» 

diccionario analógico

confirmar, permitiroprávnit, potvrdit, zplnomocnit[Hyper.]

autenticação, autentificação, certificação, Métodos de autenticação, verificaçãoověření pravosti, potvrzení pravosti, prokázání pravosti, vydání osvědčení o pravosti - licença, luz verde, permissãopovolení, souhlas, svolení, zelená - certifikace, udělení licence - atestado, Certificado, diploma, escritura, instrumentoakreditiv, atestace, dekret, doklad, list, osvědčení, potvrzení, průkaz, vydání potvrzení, vysvědčení - licença, licenciamentos, permissãolicence, oprávnění, povolení, propustka - com licença-ka koncese, majitel - censor - licençakoncese - certificatory (en)[Dérivé]

aprovar, deferir, sancionarodsouhlasit, schválit[Domaine]

decertify, derecognise, derecognize (en)[Ant.]