» 

diccionario analógico

kansprobabilidade - quantum (en) - economische waarde, handelswaarde, waar voor zijn geldpreço, valor económico - fundamental measure, fundamental quantity (en) - cantidad definida (es) - indefinite quantity (en) - relative quantity (en) - metric, system of measurement (en) - cordage (en) - octaangetal, octaanwaardeoctanagem - magnetisation, magnetization (en) - inhoud, V, vol., volumecapacidade, volume - hoeveelheidvolume - gehalte - tijdeenheid, tijdseenheidunidade de tempo, Unidades de tempo - punt - Peça - interim, interimaat, intermissie, overgangsfase, overgangsjaren, overgangsperiode, overgangstijd, tussenperiode, tussenstation, tussentijdintervalo, intervalo de tempo, tempo - radical (en)[Spéc.]

mensural (en) - bepalen, kwantificeren, vaststellenmensurar, quantificar - afmeten, de maat nemen, meten, methode, opmeten, uitmetenmedir, mensurar, pesar - dankbaar zijn voor, evalueren, koersen, meten, nabespreken, ramen, schattenagradecer, apreciar, avaliar - gelijkstaan metadicionar, ficar por, montar a, significar, somar[Dérivé]

standaard{#169}uniformizado - nonstandard (en)[Dériv.]

gehalte (n. neu.) • graad (n.m.) • grootheid (n.f.) • hoeveelheid (n.) • kwantiteit (n.f.) • maat (n.) • maatstelsel (n.) • magnitude (n.) • mate (n.) • medida (n.) • meting (n.f.) • número (n.) • quantia (n.) • quantidade (n.)

-

 


   Publicidad ▼