» 

diccionario analógico

competenteที่มีทักษะดี - basicamente, fundamentalmenteโดยพื้นฐาน - abundanteอุดมสมบูรณ์ - excessivo, exuberanteที่มากมาย, ร่าเริง - accessible (en) - acessível, fácil de se conseguir - a medida que - convencionalmente - claramente - especificamenteมีลักษณะเฉพาะตัว - diretamente, imediatamente - analogicamente - principalmente, sobretudoอย่างสำคัญ, อย่างสำคัญที่สุด, โดยส่วนใหญ่ - afectado, enfático, fingido - especialmente, peculiarmenteอย่างแปลกประหลาด - conclusivamente, uma vez de por todasครั้งสุดท้าย, อย่างสรุป - aflitivamente, deploravelmente, lamentavelmente, tristementeอย่างเหงาหงอยและสิ้นหวัง, เต็มไปด้วยความเศร้า - habitualmente, normalmente, regra geral, vulgarmenteกฏทั่วไป, ตามปกติ, อย่างเป็นประจำ, โดยปกติ - erraticamenteอย่างไม่แน่ไม่นอน - abstractamente, abstractivamente, en abstracto (es) - materialในโลกของวัตถุ - grotescamenteอย่างแปลกประหลาด - hipócritaซึ่งมีสองหน้า, หน้าไหว้หลังหลอก - alternativamente (es) - correcto, correto, justoถูก , ถูกต้อง, ใช่ - manifestamente, notavelmenteอย่างโดดเด่น - adequadamente, convenientementeอย่างเหมาะสม - inappropriately, unsuitably (en) - adequado, apropriado, certo, idôneoที่เหมาะสม, เหมาะ, เหมาะสม - maldosamente, malevolamenteอย่างชั่วช้า, อย่างชั่วร้าย, อย่างเลว - de pertoอย่างใกล้ชิด - atraenteที่ดึงดูดความสนใจ, น่าพอใจ, มีเสน่ห์ดึงดูด, ยั่วยวน - cativante, enfeitiçado, fascinanteจับใจ, ที่ชื่นชอบมาก, ที่ทำให้หลงใหล, ที่น่าจับใจ, ที่น่าหลงใหล - pelo contrárioในทางตรงกันข้าม - atractivo - alegre, atraente, cativante, encantador, insinuante, jovial, sedutor - radicalmenteโดยมูลฐาน - excepcionalmenteอย่างยอดเยี่ยม - obtenívelที่สามารถได้มา - à venda, vende-seสำหรับขาย - agradavelmenteอย่างดี - não obtenível - regularmente - erradamente, erroneamente, por enganoอย่างไม่ถูกต้องเนื่องจากเข้าใจผิด, อย่างไม่เหมาะสม - generosamente, liberalmenteมีใจกว้าง, อย่างใจกว้าง - inoportunamente (es) - inteligivelmenteอย่างเข้าใจได้ดี - unintelligibly, ununderstandably (en) - unjustly (en) - habitualmenteตามธรรมเนียม, โดยปกติวิสัย - espiritualmenteโดยที่เกี่ยวกับจิตใจ - cansativamente, fastidiosamenteอย่างน่าเบื่อหน่าย - belo, deliciosoน่ายินดี, หรูหราสง่างาม - pulchritudinous (en) - encantadorสวยงามมาก - admirávelmente, louvavelmenteอย่างยกย่อง - agradavelmenteอย่างน่าพอใจ, อย่างน่ายินดี, อย่างพึงพอใจ, อย่างเพลิดเพลิน - desagradavelmente - por pouco, por uma unha negraอย่างแคบ ๆ, เพียงแค่ - bondoso, gentil - fielmenteอย่างจงรักภักดี - agradavelmente, deliciosamente, prazerosamente - vagamenteไม่ชัดเจน - com desonestidade, tortuosamenteอย่างเบี้ยว ๆ - em particular, especialmente, excepcionalmente, particularmenteอย่างพิเศษ, เป็นพิเศษ, โดยเฉพาะอย่างยิ่ง - internamenteภายใน - fosforescente - bondosamenteอย่างใจดี - injustamenteโดยมิชอบ - consequentially (en) - improvavelmente, incrivelmenteอย่างเชื่อถือไม่ได้, อย่างเป็นไปไม่ได้, อย่างไม่น่าเชื่อ - absurdamenteอย่างไม่เป็นเหตุเป็นผล - ignobilmenteอย่างชั่วช้า - ofensivamenteอย่างน่ารังเกียจ - baixamente, desprezivelmenteอย่างเลวทราม - diametralmente, diretamente - desagradavelmenteอย่างน่ารำคาญ, อย่างไม่เป็นที่พอใจ, อย่าไงม่ถูกใจ - sem honra, vergonhosamenteอย่างน่าละอาย, อย่างน่าอับอาย, อย่างน่าอับอายขายหน้า, อย่างเสื่อมเสีย - desonestamenteอย่างไม่ซื่อสัตย์ - hipocritamenteอย่างหน้าไหว้หลังหลอก - fielmente, lealmenteซื่อสัตย์ - deslealmenteอย่างทุจริต - assustadoramenteอย่างลึกลับน่ากลัว - effectually (en) - effectively, efficaciously (en) - desigualmenteอย่างไม่เท่ากัน - traiçoeiramenteอย่างไม่น่าไว้วางใจ - faultily (en) - esplendorosamenteอย่างสุกสว่าง - horrorosamenteอย่างน่ากลัว - perpendicularmente, verticalidade, verticalmenteอย่างตั้งฉาก, อย่างตั้งตรง - identicamenteอย่างเดียวกัน - ขาว, ซีด - colorido, vivoที่ชัดเจน, ที่มีสีสันสดใส - incolorที่ไม่มีสี - abracadabrante, desconcertador, desconcertante, pasmoso (es) - translúcidoที่ให้แสงผ่านได้น้อย - capacidade, energia, poder, potência, ser capaz deกำลัง, คนหรือสิ่งที่มีอำนาจหรืออิทธิพล, ประเทศมหาอำนาจ, พลัง, อำนาจ - barrento, toldado, túrbido, turvo - glauco - leitosoซึ่งมีสีคล้ายน้ำนม - servilmenteอย่างประจบสอพลอ, อย่างเชื่อฟัง - perfidiously (en) - pertinently (en) - lindamenteอย่างน่ารัก - com mérito, honrosamenteอย่างน่าเชื่อถือ - democratic, popular (en) - frequent (en) - general (en) - padrão, uniformizado - excepcionalซึ่งไม่ธรรมดา, พิเศษ, ยอดเยี่ยม, โดยเจาะจง - ซึ่งหายาก - incomum, invulgar - habitual, usualเป็นปกติ - acostumado, do costume, habitualคุ้นเคย, เคยชิน, เคยตัว, เป็นธรรมเนียม, เป็นปกติวิสัย, เป็นประจำ - plebeuธรรมดา - individualส่วนตัว, - específicoโดยเฉพาะ - respectivoเกี่ยวกับแต่ละสิ่งหรือบุคคล - distinto, separado - tacitamente - definitivamente - indignamenteอย่างไม่สมควร - utilmente - horrivelmenteเลวทราม - wholeheartedly (en) - especialmenteเป็นพิเศษ - immediately (en) - imediatamente - directamente, diretamenteอย่างตรงไปตรงมา, โดยตรง - convencionalเกี่ยวกับธรรมเนียมปฏิบัติ - bizarra, bizarro, esquisito, estranha, estranhoแปลกประหลาดมาก - físico, materialที่เกี่ยวข้องกับวัตถุ - erróneoไม่ถูกต้องเนื่องจากเข้าใจผิด - acreditável, plausívelที่น่าเชื่อถือ, น่าเชื่อถือ - inacreditável, incrívelซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้, ซึ่งไม่น่าเชื่อ, ยากที่จะเชื่อ - difícil, duro, edifícil, exigente, fastidiosoซึ่งยากลำบาก, ที่ต้องใช้ความพยายามมาก, ยากที่จะทำ, ยุ่งยาก - delicado - serious (en) - aborrecido, incomodativo, incómodo, maçante, perturbadorยากลำบาก - cómodo, fácil (es) - elementar, simplesขั้นต้น, บริสุทธิ์ - suaveอ่อนโยน - directo (es) - agudo, ríspido, severo - eficaz, eficiente, vistosoทำให้เกิดผลอันน่าพอใจ, ที่ให้ผลตามต้องการ, มีประสิทธิผล, ให้ผลดี, ได้ผล - apertadoที่พอดีตัว - equidistante, eqüidistante - equilátero - básicoมูลฐาน - crinkled, crinkly, rippled, wavelike, wavy (en) - implícito, tácito - interior, internoภายในร่างกาย, เกี่ยวกับเรื่องภายในประเทศ - interiorข้างใน, ภายใน, วงใน - exteriorที่มองเห็นได้, ภายนอก - desconhecido, estranho - funcionalซึ่งสามารถนำไปใช้ได้จริง - geralทั่วไป, ไม่จำกัด, ไม่เฉพาะเจาะจง - específicoโดยเฉพาะ - gastador, generoso, liberalฟุ่มเฟือย, เมตตากรุณา, เอื้อเฟื้อ, ใจดี - magnânimo, muito liberal, munificente - humilde, mauทรุดโทรม, อารมณ์เสีย - pobrísimo (es) - benéfico, bomน่าพอใจ, มีประโยชน์, สนุกสนาน, สภาพดี, อารมณ์, เป็นประโยชน์ - agradávelน่ายินดี - convenienteที่สะดวก, เหมาะสม - horrívelแย่ - negative (en) - bomสมเหตุสมผล, เจตนาดี, ใจดี - escuroชั่วร้าย - demoníaco, diabólico, dos diabos, irreverente, satânicoที่ชั่วร้าย, ที่ยากและท้าทาย, ใจบาป, ไม่มีเหตุผล - mefistofélico - bem-aventurado, ditosoมีความสุข - baixo, inferior - human (en) - humanoมีมนุษยธรรม - abrutalhado, animalesco, bestial, brutalเยี่ยงสัตว์, เยี่ยงสัตว์เดรัจฉาน - pequenoไม่มาก - alto, considerável, de peso, econsiderável, essencial, fundamental, grande, importante, significativoซึ่งมีความหมาย, ที่สำคัญมาก, สำคัญ - grande, importante - cardeal, central, essencial, fundamental, principalที่ร้ายแรง, ที่เป็นพื้นฐาน, สำคัญ, สำคัญที่สุด - principalที่สำคัญที่สุด, สำคัญที่สุด, สำคัญมากกว่าอย่างอื่น, สูง - históricoซึ่งเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ - sério - estratégico - valiosoที่มีคุณค่า - fútil - interessanteน่าสนใจ - absorvente, cativante, emocionante, intrgante, intriganteน่าสนใจ, วางอุบาย - aborrecido, cansativo, enfadonho, fastidioso, maçadorที่น่าเบื่อหน่ายอย่างที่สุด, น่าเบื่อ, น่าเบื่อหน่าย, ไม่น่าสนใจ - alto, farto, grandeขนาดเหมาะกับผู้ชาย, ใหญ่, ใหญ่โต - arregalado, de largoกว้าง - volumosoเทอะทะ - espaçoso, vastoกว้าง, กว้างขวาง, กว้างใหญ่, ที่สามารถบรรจุได้มาก - astronómico, colossal, estupendoน่าประหลาดใจ, มหึมา - duploการเพิ่มเป็นสองเท่า - enormeที่ใหญ่มหึมา - gigante, gigantescoมหึมา - gigantescoมหึมา - imenso, vastoมโหฬาร, ใหญ่โต - enorme, muito grande, que bateใหญ่มาก - diminuto, micro, micro-, minúsculo, muito pequeno, pequena, pequeninoจิ๋ว, เล็ก, เล็กมาก, เล็กมาก ๆ, เล็กและบอบบาง, แคระ - mínimo, minúsculo, nominalซึ่งเล็กน้อยมาก, ปริมาณเล็กน้อยมาก - suaveโทษ) เบา - intensivoเข้มงวด - sérioอย่างหนัก, เลวร้ายมาก - strong (en) - excessivo, exorbitanteซึ่งขึ้นสูงหรือตกลงทันที, ซึ่งมากเกินกว่าจะยอมรับได้, ฮวบฮาบ, เกินกว่าเหตุ - exorbitante, exorbitante/excessivoมากเกินไป, เกี่ยวกับการขู่เข็ญ - extremista, radical, ultraทั่วถึง, เกิน - moralistaทางศีลธรรม - degenerado, devasso, dissolutoซึ่งมัวเมาในตัณหาราคะ, ซึ่งไร้ศีลธรรม, ที่ล่อลวงให้ทำผิดศีลธรรม, ที่เสื่อมลง, เสเพล - natural (en) - detestável, repelenteที่เกลียดชัง, น่าชิงชัง, น่ารังเกียจ - desagradável, nojento, repugnanteน่าขยะแขยง, น่ารังเกียจ, เป็นที่น่ารังเกียจ - antigo - fresco, novoยังไม่มีใครเคยใช้, ใหม่ - recent (en) - sin usar (es) - virgin (en) - com a idade de, idosoซึ่งมีอายุ, สูงอายุ, แก่, แก่กว่า - maior de edade - emérito (es) - jovemความเป็นหนุ่มสาว, หนุ่ม, เยาว์วัย - adolescenteซึ่งยังเยาว์วัย, เกี่ยวกับคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาว - jovemมีลักษณะของเด็กผู้หญิง, เหมือนเด็กหญิง - pequeno - medíocreไม่เด่น - mediano, médio, medíocro, suficiente/razoávelกลาง ๆ, ปานกลาง - common (en) - habitual/corriqueiroตามปกติ - enorme, extraordinário, fabuloso, maravilhosa, maravilhosoดีเยี่ยม, ถ้าไม่เห็น ก็ไม่นึกถึง, น่าอัศจรรย์, ประหลาดมาก, ยอดเยี่ยม, ยอดเยี่ยมมาก, เยี่ยม, เลอเลิศ, ใหญ่โตมาก - originalใหม่ - insólito, novo - innovador (es) - banal, batido, gasto, trivialซ้ำ ๆ ซาก ๆ - admissívelซึ่งยอมรับได้ - agradávelที่ให้ความเพลิดเพลิน, เพลิดเพลิน - positivoจำนวนมากกว่าศูนย์, ซึ่งถูกต้อง, มีจำนวนอิเล็คตรอนน้อยกว่าปกติ, แน่ใจ - negative (en) - neutral (en) - forteมีพลัง, เข้มข้น - coercivo - potent, strong (en) - vigoroso - impotenteที่ไม่มีประสิทธิภาพ - atraente, correcto, decenteงดงาม, น่านับถือ, มีเกียรติ, เหมาะเจาะ - cerimonioso, puritano, virtuosoพิถีพิถันมากไป, สงบเสงี่ยม - puroบริสุทธิ์, สะอาด, แบบเพียว ๆ - forteแข็งแรง - injustificado (es) - regular - diariamente, diário, por dia, quotidiano, todo o dia/cotidianoซึ่งเกิดขึ้นทุกวัน - official, prescribed (en) - mesmo, semelhanteเหมือนกัน, ไม่เปลี่ยน, ไม่แตกต่าง - different (en) - várioซึ่งแตกต่างกัน - parecido, semelhante, similarเหมือนกัน - ซึ่งไม่พอใจ - importante, significativoมีความหมายสำคัญ - insignificanta, insignificanteไม่สำคัญ - elementar, essencial, fundamental, primário - intricado - complicadoที่ซับซ้อน, ที่เกี่ยวข้อง, ยากที่จะเข้าใจ - composite (en) - adulador, lisonjeiro - liso (es) - retorcidoซึ่งเป็นตะปุ่มตะป่ำ - tortuous, twisting, twisty, voluminous, winding (en) - potenteรุนแรง, แข็งแรง, โดดเด่น - weak (en) - bastante, suficienteที่พอเพียง, พอเพียง - inadequado, insuficiente, insuficientementeขาดแคลน, อย่างขาดแคลน, ไม่พอเพียง - escassoเล็กเกินไป - superior - eexímio, excelente, exímioยอดเยี่ยม - belo, bomดีเยี่ยม, ถูกต้อง, น่าพึงพอใจ, เก่ง, เห็นด้วย - barato, desprezível, inútil, ordinário - rentávelซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อหวังกำไร - medíocreธรรมดา - diáfano, transparenteซึ่งถูกปกคลุมด้วยเยื่อบาง ๆ - útilซึ่งช่วยเหลือ - inútil, vãoไร้ประโยชน์ - variadoหลากหลาย - variávelซึ่งเปลี่ยนแปลงได้ - iterativo - morno, tépidoค่อนข้างอุ่น, จืดชืด, อบอุ่นพอควร - estreita, estreito, limitadoแคบ, ไม่กว้าง - cilíndrico - sostenible, sustentable (es) - altruísmo - atençãoไตร่ตรอง - diplomacia, discrição, tactoความมีไหวพริบ, ประสาทสัมผัส - delicadeza, subtilezaความละเอียดอ่อน, ความสามารถในการแก้ไขสถานการณ์ - virtudeการมีศีลธรรม - virtude - equidade, justeza, justiçaความถูกต้อง, ความยุติธรรม - razãoความถูกต้อง - robustez, vigorความแข็งแกร่ง, ความแข็งแรง - coragemความกล้า - vitalidadeความแข็งแรง - calcanhar de Aquiles - velocidade - aceleração[Domaine]

-