Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

habileté - cleavage (en) - medium (en) - décorationornamentering, utsmyckning - conditionomständigheter, skick, villkor - conditions, étatstatus - conditionnalité - état fondamentalgrundtillstånd - circonstances, ensemble de circonstances, état de choses, position, situationsituation - amours, aventure, idylle, liaison - lien, rapport, relationförhållande - système tribal, tribalismestamorganisation - utopie - dystopie - état naturel, état sauvage - isomérieisomeri - degré, niveaugrad, nivå, standard - bureau, charge, fonction, officeinneha sitt ämbete, vara vid makten - position, statut, statut socialställning, status - existenceexistens, förekomst, huvudpunkt, kärnpunkt, liv, tillvaro - inexistence, non êtant, non-être - mortdöd, döden, dödsfall - emploianställning - chômagearbetslöshet - ordre, ordre socialordning, ordnung - désordre, émeute, troubleskravaller, oordning, oro, orolighet, upplopp - antagonisme, hostilité, inimitiéfiendskap, fientlighet, motstånd, ovänskap - conflitkonflikt - illuminationbelysning, fasadbelysning, lampor, ljus, strålkastarbelysning - libertéfrihet - agent, déléguérepresentation - dépendance - mouvementrörelse - immobilisme, immobilité, surplace - lettre morte - activitéaktivitet, liv, verksamhet - état passager, état temporaire - imminencehotande närhet, överhängande fara - disponibilité, état de préparationberedskap, beredvillighet, snabbhet - flux, state of flux (en) - kalemia (en) - unionförening - maturité-dag, förfallotid, mannaålder, mogen ålder, mognad, vuxen ålder - immaturité, manque de maturitéomogenhet - chose qui rachète, grâceförsonande drag - damnation, damnation éternellehelvetesstraff - omniscienceallvetenhet - omnipotence, toute-puissanceallsmäktighet, omnipotens - infaillibilité, perfectionfulländning, fullkomlighet, perfektion - intégrité, unitéhelhet - défectuosité, imperfectionbristfällighet - administration judiciaire, séquestre - ownership (en) - obligationåtagande, förpliktelse - fin, mortundergång - annulment, revocation (en) - köpvärde - turgescence, turgor - homozygocité - hétérozygosité - pluralité - plurivalence - paternitéfaderskap - utilisation - chose du psychisme - état matrimonial, état matrimonial légal, situation maritale, situation matrimoniale, statut conjugal, statut maritalcivilstånd - esprit, état d'esprit, état émotionnelanda, sinnelag, stämning - état de la matière - condition économique, condition financière - anomalieabnormitet - aridité, sécheressetorka, torrhet - sécuritésäkerhet - sentimentkänsla, känslor, känslosamhet - nationhood (en) - inactivité - enlargement (en) - séparationseparation - néoténie - polyvalence[Spéc.]

état (n.m.) • skick (n.) • tillstånd (n.)

-

 


   Publicidad ▼