Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

pogriješitidwaling; misvatting; misgreep; misslag; vergissing; abuis[Classe]

ce que l'on a oublié (fr)[Classe]

odsutnostafwezigheid[Classe]

nepažnja; neobaziranjeonoplettendheid; afwezigheid; verstrooidheid[Classe]

bezbrižnost; nemar; nemarnostnalatigheid; veronachtzaming; verwaarlozing; onachtzaamheid; omissie; onverzorgdheid; slordigheid; onzorgvuldigheid; roekeloosheid; onvoorzichtigheid; achteloosheid[Classe]

factotum (en)[Domaine]

SubjectiveAssessmentAttribute (en)[Domaine]

greška, pogreška, pogriješitiabuis, blunder, fout, misgreep, misslag, misverstand, vergissing[Hyper.]

ispustiti, izostaviti, izostavljati, previđati, propuštati, propustiti, zanemarivatinalaten, ontgaan, over het hoofd zien, overslaan, overspringen, skippen, vergeten, voorbijzien, weglaten - isključiti, isključivati, izbaciti, izbacivati, izbjeći, izbjegavati, izostavljati, izuzeti, propustitibuitensluiten, eruit laten, nalaten, uitgesloten, uitsluiten, uitzonderen - prekinutiafschaven, afslijpen, snijden, splitsen, wegblijven van[Dérivé]

 


   Publicidad ▼