» 

diccionario analógico

build (en) - conduire, diriger, être à la tête, être aux commandes, exercer le commandement, gérer, mener, trouver à la têtedowodzić, kierować, poprowadzić, prowadzić, przewodzić[Spéc.]

administration, gestionkierowanie - contrôle, supervision, surveillancekontrola, nadzór - coach, entraîneurinstruktor, trener - directeur, directricedyrektor, inspektor, reżyser - directeur, surintendantbrygadzista, nadzorca - superviseurinspektor, kontroler, nadzorca - gérable, maniableposłuszny - de supervisionnadzorczy[Dérivé]

dawać sobie radę z (v.) • diriger (v. trans.) • gérer (v.) • kierować (v.) • nadzorować (v.) • obchodzić się z (v.) • pilnować  • prowadzić (v.) • stać nad  • superviser (v. trans.) • surveiller  • zręcznie posługiwać się (v.)

-

 


   Publicidad ▼