Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

βασικά, θεμελιακά, στην ουσίαv podstatě, v zásadě - απλά, απλά και μόνο, αποκλειστικά, λιτά, όχι περισσότερο απόprostě, toliko, výhradně - αυτόματαautomaticky, mechanicky - ανησυχητικάděsivě - εξαιρετικάnesmírně, obrovsky, ohromně - αισχρά, καταφανώςhrubě - αισθητώσ, σημαντικάznatelně - αμιγἠς, ανὀθευτος, καθαρὀς, ξεκάθαροςčirý, čistý, ryzí, úplný - ας πούμε, γύρω, γύρω σε, κάπου, κάπως, πάνω κάτω, σχεδόνasi, bezmála, blízko, dost, jakž takž, kolem, okolo, přibližně, řekněme, skoro, tak asi, téměř, trochu, víceméně, zhruba - poměrný - absolutely (en) - απολύτως, απόλυτα, εντελώς, ολότελα, πέρα ως πέρα, πλήρως, τελείως, τόσοabsolutně, dočista, dokonale, naprosto, tím lépe, tím více, úplně, zcela - αποκλειστικάvýhradně - absolutně, docela, načisto, zhola - perfectly (en) - ελλιπώςnedokonale - πλήρως, στο μεγαλύτερο βαθμό, όσο μπορώ περισσότεροdosyta, plně, úplně - only (en) - λαίμαργοσhltavý, nenasytný, žravý - only (en) - good, well (en) - well (en) - well (en) - well (en) - well (en) - comfortably, well (en) - πλεονεκτικάvýhodně - άφθονος, ἀφθονοςhojný - considerably, substantially, well (en) - well (en) - well (en) - intimately, well (en) - well (en) - άφθονος, ενθουσιώδης, υπεράφθονος, υπερβολικόςbujný, hojný - vážně, zle - άτακτα, σκανταλιάρικαdarebácky, uličnicky, zlomyslně - even, still, yet (en) - even (en) - αποδεκτός, αποδεκτὀς, ικανοποιητικόςpřijatelný - επανειλημμένα, συνεχώςještě když, neustále, pořád, stále, trvale - always, forever (en) - κάθε τόσο, κατά διαστήματα, μερικές φορές, περιστασιακά, πού και πού, πότε πότε, σποραδικάčasem, čas od času, občas, příležitostně, tu a tam - convencionalmente (es) - εν τούτοις , και όμως, παρ'όλ'αυτά, παρά ταύτα , παρόλα αυτά, ωστόσοale, i tak, nicméně, přesto, stejně - έως τώραaž dosud - άθλος, ανδραγάθημα, επίτευγμα, κατόρθωμαčin, kousek, skutek, smělý čin, výkon - πολύ, πραγματικάopravdu - δραστήριοςaktivní, čilý, živý - αθλητικός, ακροβατικόςakrobatický - αυτή τη στιγμή, μόλις πριν από λίγο, μόλις τώρα, τώρα, τώρα δαprávě teď, před chvílí - ακαριαία, στιγμιαίαokamžitě - δραστήριος, ευκίνητος, σβέλτος, σφριγηλόςagilní, čiperný, hbitý, mrštný, svižný, živý - νωρίςbrzo - mockrát, zhusta - σπάνιαmálo, vzácně, zřídka - ενεργός, σε ισχύčinný, platný, rušný, v platnosti - καθ'εαυτόνtakoví - αναμφισβήτητα, αποφασιστικά, εμφατικά, οριστικάdůrazně, rozhodně - genuinely, really, truly (en) - εξίσωσηnivelizace, srovnání, vyrovnání - βέβαια, φυσικάpřirozeně, samozřejmě - clearly (en) - ενεργόςotevřený - απλά, ξεκάθαρα, ολοφάνεραevidentně, jasně, prostě - εκ πρώτης όψεως, κατά τα φαινόμενα, προφανώς, φαινομενικάjak se zdá, na první pohled, zdánlivě - παθητικόςpasivní, trpný - ειδικά, ρητά, συγκεκριμέναvýslovně - ευτυχώςnáhodně, naštěstí, šťastně - rekord - ατυχώς, δυστυχώςbohužel, naneštěstí - chronic (en) - ασυνήθισταmimořádně - μέχρις υπερβολής, πάρα πολύ, σε βαθμό υπερβολικό, υπερβολικάažaž, až příliš, nadmíru, příliš - αργά ή γρήγοραčasem, dříve či později, nakonec - επιτέλους, στο τέλος, τελικάkoneckonců, konečně, nakonec - αμέσως, αυτή τη στιγμή, ευθύς, πολύ γρήγορα, τώρα αμέσως, χωρίς δισταγμόbezodkladně, bezprostředně, bez váhání, hned, ihned, naráz, okamžitě, poklusem, teď hned - now (en) - at present, now (en) - now (en) - now (en) - now (en) - přímo - ακουραστώσ, ακούραστα, ανεξάντληταneúnavně, nevyčerpatelně - přiměřený - fleetly, swiftly (en) - προς το παρόνpro tuto chvíli, v této chvíli - απαραδέκτωσ - abusively (en) - επιδέξιαobratně, zručně - awfully, dreadfully, horribly (en) - πολύpříliš, tak, velmi - δραστικάdrasticky - καθόλουvůbec - αποκλείεται, καθόλουvůbec ne, v žádném případě - αίσια έκβαση, επιτυχία, τελεσφόρησηúspěch, zdar - zblízka - ξαπλωμένος, φαρδύς πλατύςpřímo, roztažený, zpříma - nepřímo - μεγάλος αριθμός ή ποσότητα, πολύςhodně, hromada, spoustu - αποτυχία, βλάβηneúspěch, nezdar, selhání, výpadek - απότομα, ξαφνικάnáhle - λάθοςomyl, přehmat, vina - επιδέξιοςobratný, zručný - επιτέλους, κλείνοντας, τέλος, τελικά nakonec - duraderamente, establemente, perdurablemente, sólidamente (es) - advantageous (en) - descuido, omisión (es) - ανοησία, γκάφα, λάθος, παραδρομή, σφάλμα, χοντρό λάθοςbota, chyba, hrubý omyl, kopanec, omyl - γκάφα, λάθοσ, παραπάτημαbota, chyba, prohřešek, šlápnutí vedle - αμυδράslabě - στην τύχηnáhodně, namátkou - πάνω κάτω, σχεδόνbezmála, málem, takřka - κατεξοχήν, κυρίωςhlavně, převážně, většinou - brazenly (en) - στοργικάlaskavě, s láskou, srdečně - φανεράotevřeně - αναμφίβολα, αναμφισβήτηταbezpochyby, nepochybně - παθητικάnetečně - περιφρονητικάopovržlivě, spatra, svrchu - comically (en) - de manera engañosa, engañosamente (es) - παράξεναjmenovitě, podivně - γρήγορα, σβέλταrychle, spěšně - άνευ όρων, κατηγορηματικάbezpodmínečně, rovnou, rozhodně - άφθαρτα, αιώνια, για πάντα, παντοτινάnadčasově, navěky, věčně - για πάντα, μόνιμαnapořád, navždy, provždy, stále - προσωρινά, προσωρινώσdočasně, přechodně - de improviso, desesperadamente, de súbito, improvisadamente, inesperadamente, súbitamente (es) - διαρκώσ, συνεχώςneustále, ustavičně - marginalmente (es) - επικίνδυναnebezpečně - δραστήριαenergicky - αδιαμφισβήτητα, μια για πάνταjednou provždy, přesvědčivě - θλιβερά, θλιμμένα, μοναχικάopuštěně, žalostně - afar (en) - απαλά, εξαίσια, λεπτά, λεπτεπίλεπταcitlivě, delikátně, jemně, znamenitě - γρήγοραrychle - γρήγοραhbitě, hned, honem, pohotově, rychle - κανονικά, κατά κανόνα, συνήθως, συστηματικά, τακτικά, φυσιολογικάběžně, normálně, obvykle, ve většině případů, zpravidla - πρόσφατα, τελευταία, τον τελευταίο καιρόnedávno, poslední dobou - ακανόνιστα, αναξιόπισταnevypočitatelně - βαθμιαία, σταδιακάpostupně, pozvolna - εδώ, προς τα εδώ, σε κάποιο μέροςk nám, sem - κατάλληλοςdobrý - peacefully (en) - chudý, nevalný, skrovný - how, however (en) - άθλιοςmrzácký, žalostný - μέσα, στο εσωτερικόdovnitř, uvnitř - διεθνώςmezinárodně - μόλις, νέο-, πρόσφατα, φρέσκαčerstvě, nedávno, nově, právě - ξανά , πάλιještě, opět, zase, znova - πάνταneustále - mechanically (en) - καλύτερα, κατά προτίμηση, κατά προτίμησινpřednostně - and so, and then, so, then (en) - αν και, παρά, παρόλο - but then, on the other hand, then again (en) - με συνέπεια, σταθερά, συστηματικάdůsledně, systematicky - so, thus, thusly (en) - enormemente (es) - άψυχοςmrtvý, neživý - χαρακτηριστικάtypicky - σφαιρικάglobálně - καινούριος, πρωτοφανής, χωρίς προηγούμενοbezpříkladný, nevídaný - místicamente (es) - ομοίως, παρομοίως, το ίδιοpodobně, stejně tak - δευτερευόντωσ - αρμόδιος, κατάλληλος, σωστόςnáležitý, patřičný, řádný, správný, vhodný - αξιοσημείωτα, ειδικότερα, ιδιαίτεραzejména, znatelně - εντατικάintenzivně - κατάλληλα, καταλλήλως, όπως αρμόζειvhodně - nevhodně - τεχνητά - episodically (en) - απίθανα, απίστευτα, θαυμάσια, φανταστικάbáječně, fantasticky - feverishly (en) - αρμόδιος, εύστοχος, κατάλληλος, ταιριαστόςpřípadný, příslušný, trefný, vhodný, vyhovující, výstižný - ακατάληπτα - encarecidamente, expresamente (es) - επιδερμικά, επιφανειακάpovrchně - με κακία, μοχθηράšpatně, zle - ασφαλώς, βεβαίως, και βέβαια!, με βεβαιότητα, με σταθερή απόδοση, πράγματι, ρητά, σίγουρα, σαφώς, χωρίς λάθηjistě, najisto, opravdu, ovšem, přece, rozhodně, rozhodně, určitě, samozřejmě, s jistotou, spolehlivě, určitě - sufficiently (en) - αρκετά, αρκετόςdost, dostatečně, dostatečný - insuficientemente (es) - so (en) - so (en) - so (en) - επηρεασμός, χειρισμόςmanipulace, manipulování, zmanipulování - αβίαστα, εύκολα, χωρίς δυσκολίαsnadno - actually, really (en) - έξυπνος, αναξιόπιστος, επιτήδειος, πανούργος, παρακινδυνευμένος, πονηρός, που μπορεί να εξαπατήσει, τσαχπίνικοςlstivý, mazaný, podařený, povedený, prohnaný, protřelý, rafinovaný, riskantní, vychytralý, záludný, zlomyslný - γενικά, σε γενικές γραμμές, συμπερασματικάcelkem vzato, po vší, po vší/bližší úvaze, vcelku - ευφραδής, εύγλωττοσplynný, výmluvný - γεμάτος έξαψηrozčileně - apropos, by the bye, by the way, incidentally (en) - completely (en) - kuse - certeramente, con exactitud, con precisión, detalladamente, detenidamente, exactamente, justamente, precisamente (es) - αδιάντροπος, αυθάδηςkrotký, nestoudný - from scratch (en) - closely, intimately, nearly (en) - σχετικάpoměrně - αβίαστα, χωρίς δυσκολίαsnadno - σημαντικάočividně - ειλικρινάvážně - έγκαιρα, εν καιρώ, νωρίςdostatečně včas, v pravý čas - στο τσακ, την τελευταία στιγμήjako na zavolanou, v posledním okamžiku - γοητευτικός, δελεαστικός, ελκυστικόςatraktivní, lákavý, přitažlivý - off the cuff (en) - γοητευτική, γοητευτικό, γοητευτικός, μαγευτικός, συναρπαστικόςfascinující, kouzelný, okouzlující, úchvatný, uhrančivý, vzrušující - αντιθέτωςnaopak - απολαυστικόςčarovný - ελκυστικόσ, φαιδρόσ, ωραίοσpříjemný, půvabný, sympatický - κατά γράμμαdo písmene - γενναία, θαρραλέα, λεβέντικαodvážně, statečně - βαθιάhluboce - ανυπόμοναnetrpělivě - υπομονετικά, υπομονετικώσtrpělivě - ανόηταhloupě, tupě - δημιουργικάtvořivě - ριζικά, ριζοσπαστικάradikálně - ευσυνείδητα, ευσυνειδήτωσ, προσεκτικά, σχολαστικάpřepečlivě, svědomitě - εξαιρετικάmimořádně - αγνώσ, καθαρά, καθαρώσčistě, pouze, ryze - καθαρά, με επιμέλεια, τακτικάpečlivě, úhledně - δραστήρια, ρωμαλέαmohutnost - clearly, distinctly (en) - εξαιρετικάvýborně - εξαιρετικά, θαυμάσια, τρομεράbáječně, ohromně, skvěle - impeccably (en) - άχρωμα, μαλακά, τρυφεράchabě, mdle, mírně - μετρημένα, σοβαράstřízlivě - αναιδώς, θαρραλέα, τολμηράdrze, odvážně - πολύ καλά, ωραίαpěkně - άνετα, αναπαυτικώσpohodlně, útulně - ανεπίτευτοσ, δυσεύρετοσnedostupný, nepřístupný - correspondientemente (es) - έξυπναchytře, zchytra - από τον περισσότερο κόσμοvšeobecně - intelectualmente (es) - αντίδρασηreakce - přehnaně - με καμάρι, περήφαναhrdě, pyšně - επίσημα, σοβαράslavnostně - αδέξιαnemotorně, neohrabaně, nešikovně - άξεστα, τραχιά, χυδαίαhrubě - έντονα, πάρα πολύhluboce - αυθόρμηταz vlastní vůle - απαίσιος, τρομακτικός, τρομαχτικός, φρικτόςděsivě, děsný, strašný - απαίσιος, τρομακτικός, φοβισμένοςbázlivý, hrůzný - σχολαστικάpuntičkářský - απειλητικός, αποκρουστικόςhrozivý, odpuzující, temný - αδέξια, ενοχλητικάneobratně, nevhodně, trapně - θριαμβευτικάvítězně - ανατριχιαστικός, εφιαλτικός, φρικιαστικόςděsivý, hrůzostrašný, hrůzyplný, jako ve zlém snu - on a regular basis, regularly (en) - έντρομοσ, τρομακτικόσ, τρομαχτικόσ, φοβιτσιάρησbázlivý, hrůzný, strašidelný - γενναίος, τολμηρός, τρομερόςobávaný, statečný - ιδανικά, ιδεωδώς, τέλειαdokonale, v ideálním případě - ανόητα, παιδιάστικαdětinsky - αρρωστημένος, μακάβριοςhrůzný, odporný, odpudivý, špatný, strašidelný - incorrectamente (es) - με προσοχή, προσηλωμέναpozorně - εξαιρετικά, φοβεράohromně, strašně - γενναιόδωρα, φιλελεύθεραliberálně, šlechetně, štědře - αβίαστα, χωρίς προσπάθειαbez námahy, snadno, zlehka - διεξοδικά, με το νι και με το σίγμαdopodrobna, podrobně - αποτελείωμα, ολοκλήρωση, περάτωση, συμπλήρωσηdokončení, dokončování, koncovka, konec - βολικάpříhodně, vhodně - nevhod, nevhodně - abstractamente, abstractivamente, en abstracto (es) - πεισματάρικαneústupně, umíněně - νικηφόραvítězně - σοφάmoudře - απερίσκεπτα, γελοία, χαζάbláhově, hloupě, nerozumně, pošetile - έξυπναinteligentně - ευκατάληπτα, καταληπτώσ, κατανοητάsrozumitelně - αριστοκρατικά, αριστοκρατικώσaristokraticky, šlechticky - διπλωματικάdiplomaticky - δυστύχημα, καταστροφή, πλήρης αποτυχία, συμφορά, φιάσκοfiasko, katastrofa - επ' αόριστονna neurčito - με ακρίβεια, ορθώσ, σωστάpřesně, přímo, správně - καλοσυνάτα, φιλανθρωπικάcharitativně, šlechetně - νωθράlíně - αναιδής, αυθάδης, θρασύςdrzý - βιαστικάchvatně, ve spěchu, v rychlosti - σατυρικώσ - ελεύθεραsvobodně - πνευματικάduchovně - αμυδρά, ασαφώς, δυσδιάκριτα, θαμπά, σκιερώσ, συγκεχυμέναmatně, nejasně, neurčitě, nezřetelně - duraderamente, inquebrantablemente (es) - σποραδικά, σποραδικώσ - εκπληκτικά, καταπληκτικά, παραδόξωςkupodivu, úžasně - άφθονα, υπερβολικάbohatě, hojně - βαρετά, κουραστικώσnudně - ανώτατα, ύψισταnejvíce - έξοχος, λαμπρός, πανέμορφος, υπέροχος, ωραιότατοςbáječný, fantastický, hezký, nádherný, senzační, úžasný, velkolepý, výtečný - εύμορφοσ, ωραίοσ - ευγενικάgalantně, pozorně, slušně, zdvořile, zvdořile - γοητευτικός, πανέμορφοςúchvatný - άξεστα, αγενώς, χυδαίαhrubě, neslušně, nezdvořile - αξιέπαιναchvalitebně - ευχάρισταpříjemně, utěšeně - unpleasantly (en) - εγκάρδιαsrdečně - αξιέραστα, εγκάρδια, ευγενικά, καλοδιάθετα, προσηνώς, φιλικάlaskavě, přívětivě, s dobrou náladou, vesele, vlídně, žoviálně - explícitamente, inequívocamente, unívocamente (es) - μόλις, παρά τρίχαo chloupek, o vlásek, těsně - ευγενικόςlaskavý - πιστάvěrně - άριστοσnejlepší, optimální - αφύσικαabnormálně - από έτουσ εισ έτοσ, διαρκώσ, μόνιμα, παντοτινάtrvale - agradablemente (es) - fondly, lovingly (en) - από μέσα μου, κρυφάv duchu - ευνοϊκάpříznivě - δυσμενώσ - βελτιωτικόσmeliorační - ξεράsuše - reduce (en) - accommodatingly, obligingly (en) - gloomily (en) - αμυδρά / αόρισταmatně - με στόμφοokázale - βελτίωσηzlepšení - εξέλιξη, πρόοδοςpokrok, průběh, rozmach - επίμοναhouževnatě, zarputile - αποτελεσματικάúčinně, výkonně - τραγικά, τραγικώσ - απειλητικά, δυσοίωναzlověstně - con motivo, con razón (es) - αλαζονικά, απρεπώςneslušně - ακαταμάχητα, ακατανίκητα, υπερβολικάneobyčejně, neodolatelně, nepřekonatelně, nesmírně - αυστηρά, λιτά, σκληρά, σοβαράpřísně, tvrdě, vážně - autoritariamente, con autoridad (es) - αποκατάσταση, διόρθωση, επανόρθωσηkorektura, náprava, oprava, opravování - stainless, unstained, unsullied, untainted, untarnished (en) - άγρια, με μανίαdivoce, lítě, zuřivě - αιματηρός, αιμοβόρος, αιμοχαρήςkrvežíznivý - αναμόρφωση, βελτίωσηnáprava, přetvoření, reforma, zlepšení - καλλωπισμόσ - κλασικώσ - δυσνόητα, σκοτεινάnejasně, nezřetelně - ατρόμητος, γενναίοςnebojácný, neohrožený, odvážný - horrifyingly (en) - καλαίσθητα, καλιτεχνικώσumělecky - ειδικά, ιδιαίτεραhlavně, obzvlášť - εκσυγχρονισμόςmodernizace - εξίσου, ομοιόμορφαjednostejně - enduringly (en) - κατάφωρα, καταφανώς, χυδαίαbezostyšně, nestoudně - υποβάθμιση, υποβιβασμόςdegradace, znehodnocení - κατεξοχήν - θαρραλέοςsrdnatý, udatný - estéticamente (es) - φρικιαστικάotřesně, strašně - γενναίοςstatečný, udatný - δειλόςzbabělý - μόλυνση, ρύπανσηinfikování, kontaminace, znečištění - δειλόσzbabělý - λιγόψυχος - pusilánime (es) - άθλια, σιχαμεράbídně - υπεροπτικάarogantně - arrojadamente, atrevidamente, audazmente, bravamente, denodadamente, esforzadamente, valerosamente, valientemente (es) - μανιωδώςdychtivě - ερωτικάzamilovaně - asiduamente, constantemente, diligentemente, sin disminuir (es) - έξυπνα, σοφά, συνετάchytře, prozíravě - πανουργώσ - austeramente, duramente (es) - άπληστα, λαίμαργαchamtivě, hltavě, nenasytně - καλοκάγαθαvlídně - απότομα, κοφτά, χωρίς περιστροφές, ωμάbez obalu, neomaleně, příkře, prudce, zhurta - boorishly (en) - početně - γοργά, γοργώσ, δραστήρια, ζωηρά, ζωηρώσ, σφριγηλάhbitě, zčerstva, živě - αδιάκοπα, ακατάπαυστα, συνέχειαbez přerušení, nekonečně, nepřetržitě, neustále - interminablemente (es) - δογματικόσ, ισχυρογνώμων, φαντασμένοσdogmatický, tvrdohlavý, umíněný - αναιδώσ, απρόσεκτα, με θρασύτηταnedbale - churlishly, surlily (en) - ανεπίσημα, κοινά, στην καθομιλουμένηhovorově, neobřadně - sosegadamente (es) - εξοικειώνομαι, προσαρμόζομαι, προσαρμόζωpřizpůsobit, přizpůsobit se, upravit - αυτάρεσκαsamolibě - περιεκτικάúplně - εν ολίγοις, εν συντομία, κοντολογίς, με λίγα λόγια, με μια λέξη, συνοπτικάjedním slovem, stručně, ve stručnosti, výstižně, zkrátka, zkrátka a dobře - κυνικά, κυνικώσcynicky - προστατευτικώσ, συγκαταβατικάblahosklonně, povýšeně - σε σύγχυση, συγκεχυμέναzmateně - consequentially (en) - εποικοδομητικάkonstruktivně - ατάραχα, ψυχράchladně, chladnokrevně, klidně, lhostejně, nenuceně - απίστευτα, με ελάχιστες ή χωρίς πιθανότητεςnepravděpodobně, neuvěřitelně - αξιόπιστα, πιστευτώσvěrohodně - αινιγματικά, μυστηριωδώςtajemně - ένα σωρό, αμέτρητος, αναρίθμητοςmnoho, nesčetný, nesčíslně, nesčíslný, nespočetný - απολαυστικά, πολύ ευχάρισταnádherně, příjemně, rozkošně - ίσως, ενδεχομένωςmožná, snad, snad ano - παράλογαabsurdně, nesmyslně, nesmysly - ερωτιάρικαkoketně - αγενώσ, αναξιοπρεπώς, επαίσχυντα, ευτελώσnečestně - λεπτομερήςdetailní, podrobný - απαίσια, δυσάρεσταprotivně - βιαστικός, πεταχτόςletmý, zběžný - διαβολεμένα, διαβολικάďábelsky, strašlivě - αξιοκαταφρόνηταohavně - διαμετρικάprůměrově - επιμελώςpilně, pracovitě, přičinlivě, snaživě - δυσάρεστα, με δυσαρέσκειαnepříjemně - αισχρά, αναξιοπρεπώς, ατιμωτικά, επαίσχυνταhanebně, nečestně, ostudně - ανοιχτά, ειλικρινά, ειλικρινώς, προσίτωσotevřeně, upřímně - disinterestedly (en) - πιστάloajálně - άπισταneloajálně - ανάλογα, αναλογώσ, κατ' αναλογίαpřiměřeně, úměrně - ευλαβικά, ευσεβάστωσ, μεθ'υπολήψεωσ, με σεβασμόuctivě, zdvořile - με ασέβειαneuctivě, nezdvořile - δογματικάdogmaticky - κεντρικόςcentrální, ústřední - αφηρημένα, ονειρικάsnivě, zasněně - εκστατικάextaticky, s nadšením - απόκοσμα, παράξεναzáhadně - effectually (en) - effectively, efficaciously (en) - vlna - εγωιστικά, ιδιοτελώσsobecky - neobyčejně - equably (en) - σοφά - αόρισταvyhýbavě - κανονικά, σε τακτά διαστήματαpravidelně - άνισαnestejně - εξωφρενικά, υπέρμετραpřemrštěně - expediently, inadvisably (en) - expensively (en) - exponentially (en) - snížení závažnosti, ulehčení, zmírnění - ύφεση - apertura, expansión, liberalización (es) - οικείαdůvěrně, známě - φανατικάfanaticky - άψογαbezvadně - flabbily (en) - άκαμπταneochvějně - ισχυράenergicky, přesvědčivě, silně - ανθώ, βλαστάνω - τρομερά, φοβερά - αναγνωρίσιμος, αντιπροσωπευτικός, ξεχωριστός, προσδιοριστικός, τυπικός, χαρακτηριστικόςcharakteristický, příznačný, reprezentativní, typický - gluttonously (en) - λαμπράoslnivě - gratuitously (en) - bolestně - αλλόκοταgroteskně - a regañadientes (es) - ακόλαστοςlehký - αρμονικάlibozvučně - απερίσκεπταnáhle, prudce, ukvapeně - ριψοκίνδυναbezhlavě, lehkomyslně, nedbale - άκαρδαnemilosrdně - ηρωικάhrdinně, hrdinsky - απαίσια, φριχτάškaredě - υγιεινάhygienicky - ενοποίηση, συνένωση, σύζευξηsjednocení, spojení, unifikace - επανένωσηopětné spojení, sjednocení, znovushledání, znovusjednocení - τεμπέλικαlenivě, líně, nečinně - διακοπή, διαταραχήpřerušení, přestávka, vyrušení, vyrušování - επιβλητικώσ, προστακτικώσ - αναιδώς, θρασέωσ, προσβλητικάdrze, nestoudně - αυθόρμητα, παρορμητικάbez rozmyslu, splašeně, zbrkle - absolutamente, en todo caso (es) - απερίσκεπταnerozumně - ασύγκριταnesrovnatelně - discretamente (es) - απολύμανσηdekontaminace, odmoření - νωχελικά, νωχελικώσ - industriously (en) - ευφυώς, εφευρετικάduchaplně - κατά βάσηz podstaty - inoportunamente (es) - επίκαιρα, κατάλληλαvhodně - insidiosamente (es) - απλοποιώ, απλουστεύωzjednodušit - έντονα, εξαιρετικάhorlivě, nadšeně - κουραστικάnamáhavě - άτοναmdle - languishingly, languorously (en) - indecentemente, obscenamente (es) - γελοία, παράλογαgroteskně, směšně - επιεικώςshovívavě - οργανώνω, παρέχωutřídit - ίσιος, καθαρός, νοικοκυρεμένος, παστρικός, συγυρισμένος, τακτικόςčistotný, čistý, hladký - άσπιλος, άψογος, αμόλυντος, πεντακάθαροςbez poskvrny, neposkvrněný - lúgubremente, siniestramente (es) - μεγαλοπρεπώσ, μεγαλόπρεπαmajestátně - εκμετάλλευση, κακομεταχείρισηvykořisťování - drippily, mawkishly (en) - βάναυση συμπεριφορά, κακομεταχείριση, κακοποίησηhrubé zacházení, špatné zacházení - δίωξη, διωγμός, καταδίωξη, κατατρεγμόςpersekuce, pronásledování - caza de brujas (es) - αλύπητα, αμείλικτα, ανελέητα, ανηλεώςbezohledně, nemilosrdně - macartismo (es) - úžasný, zarážející - λεπτομερώσ - σαν από θαύμαzázračně - διαφανήσ, ημιδιαφανήςprůsvitný - άθλια, άθλιωσbídně, uboze - τάση φυγής, τάση φυγής από την πραγματικότητα, φυγή από πραγματικότηταeskapismus, únik - μονότοναjednotvárně - θολόσslepý - γαλακτερός, γαλακτώδηςmléčný - narrow-mindedly, small-mindedly (en) - δαιμόνιος, κοφτερός, οξυδερκής, οξύνουςbystrý, důvtipný, jemný, vychytralý - close, near, nigh (en) - objektivně - δουλικά, δουλοπρεπώςposlušně, servilně - πλουσιοπάροχαbohatě - επιδεικτικάokázale - enveloping (en) - εγκάρδιος, επιστήθιος, στενόςblízký, důvěrný, úzký - αρμοδίωσ - φλεγματικώσ - pithily, sententiously (en) - άθλια, αξιολύπητα, οικτράmilosrdně, žalostně - άσκοπαmarně - pretencioso (es) - unpretentiously (en) - όμορφαpěkně - πεζώσprozaicky - μικροσκοπικάchatrně - αλλόκοτα, παράξεναcize, divně, podivně - ήρεμα, ήσυχα, αναπαυτικά, γαλήνια, με απάθεια, ψύχραιμαklidně, pokojně, tiše - doplnit, kompletovat - relevantly (en) - αξιέπαινα, αξιοπίστωσúctyhodně - reverentially, reverently (en) - robustly (en) - ευρύχωροςprostorný - πιασμένοσ, πυκνόσtěsný - άνετος, βολεμένοςpohodlný, spokojený - zneklidňující, znepokojivý - αισθαντικά, καλαίσθηταsmyslově - αισθησιακάsmyslně - ήρεμα - poměrný, úměrný - shallowly (en) - democratic, popular (en) - frequent (en) - general (en) - βασικός - skilfully, skillfully (en) - ασυνήθιστος, εξαιρετικός, ιδιαίτερος, ξεχωριστόςneobyčejný, výjimečný, výlučný - σπάνιοςřídký, vzácný - σπάνιος - συνήθης, συνηθισμένοςobvykle, obvyklý - εθιμοτυπικός, καθιερωμένος, συνήθης, συνηθισμένος, τακτικόςobvyklý, řádný, tradiční - κοινός, λαϊκόςobyčejný, prostý, společný - ελεεινάšpinavě - ξεχωριστός, συγκεκριμένοςjednotlivý - αντίστοιχος, ξεχωριστόςpříslušný, vlastní - μεμονωμένος - εκφραστικόςvýrazný - ανέκφραστος, απαθήςbezvýrazný - strictly, stringently (en) - superlatively (en) - sneakily, surreptitiously (en) - γλυκά, ευχάρισταlíbezně - tácitamente (es) - por telégrafo, telegráficamente (es) - τρυφεράněžně - παραδοσιακάtradičně - αποτελεσματικός, επιδέξιος, ικανόςefektivní, schopný, účelný - fňukavý, hašteřivý, mrzoutský, naříkavý, nevrlý - διαμαρτυρόμενοσ - ανυποφορώσ - διεγείρω, ερεθίζω, κεντρίζω, κινώpovzbudit - λεπτομερής, πλήρηςcelkový, naprostý - ανεπιφύλακτα, ειλικρινά, πλήρως, χωρίς δισταγμούςnaprosto, otevřeně - εξαντλήσιμος, εξαντλητικός, λεπτομερήςvyčerpávající - πλήρης, συνολικόςcelkový, naprostý, totální, úhrnný, úplný - ανάξια, αναξίωσhanebně - neúplný - χρήσιμα, ωφέλιμαužitečně - γενναίαstatečně - βιαίωσ, ορμητικώσ - απαίσια, φρικτάohavně - con voracidad, vorazmente (es) - εγκυκλοπαιδικόσ - απόλυτοσvalný - wholeheartedly (en) - έξυπνα, ευφυώσ με πνεύμα, με χιούμορvtipně - přístupný - βοηθώ, διευκολύνωodlehčit, usnadnit - μάλιστα, όντωσano, jo - conyugalmente (es) - dingily, grubbily, grungily (en) - ειδικάvýhradně, zvlášť - αμέσως - κατευθείανpřímo, rovnou - συνοπτικός, συνοπτικός και κατανοητόςstručný ale výstižný - επιγραμματικόσepigramatický - λακωνικός, μικρός, περιεκτικός, συμπαγής, σύντομοςkompaktní, souhrn, stručný - απότομος, κοφτός, λακωνικόςmalý, odměřený, skoupý, stručný, úsečný - σχοινοτενής, φλύαροςmnohomluvný, rozvláčný - eróticamente (es) - ερήμωση, καταστροφήpaseka, spoušť - έντονη λαϊκή διαμαρτυρία, αναστάτωση, μεγάλη αλλαγή, νταβαντούρι, σάλος, φασαρίαpovyk, pozdvižení, rámus, rozruch, vřava - βιασύνη, ζωηρότητα, σάλος, ταραχή, φασαρία, φούριαhukot, poprask, rozruch, ruch, tanec, zmatek - ασφυκτικά γεμάτος, υπερπλήρης, υπερχειλίζωνplný, přecpaný, přeplněný - αταίριαστος, παράταιροςneladící, nesouhlasný - hračka, maličkost - profaned, violated (en) - servis - περίοπτοςpřední, prominentní, význačný - εξόφθαλμος, κατάφωρος, σκανδαλώδηςdo očí bijící, flagrantní, křiklavý, nehorázný, neslýchaný, zjevný - asunto inconcluso (es) - neustálý, systematický, trvalý - επαναλαμβανόμενος, επαναλληπτικός, επανειλημμένος, μονότονοςopakovaný, opakující se, opětovaný - σποραδικόσojedinělý, sporadický - ξέρωznát - εριστικός, τεκμηριωμένοςsvárlivý, vyhledávající spory - έχω οικειότητα με κπ., μαθαίνω, ξέρωdokázat, dovést, umět - συμβατικός, τυπικόςkonvenční, obvyklý - συμβατικός, συνηθισμένοςtuctový - αλλόκοτος, εκκεντρικός, παράδοξος, παράξενοςbizarní, divoký, excentrický, výstřední - nesnáz, obtěžování, problém, těžkost - σημαντικόςvýznamný, značný - αισθητόςpatrný, značný - triviální, zanedbatelný - συγχέωzaměnit, zmotat - ιπποτικόςgalantní - άξεστος, απότομοςpříkrý, prudký - αγενήςnezdvořilý - αληθοφανήσ, αξιόπιστος, πιστευτόςhodnověrný, uvěřitelný, věrohodný - απίστευτος, εκπληκτικόςneuvěřitelný - καυστικός, σκληρός, φαρμακερόςkousavý, krutý - κρίσιμοςkritický, závažný - σημαντικόςvážný, zlý - ουσιαστικός, ουσιώδης, σημαντικόςdůležitý, klíčový - απαρχαιωμένοσpřekonaný, prošlý, zastaralý - απαρχαιούμενος, που έχει πέσει σε αχρηστία, που τείνει να εκλείψειzastarávající - καταραμένοςprokletý - ασταθής, ετοιμόρροπος, ξεχαρβαλωμένος, σαραβαλιασμένοσchatrný, na rozpadnutí, poničený, vratký - αναιδής, ασυγχώρητος, λαϊκός, πολύ κακός, πρόστυχος, χυδαίοςdrsný, hrubý, neotesaný, sprostý, vulgární - αξιοπρεπής, γαλήνιος, νηφάλιοσ, σοβαρός, συντηρητικόσrozvážný, usedlý - απροσδιόριστοσ - πρώτος, στοιχειώδηςprimární - znatelný, zřetelný - απαιτητικόςnáročný - αυστηρόςrigorózní, tvrdý - επείγων, πιεστικός - adj. - αυθαίρετος, αυθαίρετος, αυθόρμητος, αυταρχικός, δεσποτικός, παρορμητικός, πραξικοπηματικόςsvévolný - προβλέπω, υπολογίζωodhadnout, spočítat - αξιόπιστος, φερέγγυοςjistý, spolehlivý - úchylka - εξαρτημένοςzávislý - παραπτωματάκιpoklesek - ανεξάρτητοςnezávislý - πολυτέλεια, πολυτελής βίος, σπατάλη, υπερβολή, χλιδήmarnotratnost - žádoucí - ατιμία, βρομιά, βρωμοδουλειά, προστυχιάvražda - ζηλευτόςžádoucí, záviděníhodný - βεβήλωση, ιεροσυλίαrouhání, svatokrádež, znesvěcení, znesvěcování - προτιμότεροςvhodnější - πορνογραφίαpornografie - pay (en) - ζηλοφθονία, φθόνοςzávist - ακατανόητος, βαρύς, ζόρικος, κοπιώδηςnesnadný, těžko zvládnutelný, těžký - οργήhněv - λαιμαργία - δυσκολομεταχείριστος, δύσκολος, λεπτόςchoulostivý, delikátní, lechtivý, ožehavý - serious (en) - δύσκολος, ενοχλητικός, προβληματικόςnamáhavý, nepříjemný, obtížný, rušivý - εύκολοςjednoduchý, snadný - απλός, καθαρός, σκέτος, στοιχειώδηςčistý, elementární - αβρός, γλυκομίλητοςhladký, úlisný - επίμονος, εργατικός, ευσυνείδητοςúporný, vytrvalý - ακαταπόνητος, ακούραστοςdělný, neúnavný - αδρανήσ, αμελήσledabylý, líný, nedbalý - přímý - εξάρτια, εφόδια - πολύ καλός, πρώτος - selectivo (es) - ασαφής, δυσδιάκριτος, συγκεχυμένοςneurčitý, nezřetelný, zastřený - obecný, povšechný - απειλή, κίνδυνος, ρίσκοnebezpečí, risk, riziko, sázka - επικρατέστερος, επικρατών, κυρίαρχοςdominantní, převládající, rozhodující - έντονοςakutní, jemný, naléhavý - προστασίαobrana, ochrana - měnící se, proměnlivý - ατελήσ, μόλισ αρχίσασpočáteční, vznikající - ενασχολούμαιčelit, potýkat se - αποδοτικός, αποτελεσματικός, δραστικός, εντυπωσιακός, τελεσφόροςefektní, schopný, účinný - δύσκολος, εξαιρετικά κοπιώδης, εξαντλητικός, επίμοχθος, κοπιαστικός, κοπιώδης, κουραστικόςobtížný, pracný, těžký, úmorný, vyčerpávající, zničující - těžký - hravý, lehký, snadný - ακολασία, μίξη άνευ διακρίσεωσpromiskuita, střídání sexuálních partnerů - οικονομικόςekonomický, hospodárný - ταχύςrychlý, výkonný - δραστικόςdrastický - επιφωνηματικόσvykřiknutý - silný - άκομψοσ, αδέξιοςnejapný, nemotorný - exportable (es) - ενθουσιώδηςnadšený - ένθερμος, ενθουσιώδης, μανιώδης, που θέλει πολύchtivý, dychtivý, horlivý, náruživý, vášnivý, zanícený, zapálený, zuřivý - θωπεύω, καλοπιάνω, καλοπιάνω με κολακείες, κολακεύωlahodit, lichotit, pochlebovat, podkuřovat - explícito, inequívoco, unívoco (es) - απόκρυφοσ, απόρρητοσ, εσωτερικός, μυστικόσdůvěrný, esoterický, tajuplný - ασαφής, δυσνόητοςobskurní, těžko pochopitelný - aecano (es) - εξωτερικόσ - βασικός, στοιχειώδηςzákladní - ευφημιστικόςeufemistický - κατά προσέγγιση, πρόχειρος, χονδρικόςhrubý, přibližný - volný - pasmoso (es) - κακή χρήση, κατάχρησηnesprávné používání, špatné použití, zneužití, zneužívání - ακριβά, ακριβόςdrahý, nákladný - ακριβόςmastný - overpriced (en) - οικονομικός, φθηνόςlaciný - kapitalizace - άμαθος, άπειροςnezkušený, nový, zelený - αποσαφηνίζω, διευκρινίζω, επεξηγώobjasnit, ozřejmit, vyjasnit, vysvětlit - ενδόμυχος, εσωτερικός, μύχιοςskrytý, vnitřní - δίκαιοςspravedlivý - cizí - αντίκα, απαρχαιωμένος, εκτός μόδας, ξεπερασμένος, παλιομοδίτικος, παμπάλαιοςnemoderní, staromódní, starožitný, starý, vyšlý z módy, zastaralý - άκομψος, κακοντυμένοςneelegantní, staromódní - αριστοκρατική, αριστοκρατικό, αριστοκρατικός, πολυτελής, φίνοςnóbl, prima - άμεση, άμεσο, άμεσος, ακαριαίος, γρήγοροςokamžitý - σχολαστικόςpedantský - delicado, exigente (es) - παχουλός, στρουμπουλόςbaculatý, boubelatý, buclatý - παχύσαρκοςkorpulentní, otylý, tlustý - αποστεωμένος, καχεκτικός, κοκαλιάρης, οστεώδης, σκελετωμένοςhubený, kost a kůže, kostnatý, vychrtlý, vyhublý, vyzáblý - διευθέτηση, οργάνωση, σύστημαpříprava - επανάληψηopakování - kopírování, průpis - replikace, reprodukce, reprodukování, rozmnožování, zhotovení kopií - εμμονή, επιμονήpřetrvávání, stálost, úpornost, výdrž, vytrvalost - βασικόςúvodní, začátečnický, základní - ιεροτελεστία, τελετουργικό, τυπικόrituál - σε καλή σωματική κατάσταση, σε φόρμα, σωστός, υγιήςfit, ve fromě, zdravý - αρτιμελήσ, γερόσ, εύρωστοσ, ικανόσ, σωματικόσzdatný - δίνω έμφαση, δίνω έμφαση σε κτ., τονίζω, τονίζω τη σημασία, υπογραμμίζωpodtrhnout, vytknout, vyzdvihnout, zdůraznit - fosilizado, petrificado (es) - τονίζω, υπογραμμίζωpodtrhnout, vypíchnout - αδιάλλακτος, ασυμβίβαστοςnekompromisní, neústupný - cizí - σύμφωνος με τους τύπουςformální, obřadní - ακινησία, ανάπαυλα, ανάπαυση, ξεκούραση, στάσηklid, oddech, odpočinek, pohov, relaxace - good, well (en) - αποχή, εγκράτειαabstinence, zdrženlivost - καταστροφικός, μοιραίοςosudný - ελεύθεροςsvobodný, volný - příležitostný - fresh (en) - φρέσκοςčerstvý - εγκάρδιος, προσηνής, φιλικόςsrdečný, vlídný, žoviální - cejijunto, ceñudo (es) - γόνιμος, παραγωγικόςplodný, produktivní, úrodný, vynalézavý, žírný - συνωστισμένοςpřeplněný - pouhý - such, such that (en) - ειδικός, συγκεκριμένοςspecifický - local (en) - odborný, technický - poslušnost, respektování - γενναιόδωροςnešetřící, pěkný, štědrý, velkorysý - σπάταλοσštědrý - κακή διαχείριση, κακοδιοίκησηšpatné řízení, špatné vedení - άθλιος, δύστροπος, παρακατιανός, σκληρός, τσιγγούνησkrutý, lakomý, mizerný, rozladěný, skoupý, ubohý, zlý - pobrísimo (es) - μεγαλόψυχοςšlechetný, velkodušný, velkomyslný - good, honest (en) - sintético (es) - γερός, ευεργετικός, ευχάριστος, ευχαριστημένος, καλός, κεφάτος, που είναι σε καλή κατάσταση, υγιής, ωφέλιμοςblahodárný, dobře, dobrý, prospěšný - ευπρόσδεκτοςvhodný, vítaný - βολικός, κατάλληλοςvhod, vhodný, vyhovující - κατευνασμόςappeasement, smír, uklidnění, uspokojení - άθλιος, φρικτόςmizerný - ειρήνευση - negative (en) - αγαθός, ευγενικός, ικανοποιητικός, καλός, λογικόςdobrý, laskavý - bílý - κακόςnekalý, temný - ανόσιος, ασεβής, δαιμονικόσ, δαιμόνιος, διαβολικός, εξωφρενικός, παράλογος, σατανικόςďábelský, démonický, neuctivý, příšerný, zlomyslný - μεφιστοφελικόσ - úsečný - γκρινιάρης, δύστροπος, θυμωμένοςmrzutý, nabručený, podrážděný, rozmrzelý - γκρινιάρης, οξύθυμοςmrzutý, popudlivý - ανάποδος, βαρύθυμος, βλοσυρός, καταχθόνιος, κατηφής, λυπημένος, μελαγχολικός, στριφνόςmrzutý, rozmrzelý, rozmrzený, škaredý, temný, zamračený, zasmušilý, zlostný, zlý - αγενής, εριστικόςmrzutý - βαθμιαίοςpostupný, povlovný, stupňovitý - náhlý - follones (es) - καταστρεπτικόσ, καταστροφικόςkatastrofální, katastrofický, osudný, tragický - integrace, začlenení, zapojení - τήρηση υπόσχεσηςslovo - βαρύςtěžký - ελαφρός, ελαφρύςlehký - těžký - δυσβάσταχτος, δύσκολος, επίπονος, ζόρικοςnamáhavý, obtížný - στενοχωρημένοσzneklidněný - στήριξηpodpora - βαρύςprudký, těžký, velký - ελαφρύςlehký, malý - ομοιογενήςhomogenní, sourodý, stejnorodý - náklonnost, služba - beau geste (en) - pozornost - μεγάλος, σημαντικός, υψηλός, ψηλόςvelký, vysoký - επιστράτευση, κινητοποίηση, συσπείρωσηmobilizace - μικρός, χαμηλού υψομέτρου, χαμηλόςnízko položený, nízký, nižší - δίψα για εκδίκηση, εκδίκησηmsta, odplata, odveta, pomsta, revanš - υψηλόςvysoký - χαμηλόςnízký - vysoký - μεσολάβηση, παρέμβασηpřímluva, zákrok - ανανέωσηobnova - ειλικρινής, ευθύςotevřený, přímý - παραπλανητικόςklamný - διήκω, διαπερώ, διαπνέω, διαποτίζω, διαχύνομαιprodchnout, prolézt - διέξοδοςprůchod, uvolnění - υποδεχόμενοσ - καυτός - που κρυώνει, ψυχρόςchladný - ανεμοδαρμένος, απροστάτευτος, κρύοςholý, ponurý, pustý, sychravý, syrový - κρύος, ψυχρόςchladný, neosobní - υπερφυσικόςnadlidský, nelidský - ανθρωπιστικός, ανθρώπινοςhumánní, lidský - κτηνώδης, χυδαίοςbrutální, hrubý, potvorný, surový, zvířecí, zvířecký - αγροίκοσ, αδέξιοσ, γελοίος, κλοουνίστικοςšaškovský - γελοίος, κωμικόςhumorný, komický, směšný, žertovný - αστείος, διασκεδαστικόςkomický, legrační, zábavný - ξεκαρδιστικόςbujný, povedený, veselý - εύστροφος, πνευματώδηςbystrý, vtipný - βιαστικόςspěšný, uspěchaný - εξαιρετικός, ισχυρός, μεγάλος, ουσιώδης, σημαντικός, σπουδαίος, υψηλόςpádný, podstatný, významný - velký - βασικός, θεμελιώδης, καίριος, κύριος, σημαντικόςhlavní, klíčový, nejdůležitější, podstatný, ústřední, základní - ανώτερος, κυριότερος, κύριος, ο κύριος, ο πιο σημαντικός, πρωταρχικόςhlavní, korunní, primární, prvořadý, prvotní, vysoký - ιστορικόςhistorický - důležitý, vážný, závažný - estratégico (es) - πολύτιμοςcenný, hodnotný, užitečný - ασήμαντοσmalý, nicotný - δεινόσ, που εμπνέει δέος, φοβερόςnahánějící hrůzu, úchvatný, velkolepý, vzbuzující úctu - έξοχος, λαμπρός, μεγαλειώδης, μεγαλοπρεπήςnádherný, přepychový, skvostný - διεφθαρμένοσ, παρακμάζων, παρηκμασμένοσúpadkový - informado (es) - πυκνοκατοικημένοςlidnatý - άψογοςbezúhonný, nevinný - ηθικοπλαστικός, παιδαγωγικόςpoučný - διανοητικόςintelektuální, rozumový - έξυπνος, ευφυής, οξύνουςinteligentní - ενδιαφέρωνzajímavý - γοητευτικός, συναρπαστικόςpoutavý, zajímavý - ανιαρός, βαρετός, βαρύς, ενοχλητικός, κουραστικός, ψυχοφθόροςduchamorný, nezáživný, obtížný, suchopárný, únavný - εξωτερικόσ, ξένοσvnější - adventitious (en) - depresivní - hořký - θλιβερόσ, πένθιμοσpochmurný, pohřebný - γνωστός, διάσημος, διαπρεπής, εξαιρετικός, ξακουστός, φημισμένοςpověstný, přední, proslavený, proslulý, slavný, vyhlášený, vynikající, význačný, známý - για άντρα, μεγάλος σε μέγεθος, που είναι μεγάλου μεγέθουςveliký - πλατύς, σε φάρδος, φαρδύςširoký - ογκώδηςneskladný, objemný, veliký - ευρύχωροςobjemný, prostorný - καταπληκτικός, κολοσσιαίοςobrovský, ohromující - τεράστιοςhrozitánský, náramný, nebetyčný, nesmírný, obrovitý, ohromný, pořádný, velikánský, velký - γιγάντιος, γιγαντιαίοςobří, obrovský - γιγάντιος, πελώριος, τεράστιοςmamutí, obrovský - απέραντοςnesmírný, obrovský - πελώριος, τεράστιοςobrovský - μικρόςdrobný, malý - μικρο-, μικροκαμωμένος, μικροσκοπικόςdrobný, křehký, maličký, malinký, mikro-, miniaturní - εικονικός, κλασματικός, μικροσκοπικός, συμβολικόςnepatrný, zlomkový - ανόμοιος, διαφορετικόςodlišný, rozdílný - ασήμαντος, δευτερεύων, λιγοστός, μέτριοςmenší, nevelký, umírněný, vedlejší - lokální - ενωθείτε!, μακροσκελής, μακρόσυρτος, παρατεταμένος, προλετάριοι όλου του κόομου nekonečný, proletáři všech zemí, protahovaný, spojte se!, táhlý - διαρκής, μόνιμοςtrvalý, trvanlivý - ατέλειωτοςnekonečný - βραχύς, μικρός, σύντομοςkrátký, stručný - στιγμιαίοςchvilkový, letmý - βροντώδησ, ηχηρόσ, ηχητικόσsonorní, zvučný - αξιαγάπητοςroztomilý - τρυφερόςpřítulný, roztomilý - απαίσιος, απεχθής, αποτρόπαιοςhnusný, nechutný, odporný, odpuzující, protivný - niño de sus ojos (es) - αγαπών, στοργικός, τρυφερόςmilující, zamilovaný - στοργικός, τρυφερός, φιλόστοργοςláskyplný, něžný, srdečný, starostlivý, vroucí, zamilovaný - ερωτευμένοσzamilovaný - velký - malý - αμελητέος, ασήμαντος, μηδαμινόςbezvýznamný, nedůležitý, nicotný - γυναικοπρεπήσzženštilý - παιδαριώδης, παιδιάστικοςdětinský - demasiado maduro, pasado (es) - μέγιστοςmaximální, vrchovatý - ελάχιστος, μηδαμινόςminimální - που έχει νόημα, σημαντικόςmající význam, smysl - άσκοπος, που δεν έχει νόημαnesmyslný - άσπλαχνος, αμείλικτοςnemilosrdný, neúprosný - αμείλικτος, ανένδοτος, ανήλεος, ανελέητος, ανηλεής, ασυγκίνητος, σκληρόκαρδος, σκληρόςbezohledný, chladnokrevný, nelítostný, nemilosrdný, nesmiřitelný - ήπιος, ε λαφρός, επιεικήςlehký, mírný - εντατικόςintenzivní, usilovný - απαίσιος, δεινός, σοβαρός, τρομερόςděsný, ukrutný, vážný - silný - ελκύω, προσελκύωpoutat, přitahovat - εξωφρενικός, υπέρμετροσ, υπερβολικόςnadměrný, nepřiměřený, přehnaný, přemrštěný - εξωφρενικόςnekřesťanský, přehnaný, vyděračský, závratný - ολοκληρωμένος, ριζικός, ριζοσπαστικόςultra-, zásadní - sin pretensiones (es) - άσωτος, έκφυλος, ακόλαστος, ανήθικος, εκφυλισμένοςdegenerovaný, nepočestný, nezřízený, prostopášný, zhýralý, zkažený - πολοί - πολυάριθμοςčetný, početný - λίγος, λιγοστόςmalý - παγκοσμίως, παγκόσμιοςglobální - přírodní - που μοιάζει με φάντασμαpřízračný - τελικόςkonečný - finální, konečný, poslední - ανώμαλος, αφύσικοςabnormální, neobvyklý - υπάκουοςposlušný - volný - διαθέσιμος, ελεύθεροςvolný - απεχθής, αποκρουστικός, απωθητικόςodporný, ohavný - άθλιος, αηδιαστικός, αντιπαθητικός, βρομερόςhnusný, nechutný, odporný - ανακαινίζω, ανανανεώνω, ξαναρχίζωobnovit - παλαιός, πρώην , τέωςstarý - καινούριος, νέα, νέο, νέος, πρωτόγνωρος, πρόσφατοςčerstvý, čistý - recent (en) - ηλικίας, ηλικιωμένοςpostarší, starý, ve věku - εκπληρώνω, ολοκληρώνω επιτυχώς, πραγματώνω, φέρω σε πέραςdokončit, dorazit, splnit, uskutečnit, vykonat - έγκαιρος, επίκαιροςpříhodný, včasný - κοινός, μέτριοςobyčejný, průměrný, tuctový - καλούτσικος, μέσος, μέτριοςprostřední, průměrný, střední, ucházející - κοινός, συνήθης - κοινός, συνηθισμένοςkaždodenní, řemeslný, všední - θαυμάσιος, θαυμαστός, καταπληκτικός, τεράστιος, τρομερός, φανταστικόςbáječný, kolosální, náramný, obrovský, skvělý, úchvatný, úžasný - holistický - πρωτότυποςoriginální, původní, svérázný - καινούριος, πρωτοποριακόςneotřelý, novátorský - innovador (es) - κοινότοπος, τετριμμένοςotřelý - γενικά αποδεκτός, που πιστεύει στις καθιερωμένες αρχέςortodoxní, pravověrný - εικονομαχικόσ - έκδηλος, ανοιχτόςotevřený, zjevný - φανατικόςfanatický - νυν, τρέχωνnynější, současný - irenic (en) - έντονος, οξύςostrý, pronikavý, řízný, silný - μόνιμοςstálý, trvalý - dočasný - παροδικόσchvilkový, dočasný, pomíjející, přechodný - εξαφανιζόμενοσ, εφήμεροσ, παροδικόσmizící - αμηχανών, απορημένος, σαστισμένοςpomatený, popletený - αποσβολωμένος, σαστισμένοςrozpačitý, zmatený - ατομικός, ιδιαίτερος, ιδιωτικός, προσωπικόςintimní, osobní - assure, reassure (en) - απλός, γυμνός, εύκολος, κοινός, λιτός, μη σύνθετος, μόνος, σκέτοςlehký, nahý, pouhý, prostý - απλός, μη σύνθετοςjednoduchý, prostý - απολαυστικός, ευχάριστος - απολαυστικόςnádherný, příjemný, rozkošný, slastný - ελαττώνω, μειώνωsnížit - διασκεδαστικόςzábavný - rozmanitý - θετικά φορτισμένος, θετικός, κατηγορηματικός, σαφήςjednoznačný, kladný, pozitivní, souhlasný - εξοργίζω, προσβάλλω, σκανδαλίζω, σοκάρωpohoršit, rozhořčit, urazit - αρνητικόςnegativní, odmítavý - ουδέτεροςnestranný, neutrální - ικανοποιώobšťastnit - ακατόρθωτος, μη πραγματοποιήσιμοςneuskutečnitelný - δραστικός, δυνατός, ισχυρόςmocný, silný - αποθαρρύνω, αποκαρδιώνωodrazovat, zrazovat - silný - ισχυρόσ, σθεναρόσ - αδύναμος, ανήμπορος, ανίσχυροςbezmocný, slabý - εξουσιαστικόςdůležitý, vlivný - ακριβήςpřesný - πομπώδης, στομφώδηςpompézní - δευτερεύων, δευτεροβάθμιος, κατώτεροςdruhého stupně, druhořadý, druhotný, sekundární - dceřiný - basic (en) - uzavřený - εμπιστευτικόςdůvěrný, tajný - δημόσιος, κοινός - open (en) - produktivní - άκαρπος, μάταιοςbezvýsledný, marný, neplodný - επικερδήςlukrativní, výnosný - αξιοπρεπής, ευπρεπής, καθωσπρέπει, ταιριαστός, όμορφοςpůvabný, slušný, spořádaný - αυστηρά τυπικός, πουριτανός, σεμνότυφοςpuritánský, upjatý - ochranný - αλαζονικός, επηρμένοςarogantní, domýšlivý, namyšlený, opovážlivý - αγέρωχος, αλαζονικός, υπεροπτικός, υπερφίαλος, υπερόπτηςdomýšlivý, panský, pohrdavý, povýšený, povznesený, povznešený, pyšný, zpupný - επηρμένος, ματαιόδοξος, ξιπασμένος, που έχουν πάρει τα μυαλά του αέραdomýšlivý, ješitný, nadutý, nafoukaný - άψογος, ανόθευτος, καθαρόςčistý, neposkvrněný, průzračný, ryzí - jasný - alleged, so-called, supposed (en) - apokryfní - αμφίβολος, αναξιόπιστος, που εμπνέει υποψίες, που προκαλεί καχυποψία, σκιερός, ύποπτοςpochybný, podezřelý, stinný - θορυβώδηςhlučný - ήρεμος, ήσυχος, αναπαυτικός, ηρεμιστικός, ξεκούραστος, που ξεκουράζει, χωρίς δραστηριότητα, ψύχραιμοςchladnokrevný, klidný, odpočivný, osvěžující, pokojný, rozvážný, uklidňující - αποδιοργανωτικός, θορυβώδης, που επιφέρει αναστάτωσηbouřlivý, rušivý - systematický - praktický - kafkaesque (en) - σουρεαλιστικόςfantazmagorický - γερός, υγιήςpevný, zdravý - άξεστος, αγροίκοσ, αδέξιος, αποβλακωμένος, απολίτιστοςhrubý, hulvátský, křupanský, nemotorný, neotesaný - άγριος, άξεστος, σκληρός, τραχύς, χυδαίοςdrsný, hrubý, neotesaný, obhroublý, sprostý, surový - αναίσθητος, εξόφθαλμος, ηλίθιος, χοντροειδής, χοντρόπετσοςhloupý, hrubý, necitlivý, vyložený - κανονικόςpravidelný, regulérní - irrelevant (en) - vážený - διαβόητος, επονείδιστος, κακόφημοςhanebný, neblaze proslulý, nechvalně známý, neslavný, notorický, notoricky známý - συμβιβάσιμοσ - αποφασισμένοςrozhodný - ευπαρουσίαστοςreprezentační - υπεύθυνοςzodpovědný - ανταποδοτικός, ικανοποιητικόςužitečný, vděčný - ρητορικόςřečnický - beating, pulsating, pulsing (en) - σε κακή ή καλή οικονομική κατάστασηmajetný, nuzný, zámožný - οικονομικά άνετοςdostatečný, uspokojivý - arrastrado, pobre (es) - απένταροςna mizině, rozbitý, švorc, zkrachovaný - άπορος, φτωχόςbez prostředků, chudý, jsoucí bez peněz, jsoucí bez prostředků, nemající peníze, nezámožný, nuzný, potřebný, strádající - απένταρος, είμαι αδέκαρος, μου έχει τελειώσει κτ.bez haléře, nasuchu, na suchu - πλούσιος, πολυτελήςbohatý, královský, přepychový - γεροδεμένος, γερόςrobustní, silný, statný - γεροδεμένος, εύσωμος, σωματώδηςobézní, silný, statný, svalnatý, tělnatý, urostlý - árcade (es) - επικίνδυνοςnebezpečný - αρρωστημένος, επικίνδυνη, επικίνδυνο, επικίνδυνος, νοσηρόςnebezpečný - με τάσεις αυτοκτονίας, που μπορεί να οδηγήσει στην καταστροφή ή το θάνατοsebevražedný - διάφορος, ποικίλοςrůzný - παρόμοιος, όμοιοςobdobný, podobný - παλαβός, παλαβώνω, που περιέχει ή έχει γεύση σαν καρύδιblázen, blbý, jankovitý, ořechový, pomatený, potrhlý, praštěný, rozbitý - μανιακόσ, τρελλόσ - δηκτικός, σαρκαστικόςjedovatý, jízlivý, sarkastický, uštěpačný - ειρωνικός, χλευαστικόςironický - περιπαικτικός, που έχει σχέση με τη σάτιρα, σατιρικός, σατυρικόσsatirický, výsměšný - μη ικανοποιητικόςneuspokojivý - απογοητευτική, απογοητευτικό, απογοητευτικόςneuspokojující, zklamávající - σχολαστική, σχολαστικό, σχολαστικόςintelektuální, pedantická, pedantický, pedantský, vzdělaný - πολυμαθήσučený - σαγηνευτικόςlákavý, svůdný - εγωιστικόςsobecký - self-seeking, self-serving (en) - erogenní - υγιεινόςhygienický - cizí - vážný - επιπόλαιοςlehkovážný, povrchní - διαβολικόσ, σκανδαλιάρικοςčertovský, rozpustilý - μετρημένος, σοβαρόςstřízlivý, vážný - nerozhodnutý, nevyřešený, otevřený - ερωτιάρης, τσαχπίνικοσ, φιλάρεσκοσkoketní - ερωτικόςerotický - frivolní, košilatý, necudný - ασελγήσ, λάγνοσprostopášný - ασελγήσ, κνησμώδησ, λάγνοσchlípný - δίνω την εντύπωση, δείχνω, δείχνω ότι, εμφανίζομαι, παρουσιάζομαι, φαίνομαιjevit se, vypadat, vystoupit - parecer (es) - δείχνω, επιδεικνύω, φανερώνωodhalit, předvést, prokázat, ukázat - επιδεικνύω, καυχιέμαι, κορδώνομαιblýskat se, okázale předvádět, vytahovat se - αετομάτης, οξυδερδήσbystrozraký - αξιόλογος, που έχει ειδικό νόημα, σημαντικός, σπουδαίοςdůležitý, významný - ασήμαντη, ασήμαντο, ασήμαντος, επουσιώδηςbezvýznamný, nedůležitý, nepatrný, nevýznamný, zanedbatelný - simple (en) - βασικός, θεμελιώδηςelementární, fundamentální, základní - περίπλοκοςsložitý - μπερδεμένος, περίπλοκοςkomplikovaný, složitý, spletitý - συκοφαντικόσ, ψευτοκολακευτικόσpatolízalský - μεμονωμένος, μοναδική, μοναδικό, μοναδικός, μόνη, μόνο, μόνοςjediný, ojedinělý, osamocený - έμπειρος, γνώστης, επιδέξιος, ικανός, καλοφτιαγμένος, καλός, πεπειραμένοςdobrý, dovedný, obratný, odborný, pečlivý, schopný, šikovný, umný, zkušený, zručný - λείος - ανώμαλος, γεμάτος λακκούβεςhrbolatý, kostrbatý - ανακτώ, ξαναβρίσκωzískat zpět - rafinovaný, ušlechtilý - stable (en) - γερός, στέρεοςpevný, robustní, solidní - εύθυμοσ, ζωηρόσzdravý a čilý - ενεργητικός, ζωηρόσ, ζωντανός, παλλομένοσ, χαρούμενοςtemperamentní - στέρεος, σταθερόςpevný, stabilní, stálý - ασταθής, ξεχαρβαλωμένοςrozvrzaný, viklavě - δεν κερδίζω, είμαι ο χαμένος π.χ. σε έναν αγώνα, χάνωprohrát, ujít, ztratit - kolísavý, proměnlivý, rozkolísaný - ίσιος, ευθύςpřímý, rovný, správně umístěný - έντονος, γερός, δυνατός, ισχυρόςmocný, ostrý, prudký, zdatný - αδύναμοςslabý - επίμονος, πεισματικόςhouževnatý, tvrdošíjný, urputný, zarputilý - πεισματάρηςtvrdohlavý - ανυπότακτοσ, απειθήσvzpurný - επιτυχημένος, που έχει επιτυχίαpodařený, povedený, úspěšný, vydařený, zdárný - απογοητευμένος, αποκαρδιωμένος, αποτυχημένος, κπ. δείχνει ξαφνική απογοήτευση, μη ικανοποιημένοςfrustrovaný, otrávený, protáhnout tvář, rozčarovaný, zklamaný, znechucený - αρκετός, επαρκής, ικανοποιητικόςdobrý, dost, přiměřený, úměrný - ανεπαρκής, ανεπαρκώςnedostatečně, nedostatečný, nepřiměřený - ανεπαρκής, λιγοστός, τοσοδούληςpříliš krátký - συγκαταβατικόςblahosklonný, povýšený - διαπρεπής, εξέχων, επιφανής, υψηλόβαθμοςpřední, vysoká, vysoké, vysoký, význačný - superior (en) - άριστος, έξοχος, εξαιρετικός, θαυμάσιος, υπέροχοςjemný, krásný, skvělý, výborný, vynikající, výtečný, znamenitý - άριστος, εξαίρετος, επιδοκιμαστικός, επιθυμητός, καλής ποιότητας, σωστός, ωραίοςřádný, skvělý, výborný - ανάξιος, ασήμαντοςmizerný - εμπορικός, επικερδήςobchodnický - μέτριοςprostřední, průměrný - θυγατρικόςfiliální, přidružený - θυσιάζω, προσφέρω κτ. ως θυσίαdát - εκπληκτικόςpřekvapivý - επιδεκτικόςnáchylný - empathetic, empathic (en) - αναχρονιστικόςanachronický - συστηματικόςsystematický - χυμώδηςdelikátní, lahodný, šťavnatý - μανιώδηςtěžký, velký - uncontrolled, unrestrained, untempered (en) - υποβιβάζωdegradovat - μη σπάταλος, οικονομικός, οικονόμος, ολιγοδάπανος, προσεκτικός, φειδωλόςhospodárný, šetrný, spořivý, úsporný - βρόμικος, μπελαλίδικοςšpinavý - αποκρύπτω, αποσιωπώ, καθυστερώ κπ., καταστέλλω, συγκρατώdržet se, ovládat se, přemáhat se, zakázat, zdržovat - που είναι γεμάτος χόνδρους, τραγανόσ, χονδρώδησchrupavčitý - τραγανιστός, τραγανόςchřupavý, křehký - διοργανώνω, οργανώνωorganizovat, uspořádat - κυνικόςcynický - αξιόπιστος, δοκιμασμένος, πιστόςdůvěryhodný, spolehlivý, věrný - αντιπροσωπευτικόςreprezentativní - έχω σε υπόληψη, τιμώ, υπολήπτομαιctít, respektovat - φιλελευθεροποιώliberalizovat - εξυπηρετικός, πρόθυμος να βοηθήσειprospěšný - μάταιοςmarný - cenný - sin valor (es) - ευμετάβλητοσ, πρωτεϊκόσ - μεταβλητόςměnitelný - επαναληπτικόσopakovací - αποπνικτικός, πνιγηρός, χωρίς καθαρό αέραdusný, hustý, nevětraný - άγριος, έξαλλος, βίαιος, λυσσαλέος, μαινόμενος, σκληρόςdivoký, krutý, prudký, urputný, zuřivý - άνομοσbezbožný, hříšný - ασκώ έλεγχο, διατηρώ σε συγκεκριμένο σημείο, ελέγχω, περιορίζω, συγκρατώkontrolovat, ovládat, regulovat, řídit, udržet - μη ενθουσιώδης, χλιαρόςvlažný - adoptar una postura teatral (es) - εξιλεώ, εξιλεώνομαι για, εξιλεώνωodčinit, pykat - αποκτώ, κατορθώνω, πετυχαίνω, πραγματοποιώdobýt, docílit, domoci se, dosáhnout - begin (en) - απατώ επιτήδειαpodvádět - εκτελώ αδέξια, κάνω άτεχνα, τα θαλασσώνω, τα κάνω μούσκεμα, φουσκώνωmastit, načechrat, načepýřit se, natřást, zbabrat, zkopat, zpackat - prodat - υγιεινόςprospěšný, zdravý - nauseabundo (es) - αναγνωρίζωuznat, uznávat - περιορισμένος, στενόςmalicherný, omezený, úzký - ενθαρρύνω, προάγω, προωθώpodpořit, povznést, prosadit - help (en) - ενισχύω, υποστηρίζωpodat, podepřít, podpořit, posílit - γελοίος, εξωφρενικός, παράλογοςabsurdní, nesmyslný, směšný - ανόητος, γαϊδουρινόςhloupý, pošetilý, slabomyslný - ιδεολογικόςideologický - εξαπατώnapálit, zpronevěřit - διώκω, κατατρέχωperzekvovat, pronásledovat, šikanovat, utiskovat - ανταπεξέρχομαι, αντεπεξέρχομαι, αντιμετωπίζω, καταπιάνομαι με, τα βγάζω πέρα, τα βολεύω, τα καταφέρνωpoprat se, udělat, vypořádat se, vystačit, zabývat se, zvládnout - καταδέχομαιsnížit se - υπηρετώsloužit - κάνω το σπουδαίο, καταδυναστεύω, παριστάνω σε κπ. τον αφέντηkomandovat, naparovat se, vyvyšovat se - διάγω τον βίο, ζω, περνώžít - make (en) - στέκομαι άσκοπα, τεμπελιάζω, χαζεύω, χασομερώcivět, flákat se, lelkovat, loudat se, meškat, motat se, okounět, poflakovat se, posedávat, postávat, potloukat se - έχω σημασία, βαραίνω, επηρεάζω, μετρώ, υπολογίζομαιbýt důležitý, mít význam, platit, záležet - ανταποκρίνομαι, συμπίπτω, συμφωνώ, συνδέομαι, ταιριάζωkorespondovat, krýt se, odpovídat, shodovat se, shodovat se s - εξακριβώνομαιzkontrolovat - βασίζομαι, εξαρτώμαι, στηρίζομαιzáležet - μοιάζω, μοιάζω με, ομοιάζω, σε κπ., φαίνομαιpodobat se, připomínat - chimeral, chimeric, chimerical (en) - ξεπερνώ, υπερβαίνωpřekonat, překročit, převýšit - αρκώ, κάνωdostačit, postačit, stačit - serve, serve well (en) - ανταποκρίνομαι σε, εκπληρώνω, ζω σύμφωνα με, ικανοποιώ, κάνω κπ. να ευχαριστηθεί, καλύπτω, τηρώdodržet, plnit, provést, splnit, ukojit, uspokojit, vyhovět, vyplnit, žít v souladu s - compensate, correct, counterbalance, even off, even out, even up, make up (en) - διακρίνομαι, διαπρέπω, ξεπερνώpředčit, vynikat, zaskvít se - αφορώ, ισχύωplatit, týkat se - afectar, comprometer, implicar, influir, involucrar (es) - držet, setrvat - δένω, εναρμονίζομαι, εναρμονίζω, συμφωνώ, συναρμόζομαι, συνδυάζομαι, ταιριάζωharmonizovat, ladit, zapadat - αδιαφορώ, αψηφώvzpírat se - αναπληρώνωnahradit, vykompenzovat - τοπικόςlokální, místní - ανήκω, αρμόζω, πρέπω, ταιριάζωnáležet - πάω, πηγαίνω, πηγαίνω με, ταιριάζω, ταιριάζω μεhodit se k, náležet - προσθέτωpřidat - είμαι πωλητής, πουλώprodat - technický - βάση, στήριγμαpodnož, stojan - αλωπεκώδησ, πανούργοσliščí - μεσσιανικόσ - μορφωτικός, πολιτιστικόςkulturní - protiletecký kryt, úkryt - εκπνευστικόσ, εξαγνιστήριοσsmírčí - draconiano (es) - Hegelian (en) - change (en) - θησαυρός, κόσμημαklenot, perla, poklad, skvost - golden calf (en) - αναμνηστικό, ενθύμιοdárek na památku, památka, relikvie, suvenýr, upomínka, vzpomínka - magnum opus (en) - azyl, útočiště, útulek - žebro - αμελητέο, ανούσιες λεπτομέρειες, κάτι ασήμαντο, κτ. ασήμαντο και ευτελέςbezvýznamná věc, drobnost, drobnosti, maličkost - βαρύ αντικείμενοbřemeno, závaží - ψυχήduch - ιδιοσυγκρασία, πάστα, προσωπικότητα, στόφαpovaha, typ - ζωτικότητα, σχεδιασμός κινουμένων σχεδίωνanimace, oduševnělost, oživení - προθυμίαhorlivost, ochota - ενεργητικότητα, σφρίγοςbřitkost, energie, verva - πνεύμαduch, důvtip - συντροφιά, συντροφικότηταdružnost, kamarádství - ικανότητα προσαρμογήσ, προσαρμοστικότητα, προσαρμόσιμοadaptabilita, přizpůsobivost - εντύπωσηdojem, efekt - figure (en) - εξυπνάδα, ομορφιά, χάρηpůvab, roztomilost - ελκυστικότηταatraktivita, přitažlivost - animal magnetism, beguilement, bewitchery (en) - έλξηcharisma, osobní kouzlo - ερωτική έλξη, σεξαπίλpohlavní přitažlivost - ασχήμια, δυσμορφίαošklivost - ελάττωμα, σημάδι, ψεγάδιdefekt, kaz, skvrna, vada - άνεση, ευκολίαdovednost, lehkost - δυσκολίαobtížnost, potíž - zakopaný pes - συμβατότητα, συμφωνίαkompatibilita, slučitelnost - καταλληλότητα, ομοιότηταkongruence, shoda, shodnost - ασυμβατότηταnesoulad - konflikt - αρμοδιότησ, αρμοδιότητα, επιτηδειότητα, καταλληλότηταpřiměřenost, vhodnost - διαθεσιμότησ, διαθεσιμότηταdosažitelnost, dostupnost, použitelnost, přístupnost - ήθοσ, πολιτισμόσétos - αίσθηση, ατμόσφαιρα, αύρα, νόταatmosféra, ovzduší, vzduch - τόνοςnáznak, známka - διαμέτρημα, ολκή, ποιότηταbonita - υπεροχήdokonalost - αρχοντιά, επιβλητικότητα, μεγαλείοmajestát, vznešenost - απόλυτοrozhodnost - ομοιότηταpodoba, podobnost - ομολογία, ομόλογο - παραλληλισμόσparalelismus - uniformidad (es) - homogeneidad (es) - ομοιότηταpodobnost - ασυμφωνία, διαφορά, διαφωνία, διχογνωμίαneshoda, nesouhlas, rozdíl, rozpor - χάσμα, χαμένος χρόνοςnáskok, tolerance, zpoždění - ανομοιότητα, απόκλιση, απόσταση, διαφοράnepodobnost, rozdílnost, různost - ποικιλία, ποικιλομορφίαodlišnost, rozmanitost, různost - cambio, variedad (es) - smoke (en) - αλληλεγγύηsoudržnost - περιπλοκότητα, πολυπλοκότηταkomplexnost, složitost - κανονικότητα, ομαλότητα, τακτικότηταpravidelnost - organisation, organization, system (en) - αντικανονικότητα, ανωμαλία, παρατυπίαnepravidelnost, neregulérnost - espasmo (es) - αστάθειαnestabilnost, nestálost - ευστάθεια, σταθερότηταpevnost, pravidelnost, rovnováha - dobré vybavení, pohodlí, půvab - δυνατότητα παραδοχήσ, παράδεκτο - exotika - autochthony, endemism, indigenousness (en) - αυθεντικότητα, γνησιότητα, εγκυρότηταneotřelost, originalita, původnost - novota, novum - σχολαστικισμός, τυπολατρία - ακρίβειαexaktnost, přesnost - ακρίβειαjemný, přesnost, správnost - ανακρίβειαnepřesnost - imprecisión (es) - κομψότητα, χάρηelegance - pompa - αξία, κλάσηkategorie, třída - akt, čin, skutek, účinek - καθαρότηταjasnost, ostrost, průzračnost - claridad (es) - αοριστία, ασάφειαnejasnost - αρετή, ορθότητα, τιμιότητα, χρηστότηταpoctivost, spravedlivost, správnost - εντιμότητα, ευθύτησ - ευλάβεια, ευσέβειαpieta, pobožnost, zbožnost - ευλάβεια, ευλαβικότητα, ευσέβεια, θρησκευτικότηταreligiozita, zbožnost - θρησκοληψία, πιετισμός, υπερβολική ευσέβειαpobožnost - θεοσέβειαzbožnost - impiedad, irreligión, irreligiosidad (es) - βαρβαρότητα, κτηνωδία, ωμότηταbarbarství, brutalita, krutost, ohavnost, surovost, úděsnost - αγριότητα, δηλητηριώδεσ, κακία, κτηνωδία, μοχθηρότηταbrutálnost, divokost, divoši, jízlivost, krutost, prudkost, špatnost, zlomyslnost - αδυσώπητο, σκληρότηταnepovolnost, neúprosnost - αλτρουισμός, ανιδιοτέλειαaltruismus - iniciativa - ανταγωνιστικότηταkonkurenceschopnost - διπλωματία, διπλωματικότητα, ευαισθησία, λεπτότηταdelikátnost, diplomacie, finesa, jemnost, obratnost - συνείδηση - ανδρεία, γενναιότητα, ηρωισμός, παλληκαριάheroismus, hrdinství, odvaha - ενδελέχεια, επιμέλειαpíle - αδιάφθορο, ακεραιότηταneúplatnost - αληθοφάνεια, εύσχημο - πατριωτισμόςnacionalismus, patriotismus, vlastenectví - αφέλειαnaivita - αυτοεκτίμηση, αυτοσεβασμόςegoismus - κομπορρημοσύνη, ματαιοδοξίαchvástavost, vychloubačnost, zpupnost - αλαζονεία - γλαφυρότητα, ετοιμότησ, ετοιμότητα, παραστατικότηταživost - αταραξία, ηρεμία, ψυχραιμίαduševní rovnováha, klid, rozvaha, ticho - ευγένεια, σεβασμόςohled, podřízenost, respekt, úcta, úcta, ohled, uctivost, zřetel - αγένειαnevychovanost - απειρία, φρεσκάδαnovota - frescura (es) - μούχλαztuchlina - κόσμοσ τησ ματαιότητασ - χάρηgrácie, ladnost, půvab - βία, ενέργεια, επιρροήmechanický, moc, mocnost - ανθεκτικότητα, αντοχή, ευρωστία, ρωμαλεότητα, ρώμη, τόλμηmohutnost, otužilost, vitalita - θάρρος, κουράγιο, κότσιαodvaha - αντοχή, δύναμηvýdrž - αλκή, δύναμη, ρωμαλεότητα, ρώμη, σθένοςprudkost, síla - ένταση, εντατικότητα, σφοδρότηταintenzita - αγριότητα, θηριωδία, λύσσα, μανία, ορμήběsnění, divokost, dravost, prudkost, zuřivost - αχίλλειος φτέρναAchilova pata - καινότησ, νεοφανεία, νεωτερισμόσ, σύγχρονοσ χαρακτήρασmodernost - continuity, persistence (en) - γρηγοράδα, ευστροφία, σβελτάδα, ταχύτηταrychlost - αμεσότητα - προθυμία, ταχύτηταokamžitost, rychlost - συμμετρία - exterioridad (es) - ανειλικρινήσ πολυλογία, πολυλογία χωρίσ ειλικρίνειαplynnost - μεγάλος όγκοςobjem, tělo - απέραντο, απεραντοσύνη, αχανέσ, τεράστιο μέγεθοςnesmírnost, obrovitost, rozlehlost, rozsáhlost - quantity (en) - ισχνότητα, μικρότητα, πενιχρότητα, φειδώhubenost, maličkost, nedostatečnost, skrovnost - αφθονίαbohatství, záplava - έλλειψηnedostatek - περίσεια, πληθώραnadbytek - πλεόνασμαpřebytečný, přebytečný materiál, přebytek - περίσσεια, περιττότησ, περιττότητα, πλεονασμόσ, υπεραφθονίαhojnost, nadbytek - περιορισμός, όριοhranice, limit, mez, míra - έκταση, ακτίνα, σφαίρα, φάσμαdosah, mez, okruh, rámec, rozsah, záběr - hranice, pomezí - έκταση, σημασία, σκοπόσ, όρια, όριοrozhled - αξία, σπουδαιότηταcena, důležitost, hodnota - τιμήhodnota - καλόdobrost - blaho, dobro, prospěch - πολυτέλεια, χλιδήpřepych, přepychový - χρησιμότητα, ωφελιμότηταprospěšnost, užitečnost - ματαιότηταmarnost - δυνατότητα πραγματοποίησης, κατορθωτό, σκοπιμότηταproveditelnost, uskutečnitelnost - ικανότηταkvalifikace, oprávnění, schopnost - πλεονέκτημα, προσόνklad, plus, přednost, přínos, výhoda - αβαντάζ, πλεονέκτημα, προσόν, προτέρημαvýhoda - εύνοιαpřízeň - ωφέλεια, όφελοςprofit, užitek, výdělek - ωφελιμότηταziskovost - δασμολογική προτίμηση - προνόμιοprávo, privilegium, výhoda, výsada - manitas, manitas en jardinería (es) - κοινό καλό - έλλειψη, μειονέκτημαnedostatek, neprospěch, nevýhoda - limitación, restricción (es) - έλλειψη, αδυναμία, ελάττωμαvada - απώλεια, οι νεκροί - αντίτιμο, αξία, κόστος, τίμημα, τιμήcena, daň, oběť - μειονέκτημαnedostatek, vada, vroubek - σημασίαdůležitost, význam, závažnost - σημασίαvýznam - βαρύτητα, κύρος, σημασίαváha - αναισθησία, ανοησία, κουφότησ, κουφότητα, παραλογισμόςbezvědomí, nesmyslnost, omezenost - δυναμικότητα, δύναμη, εξουσία, ισχύςmocnost, síla - δύναμη, ισχύς, σφοδρότηταsíla, vliv - ζωηράδα, ζωηρότητα, χρώμαtemperament - επίδραση, επιρροήvliv - πίεσηtlak - mecanismo (es) - δραστικότητα, δύναμηefektivita, efektivnost, účinnost - αποτελεσματικότητα, δύναμηúčinnost - form (en) - αδυναμία, ανημποριά, ανικανότηταbezmocnost, impotence - polvo de estrellas (es) - αδιάλυτο, αδιαλυτότηταnerozpustnost - μηρός, μπούτιstehno - θέσηmísto - hloubka, ostrovtip - κοινή λογική, κοινός νουςfilip, selský rozum, zdravý rozum - σωφροσύνη, σύνεσηopatrnost - επιμέλεια, προσοχή - εξυπνάδα, ευφυΐα, νοημοσύνη - μυαλό, νοημοσύνη, νοητική ικανότητα, ευστροφία, εξυπνάδα, ευφυϊαhlava, mozek, mozková kapacita - δόλος, εξαπάτηση, επιδεξιότητα, ευστροφία, πανουργία, πονηριάlest, lstivost, mazanost, prohnanost, záludnost, zchytralost - μαγείαgénius - Ουρανός, ουράνια, παράδεισοςnebe - innovación (es) - συντονισμός - ευελιξία, πολυμέρεια, πολυπραγμοσύνηuniverzálnost, všestrannost - δεξιοσύνη, επιδεξιότητα, επιτηδειότητα, μαστοριάfortel, obratnost, zručnost - κατάρτισηtechnika - αποδοτικότηταvýkonnost - έθιμοmrav, obyčej, zvyk, zvyklost - σύμβασηnormál, poučka, pravidlo, šablona, společenské pravidlo, zvyklost - αίνιγμα, γρίφος, μυστήριο, μυστικόhádanka, tajemství, záhada - δίλημμαdilema - δυσκολία, εμπόδιοobtíž - δυσκολίαnesnáz, překážka, trable - στήριξηopora - άγκυραopora, páteř - forbidden fruit (en) - lákadlo, úplatek - αντικατάσταση, αντικαταστάτηςnáhrada, náhradník - επαγρύπνηση - underevaluation (en) - punto en el que uno no puede volverse atrás (es) - γούστο, διάκριση, εκτίμηση, επιλεκτικότητα, σεβασμόςgusto, pochopení pro, porozumění, vkus - alta costura (es) - μόδα, παροδική συνήθειαbláznivý nápad, libůstka, móda, módní výstřelek, výstřelek - contracultura (es) - ταυτοποίησηidentifikace - f, ψευδοεπιστήμηpavěda, pseudověda - εκλογή, εναλλακτική λύση, επιλογήalternativa, jiná možnost, možnost, volba, výběr - klíč - light (en) - tradición (es) - πραγματικότηταsvět - ζωή - ντεζά βυ, προμνησία - duševní potrava, duševní strava, potrava - issue (en) - προϋπόθεση, συνθήκεςohled, zřetel - θίγω, υπενθύμιση - neřád, otrava, protiva, svízel, trápení - espina, irritación (es) - άχθος, έγνοια, βάρος, δοκιμασία, φορτίοbřemeno, břímě, mlýnský kámen na krku, tíha, zátěž - zárodek - povaha - επιφάνειαskutečnost - ενότητα, σύνολο, όλοsoubor - μονάδαjednotka, kus - καρδιά, κούπαsrdce - έννοια, κτ. που βγάζει νοημα, νόημα, σημασίαvýklad - implication, import, significance (en) - η ουσία ενός θέματος, κύρια σημεία, κύριο στοιχείο, ουσίαpodstata - αξία, ιδεώδες - πρότυποstandard - πρότυπο, υπόδειγμαmodel, vzor - φαντασμαγορίαfantazmagorie - πρωτότυποmodel, obraz, paradigma, prototyp, typický představitel, vzor - πρόγευση, πρώτη γεύσηpředzvěst - διαβολισμόσ, σατανισμόσďáblovství - κουλτούρα, πολιτισμός - γνώσεις, γνώσις, ευρυμάθεια, μάθησηodborné vzdělání, učenost, vědomí, vědomosti, vzdělání - dirección (es) - τάσηtendence, trend - Call (en) - δογματισμός, μισαλλοδοξία, φανατισμόςbigotnost, dogmatismus, fanatismus - φανατισμόςfanatismus - συντηρητικότητα, συντηρητισμόςkonzervatismus - reakce - literature (en) - nuance - επίμαχο σημείο, ουσίαjádro věci, potíž - δημοφιλής φράση ή λέξηmódní slovo/pojem - μυστηριώδησ ή μαγική λέξη - ανοησίεςbula, žvásty - ίχνος, απομεινάρι, λείψανο, υπόλειμμαstín, stopa, zdání - zahraniční politika - επίλυση - ευφημισμός, μείωση της σημασίας, μετριασμένη παρουσίαση της πραγματικότητας, σκόπιμηslabé označení - ειρωνεία, σάτιρα, σαρκασμόςsarkasmus, satira - κατάληξη ανέκδοτουpointa - chiste breve, observación sucinta (es) - cauza, kauza - hlavolam, záhada - σχολαστικότησ, σχολαστικότηταpedanterie, puntičkářství - ευγλωττίαvýmluvnost - jerga burocrática (es) - αρχαϊσμόσarchaismus - ορθοφωνίαvýřečnost - bla-bla-bla, disparates, tonterías (es) - technobabble (en) - ευκρίνεια, περιεκτικότησ, περιεκτικότητα, σαφήνεια, συνοπτικότηταstručnost - περίφρασηopis - πλεονασμόσpleonasmus - metafora - βλαστήμια, βρισιάkletba, nadávka, zaklení - ασέβεια, βλασφημίαneuctivost, rouhavost - συγκατάθεση, συναίνεσηschválení, souhlas, svolení - αποκάλυψη, φανέρωμαobjev, odhalení, prozrazení, zjevení - υπαινιγμόσ εναντίον κάποιου, υπονοούμενοnarážka, špička - voice (en) - οιωνόσ - τίμια συναλλαγή - merecido (es) - αμοιβή, ανταμοιβή, πληρωμήpřínos, výhra - αποπληξία, κλονισμός, ξάφνιασμα, σοκotřes - ατύχημα, δεινοπάθημα, δυστύχημαnehoda, neštěstí - μαρτυρικός θάνατος, μαρτύριοkalvárie, mučednictví - διακοπή, χωρισμόςamputace, přerušení - ατυχίαmalér, nešťastná náhoda - δράμα, συμφορά, τραγικό γεγονός, τραγωδίαkalamita, katastrofa, neštěstí, pohroma, tragédie - επιφάνεια, θεοφάνεια, φώτα - πεπρωμένοosud, úděl, určení - βελτίωση, πρόοδοςpokrok, vylepšení - debakl, fiasko, pohroma - διαβάθμηση, διευθέτηση, προσαρμογή, ρύθμισηpřizpůsobení, regulace, úprava - γεγονός, ειδική περίσταση, περίστασηsběh událostí, událost - έκτακτη ανάγκηmimořádná okolnost, pohotovost - κρίσηkrize - Πτώση του Ανθρώπου - fire (en) - βλάβη, εξασθένιση, ζημιάúhona, zhoršení, ztráta - επανάσταση, ριζική μεταβολήrevoluce - αναποδιά, καθυστέρησηnakládačka, překážka - Πτώσηdědičný hřích - konflikt - απόστασηdistance, odstup - útlocit - διευθέτηση, σύστημα, ταξινόμησηdohoda, úprava, uspořádání - υψηλή κοινωνίαspolečnost, svět - υπερπληθυσμός - μάζα, όχλοςchátra, masa - αστική τάξη, μπουρζουαζίαburžoazie, střední stav - κοινότηταkolonie, osazenstvo, společenství - εκπολιτισμόςcivilizování - γενιάgenerace - ποικιλία, ποτπουρί, ποτ-πουρί, συλλογήkolekce, pestrý výběr, směs, směsice, sortiment, souprava, všehochuť - άνεμοςtok - κυβισμόςkubismus - απόσταση - γη της επαγγελίας, παράδεισοςblaho, nebe, ráj - κρυψώναskrýš, úkryt, zásobárna - άσυλο, καταφύγιοbezpečí, úkryt, útočiště - μοίρα, πεπρωμένοosud - Hijo (es) - φοβητσιάρης, φοβιτσιάρηςbaba, bába, bázlivec - ειδικός, εμπειρογνώμονας, εξπέρ, μετρ, σπεσιαλίσταςexpert, -ice, mistr, odborník, znalec - negr - Tío Tom (es) - poor white trash, white trash (en) - κινέζοσ χειρώναξ, χαμάλησkuli - piel roja (es) - Anglán - inglés (es) - Mick, Mickey, Paddy - angloamerický - Boche, Hun, Jerry, Kraut, Krauthead - σύμβουλοςporadce, poradenský, rádce - κάθαρμα, πρόστυχοςhajzl, idiot, kretén, mamrd, parchant, zkurvysyn - αυθεντίαautorita, znalec - αγόρι, εραστήςchlapec, frajer, galán, hoch, kamarád, kluk, milý, přítel - κακοποιός, μάγκας, παλιάνθρωπος, ταραχοποιό στοιχείο, τραμπούκος, χούλιγκανchuligán, násilník, neurvalec, rváč, surovec - βρέφος, μωρό, παιδίděťátko, dítě, miminko - συλλέκτηςsběratel - αντιρρησίας συνείδησηςodpůrce vojenské služby - άπειρος, αρχάριος, νεοφερμένοςholobrádek, mládě, nováček, rekrut, ucho, zelenáč, zobák - buzik, homouš, teplouš - horák, venkovan - caffer, caffre, kaffir, kafir (en) - light (en) - máquina (es) - μαέστροςmaestro, mistr - φίλος από τα παιδικά χρόνιαkamarád - δύναμηsíla - μικρόσωμο ζώο, νάνοσ, νανώδεσ ζώοprcek, šašek - shiksa, shikse (en) - άνθρωπος αμαρτωλός, αμαρτωλός , κριματισμένος-ce, hříšník - δημόσιος ανήρ, σημαντική φυσιογνωμία της πολιτικήςpolitik, státník - λειτουργικό κόστοσprovozní náklady, provozní výdaje, režijní náklady - požitek, vedlejší příjem, výhoda - απώλεια, ζημιά, χάσιμο, χασούραztráta - ασφάλεια, προφύλαξηkrytí - metralla, moneda suelta, pucho, suelta (es) - conspicuous consumption (en) - επιδείνωση, χειροτέρευσηdekadence, zhoršení, zkáza - ανάπτυξη, εμφάνιση, εξέλιξηvývoj - malabsorption (en) - rozmach, rozvoj - extremum, peak (en) - μηδένhloupost, nula - bugger all, Fanny Adams, fuck all, sweet Fanny Adams (en) - το ελάχιστο, το μίνιμουμdolní mez, minimum - χούφταhrst - ίχνος, μικρή ποσότητα, πολύ μικρή ποσότητα, υποψία, υπόνοιαnáznak, odstín, pel, pyl, stopa - παρτίδα, σωρός, φουρνιάbalík, chumáč, dávka, fůra, halda, hora, hromada, kupa, masa, moře, spousta, tucet, várka, záplava - billion, gazillion, jillion, million, trillion, zillion (en) - ευρυχωρίαmísto - βάση, θεμελίωσηpůda - γέφυραmost - λεπτομέρειαjednotlivost - κλίμακαměřítko - ισορροπίαrovnováha, vyváženost - φιλία, φιλική σχέσηdružba, přátelství - κρίσηkritická situace, krize - živel - περιβάλλονokolí, prostředí, svět - equilibrio (es) - inclusión (es) - rechazo (es) - καθεστώς, στάτουςstatus - άγρια κατάσταση, φυσική κατάστασηdivočina, příroda - άκρο άωτο, ακμή, αποκορύφωμα, ζενίθ, κορυφήposlední výkřik, špička, vrchol, vyvrcholení - περίπτωση, πράγμαpřípad, situace - θέση, κοινωνική θέσηpostavení, pozice, společenské postavení - κοινωνική θέση, υποδεδειγμένη θέσηmísto, postavení, pozice - mistrovský titul - přednost, priorita - subordinateness, subsidiarity (en) - ζωήléta, život - ηρεμία, σειρά, τάξη, τάξιpořádek, řád - mír, pokoj - αναρχία, αταξίαanarchie, bezvládí, chaos, zmatek - πανδαιμόνιοblázinec, chaos, cirkus, pozdvižení, vřava - incident - otřes - ψυχρός πόλεμοςstudená válka - ασυμφωνία, διαφωνίαnesouhlas, rozkol, rozladění, spor - svoboda - αυτοτέλεια, ελευθερίαautonomie, nezávislost, samostatnost, svrchovanost - polarizace - πλήρες αδιέξοδοmrtvý bod, slepá kolej, slepá ulička - nouze - kritický okamžik - τρομερή δυσχέρεια - energie, vitalita - δυσκολίαnouze - nesnáz, situace - napětí, stres - problém - αναγνώρισηpoznání, rozpoznání, uznání - απομόνωση, μόνωσηizolace - βελτίωσηpokrok, zlepšení - εξέλιξηvývin, vývoj - αχρηστίαnepoužívání - renovación, restauración (es) - λαμπρότητα, σημασία, σοβαρότητα, σπουδαιότηταdůležitost, významnost - έμφαση, βαρύτηταdůraz - γόητρο, κύροςprestiž - ανωνυμίαanonymita, utajení původce - αναγνώριση, διασημότητα, ενδοξότητα, λαμπρότητα, φήμη, όνομαdobré jméno, jméno, proslulost, sláva, věhlas - φήμηpověst, reputace - άνθρωπος, υπόληψη, φήμη, όνομαcharakter, pověst - φήμηsláva, vážnost, zvuk - αθλιότησ, αθλιότητα, εξεφτελισμόσ, καταντία, ταπείνωσηpotupa - διαφθορά, κατάπτωση, παρακμήchátrání, degenerace, úpadek - έλεγχος, επιβολή, ισχύς, κυριαρχίαnadvláda, převaha, vláda - κυριαρχία, υπεροχήnadvláda, převaha, vláda - paramountcy (en) - αναθεματισμός, κατάραodplata, zhouba - αθλιότητα, δυστυχίαbída, trápení, ubohost, utrpení - naléhavost, urgentnost - εξαναγκασμός, πίεσηtíseň, tlak - επίθεση, μάστιγα, προσβολήzamoření, zaplavení - ακεραιότητα, ολότηταcelistvost, integrita, jednota - πληρότηταúplnost - ολότηταcelistvost, úplnost - ατέλειαnedokonalost, nedostatek - hamartia, tragic flaw (en) - γραφτό, κακή μοίρα, μοίρα, πεπρωμένο, περίσταση, ριζικό, τύχηlos, osud, záhuba, zkáza - ευημερίαprosperita, prospívání - úspěch - καταστροφή, συμφοράkatastrofa, neštěstí, pohroma - αποτυχίαneúspěch, selhání - προοπτικήperspektiva, šance, vyhlídka, vyhlídky - ευκαιρία, καλή τύχη, πιθανότητα, προοπτικήmožnost, šance - ημέραden - λευκό μητρώο - ακαθαρσίαnečistota, znečištění - credit crunch, liquidity crisis, squeeze, tightening of money, tight money policy (en) - pleno empleo (es) - blahobyt, prosperita - πλούτος, πλούτος: αφθονία, χλιδήbohatost, bohatství, hojnost, nadbytek - μαμμωνάσ, πλούτοσmamon - φτώχειαbída, žebrota - ανάγκηnedostatek, nouze, nuzota - hygiena, zdravověda - άψογη, αγνότησ, αγνότητα, καθαρή εμφάνιση ή κατάστασηneposkvrněnost - πειθαρχία, σύστημα, τάξηřád, upravenost, uspořádanost - βρομιά, δύσκολη βρομιάnečistota, špína, svinstvo - αθλιότητα, προστυχιά, φιλαργυρίαšpína, špinavost - συνθήκεςkontext, poměr - πεδίοdoména, oblast, pole, sféra - περιοχήresort, rezort - άσχημες καιρικές συνθήκες, άσχημος καιρός, κακοκαιρίαdrsnost, psota - ατμόσφαιρα, γενική αίσθησηatmosféra, kolorit, nálada, ovzduší, prostředí - duch, tón - ασφάλειαbezpečnost - ασφάλειαbezpečí, bezpečnost, zajištění - peace, public security (en) - προστασίαochrana - κίνδυνοςnebezpečenství, nebezpečí - επικινδυνότητα, κίνδυνοςnástraha - clear and present danger (en) - κίνδυνοςriziko, sázka - απειλή, κίνδυνοςhrozba, ohrožení, strašák, strašidlo - forma, kondice - iluminace, osvícení - φιλοσοφική λίθοςkámen mudrců - nečistota - άτομο, ίχνος, ψήγμαčástečka, kousek, zrnko - σκόνηprach - άχρηστο υλικό, απορρίμματα, απόβληταodpad, odpadový, zmetek - přítomnost - σκοταδισμόςdoba temna, temno - Ημέρα της Κρίσεωςsoudný den - ώραchvilka - χρόνοςvěk - κατάλληλη στιγμή, περίσταση, στιγμήčas, vhodná chvíle - κλάσμα του δευτερολέπτου, στιγμήmrknutí oka, okamžik, zlomek sekundy - generace[Domaine]

-

 


   Publicidad ▼