» 

diccionario analógico

alternar, revezar-sea face cu rândul - acabar, acabar em, acabar por, aportara sfârşi, a ter­mina prin, sfârşi - acelerar, apressar, apressar-se, correr, despachar-se, embarrilar, envasilhar[se] grăbi, a face ceva repede, a face ceva repede/rapid, a se grăbi, pune într-un butoi, zori - disturbar, perturbarincomoda, întrerupe, stingheri - corresponder, obedecer, reagir, responder, ter reacçãoa răspunde, a răs­­punde, a reacţiona, a replica, a ri­posta, răspunde, reacţiona - continuar, manter, seguir - atacara ataca, a ata­ca, a atrage într‑o cursă, ataca - forçar, obrigarforţa - criar, fazercrea - come forward, come out, come to the fore, step forward, step to the fore, step up (en) - premiar, recompensara răsplăti, a recompensa, a re­compensa, răsplăti, recompensa - satisfice, satisfise (en) - manobrarmanevra - dispatch (en) - evade (en) - race (en) - use (en) - fly by the seat of your pants, play it by ear (en) - juca - deal (en) - acompanhar - esforçar-se, lutara face un efort, a se strădui - egotrip (en) - împărtăşi - procederacţiona, a face, mişca, proceda - acercar-se - apresentar, efetuar, executar, fazeroficia - ter a presunção[se] încumeta, cuteza, îndrăzni - continuar, prosseguirangrena, antrena - agir, seguira se conduce după, a urma - influenciar-sea acţiona unul asupra altuia, a interacţiona, interacţiona - reagirreacţiona - take time by the forelock (en) - coact (en) - apresentar[se] oferi, pune la dispoziţie - chegar aa ajunge la, a reuşi - representar[se] juca - começar, começar a fazer, dedicar-se aaborda, a începe să lucreze la, apuca, a se apuca de - intervir, participar, ter parte, tomar partelua parte, participa - portar-se mal, ter má conduta, ter maus modosa fi neastâm­părat, a se purta urât - descer a[se] înjosi, a se coborî, a se înjosi - portar-se, reagir, resistir[se] comporta, [se] purta, a se comporta - comportar, portar-se bem - experimentar, experimentar com, procurar, tentar[se] sili, [se] strădui, a aborda, a ex­pe­ri­menta, a încerca, a proba, căuta, încerca - azarar, cortejar, fazer a corte, galantear, namorara curta, a face curte, curta - court (en) - atrever, atrever-se, ousar, ousar-se, ter coragem dea îndrăzni, permite - efectuar, executar, fazer, realizara realiza, efectua, înfăptui - neutralizara contracara - antecipar, fazer planos futurosa planifica dinainte - perseguir, proceder contra, processara acţiona în justiţie, a urmări în justiţie, judeca - cometer, executara comite, a să­vârşi, comite, săvârşi - tumultuara înainta furios - aplicar-se a, arranjar-se, enfrentar, substituir[se] descurca, a încerca să ducă la bun sfârşit, ajunge, a se descurca, a se mulţumi cu - dignar-se[se] coborî, [se] înjosi, [se] umili, a cădea de acord, a condescinde - tratar com condescendência - prestar atenção, ter cuidadoa avea grijă, a fi atent la ceea ce zice/face - afectar, fazer-se importante, mandara-şi da aere, a trata cu aroganţă - stampede (en) - ter a certeza - reiterarrepeta - surpreenderprinde, surprinde - retirara sustrage - representartrăi, vieţui - dar, executara face, face - guard (en) - começarîncepe - go off at half-cock, go off half-cocked (en) - aguardar, esperar, retera aştepta, îngădui - continuar, continuar a, insistir, ir fazendo, sustenara avansa, a continua, a conti­nua, a con­tinua, a continua să, a relua, continua, urma - do well, had best (en) - continuarcontinua, relua, urma - continuarcontinua, merge înainte - funcionar, oficiara oficia, lucra, oficia - fazer dea avea funcţia de[Spéc.]

ação, acção, acto, iact, faptă - acção, atividade, atoacţiune, faptă, fapte - movimento, passogest, mişcare - ação, actividade, atividadeactivitate, mişcare[Dérivé]

esporar, esporear, incitar, provocar, reptara da naştere la, agita, a provoca, aţâţa, incita, instiga, întărâta, provoca, stârni - conduzir, dirigir, gerir, guiara dirija, coordona - coagir, forçar, obrigara constrânge, a obliga, a sili, constrânge, face, forţa, obliga, sili - compelir, constranger, forçarconstrânge, forţa, obliga[Cause]

influira influenţa, influenţa, înrâuri[Analogie]

abster-se de, evitar, reprimir, sofrer, tolerar[se] abţine, [se] înfrâna, [se] reţine[Ant.]

a acţiona (v.) • acţiona (v.) • agir (v.) • executar (v.) • fazer (v.)

-