» 

diccionario analógico

ban, defeat, disallow, dismiss, flout, forbid, interdict, nix, overrule, prohibit, proscribe, repudiate, spurn, veto, vote downafkeuren, afstemmen, droogleggen, niet toelaten, van de hand slaan, van de hand wijzen, verbieden, veteren[Hyper.]

crime, criminal offence, criminal offense, foul play, law-breaking, offence, offensecriminaliteit, euveldaad, misdaad, misdadigheid, misdrijf, wanbedrijf - lawlessness, outlawryballingschap - crime, criminal, crook, felon, malefactor, outlawcrimineel, delinquent, fijt, krimineel, misdadiger, misdadigster, onderwereldfiguur, vogelvrijverklaarde, vogelvrij verklaarde[Dérivé]

decriminalise, decriminalize, legalise, legalize, legitimate, legitimatise, legitimatize, legitimise, legitimize, permitlegaliseren, legalizeren, legitimeren, wettigen[Ant.]

 


   Publicidad ▼