscio - izteikts, spēcīgs, stiprsforte, gagliardo, poderoso, potente, vigoroso - weak (en) - ietiepīgs, stūrgalvīgscaparbio, cocciuto, ostinato, tenace, testardo - ietiepīgstestardo - ietiepīgs, stūrgalvīgscontumace - panākumiem bagāts, sekmīgs, veiksmīgsche ha successo, coronato dal successo, di successo, efficace, riuscito - neapmierināts, neizdevies, sarūgtināts, vīlies, viņš/viņa izskatījās vīlies/apbēdinātsdeluso, fare la faccia lunga, frustraro, frustrato - atbilstošs, pietiekams, pietiekošsabbastanza, adeguato - ierobežots, neatbilstošs, nepiemērots, nepietiekami, nepietiekams, nepietiekoši, nepietiekošsinadeguato, insufficiente, insufficientemente - īss, par mazu, šaursstriminzito - atbalstošs, augstprātīgi labvēlīgs, patronizējošsaccondiscendente - augstsalto - augstāks, augsts, izcils, pārāks - lielisksdi prim'ordine, di prima qualità, eccellente, ottimo, perfetto, scelto - jauks, kvalitatīvs, lielisksbello, buono, perfetto - lēts, nevērtīgs, sekls, zemas kvalitātescattivo - rentablscommerciale - viduvējsmediocre - filiāles-accessorio, affiliato, complementare - upurēt, ziedot - pārsteidzošssorprendente - suscettibile - empathetic, empathic (en) - anacronico, anacronistico - sistematico - salds un sulīgssucculento - lielsaccanito, grande - uncontrolled, unrestrained, untempered (en) - confinare, degradare, relegare, retrocedere - ekonomisks, taupīgseconomico, economo, frugale, parco - ķēpīgs, netīrssporco - aizkavētannullare, contenere, domare, fermare, raffrenare, reprimere, trattenere - skrimšļainscartilaginoso - kraukšķīgs, noteiktscroccante, friabile - organizēt, sagatavotorganizzare - ciniskscinica, cinico - drošs, īsts, uzticamsattendibile, degno di fede, degno di fiducia, fedele, fidato, sicuro - raksturīgs, reprezentatīvsrappresentativo - cienīt, godātfare onore a, onorare, riverire - liberalizzare - izpalīdzīgs, noderīgsproficuo, profittevole, provvido, utile - veltīgs, veltsfutile, inutile, vano - valuable (en) - di nessun valore, senza valore - daudzveidīgs, mainīgsmutevole - maināms, mainīgsvariabile - kas atkārtojasiter, iterativo - bezgaisa-, piesmacis, smacīgsprivo d'aria, soffocante - mežonīgs, negants, nevaldāms, nežēlīgs, nikns, pārskaitiescrudele, feroce, fiero, furibondo, furioso, selvaggio, selvatico - grēcīgs, ļaunsempio, iniquo - regulētarginare, contenersi, controllare, controllarsi, dominare, frenare, frenarsi, governare, governarsi, moderarsi, raffrenare, raffrenarsi, sofisticare, sottilizzare, vincere - atturīgs, remdens, vēsstiepido - pieņemt mākslotas pozas - izpirkt, nožēlotespiare, fare penitenza, pagare, scontare, scontarla - gūt, iegūt, sasniegt, veiktaddivenire, arrivare, attingere, conseguire, giungere, ottenere, pervenire, raggiungere, realizzare, riportare, venire - begin (en) - arrangiarsi, scroccare - izķēzīt, sapurgāt, uzbužinātabborracciare, acciabattare, acciarpare, arruffare, avvelenare, disorganizzare, guastare, incasinare, pasticciare, rovinare, scombinare, sconvolgere, sgominare, tirare - nodot - dziedinošs, veselīgssalubre, salutare - aizvainojošs, apvainojošsnauseante - reconocer (es) - aprobežots, ierobežots, šaurslimitato, ristretto, stretta, stretto - sekmēt, veicinātassecondare, incoraggiare, promuovere - help (en) - []balstītappoggiare, favorire, puntellare, sostenere - absurds, muļķīgs, smieklīgsinsensato, irrisorio, ridicolo - ēzeļa, ietiepīgs, muļķīgsstupido - ideoloģisksideologico - apkrāpt, piekrāptimbrogliare - vajātaffliggere, bersagliare, circonvenire, insidiare, perseguitare, tribolare - izdzīvot, iztikt, tikt galābarcamenarsi, cavarsela, cimentarsi, difendere, distribuire, essere all'altezza, farcela, far fronte, sbrogliarsela, sbrogliarsi - parādīt labvēlībuaccondiscendere, avere la degnazione di, degnarsi, degnarsi di - servire - izturēties augstprātīgi, kāpt uz galvas, uzkundzētiesdarsi delle arie, fare la commedia, farla da padrone, grandeggiare, posare, spadroneggiare su - dzīvotvivere - make (en) - blandīties apkārt, laiskoties, slaistīties, slaistīties apkārtattardarsi, bighellonare, cincischiare, ciondolare, girandolare, girellare, gironzolare, indugiare, oziare, sgualcire - būt svarīgamagire, contare, giocare, importare, pesare, rilevare, valere - sakrist, saskanētcoincidere, combaciare, concondare, consonare, corrispondere, essere adatto - check, check out (en) - depender (es) - atgādināt, būt līdzīgam, līdzinātiesassomigliare, parere, rassomigliare, rassomigliare a, somigliare, somigliare a - chimeral, chimeric, chimerical (en) - pārsniegtabbondare, eccedere, oltrepassare, passare, superare, trascendere - būt diezgan, pietiktbastare, essere sufficiente - serve, serve well (en) - apmierināt, būt cienīgam, dzīvot saskaņā ar, izpatikt, slāpētaccontentare, essere all'altezza di, onorare, rispondere, soddisfare - contrappesare - būt pārākam, pārspētdistinguersi, eccellere, emergere, predominare, prevalere, risaltare, segnalarsi, sovrastare, superare, vincere - attiektiesfare domanda - competere, concernere, interessare, riguardare, spettare - noturēt, turēt - harmonēt, iederēties, pieskaņoties, saskanētaccordarsi, armonizzare, armonizzarsi, concertare, consonare, intonare, intonarsi - sfidare - atlīdzināt, kompensētalternare, disdire, recuperare, rimangiare, sfalsare - vietējslocale - belong (en) - attiekties, iederētiesandare con - add (en) - sell (en) - technical (en) - pjedestāls, statīvs, statnisbasamento, base, fondamento, piedestallo, stand, supporto - lapsas, viltīgs - messianico - kulturāls, kultūras-culturale - bumbu drošs patvertnerifugio antiaereo - izelpošanas - draconiano - Hegelian (en) - pārmaiņas - dārgumsgemma, gioiello, tesoro - golden calf (en) - piemiņlieta, suvenīrsricordo, souvenir - magnum opus (en) - asilo, santuario - costa, costola - kaut kas nenozīmīgs, nieki, nieks, sīkumi, sīkumsbagatella, banalità, bazzecola, bubbola, buffonata, cosa di poca importanza, futilità, inezia, miseria, nonnulla, nullità, piccolezza, quisquilia, ridicolezza, sciocchezza, stupidaggine, zero - nasta, smagumsfardello, gravame, onere, peso, soma - ánimo (es) - tips, veidsstampo, stoffa - animācija, dzīvībaanimazione - ātrums, gatavībaalacrità - enerģija, sparsenergia, vigore - attapībaanima, arguzia, spirito - biedriskas attiecības, biedriskums, draudzībacameratismo - piemērošanās/pielāgošanās spējaadattabilità - iespaidseffetto, impressione, presa - figura, silhouette - glītums, jaukums, piemīlībagraziosità - atracción, atractividad, atractivo (es) - animal magnetism, beguilement, bewitchery (en) - carisma - seksuālā pievilcībasex appeal - neglītumsbruttezza, bruttura, obbrobrio - defekts, vainadifetto, imperfezione, macchia, magagna, pecca - spējasfacilità - grūtībasdifficoltà - fly in the ointment (en) - sakritība, savienojamībacombinabilità, compatibilità, conciliabilità - saskaņaconcordanza, congruenza - incompatibilità - conflicto (es) - atbilstība, atbilstība prasībām, piemērotībaadeguatezza, applicabilità, appropriatezza, idoneità, proprietà - pieejamībaaccessibilità, disponibilità, praticità, reperibilità - raksturs, tikumi, valdošais noskaņojumsethos, etica - nokrāsaambiente, aria, atmosfera - note (en) - kvalitāte, labumscalibro, di qualità - izcilība, pārākumsbravura, eccellenza - cēlums, diženums, greznība, staltums, varenībagrandiosità, maestà - assolutezza - līdzībaanalogia - omologia - paralēlismsparallelismo - uniformazione, uniformità - omogeneità - līdzībaaffinità, analogia, conformità, corrispondenza, paragone, rassomiglianza, sembianza, similitudine, somiglianza - nesaskaņa, pretrunadisaccordo, discrepanza, divergenza - atgūt nokavētoassegno, ritardo, tolleranza - atšķirība, nevienādībadifformità, disparità, dissomiglianza, diversità - atšķirīgums, dažādība, dažādumsdiversità - cambio, variedad (es) - smoke (en) - solidaritātecomplicità, fraternità, solidarietà, solidarismo - sarežģītībacomplessità, complicazione - regularitāte, sistemātiskumsregolarità - organisation, organization, system (en) - nekārtība, nelīdzenums, neregularitāteanomalia, anormalità, irregolarità - spasticità - nestabilitāteinstabilità, labilità, mobilità, precarietà, volubilità - drošība, nosvērtība, noturīgums, pastāvīgums, stabilitātefermezza, invariabilità, stabilità - ērtības, jaukumiagevolazione, comfort, comodità, privilegio, utilità, vantaggio - plausibilità - esotismo - autochthony, endemism, indigenousness (en) - atipicità, originalità, singolarità, stravaganza - freschezza, novità - sholastikaaccademismo, scolastica, scolastico - precīzumsesattezza - akurātums, precizitāte, precīzums, rūpīgumsaccuratezza, di precisione, esattezza, precisione - neprecizitāteimprecisione, inesattezza - neprecizitāte - eleganceeleganza, finezza, leggiadria, raffinatezza, sciccheria, signorilità - fastosità, pompa, sontuosità - izcilībaclasse - convenienza - skaidrībachiarezza, nettezza - claridad (es) - nenoteiktība, neskaidrībagenericità, indeterminatezza, indeterminazione, nebulosità, vaghezza - taisnīgumsdirittura, lealtà, probità, rettitudine - godīgums, taisnīgumsdirittura morale, rettitudine - dievbijībadevozione, pietà - reliģiozitāte, ticīgumsdevozione, religiosità - liekulīga, piētismspietismo - dievbijībadevozione, pietà, religiosità - empietà, irreligione, miscredenza - barbariskums, brutalitāte, nežēlība, nežēlīgums, zvērība, zvērīgumsatrocità, barbarie, brutalità - ļaunums, mežonība, mežonīgums, nežēlība, niknumsbassezza, brutalità, cattiveria, crudeltà, ferocia, inciviltà, malvagità, stato selvaggio, velenosità, viltà - nepielūdzamība, nežēlīgumsimplacabilità, inesorabilità - altruismsaltruismo - iniziativa - konkurētspējacombattività, competitività, concorrenzialità, mordente - smalkjūtība, smalkums, taktiskums, trauslumsdelicatezza, diplomazia, finezza - sirdsapziņaonestà, probità, purezza - varonībaeroismo, merito, prodezza, valore - candidatura, perseveranza, persistenza - neuzpērkamībaincorruttibilità - capziosità - dzimtenes mīlestība, patriotismsnazionalismo, patriottismo - naivitāte, naivumsingenuità, innocenza - pašcieņadignità, elevatezza, onore, rispetto di sé, rispetto di sé stesso, stima di sé, stima di sé stesso - lielīgumsiattanza, millanteria, vanagloria - alterigia, arroganza, insolenza, tracotanza - dzīvīgumsvivacità - mierīgums, nosvērtība, rāmums, savaldībacalma, compostezza, lentezza, pacatezza, tranquillità - cieņa, godbijībaconsiderazione, deferenza, ossequiosità, riguardo, rispetto - grossolanità, impertinenza, inciviltà, malgarbo, ottusità, scortesia, sgarbataggine, sgarbatezza, villania - jaunumsnovità - freschezza - odore di stantio - vanity fair (en) - grācija, graciozums, pievilcībagrazia, vezzosità - enerģija, lielvalsts, lielvara, spēks, varaenergia, forza, lena, potere - izturība, spēcīgums, veselīgumsforza, prestanza, resistenza, robustezza, vigore - drosmecoraggio, faccia, faccia tosta, fegato, sabbia - izturībaresistenza - spēksforza, gagliardia, nerbo, polso, possa, potenza, robustezza, solidità, vigore - intensitāte, intensīvumsintensità - negantums, niknums, plosīšanās, trakošanaaggressività, collera, ferocia, forza, furia, furore, rabbia, veemenza, violenza - tallone d'Achille - jauninājums, mūsdienīgumsmodernità - continuità - ātrums, steidzīgums, straujumscelerità, fretta, lestezza, premura, prestezza, prontezza, rapidità, sveltezza, velocità - inmediatez (es) - akurātība, precizitāteprontezza - balance, proportion, proportionality (en) - exterioridad (es) - loquacità - apmērs, tilpumsmassa, volume - bezgalība, lielums, milzīgums, neaptveramība, plašumsenormità, immensità, vastità - daudzums, kvantitātemole, mondo, quantità - nepietiekamība, skopums, trūcīgumsesiguità, insufficienza, scarsità, scarzezza - pārpilnībaabbondanza, corno dell'abbondanza, cornucopia, profusione, ricchezza - nepietiekamība, retums, trūkumspenuria, scarsità - esuberanza, sovrabbondanza - lieks daudzums, pārpalikumseccedenza, eccesso, in eccesso, pletora, sopravanzo, sovrabbondanza, surplus - pārmērība, pārpalikums, pārpilnībaeccedenza, eccesso, pletora, quantità eccessiva, soprappiù, superfluità, surplus - ierobežojumslimite - apjoms, diapazonsambito, autonomia, competenza, contesto, portata, settore - robežasconfini - darbības lauks, redzesloksorizzonte - cena, vērtībapregio, qualità, valore - prezzo - kas ir labs, tasbuono - beneficio, utile - greznība, greznuma-, greznumsdi lusso, lusso - derīgums, pielietojumsinteresse, utilità, utilizzabilità - veltīgumsfutilità, inutilità - attuabilità, fattibilità - kompetencecompetenza, pertinenza, spettanza - laba īpašība, vērtībabene, patrimonio, possedimento, possesso, ricchezza, sostanza, vantaggio - izdevīgums, labums, priekšrocībaconvenienza, favore, guadagno, sopravvento, utile, vantaggio - būt labi ieredzētamfavore, grazia - ieguvums, labums, peļņabeneficio, convenienza, gioco, guadagno, interesse, lucro, tornaconto, utile - redditività - preferencia (es) - priekšrocība, privilēģijaprivilegio - pollice verde - bene comune, bene pubblico, interesse generale, interesse pubblico - neizdevīgs stāvoklis, traucējums, trūkumssvantaggio - circoscrizione, delimitazione, limitazione, restrizione, riduzione - nepilnība, trūkumsdifetto, guasto, magagna - lutto - cenaprezzo - trūkumsinconveniente, svantaggio - clamore, importanza, incidenza, interesse, portata, rilievo, risalto, risonanza, spicco - nopietnība, nozīmīgums, svarīgumsportata - ietekme, svarspeso - bezjēdzība, bezsamaņaalienazione, alienazione mentale, apatia, demenza, follia, insensatezza, insensatezze, insulsaggine, pazzia, vacuità - spēcīgums, vara, varenībaenergia, facoltà, potenza - varenībaforza, potenza, vigore - dzīvums, spilgtumsvivacità, vividezza - ietekmeascendente, influenza, influsso - spiedienspressione - mecanismo (es) - efectividad (es) - iedarbīgumsefficacia, efficienza, virtù - form (en) - nespēks, nevarīgumsimpotenza - polvere di stelle - neatrisināmība, nešķīdināmībaindissolubilità, insolubilità - augšstilbs, ciskacoscia - lugar (es) - astucia, hondura, profundidad (es) - veselais saprātsbuonsenso, buon senso, raziocinio, realismo, senso della realtà - apdomība, piesardzībadiscrezione, prudenza - circospezione, oculatezza, precauzione, prudenza - gara spējas, intelekts, prāts - lepidezza, spirito - blēdīgums, krāpšana, nodevīgums, veiklība, viltība, viltīgums, viltusabilità, accorgimento, acutezza, astuzia, espediente, furberia, invenzione, ritrovato, scaltrezza - burvībamagia - debesiscielo, eden, paradiso - innovación (es) - koordinācija, saskaņošanacoordinamento, coordinazione - daudzpusībaversatilità - izveicība, veiklībaabilità, destrezza, lestezza, pratica - tehnika, tehniskais izpildījumsprofessionalità - efficienza - prammatica - normāla temperatūra, normāls šķīdums, normāls stāvoklisconvenzione, regola - brīnums, mīkla, noslēpumsenigma, incognita, indovinello, interrogativo, misterio, misteriosità, mistero, rebus - dilemmadilemma - kavēklis, šķērslisaccidente, complicanza, complicazione, difficoltà - grūti audzināms bērnsbriga, difficile, magagna, nodo, pateracchio - atbalsts, balstspuntello - drošs patvērumsancora, pilastro - forbidden fruit (en) - añagaza, anzuelo, cebo, gancho, señuelo (es) - aizstājējs, aizvietotājs - uzmanības pievēršana, uzmanīga izturēšanās - underevaluation (en) - punto dal quale non si torna indietro - izpratne, novērtējumscomprensione - alta costura (es) - mode, untumsmoda passeggera - contracultura (es) - identificēšanaidentificazione, immedesimazione - pseudoscienza - alternatīva, izvele, izvēlealternativa, opzione, scelta - chiave - light (en) - tradizione - mondo esterno, realtà - vida real (es) - déjà vu (es) - oggetto di meditazione - issue (en) - nosacījums, noteikums - knipis, stimulsincentivo, spinta, spronata, sprone, stimolante, stimolo - briga, canchero, disperazione, fastidio, irritazione, malanno, molestia, noia, noisità, piaga, piattola, pittima, rogna, rompitore, rottura, scocciatore, seccatura, tormentone - spina, spina nel fianco - akmens kaklā, nasta, nastu nesējs dzīvnieks, slodze, slogs, smaga nasta, smagums, spriedzecarico, dovere, fardello, peso, sforzo, soma - fonte, genesi, germe - textura (es) - surface (en) - veselais, veselums - elements, indivīds, vienībaunità - dvēsele, sirdscuore - būtība, jēgasignificato, significazione - netieša norādeimplicazione, portata - būtība, galvenais, kodolsbase, essenza, fondo, nocciolo, succo - value (en) - kritērijs - eksemplārs, ideāls, paraugs, tipsesempio, esemplare, esemplificazione, ideale, modello, perfezione - fantasmagoria - prototipsprototipo - iepriekšēja bauda, priekšvēstnesisanticipazione, assaggio - burvestība, maģija, velnišķīgumssatanismo - aculturación (es) - erudīcija, gudrība, izglītība, mācīšanās, zināšanasconoscenza, cultura, erudizione, sapere, sapienza - dirección (es) - corriente (es) - Call (en) - fanātiskumsbigotteria, dogmatismo, fanatismo - fanātismsfanatismo - konservatīvismsconservatorismo, destrismo - reacción (es) - literature (en) - raffinatezza, sfumatura, venatura - lietas būtība, mīklanodo, punto cruciale - populārs vārds - abrakadabra, maģiska formula, nesakarīgs savārstījumsabracadabra - muļķības, stulbībasfesseria - traccia - ārpolitika - atrisinājums, atrisināšana - atturīgs izteikums, nepietiekams novērtējumsdichiarazione incompleta, understatement - sarkasms, satīraironia, pasquinata, sarcasmo, satira - gag (es) - chiste breve, observación sucinta (es) - vertenza - indovinello, quiz, rebus, rompicapo - pedantiskumsbizantinismo, pedanteria - daiļrunībaeloquenza, genere oratorio, scorrevolezza - jerga burocrática (es) - arcaismo - daiļrunība, runas mākslaarte oratoria, elocuzione, oratoria, retorica - blēņas, nieki, pārspīlējumssproloquio - tecno bla-bla - kodolīgums, koncentrētībabrevità, compendiosità, concisione, stringatezza, succintezza - perifrāzecirconlocuzione, perifrasi - pleonasmo - metaforametafora, traslato - lamuvārds, lāstsbestemmia, imprecazione, parolaccia, turpiloquio - lādēšanās, profanācijabestemmia, irriverenza - atļauja, piekrišana, sankcijaapprovazione, consenso - atklājums, atklāšana, kas atver acis, kaut kas pārsteidzošs, tādsdivulgazione, rivelazione - mājiens, netiešs aizrādījumsinsinuazione, sottinteso, suggestione - voice (en) - aizgādība, šefībaauspicio, previsione - trato equitativo (es) - giustizia fatta - taglia - pārdzīvojums, šoks, trieciensbastonata, botta, choc, colpo, rimescolio, sassata, shock, stangata, zampata - nelaime, nelaimes gadījums, neveiksmeaccidente, disavventura, disgrazia, imprevisto, incidente, inconveniente, infortunio, peripezia, sfortuna - mocekļa nāve, mocībasmartirio, supplizio - atdalīšana, pārtraukšanarottura, separazione, sfondamento - nelaime, nelaimes gadījumsaccidente - liela nelaime, liksta, posts, traģēdijacalamità, catastrofe, disgrazia, dramma, infortunio, malanno, malasorte, mala sorte, scalogna, sciagura, sinistro, tragedia - Befana, Epifania - bojāeja, liktenis - pilnveidošana, uzlabošanamiglioramento, miglioria, perfezionamento - debacle, fiasco, fracaso (es) - noregulēšana, sakārtošanaadattamento, aggiustamento, inserimento, registrazione - notikums, svinībasoccasione - emergencia (es) - crisis (es) - Fall of Man (en) - incendio, rogo - bojāšana, pasliktināšanās, vājināšanaavaria, danneggiamento, danno, deterioramento, guasto, magagna, tilt - apvērsumsrivoluzionamento, rivoluzione, sconvolgimento, scossone - aizkavēšana, kavēkliscontrattempo, controcampo, intoppo - ruzzolone, scivolone - konflikts, nesaskaņa - alejamiento, distanciamiento (es) - emocionalitāte, jutīgums, jūtīgums, smalka uztvere - aranžējums, plāns, sakārtojums, situācija, uzbūve, vienošanāsaccordo, arrangiamento, disposizione, sistemazione - augstākās aprindascarboneria - pārapdzīvotībasovrappopolazione - nācija, tautaaffollamento, calca, fitta, folla, legione, massa, masse, moltitudine, mucchio, plebe, popolo - borghesia - kopiena, mikrorajonscittadinanza, comunità, gruppo sociale, popolazione, società - civilizācijacivilizzazione, civiltà, cultura - generazione - daudzums, milzums, sortimentsassortimento, mescolanza, miscellanea, varia, varie, varietà - riflusso, rio, riviera, rivo, ruscello - kubismscubismo - atstatums, attālums - Debesis, paradīze, svētlaimeparadiso - paslēptuve, slēptuvelatebra, nascondiglio - glābiņš, patvērumsasilo, nicchia, porto, protezione, ricetto, rifugio, riparo - liktenisdestino, fato - figlio, figliolo - ģļēvuliscodardo, fifone, pecora, vigliacco, vile - eksperts, lietpratējs, speciālistsconoscitore, esperta, esperto, intenditore, maestro, perito, specialista, stimatore, stimatrice, tecnico - melnaisnegro - Tío Tom (es) - poor white trash, white trash (en) - kūlijscoolie - sarkanādainispellerossa - marinaio inglese - inglese - Mick, Mickey, Paddy (en) - angloamericano (es) - Boche, Hun, Jerry, Kraut, Krauthead (en) - advokāts, konsultants, konsultējošs, padomdevējsconsigliere, consulente, fiscalista - kuņas dēls, maitacazzone, figlio di puttana, merda, pezzo di merda, singhiozzo, stronzo - pilnvara, tiesības - gaņiņš, lauku puisisamante, bello, boy-friend, coinquilino, moroso, ragazzo - huligānsbruto, cappuccio, giovinastro, mantice, masnadiere, prepotente, scapestrato, scherano, schiamazzatore, sgherro, teppista, uomo crudele - bērniņš, zīdainisbebè, bimba, bimbo, figlio - iekasētājs, kolekcionārscollezionista - alternatīvā dienesta kareivisobiettore di coscienza, renitente alla leva - pivello, principiante, sbarbatello - homoseksuālistschecca, fascina, finocchio, mania, omosessuale - campagnolo - kaferis - light (en) - máquina (es) - maestromaestro - bērnības draugs, rotaļbiedrscompagna di giochi, compagno di giochi - spēks, varapotenza - pundurisnanista, nano, omuncolo - shiksa, shikse (en) - grēciniekspeccatore, peccatrice - valstsvīrsstatista, uomo di stato - costi d'esercizio - vantaggio - zaudējumslutto, perdita - recaudo (es) - bazzecola - conspicuous consumption (en) - nolietošanās, pasliktināšanāsdeperimento, deterioramento, inasprimento - attīstība, attīstīšanacivilizzazione, civiltà, evoluzione, potenziamento, sviluppo, svolgimento - malabsorption (en) - despliegue, florecimiento (es) - apice - nulleniente, nulla, zero - bugger all, Fanny Adams, fuck all, sweet Fanny Adams (en) - minimumsminima, minimo - pugno - drusciņa, kripatiņa, mājiens, neliels daudzums, norādījums, paliekas, pieskaņaombra, pizzico, sfumatura, suggerimento, suggestione, traccia - cepiensammassamento, ammasso, ammucchiamento, brulichio, caterva, congerie, cumulo, diluvio, gruzzolo, infornata, lotto, marea, massa, moltitudine, mucchio, partita, scarica - billion, gazillion, jillion, million, trillion, zillion (en) - spazio - pamats - ponte, ponticello - capo, dettaglio, minuto, minuzia, voce - scale (en) - atbalsts, drošs stāvoklis, līdzsvars, pamatscontrappeso, equilibrio - draudzībaamicizia, amistà - kritiska situācija, krīzecrisi - elemento - videambiente, cornice, mondo - līdzsvarsequilibrio - inclusione - rigetto, ripudio - statu quo, status quo - stato di natura - ģērbies pēc pēdējās modes, kalngals, kulminācija, pilnā spēkā/pašā plaukumā, virsotneacme, apice, cima, climax, culmine, massimo, ottimo, parossismo, picco, pieno, punto culminante, sommo, statura, superlativo - apstāklis, situācijacaso, sopravvenienza - sabiedriskais stāvokliscondizione sociale, estrazione, posizione, prestigio, stato, status - stāvoklis, vietapiazzamento, posto - titolo, titolo di campione - precedenza, priorità - subordinateness, subsidiarity (en) - dzīves posmsvita - kārtībaordine - pace - anarhija, sajukumsanarchia, mancanza di governo - jandāliņš, kņada, šausmīgs troksnisbaccano, baraonda, casino, marasma, pandemonio, putiferio, quarantotto, rivoluzione, sarabanda, tempesta, vespaio - incidente (es) - apvērsums, jukas - aukstais karšguerra fredda - domstarpības, nesaskaņasdisaccordo, discordanza, discordia, dissenso, dissidio, lotta, malumore, scissura - brīvībalibertà - autonomija, neatkarība, patstāvība - polarizzazione - bezizejas stāvoklis, strupceļšimpasse, punto morto, stallo - emergenza - crocicchio - stretta - animazione, calore, sale, spirito, vitalità, vivacità - avversità, casino, difficoltà, guaio, impiccio, inghippo, pantano, prunaio, salita - aprieto, apuro, brete (es) - sollecitazione - magagna - atzinība, pazīšanariconoscimento - izolācija, izolēšana, norobežošanaisolamento - uzlabojums, uzlabošanāsmiglioramento, miglioria - ingrandimento - vairs netikt lietotamdisuso, trascuratezza - atjaunošana, restaurācijareintegrazione, restauro, ripristino - nozīme, svarīgumsfardello, gravame, importanza, onere, peso, portata - svarīgums, svarsenfasi, importanza, rilievo - prestižsprestigio - anonimitāteanonimato, anonimia - slava, slavenumscelebrità, fama, nome, nomea, notorietà, rinomanza, riputazione - cieņa, reputācijafama, notorietà, reputazione - [] slava, reputācijareputazione, rumore - [] slava, reputācijareputazione - nekrietnība, pazemojums, zemiskumsabbrutimento, abiezione - pagrimumsdecadenza, degenerazione, perdimento, perdizione - pārākums, pārsvarsascendente, controllo, predominio, prevalenza, supremazia - augstākā vara, dominēšana, kundzība, pārsvars, valdīšanadominazione, dominio, maestria, padronanza, predominio, supremazia - paramountcy (en) - inde, nelaime, postsflagello - bēdas, nožēlojams stāvoklis, postsinfelicità, miseria, squallore - neatliekamība, steidzamība, steiga - spiediens, uzstājībainsistenza, premura, pressa, pressione, sollecitazione, sollecito - invāzijainfestazione - veselumsintegrità, interezza, totalità, unità - pabeigtība, pilnumscompiutezza, completezza - kopums, veselumsinterezza, l'essere completo - defekts, nepilnība, trūkumsimperfezione - hamartia, tragic flaw (en) - bojāeja, likteniscaso, destinazione, destino, fatalità, fato, fortuna, sorte - bagātība, panākumi, veiksmeprosperità - panākumi, sekmes - katastrofa, nelaime, postscalamità, catastrofe, disastro, disgrazia, sciagura, sinistro, sventura - neizdošanās, neveiksme, trūkumsfallimento - izredzes, perspektīva, prognozeprevisione, prospettiva - gadījums, iespēja, izdevībaoccasione, opportunità, possibilità - day (en) - clean slate, fresh start, tabula rasa (en) - impurità - credit crunch, liquidity crisis, squeeze, tightening of money, tight money policy (en) - piena occupazione - bagātība, panākumi, veiksmeagiatezza, floridezza, prosperità - bagātība, bagātīgums, greznumsopulenza, ricchezza - bagātība, mamonsmammone - nabadzība, nepietiekamība, trūcīgumsimpoverimento, indigenza, inopia, ristrettezza, stento, strettezza - nabadzība, trūkumsindigenza, pauperismo - igiene - nevainojamība, tīrība - kārtība, laba uzvedība, sakārtotība, sistēmaordine, regolatezza - kvēpi, mēsli, netīrumilaidezza, lordura, luridume, sozzume, sozzura, sporcizia, sporco, sudiciume - netīrība, zemiskumssordidezza, squallore - circostanza, contesto, contingenza, cornice, frangente, momento - ambito, campo, settore, sfera - istanza - bargi apstākļi, grūtībasasprezza, difficoltà, durezza, inclemenza, intemperie, maltempo, rigidezza - atmosfēra, gaisotneambientazione, atmosfera - feeling, odore, spirito - drošībaincolumità - aizsardzība, aizsarg-, drošība, drošības-, garantijadi sicurezza, sicurezza - pace - aizsardzība, aizstāvība, glābiņšprotezione - briesmaspericolo - pericolo - clear and present danger (en) - briesmas, risksalea, azzardo, gioco, pericolo, repentaglio, rischio - draudi, traucēklisminaccia - forma - illuminazione - filozofu akmenspietra filosofale - rifiuto - atoms, daļiņa, druska, korpuskulabriciola, bruscolo, granello, granulo - putekļi, zelta smiltispolvere - atkritumi, paliekascascame, di scarto, dissipazione, scarto, sperpero, spreco - contemporary world, modern times, modern world, present times (en) - night (en) - pastardienaredde rationem, resa dei conti - hora (es) - laikmets, periods - brīdis, laiksmomento - []mirklis, mirklisbattibaleno, frazione di secondo, istante, lampo, momento - età, generazione[Domaine]

-

 


   Publicidad ▼