» 

diccionario analógico

teko, toimintaacción, actuación, hecho - saavuttamatta jääminen, suoriutumattomuusmalogro - kallistuminen - kannustaminen, motivoiminen - olettaminen, olettamus, oletus, otaksumasupuesto - hylkääminenrechazo, repulsión - luovutus, uhraaminen, uhrauspérdida - ajanviete, aktiivisuus, aktiviteetti, ammatti, harrastukset, toimet, toiminta, työactividad, animación, ocupación, quehacer - käyttöuso - arvio, arviointi, tuomiocriterio, juicio, parecer, valoración - tuotanto, valmistusproducción - oleskeluestancia, interrupción, permanencia - asuminen, asumisaika, oleskeluestancia, residencia - toimettomuus - estäminen, este, häirintä, häiritseminen, haitta, puuttumineninterferencia, obstaculización, obstrucción - estäminen, esto, tukkiminencesación, detención, parada - ryhmätoimiacción de grupo - jakaminen, jakelu, jako, levittäminen, levitysdistribución - laillistus, legitimaatio - tuhlaaminen - julistus, julkilausumaproclamación, promulgación - kommunikaatio, tiedonvälitys, viestintäcomunicación - puheakti, puhetoimitusacto de habla - rooli - tuotantoproducción - aktiivisuus, aktiviteetti, toiminnallisuusactividad - harkinta, huolellisuus, tarkkaavaisuus, varokeino, varotoimi, varovaisuuscircunspección, cuidado, miramiento, ojo, precaución, premeditación, prevención, previsión, primor, providencia, prudencia, recaudo, tiento - hankkiminen, saaminenadquisición, consecución - aiheuttaminen, kausaatiocausalidad, provocación - synnytys - lähteminen, lähtö, meneminenegreso, ida, marcha, partida, salida - keksiminen, löytäminen, löytödescubrimiento, hallazgo - hävittäminen, pois heittäminendesecho, disposición - toimeenpano, toteutusconsumación, efectuación, ejecución, realización - esille tuleminen, ulostulo - tasoitus, yhdenvertaistaminen, yhtäläistäminenequiparación, homogeneización, igualación, nivelación - esiin kaivaminen, haudan avaaminen, haudasta esiin kaivaminenexhumación - mitzvah - työntö, työntövoimapropulsión - takaisin saaminen, takaisinsaantirecobro, recuperación - pako - kosketuscontacto, roce, toque - johtaminen, johtuminen - vuokraus[Spéc.]

aiheuttaa, herättää, käynnistää, laukaista, panna alulle, panna liikkeelle, saada aikaan, sytyttääarrancar, causar, comenzar, desencadenar, empezar, hacer empezar, hacer estallar, poner en marcha, poner en movimiento, provocar - aiheuttaa, ajaa eteenpäin, innostaa, johdattaa, kannustaa, motivoida, olla vaikuttimena, saada aikaan, yllyttääempujar, motivar - lähteä liikkeelle, toimiaactuar, hacer, llevar a cabo[Dérivé]

acción (n.f.) • actividad humana (n.) • acto (n.m.) • hecho (n.) • inhimillinen toiminta (n.) • obra (n.f.) • tekeminen (n.) • teko (n.) • toimenpide (n.) • toimi (n.) • toiminta (n.) • työ (n.)

-

 


   Publicidad ▼