» 

diccionario analógico

erottaa - saada takaisin, voittaa takaisinrecobrar, reconquistar, volver a conquistar, volver a ganar - puristaa - käydä käsiksi, napata, ottaa kiinni, pyydystää, pyytää, saada kiinni, siepataagarrar, alcanzar, apoderarse de, asir, atrapar, capturar, coger - löytää, saada, saada sattumaltaconseguir, obtener - ostaacomprar, percibir, recibir - ottaa palvelukseen, ottaa vuokralle, palkata, vuokrataalquilar, arrendar - ottaa vastaanrecibir - ansaita - ostaacomprar - löytäädar con, descubrir, encontrar - pölliä - ottaa haltuun, saada hallintaansa, saada tuurillaabordar, acercarse, plantear, sacar a relucir, tocar - hankkia, hankkia käsiinsä, järjestää, tavoittaaconseguir, encontrar, hacerse con - ottaa, suostuaaceptar, querer - hankkiaadquirir, conseguir, lograr, obtener, procurarse - palauttaa, saada takaisin, saavuttaarecobrar - ottaa - saada takaisin, voittaa takaisinrecuperar - hakea, noutaa, ottaa haltuun, saada takaisin, vaatiaincautar, pedir la devolución de, pedir la restitución de, presentar una reclamación a, quejarse a, reclamar, recobrar, recuperar, reivindicar - löytää, päästä takaisin, saada takaisinencontrar, recobrar, recuperar, reencontrar, volver a alcanzar/llegar, volver a encontrar, volver a recibir - hankkia, saada, saada osakseen, saavuttaaadquirir, conseguir, ganarse, obtener - hyötyä, realisoida, tienata, tuottaaganar, hacer, obtener, reportar, sacar - ansaita, hankkiapercibir - hyötyä, saada etua, saada hyötyä jstak, saada jstak hyötyä, saavuttaaaprovecharse, aprovecharse de, beneficiar, beneficiarse, beneficiarse de, ganar, sacar provecho, sacar provecho de - jakaa, nauttiaparticipar en, tomar parte en - ehättää ensin - hakea, noutaabuscar, coger, pasar a buscar, recoger - periäheredar - lainaksi, lainata, ottaa laina, ottaa lainaksitener prestado de, tomar prestado, tomar prestado de - kerätä - saada - koota ääniä, saada jkn äänetobtener, recibir - hyväksyä, kelpuuttaa, ottaa mukaan, ottaa vastaan, päästää, päästää mukaanaceptar, admitir - ostaa etuosto-oikeuden nojalla[Spéc.]

anastaminen, omaksiottoapoderamiento, apropiación, toma, toma de posesión[Nominalisation]

hankkiminen, saaminenadquisición, consecución - hankinta, hankkiminen, yrityskauppaadquisición, compra, obtención - oppiminen, tiedon hankkiminenadquisición, aprendizaje, ciencia - sijoituspankki, yrityspankkibanco mercantil - hankkija - ostaja, ostajaosapuoli - hankkija, ostaja - hankintoja tekevä, hankkiva, omistushaluinen, ostohaluinen[Dérivé]

hankkia, saada osakseen, saavuttaaobtener[Domaine]

adquirir (v. trans.) • cobrar (v. trans.) • conseguir (v.) • recibir (v.) • saada (v.) • sacar (v. trans.) • tomar (v.)

-

 


   Publicidad ▼