» 

diccionario analógico

circulate, mobilise, mobilizeterjed - relocate - dislocate, luxate, slip, splaykificamít - translate - place, post, send, stationállít, elhelyez, helyez, küld - agitate, commove, disturb, raise up, shake up, stir up, vex - channel, channelise, channelize, transfer, transmit, transportátad, továbbad - funnel - brandish, flourish, wavehadonászik - draw, force, pullvonz - carry, transportelvisz - tugmegránt, ránt - disarrangeösszeborzol - lay, place, pose, position, put, setmodellt áll v. ül - engage, lock, mesh, operatekapcsol - impel, propelhajt - launch, set in motionelindít - roll, twine, wind, wrapbeburkol, becsavar - unroll, unwind, wind offkigöngyöl, letekercsel - force, squeeze, wedgebeleprésel, beprésel - work - disgorge, shed, spill - slop, spill, splatterkiloccsant, kilottyant - throw, unseat-dob, levet - disunite, divide, divorce, part, separateelválaszt, elválik - deracinate, extirpate, root out, uprootgyökerestül kitép - depress, press down - lifthord - flick, riffle, ruffle - work - take back - center, centreközéppontba állít - pump - scanbeolvas - bump around, jar, shake upidegeire megy, idegileg kikészít, megrenget, renget - cradle, dandle, rockringat - revolve, roll - force, pushlök, nyomul, tol - rock, sway - fluctuate - pulse - dislodge, move, reposition, shiftáthelyez, eltolódik, kimozdít - glideelsuhan, suhan - stirkever, megkever, megmozdít, mozdít - play - bowl over, knock over, overturn, tip over, tump over, turn over, turn round, upsetfelborít - send, ship, transport - direct, sendküld - transportfuvarozni, szállítani - saltate - bring down, get down, let down, lower, take downcsökkent, leenged, lehalkít - lift, raiseemel, felemel - bring up, elevate, get up, lift, put up, raisefelemelkedik - down, drop, let fallelejt - sinkbeivódik, bevésődik - advance, bring forward - chase away, chase off, dispel, drive away, drive off, drive out, rout, run off, scare away/off, turn backelkerget, elriaszt, elűz - shift, transferáthelyez, átmegy, átszállít, áttol, visz - displace - crowd, herd - circulate - circulate, disseminate, distribute, pass around, pass onterjed - drive out, force out, rouse, rout out - drive - race, rush - whoosh, woosh - pour - bring outside, exteriorize - upstage - swing - turn, turn overforgat, forog - turnforgat, forog - turnkanyarodik - slidecsúszik, csúsztat, siklik - run - whistlefütyül - beat, flapcsapkod - singsong - hustlekituszkol, tolakodik - washelmos - rake - blowlefúj - drag - draw, pull - lateralize - translate - hit, strike - change hands, change owners, change reingazdát cserél - transfer - cast out, deport, eject, evict, expel, kick out, ostracise, ostracize, throw out - drive, takevmerre megy - slip - sling - déplacer (fr)[Spéc.]

déplaçable (fr)[QuiPeutEtre]

displacement, shift, shiftingcsúszás, elmozdítás[Nominalisation]

motion, move, movementmozdulat, mozgás - movement - mover, moving company, public mover, removal company, removal firm - mover, removal man, removerszállító, tisztító[Dérivé]

boot, kickmegrúg, rúg - bearhordoz - transfer - go, go along, locomote, move, travelmegy, terjed[Domaine]

displace (v. trans.) • elmozdít (v.) • move (v.) • rehang (v. trans.) • shunt (v. trans.)

-