» 

diccionario analógico

cirkulera, sprida - trasladar - vricka, vrida ur leddislocar - translate (en) - fatta posto, inta plats, stationeraapostar, colocar, situar - agitate, commove, disturb, raise up, shake up, stir up, vex (en) - föra [], överföra, överlämna, skicka [], skicka vidare, vidarebefordraalargar, ceder, comunicar, dar, encauzar, entregar, pasar, pasar información, transmitir, traspasar - hälla genom en tratt, hällas genom en tratt, koncentrera, koncentreras, trattacanalizar, encauzar - svänga, svingaagitar, blandir, ondear, ondular - dra till sig, fästa, riktaarrastrar, estirar, tirar - bära []cargar, llevar, transportar - rycka, slitaarrastrar, remolcar - disarrange (en) - placera ut, posera, sättadejar - lägga iencajar - driva, framdrivaimpeler, impulsar, propulsar - hjälpa fram, sätta i gång, startalanzar - linda, rulla, viraarrollar, cercar, circundar, enrollar, envolver, girar, liar, rodear - rulla utdesenrollar, desenrrollar - klämma, pressaapretar, calzar, comprimir, encajar, exprimir, prensar - work (en) - arrojar, derramar, derramarse, desparramar, desparramarse, verter, verterse - skvalpa, skvimpa, spilladerramar, desparramar, desparramarse, salpicar, verter, verterse - kasta avderribar, desarzonar, desmontar - dela, dela upp, sära på, skilja [], skilja åtdividir, separar - fiska upp, rycka upp med rötterna, utrotaarrancar, arrancar de raíz, desarraigar, erradicar, extirpar, extraer, sacar - depress, press down (en) - bära, lyftaalzar, coger, descolgar, elevar, levantar, llevar - flick, riffle, ruffle (en) - work (en) - take back (en) - centrar - pump (en) - skannaescanear - chocka, skakaafectar, chocar, impresionar - vagga, vyssjaacunar, mecer, mecerse - revolve, roll (en) - tränga sig framapretar, empujar - rock, sway (en) - fluctuar - pulse (en) - ändra sig, flytta [], rubba, skifta, slå om, växladesalojar, desbloquear, desplazar, desprender, mover, sacar - glida, svävadeslizarse - röra på sig, rufsa omagitar, moverse, remover, revolver - play (en) - vältadar la vuelta a, invertir, revolver, tirar, volcar - embarcar, enviar, expedir, mandar, transportar - driva, kasta, sända, skicka, slunga, sparkadespachar, echar, enviar, expedir, mandar, remitir - befordra, forsla, frakta, transporteradeportar, transportar - saltate (en) - dra för, släppa nerarriar, bajar, bajarse - hissa, lyftalevantar - höjaalzar, elevar, erguir, levantar, subir - låta falla, släppa, tappacaerse, dejar caer, tirar - sätta [] i, sjunka inclavar, hincar, hundir, penetrar, sumergir, sumir - adelantarse - förjaga, jaga bort, skingraacosar, ahuyentar, desvanecer, disipar, echar, echar afuera, espantar, mantenerse alejado, perseguir - flytta över, förflytta, omplaceracambiar, mudar, transbordar, transferir, transportar, trasladar, traspasar - displace (en) - fylla till trängsel, överhopaabarrotar, agolparse, apiñar, atestar, hasta los topes llenar, meter - circulate (en) - cirkulera, spridadistribuir, hacer circular, repartir - drive out, force out, rouse, rout out (en) - conducir, manejar - race, rush (en) - whoosh, woosh (en) - derramar, echar, emitir, fluir, verter - extraer - atraer la atención del público a costa de alguien - balancear, hacer oscilar, mecer - snurra, vridavolver - snurra, vrida - svänga - slinka, smussla, smyga, stickadeslizarse, hacer resbalar - correr - vina - daska, klappa, slå, smällaagitar, aletear, batir, ondear, sacudir - singsong (en) - hustle (en) - spolaarrastrar, llevarse - rake (en) - blåsa bortllevarse - drag (en) - draw, pull (en) - lateralize (en) - translate (en) - hit, strike (en) - byta ägarecambiar de dueño, cambiar de manos - transfer (en) - kasta ut, köra, relegeraexpeler, expulsar - tatomar - slip (en) - sling (en)[Spéc.]

rörelsemovimiento, traslado - rörelseexpresión corporal - empresa de mudanzas, mudanza - flyttkarl, kvinnlig flyttkarlempleado de mudanzas, mozo de mudanzas[Dérivé]

sparkachutar, dar patadas, dar un puntapié - bäracargar, llevar - transferir - åka, färdas, gå, röra sigdesplazarse, ir, moverse, viajar[Domaine]

desplazar (v.) • flytta [] (v.) • mover (v. trans.) • rubba (v.)

-

 


   Publicidad ▼