» 

diccionario analógico

approach, approaching, coming, nearing, nearness, propinquity, proximity - előrehaladás, fejlődés, haladásadvance, advancement, forward motion, onward motion, procession, progress, progression - helyváltoztatáslocomotion, travel - hirtelen szúrás, megdőlés, támadáslunge, lurch - kirándulás, utazástravel, traveling, travelling, travels, trip - törekvés, üldözés, űzéschase, following, pursual, pursuit - felemelkedesbottom, felszallasascending, ascension, ascent, rise - leereszkedésdescent - himbálódzás, libbenésoscillation, rocking motion, swing, swinging, swinging motion, vacillation - return - sikláscoast, glide, slide - slippage - áram, áramlásflow, leaking, stream - mászáscrawl - hurrying, speed, speeding - elmozdulásdisplacement, translation - csúszás, elmozdításdisplacement, shift, shifting - sietséghaste, hurry, rush, rushing - holtjátékaction, maneuver, manoeuvre, play - migration - agitáció, felkavarodás, izgatottságagitation - meghajtásinclination, inclining - csapás, kartempó, tempóstroke[Spéc.]

megy, terjedgo, go along, locomote, move, travel - elmozdítdisplace, move, rehang, shunt - kiköltözködik, költözködik, más házba költözikmove, move house - mozgásimotional[Dérivé]

motion (n.) • move (n.) • movement (n.) • mozdulat (n.) • mozgás (n.)

-

 


   Publicidad ▼