» 

diccionario analógico

индивид, хората, човешко съществоalguém, alma, homem, indivíduo, mortal, pessoa, ser humano - агент, причинителagente - natureza - свръхестествена сила, свръхестественотоsobrenatural - promotor (es) - орис, съдбаdestino - катализаторcatalisadores, catalizador - deus ex machina - манипулатор, машинист, операторmanipulador, operador - силаforça - принцип на живота - motor - assassino, matador - опасност, рискameaça, perigo, risco - агент, агентивно вещество, действащagente - свръхестествено същество - theurgy (en)[Spéc.]

казуалност, причинностcausalidade[Propriété~]

arrebatar, causar, provocar - карам, накарам, накарвамinduzir - пораждам, породя, причиня, причинявамcausar, causar., provocar - бивам причина заestar por trás de[Dérivé]

agente causador (n.) • causa (n.f.) • causador (n.) • причина (n.) • причинител (n.) • причинна сила (n.)

-

 


   Publicidad ▼