Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

basicamente, fundamentalmenteבְּעִיקָרוֹן, בְּעִיקָרוֹ, בִּיסוֹדוֹ - com simplicidade, simplesmente, só, unicamenteאִיש מִלבָד, אַך וְרַק, בְּפָּשטוּת, פָּשוּט, רַק - automaticamenteבְּאוֹפֶן אוֹטוֹמָטִי - assustadoramente, horrivelmenteבְּאוֹפֶן מַבְהִיל - imensamenteבְּמִידָה עֲצוּמָה - aproximadamente, grosseiramente, indecentementeבְּגָסוּת - consideravelmenteבְּאוֹפֶן נִיכָּר - totalלְגָמרֵי - a beirar, aproximadamente, até certo ponto, cerca de, mais ou menos, por aí, quase, uns/umas, vamos dizerבְּסבִיבוֹת, בְעֶרֶך, בִסבִיבוֹת, בְּעֵרֶך, בְּעֶרֶך, בְּקִרבַת, בְּקֵירוּב, בַּסבִיבָה, בוֹא נאמַר, כִמעָט, כְּ-, כְּמוֹ, מְעַט, סְבִיבוֹת, פָּחוֹת אוֹ יוֹתֵר - comparative, relative (en) - absolutely (en) - absolutamente, completamente, inteiramente, mesmo, muito, totalmenteבִּשׁלֵמוּת, לְגַמרֵי, לְגַמרֵיְ ַ, לְגָמרֵי, לַחֲלוּטִין, לַכּוֹל, לגמרי, מַמָש, מוּחלָט - exclusivamenteבִּלעָדִית - absolutely, dead, perfectly, utterly (en) - perfectly (en) - imperfeitamenteבְּאוֹפֶן לֹא מוּשׁלָם - cheio, totalmenteמָלֵא, עַד הַסוֹף - only (en) - voraz - only (en) - good, well (en) - well (en) - well (en) - well (en) - well (en) - comfortably, well (en) - vantajosamenteמִשתָלֵם, מוֹעִיל - abundanteדַי וְהוֹתֵר, מָצוּי בְּשֶׁפָע - substancialmente - well (en) - well (en) - intimately, well (en) - well (en) - excessivo, exuberanteשוֹפֵע, שופע - seriamenteבִּרצִינוּת - com marotice, travessamenteבְּרִשעוּת, בְּשוֹבבוּת - even, still, yet (en) - even (en) - aceitávelמִקוּבָל, סָבִיר - continuamente/sempre, sempreכָּל הַזמַן, לְעוֹלָם, לָנֶצַח - always, forever (en) - aqui e ali, as vezes, de quando em quando, de vez em quando, de vez em quando., freqüentemente, ocasionalmente, volta e meiaבִרווָחִים, לְסֵירוּגִין, לִפעַמִים, לִפעָמִים, מִדֵי פַּעַם, מִדֵי פָּעַם, מִדי פַּעַם - convencionalmente - ao mesmo tempo, apesar disso, não obstante, no entanto, pelo sim pelo nãoאִם כִּי, אֵין זֶה מְשָנֵה, אַף עַל פִי כֵן, אַף-עַל-פִּי-כֵן, בּוֹ בַּזמָן, לַמרוֹת זאת, עֲדַיִן - até agora, até então, por enquantoעַד כֹּה, עַד כֹּה, עד כה - desempenho, façanha, feitoמַעֲשֶה נוֹעָז, מַעֲשֶׂה נֶהדָר - muitoבְּאֶמֶת, מַמָש - activoפְּעַלתָּן, פָּעִיל - acrobáticoלוּליָנִי @@@לוּלייָנִי$$$ - mesmo agoraרַק עָתָה - instantaneamenteבִּן-רֶגָע - ágilזָרִיז, נִמרַץ - cedo, em breveמוּקדָם מִדַי - com frequência, com freqüência, frequentementeלְעִתִים קְרוֹבוֹת - raramenteלְעִתִים נְדִירוֹת, לְעִתיִם נְדִירוֹת - activo, em vigorבְתוֹקֵף, בְּפוֹעָל, הִפְעִיל, לְהַחִיל - per se, tal como (es) - enfaticamenteבְּתוֹקֶף - verdadeiramente - igualação - claro, com certeza, de acordo, naturalmenteכַּמובָן, כָּמוּבָן - claramente - active (en) - claramente, simplesmenteבְּבֵירוּר, בְּבֵרוּר - aparentemente, perante as circunstâncias/aparentementeכַּנִראֶה, לְמַרְאִית עַיִן, לְמַראִית עַיִן - inactive, passive (en) - especificamenteבִּמפוּרָש - casualmente, com sorte, felizmente, por sorteb'chi tov, בכי טוב, לְמַרבֵּה הַמַזָל - record, track record (en) - infelizmente, lamentavelmenteבְּעֶצֶב, לְמַרבֵּה הַצַעַר, לְמַרבֵּה הַצַעָר, לְרוֹעַ הַמַזָל - chronic (en) - extraordinariamenteבְּאוֹפֶן יוֹצֵא מִן הַּכלָל - demasiado, em demasia, excessivamenteיוֹתֵר מִדַי, לַלֶכֶת רָחוֹק מִדַי, מדי - mais cedo ou mais tardeבְּמוּקדָם אוֹ בִּמאוּחָר - no caso de/ao fim e ao cabo, no fim das contas, no fim de contas, por fimבְּמִקרֶה שֶׁ-, בְּסוֹפוֹ שֶׁל דָבַר, לְבַסוֹף, סוֹף סוֹף, סוֹף-סוֹף - agora, a toda a pressa, já, num instanteבַּמָקוֹם, לְלא הִיסוּס, מִיַד, מִיָד, מִייַד, מִייָד, מָהֵר מְאוֹד, עַכשָיו - now (en) - at present, now (en) - now (en) - now (en) - now (en) - diretamente, imediatamente - incansavelmente, inesgotavelmente, infatigavelmenteבְּאוֹפֶן בִּלתִי נִדלֶה, לְלא לְאוּת - adequate, equal (en) - rapidamente - por enquanto, provisoriamenteבֵּינתַיִים, לְפִי שָׁעָה - intoleravelmente - abusively (en) - com habilidade, habilmenteבִמְיוּמָנוּת, בִּמְיוּמָנוּת, בִּמיוּמָנוּת - horrivelmente - muitoכָּל כָּך - drasticamenteבְּאוֹפֶן דְרָסטִי - de qualquer maneiraבִּכלַל - certamente que não, de modo nenhumבִּכלַל לֹא - êxitoהַצלָחָה - exaustivamente - diretamente, estendidoיָשָר - indirectamente - imenso, um grande númeroהַרבֵּה, הָרבֵּה, עִסקָה טוֹבָה - falha, fracassoכִּשָלוֹן, כשלון - abruptamente, bruscamente, de repente, repentinamente, subitamenteבְּאוֹפֶן פִּתאוֹמִי @@@בְּאוֹפֶן פִּיתאוֹמִי$$$, פתאום - erroטָעוּת, שְׁגִיאָה - hábilמְיוּמָן - enfim, finalmente, por fimלְבַסוֹף, לְבָסוֹף - duraderamente, establemente, perdurablemente, sólidamente (es) - advantageous (en) - descuido, omisión (es) - engano, erro, gafeטָעוּת, פַשלָה, שְׁגִיאָה - gafeמַעֲשֶׂה שֶׁאֵינוֹ בִּמקוֹמוֹ - debilmenteבְּרִפיוֹן - a esmo, ao acasoבְּאַקרָאִי, בְּאַקרָאי - quaseבְּקֵירוּב, כִּמְעָט, כִּמעַט, כִּמעָט, קָרוֹב, קָרוֹב ל - principalmente, sobretudoבְּעִיקָר, קודם כל - brazenly (en) - carinhosamente, com afeição, ternamenteבְּאַהֲבָה, בְּחִיבָּה - abertamenteבְּגָלוּי - indiscutivelmente, sem dúvidaלְלֹא סָפֶק, ללא סָפֵק - passivamenteבְּאוֹפֶן פָּאסִיבִי - desdenhosamenteבְּבוּז, מָלֵא בּוּז - comically (en) - de manera engañosa, engañosamente (es) - especialmente, peculiarmenteטִיפוּסִי - rapidamenteבִּמהִירוּת - categoricamente, incondicionalmenteבְּאוֹפןֶ מוּחלָט, לְלא תְנַאי - eternamente, para sempre, perpetuamente, sem fimלְנֶצַח נֶצָחִים, לַנֵצָח, לָנֶצַח - para sempre, permanentementeלְתָמִיד - provisoriamente, temporariamenteבְּאוֹפֶן זְמִני, בְּאוֹפֶן זְמָנִי - de improviso - constantemente, continuamente, incessantemente, sem pararכָּל הַזְמָן - marginalmente (es) - perigosamenteבְּמִידָה מְסוּכֶּנֶת - energicamenteבְּמֶרֶץ - conclusivamente, uma vez de por todasאַחַת וּלתָמִיד, חַד-מַשמָעִי - aflitivamente, deploravelmente, lamentavelmente, tristementeבְּחוֹסֶר תִּקווָה, בְּצַעַר - afar (en) - delicadamente, refinadamenteבְּעָדינוּת, נֶהדָר - sem demora - rapidamente, rápidoבִּמהִירוּת, מַהֵר, מָהִיר, מהר - habitualmente, normalmente, regra geral, vulgarmenteבְּאוֹפֶן נוֹרמָאלִי, בְּדֶרֶך כְּלָל, בדרך כלל, כִּכְלָל, כַּרָגִיל - recentemente, ultimamente, utlimamenteבְּיָמִים אֵלֶה, לַאַחֲרוֹנָה - erraticamenteבְּאוֹפֶן לא יָצִיב - gradualmente, pouco a poucoבְּהַדרָגָה - cá/lá, para aqui, para cáאֵל-, הנה, כָּאן, לְכָאן, לכאן, לפה - apto, bem, certo - tranquilamente, tranqüilamente - meager, meagerly, meagre, scrimpy, stingy (en) - how, however (en) - miserável - dentro, no interior, por dentroבִּפנִים - internacionalmenteבְּרַחֲבֵי הָעוֹלָם - recém-טָרִי, לא מִזמַן, קָרָה לַאַחֲרוֹנָה - de novo, eoutra vez, mais, novamente, novemente, outra vezשוּב, שוב - invariavelmenteתָּמִיד - mechanically (en) - preferivelmenteרָצוּי - and so, and then, so, then (en) - though (en) - but then, on the other hand, then again (en) - sistematicamente, uniformementeבְּעִקבִיוּת, שִיטָתִיוּת - so, thus, thusly (en) - enormemente (es) - mortoחֲסַר-חַיִים - tipicamenteטִיפּוּסִי - globalmente, universalmenteבְּאוֹפֶן כּוֹלֵל - sem precedente, sem precedentesחֲסַר תַקדִים, חסר תקדים - místicamente (es) - de modo semelhante, do mesmo modo, semelhantementeאוֹתוֹ דָבָר, דוֹמֶה - secundariamente - correcto, correto, justoמַתאִים, נָכוֹן - manifestamente, notavelmenteבְּצוּרָה בּוֹלֶטֶת, בִּמיוּחָד - intensivamenteבְּמֶרֶץ - adequadamente, convenientementeבְּצוָּרה נְאוֹתָה, כָּרָאוּי - inappropriately, unsuitably (en) - artificialmente - episodically (en) - fabulosamente, fantasticamenteבְּצוּרָה פַנטַסטִית, נֶהֱדָר - feverishly (en) - adequado, apropriado, certo, idôneoמַתְאִים, מַתאִים, נָכוֹן, רָאוּי - incomprehensiblemente, incomprensiblemente (es) - encarecidamente, expresamente (es) - superficialmenteבְאוֹפֶן שִטחִי - maldosamente, malevolamenteבְּרִשעוּת - ao certo, certamente, com certeza, com segurança, de certeza, realmente, seguramenteאָכֵן, בְּבִטחָה, בְּהֶחלֵט, בְּוַדַאי, בְּוַודַאי, בְּווַדַאוּת, בְּווַדָאי, בֶּטַח, לְלֹא סָפֵק, ללא ספק - suficientemente - bastante, suficiente, suficientementeבְּמִידָה מַספֶּקֶת, דֵי הַצוֹרֶך, דָי - insuficientemente - so (en) - so (en) - so (en) - manipulaçãoתִמרוּן - facilmente, prontamenteבְּקָלוּת, ללא קוֹשִי - actually, really (en) - astuto, escuro, manhoso, matreiro, velhacoחֲלַקלַק, מְפַקפֵּק, עַרמוּמִי, עָרוּם כְּשוּעָל, שָׁנוּן - afinal, no conjunto, no fundo, no todoבְּהִתְחָשֵב בַּכָּל, בְּסַך הַכָּל, בְּסַך הַכֹּל, בסה”כ, כְּלָלִית - eloquenteאָמָן דִּיבּוּר - excitadamente, febrilmenteבְהִתרָגשוּת - apropos, by the bye, by the way, incidentally (en) - completely (en) - incompletamente (es) - justamente, precisamente - descaradoחָסַר בּוּשָׁה - from scratch (en) - closely, intimately, nearly (en) - relativamenteיַחֲסִית - fácilmente (es) - claramente, consideravelmenteבְּמִידָה נִיכֶּרֶת - seriamenteבִּרצִינוּת - a horas, na devida alturaבְּבוֹא הַזמָן, בְּעִתוֹ - no, no último momentoבַּשנִייָה הַאַחֲרוֹנָה - atraenteמְפַתֶה, מוֹשֵך, קוֹסֵם - off the cuff (en) - cativante, enfeitiçado, fascinanteמֶכַשֶף, מַקסִים - pelo contrárioלְהֵיפֵך - atractivo - alegre, atraente, cativante, encantador, insinuante, jovial, sedutor - à letraכִּכתָבו וּכִלשוֹנוֹ - corajosamenteבְּאוֹמֶץ, בְּצוּרָה אָמִיצָה - imensamente, profundamenteבְּאוֹפֶן מַעֲמִיק, עֲמוּקוֹת - impacientementeבְּקוֹצֶר רוּחַ - pacientementeבְּסַבלָנוּת - estupidamenteבְּטִיפּשוּת - com criatividadeבְּאוֹפֵן יְצִירָתִי - radicalmenteבְּאוֹפֶן יְסוֹדִי - conscienciosamente, escrupulosamenteבְדַקדקָנוּת, בִּמסִירוּת - excepcionalmenteבְּצוּרָה יוֹצֵאת מִן הַכְּלָל - puramenteלְגמרֵי - com cuidado, limpamente, literalmenteבְּצוָּרה יָפָה וּמסוּדֶרֶת - vigorosamenteבְּמֶרֶץ - claramente - excelentementeמְצוּיָן - magnificamente, maravilhosamente, optimamente, tremendamenteבְּצוּרָה מְצוּיֶנֶת, לְהַפלִיא, מְאוֹד, נִפלָא - impeccably (en) - friamenteבְּרוֹך - sobriamenteבְּיִישוּב הַדָעָת - sem medoבְּאוֹמֶץ - agradavelmenteהֵיטֵב, יָפֶה - aconchegadamente, delicadamenteבְּנוֹחִיוּת וּבחָמִימוּת - não obtenível - correspondientemente (es) - com espertezaבִּתבוּנָה - popularmenteבַּצִיבּוּר - intelectualmente (es) - reação, reacção - exageradamente - orgulhosamenteבְּגָאֲווָה - solenementeבִּרצִינוּת - desajeitadamenteגָמלוֹנִי - com grosseriaבְּגָסוּת - intensamenteבְּלַהַט - espontaneamenteבְּאוֹפֶן סְפּוֹנטָאנִי - atroz, feio, terrívelנוֹרָא - assustado, assustador, espantoso, medonho, pavoroso, temível, terrívelמַפְחִיד - meticulosamenteבְּקַפּדָנוּת - ameaçador, assustadorמְאַייֵם - desajeitadamenteבְּצוּרָה מְגוּשֶמֶת - triunfalmenteבְּשִׂמחַת נִיצָחוֹן - arrepiante, arripiante, horripilanteמְסָמֵר שֵׂיעָר, מַפחִיד, מַקפִּיא דָם - regularmente - acanhado, amedrontado, assustado, assustador - corajosoנוֹרָא - idealmente, teoricamenteבְּאוֹפֶן מוּשלָם, בְּמָצַב אִידֵיאָלִי - infantilmente, puerilmenteביָלדוּתיוּת - de mau gosto, macabroמַגעִיל, מָקַבּרִי - impropriamente - atentamente, cuidadosamenteבְּקֶשֶב רָב - enormemente, extraordinariamenteמְאוֹד מְאוֹד - generosamente, liberalmenteבִּנְדִיבוּת, בנדיבות - sem esforçoלְלֹא הִתאֲמצוּת - em pormenorלְפִרטֵי פְּרָטִים - conclusãoהַשׁלָמָה - convenientementeבְּצוּרָה נוֹחָה - inoportunamente (es) - abstractamente, abstractivamente, en abstracto (es) - obstinadamenteבְעַקשָנוּת - vencedoramenteכִמנַצֵח - prudentementeבְּחוֹכמָה - estupidamente, imprudentementeבְּטִיפּשׁוּת, בְּצוּרָה לא נְבוֹנָה - inteligentementeבִּתבוּנָה - inteligivelmenteבְּצוּרָה מוּבֶנֶת - aristocraticamenteבַּאֲצִילוּת - com tacto, diplomaticamenteבְּאוֹפֵן דִיפלוֹמָטִי - fiascoכִּישָׁלוֹן - indefinidamenteלִזמָן בִּלתִי מוּגבָּל - bem, com razão, correctamente, ecorrectamenteבְצוּרָה נְכוֹנָה, בְּדִיוּק, בְּצוּרָה נְכוֹנָה, כַּיָאוּת, נָכוֹן - bondosamente, caritativamenteבִּנְדִיבוּת - molementeבְּאִיטִיוּת - presunçosoחוּצפָּה - à pressa, apressadamente, com pressa, precipitadamenteבְּחִיפָּזוֹן, בְּחִפָּזוֹן, בְּחוֹפזָה, מְמַהֵר - satiricamente - livrementeבְּאוֹפֶן חוֹפשִׁי - espiritualmenteבְּרוחָנִיוּת - fracamente, imprecisamente, indistintamente, vagamenteבְּאוֹפֶן לא בָּרוּר, בִּמעוּמעָם, בִּמעוּרפָּל - duraderamente, inquebrantablemente (es) - esporádicamente (es) - espantosamente, surpreendentementeלְמַרבֶּה הַפּלִיאָה - abundantemente, abundosamente, com abundância, excessivamenteבְּשֶפָע, לְמַכבִּיר, מֵעַל וֵּמֵעֶבֶר - cansativamente, fastidiosamenteבְּאוֹפֶן מְייַגֵע - sumamenteמְאוֹד - belo, deliciosoמְהַמֵם בְיוֹפיוֹ, נִפלָא - יפה תואר - cortesmente, cortêsmente, educadamenteבְּאָדִיבוּת, בְּנִימוּס - encantadorמַקסִים - com má educação, descortesmente, grosseiramenteבְּגָסוּת, בְּחוֹסֶר נִימוּס - admirávelmente, louvavelmenteבְּאוֹפֶן הָרָאוּי לְשֶׁבַח - agradavelmenteבְּאוֹפֶן נָעִים, בְּצוּרָה נְעִימָה, נָעִים - desagradavelmente - com vontade, cordialmenteבְּתֵאָבוֹן, בִּלבָבִיוּת - afavelmente, amavelmente, bondosamente, com bom humorבְּחָבִיבוּת, בַּאֲדִיבוּת, בלבבות, טוֹב מֶזֶג - explicitamente - por pouco, por uma unha negraבְּעוֹר וַשֵׁן, בְּצִמצוּם, בִּקצָת - bondoso, gentil - fielmenteבְּנֶאֱמָנוּת - óptimo - anormalmenteבְּאוֹפֶן חָרִיג - permanentemente - agradavelmente, deliciosamente, prazerosamente - afetuosamente, com afeição - secretamenteבְּיַרכּתֵי הַמוֹח, בְּלִיבּוֹ - favoravelmenteלְטוֹבַת - desfavoravelmente - melhorativo - com ironia, laconicamenteבְּיוֹבֵש - reduce (en) - accommodatingly, obligingly (en) - gloomily (en) - vagamenteבִּמעוּרפָּל - pomposamenteבְּשַחֲצָנוּת - aperfeiçoamento, melhoria - progresso, promoção - obstinadamenteבְּעַקשָנוּת - efectivamente, eficientementeבִּיעִילוּת - tragically (en) - de modo ameaçadorבְּאוֹפֶן הַמבָשֵׂר רַעוֹת - con motivo, con razón (es) - indecentementeבְּחוֹסֶר צְנִיעוּת - irresistivelmenteכַּך שֶאִי אֶפשָר לַעֲמוֹד בְּפָנַיו - rigorosamente, severamenteבְּחוּמרָה, בְּחומרָה, בְּקַפְּדָנוּת, בְּקַפדָנוּת, בּחוּמרָה - autoritariamente, con autoridad (es) - correcçãoתִיקוּן, תִּיקוּן - stainless, unstained, unsullied, untainted, untarnished (en) - ferozmenteבְּאַכזָרִיוּת, בְּתוֹקפָּנוּת - sanguinárioצמֵא דָם - reformaשִיפּוּר, תִיקוּן - embellecimiento (es) - classicamente - obscuramente, sombriamenteבִּמעוּרפָּל - intrépido, sem medo/ADJ – destemidoאַמִיץ, עָשׂוּי לִבלִי חָת - horrifyingly (en) - artisticamenteבְּאָמָנוּת - em particular, especialmente, excepcionalmente, particularmenteבִּמְיוּחָד, בִּמיוּחָד - modernizaçãoמוֹדֶרנִיזַציָה - uniformementeבְּצורָה אָחִידָה - enduringly (en) - descaradamenteבְּאוֹפֶן בָּרוּר, בּוֹטֶה - degradación (es) - por excelência - corajosoאַמִיץ, אַמִיץ לֵב, אָמִיץ - esteticamente - horrivelmenteנוֹרָא - valenteאַמִיץ - assustado - contaminação, poluiçãoזִהוּם - assustadiço, medroso, receoso - receoso, tímido - acanhado, envergonhado, tímido - desprezivelmenteבְּאוֹפֶן מַשׁפִּיל - arrogantementeבְּשַחֲצָנוּת - audaciosamente - avidamenteבִּלְהִיטוּת - amorosamente - assiduamente - astutamente, sagazmenteבְּפִּקחוּת, בִּתבוּנָה - maliciosamente - austeramente - avidamenteבְּחַמדָנוּת - bondosamenteבְטוּב לֵב - bruscamente, rudementeבְּגָלוּי, בְּקוֹצֵר רוּחַ - boorishly (en) - generosamente - agilmente, com esperteza, vivamenteבְּאוֹפֶן נִמרַץ, בְּמֶרֶץ, הֵיטֵב - continuamente, incessantemente, seguidamente, sem pararבְּצוּרָה בִּלְתִי פּוֹסֶקֶת, בִּרְצִיפוּת, לְלא הֶרֶף, ללֹא הֶפסֵק - interminablemente (es) - teimoso - desleixadamente, displicentemente, irreflectidamente, negligentementeבְּחוֹסֶר זְהִירוּת - churlishly, surlily (en) - coloquialmente, informalmenteבְּאוֹפֶן לא רִשמִי, בִּשפַת הַדִבּוּר - calmamente - adaptarלְהַתאִים ל-, לְסָגֶל, לְעַבֵּד - com presunçãoבשׂבִעוּת רָצוֹן עַצמִית - completamenteבְּאוֹפֵן מַקִיף - brevemente, em resumo, resumindo e continuando, sucintamenteבְּמִילָה אַחַת, בְּקִיצוּר, בְּקִצוּר @@@בְּקִיצוּר$$$, בְּקִצוּר @@@בְּקִצוּר$$$, בְּתַמצִיתִיוּת, קִיצוּרוֹ שֶׁל דָבָר - cinicamenteבְּצִינִיוּת - altivamente, com condescendênciaבְּהִתנַשֵׂאוּת, בְּהִתנַשׂאוּת - confusamenteבִּמבוּכָה - consequentially (en) - construtivamenteבְּצוּרָה בּוֹנָה - calmamente, com indiferença, friamenteבְּאָדִישוּת, בְּקְרִירוּת - improvavelmente, incrivelmenteבְּאוֹפֶן לא סָבִיר, בְּמִידָה שֶלא תֵיאָמֵן, שֶׁלא לְהַאֲמִין - de modo convincente, plausivelmenteבְּאוֹפֶן מְעוֹרֵר אֵימוּן - enigmaticamente, misteriosamenteבְּאוֹפֶן מִסתוֹרִי, כְּחִידָה - inumerável, numeroso, sem contaאֵין סְפוֹר, אין ספור, לְאֵין סְפוֹר, רַב מִספוֹר, רבבה - deliciosamenteבְּצוּרָה מְהַנָה - possivelmenteאוּלַי, אוּלָי, יִיתָכֵן - absurdamenteבְּאוֹפֶן מְגוּחָך, עַד כְּדֵי גִיחוּך - garridamente, provocantementeתוֹך פְלִרטוּט - ignobilmenteכְנָבַל - detalhado, exaustivo, pormenorizadoמְפוֹרַט, מפורט - ofensivamenteבְּאוֹפֶן נִתעַב - de relance, superficialחָפוּז - diabolicamente, muitoבְּאַכזָרִיוּת, מְאוֹד - baixamente, desprezivelmenteבְּאוֹפֶן נִתעַב - diametralmente, diretamente - diligentementeבְּחָרִיצוּת - desagradavelmenteבְּצוּרָה לֹא נְעִימָה, בְּצורָה לא נְעִימָה - sem honra, vergonhosamenteבְּאוֹפֶן מְבִיש, בְּאוֹפֶן מַחפִּיר, תוֹך פִּגִיעָה בַּשֵם הַטוֹב - abertamente, francamente, sinceramenteבְּגִילוּי לֵב, בְּגִלוּי לֵב, בְּכֵנוּת - disinterestedly (en) - fielmente, lealmenteבְּנֶאֱמָנוּת - deslealmenteבְּחוֹסֶר נֶאֱמָנוּת - proporcionalmenteבְּאוֹפֶן יַחַסִי, בְּאוֹפֶן פְּרוֹפוֹרציוֹניִ - respeitosamenteבְּיִראַת כָּבוֹד, בְּכָבוֹד - desrespeitosamente, irrespeitosamenteבְּחוֹסֶר כָּבוֹד - dogmaticamenteבְּדוֹגמָטִיוּת - central (en) - pensativamente, sonhadoramenteבְּחוֹלמָנוּת - com entusiasmo, extaticamenteבְּהִתלַהֲבוּת - assustadoramenteבְּצוּרָה מַפחִידָה - effectually (en) - effectively, efficaciously (en) - onda - egoistamenteבְּאָנוֹכִיוּת - eminently, pre-eminently (en) - equably (en) - eruditamente (es) - evasivamenteבְּהִתחַמקוּת - regularmenteבְאוֹפֶן סָדִיר - desigualmenteבְּצוּרָה לא שָווָה - exorbitantemente/excessivamenteבְהַפרָזָה - expediently, inadvisably (en) - expensively (en) - exponentially (en) - ablandamiento, alivio, atenuación, mitigación (es) - descanso - apertura, expansión, liberalización (es) - familiarmenteבידידות - fanaticamenteבְּקַנָאוּת פָנָאטִית - impecavelmenteלְלְא פְּגָם - flabbily (en) - inflexivelmenteבְּנוֹקשוּת - vigorosamenteבּעוֹצמָה רַבָּה - brotar, germinar, rebentar - formidable (es) - característica, característico, distintivoאוֹפייָנִי, יִיחוּדִי, מְאַפיֵין - gluttonously (en) - esplendorosamenteבְּזוֹהָר - gratuitously (en) - atrozmente, dolorosamente, gravemente, penosamente, severamente - grotescamenteבְּאוֹפֵן מְגוּחָך - com má vontade, relutantemente - בָּהִיר - harmoniosamenteבְּהַרמוֹניָה - precipitadamenteבִּפזִיזוּת - descuidadamente, temerariamenteבְּחוֹסֶר זְהִירוּת - cruelmenteלְלֹא רַחמָנוּת - heroicamenteבִּגְבוּרָה - horrorosamenteבְּאוֹפֶן מָבעִית - higienicamenteבְּצוּרָה הִיגייֶנִית - união, unificaçãoאִיחוּד - reuniãoאִיחוּד מְחָדָש - preguiçosamenteבְּבַטָלָה, בְּעַצלוּת - interrupçãoהַפרָעָה, שִיבוּש - imperativamente, imperiosamente - descaradamente, impertinentemente, insolentementeבְּחוּצפָּה - impetuosamente, impulsivamenteבְּאוֹפֶן אִימפּוּלסִיבִי, בִּפזִיזוּת - absolutamente - imprudentementeבְּחוֹסֶר זְהִירוּת וְחָכמָה - incomparavelmenteבְּדֶרֶך שֶׁאֵין דוֹמֶה לָה - discretamente (es) - descontaminación (es) - indolentemente - industriously (en) - engenhosamenteבְּחָכמָה - מְטִבעוֹ - inoportunamente - oportunamenteבָּרֶגָע הַנָכוֹן - insidiosamente (es) - simplificarלְפַשֵט - entusiasticamenteבְּחֲרִיפוּת - laboriosamente, penosamenteבְּעָמָל רַב - languidamenteבְּלֵאוּת - languishingly, languorously (en) - indecentemente, obscenamente (es) - ridiculamenteבְּאוֹפֶן מְעוֹרֵר צְחוֹק, מְטוּפָּש, עַד כְּדֵי גִיחוּך, עַד כְּדֵי גִּיחוּך - benevolamenteבְּרַחֲמָנוּת - arranjar, organizar - direito, limpoחָלַק, נָקִי - imaculado, impecávelזַך, נָקִי מְאוֹד - lugubremente - majestosamenteבְּהוֹד וְהָדָר - exploração - drippily, mawkishly (en) - maltrato, tratamento inadequado, tratamento ruimהִתאַכזרוּת - perseguiçãoרְדִיפָה - caça às bruxas - desapiedadamente, impiedosamente, implacavelmenteלְלֹא רַחֲמִים, לְלא רַחֵם - macartismo (es) - abracadabrante, desconcertador, desconcertante, pasmoso (es) - minuciosamente - milagrosamente, miraculosamenteבְּדֶרֶך נֵס - translúcidoמַעֲבִיר אוֹר - infelizmente, miseravelmenteבְּמַבָּט אוּמלָל - escapismoמִפלָט מִן הַמְצִיאוּת - monotonamenteבְמוֹנוֹטוֹנִיוּת - barrento, toldado, túrbido, turvo - leitosoכְּחָלָב - narrow-mindedly, small-mindedly (en) - agudo, astuto, subtilחַד, מְתוּחכָּם, פִּקֵח @@@פִּיקֵח$$$ - close, near, nigh (en) - objectivamente - servilmenteבְּהִתרַפּסוּת, בִּכְּנִיעָה - opulentamenteבְּשֶפָע - ostentosamenteבְּרַאַוותַנוּת - enveloping (en) - do peito, íntimo, próximoאִינטִימִי, יְדִיד נֶפֶש, קָרוֹב - pertinently (en) - cachazudamente (es) - pithily, sententiously (en) - lamentavelmenteבְּאוֹפֶן מְעוֹרֵר רַחָמִים, בְּצוּרָה מְעוֹרֵרת רַחָמִים - sem sentidoלַשָווא - pretensiosamente - unpretentiously (en) - lindamenteדֵי - prosaicamente - debilmente, justoבְּצוּרָה חַלָשָה - estranhamenteבְּאוֹפֶן מוּזָר, בּאוֹפֶן מוּזָר - calmamente, placidamente, repousadamente, serenamente, tranquilamenteבְּשֶׁקֶט, בְּשַלווָה, בְּשָׁלווָה, בְּשָלווָה, בְּשֶׁקֶט, בְּשַׁלווָה, לְלא אַלִימוּת - completar - relevantly (en) - com mérito, honrosamenteבְּאוֹפֶן הַמוֹסִיף כָּבוֹד - respeitosamente, reverentemente - robustamente - amplo, espaçoso - constrangido, difícil, espasmódico, estreito, limitado, pouco claro - cómodo, confortável@@@נוֹח$$$, נֹח - inquietante - voluptuosamenteבְּחוּשָׁנִיוּת - sensualmenteבְּחוּשָׁנִיוּת - serenamente - proportional, relative (en) - shallowly (en) - democratic, popular (en) - frequent (en) - general (en) - padrão, uniformizado - com habilidade, habilmente - excepcionalחָרִיג, מְיוּחָד - נָדִיר - incomum, invulgar - habitual, usualרָגִיל - acostumado, do costume, habitualנָהוּג, קָבוּע, רָגִיל, רָגִיל ל- - plebeuפָּשוּט, רָגִיל - sordidamenteבְּלִכלוּך - específicoמְסוּיָם - respectivoשֶׁלָהֵם - distinto, separado - expressivo, significativoמָלֶא הַבָּעָה - sem expressãoחֲסַר הַבָּעָה - rigorosamente - superlatively (en) - sneakily, surreptitiously (en) - docementeבִּמתִיקוּת, במתיקות - tacitamente - por telégrafo, telegráficamente (es) - ternamenteבְּעֲדִינוּת - tradicionalmenteעַל פִּי הַמָסוֹרֶת - eficienteמוּכשָׁר, נִמרָץ - impertinente, lamuriento, rabugento, ranzinza - protestante, que protesta - unbearably (en) - estimularלְהַמרִיץ - completoמוּשׁלָם - absolutamente, francamente, incondicionalmenteלְלא הִסתַייגוּת - exaustivoמְקִיף - totalכּוֹלֵל - indignamenteבְּאוֹפֶן שֶׁאֵינוֹ רָאוּי - incomplete, uncomplete (en) - utilmente - valentementeבְּאוֹמֶץ - ardorosamente - horrivelmenteבְּצוּרָה רַעָה מְאוֹד - vorazmente - enciclopédico - plenário - wholeheartedly (en) - com espíritoבִּשנִינוּת - accessible, approachable (en) - aflojar, aflojarse, aligerar, aliviar, laxar, mitigar (es) - sim - conyugalmente (es) - dingily, grubbily, grungily (en) - especialmenteבִּמיוּחָד - imediatamente - directamente, diretamenteיְשִירוֹת - conciso, sucintoתַמצִיתִי - epigramático - bem aproveitado, sucintoקוֹמפַּקטִי, תָמצִיתִי - brusco, lacónicoבּוֹטֶה, קָצַר - prolixoאָרוֹך ומְשַעֲמֵם - eróticamente (es) - devastaçãoהֶרֶס - algazarra, transtorno, tumultoבָּלָגָן, מְחָאָה, תַהפּוּכָה - agitação, empurrãoהִתרַגשוּת - apinhado, superlotadoהוֹמֶה אָדַם, צָפוּף מִדַי - incongruenteלא תוֹאֵם/הוֹלֵם - boludez, ganga (es) - אנוס - serviço - big, large, prominent (en) - flagrante, manifesto, óbvioמַחפִּיר - negócios por concluir - constant (en) - repetido, repetitivoחוֹזֵר וְנִשנָה, חוֹזֵר עַל עַצמוֹ- - esporádico - know (en) - refilãoוַכּחָן - לְהַכִּיר - convencionalמְקוּבָּל - conventional (en) - bizarra, bizarro, esquisito, estranha, estranhoמוּזָר מאוֹד, מוזר, מוזרה - dificultad, disgusto, problema (es) - considerávelמשמָעוּתִי, נִיכָּר - considerávelנִיכָּר - insignificant, undistinguished (en) - confundir - cavalheirescoאַבִּירִי - brusco, desabridoקְצָר רוּח - descortês, grosseiro, malcriado, mal-educadoלא מְנוּמָס - acreditável, plausívelאָמִין, מְהֵימַן - inacreditável, incrívelלא יְאוּמָן, פַנטַסטִי, שֶלא יֵיאָמֵן - cáustico, ferventeנוֹקֵב - crítica, crítico - grave - crucial, important (en) - antiquado, desatualizado, desnaturalizado, fora de moda, obsoleto - em desuso a cairהִתייַשֵן - amaldiçoado, maldita, malditoמְקוּלַל, מקולל, מקוללת - decrépito, deteriorado, dilapidado, estragado, inseguroרָעוּע, רָעוּעַ, רוֹעֵד - comum, crasso, indecente, ordinário, vulgarגַס, הֲמוֹנִי, חָמוּר - calmo, grave, refletido, sensato, sereno, sérioשָלֵיו - undefined, vague (en) - primary (en) - indudable (es) - exigenteתּוֹבעָנִי, תוֹבעָנִי - rigoroso - דָחוּף - arbitrárioשְרִירוּתִי, שרירותי, שרירותית - calcularלחשב - digno de confiançaאָמִין - desviación (es) - dependent (en) - falta insignificante, pecadilho, pecado leve, pecado venial - independenteעַצמָאִי - extravagânciaבִּזבּוּז רַאֲוותָנִי - desirable (en) - crime, jogada suja - desejável, edesejável, invejávelמְעוֹרֵר קִנאָה, רצוי - profanidade, sacrilégioחִילוּל הַקוֹדֵש - preferívelעָדִיף - filme pornô, literatura erótica, pornografiaפּוֹרנוֹגרָפיָה, פורנוגרפיה - pay (en) - envy, invidia (en) - difícil, duro, edifícil, exigente, fastidiosoבְּעַיָתִי, קָשֶה, קָשֶׁה - cólera, enfado, enojo, ira (es) - gluttony, gula, overeating (en) - delicadoבְּעָיָה מְבִיכָה - serious (en) - aborrecido, incomodativo, incómodo, maçante, perturbadorמַטרִיד - cómodo, fácil (es) - elementar, simplesיְסוֹדִי, פָּשוּט - suaveחָלַקלַק - assíduoשַׁקדָן - incansávelשֶׁאֵינוֹ יוֹדֵע לְאוּת - descuidado, desleixado, desmazelado, indolente, preguiçoso, remisso - directo (es) - marcaje (es) - good (en) - selectivo - indistinto, inidstintoלא בָּרוּר - general (en) - perigo, riscoבְּסַכָנָה, מְסוּכַּן, סַכָּנָה - dominante, predominanteדומיננטי, שוֹלֵט, שוֹלֶט - agudoחָד - defesaאֱמצָעִי הֲגַנָה - cambiante - ainda no início, imperfeito, rudimentar - confrontar - eficaz, eficiente, vistosoיָעִיל, מַרשִׁים - custoso, difícil, duro, estafante, exaustivo, laborioso, penoso, pesado, trabalhosoזְמִניים קָשִים, מְפָרֵך, מסובך, מתיש, קָשֶה, קשה - abundante, forte - facile (en) - promiscuidade - economic, economical (en) - expeditivo, expedito/despachadoזָרִיז - drástico, edrásticoדְרָסטִי, דרסטי - exclamatório - firme - acanhado, desajeitado, desastrosoחַסַר טַקט - exportável - entusiasta, entusiásticoנִלהַב - ávido, entusiasta, entusiásticoמָסוּר, נִלהָב, קַנַאי - adular, bajular, engraxar, favorecer, lisonjearלְהַחֲנִיף, לְהַחמִיא, לְהַחנִיף - eexplícito, explícito - esotérico - abstrusoמוּבָן בְּקוֹשִׁי, סָתוּם - misterioso, secreto - exotérico, geral, popular - básicoבְּסִיסִי - eufemístico, extenuanteמְעוּדָן - aproximado, aproximativoלא מְלוּטָש, קָרוֹב - free, liberal, loose (en) - empolgante - abuso, má utilizaçãoנִיצוּל לְרָעָה, ניצול לרעה - caro, dispendioso - careiro, caro, custoso, dispendiosoיָקַר, יָקָר - overpriced (en) - abordável, acessível, baratoלא יָקָר - capitalización (es) - inexperiente, verdeחֲסַר נִיסָיוֹן, חַסר נִיסָיוֹן, טִירוֹן, “יָרוֹק” - esclarecerלְהַבְהִיר, לְהַבהִיר - secretoפְּנִימִי - equitativoהוֹגֶן - desconhecido, estranho - antigo, antiquado, fora de moda, velhoלַצֵאת מִן הָאוֹפנָה, מְיוּשָׁן, עָתִיק, שַׁמרָנִי - desengraçadoלֹא אָפנָתִי - chiqueיוּקרָתִי - imediata, imediato, instantâneoמִיַדִי, מִיָדִי, מִייָדִי - melindroso/meticulosoבָּרֵרָן - exigente, meticuloso - rechonchudoשְׁמַנמַן, שמַנמַן - corpulento, obesoשָּמֵן, שָׁמֶן מְאוֹד - anguloso, descarnado, esquálido, macilento, ósseo, ossudoהִרזָה, כָּחוּש, צנום - arrumação - confirmação, reiteração, repetição - copiador - reprodução - insistência, perseverançaהִתעקשוּת, הַתמָדָה - básicoיְסוֹדִי - rito, ritualפּוּלחָן - salutar, são, saudávelבְכּוֹשֶר, בָּרִיא - robusto, são de corpo - acentuar, dar ênfase, dar ênfase a, enfatizar, sublinharלְהַדגִיש, לְהָדגִיש, לִמתוֹחַ קַו תַחַת- - fosilizado, petrificado (es) - acentuar - intransigenteבּלתִי מִתפַּשֵר - estrangeiro - cerimoniosoטִקסִי - desligadoהַפסֵק - good, well (en) - abstinênciaהִנָזרוּת @@@הִינָזרוּת$$$ - fatalגוֹרָלִי - livre, livroפנוי - occasional (en) - fresh (en) - recente“חַם מְהַתָנוּר” - afável, amistoso, bondoso, cordialחָבִיב, לְבָבִי - amarrado - fértil, produtivoיַיצרָנִי, פּוֹרֶה - apinhadoסָתוּם - mere (en) - such, such that (en) - específicoמְסוּיָם - local (en) - technical (en) - obediencia, respeto (es) - gastador, generoso, liberalחוֹפשִׁי, נָדִיב, נדיב, פַּזרָן - magnânimo, muito liberal, munificente - desgoverno, prevaricação - humilde, mauמְרוּשָׁע, עלוב, רַע - pobrísimo (es) - big, large, magnanimous (en) - bem - sintético - benéfico, bomטוב, טובה, לָחוּש טוֹב, מְהַנֶה, מְצוּיָן, מהנה, מוֹעִיל, מוֹעִיל ל-, נָעִים - agradávelמִתקַבֶּל - convenienteמַתאִים - apaziguamentoפִּיוּס - horrívelגָרוּע - aplacamiento, conciliación, propiciación (es) - negative (en) - bomהֶגיוֹנִי, טוב, טובה, מִתייַחֵס יפה אך- - white (en) - escuroמַגיָה שחוֹרָה - demoníaco, diabólico, dos diabos, irreverente, satânicoאַכזָרִי, בִּלתִי סָבִיר, מְחוּכָּם, רָשָע - mefistofélico - bristly, prickly, splenetic, waspish (en) - mal-humorado, rabugento, resmungão, zangadoכּוֹעֵס, ממורמר, רַטנָנִי - irritávelעֲצבַּנִי - ameaçador, azedo, mal-encarado, rabugento, sinistro, sombrioאָפֵל וִּמסתוֹרִי, זוֹעֵף, מביט בזעם, סַר וְזָעֵף, עצוב - malhumoradoרַגזָנִי - gradual (en) - súbitoפִּתאוֹמִי - follones (es) - catastrófico, desastrosoהֲרֵה אָסוֹן, הַרסָנִי - integração - promessaנֶאֱמָן - heavy (en) - light (en) - heavy (en) - pesadoכָּבֵד, לְהַכבִּיד - inquietante - apoio, suporte - heavy (en) - leve - homogéneoהוֹמוֹגֶנִי - favor - beau geste (en) - atención (es) - elevadoגָבוֹה - mobilizaçãoגִיוּס - baixa, baixoאֵיזוֹר נָמוּך, נָמוּך - represália, vingançaנְקָמָה, נֶקָמָה, נקמה, רָצוֹן לִנקָמָה, תַּגמוּל - alto - baixo, inferior - high, high-pitched (en) - intervenção, mediaçãoהִשתַדלוּת, הִתעָרבוּת - renovaçãoחִידוּש - aberto - enganadorמַטעֶה - penetrar - válvula de escape, válvula expansiva (es) - acolhedor - חַם - קָר - sombrioקַר וְשוֹמֵם - frioצוֹנֵן - sobrehumano, sobre-humanoעַל-אֶנוֹשִי - humanoאֶנוֹשִׁי - abrutalhado, animalesco, bestial, brutalחַייָתִי - apalhaçadoהִשתָטוּת - cómico, ridículoמְבַדֶר, מְגוֹחָך, מְשַעֲשֵע, מַצחִיק - curioso, divertido, engraçado - hilarianteמַצחִיק מְאוֹד - espirituoso, vivoפִּיקֵח, שָנוּן - apressadoחפוּז - alto, considerável, de peso, econsiderável, essencial, fundamental, grande, importante, significativoחָשוּב, כְּבָד מִשקָל, מַהוּתִי - grande, importante - cardeal, central, essencial, fundamental, principalבְּסִיסִי, חִיוּנִי, חַשמָן, עִקָרִי @@@עִיקָרִי$$$ - principalבָּכִיר, חָשוּב, עִיקָרִי, רָאשִי - históricoהִיסטוֹרִי - sério - estratégico - valiosoבַּעַל עֵרֶך - fútil - assustador, imponenteמְעוֹרֵר יִרְאָה - esplêndidoמַרהִיב, נֶהֱדָר - decadente - informado (es) - populosoמְאוּכלַס - irrepreensívelחַף מִפֶּשָע - מְחָנֵך - intelectual - inteligenteנָבוֹן - interessanteמְעַנייֵן - absorvente, cativante, emocionante, intrgante, intriganteמְסַקרֵן, מְרַתֵק - aborrecido, cansativo, enfadonho, fastidioso, maçadorמְייַגֵע, מְשַעֲמֵם, מְשָעֲמֵם, שוֹחֵק - extrínseco - adventitious (en) - depressivo - bitter (en) - lúgubre - conhecido, famoso, famoso/célebre, ilustre, notávelיַדוּע, יָדוּע, מְפוּרסָם, מַזהִיר - alto, farto, grandeבּגוֹדֶל שֶל גֶבֶר, גָדוֹל - arregalado, de largoרַחָב, רָחַב, רוֹחַב - volumosoגָדוֹל, מְגוּשָם - espaçoso, vastoמְרוָּוח, מְרוּוַח, מְרוּוָח, מרוּוַח - astronómico, colossal, estupendoמַדהִים, עֲנָקִי - enormeעֲנָקִי - gigante, gigantescoענקי - gigantescoעֲנָקִי - imenso, vastoעֲצוּם, עָצוּם - enorme, muito grande, que bateעָצוּם - pequenoקָטָן, קטן - diminuto, micro, micro-, minúsculo, muito pequeno, pequena, pequeninoזָעִיר, מִיקרוֹ-, מיקרו, קָטָן, קטנטן /ktantan/ - mínimo, minúsculo, nominalזָעִיר, זעיר, מפורט, סִמלִי - diferenteשוֹנֵה מ-, שוֹנֶה - modesto, pequeno, pouco importanteלא גָדוֹל, מִשנִי, קָטָן - local (en) - comprido, longo, prolongado, trabalhadores do mundo, uni-vos!!פועלי כל העולם התאחדו, he, lang, אָרוֹך מְאוֹד, מְמוּשָך - duradouro, durávelעָמִיד - sem fimלָנֶצַח - breve, curtoקָצַר, קָצָר - momentâneoלְרֶגָע - grandíloquo, melodioso, ressoante, sonoro - queridoבְּחִיבָּה ִ - adorável, fofinho, fofoחִיבּוּקי - horrendo, horrível, odiosoגָרוּע, דוֹחֶה, מַגעִיל, נִתעָב - de olhos azuis - amadoאוֹהֵב- - afectuoso, carinhoso, tenro, ternoאוֹהֵב, רַחֲמָן, רוֹחֵש חִיבָּה - apaixonado, doido, louco, namorado - major (en) - minor (en) - insignificant, peanut (en) - efeminado, feminino, próprio de mulher - infantilיָלדוּתִי - amolecido - máximoהַגָדוֹל - menor, mínimoהַקָטַן/הַנָמוּך בְּיוֹתֵר, מִינִימוּם, קָטַן מְאוֹד - significativo - insignificante, sem sentido. - sem piedadeחֲסַר רַחֲמִים - desalmado, desapiedado, impiedoso, implacável, insensívelאָכְזַר, בִלתִי פּוֹסֵק, בִּלתִי פּוֹסֵק, חֲסַר רַחָמִים, חסר רחמים, קָשוּח, רֶצַח בְּדָם קָר - suaveקַל - intensivoאִינטנסִיבִי - sérioחָמוּר - strong (en) - atrair - excessivo, exorbitanteלא סָבִיר, מוּגזָם, מוּפרָז - exorbitante, exorbitante/excessivoמוּפקָע, מוּפרָז - extremista, radical, ultraאוּלטרָה-, יְסוֹדִי, עַל- - sin pretensiones (es) - degenerado, devasso, dissolutoהוֹלֵל, לְהִתנָוֵון, מוּפקָר, מוּשחָת - muitas, numerosos - inúmero, numerosoרַבִּים - poucas, pouco, poucos - mundial, mundialmenteעוֹלמִי - natural (en) - fantasmalשל רוח רפאים - consequente/finalסוֹפִי - final, último - anormalחָרִיג - obediente - clear, open (en) - livreפָּנוּי - detestável, repelenteדוֹחֶה, לִשׂנוֹא, מְתוֹעָב - desagradável, nojento, repugnanteלֹא נָעִים, מַגעִיל - renovarלְחַדֵש - antigo - fresco, novoחָדָש, נָקִי - recent (en) - com a idade de, idosoבְּגִיל, זָקֶן, קָשִיש - cumprir, desempenharלְבַצֵע בַּהַצלָחָה, לְבָצֵע, לְהַשִׂיג - oportunoבַּזמַן הַנָכוֹן - medíocreמְמוּצָע - mediano, médio, medíocro, suficiente/razoávelבֵּינוֹנִי, טוב לְמַדַי, מְמוּצָע - common (en) - habitual/corriqueiroרָגִיל - enorme, extraordinário, fabuloso, maravilhosa, maravilhosoאַגָדִי, אַדִיר, יָפֶה מְאוֹד, מַדהִים, נִפלָא, עָצוּם - holistic (en) - originalמְקוֹרִי - insólito, novo - innovador (es) - banal, batido, gasto, trivialנָדוֹש - ortodoxoאוֹרתוֹדוֹקסִי, שַמרָנִי - iconoclasta (es) - abertoגָלוּי - fanáticoקִיצוֹנִי - presenteנוֹכֵחִי - irenic (en) - agudo, sagazחַד, חוֹדֵר, צְלִיל חָד - permanenteקָבוּעַ - transitorio (es) - efémero, passageiro, transitório - evanescente, infinitesimal - perplexoמְבוּלבַּל - pexplexoהָמוּם - íntimo, pessoalאִישִי, פְּרָטִי - assure, reassure (en) - nuערום, פָּשוּט, רַק - simples - agradávelמְהַנֶה, מְהָנֵה - deleitoso, deliciosoמְהַנֶה - reduzir - divertidoמְבָדֵר - alegre, desviado, divertido - positivoוַדָאִי, חִיוּבִי, מִטעָן חִיוּבִי, מִספָּר חִיוּבִי - escandalizar, insultarלְהִתעַלֵל ב-, לִפגוֹע בְּרִגשוֹת ה- - negative (en) - neutral (en) - satisfazer - impraticávelלא מַעֲשִׂי - forteחָזָק, חזק - desalentar, descorazonar, disuadir (es) - potent, strong (en) - vigoroso - impotenteחֲסַר כּוֹח - importante - preciso - pomposoמְנוּפָח - secundárioהַשֵנִי, מִשנִי - auxiliary, subsidiary, supplemental, supplementary (en) - basic (en) - private (en) - confidencialחסוי, חסויה, סוֹדִי - public (en) - open (en) - produtivo - infructuoso, infrutífero, vãoלְלא תוֹצָאוֹת, לַשָווא - lucrativoמִשתַלֵם - atraente, correcto, decenteיָפַה, מַתאִים, נֶחמָד, נָאֶה, נָאַה - cerimonioso, puritano, virtuosoמְעוּדָן, קַפּדָנִי - protective (en) - arrogante, presunçosoיהיר, יהירה, מַחשִׁיב אֶת עַצמוֹ יוֹתֵר מִדַי, שַחֲצָן - altaneiro, arrogante, desdenhosoיָהִיר, נִשגָב - convencido, vaidosoיָהִיר, מִתרַברֵב - puroטָהוֹר, לא מָהוּל - branco, direito, em branco, limpo, preciso, virgem - alleged, so-called, supposed (en) - apócrifo - dúbio, sombroso, suspeitoחָשוּד, מְסוֹכֵך, מְפוּקפָּק - barulhentoרַעֲשָנִי - calmo, controlado, pacífico, relaxante, repousado, repousante, tranquiloמַרגִיע, קַר רוּח, שָלֵיו - destrutivo, tumultuosoמְשָׁבֵּש, סוֹעֵר, רוֹעֵש - orderly, systematic (en) - hardheaded, hard-nosed, practical, pragmatic (en) - kafkaesque (en) - surrealista - forteבָּרִיא - aparvalhado, estúpido, grosseiroגָסוּת, טִיפֵּש, פֶּרֶא-אָדָם - áspero, grosseiroגָס, מְחוּספַּס - crasso, grosseiroמְטוּפַּש, מְשוּגָע, מוּחלַט - regular - irrelevant (en) - considerado (es) - difamante, famigerado, infameבָּזוּי, יָדוּע לְשִמצָה, נוֹדָע לְשִמצָה - conciliável, reconciliável - decididoנָחוּש - apresentável - responsável - compensadorמְתַגמֵל - retóricoשֶׁל נוֹאָמִים - pulsante - necessitado/endinheiradoאָמִיד, עָשִיר, עָשִׁיר - confortávelחַי בִּרווָחָה - indigente, pobre - duro, falido, liso, quebrado, sem dinheiroמְרוּשַש - indigente, necessitadoחֲסַר כּוֹל, נִצרַך - com muita falta de, sem um tostãoבִּמצוּקָה כַּספִּית, חֲסַר פְּרוטָה - luxuoso, opulento, sumptuosoמְפוֹאָר, שוֹפֵע - robustoבָּרִיא - muscular, musculoso, robustoגָדוֹל וְחָזָק, חָזַק, חָסוֹן, שְׁרִירִי, שרִירִי - árcade, bucólico, idílico - arriscado - arriscado, perigosa, perigosoמְסוּכַּן, מְסוּכָּן, מסוכן, מסוכנת - auto-destrutivo, suicidaאוֹבדָנִי, הַרסָנִי - várioמְגוּוָנִים - parecido, semelhante, similarדוֹמֶה - de nozes, doido, louco, malucoמְשׁוּגָע, מְשוּגָע, שֶׁל אֶגוֹזִים - maníaco - sarcásticoנוֹקֵב, סַרקַסטִי - sardónico, trocistaמָרִיר - satíricoסָטִירִי - לא מַשׂבִּיע רָצוֹן - decepcionante, enganosoמְאָכזֵב, מאכזב - pedanteקַפּדָן - sábio - atraente - egoístaאָנוֹכִי - self-seeking, self-serving (en) - erógeno - higiénicoהִיגייֶנִי - extraneous, foreign (en) - sério - frívoloלא רְצִינִי - endiabradoשוֹבָב - sóbrioרְצִינִי - open, undecided, undetermined, unresolved (en) - elegante, garrido, namoradorנוֹטֶה לְפלַרטֵט - eróticoאֶרוֹטִי - blue, gamey, gamy, juicy, naughty, racy, risque, spicy (en) - libidinoso, sensual - lascivo, lúbrico - aparecerלְהִרָאוֹת, לְהֵירָאוֹת, לְהצִיג - parecer (es) - לְהַראוֹת, לְהָצִיג - exibir, pavonear-seלְהִתרַברֵב, לְהָראוֹת בְּגַאֲווָה - de olhos de linceחַד-עַיִן - importante, significativoמַשמַעוּתִי - insignificanta, insignificanteחֲסַר עֵרֶך - mero, simples - elementar, essencial, fundamental, primário - intricado - complicadoמְסוּבָּך, מְעוֹרָב, מוּרכָּב - adulador, lisonjeiro - únicoבּוֹדֵד, יחיד - bem feito, bom, competente, eficiente, hábil, habilidoso, habilitado, perito, qualificadoבָקִיא, טוֹב ב-, טוב, טובה, מְיוּמָן, מוּכְשָר, מוּכשָר, מוּכשָׁר, מוּמחֶה, עָשָׂה בְּהַצלָחָה - macioחָלָק - acidentada, acidentadoמָלֵא מַהֲמוּרוֹת - recuperarלְהשִׁיב - cortés, urbano (es) - stable (en) - firme, forteחָזָק, מוצָק - esperto, vivo - vivoמָלֵא חַיִים - estávelיַצִיב - oscilante, vacilanteמִתנַדנֵד - perder, sair-se malלְהַפסִיד - fluctuating (en) - יָשָר - potenteחָזָק, רוּחַ חֲזָקָה - weak (en) - pertinaz, teimosoעַקשָן - mulaעַקשָׁן - contumaz, obstinado, rebelde - bem sucedido, bem-sucedido, sucedidoמַצלִיחַ, מוצלח - decepcionado, desenganado, ficar decepcionado/fez uma careta de desilusão, frustradoמְאוּכזָב, מְתוּסכַּל, מאוכזב, נַפלוּ פָּנָיו - bastante, suficienteדי, מַספִּיק, מספיק - inadequado, insuficiente, insuficientementeבְּמִידָה לא מַספֶּקֶת, לא מַספִּיק - escassoזָעוּם - condescendente, sobranceiroמִתנַשֵׂא, מִתנַשֵׂא - agudo, alto - superior - eexímio, excelente, exímioמְצוּיָן - belo, bomאֵיכוּת טוֹבָה, בְּסֶדֶר גָמוּר, טוֹב, טוֹבָה - barato, desprezível, inútil, ordinário - rentávelמִסְחָרִי - medíocreבֵּינוֹנִי - acessório, subsidiárioחֶברַת בַּת - לְזַבֵחַ - surpreendenteמַפתִיע - susceptible (es) - empathetic, empathic (en) - anacrónico, anacrônico anacrônicaאנכרוניסטי - sistemático - doceטָעִים, מָתוֹק - excessivoכֵּבד - uncontrolled, unrestrained, untempered (en) - degradar, despromoverלְהוֹרִיד בְּדַרגָה - económico, frugal, poupadoחֶסכוֹנִי, חַסכָנִי - sujoמְלוּכלַך - atrasar, suprimirלְהַסתִיר, לְעַכֵּב - cartilaginosoסְחוּסִי - estaladiçoפָּרִיך - organizarלְאַרגֵן - cínico, ecínicoצִינִי - fidedignoמְהֵימָן - representativoמְייַצֵג, מייצג, מייצגת - honrarלְכַבֵּד - liberalise, liberalize (en) - útilעוֹזֵר - inútil, vãoחֲסַר תּוֹעֶלֶת - valuable (en) - sin valor (es) - prótea - variávelמִשתַנֶה - iterativo - abafadoלֹא מְאוּורַר, מַחֲנִיק - cruel, feroz, furioso, selvagem, zangadoאַכְזָרִי, אַכזָרִי, אכזרית, עָז, רוֹתֵח, תוֹקפָּנִי - pecaminoso - controlar, restringirלְפָקֵח, לשלוט - morno, tépidoפּוֹשֵר, פּוֹשֵׁר - tomar atitudes - expiar - atingir, cumprir, efetuar, realizarלְהַשִׂיג - begin (en) - agenciarse, amañar, conseguir, procurarse (es) - estragar, malbaratar, tornar fofo, trancarלְנַעֵר, לַהָרוֹס - trair - saudávelמַברִיא - ofensivo - reconocer (es) - estreita, estreito, limitadoמְצוּמצַם, צַר - desenvolver, promoverלְעוֹדֵד, לְקַדֵם - help (en) - apoiarלִתְמוֹך - ridículo, risívelmegoḥaḥ, מְגוֹחָך, מְגוּחָך, מגוחך, שׁטוִּתי - estúpido - ideológico - burlarלְרַמוֹת - perseguirלרדוף - aplicar-se a, arranjar-se, enfrentarלְהִתמוֹדֵד, לְהִתמוֹדֵד עִם, להסתדר - dignar-seלְהִתעַבּוֹת - serve (en) - fazer-se importante, mandarלְהִתנַהֵג כְּשָלִיט, לְהַשׁווִיץ - viver - make (en) - demorar-se, descansar, vadiarבִּילוּי זְמָן לְבַּטָלָה, לְשוֹטֵט - importarלִהיוֹת חָשוּב - coincidir, condizer, corresponderלְהַתאִים, לִהיוֹת תּוֹאֵם, מִתקַשֵר - check, check out (en) - depender (es) - assemelhar, assemelhar-se a, parecer-se comדוֹמֶה, לִהיוֹת דוֹמֶה - chimeral, chimeric, chimerical (en) - excederלַחֲרוֹג מ- - bastar, ser suficienteלְהַספִּיק - serve, serve well (en) - cumprir, responder, satisfazer, viver à altura deלְכַבֵּד, לְמַלֵא, לְסַפֵּק, לְסַפֵּק אֶת-, לִנהוֹג לְפִי, לַעֲנוֹת עַל- - compensate, correct, counterbalance, even off, even out, even up, make up (en) - sobressairלְהִצטַייֵן - aplicar-seלְהִתְיָחֵס, לַחוּל - afectar, comprometer, implicar, influir, involucrar (es) - segurar - combinar, harmonizarseלְהִשתַלֵב עִם-, לְהַתאִים זֶה לְזֶה - oponerse (es) - compensarלְפָצוֹת - localמְקוֹמִי - belong (en) - fazer parשַׁייָך - add (en) - sell (en) - technical (en) - suporteכַּן - astuto, manhoso, traiçoeiro - משיחי - culturalתַרבּוּתִי, תרבותי, תרבותית - abrigo antiaéreo - expiatório - draconiano - Hegelian (en) - mudança - jóia, tesouro“אוֹצָר”, “פְּנִינָה” - golden calf (en) - recordação, suvenirמַזכֶּרֶת - magnum opus (en) - acogida, asilo, refugio, sagrado (es) - cordoncillo (es) - nulidade, uma insignificânciaדָבָר פָּעוּט, טְרִיוויָה, פְּעוּט עֶרֶך - peso - ánimo (es) - tipoטֶבַע - animaçãoהַכָנַת סֶרֶט הַנפָשָה, זְרִיזוּת - vivacidadeלְהִיטוּת, נְכוֹנוּת - vigorכּוֹח, מֶרֶץ - engenho, espírito - camaradagemחֲבֵרוּת - adaptabilidadeכֹּשֶׁר הִסְתַגְלוּת @@@כּוֹשֶׁר הִסְתַגְלוּת$$$ - impressão, marca - figure (en) - lindezaיוֹפִי - atracción, atractividad, atractivo (es) - animal magnetism, beguilement, bewitchery (en) - carisma - sex-appealמְשִיכָה מִינִית - fealdadeכִּיעוּר - manchaכֶּתֶם - facilidadeקַלוּת - dificuldadeקוֹשִׁי - fly in the ointment (en) - compatibilidadeתְאִימוּת - concordância, congruênciaתִּיאוּם - incompatibilidad (es) - conflicto (es) - adequação, conveniência, elegibilidadeהַתְאֲמָה, הַתאָמָה, כְּשִירוּת לְהִיבָּחֵר, מִידַת הַתאָמָה - disponibilidadeזְמִינוּת - éticaאתוס - ambiente, atmosfera, traçoאֲווִירָה, אווירה - note (en) - אֵיכוּת - valor/excelênciaהִצטַיינוּת - imponência, majestadeטִקסִיוּת, תִּפאֶרֶת - incondicionalidade, independência, integridade, poder absoluto - semelhança, similardidade - homología (es) - paralelismo - uniformidad (es) - homogeneidade - semelhançaדִמיוֹן, דִּמיוֹן - discrepânciaסְתִירָה - tempo perdidoלְהַשלִים את הַחֲסֶר - diferençaשוֹנִי - diversidadeגִיווּן, מגוון, שוֹנִי - cambio, variedad (es) - smoke (en) - solidariedadeסוֹלִידָארִיוּת - complexidade, complicaçãoמוּרכָּב, מוּרכָּבוּת, מורכבות - regularidadeקְבִיעוּת - organisation, organization, system (en) - irregularidadeאִי סְדִירוּת - espasmo (es) - instabilidadeאִי-יַצִיבוּת - estabilidade, firmezaיַצִיבוּת, קְבִיעוּת - comodidade, vantagemשֵׁירוּתִים וּמִתקָנִים - plausibilidade - exotismo (es) - autoctonia - originalidad (es) - novedad (es) - academicismo - exactidão, precisão - correção, exactidão, exatidão, precisãoדִיוּק, דַייקָנוּת, דַיקָנוּת - imprecisão, inexactidãoאִי-דִיוּק - imprecisão - elegânciaהָדָר, פֶּאֶר - boato, esplendidez, fasto, fastuosidad, pompa, rumbo (es) - classeרָמָה - sordidez (es) - clarezaבְּהִירוּת - clareza, explicitação - imprecisão, vagueza, vaguidade, vaguidãoאִי בְּהִירוּת - probidade, rectidãoצֶדֶק - equidade, imparcialidade, integridade de caráter, justiça, probidade, retidão - devoção, piedadeאֲדִיקוּת - devoção, religiosidadeאָדִיקוּת - beatice, sentimento de piedade - santidadeelohút, אלוהות, יִראַת שָׁמַים - impiedad, irreligión, irreligiosidad (es) - atrocidade, barbaridade, brutalidadeאֲכזָרִיוּת, אַכזָרִיוּת, בַּרבָרִיוּת, מַעֲשֶׂה זווָעָה - maldade, malevolência, malvadez, selvajariaאַכזָרִיוּת, פְּרָאוּת, רִשעוּת - implacabilidadeקְשִיחוּת - altruísmo - iniciativa (es) - competitividade - delicadeza, subtilezaכִּישָרוֹן וטקט, עָדִינוּת - מַצפּוּן - heroísmo, valorגְבוּרָה - perseverança - incorruptibilidadeנִיקיוֹן כַּפַּיִים - aparência enganadora, especiosidade - patriotismoפַּטרִיוֹטִיוּת - ingenuidade - respeito próprio - gabaroliceרַברֵבָנוּת - hubris - vivacidadeעֲסִיסִיוּת - calma, calmo, compostura, tranquilidadeרוֹגָע, שָׁלווָה, שַׁלוָה @@@שַׁלווָה$$$ - respeitoאָדִיבוּת - grosseria - novidade - frescura (es) - azedume, bolor, mofo - vanity fair (en) - favor, graça, graciosidadeחִינָנִיוּת, חֵן - capacidade, energia, poder, potência, ser capaz deכּוֹחַ, מַעֲצָמָה, סמכות, עוֹצמָה, שלטון - robustez, vigorבְּרִיאוּת, חוֹסֶן, עֲמִידוּת - coragemאומץ - vitalidadeכּוֹחַ עֲמִידָה - forçaחוזק, כוֹחַ - intensidadeאִינטנסִיבִיוּת, עוֹצמָה - ferocidade, fra, fúria, furor, raiva, violênciaאַכזָרִיוּת, זַעַם - calcanhar de Aquiles - modernidadeמוֹדֶרנִיוּת - continuity, persistence (en) - pressa/rapidez, prontidão, rapidez, velocidadeיַצִיבוּת, מְהִירוּת, מְהִירוּת הַתנוּעָה - inmediatez (es) - pontualidadeמְהִירוּת - balance, proportion, proportionality (en) - exterioridade - desparpajo, labia, marrullería (es) - vultoגוֹדֵל - enormidade, imensidade, tamanho, vastidãoגוֹדֶל עֲצוּם, כָּבִּירוּת, מֵמָדִים עֲצוּמִים, מֶרחַב, עֲנָקִיוּת - quantidade - escassez, insuficiência, parcimóniaדַּלוּת, צִמצוּם, קַמצָנוּת - abundância, cornucópiaשֶׁפָע - carência, escassez, falta - excesso, superabundância - excedenteיִתרָה - excedente, excesso, farturaלהציף - limiteהַגבָּלָה - alcanceתְחוּם - limitesגְבוּל - alcance, extensão, intenção, limite - valorעֵרֶך, ערך, שוֹוִי - price (en) - bem, lado bom - bienestar (es) - luxoמוֹתָרוֹת - utilidadeתוֹעֶלֶת - inutilidadeחוֹסֶר תּוֹעֶלֶת - praticabilidadeאֶפשָׁרוּת הַבִּיצוּע - competênciaמְיוּמָנוּת - vantagemנֶכֶס - vantagem, virtudeיִתָרוֹן, יִתרוֹן - apoio, nas graças deלְטוֹבַת - proveitoרֶוַוח, רֶווַח, תוֹעֶלֶת - rentabilidade - preferencia (es) - privilégioזְכוּת - manitas, manitas en jardinería (es) - bem da pátria, bem público - desvantagemנְחִיתוּת - limitação - defeito - pérdida, privación (es) - preçoמְחִיר - desvantagem, inconveniente, senãoמִגרָעָת - importance (en) - importância, significado - pesoמִשקָל - alienação, insensatezבְּחוֹסֵר הִגָיוֹן - forçaהַשפָּעָה, עוֹצמָה - poder - vivacidadeחִיוּת - influênciaגּוֹרֵם מַשפִּיעַ, הַשפָּעָה - pressão - mecanismo (es) - efectividad (es) - eficácia, eficiênciaיְעִילוּת - form (en) - impotênciaבְּחוֹסֶר כּוֹח - polvo de estrellas (es) - insolubilidadeאִי-מְסִיסוּת - coxa, pernaיָרֵך, יָרֵךְ, ירך - lugar (es) - astucia, hondura, profundidad (es) - bom senso, realismo, senso comumהִגָיוֹן - prudênciaתְּבוּנָה - prudência - תְבוּנָה - capacidad intelectual, inteligencia (es) - agudeza, astúcia, manha, simulação, velhacariaעַרמוּמִיוּת, עָרמָה, עוֹרמָה - bruxaria, feitiçaria, magia - céu, Paraísoגן־עדן - innovación (es) - coordenação - versatilidadeרַבגוֹנִי - destrezaגמישות, זְרִיזוּת, זריזות, מיומנות, קלות תנועה - técnica - efficiency (en) - costumbre (es) - média, normal, normalidade, perpendicular, situação normal - adivinha, enigma, misterio, mistérioחִידָה, מִיסתוֹרִין, תַעֲלוּמָה - dilemaדִילֶמָה - dificuldadeבְּעַיָה - בְּעָיָה - apoio, suporte - ancorarעֹגֶן @@@עוֹגֶן$$$ - forbidden fruit (en) - añagaza, anzuelo, cebo, gancho, señuelo (es) - substitutoמַחֲלִיף - advertência - underevaluation (en) - beco sem saída, ponto sem retorno - apreciaçãoהֲבָנָה - alta costura (es) - capricho, mania, novidadeשִׁגָעוֹן חוֹלֵף @@@שִׁיגָעוֹן חוֹלֵף$$$ - contracultura (es) - identificação - pseudociencia (es) - alternativa, escolha, opçãoבְּרֵרָה, בחירה, ברירה, חֲלוּפָה - key (en) - light (en) - tradición (es) - mundo, realidad (es) - vida real (es) - דז'ה וו - materia de reflexión (es) - issue (en) - condição - estimulante, estímulo, incentivo - pé-no-saco - espina, irritación (es) - dever, fardo, peso, tarefa, ter queאֶבֶן-רֵיחַייִם עַל צַווַאר-, מַעֲמָסָה, מַשָׂא, נֶטֶל - germen (es) - textura (es) - surface (en) - todo - unidade - coraçãoלֵב, לב - significadoמַשמָעוּת - implicação, insinuação - essência, fundo, miolo, resumoגַרעִין, עִיקָר, תמצית - value (en) - קְנֵה מִידָה - exemploמוֹפֵת - fantasmagória - protótipoאַבטִיפּוּס - antegostoטְעִימָה - demonismo - תַרבּוּת - conhecimento, cultura, erudiçãoהַשׂכָּלָה, ידיעה, לְמִידָה, לִימוּד - dirección (es) - corriente (es) - Call (en) - intolerânciaקִצוֹנִיוּת, קָנַאות - fanatismoקַנָאוּת - conservadorismoשָמרָנוּת - reacción (es) - סַפרוּת - delicadeza, finura, matiz (es) - busílisעִיקָר הַבְּעָיה - מִלָה אפנַתִית @@@מִילָה אוֹפנַתִית$$$ - abracadabra - toliceחֲסַר עֶרֶך - señal, vestigio (es) - política externa - resoluçãoלִפתוֹר, פִּתָרוֹן - meia verdadeלְשוֹן הַמעָטָה - ironia, sarcasmo, sátiraלַעַג עוֹקצָנִי, סָטִירִי - conclusão de uma piada, ponto culminante - chiste breve, observación sucinta (es) - case (en) - acertijo, adivinanza, enigma, problema, quisicosa, rompecabezas (es) - pedantismodikdûkei aniyût, דקדוקי עניות, קַפּדָנוּת - eloquênciaאָמָנוּת הַדִיבּוּר - jerga burocrática (es) - arcaísmo - elocuçãoאָמָנוּת הַנְאוּם - bla-bla-bla, disparates, tonterías (es) - technobabble (en) - concisãoתַּמצִיתִיוּת - circunlóquio, perifrase - pleonasmo - metáforaמְטָפוֹרָה - palavrãoמִילַת קְלָלָה, קְלָלָה - blasfêmia, caráter profano, impiedade, irreverência, profanação, profanidade, sacrilégio - assentimento, consentimentoהֶסְכֵּם, הַסכָּמָה, הסכמה - revelaçãoגִילוּי, גִילוּי מַפתִיע, גִילוי וכו' פּוֹקֵח עֵינַיִים, חֲשִׂיפָה - insinuação - voice (en) - auspício, profecia - trato equitativo (es) - merecido (es) - pago, recompensa (es) - abalo, sobressaltoהֶלֶם, זַעֲזוּע - acidente, desventuraמַזָל בִּיש, מָווֶת בִּתאוּנָה, תְאוָּנה, תְּאוּנָה - martírioמוֹת קְדוֹשִׁים - rupturaפִצוּיֵי פִּיטוּרִין - desventura - calamidade, catástrofe, desgraça, tragédiaאָסוֹן - epifania - hado, sino (es) - melhoramentoשְׁכלוּל - debacle, fiasco, fracaso (es) - ajustamento, ajuste, rectificaçãoכִּוּוּן, כִּוונוּן, שִׁינוּי קָל, תִּיקוּן - ocasiãoמְאוּרָה - emergencia (es) - crisis (es) - Fall of Man (en) - fire (en) - prejuízoלִקוּי - revoluçãoמַהפֵיכָה, מהפכה - atrasoעִיכּוּב - Fall (en) - conflito - alejamiento, distanciamiento (es) - sensibilidade - arranjoלְהָקִים, סִידוּר - alta rodaהַחֶברָה הַגבוֹהַה - superpopulação - massa - burguesia, classe médiaבורגנות - comunidade - civilizaçãoתַרבּוּת, תַּרבּוּתִיים - generación (es) - sortimento, variedadeמִבְחַר, מִגווַן - corriente, curso, flujo, torrente (es) - cubismoקוביזם - מְרחָק - paraísoאוֹשֶר עִילָאִי, גַן עֵדֶן, גַן-עֵדֶן, הַשָׁמַיים - esconderijo - refúgioמַחסֶה - destinoגוֹרָל - Hijo (es) - cobardeפַּחדָן - experto, peritoמוּמחֶה - pretoכּוּשִׁי - Tío Tom (es) - poor white trash, white trash (en) - operárioפּוֹעֵל פָּשוּט - pele-vermelha - john bull - inglés (es) - Mick, Mickey, Paddy (en) - angloamericano (es) - Boche, Hun, Jerry, Kraut, Krauthead (en) - assessor, conselheiro, consultorיוֹעֵץ, יועץ, יועצת - filho da putaבן זונה, מְנוּוַל, מְנוּוָל - autoridade - amante - arruaceiro, bruto, rufiãoבִּריוֹן, חוּלִיגָן, פּוֹשֵע - bebé, bebêתינוק, תינוקת - coleccionadorאַספָן, גוֹבֶה - objector de consciênciaסַרבַן מִלְחָמָה - aprendiz, fichaje, novato, novicio, pipiolo (es) - bicha, dinheiro falsoהוֹמוֹסֶקסוּאָל - cateto, paleto, palurdo (es) - caffer, caffre, kaffir, kafir (en) - light (en) - máquina (es) - maestro, regenteרַב-אָמָן - companheiroחָבֵר לְמִשחָק - força - tronco de couve - shiksa, shikse (en) - pecadorחוֹטֵא - estadista, homem públicoמְדִינַאי - despesas de exploração - privilégio - perdaאֲבֵידָה, הֶפסֵד - recaudo (es) - metralla, moneda suelta, pucho, suelta (es) - conspicuous consumption (en) - deterioraçãoהִידַרדרוּת - desenvolvimento, evoluçãohitpatkhút, הִתפַּתחוּת, התפתחות, פָּתוח - malabsorption (en) - despliegue, florecimiento (es) - extremum, peak (en) - zeroאֶפֶס, אפס, כְּלוּם, שום דָבַר - bugger all, Fanny Adams, fuck all, sweet Fanny Adams (en) - mínimoהַקָטַן/הַנָמוּך בְּיוֹתֵר - punhado - toque, traço, vestígioקוֹמֶץ, רֶמֶז, שֶׁמֶץ - fornada, monte, pilhaקְבוּצָה - billion, gazillion, jillion, million, trillion, zillion (en) - sitio (es) - base, pé - bridge (en) - detalle, particularidad, pormenor (es) - scale (en) - equilíbrioאֲחִיזַת רַגלַיִים, איזון, שִׁיווּי מִשְקַל, שִׁיווּי מִשקָל, שיווי משקל - amizadeחֲבֵרוּת, יְדִידוּת, ידידות - criseמַשבֵּר - element (en) - ambiente, meio - equilíbrio - inclusión (es) - rechazo (es) - status quo - estado salvaje, naturaleza, tierra virgen (es) - apogeu, auge, clímax, culminação, ponto culminanteשִׂיא - casoמִקְרֶה, מקרה - posição socialמַעֲמָד - lugarמָקוֹם - título - antelación, anterioridad, precedencia (es) - subordinateness, subsidiarity (en) - vidaחַיֵי ה-, חיים - ordemחוֹק וַסֵדֶר - peace (en) - anarquiaאֲנַרכיָה, הֶפקֵרוּת - pandemónioמְהוָּמה - incidente (es) - transtorno - guerra friaמִלחֲמָה קָרָה - discordânciaמַחֲלוֹקֶת - liberdadeחֵירוּת, חוֹפֶש - independência, liberdadeאוֹטוֹנוֹמיָה - polarización (es) - impasse, umbral de lucroמָבוֹי סָתוּם, קִפָּאוֹן @@@קִיפָּאוֹן$$$ - emergency (en) - critical point, crossroads, juncture (en) - desperate straits, dire straits (en) - vitalidad (es) - dificultad (es) - aprieto, apuro, brete (es) - estrés, tensión (es) - hueso, problema, problemas (es) - reconhecimentoהַכָּרָה - isolamentoבִּידוּד, בידוד - melhoriaשִיפּוּר - development (en) - desusoאִי שִׁימוּש - renovação - importânciaחֲשִׁיבוּת - ênfaseדָגֶש - prestígioיוֹקרָה - anonimatoאֲנוֹנִימִיוּת, עִילוּם שֵׁם - celebridade, fama, nome, renome, reputaçãoמוֹנִיטִין, פִּרסוּם, שם - fama - fama, reputaçãoמוֹנִיטִין, מוניטין, שֵם טוֹב - מוֹנִיטִין, שֵׁם - degradação, humilhação, infâmia, servilismo - decadênciaהִתנָוונוּת, יְרִידָה - domínio, predominância, superioridade, supremaciaעַלִייָה לַשִׁלטוֹן - dominação, predomínio, supremaciaעֶליוֹנוּת, שְלִיטָה - paramountcy (en) - problema - infelicidade, misériaאוּמלָלוּת - urgência - pressãoתָּחַת לַחַץ - infestaçãoשְׁרִיצָה - todoשְלמוּת - perfeiçãoשְׁלֵמות - totalidadeשְׁלֵמוּת - imperfeiçãoחִיסָרוֹן, פְּגָם - hamartia, tragic flaw (en) - destino, fado, sorteגוֹרָל, מזל - prosperidadeשִׂגשוּג - àxito, sucesso - catástrofe, desastreאָסוֹן - falta, fracasso, reprovação - perspectiva, previsãoסִיכּוּי, תַחֲזִית - chance, margem, ocasião, oportunidade, possibilidadeאֶפשָרוּת, הִזְדַמנוּת, הִזדַמנוּת, מַזָל, סִכּוּי, סיכוי - day (en) - clean slate, fresh start, tabula rasa (en) - impureza (es) - credit crunch, liquidity crisis, squeeze, tightening of money, tight money policy (en) - pleno emprego - prosperidade - opulênciaעוֹשֵר, שֶׁפָע - mamona - עוֹנִי - indigência, pobreza - higiene (es) - asseioשְלֵמוּת - ordemסֵדֶר - porcaria, sujidadeטִינוֹפֶת, לִכלוּך, פִּיח - sordidezלִכלוּך - circumstance, context, setting (en) - esfera - competencia (es) - dureza, rigorקְשָיִים - אֲוִוירָה - feel, feeling, flavor, flavour, look, smell, spirit, tone (en) - segurança - segurançaאַבטָחָה, בְּטִיחוּת, ביטחון - peace, public security (en) - protecçãoהַגָנָה - perigoסכנה - peligro, riesgo (es) - clear and present danger (en) - perigo - ameaça, perigoאִיוּם, סַכָּנָה - aptidão física - illumination, light (en) - pedra filosofalאבן החכמים - escoria (es) - átomoגַרעִין - אָבָק - desperdíciosפְּסוֹלֶת - contemporary world, modern times, modern world, present times (en) - night (en) - dia do juízo final, Juízo Final - hora - época, idade - alturaהַזמַן - fracção de segundos, instanteרֶגָע, שַׁברִיר שְׁנִיָה - generación (es)[Domaine]

-

 


   Publicidad ▼