» 

diccionario analógico

administrar, gestionar, llevarpārvaldīt, strādāt par menedžeri, vadīt - organizarorganizēt, sagatavot - funcionardarbināt, darboties, strādāt - come to grips, get to grips (en) - dispose of (en) - mind, take care (en) - coordinarkoordinēt, saskaņot - juggle (en) - procesar, procesar, tratar, tratarapstrādāt, sagatavot - administrar malnepareizi vadīt - dirigirregulēt, vadīt - dirigir, llevar - tocarbūt saskarsmē, nodarboties[Spéc.]

caudillaje, dirección, jefatura, liderazgo, mando[Nominalisation]

prise en charge, prise en charge globale (fr) - cargo, custodia, tutela, tutoríaaizbildnība, aizbildniecība - dirección, gerencia, managementvadība, vadīšana - tratamientoapiešanās, ārstēšana, izturēšanās - adiestradora - dócil, tratablepaklausīgs[Dérivé]

administrar (v. trans.) • dirigir (v. trans.) • izturēties (v.) • manejar (v. trans.) • regular (v. trans.) • tener el mando (v.) • tratar (v.)

-

 


   Publicidad ▼