Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

izplūst, izstarotemanar, escaparse - piesietiesabordar, acercarse a, dirigirse a, llamar - gandrīz sasniegt, tuvotiesandar cerca de, andar por - tuvotiesacercar, acercarse, acercarse a, allegarse a, apropincuarse, aproximar, aproximarse, aproximarse a, avecinarse, meterse, ponerse[Spéc.]

acercamiento, aproximación, proximidad[Dérivé]

aiziet pakaļ un atnest/atvestcoger, ir a buscar, ir por, llevar, traer - atnest, atvest - aiznest, aizvest, atnest, atvest, iegūt, iemūžināt, mērīt, nofotogra-fēt, pirkt, saņemtacarrear, adquirir, conducir, devolver, llevar, percibir, recibir, sacar, tomar, traer, transportar[Domaine]

aust, lēkt, pacelties, uzlēktascender, elevarse, levantarse, nacer, subir - uznirta la salir superficie, nacer - gūt panākumus, gūt sekmes, izcīnīt, iziet, sasniegt mērķi, tikt dzīvē uz augšu, uzvarēt galu galā, veiktiesconseguir algo, conseguir triunfar, llegar lejos, prosperar, suceder, tener éxito, tener éxito en algo, tener lugar, triunfar - dzīvot ilgāk nekā, nodzīvot ilgāk, pārdzīvotdurar, sobrevivir, superar - harmonēt, pārdot kopā ar, saskanētcombinar con, estar incluido en, hacer juego con, ir bien con, ir con[Analogie]

aiziet, doties projām, iet/skriet projāmirse, irse, partir, marcharse, partir, salir[Ant.]

acercarse (v.) • ierasties (v.) • llegar (v.) • nākt (v.) • venir (v.)

-

 


   Publicidad ▼