» 

diccionario analógico

entail (en) - omkastning, omsvängningconversão, inversão, reviravolta, viragem - adulteração - flyttmudança - filtration (en) - förenklingsimplificação - tillämpande av decimalsystemetdecimalização - övergång till metersystemetadoção do sistema métrico - variation (en) - mudança - diversificação - [] förändringmudança - ändring, byte, förändring, förskjutning, ombyte, omslag, omsvängningmudança, troca - ersättande, ersättningmudança, substituição, substituição (processos químicos) - befordranascenção, promoção - degraderingdegradação, despromoção - converter, mudança de estado - modifiering, modifikationalteração, mudança - rörelsedeslocamento, movimento, traslado - rörelsemovimentação - åtbörd, gest, mekanism, rörelse, teckendeslocamento, movimento, mudança - reorientação - mudança de magnitude - change of integrity (en) - förvandling, ombyggnad, omvändelse, omvandlingconversão, mudança, transformação - actualização, atualização - change of shape (en) - tillfredsställelsesatisfação - nacionalização - communisation, communization (en) - Secularização - renegociated rate mortgage, rollover, rollover mortgage, roll-over mortgage (en) - ersättare, ersättningsubstituto - downshift (en) - downshift (en)[Spéc.]

varieraalterar, cambiar, modificar, mudar - ändra, förändra[]alterar, mudar[Dérivé]

förändring (n.) • modificação (n.f.) • mudança (n.f.)

-

 


   Publicidad ▼