Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

人; 人类; 个人; 凡人; 男人; 男子; 人類människa; mänsklig varelse; individ; enskild människa; typ; dödlig; själ; man; karl; jordinvånare[ClasseHyper.]

(死亡; 逝世; 过世; 辞世; 死去; 去世), (終有一死的; 终有一死的; 必死的), (死亡率)(uppge andan; omkomma; gå under; gå bort), (upphörande; död; överlåtelse av egendom; slut; frånfälle), (livförsäkring), (bortdöende), (dödlig), (mortalitet; dödlighet)[termes liés]

biology (en)[Domaine]

Human (en)[Domaine]

有机体, 有機體, 生物organism - 起因grund[Hyper.]

人, 人们, 人士, 人类människor, personer[membre]

临死, 必死的, 終有一死的, 终有一死的, 臨死dödlig[CeQuiEst~]

使个人化, 使个性化, 赋予...个性uppfatta personligt - personificar (es) - personhood (en)[Dérivé]

自身jag - 大人, 成人, 成年人vuxen, vuxen människa - 冒险家, 冒险者, 冒險家äventyrare - 异常的人 - 申請人, 申请人, 被提名者kandidat, sökande - 被任命人, 被委派者 - 資本家, 资本家kapitalist - 捕捉者;捕吏erövrare, tillfångatagare - changer, modifier (en) - color-blind person (en) - 平民icke adlig person, ofrälse - meddelare - 参加比赛者, 參加比賽者tävlande - 懦夫feg, fegis, hare, kratta, kujon, mes, pultron, stackare, ynkrygg - 创作者, 创造者, 創作者, 創造者skapare, upphovsman - tvistande - 工程师, 工艺人员, 工艺学家, 技师, 技术专家ingenjör, teknolog - 款待者,表演者entertainer, underhållare, underhållningsartist - experimenter (en) - 专家, 專家, 能手expert, sakkunnig - cara (es) - 女子,雌性动物;女性的,雌的, 女子,雌性動物;女性的,雌的av honkön, hona, kvinna - individualist - 住户, 占有人,居住者, 居民[] innehavare, bofast person, invånare - 土著, 本地人infödd, inföding - dumbom, enfaldig person - 知识分子 - 年轻人grabb, minderåring, tonåring, unge, ung person, ungt djur, ung växt, yngling - 情人älskare - 会长, 領導, 领导, 领导人, 领袖, 首领ledare - 男人, 男子汉, 男性[] karl, han-, hane, hanne, -hanne, man, manlig, mansperson - agente monetario (es) - medborgare, undersåte - nonreligious person (en) - nonworker (en) - 同样的人或事, 同樣的人或事, 同行, 同辈, 同龄人, 地位相等的人, 對手, 相同的人jämlike, like, liknande - 觀測者, 观察员, 观测者, 观看者iakttagare, observatör - percher (en) - förelöpare - 原始 - persona religiosa (es) - sensualist - viajero (es) - desdichado, desgraciada, desgraciado, desventurado, infeliz, malapata (es) - persona non grata (es) - unskilled person (en) - 劳动者, 劳工, 工人, 手工工人arbetare, hantverkare - 非洲人 - person of color, person of colour (en) - 黑人, 黑鬼neger, svart, svarting, svart person - 白人, 白種人vit - 美洲土著, 美洲土著印第安人indian, infödd amerikan - slav - gentil, pagano (es) - 犹太人, 猶太人hebré, jude, judinna - 公羊, 白羊宫, 白羊座人 - Bull, Taurus (en) - Gemini, Twin (en) - Cancer, Crab (en) - Leo, Lion (en) - Virgin, Virgo (en) - Balance, Libra (en) - Scorpio, Scorpion (en) - Archer, Sagittarius (en) - Capricorn, Goat (en) - 水瓶座人 - Fish, Pisces (en) - 可憎的人avsky, hat - 戒酒者 - 成功人士, 成功者, 有成就的人[] lyckad [], succé - 相識的人, 相识的人bekant, vän - 让受方 - 积极的人 - 做某事的人, 实干家, 行为者görare, handlingsmänniska, verkställare - 评判员, 评判者domare, jurymedlem - 仰慕者, 钦佩者beundrare - 被收养者adoptivbarn - 反对者,对手, 对手;敌手, 对抗者, 對手;敵手, 對抗者antagonist, fiende, motspelare, motståndare, opponent - 被劝告者 - 建议者, 拥护者, 提倡者, 擁護者, 辩护者advokat, förespråkare, försvarare - 宣誓人, 誓约人 - 业余技艺家, 业余活动者, 业余爱好者, 業餘活動者amatör, icke-professionell - 逮捕者 - 了解真正价值的人, 评价者, 赏识者, 鉴赏者 - arrogator (en) - 威信, 官方, 当局, 魄力anseende, pondus - autodidakt, självlärd person - baby boomer, boomer (en) - baby buster, buster (en) - malo (es) - mala persona (es) - calvo (es) - balker, baulker, noncompliant (en) - 斗牛士tjurfäktare, toreador - 洗澡的人;游泳者badare - beard (en) - sängkamrat - 首位[] bäst [], topp - biter (en) - 金发的女人, 金發女郎blondin - bodybuilder, body-builder - 投弹手, 投彈手, 轰炸机attentatsman, bombman - (褐黑色头发的)女人brunett - buster (en) - 候选人, 候選人kandidat - case (en) - cashier (en) - celebrante (es) - camaleón (es) - adulador, zalamero (es) - 婴儿bäbis, baby c , spädbarn - chutzpanik (en) - closer (en) - torpe (es) - 收藏家samlare - 战士, 戰士, 格斗者, 格鬥者boxare, kämpe, kombattant, slagskämpe - complexifier (en) - compulsive (en) - computer user (en) - contemplative (en) - 改变宗教信仰者, 改變宗教信仰者konvertit, neofyt, nyomvänd, omvänd, proselyt - copiante, copión, imitamonas, mona, mono (es) - counter (en) - crawler, creeper (en) - criatura (es) - 债权人, 債權人fordringsägare - dancer, social dancer (en) - 死者,已故者avlidna, avlidne, döda, döde, död kropp, lik, påle - debaser, degrader (en) - 债务人, 債務人debitor, gäldenär - defecator, shitter, voider (en) - retrasante (es) - librador (es) - solicitante (es) - discriminado (es) - disentangler, unraveler, unraveller (en) - 持不同政见的(人)dissident, oliktänkande [] - divider (en) - domestic partner, significant other, spousal equivalent, spouse equivalent (en) - 极相似的人, 相似者, 面貌酷似的人dubbelgångare - dresser (en) - dribbler, driveller, drooler, slobberer (en) - 吸毒者 - ectomorph (en) - effecter, effector (en) - isabelino (es) - persona emotiva (es) - endomorph (en) - enjoyer (en) - enrollee (en) - 探险者, 探險者forsknings-, upptäcktsresande - 外向性格的人extrovert man, utåtvänd [], utåtvänd man - fantast, vurmare - faller (en) - fastener (en) - förtroendeman - first-rater (en) - 追隨者anhängare, följeslagare - free agent, free spirit, freewheeler (en) - 同情者, 朋友kamrat, vän, väninna - 潛逃者,逃跑者, 潜逃者,逃跑者bortsprungen, förrymd, rymling, skenande - gainer (en) - gainer, weight gainer (en) - 赌徒hasardspelare, spelare - gatekeeper (en) - gatherer (en) - bueno (es) - buena persona (es) - granter (en) - greeter, saluter, welcomer (en) - grinner (en) - groaner (en) - grunter (en) - guesser (en) - 残疾人, 跛子funktionshindrad - hater (en) - heterosexuell - 同性恋, 同性恋 ; 同性戀者, 同性恋者, 同性戀, 同性戀的, 同性戀者, 搞同性性行为的, 男同性恋, 男同性戀bög, gay, homo, lesbian - homunculus (en) - 盼望, 被寄托希望的人, 被寄托希望的人(或物)förhoppning - hoper (en) - huddler (en) - hugger (en) - inmune (es) - försäkringstagare - intérprete (es) - introvert kvinna - Jat (en) - gem, jewel (en) - 兇手,謀殺者, 凶手,谋杀者, 杀人犯, 杀人者, 杀手, 殺人者dödare, dråpare, mördare - 亲属, 亲属关系, 亲戚, 家属, 親屬, 親屬關系, 親戚släkt, släkting, släktingar - kneeler (en) - knocker (en) - apprehender, knower (en) - large person (en) - 拉丁人, 拉丁人的latinsk, person som tillhör de latinska folken - laugher (en) - 學習者, 學者 - zurdo (es) - liv - lightning rod (en) - flerspråkig bok, flerspråkig person, polyglott - letrado (es) - liver (en) - longer, thirster, yearner (en) - loose cannon (en) - máquina (es) - mailer (en) - desafecto, malcontento, revoltoso (es) - 人類människa - 操作者, 操纵者manipulatör - man jack (en) - masturbator, onanist (en) - medidor (es) - non-bank client, nonmember (en) - mesomorfo (es) - halvblod, korsning - medelsvensson - taumaturgo (es) - misogamist (en) - mixed-blood (en) - modern (en) - mother hen (en) - maimer, mangler, mutilator (en) - namer (en) - 同名的人namne - neglecter (en) - 邻居, 鄰居granne, granne; nabo - 中立者neutralt land, opartisk [] - nondescript (en) - nonparticipant (en) - persona a la que se le hace el vacío (es) - icke-rökare - desnudo (es) - nurser (en) - ocultista (es) - 乐观主义者optimist - orphan (en) - ostrich (en) - ejector, ouster (en) - paria - friluftsmänniska - 业主,老板,经营者, 佔有者, 占有者, 所有人, 業主,老闆,經營者ägare, innehavare - coddler, mollycoddler, pamperer, spoiler (en) - pansexual (en) - excuser, forgiver, pardoner (en) - 企业合作人, 伙伴, 合股人delägare, kompanjon, partner - interesado, parte (es) - passer (en) - personage, thingumajig, thingummybob, whatsit (en) - personificación (es) - perspirer, sweater (en) - philosopher (en) - 选拔者,选择者, 選拔者,選擇者medlem av en uttagningskommitté - pisser, urinator (en) - 設計者, 设计者planerare - powderer (en) - preserver (en) - proband, proposita, propositus (en) - public relations person (en) - 研究者, 追求者, 追赶者, 追踪者förföljare - pussycat (en) - quarter (en) - smitare - 激进分子, 激進分子radikal - 现实主义者, 現實主義者realist - rectifier (en) - 紅發人, 红发人rödhårig, rödtopp - registrante (es) - consolador (es) - repeater (en) - salvador (es) - rester (en) - controller, restrainer (en) - revenant (en) - 百万富翁, 百万富豪, 百萬富翁, 百萬富豪miljonär - högerhänt man - riser (en) - romper (en) - braquicéfalo (es) - 主管人员, 主管人員, 統治者härskare, ledare, styrelsemedlem - rusher (en) - 科学家, 科学工作者, 科學家forskare, vetenskapsman - scratcher (en) - eländig varelse, krake, lismare, medelmåtta, stackare, svansviftare - cloud seeder, seeder (en) - 搜查者sökare - känslomänniska, sentimentalist - sexobjekt - mover and shaker, shaker (en) - undertecknare - 傻瓜dumbom, tokstolle - six-footer (en) - skidder, slider, slipper (en) - 奴隶, 奴隸slav, träl - slave (en) - sömntuta - sloucher (en) - gorgojo (es) - smasher (en) - smiler (en) - sneezer (en) - oledor (es) - quejica (es) - snuffer (en) - snuffler (en) - socialiser, socializer (en) - tipo (es) - sounding board (en) - esfinge (es) - expectorator, spitter (en) - sprawler (en) - spurner (en) - vindögd person - smotherer, stifler (en) - stigmatic, stigmatist (en) - stooper (en) - struggler (en) - 供科学实验的人, 供科學實驗的人, 实验品, 白老鼠, 监视对象försökskanin - surrenderer, yielder (en) - prepper, survivalist (en) - 生还者 - 嫌犯, 嫌疑人, 嫌疑分子misstänkt - tapper (en) - 誘惑者, 诱惑者frestare, fresterska - termer (en) - 可怕的人, 极讨厌的家伙(人), 災禍plåga - testator - pelleja (es) - third-rater (en) - lanzador, tirador (es) - tigre (es) - duggler, toucher (en) - reship, transfer, transferee (en) - transexual, transsexual (en) - rén yāo, yì zhūang pìtransvestit - 尽力工作的人, 盡力工作的人;試驗者person som alltid bjuder till - tyrant (en) - opener, undoer, unfastener, untier (en) - 用戶, 用户användare, brukare - vanisher (en) - 被愚弄的人person som har blivit dragen vid näsan - 維多利亞女王時代的人, 维多利亚女王时代的人viktorian - visionario (es) - waiter (en) - waker (en) - walk-in (en) - needer, wanter (en) - 受保护者, 监护, 監護, 被监护人myndling, pupill - 武士;战士, 武士;戰士krigare, krigsman - watcher (en) - 体弱的人, 體弱的人klen individ, vekling - 孑孓slingerbult - winker (en) - withholder (en) - 連署人vittne - yawner (en) - 小人物nolla - 理想主义者, 理想主義者idealist - 外行 - 农民, 農民bonde, småbrukare - 程序設計唄, 程序设计呗, 軟件工程師, 软件工程师programmerare - 工人arbetare - 睡眠者den sovande - cariye (tr) - 保护者;保护装置, 护卫者, 護衛者beskyddare, föreståndare, försvarare, väktare - 受領人,接受者, 受领人,接受者, 破产产业管理人konkursförvaltare - europé - 合伙人;同伴, 合夥人;同伴ämbetsbroder, kompanjon - 制作者, 制造商, 製造商tillverkare - 典型, 典范, 模范förebild, mönster - 挑战者, 竞争者,对手, 競爭者, 競爭者,對手konkurrent, rival, rivaliserande, tävlande - (演出等的)主办人cirkus-, impressario, revydirektör, utställningschef - 指導者, 教师, 教師, 教练, 男教师, 男教師, 老师lärare, magister - native (en) - loved one (en) - abator (en) - abjurer (en) - 不可知论者 - ancient (en) - anti (en) - anti-American (en) - archaist (en) - assessee (en) - asthmatic (en) - desconsolado (es) - birth (en) - blogger (en) - bluecoat (en) - censor (en) - counterterrorist (en) - 跛子krympling - döv - dieter (en) - dyslectic (en) - ethnic (en) - jumper (en) - 较年幼者(的),等级(或年资)较低者(的)[] yngre, junior-, underordnad - kink (en) - married (en) - monolingual (en) - mouse (en) - nonpartisan, nonpartizan (en) - nonresident (en) - player (en) - posturer (en) - segregate (en) - sex symbol (en) - showman (en) - 討人喜歡的人, 讨人喜欢的人bra, reko kille, tjej - stranger (en) - supernumerary (en) - tagger (en) - tagger (en) - totemist (en) - turner (en) - visually impaired person (en) - weasel (en) - worldling (en) - 最不适合的人den sista [][Spéc.]

individualitet[Propriété~]

单人+的, 单人的(房间等)enkel-, enmans-[Rel.App]

人+的, 人类+的[Rel.Pr.]

使个人化, 使个性化, 赋予...个性uppfatta personligt - personificar (es) - 临死, 必死的, 終有一死的, 终有一死的, 臨死dödlig - personhood (en)[Dérivé]

个性, 人格, 品格, 性格personlighet, utstrålning - 人体, 体形, 体格, 外形, 肉体, 解剖学, 解學剖學anatomi[Desc]

dödlig (n.) • enskild människa (n.) • individ (n.) • mänsklig varelse  • person (n.) • själ (n.) • typ  • 个人 (n.) • 个体 (n.) • 凡人 (n.) • 某人 (n.) • 灵魂 (n.)

-

 


   Publicidad ▼