Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

factotum (en)[Domaine]

confersNorm (en)[Domaine]

ยอม, ยินยอม, อนุญาต, ให้การสนับสนุนaceitar, autorizar, permitir[Hyper.]

การผนวกinclusão - การอนุญาตให้เข้าได้, การเปิดรับ, สิทธิในการเข้า, สิทธิในการเข้าถึง, สิทธิ์, สิทธิ์ในการเข้าพบ, สิทธิ์ในการใช้acesso, admitância, direito de ingresso, entrada[Dérivé]

รับ, เปิดรับaceitar[Domaine]

กันออกไป, ปิดกั้น, แยกออกไป, ไม่สามารถเข้าไปได้afastar, excluir, trancar a porta contra[Ant.]

ริเริ่มiniciar - readmit (en) - ดึงเข้าไปเกี่ยว, พาเข้าไปยุ่งเกี่ยว - เตรียมเข้าสู่สังคม[Spéc.]

การผนวกinclusão - การอนุญาตให้เข้าได้, การเปิดรับ, สิทธิในการเข้า, สิทธิในการเข้าถึง, สิทธิ์, สิทธิ์ในการเข้าพบ, สิทธิ์ในการใช้acesso, admitância, direito de ingresso, entrada[Dérivé]

รับ, เปิดรับaceitar[Domaine]

กันออกไป, ปิดกั้น, แยกออกไป, ไม่สามารถเข้าไปได้afastar, excluir, trancar a porta contra[Ant.]

incluir (v.) • อนุญาตให้ร่วม (v.) • ให้เข้าร่วม (v.)

-

 


   Publicidad ▼