Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

būtībābásicamente, en el fondo, en esencia, esencialmente, fundamentalmente - tikai, vienīgi, vienkāršicon sencillez, meramente, simplemente, únicamente - automātiskia máquina, automáticamente, maquinalmente - satraucošialarmante, alarmantemente, de forma alarmante, horriblemente, horrorosamente - milzīgi, neaptveramiampliamente, espaciosamente, extensamente, inmensamente, prolijamente - lielā mērā, nepiedienīgi, rupjiburdamente, chabacanamente, groseramente, indecentemente, rudamente, toscamente, vulgarmente - jūtami, manāmiconsiderablemente - tīrs negadījumscompleto, puro - ap, apmēram, aptuveni, daudzmaz, gandrīz, nedaudz, sacīsim, teiksim, tuvu pie, vai apmēram tā, zināmā mērāalgo, algo así como, alrededor de, aproximadamente, casi, cerca de, digamos, globalmente, grosso modo, más o menos, sobre, unos, un poco - comparative, relative (en) - absolutely (en) - absolūti, ārkārtīgi, daudz, galīgi, kopumā, pat, pats..., pavisam, pilnīgi, tiešiabsolutamente, aún, completamente, completamente, totalmente, del todo, de remate, de todo, eliminado, enteramente, enteramente, completamente, perfectamente, plenamente, por completo, tanto, totalmente - izņēmuma kārtā, tikai, vienīgiexclusivamente - absolutely, dead, perfectly, utterly (en) - perfectly (en) - nepilnīgide forma imperfecta, imperfectamente - pilnā mērā, pilnībā, pilnsa fondo, al máximo, completamente, completamente, hasta el máximo, completo, de cuerpo entero, de largo metraje, de largo metraje, de cuerpo entero, completo, extenso, extenso, hasta el máximo, plenamente, por completo - only (en) - nepieēdināms, rijīgscomilón, tragón, voraz, zampón - only (en) - good, well (en) - well (en) - well (en) - well (en) - well (en) - comfortably, well (en) - izdevīgicon ventaja - pārpilns, vairāk nekā pietiekamsabundante - būtiski, ievērojami, pamatīgi - well (en) - well (en) - labi - well (en) - bagātīgs, izšķērdīgs, pārpilnsabundante, eufórico, pródigo, profuso - nopietnicon urgencia, en serio, gravemente, muchísimo, muy, seriamente, severamente - nepaklausīgi, nerātni, palaidnīgicon malicia, mal, maliciosamente - even, still, yet (en) - even (en) - pieņemamsaceptable - arvien, kopš tā laika, nemitīgiconstantemente, continuamente, siempre - always, forever (en) - dažreiz, laiku pa laikam, paretam, reizēm, retumis, šad un tada intervalos, aquí y allí, a ratos, a veces, de cuando en cuando, de tiempo en tiempo, de vez en cuando, ocasionalmente, otra vez alguna que, y allí aquí - convencionalmente - neskatoties uz, neskatoties uz to, taču, tajā pašā laikā, tomēr, vienalgaa pesar de todo, aun así, aún así, aunque, de todas formas, igualmente, no obstante, pero - līdz šim, vēl neantes, en ese entonces, hasta ahora, hasta aquí, hasta hoy, hasta la fecha - varoņdarbshazaña, logro, proeza, realización - patiešām, patiesimuy, realmente - aktīvs, darbīgsactivo - akrobātisksacrobático - nupat, tikkoahora mismo, en este momento, hace un momento, un momento hace - acumirklī, tūlīten un abrir y cerrar de ojos, en una escapada, instantáneamente - izveicīgs, mundrs, veikls, žiglságil - agripronto, temprano - biežicon frecuencia - retipocas veces, raramente, raras veces, rara vez - aktīvs, būt spēkā, darāmā kārta, spēkā esošsactivo, en vigor, vigente - per se, tal como - uzsvērtienérgicamente, en tono enfático - no sirds, uzticīgi - nolīdzināšana, pielīdzināšanahomogeneización, igualación, nivelación - dabiski, protamsclaro, desde luego, naturalmente, por supuesto - nepārprotami, skaidri - active (en) - acīm redzami, atklāti, izteikti, saprotami, vienkāršiclaramente, francamente, manifiestamente, sencillamente, simplemente - acīmredzot, ārēji, no pirmā acu uzmetiena, šķiet, šķietamiaparentemente, a primera vista, en apariencia, ostensiblemente, por fuera, por lo visto, según parece - inactive, passive (en) - īpaši, speciāliespecíficamente - laimīgā kārtā, laimīgi, par laimi, veiksmīgiafortunadamente, casualmente, fortuitamente, por casualidad - record, track record (en) - diemžēl, neapskaužami, nelaimīgā kārtā, nelaimīgi, nožēlojamidesafortunadamente, desgraciadamente, infortunadamente, lamentablemente, por desgracia - chronic (en) - ārkārtēji, neparastiextraordinariamente - pārāk, pārliekucopiosamente, demasiado, en exceso, excesivamente, extraordinariamente - agrāk vai vēlāktarde o temprano - beidzot, galu galāal cabo, al fin, al final, con el tiempo, finalmente, por fin, resultó que - acumirklī, labprāt, ļoti ātri, nekavējoties, steigā, tieši, tūlīt, tūlīt pat, uz vietas, viens un diviahora, ahora mismmo, ahora mismo, ahorita, con prontitud, en el acto, en el mismo momento, enseguida, en seguida, inmediatamente, instantáneamente, sin dudar, sin pensarlo, sin pensárselo - now (en) - at present, now (en) - now (en) - now (en) - now (en) - taisni, tiešidirectamente - neizsīkstoši, neizsmeļami, nenogurstošiinagotablemente, incansablemente, infatigablemente - adequate, equal (en) - ātri, strauji - pagaidāmhasta ahora, por ahora, por el momento, provisionalmente - intolerablemente - abusively (en) - izveicīgi, meistarīgi, prasmīgi, veiklicon habilidad, diestramente, hábilmente - pretīgi, šausmīgi - lielā mērā, ļoti daudz, tikpat daudzmucho - krasi, radikālidrásticamente - vispāren absoluto - nekādā ziņā, nepavisamde ninguna manera, de ningún modo - panākumi, sekmeséxito - exhaustivo - garšļaukus, plakaniskidirectamente, horizontalmente - indirectamente - [] daudz, cik daudz, daudz, liels vairums, milzumsbastante - neizdošanās, neveiksme, trūkumscorte, fallo, fracaso, suspenso - pēkšņi, strupibruscamente, de pronto, de repente, precipitadamente, repentinamente - kļūdadesacierto, equivocación, error, fallo, falta, gazapo, yerro - izveicīgs, veiklshábil - beidzot, beigās, nobeigumāal final, al fin y al cabo, finalmente, para terminar, por fin, por remate, por último - duraderamente, establemente, perdurablemente, sólidamente - advantageous (en) - descuido, omisión - muļķīga kļūda, rupja kļūda, stulbībabuñuelo, cagada, cantada, cante, chapucería, chapuza, error garrafal, gazapatón, gazapo, metedura de pata, patinazo, patochada, pifia - kļūme, nepiedienīga izturēšanāsdesliz, mal paso, metedura de pata, paso en falso, patinazo, plancha, solecismo - tik tikko, vājidébilmente - brīvi izvēloties, gadījuma pēc, nejauši, uz labu laimia la buena de Dios, al albur, a la ventura, al azar - turpat vaicasi, poco menos que, por poco, prácticamente - galvenokārten su mayoría, más que nada, principalmente, sobretodo, sobre todo - brazenly (en) - mīlošiafectuosamente, amorosamente, cariñosamente, con cariño, ingenuamente, tiernamente - atklāti, neslēptiabiertamente, manifiestamente, públicamente - bez šaubām, neapšaubāmicon toda seguridad, indudablemente, seguramente, sin duda, sin duda alguna - pasīvicon pasividad, pasivamente - []nicinoši, nicīgi, nicinoši, nievājošicon desdén, con desprecio, desdeñosamente, despreciativamente, lleno de desdén, lleno de desprecio, lleno de menosprecio - comically (en) - de manera engañosa, engañosamente - īpaši, savādiespecialmente, particularmente - ātri, straujiaprisa, rápidamente - bez ierunām, kategoriski, noteikticategóricamente, incondicionalmente - mūžīgi, nemitīgi, pastāvīgi, uz visiem laikiemal infinito, eternamente, inmortalmente, para siempre, perpetuamente - ilgstoši, pastāvīgipara siempre, permanentemente, por siempre jamás - pagaidām, provizoriski, uz laikuprovisionalmente, temporalmente - bez sagatavošanāsde improviso, desesperadamente, de súbito, improvisadamente, inesperadamente, súbitamente - ļoti bieži, nerimtīgicontinuamente, incesantemente, persistentemente, sin cesar - marginalmente - bīstami, riskantipeligrosamente - enerģiskienérgicamente, valientemente, vigorosamente - neapgāžami, pārliecinoši, reizi par visām reizēmdefinitivamente, de una vez, de una vez para siempre, de una vez por todas - bēdīgi, bezcerīgi, nelaimīgi, vientuļide manera afligida, deplorablemente, lamentablemente, lastimeramente, lastimosamente, tristemente - afar (en) - delikāti, izmeklēti, izsmalcināti, maigi, smalkicon delicadeza, delicadamente, exquisitamente, tenuemente - sin demora, sin dilación - ātri, steidzīgi, straujicon velocidad, de prisa, inmediatamente, rapidamente, rápidamente, rápido - ierasti, kā vienmēr, normāli, parasticomúnmente, con asiduidad, generalmente, habitualmente, normalmente, por lo común, por lo general, por norma, por norma/regla general - mūsdienās, nesen, pēdējā laikāhace poco, recientemente, últimamente - nepastāvīgi, neregulāriirregularmente - pakāpeniskigradualmente, paulatinamente, poco a poco - šeit, šurp, Vai jūs iegriezīsities?acá, a casa, ahí, hacia acá - labā noskaņojumā, piemērots, veselsadecuado, apto, bueno, cualificado - klusi, mierīgi - meager, meagerly, meagre, scrimpy, stingy (en) - how, however (en) - nožēlojams, trūcīgsínfima - iekšā, iekšpusēadentro, dentro, en el interior - internacionāli, starptautiskiinternacionalmente - nesen, nupat, spirgti, svaigi, tikko, tikko kārecién - atkal, pret, vēlreizde nuevo, más, otra vez - nemainīgi, pastāvīgiinalterablemente, invariablemente - mechanically (en) - drīzāk, ieteicami, labākpreferentemente, preferiblemente - and so, and then, so, then (en) - though (en) - but then, on the other hand, then again (en) - konsekventi, sistemātiski, visnotaļconsistentemente, sistemáticamente - so, thus, thusly (en) - enormemente - miris, nedzīvssin vida - tipiskicaracterísticamente, típicamente - globāliglobalmente, omnímodamente, universalmente - bezprecedenta-, nebijis, nepiedzīvotssin precedente - místicamente - līdzīgi, tāpatanálogamente, del mismo modo, igualmente, parecido, semejantemente, semejanza - secundariamente - īsts, pareizs, piemērotsadecuado, correcto, justo - ievērojami, īpašiespecialmente, notablemente - intensīvicon intensidad, con mucha atención, de alto coeficiente laboral, intensivamente, intensivo en mano de obra - atbilstoši, piemērotiadecuadamente, apropiadamente, aptamente, aseadamente, bien, como corresponde, como es debido, convenientemente, debidamente, decentemente, decorosamente, indicado, sin inconveniente - inappropriately, unsuitably (en) - artificialmente - episodically (en) - brīnišķīgi, lieliski, pasakainifabulosamente, fantásticamente, fantástico, imaginariamente - feverishly (en) - atbilstošs, iederīgs, īstais, pareizs, piemērotsacomodable, adecuado, apañado, apropiado, apto, bueno, conveniente, cualificado, indicado, oportuno, propio - incomprehensiblemente, incomprensiblemente - encarecidamente, expresamente - pavirši, virspusējisuperficialmente - ļauni, negodīgi, slikticon maldad, cruelmente, malvadamente - droši, droši vien, laikam taču, nekļūdīgi, noteikti, patiešām, patiesi, protams, protams!, skaidri¿verdad?, a buen recaudo, a salvo, claro, con certeza, con seguridad, con toda seguridad, de confianza, definitivamente, seguramente, seguro, sin duda - diezgan, pietiekami - diezgan, pietiekami, pietiekošibastante, suficiente - insuficientemente - so (en) - so (en) - so (en) - manipulācijamanejo, manipulación - bez pūlēm, vieglifácilmente - actually, really (en) - apšaubāms, blēdīgs, draiskulīgs, glums, izveicīgs, manīgs, negodīgs, nodevīgs, veikls, viltīgsartero, astuto, malicioso, mañoso, pícaro, poco fiable, sospechoso, tramposo, travieso - kopumā, vispār, visu apsverot, visumāa fin de cuentas, considerándolo todo, en conjunto, en general, teniéndolo todo en cuenta, tomando todo en consideración - daiļrunīgsdiserto, elocuente - uzbudināti, uztraukticon emoción, febrilmente - apropos, by the bye, by the way, incidentally (en) - completely (en) - incompletamente - certeramente, con exactitud, con precisión, detalladamente, detenidamente, exactamente, justamente, precisamente - nekaunīgs, nekautrīgsdescarado, desvergonzado - from scratch (en) - closely, intimately, nearly (en) - relatīvi, salīdzinoširelativamente - fácilmente - ievērojamiconsiderablemente, de forma notable - nopietnicon seriedad, en serio, gravemente, seriamente - noteiktā laikā, pienācīgā kārtā, savlaicīgia buena hora, a su debido tiempo, a su tiempo, a tiempo, con tiempo, con tiempo de sobra, en buen momento, en el momento oportuno, en su día, en su tiempo, en tiempo, temprano - pēdējā brīdī, tieši laikāa tiempo justo, en el momento crítico, en el último momento, justo a tiempo - pievilcīgs, valdzinošs, vilinošsatractivo, atrayente, encantador, interesante - off the cuff (en) - aizraujošs, apburošs, valdzinošscautivador, encantador, encantadora, fascinante, hechicero - gluži otrādia la inversa, al contrario, al revés, por el contrario, todo lo contrario - atractivo, atrayente - apburošs, pievilcīgsencantador - burts burtā, precīzia la letra, al pie de la letra - drosmīgi, drošsirdīgicon valentía, imponentemente, valientemente - dziļi, ļoti stipri, pamatīgiprofundamente - neiecietīgi, nepacietīgiansiosamente, ganosamente, impacientemente - pacietīgipacientemente - muļķīgi, stulbiestúpidamente, inconsideradamente, irreflexivamente, sin pensar, tontamente - radošicon creatividad, creativamente - būtiski, radikāliradicalmente - apzinīgi, pedantiski, precīziconcienzudamente, escrupulosamente, meticulosamente - ārkārtīgi, neparastiexcepcionalmente - pilnīgi, skaidri, tīri, vienīgipuramente - glīti, kārtīgi, prasmīgicon esmero, hábilmente, limpiamente - enerģiski, sparīgivigorosamente - nepārprotami, skaidri - lieliskiexcelentemente - apbrīnojami, brīnišķīgi, fantastiski, izcili, kolosāli, krāšņi, sevišķiespléndidamente, estupendamente, magníficamente, maravillosamente, muchísimo - impeccably (en) - maigi, neizteiksmīgidesabridamente, inexpresivamente, suavemente - nosvērti, prātīgi, skaidrā prātāsobriamente - drosmīgi, izcelti, pārdrošiaudazmente, con valentía - jauki, labiagradablemente - mājīgi, omulīgiacogedoramente, agradablemente, cómodamente, íntimamente - neiegūstamsagotado, inasequible - correspondientemente - gudri, prasmīgicon inteligencia - plašās ļaužu masās, plašipúblicamente - intelectualmente - atbilde, reakcijareacción - exageradamente - lepniorgullosamente, ufanamente - nopietni, svinīgisolemnemente - neveiklitorpemente - piedauzīgi, raupji, rupjide manera ordinaria - spēcīgi, stipriintensamente - spontāniespontáneamente - drausmīgsatroz, feo, horrible, horroroso, poco hermoso - baiļpilns, briesmīgs, šausmīgsalarmante, horroroso, temeroso, temible, temido, terrible, terrífico - pedantiski, sīkumainicominero, meticulosamente - atbaidošs, briesmīgs, draudīgsamenazador, amenazante, imponente, severo - neērti, neveiklidesgarbadamente, embarazosamente - triumfā, triumfējošitriunfalmente - asinsstindzinošs, baismīgs, murgains, šaušalīgs, šausmīgsde pesadilla, de punta que pone los pelos, escalofriante, espeluznante, estremecedor, horripilante - normāli, regulāri - atbaidošs, bailīgs, drausmīgsalarmante, asustadizo, horripilante - bīstams, draudīgstemible - ideālien el mejor de los casos, idealmente, perfectamente - bērnišķīgianiñadamente, como una niña, como un niño, puerilmente - drausmīgs, neizdevies, šaušalīgs, vājšde muy mal gusto, macabro, morboso, negro - incorrectamente - uzmanīgiatentamente, cuidadosamente, escrupulosamente, minuciosamente, puntualmente - ārkārtīgi, ļoti, milzīgienormemente, tremendamente - augstsirdīgi, devīgi, liberāligenerosamente, liberalmente - bez piepūles, vieglicon facilidad, fácilmente, sin dificultad, sin esfuerzo - sīkien detalle - pabeigšanacierre, conclusión, finalización - ērti, izdevīgi, piemērotiadecuadamente, cómodamente, convenientemente - inoportunamente - abstractamente, abstractivamente, en abstracto - ietiepīgi, stūrgalvīgiobstinadamente - uzvarošivictoriosamente - gudri, prātīgicuerdamente, prudentamente, prudentemente, sabiamente, sensatamente - muļķīgi, ne visai gudriimprudentemente, neciamente, tontamente - apķērīgi, gudridespiertamente, inteligentemente, vivamente - saprotami, skaidride manera intelegible, inteligiblemente - aristokrātiskiaristocráticamente - diplomātiskicon diplomacia, diplomáticamente - fiasko, pilnīga neveiksmedebacle, desastre, fiasco, fracaso - bezgalīgi, nenoteikti, neskaidriindefinidamente - dibināti, gluži, īsti, korekti, pareizi, pavisambien, con razón, correctamente, justo - labdarīgi, žēlsirdīgicaritativamente, humanamente - lēni, miegainiperezosamente - pašpārliecinātspresuntuoso - pārsteidzīgi, steidzami, steidzīgi, steidzoši, steigā, steigšusa la carrera, apresuradamente, con prisa, deprisa, precipitadamente, rápidamente - satíricamente - brīvi, nepiespiestilibremente - garīgiespiritualmente - blāvi, miglaini, neskaidriborrosamente, confusamente, débilmente, indefinidamente, indeterminadamente, indistintamente, nebulosamente, sin precisión, vagamente - duraderamente, inquebrantablemente - esporádicamente - apbrīnojami, pārsteidzošiasombrosamente, pasmosamente, sorprendentemente - bagātīgi, izšķērdīgi, pārpilnībā, produktīviabundantemente, abundosamente, copiosamente, en abundancia, pródigamente, profusamente - apnicīgi, garlaicīgiaburrido, tediosamente - ārkārtīgi, izcili, sevišķisupremamente - grezns, krāšņs, lielisksespléndido, guapísimo, hermoso, magnífico, maravilloso, precioso, vistoso - pulchritudinous (en) - laipni, pieklājīgiamablemente, cortésmente, educadamente, urbanamente - brīnišķīgs, burvīgsencantador - nepieklājīgi, rupjidesatentamente, descortésmente, groseramente, maleducadamente, sin modales - cildināmi, slavējamiadmirablemente, loablemente - jauki, patīkamiagradablemente, amablemente, gratamente, íntimamente, placenteramente, simpáticamente - nepatīkami - izjusti, sirsnīgiamistosamente, cordialmente, efusivamente - labsirdīgi, laipni, patīkami, pieklājīgi, pievilcīgi, sirsnīgiafablemente, amablemente, amistosamene, bondadosamente, con buen humor, con misericordia, genialmente, graciosamente, simpáticamente - explícitamente, inequívocamente, unívocamente - gandrīz, par mata tiesu, tikko, tik tikkoal último momento, apenas, por los pelos, por muy poco, por poco, por un pelo - laipnsagradable, amable, bondadoso, simpático - patiesi, uzticamifielmente - vislabākie apstākļióptimo - nenormālianormalmente, diferentemente - perennemente - gardi, garšīgi, patīkamiagradablemente - mīloši - iekšēji, pie sevisinteriormente, internamente - izdevīgi, labvēlīgi, veicinošifavorablamente, favorablemente - adversamente, desfavorablemente - uzlabojošsmejorador - neinteresanti, sausiirónicamente, lacónicamente, secamente - reduce (en) - accommodatingly, obligingly (en) - gloomily (en) - neskaidrivagamente - pompoziampulosamente, con pompa, pomposamente - uzlabojums, uzlabošanāsmejora, mejoramiento - panākumi, sekmesadelanto, fomento, progreso, promoción - ietiepīgi, stūrgalvīgiacérrimamente, constantemente, firmemente, obstinadamente, persistentemente, tenazmente - efektīgi, efektīvi, prasmīgi, produktīvieficazmente, eficientemente, expeditivamente - tragically (en) - draudīgisiniestramente - con motivo, con razón - nekautrīgicreídamente, engreídamente, impúdicamente, indecentemente, inmodestamente - neatvairāmiirresistiblemente - bargi, neatlaidīgi, nepiekāpīgi, smagi, stingriduramente, estrictamente, rígidamente, rigurosamente, severamente - autoritariamente, con autoridad - korekcija, labojums, labošanacorrección, enmienda, rectificación - stainless, unstained, unsullied, untainted, untarnished (en) - mežonīgi, neganti, nežēlīgi, nikni, stipricon ferocidad, ferozmente - asinskārssangriento, sanguinario - reforma, reformācija, reformēšana, uzlabojumsreforma - embellecimiento - clásicamente - miglaini, neskaidriobscuramente, oscuramente - bezbailīgsaudaz, impávido, impertérrito, intrépido, osado - horrifyingly (en) - mākslinieciskiartísticamente - īpaši, sevišķi, speciālien especial, en particular, especialmente, particularmente - modernizācijaactualización, modernización, remozamiento - vienādianálogamente, semejantemente, uniformemente - enduringly (en) - acīm redzami, kliedzoši, uzkrītošidescaradamente - degradación - por antonomasia, por excelencia - drosmīgs, drošsirdīgsalentado, animoso, ardido, arrestado, bizarro, resuelto, valiente - estéticamente - drausmīgi, šausmīgihorriblemente - drosmīgs, drošsirdīgsvaliente - baiļpilns - aptraipīšana, inficēšana, saindēšanacontaminación, polución - gļēvulis, gļēvumsasombradizo, asustadizo, huraño, medroso, miedoso, temeroso - bailīgs, bikls, kautrīgs - pusilánime - nožēlojamiabyectamente, abyecto - augstprātīgi, iedomīgialtivamente, arrogantemente, desdeñosamente, despectivamente - arrojadamente, atrevidamente, audazmente, bravamente, denodadamente, esforzadamente, valerosamente, valientemente - alkatīgi, kāriávidamente - enamoradamente - asiduamente, constantemente, diligentemente, sin disminuir - []prātīgi, gudri, izgudrēmcon astucia, con perspicacia, sagazmente - šķelmīgi, viltīgien broma, pícaramente - austeramente, duramente - alkatīgi, mantkārīgi, rijīgiacuciadamente, acusiosamente, ansiadamente, ansiosamente, avaramente, avariciosamente, avarientamente, ávidamente, codiciosamente, con avaricia/codicia, con avidez, con muchas ganas, glotonamente, rapazmente - laipni, vēlīgibenignamente - atklāti, skarbi, strupiabruptamente, bruscamente - boorishly (en) - bizarramente, dadivosamentre, generosamente, liberalmente, pródigamente - dzīvi, mundri, rosīgiactivamente, ágilmente, gallardamente, rápidamente, rápido - ilgstoši, nebeidzami, nemitīgi, nepārtraukticontinuamente, incesantemente, sin cesar, sin interrupción, sin parar - interminablemente - ietiepīgs, pašpārliecinātstestarudo - neuzmanīgi, paviršialocadamente, arrebatadamente, atronadamente, desaliñadamente, descaradamente, descuidadamente, despreocupadamente, desvergonzadamente, imprudentemente, indiferentemente, irreflexivamente, negligentemente, no concienzudamente, no cuidadosamente, no meticulosamente, sin pensar - churlishly, surlily (en) - neformāli, neoficiāli, sarunvalodācoloquialmente, informalmente - sosegadamente - adaptēt, pielāgot, piemērot, pieskaņot, saskaņotadaptar - pašapmierināticon suficiencia - plaši, vispusīgiexhaustivamente - [] vārdu sakot, īsi, īsi sakot, īsumā, kodolīgi, koncentrēti, pāris vārdos, vārdu sakotbrevemente, con concisión, cortamente, en definitiva, en pocas palabras, en resumen, en resumidas cuentas, en total, en una palabra, para abreviar, resumidamente, total - ciniskicínicamente - augstprātīgā labvēlībā, patronizējošialtivamente, con condescendencia, de forma paternalista, desdeñosamente - apmulsumā, neskaidri, sajaukticon confusión, confusamente - consequentially (en) - konstruktīvi, radošiconstructivamente, constructivo - bezrūpīgi, mierīgi, nelaipni, vēsi, vienaldzīgia sangre fría, con calma, despreocupadamente, fríamente, tranquilamente - neticamide manera improbable, improbablemente, increíblemente, inverosímilmente - ticamicreíblemente, de manera creíble, de manera plausible, plausiblemente, verosímilmente - mīklaini, noslēpumainienigmáticamente, misteriosamente - neskaitāmsincontable, innumerable, montones de, muchísimos, sin número, un sinfín de - burvīgi, iepriecinošideliciosamente - iespējams, varbūta lo mejor, es posible, posiblemente, quizás, tal vez, a lo mejor, es posible - absurdi, smieklīgiabsurdamente, disparatadamente, insensatamente - koķeti, koķetīgicoqueteando, coqueto, flirteando - nekrietni, zemiskiinfamemente, innoblemente, vilmente - detalizēts, sīkscircunstanciado, detallado, extenso, minucioso, pormenorizado, prolijo - pretīgi, riebīgiodiosamente - paviršs, steidzīgsapresurado, poco profundo, poco serio, rápido, superficial - briesmīgi, velnišķīgi, viltīgidiabólicamente, terriblemente - nicināmi, nievā- jamibajamente, de manera despreciable, de manera infame, infamemente, mal, malamente, mezquinamente, ruinmente, vilmente - diametralmente - čakli, centīgi, uzcītīgiafanadamente, afanosamente, asiduamente, con diligencia, diligentemente, estudiosamente, laboriosamente - nepatīkamidesabridamente, desagradablemente, secamente - apkaunojoši, diskreditējoši, kaunpilni, negodīgideshonrosamente, deshonroso, ignominiosamente, infamemente, sin fama, sin gloria, vergonzosamente - atklāti, vaļsirdīgiabiertamente, cándidamente, francamente, sinceramente, susceptible - disinterestedly (en) - lojāli, uzticamifielmente, lealmente - nelojāli, neuzticamideslealmente, infielmente - proporcionāli, samērīgiproporcionalmente - ar cieņu, godbijīgirespetuosamente, reverentemente - necienoši, nerespektējošiirrespetuosamente, irreverentemente - dogmatiskidogmáticamente - central (en) - sapņainidistraídamente, soñador - ārkārtīgi jūsmīgi/pacilāti, ekstātiski, jūsmīgi, vētrainicon éxtasis, con mucho entusiasmo, exaltadamente - baismīgi, dīvainiespeluznantemente, horripilantemente, misteriosamente - effectually (en) - effectively, efficaciously (en) - vilnis - egoistiski, savtīgide forma egoísta, egoístamente, interesadamente - eminently, pre-eminently (en) - equably (en) - eruditamente - izvairīgide manera evasiva, evasivo - normāli, regulāricon regularidad, regularmente - nevienādi, nevienlīdzīgidesigualmente - prasībām) pārmērīgiexcesivamente, exorbitantemente - expediently, inadvisably (en) - expensively (en) - exponentially (en) - ablandamiento, alivio, atenuación, mitigación - saspīlējuma mazināšanāsdescanso, distensión - apertura, expansión, liberalización - familiārifamiliarmente - fanātiskifanáticamente - nevainojamiimpecablemente - flabbily (en) - nelokāmi, nesaliecamide manera inflexible, inflexiblemente - iedarbīgi, spēcīgienérgicamente - dīgtdesarrollarse - formidable - atšķirīgs, raksturīgscaracterística, característico, distintivo - gluttonously (en) - grezni, krāšņiresplandecientemente - gratuitously (en) - crasamente - groteskigrotescamente - nelabprāta regañadientes - claro - harmoniski, saskanīgiarmoniosamente - pārsteidzīgiimprudentemente - pārgalvīgiatrevidamente, audazmente, temerariamente - cietsirdīgi, nežēlīgicruelmente, despiadadamente, insensiblemente - varonīgiheroicamente - derdzīgi, pretīgihorriblemente, horrorosamente - higiēniskihigiénicamente - apvienošana, savienība, unificēšanaunificación, unión - atkalapvienošanāsreunificación, reunión - dīkdienīgi, laiski, slinkiinútilmente, ociosamente, perezosamente, vanamente - pārraušana, pārtraukšana, pārtraukums, sagraušana, traucējumsalteración, brecha, claro, interrupción, intervalo, laguna, paréntesis, pausa, trastorno - imperativamente, imperiosamente - apvainojoši, bezkaunīgi, nekaunīgicon descaro, descaradamente, impertinentemente, insolentemente - impulsīvi, nesavaldīgi, straujialborotadamente, impetuosamente, impulsivamente - absolutamente, en todo caso - neapdomīgi, pārsteidzīgiimprudentemente - nepārspējami, nesalīdzināmiincomparablemente - discretamente - descontaminación - indolentemente - industriously (en) - asprātīgi, atjautīgiingeniosamente - pēc savas būtības, savā dziļākā būtībāinherentemente - nelaikā, nevietāinoportunamente - īstajā laikā, savlaicīgiacertadamente, apropiadamente, oportunamente - insidiosamente - vienkāršotesquematizar, simplificar - aizrautīgi, asi, dedzīgi, vērīgicon entusiasmo - darbietilpīgi, grūticon gran dificultad, laboriosamente - apātiski, gurdeni, rāmilánguidamente - languishingly, languorously (en) - indecentemente, obscenamente - absurdi, jocīgi, muļķīgi, smieklīgiabsurdamente, caricaturescamente, grotescamente, irrisoriamente, ridículamente, ridículamete - iecietīgicon clemencia, con complacencia, indulgentemente - apvienot, organizēt, sagādāt, sagatavotfacilitar, suministrar - nevainojams, spodrs, tīrīgs, tīrs, veiklsbien definido, limpio, neto, preciso - neaptraipīts, nevainojami tīrs, tīrsimpecable, inmaculado, sin mancha - lúgubremente, siniestramente - diženi, majestātiskiaugustamente, majestuosamente - ekspluatācija, izmantošanaexplotación - drippily, mawkishly (en) - slikta izturēšanāsinsultos, malos tratos, maltratamiento, maltrato, molestia - vajāšanapersecución - raganu medībascaza de brujas - bargi, bez žēlastības, cietsirdīgi, nežēlīgidesapiadadamente, despiadadamente, implacablemente, inexorablemente, inflexiblemente, sin amor, sin compasión, sin corazón, sin piedad, sin remordimientos - macartismo - abracadabrante, desconcertador, desconcertante, pasmoso - detalizēti, sīkiminuciosamente - brīnumainā kārtāmilagrosamente, prodigiosamente - caurspīdīgstranslúcido, transluciente, traslúcido, trasluciente - nožēlojami, trūcīgimiserablemente, tristemente - bēgšana no īstenībasescapismo, evasión, evasionismo - monotoni, vienmuļimonótonamente - duļķains, juceklīgs, neskaidrstúrbido - pienains, pienam līdzīgslechoso - narrow-mindedly, small-mindedly (en) - ar asu dzirdi/redzi, gudrs, modrs, smalks, viltīgsagudo, agudo, perspicaz, astuto, inteligente, perspicaz - close, near, nigh (en) - objetivamente - padevīgi, pakalpīgi, verdziskiservilmente, sumisamente - bagāti, bagātīgiopulentamente - ārišķīgi, dižmanīgiostentosamente - enveloping (en) - ciešs, sirdsdraudzene, sirdsdraugs, tuvsíntimo, próximo - pertinently (en) - cachazudamente - pithily, sententiously (en) - niecīgi, nožēlojamideplorablemente, lamentablemente - bezjēdzīgiinútilmente - pretencioso - unpretentiously (en) - glīti, jaukilindamente - prozaiskiprosaicamente - sīki, vārgulīgidébilmente, escaso, flojamente, pobre, pobremente - dīvaini, savādi, svešādide manera extraña, excéntricamente, extrañamente - klusi, mierīgi, rāmi, skaidricon calma, plácidamente, relajadamente, reposadamente, serenamente, silenciosamente, sosegadamente, tranquilamente - pabeigt, pilnīgot - relevantly (en) - slavējami, uzticības cienīgidecentemente, de manera digna de alabanza, honorablemente, honoríficamente, honrosamente, meritoriamente - ar cieņu, godbijīgi - spēcīgi - plašsamplio, espacioso - iespiests, nesalasāms, pārlieku koncentrēts, savilkts krampjosapretado, estrecho, menudo - apmierinātscómodo, confortable, relajado, tranquilo - inquietante - estētiski, jutekliskisensualmente, voluptuosamente - juteklīgi, jutekliskisensualmente - rāmi, skaidriserenamente - proportional, relative (en) - shallowly (en) - democratic, popular (en) - frequent (en) - general (en) - standarta-básico, de base, definitivo - meistarīgi, prasmīgi - ārkārtīgs, īpašs, neparasts, sevišķs, speciālsexcepcional, extraordinario, particular - retspoco común, raro - neierasts, neparasts - parastsacostumbrado, común, habitual, usual - ierasts, parasts, pierastsacostumbrado, costumbre, de costumbre, hábito, habitual - vienkāršscorriente - nožēlojami, zemiskiasquerosamente, sórdidamente, suciamente - īpašs, konkrētsespecial, específico, particular - attiecīgs, katram savsrespectivo - atsevišķs, atšķirts - izteiksmīgselocuente, expresivo, revelador - neizteiksmīgssin expresión - bargi, nepiekāpīgi, stingri - superlatively (en) - sneakily, surreptitiously (en) - burvīgi, jauki, mīļiagradablemente, agradablemente, gentilmente, con encanto/gracia, dulcemente, gentilmente - tácitamente - por telégrafo, telegráficamente - liegi, maigitiernamente - tradicionālisegún la tradición, tradicionalmente - lietpratīgs, prasmīgs, veiklscompetente, eficiente - īdzīgs, īgnsquejumbroso - protestador, protestante - unbearably (en) - just stimulu, stimulētestimular - pilnīgscompleto - ārkārtīgi, atklāti, no sirds, pilnīgi, tiešiabiertamente, completamente, francamente, incondicionalmente, totalmente - izsmeļošsexhaustivo - galīgs, kopējs, pilnīgs, vispārējstotal - necienīgi, zemiskiindignamente - incomplete, uncomplete (en) - derīgi, noderīgi, vērtīgiútilmente - drosmīgi, drošsirdīgivalientemente - vehementemente - pretīgi, zemiskiasquerosamente, despreciablemente, infamemente, vilmente - con voracidad, vorazmente - enciklopēdisksenciclopédico - pilnīgs, plenārsplenario - wholeheartedly (en) - asprātīgigraciosamente, ingeniosamente - accessible, approachable (en) - aflojar, aflojarse, aligerar, aliviar, laxar, mitigar - jā, tiešāmsi, sí - conyugalmente - dingily, grubbily, grungily (en) - īpaši, speciāliespecialmente - al instante, de inmediato, inmediatamente, instantáneamente, ya - taisni, tiešiderechamente, derecho, directamente, en línea recta, todo derecho - kodolīgs, koncentrētsconciso, resumido - aforístico, epigramático - blīvs, īss un kodolīgs, kompaktscompacto, en resumen, sucinto - aprauts, strupsbrusco, conciso, corto, lacónico, lapidario, seco, sucinto - runātāju) izplūdisinterminable, prolijo, verboso - eróticamente - postījumidesmadre, destrucción, estrago, estragos, marabunta, tala, zafarrancho - apvērsums, jezga, jukas, kņada, nemiersagitación, algarabía, barbulla, batahola, follón, greguería, griterío, jaleo, protesta, tormenta, trastorno, tumulto, vocería, zalagarda, zambeque, zaragata - nemiers, satraukumsagitación, aglomeración, ajetreo, animación, apiñadura, apiñamiento, apretujón, apreturas, atropello, barullo, bulla, bullicio, conmoción, movimiento, ruido, tejemaneje, tráfago, trajín - ļaužu pārpilns, pārpildīts, pieblīvētsabarrotado, atestado, atestado, lleno hasta los topes, abarrotado, concurrido, hasta los topes lleno, superpoblado - neatbilstošs, nepiemērotsincongruente - boludez, ganga - profaned, violated (en) - serve, servēšanas maniere - big, large, prominent (en) - brēcošs, drausmīgs, kliedzošs, uzkrītošschillón, evidente, flagrante, llamativo - asunto inconcluso - constant (en) - atkārtojošs, atkārtots, kas atkārtojas, tāds, vairākkārtējsrecurrente, renovado, repetido, repetitivo - izkaisītsesporádico - know (en) - strīda-, strīdīgsargumentador, discutidor - know (en) - konvencionāls, parasts, vispārpieņemtsconvencional - conventional (en) - dīvains, ekscentrisks, savādsestrafalario, estrambótico, extraña, extraño, extravagante, raro - dificultad, disgusto, problema - ievērojams, krietni liels, vērā ņemamsconsiderable - jūtams, manāmsconsiderable - insignificant, undistinguished (en) - sajaukt, samainītconfundir, hacer tropezar - bruņnieciskscaballeresco, caballeroso, galante - skarbs, strupsbrusco, duro, mordaz - nepieklājīgsdescortés, incivil, malcriado, maleducado, mal educado - ticamscreíble - neiedomājams, neticamsincreíble - dzēlīgs, iznīcinošsduro, hirviendo, incisivo, mordaz - apurado, crítico - draudīgs, nopietns, nospiedošs, svarīgsgrave, serio - crucial, important (en) - novecojisanticuado - novecojisobsolescente - nolādētsmaldito - izpostīts, ļodzīgs, nolietojies, pussagruvis, sagrabējis, salauztscojo, destartalado, desvencijado, inestable, inseguro, ruinoso, tambaleante - piedauzīgs, prasts, rupjš, uzkrītošs, vulgārschabacano, craso, flagrante, grande, grosero, ordinario, vulgar - cienīgs, mierīgs, nosvērtsformal, sereno, serio, sosegado, tranquilo - undefined, vague (en) - primary (en) - indudable - augstas prasības izvirzošs, prasīgsexigente - bargs, neatlaidīgs, stingrsriguroso, severo - neatliekams, steidzams, steidzīgsapremiante - patvaļīgsarbitrario, seleccionado al azar - aprēķināt, domāt, iedomāties, izskaitļot, paredzēt, plānotcalcular, estimar, prever, pronosticar - tāds, uz kuru var paļautiesde confianza digno, digno de confianza, fiable - desviación - dependent (en) - niecīgs pārkāpumspeccata minuta - neatkarīgsindependiente - ekstravagance, izšķērdība, pārmērībaderroche, prodigalidad - desirable (en) - jugada sucia - apskaužamsapetecedor, apetecible, apeticible, codiciable, deseable, envidiable - svētuma apgānīšana, zaimi, zaimošanacualidad de sacrílego, profanación, profanamiento, sacrilegio - par labāku atzīstams, vēlamākspreferente, preferible - pornogrāfijaporno, pornografía, sicalipsis - pay (en) - envy, invidia (en) - grūti audzināms bērns, grūti saprotams, grūts, sīva konkurence, smags, Viņam grūti izpatikt.arduo, denso, difícil, dificultoso, duro, fastidioso, pesado, problemático - cólera, enfado, enojo, ira - gluttony, gula, overeating (en) - delikāts, sarežģītsdelicado - serious (en) - apgrūtinošs, nemierīgs, traucējošsdifícil, inoportuno, molesto, problemático - cómodo, fácil - elementārs, skaidrs, tīrsbásico, elemental, mero, puro - pārlaipns, pieglaimīgsmeloso, zalamero - centīgs, neatlaidīgs, uzcītīgsaplicado, asiduo, constante, diligente, hacendoso, trabajador - nenogurstošsincansable, infatigable - kūtrs, nevīžīgs, nolaidīgsnegligente - directo - marcaje - good (en) - selectivo - neskaidrsindistinto - general (en) - briesmas, draudi, risksaventura, contingencia, despeñadero, en peligro, peligro, riesgo - dominējošs, noteicošs, valdošsdominante, predominante - ass, spēcīgsmuy fino - aizsardzībadefensa, guardia - changing, ever-changing (en) - primārs, sākumaincipiente - konfrontēt, nostādīt aci pret aci - efektīgs, efektīvs, iedarbīgs, iespaidīgs, produktīvsde buen rendimiento, eficaz, eficiente, llamativo, logrado, vistoso - darbietilpīgs, grūts, mokošs, nogurdinošs, sarežģīts, smagsagotador, delicado, deslomador, difícil, dificultoso, duro, duro, penoso, embarazoso, laborioso, penoso, pesado, tirante - nodokļiem) augsts, spēcīgs, stiprsfatigoso - facile (en) - juceklis, sajaukumsalterne, promiscuidad, promiscuidad sexual - economic, economical (en) - ātrs, operatīvsexpeditivo, que ahorra tiempo - krass, radikālsdrástico, radical - izsaukumaexclamatorio - ciets, stingrs - netaktisks, neveiklsdesmañado, torpe, torpe del nacimiento - exportable - aizrautīgs, sajūsminātsentusiasmado, entusiasta, entusiástico - aizrautīgs, alkatīgs, dedzīgs, kaislīgs, kārsávido, entusiasmado, entusiasta, ilusionado, impaciente - Fotogrāfijā viņš izskatās skaistāks nekā dzīvē., glaimotadular, dar coba a, favorecer, halagar, lisonjear - explícito, inequívoco, unívoco - nesaprotams, slepens, tumšsesotérico - grūti saprotams, neskaidrsabstruso - aecano - eksoterisksexotérico - elementārsbásico, elemental - eifēmiskseufemístico - aptuvens, uzmetuma-aproximado, aproximativo, esbozado, global - free, liberal, loose (en) - pasmoso - nepareiza/ļaunprātīga lietošanaabuso, desaprovechamiento, mal uso, uso incorrecto - dārgscara, caro - dārgscaro, costoso - overpriced (en) - lētsasequible, baratísimo, barato, económico - capitalización - neapmācīts, nepiedzīvojis, nepieredzējis, zaļšcrédulo, inexperto, novato, verde, verde, novato - izskaidrot, noskaidrotaclarar, dilucidar, elucidar, esclarecer, poner en claro - apslēpts, iekšējsinterior, íntimo, profundo - objektīvs, taisnīgsequitativo, justo - nepazīstams, svešs - antīks, nemoderns, sens, vecmodīgsanticuado, antiguo, desfasado, pasado de moda - vecmodīgspasado de moda, pobre - grezns, lepns, smalksde clase alta, gente bien - acumirklīgs, neatliekams, steidzams, tūlītējsinmediata, inmediato, instantáneo - izlepis, izvēlīgsmelindroso - delicado, exigente - apaļīgs, tuklsrechoncho, regordete, relleno - korpulents, tuklscorpulento, metido en carnes, obesa, obeso - izdēdējis, izdilis, kaulains, krunkains, novājējis, novājināts, vājšanguloso, chupado, demacrado, descarnado, escuálido, esquelético, flaco, huesudo - organizācija, organizēšanaclasificación, disposición, orden, ordenamiento, organización, tramitación - reduplicación - copiado, mimetización, traslación - vairošanāsreproducción - neatlaidība, nepiekāpībaahínco, constancia, insistencia, perseverancia, persistencia, tenacidad - pamata-básico, fundamental - rituālsrito, ritual - labs, mundrs, stiprs, veselīgs, veselsen forma, salubre, sano - derīgs, spēcīgs, veselīgssano - akcentēt, izcelt, pasvītrot, uzsvērtacentuar, destacar, enfatizar, realzar, subrayar - fosilizado, petrificado - izcelt, uzsvērtacentuar, destacar, enfatizar, poner el énfasis en, realzar, recalcar, subrayar - bezkompromisa-, nepiekāpīgsintransigente - extranjero, extraño - izmeklēti pieklājīgs, klīrīgsceremonioso - miera stāvoklisdesahogo, descanso, en reposo, holganza, huelga, relajo, relax, reposo, solaz, tranquilidad - good, well (en) - abstinenceabstinencia - liktenīgsfatal - brīvslibre - occasional (en) - fresh (en) - pēdējās ziņasreciente - izjusts, labsirdīgs, patīkams, pieklājīgs, sirsnīgsafable, amable, amistoso, bueno, cordial, formidable, genial, simpático - drūmscejijunto, ceñudo - auglīgs, bagāts, produktīvs, ražīgsfértil, productivo - pārpildītscolapsado, congestionado - mere (en) - such, such that (en) - īpašs, noteikts, specifisksespecífico - local (en) - technical (en) - obediencia, respeto - augstsirdīgs, dāsns, devīgs, izšķērdīgs, prāvsconsiderable, dadivoso, desprendido, generoso, liberal, pródigo - devīgsmunificente, pródigo - slikta vadībadesgobierno, mala administración, mala dirección, mala gestión - nabadzīgs, nejauks, niķīgs, pieticīgshumilde, malhumorado, malo, pobre - pobrísimo - big, large, magnanimous (en) - labā noskaņojumā, vesels - sintético - []derīgs, derīgs, drošs, labā noskaņojumā, labs, labvēlīgs, patīkams, svētīgs, veselsagradable, beneficioso, bueno, en buenas condiciones, en forma, sano, satisfecho, contento, útil - patīkamsgrato - ērts, izdevīgs, piemērotsadecuado, cómodo, conveniente, conveniente, cómodo - apmierināšana, nomierināšanaapaciguamiento, satisfacción - draņķīgs, nožēlojamshorrible - aplacamiento, conciliación, propiciación - negative (en) - dibināts, jauks, labs, laipns, pamatotsamable, buena, bueno - white (en) - ļauns - drausmīgs, ļauns, nešķīsts, šausmīgs, velnišķīgs, viltīgsdemoniaco, diabólico, impío, indebido, irreverente, ofensivo, profano, satánica, satánico, ultrajante - diabólico - bristly, prickly, splenetic, waspish (en) - dusmīgs, īgns, kašķīgs, piktsatrabiliario, cabreado, de mal humor, enfadado, enojadizo, enojado, gruñón, irritado, malhumorado, mal humor de - īgnsmalhumorado - drūms, īgns, nerunīgs, nikns, pikts, saīdzis, sapīcis, skābs, slepens, tumša, tumšsamargado, amenazador, áspero, gruñón, hosco, huraño, malhumorado, melancólico, misterioso, oscuro, secreto, sombrío, taciturno - īgns, rupjšde carácter agrio, de carácter agrio, hosco, hosco, malhumorado - gradual (en) - negaidīts, pēkšņsde la noche a la mañana, súbito - follones - katastrofisks, nelaimi nesošs, postošsaciago, catastrófico, desastroso, infausto, nefasto - integrācija, integrēšanāsdesegregación, integración - solījums, uzticībapalabra - heavy (en) - light (en) - heavy (en) - apgrūtinošs, grūts, nepatīkams, saspringtsagotador, pesado - bēdīgscrítico, inquietante, precario - atbalsts, balsts - heavy (en) - neievērojams, niecīgs, viegls - homogēns, viendabīgshomogéneo - beneficio, favor - beau geste (en) - atención - augsts, lielsalto, elevado, grande - mobilizācijamovilización - lēts, vulgārs, zemas kārtas-, zemā vietā-, zemsbaja, bajo - atmaksa, atriebība, atriebība[]despique, desquite, represalia, represalias, revancha, venganza, vindicación - augstsalto - lēts, vulgārs, zemas kārtas-, zems - high, high-pitched (en) - aizbilšana, aizlūgšana, iejaukšanās, starpniecībaintercesión, intervención - atjaunošana, pagarināšanarenovación - atklāts, vaļsirdīgsabierto, franco - maldinošsengañoso - iedziļināties, iekļūt, iespiesties, izprastdifundirse por, empapar, impregnar - válvula de escape, válvula expansiva - welcoming (en) - karstsacalorado, caliente, caluroso, muy caliente - cold (en) - kails, neaizsargāts, nemīlīgsdesolado, inhóspito - nejūtīgs, nelaipns, vēssfrío - pārcilvēciskssobrehumano - cilvēcīgs, humānshumano - brutāls, dzīvniecisks, lopisks, nežēlīgsasnal, bestial, brutal, bruto, duro - ākstīgsarlequinesco, bufonesco, clownesco - jocīgs, komisks, smieklīgs, uzjautrinošsirrisible, rídiculo - ērmots, jocīgschistoso, cómico, divertido, gracioso - pārmērīgi jautrsdivertidísimo, hilarante - apķērīgs, apveltīts ar asu prātu, asprātīgsacertado, agudo, brillante, divertido, gracioso, ingenioso, perspicaz, salado, vivo - steidzams, steidzīgsapresurado, hecho deprisa - būtisks, nozīmīgsconsiderable, de peso, esencial, fundamental, gran, importante, mayor, significativo - liels, svarīgs - būtisks, galvenais, pamata-, vadošaiscardinal, clave, fundamental, principal - augstāks, galvenais, svarīgākaisalto, mayor, principal, supremo - vēsturiskas nozīmeshistórico - nopietns, visā nopietnībā - estratégico - vērtīgsvalioso - nenozīmīgs, niecīgs, sīksfútil - []bijību iedvesošsestremecedor, imponente, impresionante, piel de gallina que pone la, que infunde temor/respeto - grezns, iespaidīgs, krāšņs, lielisksestupendo, magnífico, maravilloso - dekadentisksdecadente - informado - biezi apdzīvotsde densa población, densamente poblado, populoso - nevainojamsinocente, intachable, intachable, irreprochable, irreprochable - pamācošsedificante - intelectual - apķērīgs, gudrsinteligente - interesantsinteresante - aizraujošs, intriģējošs, saistošsabsorbente, cautivador, intrigante, que engancha - apnicīgs, garlaicīgs, neinteresants, nomācošsaburrido, atediante, embotador, embrutecedor, insípido, insulso, molesto, monótono, pesado, repetitivo, soso, tedioso - nebūtisks, neraksturīgsextrínseco - adventitious (en) - nomākts, nospiestsdeprimido - bitter (en) - bēdīgs, sērīgslúgubre, triste - ievērojams, izcils, slavensafamado, célebre, de cartel, de renombre, destacado, famoso, ilustre, importante, insigne, notable - liels, pieaugušam cilvēkam domāts, plašsgran, grande, mayor - plašs, platsde largo, grande - apjoma, liela izmēraabultado, voluminoso - ietilpīgs, plašsamplio, espacioso, extenso, vasto - kolosāls, milzīgs, pārsteidzošsaltísimo, colosal, estupendo, fantástico, maravilloso, muy alto - milzīgsagigantado, altísimo, descomunal, enorme, fenomenal, grandísimo, grandote, inmenso, tremendo - gigantisks, milzīgsdescomunal, enorme, gigante, gigantesco - milzīgsdescomunal, gigantesco, inmenso - bezgalīgs, liels, milzīgs, neaptverams, plašsinmenso, vasto - milzīgs, neiedomājamsenorme, gigante - neliels, sīkspequeño - mazītiņš, mazs, mikro-, mini-, niecīgs, sīks, smalkschiquita, diminuto, menuda, micro-, minúsculo, pequeñísimo, pequeñito - daļas-, niecīgs, nomināls, sīks, simbolisksínfimo, minúsculo, muy pequeño, simbólico - atšķirīgs, citāds, dažāds, pretējsdiferente - mazāks, mazs, mazsvarīgāks, pieticīgs, sīksmenor, moderado, pequeño - local (en) - []stiepts, ieildzis, ilgstošs, pārāk garš, savienojieties!, visu zemju proletārieši¡trabajadores del mundo, de mucha duración, extenso, interminable, largo, prolongado, uní­os! - ilgstošsduradero, estable, longevo, perdurable, sólido - nebeidzamsinterminable - īss, neilgsbreve, corto - acumirklīgs, momentānsbreve, momentáneo - impozants, retorisks, skanīgssonoro - mīļšadorable, encantador, simpático - mīļš, pieglaudīgscariñoso, cuco, de peluche, encantador, mono, precioso - nejauks, nīstams, pretīgs, riebīgsabominable, asqueroso, detestable, odioso, repugnante - niño de sus ojos - mīlošsamoroso, cariñoso, tierno - liegs, maigs, mīlošsafectuoso, cariñoso, tierno - stipri aizrāviesaficionado, amartelado, amelonado, chalado, chiflado, colado, derretido, enamorado, encantado, muerto por los pedazos - major (en) - minor (en) - insignificant, peanut (en) - sievietes, sievišķīgsafeminado, mujeril - bērna-, bērnišķīgsinfantil - demasiado maduro, pasado - maksimālsmáximo - ļoti mazs, minimālsmínimo - nozīmīgs, svarīgssignificativo - nenozīmīgsdeslucido, intranscendente, intrascendente - bargs, nežēlīgsdespiadado - cietsirdīgs, nepielūdzams, nesaudzīgs, nežēlīgs, uz dzīvību un nāvide corazón duro como una piedra, desapiadadamente, desapiadado, despiadadamente, despiadado, encarnizado, feroz, implacable, inexorable, insensible, sin compasión, sin piedad, sin remordimientos - vieglsleve, ligero - intensīvsintensivo - nopietns, smagsgrave, serio - strong (en) - attract, draw, draw in, pull, pull in (en) - pārāk augsts/liels, pārmērīgsexcesivo - briesmīgs, cenu u.tml.) pārmērīgs, necilvēcīgs, neiedomājams, prasībām) pārmērīgsabusivo, de, excesivo, exorbitante - ekstrēms, galējs, pamatīgs, radikāls, ultra-extremista, radical, ultra - sin pretensiones - deģenerējies, izlaidīgs, izvirtis, netiklsdegenerado, desenfrenado, desvergonzado, disipado, disoluto, fornicador, libertino, licencioso, vicioso - daudz - daudznumeroso - pocas, poco, pocos - visā pasaulēmundial, mundialmente, universal, universalmente - natural (en) - rēgains, spokainsespectral, fantasmagórico, fantasmal - galīgs, sekojošsfinal - beigu-, gala-, pēdējais - nenormālsaberrante, anómalo, anormal, diferente - paklausīgsbienmandado, obediente - clear, open (en) - libre - nīstams, pretīgs, riebīgsaborrecible, detestable, odioso, repelente, repugnante, repulsivo - nekrietns, nepatīkams, piesārņots, riebīgs, smirdošsasqueroso, desagradable, horrible, repugnante - atjaunot, atsāktrenovar - vecsex- - jauns, neierasts, svaigsnuevo, reciente - recent (en) - -gadīgs, gados, padzīvojis, vecsanciano, de edad, de edad avanzada, mayor, viejo - izdarīt, izpildīt, paveikt, veiktcompletar, ejecutar, llevar a cabo, llevar a termino, lograr, realizar - oportuno - viduvējsmediocre, ordinario, vulgar - apmierinošs, diezgan labs, vidējs, vidusmēra-, viduvējsmediano, mediocre, regular - common (en) - parastshabitual - apbrīnojams, ārkārtīgs, brīnišķīgs, brīnumains, fantastisks, kolosāls, lielisks, milzīgs, neredzēts, pasakainsenorme, estupendo, fabuloso, fantástico, magnífico, maravilloso, tremendo - holistic (en) - jauns, oriģināls, svaigsoriginal - jauns, nebijis - innovador - banāls, nodrāztsbanal, cliché, estereotipado, gastado, lugar común, manido, manoseado, ramplón, tópico, trillado - nemainīgs, ortodoksāls, tradicionālsortodoxo - iconoclasta - atklāts, neslēptsabierto, manifiesto, público - fanātisksfanático - pašreizējs, tagadējspresente - irenic (en) - ass, spējš, vērīgsagudo, fuerte, penetrante, perspicaz, sagaz - ilgstošs, pastāvīgspermanente - transitorio - īslaicīgs, pārejošsbreve, efímera, efímero, fugaz, fugitivo, instantáneo, momentáneo, pasajero, perecedero, transitorio - gaistošsevanescente - apmulsisconfuso, perplejo - apmulsis, neziņāperplejo - intīms, personīgs, personisks, privātsíntimo, personal - assure, reassure (en) - kails, niecīgākais, tīrais, viegls, vienkāršsfácil, liso, mero, sencillo, sin ornamentos - vienkāršsfácil, sencillo, simple - baudpilns, iepriecinošs, patīkamsacepto, agradable, grato, placentero - burvīgs, iepriecinošsdelicioso, encantador - pazemināt, samazinātabatir, rebajar - izklaidējošs, uzjautrinošsdivertido, entretenido - izklaidējošsdivertido - apstiprinošs, neapšaubāms, noteikts, pozitīvsafirmativo, concluyente, definitivo, positivo - lietot vardarbību, rupji apvainot, sacelt skandālu/sašutumuasustar, chocar, escandalizar, horrorizar, ofender, sobresaltar, ultrajar - negative (en) - neutral (en) - izpatiktsatisfacer - neizpildāms, nerealizējamsimpracticable - spēcīgs, stiprsfuerte, potente - desalentar, descorazonar, disuadir - izteikts, spēcīgs, stiprs - iedarbīgs, spēcīgs - nespēcīgs, nevarīgsimpotente, sin autoridad - nozīmīgs, svarīgs - precīzsexacto, preciso - pompozsbombástico, grandilocuente, grandílocuo, pomposo - mazāk svarīgs, otršķirīgs, vidējssecundario - auxiliary, subsidiary, supplemental, supplementary (en) - basic (en) - private (en) - konfidenciāls, slepensconfidencial - public (en) - open (en) - auglīgs, produktīvs, ražīgsproductivo - neveiksmīgs, veltīgsinfructífero, infructuoso, vano - ienesīgs, izdevīgslucrativo, remunerador, remunerativo - atbilstošs, pieklājīgs, piemīlīgsamable, atractivo, decente - bargs, pārlieku formāls/oficiāls/ieturēts, puritānisks, stingrsformal, gazmoñero, gazmoño, mojigato, puritano, remilgado - protective (en) - augstprātīgs, iedomīgs, uzpūtīgsarrogante, prepotente - augstprātīgs, cēls, dižens, iedomīgs, nicīgsaltanero, altivo, arrogante, de altivez, desdeñoso, despreciativo, de superioridad, engreído, menospreciativo, noble, presuntuoso - augstprātīgs, iedomīgs, piepūtiescreído, engreído, presumido, vanidoso - neatšķaidīts, skaidrs, tīrspuro, solo - balts, neaprakstīts, nevainojams, tīrīgs, veikls - alleged, so-called, supposed (en) - apšaubāms, neīstspoco probable - aizdomīgs, apšaubāms, dīvains, ēnains, ēnu dodošs, šaubīgsa la sombra, dudoso, sospechoso - skaļš, trokšņainsescandaloso, ruidoso - mierīgs, mierpilns, nesatraukts, nomierinošs, nosvērtsapacible, calmado, descansado, pacífico, relajado, relajante, reposado, sangre fría, sereno, tranquilo - graujošs, huligānisks, trokšņains, vētrainsperturbador, tumultuoso - orderly, systematic (en) - hardheaded, hard-nosed, practical, pragmatic (en) - kafkaesque (en) - surrealista - drošs, labā stāvoklī, stabils, veselsfirme, sano, sólido - lempīgs, neveikls, pamuļķis, rupjšanimal, bruto, grosero, torpe, tosco, zafio - neapstrādāts, piedauzīgs, raupjš, rupjš, vulgārsáspero, grosero, grueso - muļķīgs, nejūtīgs, pilnīgs, redzamscraso, enorme, estúpido, garrafal, grosero, inhumano, insensible, zafio - noteikts, pareizs, regulārs, simetrisks - irrelevant (en) - considerado - apkaunojošs, bēdīgi slavens, kaunpilns, nekrietnsde mala fama, infame, notorio, ruin - samierināms, savienojamsconciliable, reconciliable - apņēmīgsresuelto - cienīgs, iespaidīgspresentable - atbildīgsresponsable - gandarījumu dodošs, pateicīgsgratificante - oratora-, oratorisks, retorisksoratorio, retórico - beating, pulsating, pulsing (en) - [] turīgs, bagāts, ne visai turīgs, turīgsbien/de dinero mal, próspero - apmierinošs, pārticis, pietiekamsacomodado, desahogado - arrastrado, pobre - bankrotējis, izputējis, pilnīgi bez naudasabollado, arrancado, arruinado, con el bolsillo en seco, estar sin blanca, limpio, ni sin cinco céntimos, sin una perra, sin una peseta - nabadzīgs, trūcīgsdesvalido, indigente, menesteroso, necesitado, necesitado de ayuda - [] grūtībās, nabadzīgsen números rojos, estar casi sin algo, estar sin blanca/sin un duro, pelado, sin un duro - bagātīgs, bagāts, grezns, krāšņslujoso, opulento, suntuoso - spēcīgs, stiprs, veselīgsrobusto - drukns, dūšīgs, muskuļains, spēcīgscorpulento, cuadrado, fornido, musculoso, robusto - arkādijas, idilisksárcade - bīstams, riskantsarriesgado, peligroso - bīstams, kaitīgs, riskantsarriesgado, malsano, peligrosa, peligroso - dzīvībai bīstams, nāvīgs, pašnāvniecisks, postošsautodestructivo, suicida - atšķirīgs, dažādsdiverso, vario - līdzīgsparecido, semejante, similar - jucis, ķerts, nojūdzies, riekstu-, sabojājies, sajucis, saniķojies, trakaischalado, chiflado, en desorden, loco, que sabe a nuez, tarado - maníaco, maniático - ass, dzēlīgs, sarkastisksincisivo, mordaz, sarcástico - sājširónico, sardónico - izsmējīgs, izsmejošs, satīriskssatírico - neapmierinošs, nepietiekamsinsatisfactorio - sarūgtinošsdecepcionante, defraudador - pedantiskscursi, erudito, maniático, pedante, pedantesco, puntilloso - erudīts, zināšanām bagātserudito - atractivo, atrayente - egoistisks, savtīgsegoísta - self-seeking, self-serving (en) - erógeno - higiēniskshigiénico - extraneous, foreign (en) - dziļš, gudrs, nopietns, visā nopietnībā - fri-vols, vieglprātīgsfrívolo - draiskulīgs, nebēdnīgsendiablado, juguetón, travieso - nopietns, nosvērtsformal, sobrio - open, undecided, undetermined, unresolved (en) - koķetīgs, koķetscoqueto, coquetón - erotiskserótico - blue, gamey, gamy, juicy, naughty, racy, risque, spicy (en) - izvirtis, uzdzīves kārslascivo - miesaskārīgssalaz - izskatīties, likties, šķist, uzstātiesaparecer, comparecer, parece ser que - parecer - []rādīt, demonstrēt, parādītenseñar, enseñar rápidamente - dižoties, plātītiesalardear, baladronear, bravatear, bravear, bravuconear, darse tono, darse tono/humos, fanfarronear, fardar, hacer alarde de, hacer gala de, hacer ostentación de, jactarse, ostentar, pavonearse - acīgs, asredzīgscon ojos de lince, de vista aguda, ojos de lince - zīmīgselocuente, expresivo - mazsvarīgs, nenozīmīgsanodino, baladí, deslucido, fútil, indiferente, insignificante, nimio, tenue - skaidrs, tīrs - elemental, esencial, fundamental, primordial - sarežģītscomplejo, intrincado - komplicēts, sarežģītscomplejo, complicado, intrincado - adulatorio - vienīgaisúnico - eksperta-, izveicīgs, kompetents, kvalificēts, labs, lietpratēja-, lietpratīgs, prasmīgs, spējīgs, veiklsbien hecho, bueno, capaz, competente, diestro, ducho, entendido, experto, hábil, perito - gluds, līdzensparejo, sin grumos - grambains, nelīdzensaccidentado, desigual, lleno de baches, rugoso - atgūtrecuperar - cortés, urbano - stable (en) - pamatīgs, stiprsfijo, seguro, sólido - dzīvs, jautrs, žirgtságil, con viveza, gallardo, rápido - dzīvespriecīgs, sparīgs, žirgtsanimado, lleno de vida, vivaz - drošs, stabils, stingrs - grīļīgs, ļodzīgsdesvencijado, inestable, que se mueve, tambaleante, vacilante - ciest neveiksmi, paspēlēt, zaudētperder, salir perdiendo - fluctuating (en) - pareizs, taisnsliso - izteikts, spēcīgs, stiprsfuerte, poderoso, potente - weak (en) - ietiepīgs, stūrgalvīgsaferrado, cerrado de mollera, duro de mollera, obstinado, tenaz, terco, testarudo, torpe, tozudo - ietiepīgsterco, testarudo, tozudo - ietiepīgs, stūrgalvīgscontumaz - panākumiem bagāts, sekmīgs, veiksmīgsafortunado, exitoso, feliz, fructuoso, logrado, que tiene éxito, triunfador - neapmierināts, neizdevies, sarūgtināts, vīlies, viņš/viņa izskatījās vīlies/apbēdinātsdecepcionado, defraudado, desencantado, desengañado, frustrado, puso cara larga - atbilstošs, pietiekams, pietiekošsadecuado, bastante - ierobežots, neatbilstošs, nepiemērots, nepietiekami, nepietiekams, nepietiekoši, nepietiekošsinadecuado, inadecuado, inapropiado, inapropiado, insuficiente, insuficientemente - īss, par mazu, šaursescaso - atbalstošs, augstprātīgi labvēlīgs, patronizējošsaltivo, condescendiente, desdeñoso, paternalista - augstsalta, alto - augstāks, augsts, izcils, pārāks - lielisksde primera, elegido, excelente - jauks, kvalitatīvs, lieliskscorrecto, excelente, positivo - lēts, nevērtīgs, sekls, zemas kvalitātesmalucho - rentablsrentable - viduvējsmediocre - filiāles-accesorio, adicional, auxiliar, filial, suplementario - upurēt, ziedotdar, sacrificarse - pārsteidzošssorprendente - susceptible - empathetic, empathic (en) - anacrónico - sistemático - salds un sulīgssuculento - lielsempedernido - uncontrolled, unrestrained, untempered (en) - bajar a un rango inferior, bajar de categoría, degradar - ekonomisks, taupīgsahorrador, económico, frugal, sobrio - ķēpīgs, netīrssucio - aizkavētcensurar, entretener, prohibir, retener - skrimšļainscartilaginoso - kraukšķīgs, noteiktscrujiente, quebradizo - organizēt, sagatavotorganizar - ciniskscínica, cínico - drošs, īsts, uzticamsde buena fe, de confianza, de fiar, digno de confianza, fiel, honrado, leal - raksturīgs, reprezentatīvsrepresentante, representativo - cienīt, godātcondecorar, enaltecer, estimar, honrar, laurear, respetar - liberalise, liberalize (en) - izpalīdzīgs, noderīgsservicial, útil - veltīgs, veltsfútil, inútil, vano - valuable (en) - sin valor - daudzveidīgs, mainīgsproteico - maināms, mainīgsvariable - kas atkārtojasiterativo - bezgaisa-, piesmacis, smacīgsbochornoso, cargado, mal ventilado - mežonīgs, negants, nevaldāms, nežēlīgs, nikns, pārskaitiesbrutal, colérico, cruel, feroz, fiero, frenético, furioso, salvaje, violento - grēcīgs, ļaunsinicuo, malvado - regulētcontrolar, limitar - atturīgs, remdens, vēsspoco entusiasta/caluroso, templado, tibio - pieņemt mākslotas pozasadoptar una postura teatral - izpirkt, nožēlotexpiar, pagar, pagar por, purgar - gūt, iegūt, sasniegt, veiktalcanzar, conseguir, lograr - begin (en) - agenciarse, amañar, conseguir, procurarse - izķēzīt, sapurgāt, uzbužinātacibarar, aguar, amargar, arruinar, cagarla, chafallar, chapucear, echar a perder, embarullar, emponzoñar, estropear, frangollar, joder, joderla, jorobar, mullir, pifiar - nodot - dziedinošs, veselīgssaludable - aizvainojošs, apvainojošsnauseabundo - reconocer - aprobežots, ierobežots, šaursestrecha, estrecho, reducido - sekmēt, veicinātfomentar, promover - help (en) - []balstītapoyar, respaldar, sostener - absurds, muļķīgs, smieklīgsabsurdo, caricaturesco, grotesco, irrisorio, ridículo - ēzeļa, ietiepīgs, muļķīgsestúpido - ideoloģisksideológico - apkrāpt, piekrāptdefraudar, estafar, timar - vajātacosar, atormentar, hostigar, molestar, perseguir - izdzīvot, iztikt, tikt galāarreglarse, arreglárselas, arreglárselas con, dar abasto, defenderse, enfrentar, enredarse en, enzarzarse en, lidiar, luchar, poder con, salir adelante - parādīt labvēlībucondescender, dignarse - serve (en) - izturēties augstprātīgi, kāpt uz galvas, uzkundzētiesalfeñicarse, darse aires de grandeza, darse tono, hacer el indio, hacer el tonto, hacer la comedia, hacer una comedia, mandonear a alguien, ponerse tonto - dzīvot - make (en) - blandīties apkārt, laiskoties, slaistīties, slaistīties apkārtcorrer por, dar vueltas, deambular, demorarse, entretenerse, haraganear, holgazanear, perder el tiempo, pulular, quedarse, rezagarse - būt svarīgamcontar, importar, tener importancia - sakrist, saskanētconcordar, corresponder, cuadrar, ir bien con, ligar, ser igual a - check, check out (en) - depender - atgādināt, būt līdzīgam, līdzinātiesasemejar, asemejarse a, parecerse a, salir a, semejar a, semejarse a, tener parecido con - chimeral, chimeric, chimerical (en) - pārsniegtexceder, rebasar, sobrepasar, superar - būt diezgan, pietiktalcanzar, bastar, estar suficiente, satisfacer, ser suficiente, ser suficiente, bastar - serve, serve well (en) - apmierināt, būt cienīgam, dzīvot saskaņā ar, izpatikt, slāpētcumplir, cumplir con, satisfacer - compensate, correct, counterbalance, even off, even out, even up, make up (en) - būt pārākam, pārspētaventajar, descollar, destacar, destacarse, exceder, sobresalir, superar - attiektiesaplicarse - afectar, comprometer, implicar, influir, involucrar - noturēt, turēt - harmonēt, iederēties, pieskaņoties, saskanētarmonizar, combinar, concordar, encajar, hacer juego, ir bien juntos - oponerse - atlīdzināt, kompensētcompensar - vietējsde la zona, del barrio, local - belong (en) - attiekties, iederētiesir con - add (en) - sell (en) - technical (en) - pjedestāls, statīvs, statnisbase, peana, pedestal, pie - lapsas, viltīgsvulpino - mesiánico - kulturāls, kultūras-cultural - bumbu drošs patvertnerefugio antiaéreo - izelpošanasexpiatorio - draconiano - Hegelian (en) - pārmaiņas - dārgumsjoya, tesoro - golden calf (en) - piemiņlieta, suvenīrsrecordatorio, recuerdo - magnum opus (en) - acogida, asilo, refugio, sagrado - cordoncillo - kaut kas nenozīmīgs, nieki, nieks, sīkumi, sīkumsbagatela, cero a la izquierda, chirinola, friolera, fruslería, futilidad, insignificancia, monería, nimiedad, niñería, nulidad, pamema, pequeñez, quisquilla, tontería, trivialidades - nasta, smagumspeso - ánimo - tips, veidsíndole - animācija, dzīvībaanimación - ātrums, gatavībaactividad, alacridad, energía, ligereza, presteza, vigor - enerģija, sparsenergía, fuerza, marcha, ñeque, nervio, puñetazo, remangue, vigor - attapībaagudeza, aparecido, chispa, espíritu, gracia, ingenio, mente, prontitud a la réplica, viveza - biedriskas attiecības, biedriskums, draudzībacamaradería, compañerismo - piemērošanās/pielāgošanās spējaadaptabilidad - iespaidsefecto, impresión - figure (en) - glītums, jaukums, piemīlībabelleza, galanura, guapeza, guapura, lindeza - atracción, atractividad, atractivo - animal magnetism, beguilement, bewitchery (en) - ángel, carisma, marcha - seksuālā pievilcībaatractivo sexual, deseabilidad, salero, sex-appeal, sexi, sexy - neglītumsfealdad - defekts, vainaimperfección, maca, mácula, mancha, tacha, tara - spējasfacilidad - grūtībasdificultad - fly in the ointment (en) - sakritība, savienojamībacompatibilidad - saskaņacoincidencia, concordancia, conformidad, congruencia - incompatibilidad - conflicto - atbilstība, atbilstība prasībām, piemērotībaacomodamiento, adecuación, aptitud, competencia, congruencia, conveniencia, cualidad de adecuado/apropiado, eligibilidad, idoneidad, propiedad, suficiencia - pieejamībaaccesibilidad, destreza, disponibilidad, manejabilidad - raksturs, tikumi, valdošais noskaņojumsactitud vital, carácter distintivo, espíritu, ethos, ética, moral - nokrāsaambiente, atmósfera, aura - note (en) - kvalitāte, labumscalibre, cualidad - izcilība, pārākumsexcelencia - cēlums, diženums, greznība, staltums, varenībamajestad, majestuosidad - absolutidad, absolutividad - līdzībaafinidad, analogía, conciliación, conformidad, identidad, paralelismo, parecido, paridad, semejanza, símil, similitud - homología - paralēlismscorrespondencia, paralelismo - uniformidad - homogeneidad - līdzībaaire, correspondencia, parecido, semejanza, símil, similitud - nesaskaņa, pretrunadiscordancia, discrepancia, divergencia - atgūt nokavētoatraso, margen - atšķirība, nevienādībadesemejanza, disimilitud - atšķirīgums, dažādība, dažādumsdiversidad - cambio, variedad - smoke (en) - solidaritātecompañerismo, complicidad, projimidad, simpatía, solidaridad - sarežģītībacomplejidad, complexidad, complicación, intrincación, intrincamiento, lo intrincado - regularitāte, sistemātiskumsregularidad - organisation, organization, system (en) - nekārtība, nelīdzenums, neregularitāteirregularidad - espasmo - nestabilitāteinestabilidad - drošība, nosvērtība, noturīgums, pastāvīgums, stabilitāteestabilidad - ērtības, jaukumiamenidad, beneficio, comodidad, fruto, más, utilidad, ventaja - admisibilidad, credibilidad, plausibilidad - exotismo - autochthony, endemism, indigenousness (en) - originalidad - novedad - sholastikaacademicismo, escolástica, escolasticismo, escolástico - precīzumsexactitud, puntualidad - akurātums, precizitāte, precīzums, rūpīgumsexactitud, fidelidad, limpieza, precisión, puntualidad, rigor - neprecizitātefalta de claridad, imprecisión, incorrección, inexactitud - neprecizitāteimprecisión - elegancechic, elegancia - boato, esplendidez, fasto, fastuosidad, pompa, rumbo - izcilībaclase - sordidez - skaidrībaclaridad, lucidez, nitidez, transparencia - claridad - nenoteiktība, neskaidrībaimprecisión, inconcreción, indefinición, indistinción, nebulosidad, vaguedad - taisnīgumshonestidad, honradez, justicia, rectitud, virtud - godīgums, taisnīgumscualidad de rectilíneo, firmeza de comportamiento, rectitud - dievbijībadevoción, piedad - reliģiozitāte, ticīgumsdevoción, religiosidad - liekulīga, piētismsbeatería, piedad, pietismo - dievbijībadevoción, piedad - impiedad, irreligión, irreligiosidad - barbariskums, brutalitāte, nežēlība, nežēlīgums, zvērība, zvērīgumsasquerosidad, atrocidad, barbaridad, barbarie, brutalidad, enormidad, salvajada - ļaunums, mežonība, mežonīgums, nežēlība, niknumsbarbarie, braveza, bravío, canibalismo, crueldad, ferocidad, fiereza, maldad, malicia, malignidad, perversidad, ruindad, salvajez, salvajismo, saña, venenosidad, vicio, viciosidad, vileza - nepielūdzamība, nežēlīgumsimplacabilidad, inexorabilidad - altruismsaltruismo, altruísmo, entrega - iniciativa - konkurētspējacompetencia, competitividad, espíritu competitivo - smalkjūtība, smalkums, taktiskums, trauslumsdelicadeza, diplomacia, discreción, finura, sutileza - sirdsapziņaconciencia - varonībagallardía, generosidad, heroicidad, heroísmo, valentía, valor, valor heroico - aplicación, concentración, dedicación, perseverancia, tesón - neuzpērkamībaincorruptibilidad - especiosidad - dzimtenes mīlestība, patriotismsnacionalismo, patriotería, patriotismo - naivitāte, naivumscandor, ingenuidad, necedad, sencillez, simpleza - pašcieņaamor propio, dignidad, honra, honrilla, pique, propia estimación, pundonor - lielīgumsbravuconada, desgarro, jactancia, parada, triunfalismo, ufanía, valentía, vanagloria, ventolera - hibris, hybris - dzīvīgumsdicharachería, husmo, picante, salero, vivacidad - mierīgums, nosvērtība, rāmums, savaldībacalma, calmosidad, compostura, paz, serenidad, tranquilidad - cieņa, godbijībaacatamiento, consideración, deferencia, distinción, respecto, respeto, respetuosidad - descomedimiento, desconsideración, falta de educación, grosería, impertinencia, informalidad, insolencia, mala educación, rudeza - jaunumsnovedad - frescura - rancidez - vanity fair (en) - grācija, graciozums, pievilcībaairosidad, encanto, garbo, gracia - enerģija, lielvalsts, lielvara, spēks, varabrazo, energía, fuerza, lozanía, poder, poderío, pujanza - izturība, spēcīgums, veselīgumsfortaleza, lozanía, resistencia, robustez, verdor, vigor - drosmeagalla, agallas, agarre, arena, arresto, bandullo, barriga, bemol, buche, cipote, cojón, coraje, hígado, hombradía, lacha, mondongo, perendengue, redaño, tripa, valor, vientre, vísceras - izturībaaguante, fondo, nervio, resistencia, vigor - spēksfuerza - intensitāte, intensīvumsintensidad, intensividad - negantums, niknums, plosīšanās, trakošanaacometividad, ardor, arrebatamiento, braveza, bravío, bravura, canibalismo, cólera, coraje, encarnizamiento, ferocidad, fiereza, fuerza, furia, furor, ímpetu, impetuosidad, intensidad, ira, rabia, saña, vehemencia, vesania, violencia, viveza - Talón de Aquiles - jauninājums, mūsdienīgumscontemporaneidad, modernez, modernidad, modernismo - continuity, persistence (en) - ātrums, steidzīgums, straujumsceleridad, prontitud, rapidez, velocidad - inmediatez - akurātība, precizitāteprontitud, puntualidad - balance, proportion, proportionality (en) - exterioridad - desparpajo, labia, marrullería - apmērs, tilpumsbalumba, cuerpo, grueso, masa, mole, valumen, volumen - bezgalība, lielums, milzīgums, neaptveramība, plašumsenormidad, grandeza, inmensidad, vastedad - daudzums, kvantitāte - nepietiekamība, skopums, trūcīgumsescasez, exigüidad, insuficiencia, mezquindad, poquedad - pārpilnībaabundancia, cornucopia, cuerno de la abundancia, derroche, lujo, profusión, riqueza - nepietiekamība, retums, trūkumsapretura, escasez, exigüidad, parvedad - exuberancia, profusión, sobreabundancia, superabundancia - lieks daudzums, pārpalikumsdemasía, desmán, excedente, exceso, plétora, remanente, sobra, sobrante, superávit - pārmērība, pārpalikums, pārpilnībademasía, excedente, exceso, sobra, sobrante, superabundancia, superávit, superfluencia, superfluidad - ierobežojumsaledaño, ámbito, colmo, confín, frontera, frontero, límite, raya, término - apjoms, diapazonsalcance, ámbito - robežasconfines, límites - darbības lauks, redzeslokshorizonte - cena, vērtībaimportancia, valor - price (en) - kas ir labs, tasbien - bienestar - greznība, greznuma-, greznumslujo, suntuosidad - derīgums, pielietojumsconveniencia, provecho, utilidad - veltīgumsfutilidad - factibilidad, viabilidad - kompetencecompetencia, preparación - laba īpašība, vērtībabien, factor positivo, pro, ventaja - izdevīgums, labums, priekšrocībadelantera, superioridad, ventaja, virtud - būt labi ieredzētama favor de, favor - ieguvums, labums, peļņalucro, provecho - economicidad, rentabilidad - preferencia - priekšrocība, privilēģijaprivilegio - manitas, manitas en jardinería - bien común, bienestar general, bienestar público, interés general, interés público - neizdevīgs stāvoklis, traucējums, trūkumsdesventaja - limitación, restricción - nepilnība, trūkumsdefecto, deficiencia, desperfecto, falta, imperfección, lacra, pero, tacha, vicio - pérdida, privación - cenacosta, coste, costo, importe, precio - trūkumsdesventaja, entorpecimiento, impedimento, inconveniente, obstáculo, rémora - importance (en) - nopietnība, nozīmīgums, svarīgumssignificado - ietekme, svarspeso - bezjēdzība, bezsamaņaalienación, alienación mental, apatía, demencia, enajenación mental, estupidez, fatuidad, inanidad, insania, insensatez, locura, necedad, ñoñería, ñoñez, tontería, vanidad, vulgaridad - spēcīgums, vara, varenībapotencia - varenībapoder - dzīvums, spilgtumsenergía, intensidad, vivacidad, viveza - ietekmeinfluencia, influjo - spiedienspresión - mecanismo - efectividad - iedarbīgumseficacia, eficiencia - form (en) - nespēks, nevarīgumsfalta de autoridad, impotencia - polvo de estrellas - neatrisināmība, nešķīdināmībainsolubilidad - augšstilbs, ciskamuslo - lugar - astucia, hondura, profundidad - veselais saprātsasiento, buen sentido, caletre, chapa, cholla, compostura, conocimiento, cordura, discreción, juicio, lastre, pesquis, pulso, pupila, realismo, sensatez, sentido común, sentido de la realidad, sentido práctico, seso, testa, tino - apdomība, piesardzībaaviso, circunspección, discreción, juicio, prudencia - circunspección, cuidado, miramiento, ojo, precaución, premeditación, prevención, previsión, primor, providencia, prudencia, recaudo, tiento - gara spējas, intelekts, prāts - capacidad intelectual, inteligencia - blēdīgums, krāpšana, nodevīgums, veiklība, viltība, viltīgums, viltusagudeza, astucia, habilidad, malicia, maña, maña para engañar, picardía, socarronería, taima, taimería, zorrería - burvībamagia - debesiscielo, paraíso - innovación - koordinācija, saskaņošanacoordinación - daudzpusībaadaptabilidad, carácter polifacético, polifacetismo, versatilidad - izveicība, veiklībaapañadura, apaño, artificio, baquía, destreza, habilidad, maña, mano, presteza, técnica, tino - tehnika, tehniskais izpildījums - efficiency (en) - costumbre - normāla temperatūra, normāls šķīdums, normāls stāvoklisconvención, norma, normal, pauta, regla - brīnums, mīkla, noslēpumsacertijo, adivinanza, enigma, misterio - dilemmadilema, Entre la espada y la pared - kavēklis, šķērslisdificultad, obstáculo - grūti audzināms bērnscuestión, disgusto - atbalsts, balstscorroboración - drošs patvērumsancla, sostén - forbidden fruit (en) - añagaza, anzuelo, cebo, gancho, señuelo - aizstājējs, aizvietotājssubstituto, suplente, sustituto - uzmanības pievēršana, uzmanīga izturēšanās - underevaluation (en) - punto en el que uno no puede volverse atrás - izpratne, novērtējumsapreciación - alta costura - mode, untumscapricho, chifladura, culto, furor, manía, moda, moda pasajera, novedad - contracultura - identificēšanaidentificación, reconocimiento - pseudociencia - alternatīva, izvele, izvēlealternativa, disyuntiva, elección, opción, selección - key (en) - light (en) - tradición - mundo, realidad - vida real - déjà vu - materia de reflexión - issue (en) - nosacījums, noteikumscondición, consideración - knipis, stimulsacicate, estimulante, estímulo, incentivo, instigación - joroba, macanazo, molestia, molienda, puñeta - espina, irritación - akmens kaklā, nasta, nastu nesējs dzīvnieks, slodze, slogs, smaga nasta, smagums, spriedzeajobo, carga, carga enorme, cargo, deber, gravamen, obligación, peso, responsabilidad - germen - textura - surface (en) - veselais, veselumstodo - elements, indivīds, vienībaunidad - dvēsele, sirdscorazón - būtība, jēgasentido, tenor - netieša norāde - būtība, galvenais, kodolsbase, cogollo, corazón, enjundia, entraña, fondo, hondo, hondón, jugo, medula, médula, meollo, miga, punto esencial, riñón, seno, ser, substancia, suma, sustancia, tuétano - value (en) - kritērijs - eksemplārs, ideāls, paraugs, tipsarchivo, caso, dechado, ejemplar, ejemplo, muestra, pauta - fantasmagoría - prototipsparadigma, prototipo - iepriekšēja bauda, priekšvēstnesisanticipación, anticipio, anticipo, muestra, prueba - burvestība, maģija, velnišķīgumssatanismo - aculturación - erudīcija, gudrība, izglītība, mācīšanās, zināšanasciencia, conocimiento, conocimientos, erudición, ilustración, sabiduría - dirección - corriente - Call (en) - fanātiskumsdogmatismo, fanatismo, intolerancia - fanātismsfanatismo - konservatīvismsconservadurismo, conservatismo - reacción - literature (en) - delicadeza, finura, matiz - lietas būtība, mīklalo esencial, nudo - populārs vārdscliché, palabra pegadiza - abrakadabra, maģiska formula, nesakarīgs savārstījumsabracadabra - muļķības, stulbībasdisparate, mierda, pamplina, tontería - señal, vestigio - ārpolitikapolítica exterior - atrisinājums, atrisināšanaresolución, resultado - atturīgs izteikums, nepietiekams novērtējumsatenuación, eufemismo, lítote, subestimación - sarkasms, satīrabufonada, ironía, libelo, pasquín, sarcasmo, sátira, sorna - gag - chiste breve, observación sucinta - case (en) - acertijo, adivinanza, enigma, problema, quisicosa, rompecabezas - pedantiskumspedantería - daiļrunībaafluencia, elocuencia, facundia - jerga burocrática - arcaísmo - daiļrunība, runas mākslaelocución, retórica - blēņas, nieki, pārspīlējumsbla-bla-bla, disparates, tonterías - technobabble (en) - kodolīgums, koncentrētībacarácter sucinto, concisión, concreción - perifrāzecircunlocución, perífrasis - pleonasmo - metaforalenguaje metafórico, metáfora - lamuvārds, lāstsajo, garabato, grosería, juramento, lisura, mala palabra, palabrota, puteada, reniego, taco, terno, voto - lādēšanās, profanācijagrosería, vulgaridad - atļauja, piekrišana, sankcijaaccesión, anuencia, aprobación, asenso, asentimiento, beneplácito, conformidad, consenso, consentimiento, fíat, otorgamiento, sí, venia - atklājums, atklāšana, kas atver acis, kaut kas pārsteidzošs, tādsdescubrimiento, divulgación, propalación, publicación, revelación - mājiens, netiešs aizrādījumsindirecta, insinuación, reticencia, vareta - voice (en) - aizgādība, šefībaauspicio - trato equitativo - merecido - pago, recompensa - pārdzīvojums, šoks, trieciensaldabonazo, conmoción, disgusto, golpe, shock - nelaime, nelaimes gadījums, neveiksmeaccidente, contratiempo, desgracia, percance - mocekļa nāve, mocībascalvario, martirio, tortura - atdalīšana, pārtraukšanabrecha, rompimiento, rotura, ruptura - nelaime, nelaimes gadījumsdesventura, percance - liela nelaime, liksta, posts, traģēdijaazote, calamidad, cataclismo, catástrofe, desastre, desgracia, desventura, hecatombe, siniestro, tajo, tragedia - epifanía - bojāeja, liktenishado, sino - pilnveidošana, uzlabošanaadelanto, bonificación, mejora, mejoría - debacle, fiasco, fracaso - noregulēšana, sakārtošanaajuste, atemperación, encaje - notikums, svinībasacontecimiento, coyuntura, ocasión - emergencia - crisis - Fall of Man (en) - fire (en) - bojāšana, pasliktināšanās, vājināšanadaño, daños, deterioro - apvērsumsrevolución - aizkavēšana, kavēklisadversidad, atraso, contratiempo, descalabro, percance, revés, tiro, tropiezo - Fall (en) - konflikts, nesaskaņa - alejamiento, distanciamiento - emocionalitāte, jutīgums, jūtīgums, smalka uztveresensibilidad, susceptibilidad - aranžējums, plāns, sakārtojums, situācija, uzbūve, vienošanāsarreglo, disposición, orden, ordenación, sistema - augstākās aprindasalta sociedad - pārapdzīvotībaexcedente de población, sobrepoblación, superpoblación - nācija, tautagente, masa, multitud - burguesía, clase media - kopiena, mikrorajonscomunidad - civilizācijacivilización, cultura - generación - daudzums, milzums, sortimentsantología, botarga, miscelánea, misceláneo, silva, surtido, varios - corriente, curso, flujo, torrente - kubismscubismo - atstatums, attālums - Debesis, paradīze, svētlaimeedén, gloria, nirvana, paraíso - paslēptuve, slēptuvecaché, escondedero, escondite, escondrijo, huronera - glābiņš, patvērumsrefugio, seguridad - liktenisdestino, hado, sino - Hijo - ģļēvuliscagado, miedica - eksperts, lietpratējs, speciālistsexperta, experto, tasador, tasadora - melnaisnegro - Tío Tom - poor white trash, white trash (en) - kūlijsculí, trabajador - sarkanādainispiel roja - John Bull, limey (en) - inglés - Mick, Mickey, Paddy (en) - angloamericano - Boche, Hun, Jerry, Kraut, Krauthead (en) - advokāts, konsultants, konsultējošs, padomdevējsasesor, consejero, consultor - kuņas dēls, maitabastardo, cojonudo, cojudo, gilipollas, hijo de puta, hijoputa, huevón, pendejo - pilnvara, tiesībasautoridad - gaņiņš, lauku puisisamante, chorbo, fulano, novio - huligānsbestia, bruto, bullanguero, buscarruidos, camorrista, chulángano, gallito, gamberra, gamberro, gorila, goriloide, hampón, hastial, jaque, jaquetón, matachín, matasiete, matón, matonista, patotero, pendenciero, perdonavidas, rufián, terne, valentón, vándala, vándalo - bērniņš, zīdainisbebe, bebé, guagua, nene, niña, niño - iekasētājs, kolekcionārscoleccionista - alternatīvā dienesta kareivisobjetor de conciencia, objetor de consciencia - aprendiz, fichaje, novato, novicio, pipiolo - homoseksuālistsbujarra, bujarrón, loca, marica, maricón, mariposa, mariposón, moña, pluma, puto, sarasa - cateto, paleto, palurdo - kaferis - light (en) - máquina - maestromaestro - bērnības draugs, rotaļbiedrsamiguito, camarada, compañera de juego, compañero de juego, compañero de juegos - spēks, varafuerza, poder - pundurisrenacuajo, tirillas - shiksa, shikse (en) - grēciniekspecador - valstsvīrsestadista, hombre de estado - costes de explotación, gastos de explotación, gastos generales - breva, bufanda, extra, gaje, gollería, obvención, percance, prebenda, regalía, tentebonete - zaudējumspérdida - recaudo - metralla, moneda suelta, pucho, suelta - conspicuous consumption (en) - nolietošanās, pasliktināšanāsagravación, agravamiento, agudización, agudizamiento, bajón, degradación, deterioro, empeoramiento, peoría, recrudecimiento, retroceso - attīstība, attīstīšanadesarrollo, evolución - malabsorption (en) - despliegue, florecimiento - extremum, peak (en) - nullecero, cosa, ridiculez - bugger all, Fanny Adams, fuck all, sweet Fanny Adams (en) - minimumsmínimo - puñado, puño - drusciņa, kripatiņa, mājiens, neliels daudzums, norādījums, paliekas, pieskaņaasomo, atisbo, indicación, indicio, indicio, asomo, nota, insinuación, nota, pizca, sombra, sugerencia, sugestión, traza - cepiensavalancha, cantidad, cúmulo, facha, fajo, hornada, lote, mogollón, montón, pila, taco, tanda, tapón, tenderete - billion, gazillion, jillion, million, trillion, zillion (en) - sitio - pamatsbase - bridge (en) - detalle, particularidad, pormenor - scale (en) - atbalsts, drošs stāvoklis, līdzsvars, pamatsequilibrio - draudzībaamistad - kritiska situācija, krīzecrisis - element (en) - videambiente, entorno, medio, medio ambiente - līdzsvarsequilibrio - inclusión - rechazo - statu, statu quo - estado salvaje, naturaleza, tierra virgen - ģērbies pēc pēdējās modes, kalngals, kulminācija, pilnā spēkā/pašā plaukumā, virsotneapogeo, auge, cima, clímax, colmo, culminación, cumbre, cúspide, picacho, pico, picota, punto culminante, súmmum, superlativo - apstāklis, situācijacaso - sabiedriskais stāvoklisestatus, lugar, posición, rango, realce, situación, status - stāvoklis, vietapuesto, sitio - campeonato, título, título de campeón - antelación, anterioridad, precedencia - subordinateness, subsidiarity (en) - dzīves posmsvida - kārtībaorden - peace (en) - anarhija, sajukumsacracia, anarquía - jandāliņš, kņada, šausmīgs troksniscaos, estruendo infernal, jaleo, pandemonio, patas arriba - incidente - apvērsums, jukassolevantamiento, turbulencia - aukstais karšguerra fría - domstarpības, nesaskaņasdesacuerdo, disconformidad, disensión - brīvībalibertad - autonomija, neatkarība, patstāvībaindependencia, libertad - polarización - bezizejas stāvoklis, strupceļšestancamiento, impasse, punto, punto muerto, tabla - emergency (en) - critical point, crossroads, juncture (en) - desperate straits, dire straits (en) - vitalidad - dificultad - aprieto, apuro, brete - estrés, tensión - hueso, problema, problemas - atzinība, pazīšanaadmisión, contestación, muestra de agradecimiento, reconocimiento - izolācija, izolēšana, norobežošanaaislamiento - uzlabojums, uzlabošanāsmejora - development (en) - vairs netikt lietotamdesuso - atjaunošana, restaurācijarenovación, restauración - nozīme, svarīgumsimportancia - svarīgums, svarsacento, énfasis, importancia - prestižsprestigio - anonimitāteanonimato, anonimidad, anónimo - slava, slavenumsbuen nombre, celebridad, cualidad de ilustre, eminencia, fama, gloria, nombradía, nombre, notoriedad, relieve, renombre, reputación - cieņa, reputācijafama, nombradía, notoriedad, reputación - [] slava, reputācijareputación - [] slava, reputācija - nekrietnība, pazemojums, zemiskumsabyección, degradación - pagrimumsatrofia, decadencia, declinación, degeneración, perdición - pārākums, pārsvarsascendencia, ascendiente, control, soberanía, superioridad - augstākā vara, dominēšana, kundzība, pārsvars, valdīšanacontrol, dominación, dominio, preponderancia, supremacía - paramountcy (en) - inde, nelaime, postsazote, castigo, lacra, perdición, plaga, ruina, veneno - bēdas, nožēlojams stāvoklis, postsabyección, desdicha, desgracia, indecencia, laceria, mezquindad, miseria, sufrimiento, tristeza - neatliekamība, steidzamība, steigaapremio - spiediens, uzstājībaapretón, presión - invāzijainfestación, plaga, raid - veselumsintegridad, totalidad, unidad - pabeigtība, pilnumscompletez, entereza, integridad, plenitud - kopums, veselumsentereza, totalidad - defekts, nepilnība, trūkumsimperfección - hamartia, tragic flaw (en) - bojāeja, liktenisandanza, azar, destino, fatalidad, fortuna, hado, lote, parte, sino, suerte, ventura - bagātība, panākumi, veiksmeprosperidad - panākumi, sekmeséxito - katastrofa, nelaime, postscatástrofe, desastre, hecatombe, siniestra, siniestro - neizdošanās, neveiksme, trūkumsfracaso, quiebra - izredzes, perspektīva, prognozepanorama, perspectivas - gadījums, iespēja, izdevībachance, coyuntura, lugar, margen, motivo, ocasión, opción, oportunidad, perspectiva, posibilidades, probabilidad, proporción, resquicio - day (en) - clean slate, fresh start, tabula rasa (en) - impureza - credit crunch, liquidity crisis, squeeze, tightening of money, tight money policy (en) - pleno empleo - bagātība, panākumi, veiksme - bagātība, bagātīgums, greznumsopulencia, prosperidad, riqueza - bagātība, mamonsmamón, riqueza - nabadzība, nepietiekamība, trūcīgumsdesabrigo, empobrecimiento, inopia, pobretería - nabadzība, trūkumsindigencia, miseria, necesidad, penuria, pobreza extrema - higiene - nevainojamība, tīrībaaseo, nitidez - kārtība, laba uzvedība, sakārtotība, sistēmaarreglo, orden - kvēpi, mēsli, netīrumibahorrina, bascosidad, caca, churre, cochinería, horrura, inmundicia, mugre, porquería, porquerías, pringue, roña, saín, sebo, suciedad, tizna, tizne - netīrība, zemiskumsasquerosidad, carácter sórdido, cutrería, escualidez, miseria, mugre, sordidez, suciedad - circumstance, context, setting (en) - ámbito, campo, esfera, órbita, reino, terreno - competencia - bargi apstākļi, grūtībasaridez, inclemencia, intemperie, mal tiempo, rigor - atmosfēra, gaisotne - feel, feeling, flavor, flavour, look, smell, spirit, tone (en) - drošība - aizsardzība, aizsarg-, drošība, drošības-, garantijaseguridad - peace, public security (en) - aizsardzība, aizstāvība, glābiņšprotección - briesmaspeligro - peligro, riesgo - clear and present danger (en) - briesmas, risksapuro, borrasca, contingencia, peligro, riesgo, ventura - draudi, traucēklisamenaza, peligro - forma - illumination, light (en) - filozofu akmenspiedra filosofal - escoria - atoms, daļiņa, druska, korpuskulaápice, gota, partícula, pizca - putekļi, zelta smiltispolvo - atkritumi, paliekasresiduos - contemporary world, modern times, modern world, present times (en) - night (en) - pastardienadía del juicio final - hora - laikmets, periodsaños - brīdis, laiksmomento - []mirklis, mirklisfracción de sgundo, instante, parpadeo, periquete, santiamén - generación[Domaine]

-

 


   Publicidad ▼