Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

oser (fr)[Classe]

prendre des risques (fr)[Classe]

cố gắng, cố gắng đạt được, dùng thử, thách thức, thử, thử làm gì, thử tháchauf eine harte Probe stellen, bemühen, erproben, in Angriff nehmen, probieren, suchen, trachten, versuchen[Hyper.]

hành động phiêu lưuAbenteuer, Eskapade - mối nguy hiểm, nguy cơ, nguy hiểm, sự nguy hiểm, sự độc hạiGefahr, Risiko, Wagnis - cơ may, sự rủi roRisiko - việc đánh bạcGlücksspiel - người phiêu lưuAbenteurer, Abenteurerin - người thám hiểmAuskundschafter, Auskundschafterin, Entdeckungsreisende, Entdeckungsreisender, Forscher, Forschungsreisende, Kundschafter, Kundschafterin - Hasardeur, Wetter, Wetterin - rủi roGefahr, Not, Notlage, Risiko[Dérivé]

go for broke (en) - luck it, luck through (en)[Spéc.]

hành động phiêu lưuAbenteuer, Eskapade - mối nguy hiểm, nguy cơ, nguy hiểm, sự nguy hiểm, sự độc hạiGefahr, Risiko, Wagnis - cơ may, sự rủi roRisiko - việc đánh bạcGlücksspiel - người phiêu lưuAbenteurer, Abenteurerin - người thám hiểmAuskundschafter, Auskundschafterin, Entdeckungsreisende, Entdeckungsreisender, Forscher, Forschungsreisende, Kundschafter, Kundschafterin - Hasardeur, Wetter, Wetterin - rủi roGefahr, Not, Notlage, Risiko[Dérivé]

auf ein Glücksspiel einlassen  • aufs Spiel (v.) • aufs Spiel setzen (v.) • có nguy cơ  • có nguy cơ phải chịu sự rủi ro  • das Risiko eingehen (v.) • das Risiko laufen (v.) • den Kopf riskieren  • ein Risiko eingehen  • Gefahr laufen (v.) • liều (v.) • mạo hiểm  • riskant (v.) • riskieren (v.) • slang (v.) • spekulieren (v.)

-

 


   Publicidad ▼