» 

diccionario analógico

cirkulera, spridamobilizar - trasladar (es) - vricka, vrida ur leddeslocar, deslocar-se - transladar - fatta posto, inta plats, stationerapostar, situar - agitar - föra [], överföra, överlämna, skicka [], skicka vidare, vidarebefordracontrabandear, entregar, enviar, passar, transmitir - hälla genom en tratt, hällas genom en tratt, koncentrera, koncentreras, trattacanalizar - svänga, svingaagitar, brandir, mexer - dra till sig, fästa, riktapuxar - bära []carregar, transportar - rycka, slitaarrastar, tirar - burra upp - lägga, placera, placera ut, posera, sätta, ställacarregar, colocar, meter, pôr, posar - lägga iengatar - driva, framdrivaimpulsionar, propulsar, propulsionar, tocar - hjälpa fram, sätta i gång, startalançar - linda, rulla, virabolear, envolver - rulla utestender - klämma, pressa - work (en) - verter - skvalpa, skvimpa, spillachocalhar, verter - kasta avatirar ao chão - dela, dela upp, sära på, skilja [], skilja åtseparar, separar-se - rycka upp med rötterna, utrotaacabar com, desenraizar, erradicar, levantar, sacar - depress, press down (en) - bäracarregar, levar - flick, riffle, ruffle (en) - work (en) - take back (en) - centrar - pump (en) - skannaescandir - chocka, skakaagitar - vagga, vyssjaembalar - revolve, roll (en) - tränga sig framempurrar, forçar - abalar, balançar, sacudir - fluctuar (es) - pulse (en) - ändra sig, flytta, flytta [], röra, rubba, skifta, slå om, växladeslocar, mudar - glida, svävadeslizar - röra på sig, rufsa ombater, remover - play (en) - vältaentornar, virar - despachar, embarcar, enviar, expedir, transportar, trazer - driva, kasta, sända, skicka, slunga, sparkaenviar, lançar, mandar - befordra, forsla, frakta, transporteratransportar - saltate (en) - dra för, sänka, släppa ner, ta nerabaixar, baixar, descer - hissalevantar - höjaalçar, elevar, levantar, subir - låta falla, släppa, tappaabandonar, deixar cair, largar - sätta [] i, sjunka inafundar, submergir - adelantarse (es) - förjaga, jaga bort, skingraafastar, afugentar, caçar, desvanecer, espantar, mandar embora, rechaçar, tocar - flytta över, förflytta, lyfta, omplaceralevantar, mudar, transferir, transladar, transportar, trasladar - displace (en) - abarrotar - circulate (en) - cirkulera, spridacircular, lançar - empurrar - conduzir, guiar - race, rush (en) - whoosh, woosh (en) - derramar, entornar, verter - exteriorizar - atraer la atención del público a costa de alguien (es) - agitar, bater, mexer - snurra, vridagirar, rodar - snurra, vridagirar, rodar - svängavirar - slinka, smussla, smyga, stickadeslizar - correr (es) - vinaassobiar - daska, klappa, slå, smällabater - singsong (en) - hustle (en) - spolavarrer - rake (en) - blåsa bortfazer voar - tirar - draw, pull (en) - lateralize (en) - translate (en) - bater - byta ägaremudar de dono - transmitir, trazer - kasta ut, köra, relegeraexpulsar - tatomar - slip (en) - sling (en) - déplacer (fr)[Spéc.]

déplaçable (fr)[QuiPeutEtre]

förskjutningdeslocamento, excursão, movimento[Nominalisation]

rörelsedeslocamento, movimento, traslado - rörelsemovimentação - empresa de mudanzas, mudanza (es) - flyttkarl, kvinnlig flyttkarlencarregado de mudanças[Dérivé]

sparkadar um puntapé - bäracarregar, transportar - transferir (es) - åka, färdas, gå, röra sigandar, caminhar, deslocar-se, ir[Domaine]

deslocar (v.) • flytta [] (v.) • förskjuta (v.) • mover (v.) • remover (v.) • rubba (v.)

-