» 

diccionario analógico

give the axe, give the bounce, give the gate (en) - 分解, 分解+する - 別れる, 縁切り, 縁切り+する, 関係を断つ, 離別, 離別+する, 離縁, 離縁+するscheiden, zich distantia aren van - 断交, 断交+する, 絶交, 絶交+する, 絶縁, 絶縁+する, 縁切り, 縁切り+する - 夫婦別れ, 夫婦別れ+する, 破婚, 破婚+する, 離別, 離別+する, 離婚, 離婚+する, 離婚する, 離縁, 離縁+するscheiden - 分離, 分離+する - abandonar, romper con (es)[Spéc.]

解体, 解散, 解消 - 分裂scheuring, schisma, splitsing - 別居scheiding van tafel en bed - なかまわれ, 不成立, 中断, 仲間割れ, 断絶, 決裂, 破棄, 破毀, 破裂, 絶縁verbreking - 分散, 分裂, 分離, 解離het losmaken - 分離派の人sektariër, separatist, seperatist, seperatiste[Dérivé]

uit elkaar gaan  • uit elkaar halen  • verdelen  • ばらばらにする ( ) • 分かれる (v.) • 分れる (v.) • 分裂させる ( )

-

 


   Publicidad ▼