Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

בְּעִיקָרוֹן, בְּעִיקָרוֹ, בִּיסוֹדוֹessenzialmente, fondamentalmente, fondamentalmnte - אִיש מִלבָד, אַך וְרַק, בְּפָּשטוּת, פָּשוּט, רַקcon semplicità, semplicemente, soltanto, unicamente - בְּאוֹפֶן אוֹטוֹמָטִיautomaticamente - בְּאוֹפֶן מַבְהִילallarmante, in modo allarmante, orrendamente, orribilmente - בְּמִידָה עֲצוּמָהimmensamente, smisuratamente, spaziosamente, vastamente - בְּגָסוּתall'incirca, grossolanamente, incivilmente, ottusamente, pedestremente, rozzamente, rudemente - בְּאוֹפֶן נִיכָּרconsiderevolmente - לְגָמרֵי - בְּסבִיבוֹת, בְעֶרֶך, בִסבִיבוֹת, בְּעֵרֶך, בְּעֶרֶך, בְּקִרבַת, בְּקֵירוּב, בַּסבִיבָה, בוֹא נאמַר, כִמעָט, כְּ-, כְּמוֹ, מְעַט, סְבִיבוֹת, פָּחוֹת אוֹ יוֹתֵרall'incirca, appena appena, approssimativamente, circa, globalmente, grossomodo, grosso modo, più o meno, pressappoco, quasi, su per giù, un poco, verso, vicino a - comparative, relative (en) - absolutely (en) - בִּשׁלֵמוּת, לְגַמרֵי, לְגַמרֵיְ ַ, לְגָמרֵי, לַחֲלוּטִין, לַכּוֹל, לגמרי, מַמָש, מוּחלָטaffatto, assolutamente, completamente, del tutto, eliminato, interamente, molto, pienamente, proprio, solo, tanto più, totalmente, tutto - בִּלעָדִיתesclusivamente - absolutely, dead, perfectly, utterly (en) - perfectly (en) - בְּאוֹפֶן לֹא מוּשׁלָםimperfettamente - מָלֵא, עַד הַסוֹףal massimo, appieno, completamente - only (en) - vorace - only (en) - good, well (en) - well (en) - well (en) - well (en) - well (en) - comfortably, well (en) - מִשתָלֵם, מוֹעִילin modo vantaggioso - דַי וְהוֹתֵר, מָצוּי בְּשֶׁפָעabbondante - considerably, substantially, well (en) - well (en) - well (en) - intimately, well (en) - well (en) - שוֹפֵע, שופעabbondante, esuberante, profuso - בִּרצִינוּתfortemente, gravemente, molto, seriamente, tanto - בְּרִשעוּת, בְּשוֹבבוּתmaliziosamente - even, still, yet (en) - even (en) - מִקוּבָל, סָבִירaccettabile - כָּל הַזמַן, לְעוֹלָם, לָנֶצַחsempre - always, forever (en) - בִרווָחִים, לְסֵירוּגִין, לִפעַמִים, לִפעָמִים, מִדֵי פַּעַם, מִדֵי פָּעַם, מִדי פַּעַםa tratti, a volte, di quando in quando, di tanto in tanto, di tempo in tempo, occasionalmente, ogni tanto, qualche volta, saltuariamente - convenzionalmente - אִם כִּי, אֵין זֶה מְשָנֵה, אַף עַל פִי כֵן, אַף-עַל-פִּי-כֵן, בּוֹ בַּזמָן, לַמרוֹת זאת, עֲדַיִןad ogni modo, al tempo stesso, cionondimeno, ciononostante, comunque, eppure, in ogni caso, nonostante, nonostante ciò, però - עַד כֹּה, עַד כֹּה, עד כהfino ad ora, fino allora, fino a oggi, fino a ora, fino a qui, finora, fin qui, precedentemente, prima, sinora - מַעֲשֶה נוֹעָז, מַעֲשֶׂה נֶהדָרabilità, exploit, fatica, impresa, prestazione, prodezza - בְּאֶמֶת, מַמָשdavvero, molto - פְּעַלתָּן, פָּעִילattivo - לוּליָנִי @@@לוּלייָנִי$$$acrobatico - רַק עָתָהora, poc'anzi, proprio adesso - בִּן-רֶגָעin quattro e quattr'otto, in un batter d'occhio, istantaneamente - זָרִיז, נִמרַץagile, energico, vivace - מוּקדָם מִדַיpresto, tosto - לְעִתִים קְרוֹבוֹתfrequentemente - לְעִתִים נְדִירוֹת, לְעִתיִם נְדִירוֹתdi rado, radamente, raramente, rare volte - בְתוֹקֵף, בְּפוֹעָל, הִפְעִיל, לְהַחִילattivo, in vigore - di per sé - בְּתוֹקֶףenergicamente, enfaticamente - genuinely, really, truly (en) - pareggiamento, uguagliamento - כַּמובָן, כָּמוּבָןcerto, evidentemente, naturalmente, per forza, s'intende - clearly (en) - active (en) - בְּבֵירוּר, בְּבֵרוּרchiaramente, facilmente, manifestamente, semplicemente - כַּנִראֶה, לְמַרְאִית עַיִן, לְמַראִית עַיִןall'apparenza, apparentemente, a prima vista, in apparenza - inactive, passive (en) - בִּמפוּרָשappositamente, chiaramente, specificamente - b'chi tov, בכי טוב, לְמַרבֵּה הַמַזָלcasualmente, fortuitamente, fortunatamente, incidentalmente, occasionalmente, per fortuna, provvidenzialmente - record - בְּעֶצֶב, לְמַרבֵּה הַצַעַר, לְמַרבֵּה הַצַעָר, לְרוֹעַ הַמַזָלdeplorevolmente, disgraziatamente, malauguratamente, peccato, per disgrazia, per sfortuna, purtroppo, sfortunatamente, spiacevolmente - chronic (en) - בְּאוֹפֶן יוֹצֵא מִן הַּכלָלstraordinariamente - יוֹתֵר מִדַי, לַלֶכֶת רָחוֹק מִדַי, מדיeccessivamente, esorbitantemente, sovrabbondantemente, straordinariamente, troppo - בְּמוּקדָם אוֹ בִּמאוּחָרprima o poi - בְּמִקרֶה שֶׁ-, בְּסוֹפוֹ שֶׁל דָבַר, לְבַסוֹף, סוֹף סוֹף, סוֹף-סוֹףalla fine, da ultimo, finalmente, infine, in fine - בַּמָקוֹם, לְלא הִיסוּס, מִיַד, מִיָד, מִייַד, מִייָד, מָהֵר מְאוֹד, עַכשָיוadesso, a passo di corsa, immediatamente, ora, subito, sul colpo - now (en) - at present, now (en) - now (en) - now (en) - now (en) - direttamente - בְּאוֹפֶן בִּלתִי נִדלֶה, לְלא לְאוּתindefessamente, infaticabilmente, in maniera inesauribile, instancabilmente - adequate, equal (en) - fleetly, swiftly (en) - בֵּינתַיִים, לְפִי שָׁעָהper il momento, provvisoriamente - intollerabilmente - abusively (en) - בִמְיוּמָנוּת, בִּמְיוּמָנוּת, בִּמיוּמָנוּתabilmente - awfully, dreadfully, horribly (en) - כָּל כָּךmolto, tanto - בְּאוֹפֶן דְרָסטִיdrasticamente - בִּכלַלper niente - בִּכלַל לֹא - הַצלָחָהsuccesso - esaustivamente - יָשָרdirettamente, disteso - di seconda mano, indirettamente - הַרבֵּה, הָרבֵּה, עִסקָה טוֹבָה - כִּשָלוֹן, כשלוןavaria, bocciatura, fallimento, insuccesso - בְּאוֹפֶן פִּתאוֹמִי @@@בְּאוֹפֶן פִּיתאוֹמִי$$$, פתאוםall'improvviso, bruscamente, improvvisamente, precipitevolissimevolmente - טָעוּת, שְׁגִיאָהconcezione erronea, difetto, errore, fallo, idea sbagliata, mancanza, sgarro - מְיוּמָןabile - לְבַסוֹף, לְבָסוֹףalla fin fine, da ultimo, dopo tutto, finalmente, in conclusione, in fin dei conti, infine, per concludere - durevolmente, solidamente - advantageous (en) - omissione, salto - טָעוּת, פַשלָה, שְׁגִיאָהabborracciamento, abborracciatura, animaleria, cantonata, errore, errore grave, farfallone, gaffe, granchio, pasticcio, sproposito, svarione - מַעֲשֶׂה שֶׁאֵינוֹ בִּמקוֹמוֹgaffe, passo falso - בְּרִפיוֹןdebolmente - בְּאַקרָאִי, בְּאַקרָאיa casaccio, a caso, alla ventura - בְּקֵירוּב, כִּמְעָט, כִּמעַט, כִּמעָט, קָרוֹב, קָרוֹב לormai, pressoché, quasi - בְּעִיקָר, קודם כלessenzialmente, innanzi tutto, prima di tutto, principalmente, soprattutto, specie - brazenly (en) - בְּאַהֲבָה, בְּחִיבָּהaffettuosamente, teneramente - בְּגָלוּיapertamente - לְלֹא סָפֶק, ללא סָפֵקindubbiamente, indubitabilmente, senza alcun dubbio, senza dubbio - בְּאוֹפֶן פָּאסִיבִיpassivamente - בְּבוּז, מָלֵא בּוּזcon dispregio, con disprezzo, con sprezzo, sdegnosamente, sprezzantemente - comicamente - bugiardamente, in modo ingannevole, mendacemente - טִיפוּסִיin maniera singolare, specialmente - בִּמהִירוּתrapidamente - בְּאוֹפןֶ מוּחלָט, לְלא תְנַאיcategoricamente, incondizionatamente - לְנֶצַח נֶצָחִים, לַנֵצָח, לָנֶצַחeternamente, immortalmente, per sempre - לְתָמִידin maniera permanente, permanentemente, per sempre, stabilmente - בְּאוֹפֶן זְמִני, בְּאוֹפֶן זְמָנִיprovvisoriamente, temporaneamente - all'improvviso, d'improvviso, improvvisamente, inaspettatamente - כָּל הַזְמָןcontinuamente, di continuo, incessantemente - marginalmente - בְּמִידָה מְסוּכֶּנֶתpericolosamente - בְּמֶרֶץcoraggiosamente, energicamente, vigorosamente - אַחַת וּלתָמִיד, חַד-מַשמָעִיin modo decisivo, una volta per sempre, una volta per tutte - בְּחוֹסֶר תִּקווָה, בְּצַעַרcompassionevolmente, deplorabilmente, deplorevolmente, dolorosamente, lacrimevolmente, lagrimevolmente, lamentevolmente, miserabilmente, pietosamente, sconsolatamente - afar (en) - בְּעָדינוּת, נֶהדָרdelicatamente, in modo squisito/raffinato - senza dilazione, senza indugio - בִּמהִירוּת, מַהֵר, מָהִיר, מהרalla svelta, prontamente, rapidamente, velocemente - בְּאוֹפֶן נוֹרמָאלִי, בְּדֶרֶך כְּלָל, בדרך כלל, כִּכְלָל, כַּרָגִילabitualmente, di norma, di solito, in genere, normalmente, ordinariamente - בְּיָמִים אֵלֶה, לַאַחֲרוֹנָהdi recente, recentemente, ultimamente - בְּאוֹפֶן לא יָצִיבirregolarmente - בְּהַדרָגָהa grado a grado, gradualmente, per gradi - אֵל-, הנה, כָּאן, לְכָאן, לכאן, לפהecco, qui, qua, verso - adatto - peacefully (en) - meager, meagerly, meagre, scrimpy, stingy (en) - how, however (en) - misero - בִּפנִיםall'interno, dentro, nell'interno - בְּרַחֲבֵי הָעוֹלָםinternazionalmente - טָרִי, לא מִזמַן, קָרָה לַאַחֲרוֹנָהappena, di recente - שוּב, שובancora, daccapo, di nuovo, nuovamente - תָּמִידinvariabilmente - mechanically (en) - רָצוּיpreferibilmente - and so, and then, so, then (en) - though (en) - but then, on the other hand, then again (en) - בְּעִקבִיוּת, שִיטָתִיוּתcostantemente, sistematicamente - so, thus, thusly (en) - enormemente - חֲסַר-חַיִיםsenza vita - טִיפּוּסִיtipicamente - בְּאוֹפֶן כּוֹלֵלglobalmente, universalmente - חֲסַר תַקדִים, חסר תקדיםsenza precedenti - misticamente - אוֹתוֹ דָבָר, דוֹמֶהin modo simile, nello stesso modo, similmente - secondariamente - מַתאִים, נָכוֹןcorretto, giusto - בְּצוּרָה בּוֹלֶטֶת, בִּמיוּחָדin particolare, notabilmente, notevolmente, particolarmente - בְּמֶרֶץintensivamente - בְּצוָּרה נְאוֹתָה, כָּרָאוּיadeguatamente, appropriatamente, come si deve, convenientemente, decentemente, decorosamente, dignitosamente, doverosamente, giustamente, lindamente, onestamente - inappropriately, unsuitably (en) - artificialmente, fintamente - episodically (en) - בְּצוּרָה פַנטַסטִית, נֶהֱדָרfantasticamente, favolosamente, straordinariamente - feverishly (en) - מַתְאִים, מַתאִים, נָכוֹן, רָאוּיadatto, adeguato, appropriato, giusto, idoneo, pertinente - incomprensibilmente, inconcepibilmente, inimmaginabilmente - esplicitamente, espressamente - בְאוֹפֶן שִטחִיfrivolamente, superficialmente - בְּרִשעוּתcon cattiveria, malevolmente - אָכֵן, בְּבִטחָה, בְּהֶחלֵט, בְּוַדַאי, בְּוַודַאי, בְּווַדַאוּת, בְּווַדָאי, בֶּטַח, לְלֹא סָפֵק, ללא ספקcertamente, certo!, con sicurezza, di sicuro, fidatamente, no di certo!, proprio, sicuramente - sufficiently (en) - בְּמִידָה מַספֶּקֶת, דֵי הַצוֹרֶך, דָיsufficiente, sufficientemente - inadeguatamente, insufficientemente - so (en) - so (en) - so (en) - תִמרוּןmanipolazione, utilizzazione - בְּקָלוּת, ללא קוֹשִיfacilmente - actually, really (en) - חֲלַקלַק, מְפַקפֵּק, עַרמוּמִי, עָרוּם כְּשוּעָל, שָׁנוּןabile, allusivo, astuto, furbo, ingannevole, scaltro - בְּהִתְחָשֵב בַּכָּל, בְּסַך הַכָּל, בְּסַך הַכֹּל, בסה”כ, כְּלָלִיתa conti fatti, nel complesso, tutto considerato, tutto sommato - אָמָן דִּיבּוּרeloquente, facondo - בְהִתרָגשוּתfebbrilmente, in modo concitato - apropos, by the bye, by the way, incidentally (en) - completely (en) - incompletamente - accuratamente, appunto, esattamente, per l'appunto, precisamente, proprio, scrupolosamente - חָסַר בּוּשָׁהsfrontato - from scratch (en) - closely, intimately, nearly (en) - יַחֲסִיתrelativamente - facilmente - בְּמִידָה נִיכֶּרֶתconsiderevolmente, cospicuamente, ingentemente, notevolmente - בִּרצִינוּתcon serietà, gravemente, seriamente, sul serio - בְּבוֹא הַזמָן, בְּעִתוֹa tempo, a tempo debito, a tempo opportuno, in tempo, in tempo utile, tempestivamente - בַּשנִייָה הַאַחֲרוֹנָה - מְפַתֶה, מוֹשֵך, קוֹסֵםallettante, attraente - off the cuff (en) - מֶכַשֶף, מַקסִיםaffascinante, ammaliatore - לְהֵיפֵךal contrario, anzi, a testa in giù - attraente, attrattivo, seducente - amabile - כִּכתָבו וּכִלשוֹנוֹalla lettera - בְּאוֹמֶץ, בְּצוּרָה אָמִיצָהcoraggiosamente - בְּאוֹפֶן מַעֲמִיק, עֲמוּקוֹתprofondamente - בְּקוֹצֶר רוּחַanelantemente, desiderosamente, impazientemente, vogliosamente - בְּסַבלָנוּתpazientemente - בְּטִיפּשוּתavventatamente, con un'aria stupida, con una espressione da deficiente, inconsideratamente, irriflessivamente, sconsideratamente, sconsigliatamente, stupidamente - בְּאוֹפֵן יְצִירָתִיcreativamente - בְּאוֹפֶן יְסוֹדִיradicalmente - בְדַקדקָנוּת, בִּמסִירוּתcoscienziosamente, scrupolosamente - בְּצוּרָה יוֹצֵאת מִן הַכְּלָלeccezionalmente - לְגמרֵיpuramente - בְּצוָּרה יָפָה וּמסוּדֶרֶתaccuratamente, in modo pulito, lindamente, nettamente - בְּמֶרֶץvigorosamente - clearly, distinctly (en) - מְצוּיָןin modo eccellente, ottimamente - בְּצוּרָה מְצוּיֶנֶת, לְהַפלִיא, מְאוֹד, נִפלָאmagnificamente, meravigliosamente, moltissimo, superbamente, terribilmente - impeccably (en) - בְּרוֹךcortesemente - בְּיִישוּב הַדָעָתsobriamente - בְּאוֹמֶץcoraggiosamente - הֵיטֵב, יָפֶהbene, piacevolmente - בְּנוֹחִיוּת וּבחָמִימוּתcomodamente, piacevolmente - esaurito, in scorta, non ottenibile - analogamente - בִּתבוּנָהabilmente, intelligentemente - בַּצִיבּוּרcomunemente - cerebralmente, intellettualmente - reazione, risposta - esageratamente - בְּגָאֲווָהalteramente, altezzosamente, fieramente, orgogliosamente, superbamente - בִּרצִינוּתsolennemente - גָמלוֹנִיgoffamente, grossolanamente, maldestramente, senza tatto - בְּגָסוּתgrossolanamente - בְּלַהַטintensamente - בְּאוֹפֶן סְפּוֹנטָאנִיspontaneamente - נוֹרָאatroce, brutto, orribile, terribile - מַפְחִידspaventevole, spaventoso, temibile, temuto, terribile, terrificante - בְּקַפּדָנוּתmeticolosamente, pignolo - מְאַייֵםminaccioso, sgradevole - בְּצוּרָה מְגוּשֶמֶתin maniera inopportuna - בְּשִׂמחַת נִיצָחוֹןtrionfalmente - מְסָמֵר שֵׂיעָר, מַפחִיד, מַקפִּיא דָםche fa fremere, che fa venire i brividi, che incute spavento, d'incubo, orripilante, raccapricciante, spaventevole, spaventoso, speventoso - on a regular basis, regularly (en) - pauroso, sgradevole - נוֹרָאtemibile - בְּאוֹפֶן מוּשלָם, בְּמָצַב אִידֵיאָלִיidealmente, perfettamente - ביָלדוּתיוּתfanciullescamente, infantilmente, in modo infantile, puerilmente - מַגעִיל, מָקַבּרִיmacabro - erroneamente - בְּקֶשֶב רָבattentamente - מְאוֹד מְאוֹדenormemente, moltissimo, straordinariamente - בִּנְדִיבוּת, בנדיבותgenerosamente, liberalmente - לְלֹא הִתאֲמצוּתcon disinvoltura/scioltezza, senza difficoltà, senza fatica, senza sforzo - לְפִרטֵי פְּרָטִיםin dettaglio - הַשׁלָמָהcompletamento, coronamento - בְּצוּרָה נוֹחָהcomodamente - inopportunamente - astrattamente - בְעַקשָנוּתostinatamente - כִמנַצֵחvittoriosamente - בְּחוֹכמָהcon buon senso, giudiziosamente, prudentemente, saggiamente, saviamente - בְּטִיפּשׁוּת, בְּצוּרָה לא נְבוֹנָהimprudentemente, stupidamente - בִּתבוּנָהintelligentemente - בְּצוּרָה מוּבֶנֶתcomprensibilment, in maniera intelligibile, intelligibilmente - בַּאֲצִילוּתaristocraticamente - בְּאוֹפֵן דִיפלוֹמָטִיdiplomaticamente - כִּישָׁלוֹןecatombe, eccidio, fiasco, massacro, strage - לִזמָן בִּלתִי מוּגבָּלa tempo indeterminato - בְצוּרָה נְכוֹנָה, בְּדִיוּק, בְּצוּרָה נְכוֹנָה, כַּיָאוּת, נָכוֹןa ragione, bene, correttamente, giusto, proprio, pulitamente - בִּנְדִיבוּתbeneficamente, caritatevolmente, umanitariamente - בְּאִיטִיוּתpigramente - חוּצפָּהpresuntuoso - בְּחִיפָּזוֹן, בְּחִפָּזוֹן, בְּחוֹפזָה, מְמַהֵרdi fretta, in fretta, precipitosamente - satiricamente - בְּאוֹפֶן חוֹפשִׁיliberamente - בְּרוחָנִיוּתspiritualmente - בְּאוֹפֶן לא בָּרוּר, בִּמעוּמעָם, בִּמעוּרפָּלfiocamente, incertamente, indefinitamente, indeterminatamente, indistintamente, vagamente - immutabilemente, immutabilmente, incrollabilmente - sporadicamente - לְמַרבֶּה הַפּלִיאָהmeravigliosamente, sorprendentemente, stupendamente - בְּשֶפָע, לְמַכבִּיר, מֵעַל וֵּמֵעֶבֶרabbondantemente, copiosamente, doviziosamente, profusamente, riccamente, sontuosamente, sovrabbondantemente - בְּאוֹפֶן מְייַגֵעfastidiosamente, in maniera tediosa, noiosamente - מְאוֹדsupremamente - מְהַמֵם בְיוֹפיוֹ, נִפלָאeccellente, fastoso, magnifico, sfarzoso, vistoso - יפה תואר - בְּאָדִיבוּת, בְּנִימוּסcortesemente, educatamente, gentilmente, urbanamente - מַקסִיםincantevole - בְּגָסוּת, בְּחוֹסֶר נִימוּסmaleducatamente, scortesemente, screanzatamente, sgarbatamente - בְּאוֹפֶן הָרָאוּי לְשֶׁבַחammirabilmente, ammirevolmente, lodevolmente - בְּאוֹפֶן נָעִים, בְּצוּרָה נְעִימָה, נָעִיםgradevolmente, gratamente, piacevolmente, simpaticamente, soavemente - unpleasantly (en) - בְּתֵאָבוֹן, בִּלבָבִיוּתcordialmente, di cuore - בְּחָבִיבוּת, בַּאֲדִיבוּת, בלבבות, טוֹב מֶזֶגaffabilmente, affettuosamente, amabilmente, bonariamente, con benevolenza, cordialmente, gentilmente, graziosamente, vezzosamente - esplicitamente, inequivocabilmente - בְּעוֹר וַשֵׁן, בְּצִמצוּם, בִּקצָתall'ultimo momento, giusto, per il rotto della cuffia, per un pelo - amabile, gentile - בְּנֶאֱמָנוּתfedelmente - ottimale - בְּאוֹפֶן חָרִיגabnormemente, anormalmente, in modo abnorme, in modo anormale - sempre - agradablemente (es) - fondly, lovingly (en) - בְּיַרכּתֵי הַמוֹח, בְּלִיבּוֹinteriormente, internamente, intimamente - לְטוֹבַתfavorevolmente, propiziamente - avversamente, sfavorevolmente, svantaggiosamente - mejorador (es) - בְּיוֹבֵשcon ironia, laconicamente - reduce (en) - accommodatingly, obligingly (en) - gloomily (en) - בִּמעוּרפָּלvagamente - בְּשַחֲצָנוּתampollosamente, magniloquentemente, pomposamente - miglioramento, miglioria, ottimizzazione, perfezionamento - avanzamento, avanzata, progresso, promozione - בְּעַקשָנוּתcon tenacia, fermamente, perseverantemente, persistentemente, pertinacemente, saldamente, tenacemente - בִּיעִילוּתefficacemente, efficientemente, sbrigativamente - tragicamente - בְּאוֹפֶן הַמבָשֵׂר רַעוֹתmalauguratamente - a ragione - בְּחוֹסֶר צְנִיעוּתimmodestamente, indiscretamente, spudoratamente - כַּך שֶאִי אֶפשָר לַעֲמוֹד בְּפָנַיוirresistibilmente - בְּחוּמרָה, בְּחומרָה, בְּקַפְּדָנוּת, בְּקַפדָנוּת, בּחוּמרָהausteramente, rigidamente, rigirisamente, rigorosamente, severamente - autorevolmente - תִיקוּן, תִּיקוּןcorrezione, rettifica, rettificazione - stainless, unstained, unsullied, untainted, untarnished (en) - בְּאַכזָרִיוּת, בְּתוֹקפָּנוּתferocemente - צמֵא דָםassetato di sangue, assettato di sangue, sanguinario - שִיפּוּר, תִיקוּןmiglioramento, riforma - embellecimiento (es) - classicamente - בִּמעוּרפָּלfoscamente, oscuramente, scuramente, tenebrosamente - אַמִיץ, עָשׂוּי לִבלִי חָתimpavido, intrepido - horrifyingly (en) - בְּאָמָנוּתartisticamente - בִּמְיוּחָד, בִּמיוּחָדparticolarmente, specialmente - מוֹדֶרנִיזַציָהaggiornamento, ammodernamento, modernizzazione, rimodernamento - בְּצורָה אָחִידָהuniformemente - enduringly (en) - בְּאוֹפֶן בָּרוּר, בּוֹטֶהvistosamente - degradazione - per eccellenza - אַמִיץ, אַמִיץ לֵב, אָמִיץcoraggioso, gagliardo - esteticamente - נוֹרָאspaventosamente - אַמִיץcoraggioso, valoroso - cowardly, fearful (en) - זִהוּםcontaminazione, inquinamento, polluzione - pauroso, pavido, timoroso - faint, fainthearted, faint-hearted, pusillanimous, timid (en) - vile - בְּאוֹפֶן מַשׁפִּילbiasimevolmente, in modo abietto/miserabile, riprovevolmente - בְּשַחֲצָנוּתarrogantemente, sprezzantemente - ardimentosamente, arditamente, audacemente, azzardosamente, coraggiosamente, temerariamente, valentemente, valorosamente - בִּלְהִיטוּתavidamente - con amore, innamoratamente - assiduamente, diligentemente, instancabilmente, senza diminuire - בְּפִּקחוּת, בִּתבוּנָהastutamente, con scaltrezza, sagacemente - birichino - austeramente, duramente - בְּחַמדָנוּתansiosamente, avidamente, bramosamente, cupidamente, desiderosamente, golosamente, ingordamente, rapacemente, vogliosamente - בְטוּב לֵבcon benevolenza - בְּגָלוּי, בְּקוֹצֵר רוּחַbruscamente, improvvisamente - boorishly (en) - generosamente, largamente, liberalmente, prodigamente - בְּאוֹפֶן נִמרַץ, בְּמֶרֶץ, הֵיטֵבagilmente, attivamente, gagliardamente, velocemente, vivacemente - בְּצוּרָה בִּלְתִי פּוֹסֶקֶת, בִּרְצִיפוּת, לְלא הֶרֶף, ללֹא הֶפסֵקcontinuamente, incessantemente - senza fine - dogmatico - בְּחוֹסֶר זְהִירוּתavventatamente, disattentemente, impudentemente, inconsideratamente, inverecondamente, negligentemente, sbadatamente, sciattamente, sconsideratamente, sconsigliatamente, senza accuratezza, sfrontatamente, spudoratamente, sventatamente, svergognatamente, trascuratamente - churlishly, surlily (en) - בְּאוֹפֶן לא רִשמִי, בִּשפַת הַדִבּוּרin modo colloquiale, in modo informale - con calma, placidamente, quietamente, tranquillamente - לְהַתאִים ל-, לְסָגֶל, לְעַבֵּדadattare, adattarsi, adeguare, appropriare - בשׂבִעוּת רָצוֹן עַצמִיתcon compiacimento - בְּאוֹפֵן מַקִיףampiamente - בְּמִילָה אַחַת, בְּקִיצוּר, בְּקִצוּר @@@בְּקִיצוּר$$$, בְּקִצוּר @@@בְּקִצוּר$$$, בְּתַמצִיתִיוּת, קִיצוּרוֹ שֶׁל דָבָרa dirla breve, a farla breve, brevemente, concisamente, in breve, in ristretto, insomma, in succinto, in una parola - בְּצִינִיוּתcinicamente - בְּהִתנַשֵׂאוּת, בְּהִתנַשׂאוּתcon accondiscendenza - בִּמבוּכָהconfusamente - consequentially (en) - בְּצוּרָה בּוֹנָהcostruttivamente, in maniera costruttiva, positivamente - בְּאָדִישוּת, בְּקְרִירוּתa sangue freddo, con calma, con noncuranza, freddamente - בְּאוֹפֶן לא סָבִיר, בְּמִידָה שֶלא תֵיאָמֵן, שֶׁלא לְהַאֲמִיןimprobabilmente, incredibilmente, inverosimilmente - בְּאוֹפֶן מְעוֹרֵר אֵימוּןcredibilmente, in maniera credibile, plausibilmente, verosimilmente - בְּאוֹפֶן מִסתוֹרִי, כְּחִידָהenigmaticamente, in modo enigmatico, misteriosamente - אֵין סְפוֹר, אין ספור, לְאֵין סְפוֹר, רַב מִספוֹר, רבבהinnumerevole, senza numero - בְּצוּרָה מְהַנָהdeliziosamente - אוּלַי, אוּלָי, יִיתָכֵן - בְּאוֹפֶן מְגוּחָך, עַד כְּדֵי גִיחוּךassurdamente, in modo assurdo, insensatamente - תוֹך פְלִרטוּטcivettuolo, in maniera civettuola - כְנָבַלignobilmente - מְפוֹרַט, מפורטcircostanziato, dettagliato, particolareggiato - בְּאוֹפֶן נִתעַבdisgustosamente, odiosamente - חָפוּזfrivolo, non profondo, rapido, superficiale - בְּאַכזָרִיוּת, מְאוֹדdiabolicamente, tremendamente - בְּאוֹפֶן נִתעַבbassamente, meschinamente, spregevolmente - diametricalmente - בְּחָרִיצוּתdiligentemente, sollecitamente - בְּצוּרָה לֹא נְעִימָה, בְּצורָה לא נְעִימָהantipaticamente, scortesemente, sgradevolmente, spiacevolmente - בְּאוֹפֶן מְבִיש, בְּאוֹפֶן מַחפִּיר, תוֹך פִּגִיעָה בַּשֵם הַטוֹבdisonorevole, disonorevolmente, ignominiosamente, ingloriosamente, inglorioso, in modo disonorevole, in modo vergognoso/disonorevole, senza gloria, senza onore, vergognosamente - בְּגִילוּי לֵב, בְּגִלוּי לֵב, בְּכֵנוּתaccessibile, apertamente, francamente, sinceramente - disinterestedly (en) - בְּנֶאֱמָנוּתfedelmente, lealmente - בְּחוֹסֶר נֶאֱמָנוּתinfedelmente, slealmente - בְּאוֹפֶן יַחַסִי, בְּאוֹפֶן פְּרוֹפוֹרציוֹניִproporzionalmente, proporzionatamente - בְּיִראַת כָּבוֹד, בְּכָבוֹדdeferentemente, rispettosamente, riverentemente - בְּחוֹסֶר כָּבוֹדin modo irrispettoso, irrispettosamente, irriverentemente - בְּדוֹגמָטִיוּתdogmaticamente, dommaticamente - central (en) - בְּחוֹלמָנוּתcon aria trasognata, trasognato - בְּהִתלַהֲבוּתcon entusiasmo, con estasi, estaticamente, euforicamente - בְּצוּרָה מַפחִידָהin maniera lugubre - effectually (en) - effectively, efficaciously (en) - onda, ondata, ondulazione - בְּאָנוֹכִיוּתegoisticamente, interessatamente - eccelsamente, eminentemente - equably (en) - eruditamente (es) - בְּהִתחַמקוּתelusivamente, evasivamente - בְאוֹפֶן סָדִירregolarmente - בְּצוּרָה לא שָווָהinegualmente - בְהַפרָזָהsmisuratamente - expediently, inadvisably (en) - expensively (en) - exponentially (en) - alleviamento, attenuamento, attenuazione, mitigazione, smorzamento, spegnimento - distensione, rilassamento - distensione, liberalizzazione, svago - בידידותfamiliarmente - בְּקַנָאוּת פָנָאטִיתfanaticamente - לְלְא פְּגָםin maniera impeccabile - flabbily (en) - בְּנוֹקשוּתinflessibilmente, inlfessibilmente - בּעוֹצמָה רַבָּהvigorosamente - germogliare - formidabilmente - אוֹפייָנִי, יִיחוּדִי, מְאַפיֵיןcaratteristico, peculiare, tipico - gluttonously (en) - בְּזוֹהָרradiosamente - gratuitously (en) - crasamente (es) - בְּאוֹפֵן מְגוּחָךgrottescamente - a malincuore, malvolentieri - בָּהִיר - בְּהַרמוֹניָהarmoniosamente - בִּפזִיזוּתavventatamente, imprudentemente - בְּחוֹסֶר זְהִירוּתardimentosamente, arditamente, audacemente, temerariamente - לְלֹא רַחמָנוּתcrudelmente - בִּגְבוּרָהeroicamente - בְּאוֹפֶן מָבעִיתorrendamente - בְּצוּרָה הִיגייֶנִיתigienicamente - אִיחוּדriunione, sindacato, unificazione, unione - אִיחוּד מְחָדָשricongiungimento, riunione - בְּבַטָלָה, בְּעַצלוּתoziosamente, pigramente - הַפרָעָה, שִיבוּשdisgregazione, interruzione, stacco - imperativamente, imperiosamente, prepotentemente - בְּחוּצפָּהcon impertinenza, impertinentemente, impudentemente, insolentemente, sfacciatamente - בְּאוֹפֶן אִימפּוּלסִיבִי, בִּפזִיזוּתimpetuosamente, impulsivamente, irruentemente - assolutamente, in punto - בְּחוֹסֶר זְהִירוּת וְחָכמָהimprudentemente, incautamente - בְּדֶרֶך שֶׁאֵין דוֹמֶה לָהimpareggiabilmente, inarrivabilmente, incomparabilmente, insuperabilmente - con discrezione - descontaminación (es) - indolentemente, svogliatamente - industriously (en) - בְּחָכמָהingegnosamente - מְטִבעוֹfondamentalmente - inopportunamente, intempestivamente, male a proposito - בָּרֶגָע הַנָכוֹןa proposito, opportunamente, propiziamente - insidiosamente - לְפַשֵטschematizzare, semplificare - בְּחֲרִיפוּתacutamente, vivamente - בְּעָמָל רַבassiduamente, faticosamente, laboriosamente, operosamente - בְּלֵאוּתlanguidamente - languishingly, languorously (en) - oscenamente - בְּאוֹפֶן מְעוֹרֵר צְחוֹק, מְטוּפָּש, עַד כְּדֵי גִיחוּך, עַד כְּדֵי גִּיחוּךin maniera assurda, in modo ridicolo, ridicolmente - בְּרַחֲמָנוּתarrendevolmente, compiacentemente, indulgentemente, in maniera indulgente - ordinare, sovraintendere - חָלַק, נָקִיnetto, pulito - זַך, נָקִי מְאוֹדimmacolato, senza macchia - lugubremente - בְּהוֹד וְהָדָרelevatamente, maestosamente - sfruttamento - drippily, mawkishly (en) - הִתאַכזרוּתmaltrattamento - רְדִיפָהpersecuzione - caccia alle streghe - לְלֹא רַחֲמִים, לְלא רַחֵםimpietosamente, implacabilmente, inesorabilmente, in modo spietato, senza cuore, spietatamente - macartismo (es) - sbalorditivo - minutamente - בְּדֶרֶך נֵסmiracolosamente, prodigiosamente - מַעֲבִיר אוֹרdiafano, traslucido, trasparente - בְּמַבָּט אוּמלָלmiserabilmente, miseramente, miserevolmente - מִפלָט מִן הַמְצִיאוּתevasione, evasione dalla realtà - בְמוֹנוֹטוֹנִיוּתin maniera monotona - torbido - כְּחָלָבlattiginoso - narrow-mindedly, small-mindedly (en) - חַד, מְתוּחכָּם, פִּקֵח @@@פִּיקֵח$$$acuto, astuto, avveduta, avveduto, fine, sottile - close, near, nigh (en) - obiettivamente, oggettivamente - בְּהִתרַפּסוּת, בִּכְּנִיעָהossequiosamente, servilmente, sommessamente - בְּשֶפָעcon opulenza - בְּרַאַוותַנוּתcon ostentazione, ostentatamente - enveloping (en) - אִינטִימִי, יְדִיד נֶפֶש, קָרוֹבdel cuore, intimo, prossimo - pertinently (en) - flemmaticamente - pithily, sententiously (en) - בְּאוֹפֶן מְעוֹרֵר רַחָמִים, בְּצוּרָה מְעוֹרֵרת רַחָמִיםmiseramente, penosamente, pietosamente - לַשָוואinutilmente - pretenziosamente - unpretentiously (en) - דֵיbene, graziosamente - prosaicamente - בְּצוּרָה חַלָשָהdebolmente, magramente, magro, miseramente, misero, scarso - בְּאוֹפֶן מוּזָר, בּאוֹפֶן מוּזָרbizzarramente, stranamente - בְּשֶׁקֶט, בְּשַלווָה, בְּשָׁלווָה, בְּשָלווָה, בְּשֶׁקֶט, בְּשַׁלווָה, לְלא אַלִימוּתcon calma, pacificamente, placidamente, serenamente, tranquillamente - integrare - relevantly (en) - בְּאוֹפֶן הַמוֹסִיף כָּבוֹדin modo encomiabile, onorabilmente, onorificamente - reverentially, reverently (en) - robustly (en) - spazioso - illeggibile, limitato, ristretto - @@@נוֹח$$$, נֹחa proprio agio, comodo, confortevole - preoccupante - בְּחוּשָׁנִיוּתsensualmente, voluttuosamente - בְּחוּשָׁנִיוּתin modo sensuale - serenamente - proportional, relative (en) - shallowly (en) - democratic, popular (en) - frequent (en) - general (en) - base, basilare, di base - skilfully, skillfully (en) - חָרִיג, מְיוּחָדeccezionale, particolare - נָדִיר - unusual (en) - רָגִילabituale, consueto, solito, usuale - נָהוּג, קָבוּע, רָגִיל, רָגִיל ל-abituale, abituato, avvezzo, solito - פָּשוּט, רָגִילcomune - בְּלִכלוּךsordidamente, sozzamente, sporcamente, sudiciamente - מְסוּיָםparticolare, preciso - שֶׁלָהֵםrelativo, rispettivo - separate (en) - מָלֶא הַבָּעָהeloquente, espressivo - חֲסַר הַבָּעָהinespressivo, senza espressione - strictly, stringently (en) - superlatively (en) - furtivamente - בִּמתִיקוּת, במתיקותdolcemente - tacitamente - telegraficamente - בְּעֲדִינוּתteneramente - עַל פִּי הַמָסוֹרֶתsecondo la tradizione, tradizionalmente - מוּכשָׁר, נִמרָץefficiente - querulo - protestante - unbearably (en) - לְהַמרִיץeccitare, stimolare - מוּשׁלָםcompleto - לְלא הִסתַייגוּתfrancamente, incondizionatamente, totalmente - מְקִיףesauriente, esaustivo - כּוֹלֵלtotale - בְּאוֹפֶן שֶׁאֵינוֹ רָאוּיabiettamente, indegnamente - incomplete, uncomplete (en) - utilmente - בְּאוֹמֶץcoraggiosamente - con veemenza - בְּצוּרָה רַעָה מְאוֹדorribilmente, vilmente - voracemente - enciclopedico - plenario - completamente - בִּשנִינוּתin maniera spiritosa - accessible, approachable (en) - aflojar, aflojarse, aligerar, aliviar, laxar, mitigar (es) - si, sì - coniugalmente - dingily, grubbily, grungily (en) - בִּמיוּחָדappositamente, espressamente, specialmente - all'istante, immediatamente, istantaneamente, lì per lì, subito, sull'istante - יְשִירוֹתdirettamente, diritto - תַמצִיתִיcompendioso, conciso, stringato - aforistico, epigrammatico - קוֹמפַּקטִי, תָמצִיתִיbreve, compatto, conciso, riassumendo, succinto - בּוֹטֶה, קָצַרbrusco, conciso, laconico, lapidario, secco - אָרוֹך ומְשַעֲמֵםlungo, prolisso, verboso - eroticamente - הֶרֶסdanni, devastazione - בָּלָגָן, מְחָאָה, תַהפּוּכָהchiasso, clamore, schiamazzo, scombussolamento, smania - הִתרַגשוּתaffollamento, agitazione, calca, cancan, folla, pigia pigia, ressa, rimescolio, serra serra, tramestio, viavai - הוֹמֶה אָדַם, צָפוּף מִדַיaffollato, sovraffollato - לא תוֹאֵם/הוֹלֵםincompatibile, incongruo - istantanea - אנוס - servigio - big, large, prominent (en) - מַחפִּירevidente, flagrante, vistoso - questione in sospeso - constant (en) - חוֹזֵר וְנִשנָה, חוֹזֵר עַל עַצמוֹ-ricorrente, rinnovato, ripetitivo, ripetuto - sporadico - conoscere, sapere - וַכּחָןpolemico - לְהַכִּירessere capace, essere in grado, sapere - מְקוּבָּלconvenzionale - conventional (en) - מוּזָר מאוֹד, מוזר, מוזרהbizzarro, pazzo - briga - משמָעוּתִי, נִיכָּרconsiderevole - נִיכָּרconsiderevole - insignificant, undistinguished (en) - cogliere in fallo, confondere, scambiare - אַבִּירִיcavalleresco, galante - קְצָר רוּחbrusca, brusco, caustico, improvviso, mordace, pungente - לא מְנוּמָסmaleducato, scortese, sgarbato, smanierato - אָמִין, מְהֵימַןcredibile - לא יְאוּמָן, פַנטַסטִי, שֶלא יֵיאָמֵןincredibile - נוֹקֵבbollente, mordace, severo - critico, spinoso - grave, serio (es) - crucial, important (en) - sorpassato - הִתייַשֵן - מְקוּלַל, מקולל, מקוללתmaledetta, maledetto - רָעוּע, רָעוּעַ, רוֹעֵדcadente, diroccato, diruto, fatiscente, pericolante, sgangherato, traballante, vacillante - גַס, הֲמוֹנִי, חָמוּרgrossolano, triviale, volgare - שָלֵיוcompassato, equilibrato, posato, serio - indefinito - primary (en) - netto - תּוֹבעָנִי, תוֹבעָנִיdifficile, esigente - rigoroso - דָחוּףpressante - שְרִירוּתִי, שרירותי, שרירותיתarbitrario, d'arbitrio, scelto ad arbitrio - לחשבcalcolare, computare, conteggiare, dipendere, predire, presumere, stare, vaticinare - אָמִיןaffidabile - devianza - dependent (en) - peccatuccio - עַצמָאִיindipendente - בִּזבּוּז רַאֲוותָנִיprodigalità, sperpero - desirable (en) - gioco falloso, gioco scorretto - מְעוֹרֵר קִנאָה, רצויdesiderabile, invidiabile - חִילוּל הַקוֹדֵשcarattere sacrilego, profanazione, profanità, sacrilegio - עָדִיףda preferire, preferibile - פּוֹרנוֹגרָפיָה, פורנוגרפיהfilm porno, porno, pornografia - pay (en) - invidia - בְּעַיָתִי, קָשֶה, קָשֶׁהarduo, difficile, disagevole, duro, pesante - stizza - mangiata - בְּעָיָה מְבִיכָהdelicato - serious (en) - מַטרִידfastidioso, importuno, non gradito - comodo, di tutto riposo, facile - יְסוֹדִי, פָּשוּטelementare, semplice - חָלַקלַקmellifluo, sdolcinato - שַׁקדָןapplicato, assiduo, zelante - שֶׁאֵינוֹ יוֹדֵע לְאוּתinfaticabile, instancabile - negligente - directo (es) - marcaje (es) - good (en) - selettivo - לא בָּרוּרindistinto - general (en) - בְּסַכָנָה, מְסוּכַּן, סַכָּנָהazzardo, pericolo, rischio - דומיננטי, שוֹלֵט, שוֹלֶטdominante, predominante - חָדacuto - אֱמצָעִי הֲגַנָהdifesa - cangiante, mutevole, variabile - incipiente - affrontare - יָעִיל, מַרשִׁיםche fa effetto, efficace, efficiente, ragguardevole - זְמִניים קָשִים, מְפָרֵך, מסובך, מתיש, קָשֶה, קשהdifficile, duro, estenuante, faticoso, imbarazzante, laborioso, massacrante, penoso, spossante - pesante - facile (en) - promiscuità, promiscuità sessuale - economico - זָרִיזche fa risparmiare tempo, sbrigativo, spedito - דְרָסטִי, דרסטיdrastico - esclamativo - firm, strong (en) - חַסַר טַקטgoffo, impacciato, maldestro - exportable (es) - נִלהַבentusiasta, entusiastico - מָסוּר, נִלהָב, קַנַאיappassionato, avida, avido, desideroso, fanatico, zelante - לְהַחֲנִיף, לְהַחמִיא, לְהַחנִיףabbellire, adulare, blandire, lisciare, lusingare, piaggiare, strofinarsi, usare lusinghe - esplicito, inequivocabile - esoterica, esoteriche, esoterici, esoterico - מוּבָן בְּקוֹשִׁי, סָתוּםastruso - arcano - essoterico - בְּסִיסִיelementare - מְעוּדָןeufemistico - לא מְלוּטָש, קָרוֹבapprossimativo, globale - free, liberal, loose (en) - da togliere il fiato, mozzafiato - נִיצוּל לְרָעָה, ניצול לרעהabuso, cattivo uso, uso scorretto - caro, costoso - יָקַר, יָקָרcaro, costoso, dispendioso, prezioso - overpriced (en) - לא יָקָרa bassissimo prezzo, a basso prezzo, a buon mercato, accessibile, buon mercato, economico - capitalizzazione - חֲסַר נִיסָיוֹן, חַסר נִיסָיוֹן, טִירוֹן, “יָרוֹק”inesperto, ingenuo - לְהַבְהִיר, לְהַבהִירappianare, chiarificare, chiarire, delucidare, esplicare, illustrare, precisare, puntualizzare, rasserenare, risolvere, sciogliere, serenare, spiegare - פְּנִימִיinterno, intimo, segreto - הוֹגֶןequo - unfamiliar (en) - לַצֵאת מִן הָאוֹפנָה, מְיוּשָׁן, עָתִיק, שַׁמרָנִיantico, antiquato, fuorimoda, fuori moda, passato di moda - לֹא אָפנָתִיsciatto, trasandato - יוּקרָתִיelegante - מִיַדִי, מִיָדִי, מִייָדִיimmediato, istantaneo - בָּרֵרָןmeticoloso - delicato, schizzinoso, sofistico - שְׁמַנמַן, שמַנמַןgrassottello, paffuto - שָּמֵן, שָׁמֶן מְאוֹדcorpulenta, corpulento, obesa, obeso - הִרזָה, כָּחוּש, צנוםemaciato, ossuto, scarno, scheletrico, secco, stecchito - accomodamento, assetto, componimento, configurazione, disposizione, inquadramento, orchestrazione, ordinamento, organigramma, organizzazione, sistemazione - ripetizione - ricopiatura - riproduzione - הִתעקשוּת, הַתמָדָהinsistenza, perseveranza, persistenza - יְסוֹדִיdi base - פּוּלחָןliturgia, rito, rituale - בְכּוֹשֶר, בָּרִיאin forma*, in salute, salubre, salutare, sano - robusto - לְהַדגִיש, לְהָדגִיש, לִמתוֹחַ קַו תַחַת-accentare, accentuare, calcare, conculcare, enfatizzare, opprimere, sottolineare - fossilizzato, pietrificato - accentare, accentuare, mettere in evidenza, mettere l'accento su, porre in evidenza - בּלתִי מִתפַּשֵרintransigente - estero, estraneo, forestiero, straniero - טִקסִיcerimonioso - הַפסֵקdistensione, riposo, seguito, tregua - good, well (en) - הִנָזרוּת @@@הִינָזרוּת$$$astinenza - גוֹרָלִיfatale - פנויlibero - occasional (en) - fresh (en) - “חַם מְהַתָנוּר”fresco, recente - חָבִיב, לְבָבִיaffabile, caloroso, cordiale - cejijunto, ceñudo (es) - יַיצרָנִי, פּוֹרֶהfertile, produttivo - סָתוּםcongestionato - mere (en) - such, such that (en) - מְסוּיָםspecifico - local (en) - technical (en) - obbedienza, ossequio, riguardo, ubbidienza - חוֹפשִׁי, נָדִיב, נדיב, פַּזרָןconsiderevole, generoso, prodigo - generoso, munifico - cattiva amministrazione, cattiva gestione, malgoverno - מְרוּשָׁע, עלוב, רַעmeschino, povero, umile - misero - big, large, magnanimous (en) - good, honest (en) - sintetico - טוב, טובה, לָחוּש טוֹב, מְהַנֶה, מְצוּיָן, מהנה, מוֹעִיל, מוֹעִיל ל-, נָעִיםbenefico, buono - מִתקַבֶּלgradito - מַתאִיםadatto, comodo, conveniente - פִּיוּסappagamento, pacificazione, soddisfazione - גָרוּעpessimo - conciliazione, propiziazione - negative (en) - הֶגיוֹנִי, טוב, טובה, מִתייַחֵס יפה אך-buono - white (en) - מַגיָה שחוֹרָה - אַכזָרִי, בִּלתִי סָבִיר, מְחוּכָּם, רָשָעdemoniaco, demonico, diabolico, irrispettoso, satanico, terribile - diabolico - bristly, prickly, splenetic, waspish (en) - כּוֹעֵס, ממורמר, רַטנָנִיadirato, brontolone, indispettito, irascibile, scontroso, stizzoso - עֲצבַּנִיirritabile - אָפֵל וִּמסתוֹרִי, זוֹעֵף, מביט בזעם, סַר וְזָעֵף, עצובarcigno, brontolone, cupo, fosco, imbronciato, in cagnesco, oscuro, scontroso, stizzoso, tetro, torvo - רַגזָנִיburbero, scontroso - gradual (en) - פִּתאוֹמִי - baruffa - הֲרֵה אָסוֹן, הַרסָנִיcatastrofale, catastrofico, disastroso - acculturazione, integrazione - נֶאֱמָןparola - heavy (en) - light (en) - heavy (en) - כָּבֵד, לְהַכבִּידgravoso - critico, inquietante, pericoloso, precario, preoccupante, serio - rincalzo - heavy (en) - light (en) - הוֹמוֹגֶנִיomogeneo - beneficio, cortesia, cotillon, favore, grazia, servigio - beau geste (en) - tecnicismo - גָבוֹהalto - גִיוּסmobilitazione, mobilizzazione - אֵיזוֹר נָמוּך, נָמוּךbassa, basso, inferiore - נְקָמָה, נֶקָמָה, נקמה, רָצוֹן לִנקָמָה, תַּגמוּלrappresaglia, ritorsione, rivalsa, rivincita, vendetta - alto - low (en) - high, high-pitched (en) - הִשתַדלוּת, הִתעָרבוּתintercessione, interessamento, interesse, intervento, intromissione - חִידוּשrinnovamento, rinnovo - aperto, franco - מַטעֶהfuorviante, ingannevole - diffondere, pervadere, proclamare, promulgare - sbotto, scatto, scrocco, sfogo, valvola, valvola di sicurezza - welcoming (en) - חַםcaldissimo, molto caldo - קָר - קַר וְשוֹמֵםdesolato - צוֹנֵןfreddo - עַל-אֶנוֹשִיsovrumano - אֶנוֹשִׁיumano - חַייָתִיbestiale, brutale, bruto, che a la mano pesante, da bruto - הִשתָטוּתclaunesco, clownesco, da pagliaccio - מְבַדֶר, מְגוֹחָך, מְשַעֲשֵע, מַצחִיקcomico, ridicolo, risibile - buffa, buffo, divertente - מַצחִיק מְאוֹדilare - פִּיקֵח, שָנוּןarguto, brillante, che ha il senso dell'opportunità, che ha la battuta pronta, che ha la risposta pronta, che risponda a tono, pronto, spiritoso - חפוּזaffrettato - חָשוּב, כְּבָד מִשקָל, מַהוּתִיconsiderevole, cospicuo, essenziale, grande, importante, ingente, maggiore, principale, rilevante, significativo - big (en) - בְּסִיסִי, חִיוּנִי, חַשמָן, עִקָרִי @@@עִיקָרִי$$$cardinale, centrale, chiave, fondamentale, principale - בָּכִיר, חָשוּב, עִיקָרִי, רָאשִיalto, maggiore, principale - הִיסטוֹרִיstorico - serious (en) - strategico - בַּעַל עֵרֶךdi valore, prezioso - futile - מְעוֹרֵר יִרְאָהimponente, maestoso - מַרהִיב, נֶהֱדָרmagnifico, splendido - decadente - informato - מְאוּכלַסdensamente popolato, molto popolato, popolato, popoloso - חַף מִפֶּשָעirreprensibile - מְחָנֵךedificante - cerebrale, intellettuale - נָבוֹןaccorto, astuto, furbo, intelligente, scaltro - מְעַנייֵןinteressante - מְסַקרֵן, מְרַתֵקaffascinante, avvincente, interessante, intrigante - מְייַגֵע, מְשַעֲמֵם, מְשָעֲמֵם, שוֹחֵקalienante, che abbrutisce, fastidioso, noioso, seccante, tedioso, uggioso - estrinseco - adventitious (en) - depressivo, depresso - bitter (en) - lugubre - יַדוּע, יָדוּע, מְפוּרסָם, מַזהִירcelebrato, celebre, famoso, illustre, importante, insigne, rinomato - בּגוֹדֶל שֶל גֶבֶר, גָדוֹלabbondante, ampio, grande, grosso, maggiore, vasto - רַחָב, רָחַב, רוֹחַבspalancato - גָדוֹל, מְגוּשָםvoluminoso - מְרוָּוח, מְרוּוַח, מְרוּוָח, מרוּוַחampio, capace, spazioso, vasto - מַדהִים, עֲנָקִיaltissimo, colossale, enorme, stupendo - עֲנָקִיenorme - ענקיgigante, gigantesco - עֲנָקִיgigantesco - עֲצוּם, עָצוּםimmenso, vasto - עָצוּםcolossale - קָטָן, קטןpiccolo - זָעִיר, מִיקרוֹ-, מיקרו, קָטָן, קטנטן /ktantan/micro-, minuscolo, piccola, piccolo - זָעִיר, זעיר, מפורט, סִמלִיminuscola, minuscolo, piccolissima, piccolissimo, piccolo, simbolico - שוֹנֵה מ-, שוֹנֶהdissomigliante, diverso - לא גָדוֹל, מִשנִי, קָטָןminore, modesto, piccolo, secondario - local (en) - !פועלי כל העולם התאחדו, he, lang, אָרוֹך מְאוֹד, מְמוּשָךdi lunga durata, diuturno, interminabile, lavoratori di tutto il mondo, lungo, prolisso, prolungato, protratto, unitevi! - עָמִידduraturo, durevole, longevo, permanente, solido - לָנֶצַחinterminabile - קָצַר, קָצָרbreve, corto - לְרֶגָעmomentaneo - sonoro - בְּחִיבָּה ִadorabile, affettuoso - חִיבּוּקיbellino, carino, tenero - גָרוּע, דוֹחֶה, מַגעִיל, נִתעָבabominevole, disgustoso, odioso, orribile, ripugnante - favorito - אוֹהֵב-affettuoso, affezionato, amorevole, amoroso - אוֹהֵב, רַחֲמָן, רוֹחֵש חִיבָּהaffettuoso, affezionato, tenero - follemente innamorato, ghiotto, infatuato, innamorato, innamorato cotto, innamorato fradicio, innamorato pazzo, matto, pazzo, perdutamente innamorato - major (en) - minor (en) - insignificant, peanut (en) - femminile - יָלדוּתִיinfantile - stramaturo, troppo maturo - הַגָדוֹלmassimo - הַקָטַן/הַנָמוּך בְּיוֹתֵר, מִינִימוּם, קָטַן מְאוֹדminimo - significativo - insignificante, privo di senso, senza senso, vuoto, vuoto di senso - חֲסַר רַחֲמִיםspietato - אָכְזַר, בִלתִי פּוֹסֵק, בִּלתִי פּוֹסֵק, חֲסַר רַחָמִים, חסר רחמים, קָשוּח, רֶצַח בְּדָם קָרimpietoso, implacabile, inclemente, inesorabile, insensibile, senza misericordia, senza pietà, spietato - קַלlieve - אִינטנסִיבִיintensivo, intenso - חָמוּרgrave, serio - strong (en) - allettare, attirare, attrarre, polarizzare - לא סָבִיר, מוּגזָם, מוּפרָזeccessivo, esorbitante, irragionevole - מוּפקָע, מוּפרָזeccessivo, esorbitante - אוּלטרָה-, יְסוֹדִי, עַל-estremista, estremistico, radicale, ultra- - modesto - הוֹלֵל, לְהִתנָוֵון, מוּפקָר, מוּשחָתdebosciato, degenere, dissoluto, libertino, licenzioso, lussurioso, scostumato, sfrenato - molto, numeros, svariati, tanti, tanto, un gran numero di - רַבִּיםmolteplice, numeroso - alquanto, po', poche, pochi, poco - עוֹלמִיin tutto il mondo, mondial, mondiale - natural (en) - של רוח רפאיםspettrale - סוֹפִיfinale - final, last, net (en) - חָרִיגabnorme, anormale - obbediente, ubbidiente - clear, open (en) - פָּנוּיlibero - דוֹחֶה, לִשׂנוֹא, מְתוֹעָבdetestabile, disgustoso, odioso, ributtante, ripugnante, ripulsivo - לֹא נָעִים, מַגעִילdisgustoso, ripugnante - לְחַדֵשriallacciare, rimodernare, rinnovare, sostituire, svecchiare - ex- (es) - חָדָש, נָקִיfresco, nuovo - recent (en) - בְּגִיל, זָקֶן, קָשִישanziano, attempato, dell'età di, di una certa età - לְבַצֵע בַּהַצלָחָה, לְבָצֵע, לְהַשִׂיגadempiere, assolvere, compiere, completare, effettuare, eseguire, esercitare, espletare, fare, operare, portare a termine, portare a termire, realizzare - בַּזמַן הַנָכוֹןopportuno - מְמוּצָעmediocre - בֵּינוֹנִי, טוב לְמַדַי, מְמוּצָעdiscreto, medio, mediocre, modesto - common (en) - רָגִילdi tutti i giorni - אַגָדִי, אַדִיר, יָפֶה מְאוֹד, מַדהִים, נִפלָא, עָצוּםeccezionale, enorme, fantastico, favoloso, formidabile, meraviglioso, straordinario - holistic (en) - מְקוֹרִיoriginale - fresh, new, novel (en) - innovatore - נָדוֹשbanale, trito, trito e ritrito - אוֹרתוֹדוֹקסִי, שַמרָנִיortodosso - iconoclastico - גָלוּיaperto - קִיצוֹנִיfanatico - נוֹכֵחִיattuale, presente - irenic (en) - חַד, חוֹדֵר, צְלִיל חָדacuto, forte, sagace - קָבוּעַpermanente - precario - caduco, effimero, fugace, fuggevole, momentaneo, passeggero, precario, temporaneo, transitorio - evanescente - מְבוּלבַּלperplesso - הָמוּםdisorientato, perplesso - אִישִי, פְּרָטִיintimo, personale - assicurare, imbaldanzire, rassicurare - ערום, פָּשוּט, רַקnudo, solo - semplice - מְהַנֶה, מְהָנֵהgradevole, grato, piacente, piacevole, soave - מְהַנֶהdelizioso, incantevole, piacevole - costringere, portare, ridurre - מְבָדֵרdivertente - divertido (es) - וַדָאִי, חִיוּבִי, מִטעָן חִיוּבִי, מִספָּר חִיוּבִיpositivo, sicuro - לְהִתעַלֵל ב-, לִפגוֹע בְּרִגשוֹת ה-offendere, oltraggiare, scandalizzare - negative (en) - neutral (en) - accontentare, appagare, contentare, soddisfare - לא מַעֲשִׂיinattuabile - חָזָק, חזקforte, potente - desalentar, descorazonar, disuadir (es) - potent, strong (en) - forte, possente - חֲסַר כּוֹחimpotente, senza potere - authoritative, important (en) - accurato, esatto, preciso - מְנוּפָחpomposo - הַשֵנִי, מִשנִיsecondario - auxiliary, subsidiary, supplemental, supplementary (en) - basic (en) - private (en) - חסוי, חסויה, סוֹדִיconfidenziale - public (en) - open (en) - produttivo - לְלא תוֹצָאוֹת, לַשָוואinfruttifero, infruttuoso, inutile, vano - מִשתַלֵםlucrativo, proficuo, redditizio, remunerativo, rimunerativo, rimuneratore - יָפַה, מַתאִים, נֶחמָד, נָאֶה, נָאַהaggraziato, conveniente, gentile - מְעוּדָן, קַפּדָנִיcerimonioso, pudico, rigido, rigoroso, smorfioso - protective (en) - יהיר, יהירה, מַחשִׁיב אֶת עַצמוֹ יוֹתֵר מִדַי, שַחֲצָןarrogante, presuntuoso - יָהִיר, נִשגָבaltezzoso, offensivo, sprezzante, superiore - יָהִיר, מִתרַברֵבpresuntuoso, vanitoso - טָהוֹר, לא מָהוּלliscio, puro, schietto - clean, clear, light, unclouded (en) - alleged, so-called, supposed (en) - apocrifo - חָשוּד, מְסוֹכֵך, מְפוּקפָּקambiguo, equivoco, in ombra, ombreggiato, sospetto - רַעֲשָנִיrumoroso - מַרגִיע, קַר רוּח, שָלֵיוcalmo, pacifico, rilassante, riposante, tranquillo - מְשָׁבֵּש, סוֹעֵר, רוֹעֵשdirompente, tumultuoso - orderly, systematic (en) - hardheaded, hard-nosed, practical, pragmatic (en) - kafkaesque (en) - surrealistico - בָּרִיאsano, solido - גָסוּת, טִיפֵּש, פֶּרֶא-אָדָםmaleducato, rozzo, scostumato, villano, zotico - גָס, מְחוּספַּסgrezzo, rozzo, rugoso, ruvido, volgare - מְטוּפַּש, מְשוּגָע, מוּחלַטcrasso, grossolano, rozzo, zotico - regular (en) - irrelevant (en) - stimato - בָּזוּי, יָדוּע לְשִמצָה, נוֹדָע לְשִמצָהfamigerato, infame, malfamato - riconciliabile - נָחוּשdeterminato, risoluto - presentabile - responsabile - מְתַגמֵלgratificante - שֶׁל נוֹאָמִיםoratorio, retorico - pulsante - אָמִיד, עָשִיר, עָשִׁירbenestante, povero/benestante - חַי בִּרווָחָהsoddisfacente - povero - מְרוּשַשal verde, in bolletta, senza un soldo, squattrinato - חֲסַר כּוֹל, נִצרַךbisognoso, disagiato, indigente - בִּמצוּקָה כַּספִּית, חֲסַר פְּרוטָהsenza un soldo - מְפוֹאָר, שוֹפֵעfastoso, lussuoso, opulento, sfarzoso, sontuoso - בָּרִיאrobusto - גָדוֹל וְחָזָק, חָזַק, חָסוֹן, שְׁרִירִי, שרִירִיben piantato, muscolo, muscoloso, robusto, tarchiato - arcadico - rischioso - מְסוּכַּן, מְסוּכָּן, מסוכן, מסוכנתmalsano, pericolosa, pericoloso, rischioso - אוֹבדָנִי, הַרסָנִיautodistruttivo, suicida - מְגוּוָנִיםvario - דוֹמֶהsimile - מְשׁוּגָע, מְשוּגָע, שֶׁל אֶגוֹזִיםalle noci, che sa di noce, guastato, matto, pazzo - maniacale, maniaco - נוֹקֵב, סַרקַסטִיmordace, pungente, sarcastico - מָרִירironico, sardonico - סָטִירִיsatirico - לא מַשׂבִּיע רָצוֹןinsoddisfacente - מְאָכזֵב, מאכזבdeludente - קַפּדָןpedante, pedantesco - erudito - affascinante, allettante, attraente, invitante, seducente - אָנוֹכִיegoista - self-seeking, self-serving (en) - erogeno - הִיגייֶנִיigienico - extraneous, foreign (en) - serious (en) - לא רְצִינִיfrivolo - שוֹבָבbirichino, giocoso, sbarazzino, scherzoso - רְצִינִיposato, serio - open, undecided, undetermined, unresolved (en) - נוֹטֶה לְפלַרטֵטcarino, civettuolo, grazioso - אֶרוֹטִיerotico - blue, gamey, gamy, juicy, naughty, racy, risque, spicy (en) - lascivo - osceno - לְהִרָאוֹת, לְהֵירָאוֹת, לְהצִיגapparire, comparire, mostrarsi, parare, parere, presentarsi, prospettarsi, risultare - apparire, parare, parere, risultare, sembrare - לְהַראוֹת, לְהָצִיגestrinsecare, far notare, far vedere, manifestare, mettere in evidenza, palesare, rendere visibile - לְהִתרַברֵב, לְהָראוֹת בְּגַאֲווָהbalenare, boriare, boriarsi, esibirsi, fare sfoggio di, far pompa di sé, lampeggiare, mettersi in mostra, millantarsi, ostentare, pavoneggiarsi, sfoggiare, vanagloriarsi, vantarsi - חַד-עַיִןdagli occhi di falco, dagli occhi di lince - מַשמַעוּתִיeloquente - חֲסַר עֵרֶךda nulla, indifferente, insignificante, poco importante, senza importanza, senza interesse, trascurabile - simple (en) - elementare, essenziale, fondamentale - intricato - מְסוּבָּך, מְעוֹרָב, מוּרכָּבcomplesso, complicato, intricato - adulatorio - בּוֹדֵד, יחידisolato, unico - בָקִיא, טוֹב ב-, טוב, טובה, מְיוּמָן, מוּכְשָר, מוּכשָר, מוּכשָׁר, מוּמחֶה, עָשָׂה בְּהַצלָחָהabile, ben fatto, bravo, buono, capace, competente, esperto, perito - חָלָקben amalgamato, omogeneo - מָלֵא מַהֲמוּרוֹתaccidentato, gibboso, scabroso - לְהשִׁיבrecuperare, risollevarsi - cortese - stable (en) - חָזָק, מוצָקfermo, fisso, solido - agile, arzillo, gagliardo - מָלֵא חַיִיםbrioso, vivace - יַצִיבstabile - מִתנַדנֵדinstabile, malfermo, tentannante, traballante, vacillante - לְהַפסִידperdere - fluttuante, oscillante - יָשָרdiritto, dritto, dritto, liscio - חָזָק, רוּחַ חֲזָקָהforte, gagliardo, poderoso, potente, vigoroso - weak (en) - עַקשָןcaparbio, cocciuto, ostinato, tenace, testardo - עַקשָׁןtestardo - contumace - מַצלִיחַ, מוצלחche ha successo, coronato dal successo, di successo, efficace, riuscito - מְאוּכזָב, מְתוּסכַּל, מאוכזב, נַפלוּ פָּנָיוdeluso, fare la faccia lunga, frustraro, frustrato - די, מַספִּיק, מספיקabbastanza, adeguato - בְּמִידָה לא מַספֶּקֶת, לא מַספִּיקinadeguato, insufficiente, insufficientemente - זָעוּםstriminzito - מִתנַשֵׂא, מִתנַשֵׂאaccondiscendente - alto - superior (en) - מְצוּיָןdi prim'ordine, di prima qualità, eccellente, ottimo, perfetto, scelto - אֵיכוּת טוֹבָה, בְּסֶדֶר גָמוּר, טוֹב, טוֹבָהbello, buono, perfetto - cattivo - מִסְחָרִיcommerciale - בֵּינוֹנִיmediocre - חֶברַת בַּתaccessorio, affiliato, complementare - לְזַבֵחַ - מַפתִיעsorprendente - suscettibile - empathetic, empathic (en) - אנכרוניסטיanacronico, anacronistico - sistematico - טָעִים, מָתוֹקsucculento - כֵּבדaccanito, grande - uncontrolled, unrestrained, untempered (en) - לְהוֹרִיד בְּדַרגָהconfinare, degradare, relegare, retrocedere - חֶסכוֹנִי, חַסכָנִיeconomico, economo, frugale, parco - מְלוּכלַךsporco - לְהַסתִיר, לְעַכֵּבannullare, contenere, domare, fermare, raffrenare, reprimere, trattenere - סְחוּסִיcartilaginoso - פָּרִיךcroccante, friabile - לְאַרגֵןorganizzare - צִינִיcinica, cinico - מְהֵימָןattendibile, degno di fede, degno di fiducia, fedele, fidato, sicuro - מְייַצֵג, מייצג, מייצגתrappresentativo - לְכַבֵּדfare onore a, onorare, riverire - liberalizzare - עוֹזֵרproficuo, profittevole, provvido, utile - חֲסַר תּוֹעֶלֶתfutile, inutile, vano - valuable (en) - di nessun valore, senza valore - mutevole - מִשתַנֶהvariabile - iter, iterativo - לֹא מְאוּורַר, מַחֲנִיקprivo d'aria, soffocante - אַכְזָרִי, אַכזָרִי, אכזרית, עָז, רוֹתֵח, תוֹקפָּנִיcrudele, feroce, fiero, furibondo, furioso, selvaggio, selvatico - empio, iniquo - לְפָקֵח, לשלוטarginare, contenersi, controllare, controllarsi, dominare, frenare, frenarsi, governare, governarsi, moderarsi, raffrenare, raffrenarsi, sofisticare, sottilizzare, vincere - פּוֹשֵר, פּוֹשֵׁרtiepido - adoptar una postura teatral (es) - espiare, fare penitenza, pagare, scontare, scontarla - לְהַשִׂיגaddivenire, arrivare, attingere, conseguire, giungere, ottenere, pervenire, raggiungere, realizzare, riportare, venire - begin (en) - arrangiarsi, scroccare - לְנַעֵר, לַהָרוֹסabborracciare, acciabattare, acciarpare, arruffare, avvelenare, disorganizzare, guastare, incasinare, pasticciare, rovinare, scombinare, sconvolgere, sgominare, tirare - betray, sell (en) - מַברִיאsalubre, salutare - nauseante - reconocer (es) - מְצוּמצַם, צַרlimitato, ristretto, stretta, stretto - לְעוֹדֵד, לְקַדֵםassecondare, incoraggiare, promuovere - help (en) - לִתְמוֹךappoggiare, favorire, puntellare, sostenere - megoḥaḥ, מְגוֹחָך, מְגוּחָך, מגוחך, שׁטוִּתיinsensato, irrisorio, ridicolo - stupido - ideologico - לְרַמוֹתimbrogliare - לרדוףaffliggere, bersagliare, circonvenire, insidiare, perseguitare, tribolare - לְהִתמוֹדֵד, לְהִתמוֹדֵד עִם, להסתדרbarcamenarsi, cavarsela, cimentarsi, difendere, distribuire, essere all'altezza, farcela, far fronte, sbrogliarsela, sbrogliarsi - לְהִתעַבּוֹתaccondiscendere, avere la degnazione di, degnarsi, degnarsi di - servire - לְהִתנַהֵג כְּשָלִיט, לְהַשׁווִיץdarsi delle arie, fare la commedia, farla da padrone, grandeggiare, posare, spadroneggiare su - vivere - make (en) - בִּילוּי זְמָן לְבַּטָלָה, לְשוֹטֵטattardarsi, bighellonare, cincischiare, ciondolare, girandolare, girellare, gironzolare, indugiare, oziare, sgualcire - לִהיוֹת חָשוּבagire, contare, giocare, importare, pesare, rilevare, valere - לְהַתאִים, לִהיוֹת תּוֹאֵם, מִתקַשֵרcoincidere, combaciare, concondare, consonare, corrispondere, essere adatto - check, check out (en) - depender (es) - דוֹמֶה, לִהיוֹת דוֹמֶהassomigliare, parere, rassomigliare, rassomigliare a, somigliare, somigliare a - chimeral, chimeric, chimerical (en) - לַחֲרוֹג מ-abbondare, eccedere, oltrepassare, passare, superare, trascendere - לְהַספִּיקbastare, essere sufficiente - serve, serve well (en) - לְכַבֵּד, לְמַלֵא, לְסַפֵּק, לְסַפֵּק אֶת-, לִנהוֹג לְפִי, לַעֲנוֹת עַל-accontentare, essere all'altezza di, onorare, rispondere, soddisfare - contrappesare - לְהִצטַייֵןdistinguersi, eccellere, emergere, predominare, prevalere, risaltare, segnalarsi, sovrastare, superare, vincere - לְהִתְיָחֵס, לַחוּלfare domanda - competere, concernere, interessare, riguardare, spettare - hold (en) - לְהִשתַלֵב עִם-, לְהַתאִים זֶה לְזֶהaccordarsi, armonizzare, armonizzarsi, concertare, consonare, intonare, intonarsi - sfidare - לְפָצוֹתalternare, disdire, recuperare, rimangiare, sfalsare - מְקוֹמִיlocale - belong (en) - שַׁייָךandare con - add (en) - sell (en) - technical (en) - כַּןbasamento, base, fondamento, piedestallo, stand, supporto - vulpino (es) - משיחיmessianico - תַרבּוּתִי, תרבותי, תרבותיתculturale - rifugio antiaereo - expiatorio (es) - draconiano - Hegelian (en) - change (en) - “אוֹצָר”, “פְּנִינָה”gemma, gioiello, tesoro - golden calf (en) - מַזכֶּרֶתricordo, souvenir - magnum opus (en) - asilo, santuario - costa, costola - דָבָר פָּעוּט, טְרִיוויָה, פְּעוּט עֶרֶךbagatella, banalità, bazzecola, bubbola, buffonata, cosa di poca importanza, futilità, inezia, miseria, nonnulla, nullità, piccolezza, quisquilia, ridicolezza, sciocchezza, stupidaggine, zero - fardello, gravame, onere, peso, soma - ánimo (es) - טֶבַעstampo, stoffa - הַכָנַת סֶרֶט הַנפָשָה, זְרִיזוּתanimazione - לְהִיטוּת, נְכוֹנוּתalacrità - כּוֹח, מֶרֶץenergia, vigore - anima, arguzia, spirito - חֲבֵרוּתcameratismo - כֹּשֶׁר הִסְתַגְלוּת @@@כּוֹשֶׁר הִסְתַגְלוּת$$$adattabilità - effetto, impressione, presa - figura, silhouette - יוֹפִיgraziosità - atracción, atractividad, atractivo (es) - animal magnetism, beguilement, bewitchery (en) - carisma - מְשִיכָה מִינִיתsex appeal - כִּיעוּרbruttezza, bruttura, obbrobrio - כֶּתֶםdifetto, imperfezione, macchia, magagna, pecca - קַלוּתfacilità - קוֹשִׁיdifficoltà - fly in the ointment (en) - תְאִימוּתcombinabilità, compatibilità, conciliabilità - תִּיאוּםconcordanza, congruenza - incompatibilità - conflicto (es) - הַתְאֲמָה, הַתאָמָה, כְּשִירוּת לְהִיבָּחֵר, מִידַת הַתאָמָהadeguatezza, applicabilità, appropriatezza, idoneità, proprietà - זְמִינוּתaccessibilità, disponibilità, praticità, reperibilità - אתוסethos, etica - אֲווִירָה, אווירהambiente, aria, atmosfera - note (en) - אֵיכוּתcalibro, di qualità - הִצטַיינוּתbravura, eccellenza - טִקסִיוּת, תִּפאֶרֶתgrandiosità, maestà - assolutezza - analogia - omologia - parallelismo - uniformazione, uniformità - omogeneità - דִמיוֹן, דִּמיוֹןaffinità, analogia, conformità, corrispondenza, paragone, rassomiglianza, sembianza, similitudine, somiglianza - סְתִירָהdisaccordo, discrepanza, divergenza - לְהַשלִים את הַחֲסֶרassegno, ritardo, tolleranza - שוֹנִיdifformità, disparità, dissomiglianza, diversità - גִיווּן, מגוון, שוֹנִיdiversità - cambio, variedad (es) - smoke (en) - סוֹלִידָארִיוּתcomplicità, fraternità, solidarietà, solidarismo - מוּרכָּב, מוּרכָּבוּת, מורכבותcomplessità, complicazione - קְבִיעוּתregolarità - organisation, organization, system (en) - אִי סְדִירוּתanomalia, anormalità, irregolarità - spasticità - אִי-יַצִיבוּתinstabilità, labilità, mobilità, precarietà, volubilità - יַצִיבוּת, קְבִיעוּתfermezza, invariabilità, stabilità - שֵׁירוּתִים וּמִתקָנִיםagevolazione, comfort, comodità, privilegio, utilità, vantaggio - plausibilità - esotismo - autochthony, endemism, indigenousness (en) - atipicità, originalità, singolarità, stravaganza - freschezza, novità - accademismo, scolastica, scolastico - esattezza - דִיוּק, דַייקָנוּת, דַיקָנוּתaccuratezza, di precisione, esattezza, precisione - אִי-דִיוּקimprecisione, inesattezza - imprecisión (es) - הָדָר, פֶּאֶרeleganza, finezza, leggiadria, raffinatezza, sciccheria, signorilità - fastosità, pompa, sontuosità - רָמָהclasse - convenienza - בְּהִירוּתchiarezza, nettezza - claridad (es) - אִי בְּהִירוּתgenericità, indeterminatezza, indeterminazione, nebulosità, vaghezza - צֶדֶקdirittura, lealtà, probità, rettitudine - dirittura morale, rettitudine - אֲדִיקוּתdevozione, pietà - אָדִיקוּתdevozione, religiosità - pietismo - elohút, אלוהות, יִראַת שָׁמַיםdevozione, pietà, religiosità - empietà, irreligione, miscredenza - אֲכזָרִיוּת, אַכזָרִיוּת, בַּרבָרִיוּת, מַעֲשֶׂה זווָעָהatrocità, barbarie, brutalità - אַכזָרִיוּת, פְּרָאוּת, רִשעוּתbassezza, brutalità, cattiveria, crudeltà, ferocia, inciviltà, malvagità, stato selvaggio, velenosità, viltà - קְשִיחוּתimplacabilità, inesorabilità - altruismo - iniziativa - combattività, competitività, concorrenzialità, mordente - כִּישָרוֹן וטקט, עָדִינוּתdelicatezza, diplomazia, finezza - מַצפּוּןonestà, probità, purezza - גְבוּרָהeroismo, merito, prodezza, valore - candidatura, perseveranza, persistenza - נִיקיוֹן כַּפַּיִיםincorruttibilità - capziosità - פַּטרִיוֹטִיוּתnazionalismo, patriottismo - ingenuità, innocenza - dignità, elevatezza, onore, rispetto di sé, rispetto di sé stesso, stima di sé, stima di sé stesso - רַברֵבָנוּתiattanza, millanteria, vanagloria - alterigia, arroganza, insolenza, tracotanza - עֲסִיסִיוּתvivacità - רוֹגָע, שָׁלווָה, שַׁלוָה @@@שַׁלווָה$$$calma, compostezza, lentezza, pacatezza, tranquillità - אָדִיבוּתconsiderazione, deferenza, ossequiosità, riguardo, rispetto - grossolanità, impertinenza, inciviltà, malgarbo, ottusità, scortesia, sgarbataggine, sgarbatezza, villania - novità - freschezza - odore di stantio - vanity fair (en) - חִינָנִיוּת, חֵןgrazia, vezzosità - כּוֹחַ, מַעֲצָמָה, סמכות, עוֹצמָה, שלטוןenergia, forza, lena, potere - בְּרִיאוּת, חוֹסֶן, עֲמִידוּתforza, prestanza, resistenza, robustezza, vigore - אומץcoraggio, faccia, faccia tosta, fegato, sabbia - כּוֹחַ עֲמִידָהresistenza - חוזק, כוֹחַforza, gagliardia, nerbo, polso, possa, potenza, robustezza, solidità, vigore - אִינטנסִיבִיוּת, עוֹצמָהintensità - אַכזָרִיוּת, זַעַםaggressività, collera, ferocia, forza, furia, furore, rabbia, veemenza, violenza - tallone d'Achille - מוֹדֶרנִיוּתmodernità - continuità - יַצִיבוּת, מְהִירוּת, מְהִירוּת הַתנוּעָהcelerità, fretta, lestezza, premura, prestezza, prontezza, rapidità, sveltezza, velocità - inmediatez (es) - מְהִירוּתprontezza - balance, proportion, proportionality (en) - exterioridad (es) - loquacità - גוֹדֵלmassa, volume - גוֹדֶל עֲצוּם, כָּבִּירוּת, מֵמָדִים עֲצוּמִים, מֶרחַב, עֲנָקִיוּתenormità, immensità, vastità - mole, mondo, quantità - דַּלוּת, צִמצוּם, קַמצָנוּתesiguità, insufficienza, scarsità, scarzezza - שֶׁפָעabbondanza, corno dell'abbondanza, cornucopia, profusione, ricchezza - penuria, scarsità - esuberanza, sovrabbondanza - יִתרָהeccedenza, eccesso, in eccesso, pletora, sopravanzo, sovrabbondanza, surplus - להציףeccedenza, eccesso, pletora, quantità eccessiva, soprappiù, superfluità, surplus - הַגבָּלָהlimite - תְחוּםambito, autonomia, competenza, contesto, portata, settore - גְבוּלconfini - orizzonte - עֵרֶך, ערך, שוֹוִיpregio, qualità, valore - prezzo - buono - beneficio, utile - מוֹתָרוֹתdi lusso, lusso - תוֹעֶלֶתinteresse, utilità, utilizzabilità - חוֹסֶר תּוֹעֶלֶתfutilità, inutilità - אֶפשָׁרוּת הַבִּיצוּעattuabilità, fattibilità - מְיוּמָנוּתcompetenza, pertinenza, spettanza - נֶכֶסbene, patrimonio, possedimento, possesso, ricchezza, sostanza, vantaggio - יִתָרוֹן, יִתרוֹןconvenienza, favore, guadagno, sopravvento, utile, vantaggio - לְטוֹבַתfavore, grazia - רֶוַוח, רֶווַח, תוֹעֶלֶתbeneficio, convenienza, gioco, guadagno, interesse, lucro, tornaconto, utile - redditività - preferencia (es) - זְכוּתprivilegio - pollice verde - bene comune, bene pubblico, interesse generale, interesse pubblico - נְחִיתוּתsvantaggio - circoscrizione, delimitazione, limitazione, restrizione, riduzione - difetto, guasto, magagna - lutto - מְחִירprezzo - מִגרָעָתinconveniente, svantaggio - clamore, importanza, incidenza, interesse, portata, rilievo, risalto, risonanza, spicco - portata - מִשקָלpeso - בְּחוֹסֵר הִגָיוֹןalienazione, alienazione mentale, apatia, demenza, follia, insensatezza, insensatezze, insulsaggine, pazzia, vacuità - הַשפָּעָה, עוֹצמָהenergia, facoltà, potenza - forza, potenza, vigore - חִיוּתvivacità, vividezza - גּוֹרֵם מַשפִּיעַ, הַשפָּעָהascendente, influenza, influsso - pressione - mecanismo (es) - efectividad (es) - יְעִילוּתefficacia, efficienza, virtù - form (en) - בְּחוֹסֶר כּוֹחimpotenza - polvere di stelle - אִי-מְסִיסוּתindissolubilità, insolubilità - יָרֵך, יָרֵךְ, ירךcoscia - lugar (es) - astucia, hondura, profundidad (es) - הִגָיוֹןbuonsenso, buon senso, raziocinio, realismo, senso della realtà - תְּבוּנָהdiscrezione, prudenza - circospezione, oculatezza, precauzione, prudenza - תְבוּנָה - lepidezza, spirito - עַרמוּמִיוּת, עָרמָה, עוֹרמָהabilità, accorgimento, acutezza, astuzia, espediente, furberia, invenzione, ritrovato, scaltrezza - magia - גן־עדןcielo, eden, paradiso - innovación (es) - coordinamento, coordinazione - רַבגוֹנִיversatilità - גמישות, זְרִיזוּת, זריזות, מיומנות, קלות תנועהabilità, destrezza, lestezza, pratica - professionalità - efficienza - prammatica - convenzione, regola - חִידָה, מִיסתוֹרִין, תַעֲלוּמָהenigma, incognita, indovinello, interrogativo, misterio, misteriosità, mistero, rebus - דִילֶמָהdilemma - בְּעַיָהaccidente, complicanza, complicazione, difficoltà - בְּעָיָהbriga, difficile, magagna, nodo, pateracchio - puntello - עֹגֶן @@@עוֹגֶן$$$ancora, pilastro - forbidden fruit (en) - añagaza, anzuelo, cebo, gancho, señuelo (es) - מַחֲלִיף - advertence, advertency (en) - underevaluation (en) - punto dal quale non si torna indietro - הֲבָנָהcomprensione - alta costura (es) - שִׁגָעוֹן חוֹלֵף @@@שִׁיגָעוֹן חוֹלֵף$$$moda passeggera - contracultura (es) - identificazione, immedesimazione - pseudoscienza - בְּרֵרָה, בחירה, ברירה, חֲלוּפָהalternativa, opzione, scelta - chiave - light (en) - tradizione - mondo esterno, realtà - vida real (es) - דז'ה וו - oggetto di meditazione - issue (en) - condición, consideración (es) - incentivo, spinta, spronata, sprone, stimolante, stimolo - briga, canchero, disperazione, fastidio, irritazione, malanno, molestia, noia, noisità, piaga, piattola, pittima, rogna, rompitore, rottura, scocciatore, seccatura, tormentone - spina, spina nel fianco - אֶבֶן-רֵיחַייִם עַל צַווַאר-, מַעֲמָסָה, מַשָׂא, נֶטֶלcarico, dovere, fardello, peso, sforzo, soma - fonte, genesi, germe - textura (es) - surface (en) - todo (es) - unità - לֵב, לבcuore - מַשמָעוּתsignificato, significazione - implicazione, portata - גַרעִין, עִיקָר, תמציתbase, essenza, fondo, nocciolo, succo - value (en) - קְנֵה מִידָה - מוֹפֵתesempio, esemplare, esemplificazione, ideale, modello, perfezione - fantasmagoria - אַבטִיפּוּסprototipo - טְעִימָהanticipazione, assaggio - satanismo - תַרבּוּת - הַשׂכָּלָה, ידיעה, לְמִידָה, לִימוּדconoscenza, cultura, erudizione, sapere, sapienza - dirección (es) - corriente (es) - Call (en) - קִצוֹנִיוּת, קָנַאותbigotteria, dogmatismo, fanatismo - קַנָאוּתfanatismo - שָמרָנוּתconservatorismo, destrismo - reacción (es) - סַפרוּת - raffinatezza, sfumatura, venatura - עִיקָר הַבְּעָיהnodo, punto cruciale - מִלָה אפנַתִית @@@מִילָה אוֹפנַתִית$$$ - abracadabra - חֲסַר עֶרֶךfesseria - traccia - política exterior (es) - לִפתוֹר, פִּתָרוֹן - לְשוֹן הַמעָטָהdichiarazione incompleta, understatement - לַעַג עוֹקצָנִי, סָטִירִיironia, pasquinata, sarcasmo, satira - gag (es) - chiste breve, observación sucinta (es) - vertenza - indovinello, quiz, rebus, rompicapo - dikdûkei aniyût, דקדוקי עניות, קַפּדָנוּתbizantinismo, pedanteria - אָמָנוּת הַדִיבּוּרeloquenza, genere oratorio, scorrevolezza - jerga burocrática (es) - arcaismo - אָמָנוּת הַנְאוּםarte oratoria, elocuzione, oratoria, retorica - sproloquio - tecno bla-bla - תַּמצִיתִיוּתbrevità, compendiosità, concisione, stringatezza, succintezza - circonlocuzione, perifrasi - pleonasmo - מְטָפוֹרָהmetafora, traslato - מִילַת קְלָלָה, קְלָלָהbestemmia, imprecazione, parolaccia, turpiloquio - bestemmia, irriverenza - הֶסְכֵּם, הַסכָּמָה, הסכמהapprovazione, consenso - גִילוּי, גִילוּי מַפתִיע, גִילוי וכו' פּוֹקֵח עֵינַיִים, חֲשִׂיפָהdivulgazione, rivelazione - insinuazione, sottinteso, suggestione - voice (en) - auspicio, previsione - trato equitativo (es) - giustizia fatta - taglia - הֶלֶם, זַעֲזוּעbastonata, botta, choc, colpo, rimescolio, sassata, shock, stangata, zampata - מַזָל בִּיש, מָווֶת בִּתאוּנָה, תְאוָּנה, תְּאוּנָהaccidente, disavventura, disgrazia, imprevisto, incidente, inconveniente, infortunio, peripezia, sfortuna - מוֹת קְדוֹשִׁיםmartirio, supplizio - פִצוּיֵי פִּיטוּרִיןrottura, separazione, sfondamento - accidente - אָסוֹןcalamità, catastrofe, disgrazia, dramma, infortunio, malanno, malasorte, mala sorte, scalogna, sciagura, sinistro, tragedia - Befana, Epifania - hado, sino (es) - שְׁכלוּלmiglioramento, miglioria, perfezionamento - debacle, fiasco, fracaso (es) - כִּוּוּן, כִּוונוּן, שִׁינוּי קָל, תִּיקוּןadattamento, aggiustamento, inserimento, registrazione - מְאוּרָהoccasione - emergencia (es) - crisis (es) - Fall of Man (en) - incendio, rogo - לִקוּיavaria, danneggiamento, danno, deterioramento, guasto, magagna, tilt - מַהפֵיכָה, מהפכהrivoluzionamento, rivoluzione, sconvolgimento, scossone - עִיכּוּבcontrattempo, controcampo, intoppo - ruzzolone, scivolone - conflict (en) - alejamiento, distanciamiento (es) - sensibilidad, susceptibilidad (es) - לְהָקִים, סִידוּרaccordo, arrangiamento, disposizione, sistemazione - הַחֶברָה הַגבוֹהַהcarboneria - sovrappopolazione - affollamento, calca, fitta, folla, legione, massa, masse, moltitudine, mucchio, plebe, popolo - בורגנותborghesia - cittadinanza, comunità, gruppo sociale, popolazione, società - תַרבּוּת, תַּרבּוּתִייםcivilizzazione, civiltà, cultura - generazione - מִבְחַר, מִגווַןassortimento, mescolanza, miscellanea, varia, varie, varietà - riflusso, rio, riviera, rivo, ruscello - קוביזםcubismo - מְרחָק - אוֹשֶר עִילָאִי, גַן עֵדֶן, גַן-עֵדֶן, הַשָׁמַייםparadiso - latebra, nascondiglio - מַחסֶהasilo, nicchia, porto, protezione, ricetto, rifugio, riparo - גוֹרָלdestino, fato - figlio, figliolo - פַּחדָןcodardo, fifone, pecora, vigliacco, vile - מוּמחֶהconoscitore, esperta, esperto, intenditore, maestro, perito, specialista, stimatore, stimatrice, tecnico - כּוּשִׁיnegro - Tío Tom (es) - poor white trash, white trash (en) - פּוֹעֵל פָּשוּטcoolie - pellerossa - marinaio inglese - inglese - Mick, Mickey, Paddy (en) - angloamericano (es) - Boche, Hun, Jerry, Kraut, Krauthead (en) - יוֹעֵץ, יועץ, יועצתconsigliere, consulente, fiscalista - בן זונה, מְנוּוַל, מְנוּוָלcazzone, figlio di puttana, merda, pezzo di merda, singhiozzo, stronzo - autoridad (es) - amante, bello, boy-friend, coinquilino, moroso, ragazzo - בִּריוֹן, חוּלִיגָן, פּוֹשֵעbruto, cappuccio, giovinastro, mantice, masnadiere, prepotente, scapestrato, scherano, schiamazzatore, sgherro, teppista, uomo crudele - תינוק, תינוקתbebè, bimba, bimbo, figlio - אַספָן, גוֹבֶהcollezionista - סַרבַן מִלְחָמָהobiettore di coscienza, renitente alla leva - pivello, principiante, sbarbatello - הוֹמוֹסֶקסוּאָלchecca, fascina, finocchio, mania, omosessuale - campagnolo - caffer, caffre, kaffir, kafir (en) - light (en) - máquina (es) - רַב-אָמָןmaestro - חָבֵר לְמִשחָקcompagna di giochi, compagno di giochi - potenza - nanista, nano, omuncolo - shiksa, shikse (en) - חוֹטֵאpeccatore, peccatrice - מְדִינַאיstatista, uomo di stato - costi d'esercizio - vantaggio - אֲבֵידָה, הֶפסֵדlutto, perdita - recaudo (es) - bazzecola - conspicuous consumption (en) - הִידַרדרוּתdeperimento, deterioramento, inasprimento - hitpatkhút, הִתפַּתחוּת, התפתחות, פָּתוחcivilizzazione, civiltà, evoluzione, potenziamento, sviluppo, svolgimento - malabsorption (en) - despliegue, florecimiento (es) - apice - אֶפֶס, אפס, כְּלוּם, שום דָבַרniente, nulla, zero - bugger all, Fanny Adams, fuck all, sweet Fanny Adams (en) - הַקָטַן/הַנָמוּך בְּיוֹתֵרminima, minimo - pugno - קוֹמֶץ, רֶמֶז, שֶׁמֶץombra, pizzico, sfumatura, suggerimento, suggestione, traccia - קְבוּצָהammassamento, ammasso, ammucchiamento, brulichio, caterva, congerie, cumulo, diluvio, gruzzolo, infornata, lotto, marea, massa, moltitudine, mucchio, partita, scarica - billion, gazillion, jillion, million, trillion, zillion (en) - spazio - base (es) - ponte, ponticello - capo, dettaglio, minuto, minuzia, voce - scale (en) - אֲחִיזַת רַגלַיִים, איזון, שִׁיווּי מִשְקַל, שִׁיווּי מִשקָל, שיווי משקלcontrappeso, equilibrio - חֲבֵרוּת, יְדִידוּת, ידידותamicizia, amistà - מַשבֵּרcrisi - elemento - ambiente, cornice, mondo - equilibrio - inclusione - rigetto, ripudio - statu quo, status quo - stato di natura - שִׂיאacme, apice, cima, climax, culmine, massimo, ottimo, parossismo, picco, pieno, punto culminante, sommo, statura, superlativo - מִקְרֶה, מקרהcaso, sopravvenienza - מַעֲמָדcondizione sociale, estrazione, posizione, prestigio, stato, status - מָקוֹםpiazzamento, posto - titolo, titolo di campione - precedenza, priorità - subordinateness, subsidiarity (en) - חַיֵי ה-, חייםvita - חוֹק וַסֵדֶרordine - pace - אֲנַרכיָה, הֶפקֵרוּתanarchia, mancanza di governo - מְהוָּמהbaccano, baraonda, casino, marasma, pandemonio, putiferio, quarantotto, rivoluzione, sarabanda, tempesta, vespaio - incidente (es) - solevantamiento, turbulencia (es) - מִלחֲמָה קָרָהguerra fredda - מַחֲלוֹקֶתdisaccordo, discordanza, discordia, dissenso, dissidio, lotta, malumore, scissura - חֵירוּת, חוֹפֶשlibertà - אוֹטוֹנוֹמיָה - polarizzazione - מָבוֹי סָתוּם, קִפָּאוֹן @@@קִיפָּאוֹן$$$impasse, punto morto, stallo - emergenza - crocicchio - stretta - animazione, calore, sale, spirito, vitalità, vivacità - avversità, casino, difficoltà, guaio, impiccio, inghippo, pantano, prunaio, salita - aprieto, apuro, brete (es) - sollecitazione - magagna - הַכָּרָהriconoscimento - בִּידוּד, בידודisolamento - שִיפּוּרmiglioramento, miglioria - ingrandimento - אִי שִׁימוּשdisuso, trascuratezza - reintegrazione, restauro, ripristino - חֲשִׁיבוּתfardello, gravame, importanza, onere, peso, portata - דָגֶשenfasi, importanza, rilievo - יוֹקרָהprestigio - אֲנוֹנִימִיוּת, עִילוּם שֵׁםanonimato, anonimia - מוֹנִיטִין, פִּרסוּם, שםcelebrità, fama, nome, nomea, notorietà, rinomanza, riputazione - fama, notorietà, reputazione - מוֹנִיטִין, מוניטין, שֵם טוֹבreputazione, rumore - מוֹנִיטִין, שֵׁםreputazione - abbrutimento, abiezione - הִתנָוונוּת, יְרִידָהdecadenza, degenerazione, perdimento, perdizione - עַלִייָה לַשִׁלטוֹןascendente, controllo, predominio, prevalenza, supremazia - עֶליוֹנוּת, שְלִיטָהdominazione, dominio, maestria, padronanza, predominio, supremazia - paramountcy (en) - flagello - אוּמלָלוּתinfelicità, miseria, squallore - apremio (es) - תָּחַת לַחַץinsistenza, premura, pressa, pressione, sollecitazione, sollecito - שְׁרִיצָהinfestazione - שְלמוּתintegrità, interezza, totalità, unità - שְׁלֵמותcompiutezza, completezza - שְׁלֵמוּתinterezza, l'essere completo - חִיסָרוֹן, פְּגָםimperfezione - hamartia, tragic flaw (en) - גוֹרָל, מזלcaso, destinazione, destino, fatalità, fato, fortuna, sorte - שִׂגשוּגprosperità - éxito (es) - אָסוֹןcalamità, catastrofe, disastro, disgrazia, sciagura, sinistro, sventura - fallimento - סִיכּוּי, תַחֲזִיתprevisione, prospettiva - אֶפשָרוּת, הִזְדַמנוּת, הִזדַמנוּת, מַזָל, סִכּוּי, סיכויoccasione, opportunità, possibilità - day (en) - clean slate, fresh start, tabula rasa (en) - impurità - credit crunch, liquidity crisis, squeeze, tightening of money, tight money policy (en) - piena occupazione - agiatezza, floridezza, prosperità - עוֹשֵר, שֶׁפָעopulenza, ricchezza - mammone - עוֹנִיimpoverimento, indigenza, inopia, ristrettezza, stento, strettezza - indigenza, pauperismo - igiene - שְלֵמוּת - סֵדֶרordine, regolatezza - טִינוֹפֶת, לִכלוּך, פִּיחlaidezza, lordura, luridume, sozzume, sozzura, sporcizia, sporco, sudiciume - לִכלוּךsordidezza, squallore - circostanza, contesto, contingenza, cornice, frangente, momento - ambito, campo, settore, sfera - istanza - קְשָיִיםasprezza, difficoltà, durezza, inclemenza, intemperie, maltempo, rigidezza - אֲוִוירָהambientazione, atmosfera - feeling, odore, spirito - incolumità - אַבטָחָה, בְּטִיחוּת, ביטחוןdi sicurezza, sicurezza - pace - הַגָנָהprotezione - סכנהpericolo - pericolo - clear and present danger (en) - alea, azzardo, gioco, pericolo, repentaglio, rischio - אִיוּם, סַכָּנָהminaccia - forma - illuminazione - אבן החכמיםpietra filosofale - rifiuto - גַרעִיןbriciola, bruscolo, granello, granulo - אָבָקpolvere - פְּסוֹלֶתcascame, di scarto, dissipazione, scarto, sperpero, spreco - contemporary world, modern times, modern world, present times (en) - night (en) - redde rationem, resa dei conti - hora (es) - años (es) - הַזמַןmomento - רֶגָע, שַׁברִיר שְׁנִיָהbattibaleno, frazione di secondo, istante, lampo, momento - età, generazione[Domaine]

-

 


   Publicidad ▼