Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

circulate, mobilise, mobilizecirkulera, sprida - relocate - dislocate, luxate, slip, splayvricka, vrida ur led - translate - place, post, send, stationfatta posto, inta plats, stationera - agitate, commove, disturb, raise up, shake up, stir up, vex - channel, channelise, channelize, communicate, convey, hand, hand on, pass, pass on, transfer, transmit, transportföra [], överföra, överlämna, skicka [], skicka vidare, vidarebefordra - funnelhälla genom en tratt, hällas genom en tratt, koncentrera, koncentreras, tratta - brandish, flourish, wavesvänga, svinga - draw, force, pulldra till sig, fästa, rikta - carry, transportbära [] - tugrycka, slita - disarrangeburra upp - lay, place, pose, position, put, setlägga, placera, placera ut, posera, sätta, ställa - engage, lock, mesh, operatelägga i - impel, propeldriva, framdriva - launch, set in motionhjälpa fram, sätta i gång, starta - roll, twine, wind, wraplinda, rulla, vira - unroll, unwind, wind offrulla ut - force, squeeze, wedgeklämma, pressa - work - disgorge, shed, spill - slop, spill, splatterskvalpa, skvimpa, spilla - throw, unseatkasta av - disunite, divide, divorce, part, separatedela, dela upp, sära på, skilja [], skilja åt - deracinate, extirpate, root out, uprootrycka upp med rötterna, utrota - depress, press down - liftbära - flick, riffle, ruffle - work - take back - center, centre - pump - scanskanna - bump around, jar, shake upchocka, skaka - cradle, dandle, rockvagga, vyssja - revolve, roll - force, pushtränga sig fram - rock, sway - fluctuate - pulse - dislodge, move, reposition, shiftändra sig, flytta, flytta [], röra, rubba, skifta, slå om, växla - glideglida, sväva - stirröra på sig, rufsa om - play - bowl over, knock over, overturn, tip over, tump over, turn, turn around, turn over, turn round, upsetvälta - send, ship, transport - direct, senddriva, kasta, sända, skicka, slunga, sparka - transportbefordra, forsla, frakta, transportera - saltate - bring down, get down, let down, lower, take downdra för, sänka, släppa ner, ta ner - lift, raisehissa - bring up, elevate, get up, lift, put up, raisehöja - down, drop, let falllåta falla, släppa, tappa - sinksätta [] i, sjunka in - advance, bring forward - chase away, chase off, dispel, drive away, drive off, drive out, rout, run off, scare away/off, turn backförjaga, jaga bort, skingra - shift, transferflytta över, förflytta, lyfta, omplacera - displace - crowd, herd - circulate - circulate, disseminate, distribute, pass around, pass oncirkulera, sprida - drive out, force out, rouse, rout out - drive - race, rush - whoosh, woosh - pour - bring outside, exteriorize - upstage - swing - turn, turn oversnurra, vrida - turnsnurra, vrida - turnsvänga - slideslinka, smussla, smyga, sticka - run - whistlevina - beat, flapdaska, klappa, slå, smälla - singsong - hustle - washspola - rake - blowblåsa bort - drag - draw, pull - lateralize - translate - hit, strike - change hands, change owners, change reinbyta ägare - transfer - cast out, deport, eject, evict, expel, kick out, ostracise, ostracize, throw outkasta ut, köra, relegera - drive, taketa - slip - sling - déplacer (fr)[Spéc.]

déplaçable (fr)[QuiPeutEtre]

displacement, shift, shiftingförskjutning[Nominalisation]

motion, move, movementrörelse - movementrörelse - mover, moving company, public mover, removal company, removal firm - mover, removal man, removerflyttkarl, kvinnlig flyttkarl[Dérivé]

boot, kicksparka - bearbära - transfer - go, go along, locomote, move, travelåka, färdas, gå, röra sig[Domaine]

displace (v. trans.) • flytta [] (v.) • förskjuta (v.) • move (v.) • rehang (v. trans.) • rubba (v.) • shunt (v. trans.)

-

 


   Publicidad ▼