Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

देख-रेख करना, निबाहना, निश्चयपूर्वक कहना, प्रमाणित करना, साबित कर देना, सिद्ध करनाutrzymać, utrzymywać - गुप्त रखना, भंडार में रखना, रखनाmieć w posiadaniu, mieć w zapasie, trzymać, zatrzymać - keep (en) - देखरेख करनाkonserwować, utrzymywać - keep (en) - एकाधिकार जमानाmonopolizować - रखना और उपयोग करनाdzierżyć, sprawować - संचित करनाgromadzić - bear, hold (en) - nieść ze sobą - जितना, सम्बद्ध कार्य में अच्छा होनाznać się na rzeczy, znać swój fach[Spéc.]

लखपतिfortunat, milioner, milionerka - उपादान, जमीन एवं घर, सम्पत्ति, सामानdobytek, nieruchomość, posiadłość, rupiecie, rzeczy, własność[Dérivé]

देनाdać[Cause]

प्रकट करना, हिस्सा लेनाprzedstawiać[Domaine]

mieć (v.) • posiadać (v.) • अनुभव करना (v.) • पास रखना (v.)

-

 


   Publicidad ▼