Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

légiférer (fr)[Classe]

administrer (fr)[Classe]

administration (en)[Domaine]

Position (en)[Domaine]

behandelen, bestieren, besturen, de leiding hebben over, dirigeren, leiden, managen, reguleren, sturen, zorgenadministrar, dirigir, manejar, regular, tener el mando, tratar[Hyper.]

adm., administratie, regulatieadministración, disposición, regulación - administratie, beheer, landsregering, overheidsdienst, regeringadministración, administración pública, gerencia, gobierno - administrateur, administratrice, beheerder, beheerster, bestuurder, bestuurster, goevernante, goeverneur, gouvernante, gouverneur, kaderlid, manager, staflidadministrador, administradora, ejecutivo, gobernador, gobernadora - administrateuradministrador - administrateuradministrador - presidentschap, voorzittersshapadministración, presidencia - administrable (en) - administratief, bestuurlijk, bestuurs-administrativa, administrativo[Dérivé]

pontificate (en) - beheren, gaan, gezag hebben over, hanteren, het toezicht hebben op, omgaan met, superviseren, toezicht hebben, toezicht houden, toezicht houden opadministrar, controlar, dirigir, llevar, manejar, manipular, supervisar, vigilar[Spéc.]

administratie, beheer, besturen, bestuur, directie, het regeren, management, toedieningadministración, gestión, gobierno[Nominalisation]

administré (fr)[QuiSubit~]

adm., administratie, regulatieadministración, disposición, regulación - administratie, beheer, landsregering, overheidsdienst, regeringadministración, administración pública, gerencia, gobierno - administrateur, administratrice, beheerder, beheerster, bestuurder, bestuurster, goevernante, goeverneur, gouvernante, gouverneur, kaderlid, manager, staflidadministrador, administradora, ejecutivo, gobernador, gobernadora - administrateuradministrador - administrateuradministrador - presidentschap, voorzittersshapadministración, presidencia - administratief, bestuurlijk, bestuurs-administrativa, administrativo[Dérivé]

administrar (v. trans.) • administreren (v.) • beheren (v.) • bestieren (v.) • besturen (v.) • gestionar (v. trans.) • leiden (v.) • llevar (v.) • managen (v.)

-

 


   Publicidad ▼