» 

diccionario analógico

approach, approaching, coming, nearing, nearness, propinquity, proximity - advance, advancement, forward motion, onward motion, procession, progress, progressionelőrehaladás, fejlődés, haladás - locomotion, travelhelyváltoztatás - lunge, lurchhirtelen szúrás, megdőlés, támadás - travel, traveling, travelling, travels, tripkirándulás, utazás - chase, following, pursual, pursuittörekvés, üldözés, űzés - ascending, ascension, ascent, risefelemelkedesbottom, felszallas - descentleereszkedés - oscillation, rocking motion, swing, swinging, swinging motion, vacillationhimbálódzás, libbenés - return - coast, glide, slidesiklás - slippage - flow, leaking, streamáram, áramlás - crawlmászás - hurrying, speed, speeding - displacement, translationelmozdulás - displacement, shift, shiftingcsúszás, elmozdítás - haste, hurry, rush, rushingsietség - action, maneuver, manoeuvre, playholtjáték - migration - agitationagitáció, felkavarodás, izgatottság - inclination, incliningmeghajtás - strokecsapás, kartempó, tempó[Spéc.]

go, go along, locomote, move, travelmegy, terjed - displace, move, rehang, shuntelmozdít - move, move housekiköltözködik, költözködik, más házba költözik - motionalmozgási[Dérivé]

motion (n.) • move (n.) • movement (n.) • mozdulat (n.) • mozgás (n.)

-