Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

jail delivery (en) - déréglementationderegulace - relèveosvobození - dégagement, démêlagerozpletení, vymotání, vyproštění - émancipationemancipace, osvobození - dégagementočištění od podezření, zbavení podezření - manumissionosvobození - parole (en) - délai probatoirezkušební lhůta - lavage, purge, purificationčistka, očista[Spéc.]

défourailler, donner la liberté, élargir, lâcher, libérer, mettre en liberté, relâcher, relaxer, rendre la libertéosvobodit, propustit, pustit volně, uvolnit - affranchir, décharger, dégager, exonérer, libéreroprostit, propustit - lâcher, relâcherosvobodit, ponechat volnost, pustit na svobodu, vysvobodit[Dérivé]

de déclenchement (n.) • libération (n.) • osvobození (n.) • propuštění (n.) • sortie (n.) • uvedení (n.) • uvolněný (n.) • vysvobození (n.)

-

 


   Publicidad ▼