Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

a face cu rândulalternar, revezar-se - a sfârşi, a ter­mina prin, sfârşiacabar, acabar em, acabar por, aportar - [se] grăbi, a face ceva repede, a face ceva repede/rapid, a se grăbi, pune într-un butoi, zoriacelerar, apressar, apressar-se, correr, despachar-se, embarrilar, envasilhar - incomoda, întrerupe, stingheridisturbar, perturbar - a răspunde, a răs­­punde, a reacţiona, a replica, a ri­posta, răspunde, reacţionacorresponder, obedecer, reagir, responder, ter reacção - continuar, manter, seguir - a ataca, a ata­ca, a atrage într‑o cursă, atacaatacar - forţaforçar, obrigar - creacriar, fazer - come forward, come out, come to the fore, step forward, step to the fore, step up (en) - a răsplăti, a recompensa, a re­compensa, răsplăti, recompensapremiar, recompensar - satisfice, satisfise (en) - manevramanobrar - dispatch (en) - evade (en) - race (en) - use (en) - fly by the seat of your pants, play it by ear (en) - juca - deal (en) - acompanhar - a face un efort, a se străduiesforçar-se, lutar - egotrip (en) - împărtăşi - acţiona, a face, mişca, procedaproceder - acercar-se - oficiaapresentar, efetuar, executar, fazer - [se] încumeta, a‑şi permite, cuteza, îndrăznipermitir-se, ter a presunção - angrena, antrenacontinuar, prosseguir - a se conduce după, a urmaagir, seguir - a acţiona unul asupra altuia, a interacţiona, interacţionainfluenciar-se - reacţionareagir - take time by the forelock (en) - coact (en) - [se] oferi, pune la dispoziţieapresentar - a ajunge la, a reuşichegar a - [se] jucarepresentar - aborda, a începe să lucreze la, apuca, a se apuca decomeçar, começar a fazer, dedicar-se a - lua parte, participaintervir, participar, ter parte, tomar parte - a fi neastâm­părat, a se purta urâtportar-se mal, ter má conduta, ter maus modos - [se] înjosi, a se coborî, a se înjosidescer a - [se] comporta, [se] purta, a se comportaportar-se, reagir, resistir - comportar, portar-se bem - [se] sili, [se] strădui, a aborda, a ex­pe­ri­menta, a încerca, a proba, căuta, încercaexperimentar, experimentar com, procurar, tentar - a curta, a face curte, curtaazarar, cortejar, fazer a corte, galantear, namorar - court (en) - a îndrăzni, permiteatrever, atrever-se, ousar, ousar-se, ter coragem de - a realiza, efectua, înfăptuiefectuar, executar, fazer, realizar - a contracaraneutralizar - a planifica dinainteantecipar, fazer planos futuros - a acţiona în justiţie, a urmări în justiţie, judecaperseguir, proceder contra, processar - a comite, a să­vârşi, comite, săvârşicometer, executar - a înainta furiostumultuar - [se] descurca, a încerca să ducă la bun sfârşit, ajunge, a se descurca, a se mulţumi cuaplicar-se a, arranjar-se, enfrentar, substituir - [se] coborî, [se] înjosi, [se] umili, a cădea de acord, a condescindedignar-se - tratar com condescendência - a avea grijă, a fi atent la ceea ce zice/faceprestar atenção, ter cuidado - a-şi da aere, a trata cu aroganţăafectar, fazer-se importante, mandar - stampede (en) - ter a certeza - repetareiterar - prinde, surprindesurpreender - a sustrageretirar - trăi, vieţuirepresentar - a face, facedar, executar - guard (en) - începecomeçar - go off at half-cock, go off half-cocked (en) - a aştepta, îngăduiaguardar, esperar, reter - a avansa, a continua, a conti­nua, a con­tinua, a continua să, a relua, continua, urmacontinuar, continuar a, insistir, ir fazendo, sustenar - do well, had best (en) - continua, relua, urmacontinuar - continua, merge înaintecontinuar - a oficia, lucra, oficiafuncionar, oficiar - a avea funcţia defazer de[Spéc.]

act, faptăação, acção, acto, i - acţiune, faptă, fapteacção, atividade, ato - gest, mişcaremovimento, passo - activitate, mişcareação, actividade, atividade[Dérivé]

a da naştere la, agita, a provoca, aţâţa, incita, instiga, întărâta, provoca, stârniesporar, esporear, incitar, provocar, reptar - a dirija, coordonaconduzir, dirigir, gerir, guiar - a constrânge, a obliga, a sili, constrânge, face, forţa, obliga, silicoagir, forçar, obrigar - constrânge, forţa, obligacompelir, constranger, forçar[Cause]

a influenţa, influenţa, înrâuriinfluir[Analogie]

[se] abţine, [se] înfrâna, [se] reţineabster-se de, evitar, reprimir, sofrer, tolerar[Ant.]

a acţiona (v.) • acţiona (v.) • agir (v.) • executar (v.) • fazer (v.)

-

 


   Publicidad ▼