Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

ให้ดื่มน้ำ - cargarชาร์จ, ชาร์จแบต, ชาร์จไฟ, ชาร์แบตเตอรี่ - datar, fecharระบุวันที่, ใส่วันที่ - alimentarหล่อเลี้ยง - ใส่ปุ่มกันลื่น - มอบทุน, ให้ทุน - restringirจำกัดส่วนแบ่ง - aterrazar, terraplenarทำระเบียง, ทำเฉลียง, ทำให้ลดหลั่นเป็นชั้น - ให้มีดาโด - มีเส้นประสาทไปถึง - ofrecer, ofrecerseจัด - ให้สัญญาณจราจร, ให้สัญญาณไฟ, ให้สัญญาณไฟจราจร - ให้ - abastecerจัดส่งสินค้า, สต็อก - abastecerse, abastecerse de, almacenar, guardar, proveerse de, surtirseกักตุน, กักตุนสินค้า, สต็อก, สต็อกสินค้า, เก็บสำรองไว้ - ใส่คำบรรยาย - สอดสายยาง - ให้ตั๋ว - เพิ่มจำนวนปศุสัตว์ - ปล่อยปลา - มอบริม - ติดแฟร็ต, ใส่แฟร็ต - step (en) - สร้างรั้ว - จัดวางเตาผิง - capitalizarลงทุน - สร้างตัวอักษร - จอดเทียบ - ติดแอร์ - สวมชุดยูนิฟอร์ม - วางรางรถไฟ - acompañar, asociarเป็นหุ้นส่วน - ติดหนวด - subtitularใส่ซับไตเติ้ล - พาดหัว - match (en) - hobnail (en) - หาภรรยาให้, หาเมียให้ - avituallarจัดเสบียง, จัดเสบียงอาหาร - ให้กินมากเกิน - caldear, calentarให้ความร้อน - จัดที่นั่ง - tener cabida paraจัดที่นั่งให้ - ramp (en) - amunicionar, armar, proveer de armasจัดส่งกำลังทหาร, จัดส่งกำลังพล - intercalarสอดใบแทรก - poner cristalesตกแต่งด้วยแก้ว, ติดกระจก - almenarมีปราการป้องกัน - causeway (en) - bajar el canalขุดคลอง - crecer espesamente, forrar - brattice (en) - ajuarar, alhajar, amoblar, amueblar, decorar y amueblarตกแต่ง, ตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ - slat (en) - atraque - เพิ่มเตียง - computadorizar, computerizarใช้คอมพิวเตอร์ - สวมชุดละคร - รองที่นั่ง - rafter (en) - ตกแต่งด้วยเครืองมือ - ให้กุญแจ - abastecer de combustible, llenar de combustibleเติมน้ำมัน, เติมน้ำมันเชื้อเพลิง - abastecer, abastecer de víveres, abastecerse de, abastecimiento, aprovisionar, avituallar, bastimentar, proveer de vituallas, proveerse de, provisión, suministro, vituallarจัดหาเสบียงอาหาร - cederเป็นต้นเหตุ - armar, equiparจัดหามาให้, จัดหาสิ่งที่จำเป็นให้, ติดตั้งอุปกรณ์, ติดตั้งอุปกรณ์ที่จำเป็น, เตรียม - transistorizarติดตั้งทรานซิสเตอร์ - tapizarบุ, ใส่เบาะ - ใส่ปุ่มสตั๊ด - coal (en) - corbel (en) - cornice (en) - constitutionalize (en) - ทำให้ก้นเป็นทองแดง - separar con cortinasติดผ้าม่าน, ติดม่าน - ติดประตู - indexar, indizarใส่หน้าดรรชนี - ใส่ข้อต่อ - เท - อัดฉีด - aprovisionar de combustibleเติมเชื้อเพลิง - estar inundadoทำให้ล้น, โอเวอร์ซัปพลาย - toggle (en) - patch (en) - asperger, asperjar, dar agua a, ducharse, humectar, regar, regar con manga, rociarรดน้ำ, ให้น้ำ - leverage (en) - tap (en) - cubrir, recubrirปกคลุมด้านบน, เสริมยอด - reflectorise, reflectorize (en) - retrofit (en) - border, edge (en) - machicolate (en) - sanear - ตกแต่งด้วยหมวกปีก - theme (en) - abrigar, amparar, encubrir, esconder, hospedar, proteger, protegerseจัดที่พักพิงให้, ให้ที่กำบังแก่, ให้ที่พักพิง, ให้ที่พักอาศัย - mecanizar, motorizarจัดเตรียมด้วย, นำเครื่องจักรกลมาใช้, ใช้ยานเกราะ, ใส่เครื่องยนต์ - kern (en) - ตั้งเป็นสำนักงานใหญ่[Spéc.]

abastecimiento, abasto, aprovisionamiento, facilitación, provisión, repuesto, suministración, suministro, víveresการจัดหา[Nominalisation]

abastecedor, aprovisionador, asentista, suministradorซัปพลายเออร์, ผู้จัดหาสินค้า - existencias, provisión, reservaของที่เก็บไว้ใช้, จำนวนของที่ส่ง, สิ่งที่กักตุนไว้, สิ่งที่สำรองไว้[Dérivé]

complementar, completarเพิ่มเติม, เสริม[Domaine]

agenciar (v. trans.) • comprar (v.) • conseguir algo para alguien  • facilitar (v.) • guarnecer (v.) • mantener (v.) • procurar (v. trans.) • proporcionar (v.) • proveer (v.) • suministrar (v.) • surtir (v. trans.) • จัดหาให้ (v.) • จัดให้ (v.) • หาเงินได้ (v.) • เตรียมของบางสิ่งให้กับคนบางคน  • ให้สิ่งจำเป็น (v.)

-

 


   Publicidad ▼