Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

duglig, skickligcompetente - fundamentalt, i grunden, i grund och botten, i huvudsakbásicamente, en el fondo, en esencia, esencialmente, fundamentalmente - rikligabundante - översvallande, sprudlande, ymnigabundante, eufórico, pródigo, profuso - accessible (en) - åtkomlig - allteftersoma medida que - konventionelltconvencionalmente - klart, tydligen, tydligt - särskilt, uttryckligenespecíficamente - direkt, raktdirectamente - analógicamente - framför allt, huvudsakligen, mest, till största delen, väsentligenen su mayoría, más que nada, principalmente, sobretodo, sobre todo - högtravande, uppblåstafectado, altilocuente, altílocuo, altisonante, altísono, artificial, artificioso, campanudo, grandilocuente, hinchado, rimbombante - besynnerligt, egendomligt, märkligtespecialmente, particularmente - avgörande, avslutande, en gång för alladefinitivamente, de una vez, de una vez para siempre, de una vez por todas - eländigt, sorgligtde manera afligida, deplorablemente, lamentablemente, lastimeramente, lastimosamente, tristemente - i vanliga fall, normalt, som regel, vanemässigt, vanligen, vanligtviscomúnmente, con asiduidad, generalmente, habitualmente, normalmente, por lo común, por lo general, por norma, por norma/regla general - ojämntirregularmente - abstraktabstractamente, abstractivamente, en abstracto - materiellmaterial - grotesktgrotescamente - falsk, hycklande, skenheligde dos caras, falso, hipócrita - omväxlande, skiftesvis, växelvisalternativamente - rätt, riktigadecuado, correcto, justo - i synnerhet, märkbart, påfallandeespecialmente, notablemente - lämpligt, passandeadecuadamente, apropiadamente, aptamente, aseadamente, bien, como corresponde, como es debido, convenientemente, debidamente, decentemente, decorosamente, indicado, sin inconveniente - inappropriately, unsuitably (en) - lämplig, passande, rätt, som duger, träffande, värdig, vederbörligacomodable, adecuado, apañado, apropiado, apto, bueno, conveniente, cualificado, indicado, oportuno, propio - elakt, illa, ondskefulltcon maldad, cruelmente, malvadamente - grundligt, nära, tättdetenidamente, estrechamente, mucho - attraktiv, tilltalandeatractivo, atrayente, encantador, interesante - betagande, fängslande, fascinerande, förtrollandecautivador, encantador, encantadora, fascinante, hechicero - tvärtoma la inversa, al contrario, al revés, por el contrario, todo lo contrario - atractivo, atrayente - älskvärd, charmerande, vackerencantador - radikaltradicalmente - exceptionellt, osedvanligt, sällsyntexcepcionalmente - anskaffbar, som kan fås, tillgängligadquirible, en existencia, en venta, obtenible - till saluen venta, se vende - trevligtagradablemente - oanskaffbaragotado, inasequible - jämnt, regelbundet - av misstag, felaktigterréneamente, erróneamente, por equivocación - frikostigt, generöst, liberaltgenerosamente, liberalmente - inoportunamente - begripligt, förståeligtde manera intelegible, inteligiblemente - unintelligibly, ununderstandably (en) - unjustly (en) - brukligt, sedvanligt, vanligthabitualmente - andligt, religiöst, själsligtespiritualmente - långtråkigtaburrido, tediosamente - härlig, lysande, praktfull, underbarespléndido, guapísimo, hermoso, magnífico, maravilloso, precioso, vistoso - pulchritudinous (en) - förtjusande, hänförandeencantador - berömvärt, lov-admirablemente, loablemente - angenäm, angenämt, behagligt, tilltalande, trevligt, välgörandeagradablemente, amablemente, gratamente, íntimamente, placenteramente, simpáticamente - otrevligt - med knapp nöd, med nöd och näppe, nätt och jämntal último momento, apenas, por los pelos, por muy poco, por poco, por un pelo - välvillig, vänligagradable, amable, bondadoso, simpático - trogetfielmente - angenämt, behagligt, delikat, läckert, utsökt, välgörandeagradablemente - vagtvagamente - böjt, krokigt, krökt ohederligtpérfidamente, sin honestidad, tortuosamente, venalmente - i synnerhet, särskilt, speciellten especial, en particular, especialmente, particularmente - i det inre, invärtesinternamente - fosforescerandefosforescente - välvilligtbenignamente - orättvistinjustamente - consequentially (en) - osannolikt, otroligtde manera improbable, improbablemente, increíblemente, inverosímilmente - absurt, löjligtabsurdamente, disparatadamente, insensatamente - skamligtinfamemente, innoblemente, vilmente - motbjudande, vidrigtodiosamente - föraktligt, ömkligtbajamente, de manera despreciable, de manera infame, infamemente, mal, malamente, mezquinamente, ruinmente, vilmente - diametraltdiametralmente - obehagligt, otrevligtdesabridamente, desagradablemente, secamente - skamligt, skandalöst, vanhedrandedeshonrosamente, deshonroso, ignominiosamente, infamemente, sin fama, sin gloria, vergonzosamente - oärligtdeshonestamente, sobornable - hycklande, skenheligtafectadamente, hipócritamente - lojaltfielmente, lealmente - illojaltdeslealmente, infielmente - kusligtespeluznantemente, horripilantemente, misteriosamente - effectually (en) - effectively, efficaciously (en) - på ett icke likvärdigt sättdesigualmente - förrädiskt, svekfulltengañosamente, falsamente, traicioneramente, traidoramente - faultily (en) - på ett glänsande sättresplandecientemente - anskrämligt, vederstyggligthorriblemente, horrorosamente - lodrätt, vertikaltperpendicularmente, verticalmente - identisktidénticamente - bride, white (en) - färgrik, färgstark, målandeatractivo, de color lleno, lleno de colorido, vistoso - färglösincoloro - abracadabrante, desconcertador, desconcertante, pasmoso - []genomskinlig, halvgenomskinlig, translucenttranslúcido, transluciente, traslúcido, trasluciente - el-, kraft, makt, maskin-, stormakt, styrkabrazo, energía, fuerza, lozanía, poder, poderío, pujanza - grumlig, rörigtúrbido - blågrönglauco - mjölkaktig, mjölkiglechoso - inställsamt, lismande, serviltservilmente, sumisamente - perfidiously (en) - pertinently (en) - fint, näpet, söttlindamente - aktningsvärt, hedrandedecentemente, de manera digna de alabanza, honorablemente, honoríficamente, honrosamente, meritoriamente - democratic, popular (en) - frequent (en) - general (en) - standard-básico, de base, definitivo - exceptionell, sällsynt, särskild, synnerligexcepcional, extraordinario, particular - poco común, raro - osedvanlig, ovanlig - vanlig, vanligtacostumbrado, común, habitual, usual - bruklig, invand, sedvanlig, vanemässig, vanligacostumbrado, costumbre, de costumbre, hábito, habitual - enkel, vanligcorriente - enskild, individuellindividual, separado - särskild, speciellespecial, específico, particular - respektiverespectivo - åtskild, skild - tácitamente - definitivamente, inalterablemente, irrevocablement - ovärdigtindignamente - till nyttaútilmente - useltasquerosamente, despreciablemente, infamemente, vilmente - wholeheartedly (en) - specielltespecialmente - immediately (en) - ögonblickligen, på direktenal instante, de inmediato, inmediatamente, instantáneamente, ya - direkt, omedelbart, rakt framderechamente, derecho, directamente, en línea recta, todo derecho - konventionell, sedvanlig, traditionsbundenconvencional - bisarr, konstigestrafalario, estrambótico, extraña, extraño, extravagante, raro - fysisk, konkret, materiell, påtagligcorporal, físico, material - felaktig, oriktigerróneo - pålitlig, plausibel, rimlig, tillförlitlig, trolig, trovärdigcreíble - ofattbar, otroligincreíble - besvärlig, hård, mödosamarduo, denso, difícil, dificultoso, duro, fastidioso, pesado, problemático - kinkigdelicado - serious (en) - besvärande, besvärlig, bråkig, elak, krånglig, plågsamdifícil, inoportuno, molesto, problemático - cómodo, fácil - elementär, enkel, nybörjar-, renbásico, elemental, mero, puro - hal, inställsammeloso, zalamero - directo - häftig, sträng, svår - effektfull, effektiv, verkningsfull, verksamde buen rendimiento, eficaz, eficiente, llamativo, logrado, vistoso - åtsittande, snäv, trångajustado - equidistante - liksidigequilátero - grund-, grundläggandebásico, elemental - crinkled, crinkly, rippled, wavelike, wavy (en) - outtaladimplicado, implícito, tácito - inre, inrikes, intern, invändig, invärtesinterior, interno - in-, inner-, inre, invändiginterior - utvändig, yttreexterior - främmande, obekant, okänd - funktionellfuncional, práctico - allmän, genomgåendegeneral - särskild, speciellespecífico - ansenlig, fördomsfri, frikostig, generös, givmild, slösaktig, tolerant, vidsyntconsiderable, dadivoso, desprendido, generoso, liberal, pródigo - generös, oförbehållsammunificente, pródigo - elak, eländig, otäck, torftighumilde, malhumorado, malo, pobre - pobrísimo - bra, fördelaktig, god, nyttig, välgörandeagradable, beneficioso, bueno, en buenas condiciones, en forma, sano, satisfecho, contento, útil - behaglig, fin, välkommengrato - läglig, lämplig, passandeadecuado, cómodo, conveniente, conveniente, cómodo - urdå-horrible - negative (en) - god, gott, snäll, vettigamable, buena, bueno - ond - avskyvärd, djävulsk, förfärlig, ogudaktig, ohelig, ondskefull, överdjävulskdemoniaco, diabólico, impío, indebido, irreverente, ofensivo, profano, satánica, satánico, ultrajante - diabólico - lycksalig, saliggörande, sällafortunado, beatífico, beato, bienandante, bienaventurado, bienfortunado, bienhadado, contento, dichoso, feliz, jubiloso - låg, lägre, lågt stående, obetydlig, ringa - human (en) - humanhumano - djurisk, råasnal, bestial, brutal, bruto, duro - i liten skala, liten, obetydlig, små-pequeño - betydelsefullt, signifikant, stor, tungt vägande, väsentligconsiderable, de peso, esencial, fundamental, gran, importante, mayor, significativo - stor, viktig - central-, fundamental, grundläggande, huvud-, kardinal-, nyckel-cardinal, clave, fundamental, principal - första, hög, högsta, huvud-, huvudsaklig, primär, viktigastalto, mayor, principal, supremo - historiskhistórico - allvarlig, seriös - estratégico - värdefullvalioso - obetydlig, trivialfútil - intressantinteresante - fängslande, gripande, intressant, spännande, underfundigabsorbente, cautivador, intrigante, que engancha - []tråkig, enformig, långtråkig, själsdödande, tjatig, trist, tungaburrido, atediante, embotador, embrutecedor, insípido, insulso, molesto, monótono, pesado, repetitivo, soso, tedioso - i mansstorlekgran, grande, mayor - bred, storde largo, grande - klumpigt, skrymmandeabultado, voluminoso - rymligamplio, espacioso, extenso, vasto - häpnadsväckande, kolossal, otroligaltísimo, colosal, estupendo, fantástico, maravilloso, muy alto - dubbel, stordoble - enorm, jättestoragigantado, altísimo, descomunal, enorme, fenomenal, grandísimo, grandote, inmenso, tremendo - enorm, gigantisk, jättelik, jättestor, väldigdescomunal, enorme, gigante, gigantesco - kolossal, mastodont-descomunal, gigantesco, inmenso - enorm, oerhörd, ofantlig, väldiginmenso, vasto - jätte-, jättestorenorme, gigante - liten och nätt, mikro-, mycket liten, pyttelitenchiquita, diminuto, menuda, micro-, minúsculo, pequeñísimo, pequeñito - mycket lite, obetydlig, symbolisk, väldigt liteínfimo, minúsculo, muy pequeño, simbólico - lindrig, mildleve, ligero - intensivintensivo - svårgrave, serio - strong (en) - magstark, omåttlig, orimlig, oskälig, överdrivetexcesivo - ocker-, omåttlig, orimlig, rövar-abusivo, de, excesivo, exorbitante - genomgripande, radikal, ultra-, ytterlighets-extremista, radical, ultra - moraliskmoral - degenererad, lastbar, lättsinnig, sedeslös, utsvävande, vansläktaddegenerado, desenfrenado, desvergonzado, disipado, disoluto, fornicador, libertino, licencioso, vicioso - natural (en) - avskyvärd, förhatlig, frånstötande, motbjudandeaborrecible, detestable, odioso, repelente, repugnante, repulsivo - äcklig, motbjudande, osmaklig, otäck, vedervärdigasqueroso, desagradable, horrible, repugnante - före detta, tidigareex- - färsknuevo, reciente - recent (en) - sin usar - virgin (en) - ålderstigen, äldre, gammal, i en ålder av, litet till åren kommenanciano, de edad, de edad avanzada, mayor, viejo - myndigmayor de edad - emeritusemérito - liten, ungdomligjoven, juvenil - tonårig, tonåring, tonårs-, ungadolescente - flickaktigafeminada, de niña, juvenil - liten, små, smått - ordinärmediocre, ordinario, vulgar - ganska bra, hygglig, medel-, medelmåttig, någorlunda, ordinärmediano, mediocre, regular - common (en) - alldaglig, vanlig, vardaglighabitual - enorm, fantastisk, förfärlig, förunderlig, helfin, helt underbar, kolossal, toppen, toppenbra, underbar, väldigenorme, estupendo, fabuloso, fantástico, magnífico, maravilloso, tremendo - originelloriginal - hittills okänd, nymodig - banbrytandeinnovador - banal, nöttbanal, cliché, estereotipado, gastado, lugar común, manido, manoseado, ramplón, tópico, trillado - godtagbar, tilllåtenadmisible, permisible, tolerable - behaglig, njutbar, underhållande, välgörandeacepto, agradable, grato, placentero - positiv, säkerafirmativo, concluyente, definitivo, positivo - negative (en) - neutral (en) - kraftfull, kraftig, mäktig, potent, starkfuerte, potente - coactivo - kraftig, mäktig, potent - kraftfull, stark - kraftlös, maktlös, vanmäktigimpotente, sin autoridad - fin, hygglig, med behagligt utseende, passande, snäll, tillbörligamable, atractivo, decente - moraliskt sträng, prudentlig, striktformal, gazmoñero, gazmoño, mojigato, puritano, remilgado - äkta, oblandad, renpuro, solo - frisk, i gott skick, sundfirme, sano, sólido - obefogad, oberättigad, oförsvarlig, ohemulinjustificado - jämn, regelbunden - dagligen, dagligt, om dagen, per dagal día, cada día, cotidianamente, cotidiano, de cada día, de todos los días, diariamente, diario, por día, todos los días - official, prescribed (en) - []samma, sammaigual, mismo, parecido, semejante - different (en) - olikartad, varierandediverso, vario - lik, likartad, liknandeparecido, semejante, similar - otillfredsställande, otillräckliginsatisfactorio - menande, talande, uttrycksfullelocuente, expresivo - oansenlig, obetydliganodino, baladí, deslucido, fútil, indiferente, insignificante, nimio, tenue - fundamental, grundläggandeelemental, esencial, fundamental, primordial - inveckladcomplejo, intrincado - intrikat, invecklad, komplicerad, krångligcomplejo, complicado, intrincado - composite (en) - krypandeadulatorio - rätliso - knotig, krokignudoso, retorcido - tortuous, twisting, twisty, voluminous, winding (en) - fuerte, poderoso, potente - weak (en) - adekvat, nog [], tillräckligt, tillräckligt []adecuado, bastante - bristande, bristfällig, bristfälligt, insufficient, otillräcklig, otillräckligtinadecuado, inadecuado, inapropiado, inapropiado, insuficiente, insuficientemente - trångescaso - förstklassig, högre, överlägsen, utmärkt - utmärkt, utomordentlig, ypperligde primera, elegido, excelente - bra, fin, utmärktcorrecto, excelente, positivo - billig, lättköpt, tarvlig, usel, värdelösmalucho - affärsmässigrentable - medelmåttig, mediokermediocre - genomskinlig, spindelvävslik, transparent, tunntransparente, vaporoso - hjälpsamservicial, útil - fåfäng, fruktlös, meningslösfútil, inútil, vano - brokig, färgsprakande, fläckig, spräckligabigarrado - varierandevariable - iterativiterativo - ljummenpoco entusiasta/caluroso, templado, tibio - ensidig, inskränkt, smal, trång, trångsyntestrecha, estrecho, reducido - cylindriskcilíndrico - sostenible, sustentable - altruism, oegennyttaaltruismo, altruísmo, entrega - tankfullhetatención, consideración, estado pensativo/meditabundo, miramiento - omdöme, takt[], taktfullhetconsideración, diplomacia, discreción, modestia, reticencia, secreto, sigilo, tacto - finess, finhet, ömtålighetdelicadeza, diplomacia, discreción, finura, sutileza - dygdighetvirtud - dygd - rättmätighet, rättvisa, riktighetequidad, justicia - rättapropiado, cierto, conveniente, propio, razón - kraftfullhet, robusthet, tålighetfortaleza, lozanía, resistencia, robustez, verdor, vigor - modagalla, agallas, agarre, arena, arresto, bandullo, barriga, bemol, buche, cipote, cojón, coraje, hígado, hombradía, lacha, mondongo, perendengue, redaño, tripa, valor, vientre, vísceras - uthållighetaguante, fondo, nervio, resistencia, vigor - AkilleshälTalón de Aquiles - hastighet, snabbhetceleridad, ligereza, prontitud, rapidez, velocidad - acceleration[Domaine]

-

 


   Publicidad ▼