» 

diccionario analógico

medsebojno se menjavatialternate, rotate, take turns - končati, končati se, pristatiend up, fetch up, finish, finish up, land, land up, wind up - hiteti, pa hitro!, pohiteti, pospešiti, priganjati, vreči sefestinate, hasten, hurry, hurry up, look sharp, race, rush, speed - motiti, prekinitidisturb, interrupt - odgovoriti, odzivati se, odzvati, odzvati se, razdražiti se, reagirati, upirati se, vznemiriti sereact, reply, respond - go ahead, plow ahead - kritizirati, napadati, napasti, naskočiti, pasti, ujeti v zasedoaggress, attack, come - na silo delatiforce - ustvariticreate - prikazati secome forward, come out, come to the fore, report, step forward, step to the fore, step up - maščevati se, nagraditi, poplačatipay back, recompense, repay, reward - satisfice, satisfise - manevriratimaneuver, manoeuver, manoeuvre - dispatch - evade - race - biti, posluževati se, rabiti, uporabiti, uporabljatiuse - play it by ear - imeti vpliv, vplivatiplay - deal - biti partner, združiti separtner - prizadevati si, truditi seexert, make an effort, strive - egotrip - izmenjavati se, vrnitireciprocate - biti, gibati, iti, lotiti se, nadaljevati, oditi, predlagati, premikatigo, move, proceed - come close - izvajati, izvesti, izvršiti, opraviti, storitiperform - domnevati, dovoliti si, drzniti, lotiti se, osmeliti seafford, dare, make bold, presume - držati se, goniti, nadaljevati, opravljati, preganjati, zaročiti seengage, prosecute, pursue - delovati skladno z, ravnati poact on, act upon, go by - medsebojno delovatiinteract - razdražiti se, reagirati, vznemiriti seoppose, react - take time by the forelock - coact - javiti se, nuditi, ponuditi, ponuditi se, prostovoljno ponuditioffer, volunteer - utegnitiget around to - igračkati se, igrati se, poigravati sedally, flirt, play, toy - bližati se, lotiti se, poprijeti (se), približati se, pristopiti k, začetiapproach, go about, go to work on, set about - biti deležen, sodelovati, udeležiti, udeležiti separticipate, take part - grdo se vesti, nagajati, pregrešiti sebehave badly, misbehave, misconduct, misdemean, play up - podvreči se, ponižati se, sključiti se, vreči secondescend, lower oneself, stoop - biti, imeti, nositi, obnašati se, peljati, prenesti, vesti se, voditiacquit, act, act like, bear, behave, behave like, behave o.s., carry, comport, comport o.s., conduct, conduct o.s., deport, play, pretend to be - obnašati se, vesti sebehave, comport - poskušati, poskusiti, potruditi se, preizkušati, preizkusiti, prizadevati si, spoprijeti se, truditi seassay, attempt, endeavor, endeavour, essay, have a crack at, hazard, seek, test, try, try out - dvoriti, snubiticourt, pay court to, romance, solicit, woo - court - lotiti se, osmeliti se, upati sidare - biti, delati, izpeljati, izvesti, izvršiti, narediti, storitieffect - preprečitiantagonise, antagonize, counteract - načrtovati za prihodnost, predvideti, predvidevatianticipate, be ahead of, counter, foresee, forestall, plan ahead - nadaljevati, preganjati, tožiti, začeti postopekproceed, prosecute, sue - biti, potegniti, storiti, zagrešiti, zakriviticommit, perpetrate, pull - biti razkačen, divjatirampage - obvladovati, shajati, spoprijeti se, zadovoljiti se s čimcontend, cope, deal, get along, get by, grapple, make do, make out, make shift, manage - blagovoliti, dopustiti, ponižati se, spuščati secondescend, deign, descend - ponižati secondescend - biti previden, pazitibe careful, take care, watch, watch one's step - šopiriti se, vesti se gospodovalnoact a part, act superior, lord it over, play-act, pose, pretend, put on airs, put on airs / give oneself airs, put on an act, queen it over - stampede - prepričati se, zagotoviti simake a point, make certain, make sure - ponavljati, ponovitirepeat, take over - iznenaditi, presenetitisurprise - izvleči se, zmaknitisneak - ravnatiplay - biti, jemati, narediti, vzetitake - guard - lotiti, začenjati se, začetibegin, start - go off at half-cock, go off half-cocked - čakati, čakati na, počakatihang on, hold back, hold off, wait, watch - držati se, imeti, lotiti se, nadaljevati, nadaljevati se, obdržati se, ostati, počutiti se, trajati, vztrajaticarry on, continue, get about, go along, go on, keep, keep going, keep it up, keep on, proceed - do well, had best - nadaljevaticontinue - nadaljevaticontinue, persist in - biti, brati mašo, službovati, uradovatifunction, officiate - delovati kotact as[Spéc.]

človeška dejavnost, človeško ravnanje, dejanje, dejavnostact, deed, human action, human activity - dejanje, delovanjeaction - potezamove - aktivnost, dejavnostaction, activeness, activity[Dérivé]

dražiti, hujskati, izzvati, nahujskati, spodbujatiincite, instigate, set off, stir up - režirati, usmeriti, usmerjatidirect - izsiliti, priganjati, prisiliti, silitibulldoze into, coerce, coerce into, compel, compel to, constrain, dragoon into, force, hale, impel, oblige, press into, press to, pressure, pressurise, pressurize, squeeze - zahtevaticompel, obligate, oblige[Cause]

delati, delovati, nagovarjati, posrečiti se, vplivatiact upon, impact, influence, work[Analogie]

vzdržati seforbear, refrain[Ant.]

act (v.) • delovati (v.) • move (v.) • postopati (v.) • predstavljati (v.) • ravnati (v.) • storiti (v.) • ukrepati (v.)

-

 


   Publicidad ▼