Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

kansprobabilidad - quantum (en) - economische waarde, handelswaarde, waar voor zijn geldprecio, valor, valor económico - fundamental measure, fundamental quantity (en) - cantidad definida - indefinite quantity (en) - relative quantity (en) - metric, system of measurement (en) - cordage (en) - octaangetal, octaanwaardeoctanaje - magnetisation, magnetization (en) - inhoud, V, vol., volumecabida, cabimiento, volumen - hoeveelheidvolumen - gehalte - tijdeenheid, tijdseenheidunidad de tiempo - puntmomento preciso, punto - period of play, play, playing period (en) - interim, interimaat, intermissie, overgangsfase, overgangsjaren, overgangsperiode, overgangstijd, tussenperiode, tussenstation, tussentijdintervalo - radical (en)[Spéc.]

mensural (en) - bepalen, kwantificeren, vaststellendeterminar la cantidad de - afmeten, de maat nemen, meten, methode, opmeten, uitmetencalibrar, medir, pesar, tomar las medidas - dankbaar zijn voor, evalueren, koersen, meten, monsteren, nabespreken, opnemen, ramen, schattenevaluar, examinar, tasar, valorar - gelijkstaan metelevarse a, equivaler, ser, subir a, venir a ser lo mismo[Dérivé]

standaard{#169} - nonstandard (en)[Dériv.]

cantidad (n.) • cuanto (n.) • gehalte (n. neu.) • graad (n.m.) • grootheid (n.f.) • hoeveelheid (n.) • kwantiteit (n.f.) • maat (n.) • maatstelsel (n.) • mate (n.) • medida (n.) • meting (n.f.) • quantum (n.)

-

 


   Publicidad ▼