Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

factotum (en)[Domaine]

instance (en)[Domaine]

parecernäyttää, näyttää jltak, vaikuttaa - doler, padecer de, sentir dolor, sufrir, sufrir de, tener dolorjomottaa, kärsiä, kitua, potea, särkeä - caer bien, estar bien, estar bueno, estar en plena forma, ir bien, sentar bienkukoistaa, olla täysissä voimissaan, voida hyvin - kärsiä, potea - encontrarse, sentirsekokea, tuntea olevansa, tuntea olonsa jksk - mantenerse, quedarsejäädä, pysyä - jatkaa, jatkua - lucirsesäihkyä, säkenöidä, säteillä - asombrar, aturdir, confundir, dejar perplejo, desconcentrar, desconcertar, desorientar, embrollar, enredar, ofuscar, pasmar, turbarhäkellyttää, hämäännyttää, hämätä, hämmästyttää, hämmentää, huumata, panna sekaisin, saada hämilleen, saada ymmälleen, saattaa hämilleen, saattaa ymmälle, sekaannuttaa, sekoittaa, sotkea - laskea kuuluvaksi, lukeutua, rankata, sijoittaa, sijoittua - voida tähdätä - hacer falta, necesitar, precisar, querer, requerirtahtoa, tarvita, täytyä, vaatia - pakkautua, tiivistyä - apoyar, apoyarseantaa levätä, lepuuttaa, levätä - leikkautua - enfadarse, indignarse, rabiarkihistä, pihistä - ir de aquí para allá, merodearjurottaa, kulkea pää pilvissä, murjottaa - aparecer, comparecer, parecer, parece ser queesiintyä, näyttää, vaikuttaa - parecervaikuttaa - deberolla auki, olla velkaa - pertenecer, pertenecer a, ser de, ser propiedad dekuulua, kuulua jklle, kuulua jollekulle, olla jkn oma - cubrir, llegar parakattaa - edustaa - muodostaa, selittää - poiketa tavanomaisesta - ruveta, ryhtyä, saada alkunsa jstak - alkaa, aloittaa - olla, sijaita - definirse, delimitar, especificareritellä, määritellä, määrittää, rajata, rajoittaa, spesifioida - estar, serolla - tener sentidoolla järkeä, täsmätä - componerse de, consistir en, constar dekäsittää, koostua - demostrar, probar, resultarilmetä, käydä ilmi, osoittautua, paljastua - selittää - jäädä jäljelle, jäädä muiden lähdettyä, olla jäljellä - adherirse a, mantenerse fielpitää kiinni, pysyä uskollinen, pysyä uskollisena, tarttua, tukea, uskollisena - correr por, dar vueltas, deambular, demorarse, entretenerse, haraganear, holgazanear, perder el tiempo, pulular, quedarse, rezagarsehengailla, laiskotella, lorvailla, lorvia, maleksia, munia, pyöriä, roikkua, seisoksia, tungeksia, vaania, vetelehtiä, viipyillä, viivytellä - ascender a, elevarse a, equivaler, hacer, ser, subir a, sumar, venir a ser lo mismolaskea yhteen, nousta, olla, olla yhteensä, tehdä yhteensä, vastata - contar, importar, importar a, ser de importancia, ser importante, ser relevante, tener importancia, tener relevanciahaitata, merkitä, olla merkitystä, olla tärkeä - olla arvoinen - ameritar, merecer, ser digno de, valeransaita - saada - loistaa - osua - depender, depender deolla jonkin varassa, olla riippuvainen, riippua, riippua jostakin - estar debajo deolla perustana, pohjata, pohjautua - haista - apretarolla vastapäätä - antaa konkreettinen muoto, antaa muoto, ilmentää, olla jonkin ruumiillistuma, tehdä todelliseksi - tener cabidamahtua, pitää, sopia, vetää - valermaksaa, olla - medirolla mitoiltaan - bullir, en actividad estar, zumbarkihistä, kuhista, pyöriä, suhista, vilistä - abundarolla runsaasti - no estar calificado, no estar preparado, sentar malerota, olla erilainen, olla sopimatonta, poiketa toisistaan - mirar boquiabiertoammottaa, olla avoin, olla avonainen, töllistellä suu auki - tender a, tener tendencia akallistua, olla altis, olla taipumusta, olla taipuvainen, tavata - mennä, olla - constar, figurarolla mukana, osallistua jhk - pakottaa - arrasar, bramar, desarollarse ferozmente, enfurecerse, hacer estragosraivota, riehua, riehua kiivaana - con relación a, estar conectado con, estar relacionado, guardar relación con, interrelacionarse, relacionar conliittyä, olla yhteydessä - estar en celoolla kiimassa - lakata virtaamasta, pysähtyä - estancarsejähmettyä, lamaantua, pysähtyä, seisoa - ser útil, servirolla käytännöllinen, olla käyttöä - olla matala, painua - tuottaa epäonnea - amenazar, ser inminenteolla tapahtumaisillaan - variarvaihdella - continuar, permanecer, quedar, quedarse, seguirjäädä, jäädä edelleen, olla jäljellä, pysyä, pysytellä - vendersemennä kaupaksi - kääntyä, olla käännettävissä - dirigirolla kärjessä - dirigirse, ir a, marcharjoutua kohteeksi - compararse, poderse compararkestää vertailu, olla verrattavissa - tulla - joutua, kohdata - olla kiinnostunut - kannattaa - divergoitua - brillar, destacar, sobresalirerottua, loistaa, olla erittäin hyvä - kimallella sateenkaaren väreissä - olla - alzar, estar de pie, levantar, poner de pieseisoa, seistä - leijua - täyttää - llegar oportunamente, ser conveniente, ser oportuno, venir a propósito, venir bien, venir de primerakäydä, sopia - lopettaa - caber, quedar, ser apropiadoistua, sopia - antaa, olla - hellittää - kuulua, kuulua jhk, olla paikka jssak - kuulua jhk, olla paikka jssak - hacer curva, serpentear, torcerse, zigzaguearkaartaa, kaartua, kiemurrella, kiertää - emburujarse, hacer un revoltillo, mezclar, mezclarsesekoittua, sotkeutua - enteillä, luvata - aguantar, coger, llevar, soportarimeä itseensä, ottaa vastaan - lavarse, limpiarsepuhdistua - atraer, llevarhoukutella, vetää - lavar, lavarseolla pesunkestävä, peseytyä, pestä, pyykätä, tiskata - olla tasapainossa, pitää tasapainossa, tasapainoilla - ser proceder deolla kotoisin, olla peräisin, tulla - toimia - testata - tuntua - satisfacertäyttää, vastata - vetää vertoja, voittaa - pitää sisällään - olla jaollinen - tarjota jatkoyhteys - myydä - vakuuttaa - olla kohtalokas, olla tappava - sopia jksik - kaunistaa, komistaa, koristaa - koostua - muokkautua, toimia - voidella - hengittää - lentää vaakatasossa - svengata - olla yhteisiä ominaisuuksia - viivästyä - juurtua - adherirsepysyä koossa - objetarvastustaa - juuttua - tunnistaa - jakaa - antaa - formar parte de, pertenecer a, ser miembrokuulua johonkin - koristaa - haista, olla perseestä, olla syvältä - laskea - läkähtyä, paahtua - hukkua, uida - dar vueltashuimata - kuulua, kuulua jhk, olla paikka jssak[Spéc.]

estar (v.) • olla (v.) • ser (v.)

-

 


   Publicidad ▼