Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

approach, approaching, coming, nearing, nearness, propinquity, proximitytulek, tulemine - advance, advancement, forward motion, onward motion, procession, progress, progressionareng, edasiliikumine, edusamm - locomotion, travelkulg, kulgemine, liikumine - lunge, lurchküljelekalle, torge - travel, traveling, travelling, travels, tripreis, reisid, reisimine - chase, following, pursual, pursuitjälitus, tagaajamine - ascending, ascension, ascent, rise - descentlaskumine - oscillation, rocking motion, swing, swinging, swinging motion, vacillationlehvimine - return - coast, glide, slideliuglemine - slippage - flow, leaking, stream - crawlteokiirus - hurrying, speed, speeding - displacement, translationasendamine, teisaldamine - displacement, shift, shiftingsegamine, ümberlülitamine - haste, hurry, rush, rushingkiirus - action, maneuver, manoeuvre, playliikumine, lõtk, manööver - migrationmigratsioon, rahvaränne, ränne - agitationagitatsioon, ässitustöö, erutus, kihutustöö, üleskutsumine - inclination, incliningkallutamine - stroketõmme, üksikliigutus[Spéc.]

go, go along, locomote, move, travelkulgema, levima, liikuma, minema, siirduma - displace, move, rehang, shuntliigutama, ümber paigutama - move, move housekolima - motional[Dérivé]

kohavahetus (n.) • motion (n.) • move (n.) • movement (n.)

-

 


   Publicidad ▼